Xác lập môi trường trầm tích thời holocen ở nông trường phạm văn hai - Bình chánh - Tp Hồ Chí Minh

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Chương 1: Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn và vùng nghiên cứu Chương 2: Lịch sử nghiên cứu địa chất Chương 3: Đặc điểm địa chất vùng nghiên cứu Chương 4: Đặc điểm địa chất trầm tích Đệ Tứ vùng nghiên cứu Chương 5: Môi trường trầm tích Chương 6: Nhận định về môi trừơng trầm tích vùng. Nghiên cứu dựa trên các kết quả phân tích Chương 7: Quản lý tài nguyên đất dựa trên cơ sở các môi trường trầm tích Chương 8: Ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ khai thác khoáng sản và qui hoạch phát triển đô thị Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xác lập môi trường trầm tích thời holocen ở nông trường phạm văn hai - Bình chánh - Tp Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf14.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgLieuKimPhuong.jpg
Luận văn liên quan