Báo cáo Hoàn thiện lập và phân tích tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết

MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA 1 LỜI CAM ĐOAN 2 MỤC LỤC 3 DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ 4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5 MỞ ĐẦU 6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT 11 1.1. Quản lý tài chính với nhu cầu thông tin trên báo cáo tài chính 11 1.2. Yêu cầu, nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo tài chính 26 1.3. Phương pháp và nội dung chủ yếu về phân tích báo cáo tài chính 43 1.4. Đặc điểm lập và phân tích báo cáo tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết 57 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT 65 2.1. Tổng quan về hệ thống các công ty xổ số kiến thiết Việt Nam 65 2.2. Tình hình thực tế về lập và phân tích báo cáo tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết 84 2.3. Đánh giá tình hình lập và phân tích báo cáo tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết 109 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT 115 3.1. Định hướng phát triển ngành xổ số kiến thiết từ nay đến năm 2010 115 3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết 120 3.3. Các quan điểm định hướng cho việc hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết 125 3.4. Giải pháp hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết 127 3.5. Những điều kiện cần thiết để thực hiện giải pháp 144 KẾT LUẬN DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 1712 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Hoàn thiện lập và phân tích tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sự tham gia của Du lịch Việt Nam vào tổ chức Du Lịch Thế giới là rất cần thiết có thể nói đây là một bước nhảy vọt của nghành Du lịch Việt Nam tạo điều kiên cho Du lịch Việt Nam dần dần khẳng định được vị thế Du lịch của mình trên thế giới, đây cũng là cơ hội để Du lịch Việt Nam có điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác của mình với các thành viên khác của tổ chức Du Lịch Thế giới, mở rộng tuyên truyền và quảng bá Du lịch Việt Nam ra nước ngoài. Vậy mục đích nghiên cứu đề tài này là nghiên cứu về tổ chức Du Lịch Thế giới để biết được cơ cấu, các hoạt động và vai trò của tổ chức này đối với Du lịch trên toàn thế giới nói chung và đối với Du lịch Việt Nam nói riêng khi Việt Nam tham gia tổ chức này. Từ đó phân tích những mặt thuận lợi và mặt hạn chế của Du lịch Việt Nam khi tham gia vào tổ chức Du Lịch Thế giới, trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị và giải pháp cho ngành Du lịch Việt Nam khai thác được nhiều lợi thế hơn từ tổ chức Du Lịch Thế giới cho Du lịch Việt Nam để Du lịch Việt Nam ngày một phát triển hơn. Đó cũng chính là lý do em chọn đề tài này. Kết cấu đề án gồm ba phần: Lời mở đầu. Nội dung Kết luận. Em xin chân thành cảm ơn thày giáo-Thạc sĩ-Đồng Xuân Đảm-khoa Du lịch-Khách Sạn- Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân đã trực tiếp hướn dẫn và giúp đỡ em hoàn thành đề án môn học này. MỤC LỤC Chương I: Lịch sử hình thành và phát triển của Tổ chức Du lịch thế giới(WTO) và cơ cấu của WTO. Lịch sử hình thành và phát triển của WTO. Cơ cấu tổ chức của WTO. Thể lệ tham gia vào Tổ chức Du lịch thế giới. Chương II: Vai trò của WTO. Vai trò của WTO tại các khu vực. Vai trò của WTO trong thống kê các thông tin về du lịch. Vai trò của WTO trong phân tích kinh tế. Vai trò của WTO trong việc nghiên cứu thị trường Du lịch. Vai trò của WTO trong việc phát triển Du lịch bền vững. Chương III: Vai trò của WTO đối với Du lịch Việt Nam. Quá trình tham gia vào WTO. Những lợi thế do WTO mang lại cho Du lịch Việt Nam. Đào tạo nguồn nhân lực. Thống kê. Tài trợ tài chính và các dự án đạc biệt. Phân tích kinh tế và nghiên cứu thị trường. Phát triển bền vững. Chương IV: Những tồn tại của ngành Du lịch Việt Nam và những biện pháp khắc phục. Những tồn tại. Những biện pháp khắc phục. B. NỘI DUNG CHƯƠNG I: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔ CHỨC DU LỊCH THẾ GIỚI (WTO) VÀ CƠ CẤU CỦA WTO. 1. Lịch sử hình thành và phát triển của WTO TỔ CHỨC DU LỊCH THẾ GIỚI tiền thân là tổ chức liên hiệp quốc tế các tổ chức quảng bá Du Lịch. Thành lập năm 1925 tại HAGUE, HÀ LAN. Nó được đổi tên thành liên hiệp quốc tế các tổ chức Du Lịch (IUOTO) sau thế chiến thứ II và chuyển tới Geneve. IUOTO là tổ chức chuyên môn phi chính phủ. Thành viên của tổ chức Du Lịch Thế giới lúc đông nhất lên tới 109 tổ chức du lịch quốc gia và 88 thành viên trong đó bao gồm cả tổ chức cá nhân và nhà nước. Khi mà Du Lịch đã phát triển và trở thành một phần quan trọng trong đời sống hiện tại, thì WTO ngày càng mở rộng nên chính phủ của các quốc gia ngày càng quan tâm đến tổ chức này. Hoạt động của nó bao gồm toàn bộ phạm vi từ cơ sở hạ tầng tới luật lệ trong Du lịch. Từ giữa thập kỷ 60 rõ ràng cần những công cụ hiệu quả hơn để điều chỉnh cho sự phát triển du lịch đúng hướng và cung cấp cho ngành Du lịch công cụ quản lý liên chính phủ đặc biệt những thiết bị liên quan tới hoạt động của ngành Du Lịch và tổ chức. Năm 1967, IUOTO đã chấp nhận một giải pháp chuyển thành một tổ chức liên chính phủ được quyền giải quyết những vấn đề liên quan đến Du Lịch trên toàn cầu và liên kết hợp tác với các tổ chức có thẩm quền khác đặc biệt là một số tổ chức liên hợp quốc khác như WHO, UNETCO, ICAO. Một sự gợi ý với mục đích trên đã được thông qua vào tháng 12 năm 1969 bởi đại hội đồng Liên Hợp Quốc nơi đã được