Y khoa - Dược - Lmca case

Khó khăn đưa bóng qua tổn thương thân chung. • Đưa stent qua tổn thương khó khăn. • Mất dòng LCX sau khi lên bóng stent. • Tổn thương vôi hóa tại carina

pdf38 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Lượt xem: 814 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Y khoa - Dược - Lmca case, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LMCA CASE KHOA TIM MẠCH BỆNH VIỆN TỈNH PHÚ THỌ TIỀN SỬ-BỆNH SỬ • Bệnh nhân nữ, tuổi 60. • LDVV: đau ngực trái giờ thứ 5. • Tiền sử: THA điều trị đều (ACE). • Lúc vào: bệnh nhân đau ngực trái điển hình, vã mồ hôi. • Nhịp tim:130 ck/p, BP: 130/90 mmHg. CẬN LÂM SÀNG Ure/ creatinin 8,6/ 85 Trig/ Cho 1,08/ 3,96 CPK/CK-MB 179/ 28,8 TnT 0,156 ncg/ml Pro BNP 1666 pcg/ml Glucose 7,86 ECG G5 ECG KHOA TM G5 CHẨN ĐOÁN- XỬ TRÍ • Bệnh nhân được chẩn đoán là NMCT cấp giờ thứ 5. • Xử trí: lovenox 0,4ml x 01 bơm, aspirin 81mg x 3 viên, clopidogrel 75mg x 04 viên, Lipitor 10mg x 4 viên, Enalapril 5mg x 01 viên, Morphin 10mg x 1 ống (tb). • Chỉ định chụp động mạch vành. CATHLAB G10 • Bệnh nhân xuất hiện OAP: • Nhịp tim: 130 ck/p. • BP: 80/50 mmHg. • Sp O2: 80%. • Phổi nhiều ran ẩm vừa nhỏ hạt. • Xử trí: Furosemid 20mg x 8 ống, Dobutamin 8 mcg/kg/p, Nor Adrenalin 0,15 mcg/kg/p. Nitroglycerin 10 mcg/p. KẾT QUẢ CHỤP ĐMV ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG Tổn thương thân chung trên chụp ĐMV Týp 1: tại lỗ vào Týp 2: đoạn giữa Týp 3: tại chỗ chia đôi KỸ THUẬT CAN THIỆP LM KHÓ KHĂN • Bệnh nhân nặng: sock tim, nhịp tim nhanh do dùng vận mạch, đảm bảo hô hấp, đảm bảo huyết áp, bệnh nhân kích thích. • Tổn thương phức tạp: vị trí(LM), calcification, nhiều nhánh tổn thương(LM, LAD, LCX), tổn thương dài. DỤNG CỤ • Tiến hành can thiệp động mạch vành trái cấp cứu. • Guiding: JL 4.0. • Wire: runthrough NS • Balloon: pentella 3.0 x 15, leo: 3.5 x 20. • Kỹ thuật lựa chọn: simple cross over (LM- LAD). • Stent: Biomine 3.0 x 48 KHÓ KHĂN ĐÃ GẶP • Khó khăn đưa bóng qua tổn thương thân chung. • Đưa stent qua tổn thương khó khăn. • Mất dòng LCX sau khi lên bóng stent. • Tổn thương vôi hóa tại carina. LỰA CHỌN KỸ THUẬT SAU CAN THIỆP • Mạch: 150 ck/p, Sp O2: 97%. • BP: 110/70 mmHg.(Dobutamin 8 mcg/kg/p, Nor Adrenalin 0,15 mcg/kg/p) SAU CAN THIỆP • Duy trì 2 vận mạch Nor adrenalin và Dobutamin. • Thuốc khác:furosemid, spironolacton, duoplavin, lipitor, kháng sinh (cipro, ceftazidim). • Kết quả xét nghiệm ngày thứ 2. • Troponin T/ Pro BNP: 1,53/ 11819 pcg/ml. • Ure/cre: 7,8/62 mmol/l • Siêu âm tim: EF:50%, giảm vận động 2/3 vlt về phía mỏm. SAU CAN THIỆP • Bệnh nhân giảm liều vận mạch và cắt hoàn toàn vào ngày thứ 3 (Nor adrenalin), Dobutamin vào này thứ 5. • Phối hợp ức chế men chuyển vào ngày thứ 5, procoralan 7,5 x 2 viên/2 lần. • Ra viện ngày thứ 10, thuốc: spiromid, duoplavin, valsactan, procoralan, lipitor. • Tái khám sau 15 ngày, cắt procoralan, phối hợp chẹn beta(concor 2,5 mg x1v/ngay). SAU 1 THÁNG • Bệnh nhân không đau ngực, không khó thở, không phù, thực hiện chế độ thuốc đủ. • Kết quả xét nghiệm: • Siêu âm tim: EF(simpson): 50%. Ure/cre:4.07mmol/80µmol/l Tnt/pro BNP: 0,019ng/1487pcg/ml THANKS YOU!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflmca_case_5838_2088396.pdf
Luận văn liên quan