Bảng tổng hợp dự toán công trình

Căn cứ hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng công trình TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14-12-2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình . - Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29-7-2005 của Bộ xây dựng về việc ban hành “Đ/M DT XDCT- Phần xây dựng”; - Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04-10-2005 của Bộ xây dựng về việc ban hành “Đ/M DT XDCT- Phần lắp đặt Hệ thống ®iƯn trong c«ng tr×nh; ng vµ phơ tng ng; b¶o «n ®­ng ng, phơ tng vµ thit bÞ; khai th¸c n­íc ngÇm; - Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND , ngày 14 tháng 7 năm 2006 của UBND Tp.Hồ Chí Minh về việc ban hành “Đơn giá XDCB” khu vực Tp.HCM - Thông tư số : 04/2010/ TT-BXD , ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình . - Văn bản số 10505/SXD-QLKTXD ngày 28-12-2010 của Sở Xây dựng thành phố HCM hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. - Công văn số : 1751 /BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng công trình (Quyết định số 957/2009/QĐ-BXD ngày 29/9/2009) . - Thông báo giá vật liệu xây dựng thị trường tại thành phố Hồ Chí minh tháng 10/2011.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 5462 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bảng tổng hợp dự toán công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBảng tổng hợp dự toán công trình (kinh tế xây dựng).doc
Luận văn liên quan