ghi nhận mang tính quyết định và vai trò chính của sự thay đổi mà IUOTO sẽ hoạt động trên lĩnh vực Du Lịch thế giới trong phạm vi của liên hiệp quốc. IUOTO đã đổi tên thành tổ chức Du Lịch Thế giới (WTO) và đại hội đồng WTO đầu tiên diễn ra tại Marid tháng 5 năm 1975 trụ sở chính đặt tại Madrid theo lời mời của chính phủ Tây Ban Nha. Năm 1976, WTO đã trở thành một đại diện chính của chương trình phát triển của liên hiệp quốc(UNDP) và năm 1997 một thoả thuận hợp tác chính thức đã được ký với Liên hợp quốc. Từ đó đã tăng số hội viên cũng như ảnh hưởng của nó đến Du Lịch thế giới tiếp tục tăng lên. Cho đến năm 1997 thành viên của WTO bao gồm 138 quốc gia và vùng lãnh thổ và hơn 350 chi nhánh, đại diện chính quền địa phương, cá nhân, hiệp hội du lịch và viện nghiên cứu giáo dục. 1925: Đại hội quốc tế các hiệp hội vận chuyển Du Lịch tại Hague-Hà Lan. 1934: Liên hợp quốc tế các tổ chức tuyên truyền Du Lịch được thành lập tại Hague. 1947: IOTPO được phục hồi được xem là liên hiệp các tổ chức Du Lịch. 1967: Theo khởi xướng của IUOTO công bố năm 1967 là năm Du Lịch Quốc Tế. 1970 cải tiến IUOTO đồng ý lập nên WTO. 1975: Đại hội đồng WTO đầu tiên diễn ra tại Madrid. 1976: Văn phòng WTO chuyển từ Geneve về Madrid. 1977:Đại hội đồng diễn ra tại Terrenoliuos,Tây Ban Nha. 1979: Đại hội đồng diễn ra tại Torremolinos, Tây Ban Nha. 1979 Ngày Du Lịch thế giới được tạo ra và lấy ngày 27/9 hàng năm làm ngày Du Lịch Thế Giới. 1980 WTO triệu tập hội thảo Du Lịch thế giới tại Manila. tuyên bố Manila về Du Lịch đã được nhất trí. 1981: Đại hội đồng WTO đã diễn ra tại Rome, ý. 1982: Hội thảo Du Lịch thế giới được tổ chức tại Acpulco, nhiều tài liệu đã được thông qua. 1983: Đại hội đồng WTO diễn ra tại New Delhi, Ân Độ. 1985: Quyền bỏ phiếu và những bộ luật Du Lịch được thông qua tại Sigia, Bulgairia. 1987: Đại hội đồng WTO diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha. 1989: Đại hội đồng WTO diễn ra tại Paris, Pháp. 1991:Đại hội đồng diễn ra tại Buens Ariaes, Achentina. 1991:Hội thảo thanh niên Thế giới diễn ra tại New dehi, ấn Độ. 1993: Đại hội đồng WTO diễn ra tại Bali, Indo. 1995: Đại hội đồng WTO diễn ra tại Leiro, Hilạp. 1996: Hội thảo WTO lần hai về, thành lập chính sách Du Lịch thông qua tuyên bố Bali về Du lịch tại BaLi, Ân Độ. 1997: Đại hội đồng WTO diễn ra tại ISTANBUL, Thổ nhĩ Kỳ. 1999: Đại hội đồng diễn ra tại Santiago, Chile. 2. Cơ cấu tổ chức của WTO SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA WTO Đại Hội Đồng WTO Tổng Thư Ký WTO Ban thư ký Hội đồng chấp hành Uỷ ban trang thiết bị Uỷ ban vận chuyển Uỷ ban giải quyết các trở ngại đối với du lịch Uỷ ban kiểm sát nghiên cứu Uỷ ban khu vực Châu Phi (CAF) Uỷ ban khu vực các nước Châu Mỹ (CAM) Uỷ ban khu vực Đông Á Thái Bình Dương (CAP) Uỷ ban khu vực Nam Á (CSA) Uỷ ban khu vực Châu Âu (CEU) Uỷ ban khu vực Trung Đông Đại hội đồng Là cơ quan tối cao của WTO, cơ quan này họp 2 năm một lần để thông qua những vấn đề về ngân sách và chương trình làm việc, thảo luận những vấn đề liên quan đến Du Lịch. Nhiệm kỳ của tổng thư ký là 4 năm, tổng thư ký được bỏ phiếu của đại diện thành viên đầy đủ và thành viên hiệp hội, các thành viên khác và các tổ chức quốc tế tham gia với tư cách là quan sát viên. Hội đống chấp hành (Ban chấp hành WTO) Chịu trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện công việc và thu ngân sách. Họp 2 năm một lần và được bầu theo tỉ lệ 1/5 của thành viên đầy đủ (chính thức) Tổ chức thành viên và chi nhánh tham gia ban chấp hành WTO với tư cách quan sát viên. Uỷ ban vùng Có sáu uỷ ban vùng: Châu Phi, Châu Mỹ, Đông á Thái Bình Dương, Châu Âu, Trung Đông và Nam á. Uỷ ban này họp ít nhất mỗi năm một lần và được bầu với thành viên đầy đủ và thành viên khác trong vùng, các chi nhánh tham gia với tư cách là quan sát viên. Các uỷ ban Các uỷ ban chuyên môn của WTO tư vấn về cách quản lý và nội dung trương trình hoạt động cho các thành viên. Các uỷ ban này bao gồm: uỷ ban lập chương trình, tài chính ngân sách, thống kê, môi trường, chất lượng và giáo dục. Ban bí thư Người đứng đầu ban lãnh đạo cao nhất của tổ chức Du Lịch Thế giới là tổng thư ký, Tổng thư ký có nhiệm vụ giám sát chỉ đạo công việc chính của ban lãnh đạo cao nhất của tổ chức Du Lịch Thế giới đối với các đại diện của mình ở các vùng. Hội đồng tư vấn của các thành viên gặp nhau mỗi năm ít nhất một lần để giới thiệu người vào ban ban bí thư. Ngoài ra ban thư ký còn bao gồm cả đại diện của văn phòng Châu á-Thái Bình Dương ở OSAKA. 3. Thể lệ tham gia vào tổ chức Du Lịch Thế giới . Tổ chức Du Lịch Thế giới có ba loại thành viên: thành viên chính thức là tất cả các quốc gia có chủ quyền đều có thể tham gia, thành viên liên kết là các lãnh thổ hoặc các nhóm lãnh thổ được nhà nước chủ quyền cho phép tham gia, tổ chức liên chính phủ hoặc phi chính phủ chuyên nghành Du lịch và các tổ chức thương mại hoặc các hiệp hội có hoạt động liên quan đến mục đích của tổ chức Du Lịch Thế giới đều có thể là thành viên chi nhánh. CHƯƠNG II: VAI TRÒ CỦA WTO. WTO là một tổ chức du lịch thế giới lớn nhất toàn cầu nó có vai trò chính là thúc đẩy sự phát triển chung của du lịch toàn cầu 1. Vai trò của WTO tại các khu vực Các đại diện của WTO tại mỗi vùng có trách nhiệm hướng dẫn quản lý các quốc gia thuộc khu vực mình quản lý phát triển Du Lịch theo hướng phát triển bền vững có sức hấp dẫn thu hút đối với khách Du Lịch và đạt hiệu quả cao. Mỗi vùng châu phi, châu Mỹ, Đông á Thái Bình Dương, Châu Âu, Trung Đông và Nam á