Xây dựng quy trình phát hiện đột biến kháng lamivudine 180rt - 204rt và đột biến basal core promoter của virus viêm gan b (hepatitis s virus) bằng kỹ thuật pcr-rflt

XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN KHÁNG LAMIVUDINE 180rt - 204rt VÀ ĐỘT BIẾN BASAL CORE PROMOTER CỦA VIRUS VIÊM GAN B (HEPATITIS S VIRUS) BẰNG KỸ THUẬT PCR-RFLT NGUYỄN CHÍ VINH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các chữ viết tắt Đặt vấn đề Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả - thảo luận Tài liệu tham khảo

pdf42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2406 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng quy trình phát hiện đột biến kháng lamivudine 180rt - 204rt và đột biến basal core promoter của virus viêm gan b (hepatitis s virus) bằng kỹ thuật pcr-rflt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf7.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf8.PDF
  • jpgNguyenChiVinh.jpg
Luận văn liên quan