Xây dựng phương pháp phân tích malachite green và leuco malachite green bằng sắc ký lỏng ghép khối phổ trong điều kiện có sự chuyển hóa malachite green thành leuco malachite green trong cá ba sa

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MALACHITE GREEN VÀ LEUCO MALACHITE GREEN BẰNG SẮC KÝ LỎNG GHÉP KHỐI PHỔ TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ SỰ CHUYỂN HÓA MALACHITE GREEN THÀNH LEUCO MALACHITE GREEN TRONG CÁ BA SA NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM Trang nhan đề Tóm tắt và Abstract Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các ký hiệu chữ viết tắt . Mở đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Vật liệu - Phương pháp phân tích Phần 3: Kết quả - biện luận Phần 4: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3249 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng phương pháp phân tích malachite green và leuco malachite green bằng sắc ký lỏng ghép khối phổ trong điều kiện có sự chuyển hóa malachite green thành leuco malachite green trong cá ba sa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenThiHongCam.jpg
Luận văn liên quan