được sự quan tâm chỉ dẫn đặc biệt của các uỷ ban tại vùng. Trụ sở chính của WTO đặt tại Madrid, Tây Ban Nha. Các đại diện của WTO tại mỗi vùng có quan hệ trực tiếp thường xuyên với các nước thành viên tại vùng nó có vai trò quan trọng trong phát triển Du lịch tại vùng hơn là đại diện của WTO tại vùng. Họ gặp các cơ quan đầu ngành Du Lịch của các nước thành viên trong khu vực để hướng dẫn giúp đỡ những vấn đề liên quan đến du lịch và phân tích các vấn đề vướng mắc về du lịch và tìm cách giúp đỡ. Các uỷ ban đại diện này có vai trò liên lạc giữa các cơ quan thẩm quyền về du lịch của các quốc gia với tổ chức liên hiệp quốc để cùng nhau hành động tạo ra các kế hoạch phát triển đặc biệt. Tổ chức các hội nghị hội thảo chuyên đề có tính đặc biệt xác thực đối với mỗi quốc gia như khuyến khích phát triển Du Lịch như ở Mexico, hoặc tại Kazacstan Tổ chức Du Lịch Thế giới đã tổ chức hội nghi khu vực với sự tham gia góp ý của một số nước trên một số vấn đề để một số nước học tập trao đổi kinh nghiệm của nhau việc làm đó có tính toàn cầu như sự an toàn và yên ổn khu vực đông Âu hoặc luật hàng không và chính sách Du Lịch trong các nước Caribe. Các uỷ ban của tổ chức Du Lịch Thế giới đại diện và thay mặt cho WTO tại quốc gia thậm chí là các vùng du lịch. Họ còn giúp đỡ một cách đạt hiệu quả bình đẳng giửa các cơ quan tổ chức du lịch và ban ngành khác của chính phủ và dân địa phương. Tất cả các hoạt động đó nhằm thiết kế cho các cơ quan chức năng du lịch của các quốc gia càng ngày càng phát triển du lịch ở trong nước, đồng thời du lịch trong khu vực cũng được cải thiện. Regional commission meeting(Hội nghị gặp gỡ vùng) Sáu đại diện của 6 vùng gặp nhau ít nhất mỗi năm một lần để thảo luận các hoạt động của tổ chức và đưa ra các hoạt động trong tương lai. Trong sự trao đổi giữa các quốc gia và các hội viên đưa ra các ý kiến thảo luận, bàn về chủ đề du lịch. Có sự tham gia của các chuyên gia Du lịch hàng đầu của các khu vực. Hội thảo năm 2000 bàn về các vấn đề trong đó có vấn đề bàn về phát triển du lịch tư nhân xã hội ở Châu á, Marketing châu phi như là điểm đến, hệ thống quản lý chất lượng ở trung đông, du lịch vận chuyển hàng không ở Châu âu, chiến lược khuyến khích đầu mối du lịch ở Châu mỹ. 2. Vai trò của WTO trong thống kê các thông tin về Du lịch Du Lịch chứng tỏ rất quan trọng trong nền kinh tế và sự thống kê chung về du lịch trên toàn thế giới là công việc của WTO nó biết rõ các chính phủ, các công ty du lịch tư nhân, các hãng, các trường học và người trung gian nhận thấy rằng WTO là tổ chức quốc tế hoàn chỉnh nhất về các dự báo và các số liệu thống kê về du lịch toàn cầu là rất xác thực và đáng tin cậy. Tổ chức Du Lịch Thế giới đưa ra các tiêu chuẩn Quốc Tế cho hệ thống đo lường chất lượng dịch vụ và các báo cáo chuẩn. Nó giới thiệu các thống kê du lịch chuẩn và được Liên Hiệp quốc công nhận năm 1993 và được các quốc gia trên toàn thế giới công nhận và thi hành, quy định ngôn ngữ thống kê du Lịch phổ biến chung theo các vùng để so sánh sự thành công của các đối thủ cạnh tranh. Thống kê du lịch, phân tích và dự báo về tình hình du lịch được thông qua các ấn phẩm hàng năm của các ấn phẩm xuất bản chuyên môn trong đó bao gồm: Niên giám thống kê về du Lịch hàng năm. Bảng thống kê du lịch. Biểu du lịch( 3 năm một lần). Bảng thống kê của WTO được chia ra thành từng nhóm dữ liệu nhằm cung cấp một cách nhanh nhất cho các thành viên, thông tin thường xuyên về mọi khía cạnh của du lịch như: Sự đến, sô tiền đã trả, ở lại qua đêm, phương thức vận chuyển, độ dài thời gian lưu lại, tiêu dùng du lịch và nguồn gốc của khách du lịch. Cơ sở dữ liệu có liên quan của thống kê du lịch của tổ chức và tài liệu điện tử của thị trường du lịch vùng được xếp thành những sơri và có thể tra cứu bất cứ khi nào trên trang web của WTO là www.world-tourism.org Những phục vụ đó dựa trên nguyên tắc trả phí nhưng đối với các thành viên được miễn phí và giá giảm một nửa cho các hội viên. Vai trò của WTO phân tích kinh tế. Hàng năm tổ chức Du Lịch Thế giới tổ chức nghiên cứu và đo lưòng chính xác sự tác động của Du lịch vào nền kinh tế toàn cầu để thấy được vai trò vị trí của nó trong nền kinh tế thế giới. Tổ chức Du Lịch Thế giới có nhận xét rằng sau chiến tranh thế giới thứ II, nhất là từ năm 1950 Du lịch thế giới hồi phục và phát triển với nhịp độ tăng trưởng mỗi năm trung bình là 7,2% về lượng khách ; 12,3% về thu nhập. Lượng khách Du lịch quốc tế năm 1950 đạt 25 triệu thì năm 1996 đã lên tới trên 590 triệu; Năm 1950 thu nhập từ Du lịch thế giới đạt 2.1 tỷ USD thì năm 1996 đạt 423 tỷ USD. Mặc dù tỷ lệ tăng trưởng có bị giảm đi, nhưng những năm cuối của thập kỷ 80 thị trường Du lịch thế giới vẫn đạt tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm là 6,7% về lượng khách Du lịch quốc tế và 17,2% về thu nhập Du lịch. Thu nhập từ Du lịch thế giới đã tăng nhanh hơn thu nhập từ thương mại trong những năm 80 và hiện nay đang chiếm một tỷ lệ cao hơn trong giá trị xuất khẩu của tất cả các lĩnh vực khác, trừ lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí và chế tạo xe hơi. Ngày nay trên thế giới, Du lịch đang phát triển với tốc độ nhanh, trở thành một hiện tượng phổ biến trong đời sống kinh tế xã hội của các quốc gia và ngày càng khẳng định vai trò và vị trí của nó trong nền kinh tế thế giới. Do hiệu quả nhiều mặt của hoạt động Du lịch, các nước đều tập trung đẩy mạnh phát triển nghành Du lịch, coi Du lịch là nghành kinh tế mũi nhọn, đứng hàng đầu hay hàng thứ hai, thứ ba trong nền kinh tế, nhằm tăng nguồn thu ngân sách, điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế, tạo công ăn việc làm, tuyên truyền đối ngoại và giáo dục truyền thống, giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc...Nhiều nước đã thành công trong quá trình phát triển đất nước nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ trong đó có Du lịch. 4. Vai trò của WTO trong việc nghiên cứu thị trường du lịch Tổ chức Du Lịch Thế giới thực hiện nghiên cứu ở mỗi vùng cho biết rằng khách Du lịch sẽ tăng lên trong tương lai như thế nào. Tổ chức Du Lịch Thế giới đưa ra dự báo Du lịch cho mỗi vùng trên thế giới với bảy ấn phẩm dự báo trên toàn cầu về xu hướng phát triển của Du lịch thế giới đến năm 2010 trong đó có một bản dự báo mới về xu hướng của Du lịch thế giới đến năm 2020. Nghiên cứu thị trường về sự tiêu dùng trong Du lịch, đặc biệt là các khuyến khích tiêu dùng được tiến hành bởi tổ chức Du Lịch Thế giới và báo cáo công bố hàng năm về tài chính, kế hoạch marketing của quản lý Du lịch quốc gia. 5. Vai trò của WTO trong việc Phát triển du lịch bền vững Theo nghiên cứu của tổ chức Du Lịch Thế giới thì các điểm Du lịch mới được mở ra phải tạo ra sức hấp dẫn đối với khách Du lịch phải có chính sách phát triển phù hợp đảm bảo lợi ích trong phát triển Du lịch mà không ảnh hưởng hư hại đến môi trường tự nhiên, văn hoá-xã hội địa phương và người dân sống tại địa phương phải được hưởng lợi tù việc phát triển Du lịch này. CHƯƠNG 3: VAI TRÒ CỦA WTO ĐỐI VỚI DU LỊCH VIỆT NAM. I. QUÁ TRÌNH THAM GIA VÀO WTO Ngành du lịch Việt Nam được thành lập ngày 9/7/1960 theo nghị định 26/CP của chính phủ. Ra đời trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt làm hai miền, chiến tranh khốc liệt, nhiệm vụ ban đầu của du lịch là đáp ứng nhu cầu phục vụ các đoàn khách của Đảng và Nhà nước. Quy mô của ngành lúc này còn nhỏ bé, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị vật tư thiếu thốn, đội ngũ cán bộ nhân viên còn hạn chế về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phục vụ. Vượt lên những điều kiện khó khăn ấy, ngành du lịch đã từng bước mở rộng ra nhiều cơ sở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An..., hình thành nên hệ thống Du lịch có thành phố, miền biển, miền núi có nhiều loại hình Du lịch. Nhờ những cố gắng này, trong suốt mười lăm năm liền (1960-1975) ngành Du lịch đã hoàn tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ an toàn có chất lượng một lượng lớn khách của Đảng và Nhà Nước, các đoàn chuyên gia đến giúp đỡ Việt Nam, đồng thời đón tiếp phục vụ, đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ mát của cán bộ, bộ đội và nhân dân. Năm 1975, hoà cùng khí thế chung của đất nước thống nhất, ngành Du lịch đã làm tốt nhiệm vụ, tiếp quản, boả quản và phát triển các cơ sở Du lịch ở thành phố vừa giải phóng. Những năm tiếp theo, ngành đã đầu tư mở rộng, xây thêm nhiều cơ sở mới từ Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Lâm Đồng tới thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ..., hình thành trên cả nước hệ thống các doanh nhiệp nhà nước về Du lịch trực thuộc tổng cục Du lịch và uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố quản lý. Tháng 6 năm 1978, tổng cục Du lịch Việt Nam được thành lập trực thuộc hội đồng chính phủ, đánh dấu một bước phát triển mới của ngành. Hoạt động trong điều kiện đất nước vừa trải qua chiến tranh giữ nước, đồng thời lại tiếp tục cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Nam và phía Bắc, ngành Du lịch Việt Nam cùng cả nước phấn đấu vượt qua những khó khăn, thử thách mới. Ngành đã có nhiều cố gắng trong tổ chức đón tiếp và phục vụ vụ khách Du lịch quốc tế, đồng thời tích cực tuyên truyền giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới. Du lịch Việt Nam sớm nhận ra sự cần thiết phải hội nhập với Du lịch Thế giới để tăng uy tín vị thế của mình trên trường Quốc tế, do đó Du lịch Việt Nam đã có bước đột phá là gia nhập tổ chức Du lịch Thế giới(WTO). Qua tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích những thuận lợi và khó khăn khi gia nhập vào WTO của ngành Du lịch Việt Nam thì thấy rằng ngành Du lịch Việt Nam nên tham gia vào tổ chức này mặc dù hàng năm chúng ta phải đóng một khoản phí không phải là nhỏ nhưng WTO là một tổ chức Du lịch hàng đầu Thế giới nó có vai trò, ảnh hưởng rất lớn đối với ngành Du lịch trên phạm vi toàn cầu. Ngày 17/9/1981 tại hội nghị Đại Hội Đồng tổ chức Du lịch thế giới lần thứ tư diễn ra ở Italia, Du lịch Việt Nam được kết nạp là thành viên chính thức của tổ chức Du lịch Thế giới đây là một sự kiện trọng đại đối với ngành du lịch Việt Nam, đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng trong việc hội nhập của Du lịch Việt Nam với Du lịch thế giới. Từ khi là thành viên chính thức của WTO Du lịch Việt Nam trong điều kiện khó khăn của mình đã cố gắng tham gia các hoạt động của WTO. Du lịch Việt Nam đã tham gia hầu hết các phiên họp Đại Hội đồng WTO (lần thứ 7 năm 1987 tại madrid, lần thứ 8 năm 89 tại Paris, lần thứ 9 năm 91 tại Achentina, lần thứ 10 năm 93 tại Bali Indonesia, lần thứ 11 năm 95 tại Mỹ) và các phiên họp của uỷ ban khu vực Đông á-Thái Bình Dương CAP. Việc đóng niên liễm hàng năm, trung bình khoảng 20.000 $ là cả một sự khó khăn đối với những thành viên chính thức có ngành Du lịch đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển. Tuy nhiên cho đến nay Du lịch Việt Nam đã hoàn thành được nghĩa vụ đóng niên liễm của mình. Bên