Xây dựng HACCP cho nhà máy sản xuất thịt ba rọi xông khói

(Bản scan) Lấy mẫu kiểm tra: Để đảm bảo rằng: Giới hạn tới hạn được thiết lập là phù hợp và chương trình HACCP đang hoạt động có hiệu quả. Kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị: Để đảm bảo rằng: Thiết bị và dụng cụ dùng trong giám sát và thẩm tra là chính xác và hiệu chuẩn đúng thiết bị.

pdf51 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 1948 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng HACCP cho nhà máy sản xuất thịt ba rọi xông khói, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_tai_xay_dung_he_thong_haccp_cho_nha_may_san_xuat_thit_ba_roi_xong_khoi_tai_lieu_ebook_giao_trinh.pdf