Bài tập cá nhân thương mại đề số 7

Ngày 17 tháng 2 năm 2012 Đề bài số 7: Cho ý kiến của anh chị về những khẳng định sau: a. Tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ chỉ được giải quyết bằng trọng tài hoặc tòa án nếu như tranh chấp đó gây hại đến lợi ích của nhiều người tiêu dùng b. Thời hạn tối đa để giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng bằng phương pháp thương lượng là 07 ngày làm việc. a. Tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ chỉ được giải quyết bằng trọng tài hoặc tòa án nếu như tranh chấp đó gây hại đến lợi ích của nhiều người tiêu dùng. 1. Đánh giá khẳng định. Khẳng định trên là sai. 2. Cơ sở pháp lý: b. Thời hạn tối đa để giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng bằng phương pháp thương lượng là 07 ngày làm việc. 1. Đánh giá khẳng định. 2. Cơ sở pháp lý: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/03/2013 | Lượt xem: 2542 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập cá nhân thương mại đề số 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề bài số 7: Cho ý kiến của anh chị về những khẳng định sau: a. Tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ chỉ được giải quyết bằng trọng tài hoặc tòa án nếu như tranh chấp đó gây hại đến lợi ích của nhiều người tiêu dùng b. Thời hạn tối đa để giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng bằng phương pháp thương lượng là 07 ngày làm việc. Tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ chỉ được giải quyết bằng trọng tài hoặc tòa án nếu như tranh chấp đó gây hại đến lợi ích của nhiều người tiêu dùng. 1. Đánh giá khẳng định. Khẳng định trên là sai. 2. Cơ sở pháp lý: Điều 30 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 có quy định các phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ: 1. Tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ được giải quyết thông qua: a) Thương lượng; b) Hòa giải; c) Trọng tài; d) Tòa án. 2. Không được thương lượng, hoà giải trong trường hợp tranh chấp gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng. Theo quy định trên, ngoài những tranh chấp gây hại đến lợi ích của nhiều người tiêu dùng còn có thêm các tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng đều phải được giải quyết thông qua trọng tài hoặc tòa án. Tại sao không được thương lượng, hòa giải khi giải quyết tranh chấp gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng? Giải quyết bằng thương lượng và hòa giải không phù hợp với các tranh chấp gây thiệt hại như trên. Việc thực thi các kết quả đạt được trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng phương pháp thương lượng và hòa giải phụ thuộc vào sự tự nguyện thi hành của các bên có nghĩa vụ thi hành. Thỏa thuận thương lượng và hòa giải không được đảm bảo bằng sức mạnh cưỡng chế nhà nước. Nếu một bên không tự nguyện thi hành thì kết quả thương lượng và hòa giải chỉ tồn tại trên giấy tờ mà không có một cơ chế pháp lí trực tiếp nào bắt buộc thi hành đối với kết quả thương lượng, hòa giải của các bên. Đối với giải quyết thông qua trọng tài và tòa án, quyết định của trọng tài và tòa án có hiệu lực khiến các bên phải thi hành ( phán quyết của Tòa án có thể kèm theo các biện pháp cưỡng chế thi hành, với quyết định của trọng tài có sự hỗ trợ, bảo đảm về mặt pháp lý của tòa án đối với việc công nhận và thi hành quyết định đấy ). Vì vậy đối với các tranh chấp gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, lợi ích nhiều người, lợi ích công cộng là những thiệt hại mang tính chất phức tạp, mức độ xâm phạm cao hơn và cần thiết phải xử lý kịp thời thì giải quyết thông qua trọng tài, tòa án đem lại hiệu quả lớn hơn nhiều so với giải quyết bằng thương lượng và hòa giải. b. Thời hạn tối đa để giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng bằng phương pháp thương lượng là 07 ngày làm việc. 1. Đánh giá khẳng định. Khẳng định trên là đúng. 2. Cơ sở pháp lý: Khoản 2 điều 31 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về phương pháp thương lượng trong giải quyết tranh chấp quy định thì: “2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành thương lượng với người tiêu dùng trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu”. Theo đó, thời hạn tối đa để giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng bằng phương pháp thương lượng là 7 ngày làm việc. Trong thực tế, nhiều trường hợp tranh chấp được giải quyết nhanh chóng giữa hai bên nhưng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 đã quy định thời hạn tối đa 7 ngày làm việc để buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ phải tiếp nhận và tiến hành thương lượng với người tiêu dùng. Khi thời hạn nói trên đã hết, sẽ xảy ra tình huống hoặc tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ không tiếp nhận, tiến hành thương lượng hoặc có tiếp nhận, tiến hành thương lượng nhưng kết quả không đạt như người tiêu dùng mong muốn. Tùy từng trường hợp cụ thể, người tiêu dùng có thể gia hạn để tiếp tục thương lượng hoặc sử dụng các phương thức giải quyết tranh chấp khác như hòa giải, trọng tài hoặc tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài tập cá nhân thương mại đề số 7.doc
Luận văn liên quan