cạnh việc thực hiện nghĩa vụ hội viên của mình, Du lịch Việt Nam cũng tranh thủ khai thác quyền lợi của mình trong WTO. II. Những lợi thế do WTO mang lại cho Du lịch Việt Nam WTO thực hiện nhiều hoạt động tích cực nhằm phát triển Du lịch toàn thế giới như đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tổng kết kình tế du lịch thế giới, thống kê Du lịch, tổ chức nhiều hội nghị hội thảo các công trình nghiên cứu, thu thập sử lý thông tin Du lịch, marketing Du lịch, tổ chức quản lý Du lịch, bảo vệ môi trường. Do đó khi Du lịch Việt Nam là thành viên chính thức của WTO, thông qua WTO, thông tin về Du lịch Việt Nam sẽ đến các thành viên WTO và các tổ chức Quốc Tế khác một cách chính thống và nhanh chóng có thể coi đây là một hình thức xúc tiến và tiếp thị hiệu quả nhất mà du lịch nhiều nước đang áp dụng vì hàng năm WTO phát hành một số ấn phẩm, tập gấp và có trang web riêng của WTO có tên của các nước thành viên do đó các tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về Du lịch chỉ việc tra cứu hoặc vào trang web của WTO là biết được thông tin đầy đủ về Du lịch trên thế giới. Hàng năm WTO tổ chức nhiều hội nghị hội thảo về Du lịch trên phạm vi toàn cầu và khu vực đây là cơ hội để nghành Du lịch Việt Nam tiếp xúc với các thành viên khác của WTO và tiếp xúc với các tổ chức Quốc tế khác để mở rộng hợp tác quan hệ trong các lĩnh vực du lịch, ký các hiệp định song phương về Du lịch với các nước thành viên và tổ chức khác. Các hội nghị hội thảo tổ chức có sự góp mặt của các nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu thế giới, và sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành Du lịch trên thế giới thảo luận những vấn đề mà các nước quan tâm, phân tích mổ sẻ các vấn đề để tìm ra các hướng giải quyết tốt nhất nhằm phát triển nghành Du lịch trên toàn thế giới nói chung và của một số quốc gia nói riêng. Các quốc gia có ngành Du lịch phát triển đưa ra những kinh nghiệm trong quản lý điều hành nghành Du lịch của mình, từ lĩnh vực nghiên cứu thị trường, đầu tư tiếp thị, đào tạo nguồn nhân lực, luật pháp trong Du lịch, tuyên truyền quảng cáo, cách thức thu hút vốn đầu tư một cách hiệu quả nhất. Đây là một cơ hội giúp cho ngành Du lịch Việt Nam học hỏi các kinh nghiệm về tổ chức điều hành quản lý từ các nước và từ các chuyên gia Du lịch hàng đầu trên thế giới một cách có hiệu quả nhất vì ngành Du lịch của nước ta còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong tổ chức quản lý điều hành các hoạt động từ tầm vĩ mô đến tầm vi mô, từ đó có kinh nghiệm hơn trong cách giải quyết những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực Du lịch. Đào tạo nguồn nhân lực Ngành Du lịch là một nghành đòi hỏi lao động trực tiếp làm trong ngành là rất lớn, cán bộ trong ngành Du lịch đòi hỏi rất cao vì ngành Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp. Do dó việc đào tạo một đội ngũ cán bộ có đủ năng lực là rất quan trọng. Hàng năm tổ chức Du Lịch Thế giới đã chi ra một khoản tiền rất lớn để đào tạo đội ngũ cán bộ Du lịch cho các thành viên của mình đây là những người chủ chốt trực tiếp điều hành Du lịch ở các quốc gia, ngoài ra còn cử các chuyên gia sang hướng dẫn giảng giải, đào tạo nguồn nhân lực cho các quốc gia thành viên. Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức Du Lịch Thế giới nên hàng năm ngành Du lịch Việt Nam được cử cán bộ của mình ra nước ngoài học tập nghiên cứu theo chương trình đào tạo mà tổ chức Du Lịch Thế giới trực tiếp đứng ra mở các lớp cho các thành viên của mình, hoặc học tập ở các nước khác với kinh phí do tổ chức Du Lịch Thế giới cấp học bổng. Ngoài ra tổ chức Du Lịch Thế giới còn cử các chuyên gia Du lịch của mình sang nước ta để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Du lịch Việt Nam như các chương trình giảng dạy cán bộ Du lịch Việt Nam như cách tiếp thị quảng bá Du lịch Việt Nam ra nước ngoài. Tổ chức Du Lịch Thế giới còn có các khoản tài trợ không hoàn lại và hoàn lại cho chương trình giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Du lịch Việt Nam. Đây cũng là điều kiện tốt để Du lịch Việt Nam cử những cán bộ của mình có đủ năng lực trình độ phẩm chất ra nước ngoài để học tập tiếp thu những kinh nghiệm quản lý tiên tiến để về phổ biến cho cán bộ trong nước áp dụng vào việc phát triển Du lịch của Việt Nam ngày một hiệu quả hơn. Chung quy lại là để ngành Du lịch thực sự đúng nghĩa của nó là nghành kinh tế mũi nhọn thì đội ngũ nhân sự trong gnhành Du lịch phải được đào tạo một cách có bài bản các kỹ năng nghề nghiệp, phải coi yếu tố con người là yếu tố hàng đầu vì ngành Du lịch là nghành mến khách. Phát triển đào tạo đội ngũ phục vụ trong nghành đủ mạnh đảm bảo được yêu cầu của nghành đây là chìa khoá của sự thành công. Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức Du Lịch Thế giới thì trong lĩnh vực giáo dục đào tạo về Du lịch của Việt Nam cũng được sự quan tâm của tổ chức Du Lịch Thế giới như cung cấp các trang thiết bị phục vụ học tập nghiên cức Du lịch cho cán bộ, giáo viên, sinh viên trong ngành Du lịch đây là cơ hội tốt để những người hướng dẫn nghề và những người chuẩn bị bước vào nghề có điều kiện học tập một cách tốt hơn. Thống kê Để đánh giá kết quả hoạt động của mình và dự báo chính xác xu hướng phát triển của thị trường khách du lịch thế giới thì việc thống kê khách Du lịch, phân tích xử lý dữ liệu thống kê là rất quan trọng, để thành công trong kinh doanh đòi hỏi việc thu thập xử lý phân tích dữ liệu phải chính xác, do vậy hàng năm WTO đã tổ chức nghiên cứu thống kê khách Du lịch, dự báo thống kê một cách có hệ thống với sự đóng góp quan trọng của các chuyên gia Du lịch hàng đầu thế giới với những khoản kinh phí rất lớn do đó mà số liệu thống kê của tổ chức Du lịch thế giới và dự báo thống kê rất là chính xác và đáng tin cậy, đây là số liệu rất quan trọng đối với mỗi thành viên để căn cứ vào đó mà có kế hoạch phát triển ngành Du lịch của nước mính. Ngoài ra hàng năm WTO còn phát hành các niên giám thống kê Du lịch để phát cho các nước thành viên làm tài liệu tham khảo, hơn nữa còn hướng dẫn, khuyến nghị các quốc gia sử dụng tiêu chí có tính chất thống nhất toàn cầu về thống kê khách Du lịch quốc tế. Do đó khi Việt Nam là thành viên của WTO thì Du lịch Việt Nam sẽ được hưởng những quyền lợi của mình về lĩnh vực nghiên cứu thống kê, Du lịch Việt Nam có thể lấy số liệu thống kê khách Du lịch thế giới, xu hướng đi Du lịch của khách Du lịch thế giới, xu hướng tiêu dùng của khách, một cách dễ dàng để từ đó có kế hoạch chiến lược phát triển Du lịch của Việt nam. Ngoài ra WTO còn hướng dẫn Việt Nam cách thức thống kê, đào tạo nhân lực thống kê của Việt Nam dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia thống kê hàng Du lịch hàng đầu thế giới. Một trong những nguyên nhân giúp nghành du lịch Việt Nam đạt được thành tựu lớn trong những năm qua phải kể đến tiến độ vượt bậc trong công tác hoạch định chiến lược phát triển xây dựng những cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của ngành. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của việc nắm bắt kịp thời những thông tin về hoạt động của ngành thông qua chế độ báo cáo thống kê thường xuyên liên tục trong toàn bộ hệ thống quản lý Du lịch từ trung ương đến địa phương đến doanh nghiệp trong thời gian qua trong quá trình thu thập số liệu các đơn vị cơ sở, cấp quản lý đã vận dụng tương đối tốt những hướng dẫn của WTO mà đông đảo các nước thành viên đang áp dụng. Tài trợ tài chính và các dự án đặc biệt WTO là một tổ chức có tài chính rất hùng hậu hàng năm WTO chi một khoản tiền rất lớn cho các trương trình phát triển Du lịch toàn cầu và tài trợ cho một số các dự án của một số vùng và một số dự án của một số quốc gia thành viên nhằm phát triển du lịch ở một số vùng và một số quốc gia. Một số vùng và một số khu vực trên thế giới và một số các quốc gía nhờ có nguồn tài trợ tài chính này mà một số vùng và một số quốc gia đã tạo được đà phát triển cho Du lịch ở vùng và quốc gia mình như xây dựng cơ sở hạ tầng, tuyên truyền quảng cáo, bảo vệ tài nguyên môi trường, các di sản văn hoá, mua sắm trang thiết bị phục vụ du lịch. Ngoài ra WTO còn phối hợp với các tổ chức khác như duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với tổ chức giáo dục, khoa học, văn hoá của liên hiệp quốc(UNESCO) nhằm triển khai các dự án dài hạn về Du lịch và trao đổi văn hoá, để tài trợ cho các nước thành viên do đó việt Nam là thành viên chính thức của WTO Việt Nam sẽ được WTO tài trợ cho một số dự án đây là điều kiện tốt để Du lịch Việt Nam có điều kiện tài chính để tạo đà phát triển du lịch ở một số vùng trọng điểm. Nhờ có nguồn tài chính tài trợ này của WTO mà Du lịch Việt Nam đã giải quyết được nhiều vấn đề tạo đà phát triển cho Du lịch Việt Nam. Những nănm vừa qua WTO đã cử chuyên gia sang giúp Việt Nam xây dựng quy hoạch tổng thể và phát triển du lịch (Dự án VIE 89/003 do UNDP tài trợ) đã tạo những tiền đề và phác thảo ban đầu cho việc xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam thời kỳ 1995-2010. WTO tiếp tục cùng với Du lịch Việt Nam đề nghị UNDP cấp kinh phí và sớm triển khai dự án xúc tiến quảng bá Du lịch Việt Nam ra nước ngoài. Phân tích kinh tế và nghiên cứu thị trường Công tác nghiên cứu thị trường và phân tích kinh tế để thấy tác động của nền kinh tế thế giới, tác động của nền kinh tế khu vực trên thế giới ảnh hưỏng đến ngành du lịch trên toàn thế giới và khu vực, quốc gia nói riêng là rất quan trọng. Hàng năm WTO có một đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm hàng đầu thế giới giỏi về thu thập thông tin và xử lý thông tin, phân tích các hiện tượng kinh tế một cách xác thực sự ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới nói chung và của khu vực, các quốc gia nói riêng đến sự phát triển của ngành Du lịch thế giới, đến sự phát triển của ngành Du lịch trong khu vực, đến sự phát triển của ngành du lịch quốc gia. Nghiên cứu thị trường và xu hướng vận động tiêu dùng của khách Du lịch trên thế giới để từ đó các quốc gia có thể tránh được các tác động xấu của nền kinh tế đến ngành Du lịch của quốc gia mình và có thể tập trung vào cá thị trường khách Du lịch mà phù hợp với điều kiện của mình hơn. do đó là thành viên chính thức của WTO ngành Du lịch Việt Nam có điều kiện mời các chuyên gia phân tích kinh tế, chuyên gia nghiên cứu thị trường có trình độ chuyên môn sâu của WTO nhờ họ phân tích đánh giá sự tác động của nền kinh tế thế giới và nền kinh tế khu vực ảnh hưỏng đến ngành Du lịch Việt Nam, đưa ra các hướng giải quyết hướng khắc phục chống lại sự ảnh hưởng không tốt của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế khu vực đến ngành Du lịch Việt Nam làm sao giảm mức thiệt hại thấp nhất cho Du lịch Việt Nam và có giải pháp tối ưu nhất để phát triển Du lịch Việt Nam một cách hiệu quả nhất. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế của khu vực Đông Nam á các chuyên gia của WTO tại khu vực Đông Nam á đã có những lời khuyên, lời cảnh báo đối với ngành Du lịch Đông nam á nói chung và của Việt Nam nói riêng do đó ngành Du lịch của khu vực và Việt Nam đã có những giải pháp kịp thời hữu hiệu nên đã bị ảnh hưởng ít nhất của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực. Các chuyên gia nghiên cứu thị trường của WTO có khả năng dự báo chính xác xu hướng vận động của các luồng khách trên thế giới và xu hướng tiêu dùng du lịch của các luồng khách trên thế giới do đó Việt nam có thể nhờ các chuyên gia này tư vấn giúp đỡ để có các biện pháp thu hút khách ở một số thị trường trọng điểm có nguồn khách lớn, có sự chuẩn bị tốt các điều kiện đón tiếp phục vụ khách. Theo nghiên cứu của WTO thì WTO đánh giá hiện nay du lịch tàu biển có tốc độ phát triển nhanh nhất trong công nghiệp Du lịch nói chung , tốc độ phát triển bình quân là 8% WTO đánh giá trong thời gian tới số khách Du lịch tàu biển sẽ đến Châu á Thái Bình Dương tăng lên vì xu hướng phát triển thế giới coi khu vực Châu á Thái bình Dương như một điểm đến cho các kỳ nghỉ. Từ đó ngành Du lịch Việt Nam có thể nghiên cứu và căn cứ vào đó để thu hút khách Du lịch tàu biển đến Việt Nam ngày một hiệu quả hơn vì Việt Nam có nhiều bãi biển đẹp được nhiều khách quốc tế ưa thích. Phát triển bền vững Trên thế giới hiện nay phát triển Du lịch bền vững không chỉ còn là một hiện tượng "mốt" nhất thời mà là một xu thế của thời đại, mà là mục tiêu đặt ra cho phát triển và có ý nghĩa quan trọng không chỉ về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của xã hội của cộng đồng dưới quan điểm khai thác tài nguyên và môi trường trên phạm vi toàn cầu. Tổ chức Du Lịch Thế giới xác định" Phát triển Du lịch bền vững là việc phát triển các hoạt động Du lịch nhằm đáp ứng các nhu cầu về hiện tại của du khách và người dân bản địa trong khi vẫn quan tâm đến việc bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên cho phát triển Du lịch trong tương lai" Theo tổ chức Du Lịch Thế giới thì tỷ lệ các khu Du lịch được đầu tư bảo vệ tôn tạo trong tổng số các khu Du lịch nằm trong doanh mục được nhà nước phê duyệt thì tỷ số này vượt quá 50% thì dược đánh giá là phát triển bền vững. Nói đến phát triển bền vững thì ai cũng nói được nhưng những kinh nghiệm và kỹ năng tổ chức điều hành quản lý phát triển bền vững đất nước nói chung và Du lịch nói riêng là điều rất khó khăn vì vừa mang lại hiệu quả kinh tế lại vừa bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái không ảnh hưởng đến nhân dân tại địa phương. Đặc biệt Việt Nam ta có nhiều nơi để phát triển loại hình Du lịch sinh thái thì vấn đề bảo vệ môi trường tài nguyên, hệ động thực vật, hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên là rất quan trọng. Để thực hiện được điều này thì Du lịch Việt Nam phải dựa vào tổ chức Du Lịch Thế giới để tổ chức Du Lịch Thế giới cử chuyên gia hoặc tài trợ giúp Du lịch Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020. Tổ chức Du Lịch Thế giới sẽ giúp Du lịch Việt Nam về kinh nghiệm quản lý phát triển Du lịch văn hoá, sinh thái và cung cấp tài liệu có liên quan đến phát triển Du lịch bền vững. CHƯƠNG IV: NHỮNG TỒN TẠI CỦA NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC. Nhận xét: Du lịch Việt Nam tham gia vào tổ chức Du lịch thế giới có thể nói đây là một bước đột phá của ngành Du lịch Việt Nam trong giai đoạn 1981 thì nghành Du lịch của nước ta chưa phát triển, ngành Du lịch chưa được coi trọng là ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Trong hoàn cảnh đó mà những nhà quản lý ngành Du lịch Việt Nam đã sớm nhận ra vai trò quan trọng của ngành Du lịch trong nền kinh tế, nên chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với bên ngoài và các tổ chức khác và tham gia vào tổ chức Du lịch Thế giới đây là bước nhảy vọt để tạo đà phát triển, có điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực Du lịch cho ngành Du lịch còn non trẻ. Từ ngày ra nhập tổ chức Du lịch thế giới đến nay Du lịch Việt Nam đã tham gia rất nhiều các hoạt động của tổ chức Du lịch thế giới với tinh thần rất tích cực do đó ngành Du lịch Việt Nam dần dần đã lấy được vị thế của mình trên trường quốc tế trong lĩnh vực Du lịch phù hợp với chính sách đổi mới mở cửa của Đảng-Nhà nước và của nhân dân ta. Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức Du lịch Thế giới cho nên từ ngày đó cho đến nay Du lịch Việt Nam đã tận dụng được các cơ hội trong các cuộc hội nghị hội thảo của Du lịch thế giới để tuyên truyền quảng bá uy tín hình ảnh của Du lịch Việt Nam đến các thành viên khác của tổ chức Du lịch thế giới, các hãng lữ hành lớn trên thế giới, các tổ chức khác trên thế giới và khách Du lịch trên toàn thế giới. Nhờ đó mà hình ảnh uy tín của Du lịch Việt Nam ngày càng có uy tín trên trường quốc tế, qua đó mà các quan hệ, các hiệp định song phương và đa phương các quan hệ với các quốc gia, với các chính phủ được thiết lập đã tạo điều kiện cho Du lịch Việt Nam phát triển thông qua các hỗ trợ về tài chính hỗ trợ về đào tạo nhân lực cho Du lịch Việt Nam . Du lịch Việt Nam đã được tổ chức du lịch thế giới tài trợ tài chính cho một số dự án như dự án quy hoạch phát triển tổng thể Du lịch Việt Nam đã tạo điều kiện để Du lịch Việt Nam có đà phát triển. Du lịch Việt Nam được tổ chức Du Lịch Thế giới cử các chuyên gia sang giúp đỡ trao đổi kinh nghiệm quản lý Du lịch, nghiên cức thị trường, cung cấp các số liệu tài liệu quan trọng cho ngành Du lịch Việt Nam nhờ vậy mà năng lực kinh nghiệm quản lý của cán bộ ngày một tốt hơn đã góp phần vào sự phát triển không ngừng trong những năm vừa qua của ngành Du lịch, chất lượng lao động được ngày một cải thiện tốt hơn. Quảng cáo, tuyên truyền, tiếp thị của Du lịch Việt Nam ra nước ngoài đạt hiệu quả hơn do học hỏi được các kinh nghiệm về tổ chức quảng bá tiếp thị Du lịch ra nước khác của nước ngoài. Nhờ có sự giúp đỡ của tổ chức Du Lịch Thế giới mà trong thời gian qua Việt Nam đã có điều kiện bước đầu về quy hoạch phát triển tổng thể của ngành tạo đà cho toàn ngành Du lịch Việt Nam phát triển tốt hơn. Một số các công trình kiến trúc đã và đang xuống cấp nhờ có khoản viện trợ tài chính kịp thời mà đã giúp công tác bảo tồn tu sửa các công trình lịch sử văn hoá, ghệ thuật, bảo tồn phục chế lại được nguyên vẹn giá trị của nó chống lại sự hư hỏng theo thời gian. Nói tóm lại tham gia vào tổ chức Du Lịch Thế giới đã dần dần tạo cho Du lịch Việt Nam có một vị thế trong ngành Du lịch của thế giới nhưng do nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan Du lịch Việt Nam trong thời gian dài tham gia vào tổ chức Du lịch thế giới còn có nhiều mặt hạn chế do đó chúng ta phải tìm ra những biện pháp để khắc phục những tồn tại đó. Những tồn tại. Trong thời gian dài tham gia vào tổ chức Du lịch thế giới du lịch Việt Nam chưa thật tích cực chủ động tham gia vào các hoạt động cuả tổ chức Du lịch thế giới. Du lịch Việt nam chưa tăng cường hợp tác cả bề rộng lẫn chiều sâu đối với Tổ chức du lịch thế giới và với các thành viên của tổ chức này. Du lịch Việt Nam chưa đưa ra các dự án cụ thể cấp bách về việc phát triển du lịch của quốc gia, của các vùng du lịch, chưa đưa ra các dự án bảo vệ môi trường, các dự án bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, dự án bảo vệ động thực vật quý hiếm, các dự án bảo vệ hệ sinh thái, các dự án bảo vệ các di sản văn hoá, các công trình nghệ thuật kiến trúc của Việt Nam đã được thế giới công nhận là di sản thiên nhiên, di sản văn hoá của thé giới để trình lên tổ chức Du lịch thế giới gúp đỡ. Chưa có các dự án cụ thể chi tiết đối với các công kiến trúc, các khu du lịch đang chờ thế giới công nhận là di sản văn hoá, di sản thiên nhiên của thế giới, chưa có các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cụ thể để nhằm phát triển ngành du lịch Việt Nam nói riêng và ngành du lịch khu vực , thế giới nói chung để trình lên tổ chức Du lịch thế giớieesgiups đỡ về mặt tài chính cũng như cho các lời khuyên cho các dự án này. Du lịch Việt Nam chưa triệt để khai thác xử lý thông tin du lịch của tổ chức Du lịch thế giới để phục vụ cho các kế hoạch chiến lược phát triển du lịch của ngành du lịch. Nhiều lúc nhiều nơi còn hạn chế về sử lý dữ liệu thông tin của tổ chức Du lịch thế giới để triển khai các kế hoạch kinh doanh cho đơn vị mình. Trong các cuộc hội nghị hội thảo của tổ chức du lịch thế giới, các triển lãm, các hội chợ du lịch của tổ chức du lịch thế giới tổ chức du lịch Việt Nam còn hạn chế trong các kế hoạch tuyên truyền quảng cáo hình ảnh du lịch Việt Nam ra nước ngoài. Để khắc phục những hạn chế tồn tại đó chúng ta cần có những biện pháp khắc phục nó. Những biện pháp khắc phục. Khắc phục những mặt hạn chế đó của quá trình tham gia hội nhập vào nền kinh tế thế giới nói chung và ngành du lịch Việt Nam nói riêng là điều rất cần thiết nhằm tăng cường sự hội nhập có lợi cho ngành du lịch Việt Nam cần có các biện pháp sau: Du lịch Việt Nam cần đưa ra các dự án cụ thể cấp bách để trình lên tổ chức Du lịch thế giới xin giúp đỡ về mặt tài chính cũng như cho các lời khuyên bổ ích đối vói các dự án nói riêng và đối với ngành Du lịch Việt Nam nói chung. Nên trong thời gian tới Du lịch Việt Nam phải có các nhóm chuyên gia du lịch giỏi để xây dựng các dự án cụ thể về các di sản thiên nhiên di sản văn hoá đã được thế giới công nhận là di sản thiên nhiên, di sản văn hoá của thế giới để trình lên tổ chức du lịch thế giới như xây dựng các dự án cụ thể như dự án bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường biển, môi trường sinh thái trên các hòn đảo trong quần thể du lịch vịnh Hạ long một di sản thiên nhiên của thế giới. Dự án chống lại sự tác động không tốt của con người, của thời gian đối với quần thể du lịch này để trình lên tổ chức Du lịch thế giới xin giúp đỡ về mặt tài chính cũng như các lời khuyên để bảo vệ vùng du lịch này theo hướng phát triển bền vững. Du lịch Việt Nam phải xây dựng các kế hoạch chi tiết cụ thể về các dự án bảo tồn phục chế các công trình nghệ thuật kiến trúc của Huế và Hội An trong từng giai đoạn cụ thể để chống lại sự xuống cấp của các công trình ở đây do sự tác đọng của con người và thời tiết khí hậu khắc nghiệt ở vùng này, để trình lên Tổ chức Du lịch thế giới giúp đỡ về mặt tài chính cũng như về mặt kỹ thuật bảo vệ các công trình tại đây vì nó không chỉ là di sản văn hoá của Việt Nam mà nó còn là di sản văn hoá của thế giới, của nhân loại. Du lịch Việt Nam cần xây dựng các kế hoạch chi tiết cụ thể cho các điểm Du lịch như Hồ ba bể(Bắc Cạn), Bãi đá cổ(Sa Pa), Động Phong Nha(Quảng Bình), để trình lên WTO để WTO cho các lời khuyên bổ ích về quy hoạch phát triển du lịch ở các điểm này và có các tác động đến các tổ chức khác để đề nghị thế giới công nhận ba thắng cảnh này là di sản thiên nhiên của thế giới để từ đó được sự tài trợ về tài chính cho việc phát triển các điểm du lịch này, và du khách thế giới biết nhiều hơn về các điểm du lịch này. Việt Nam cần đưa ra các dự án cụ thể khác đối với các vùng du lịch của cả nước và các dự án cụ thể chi tiết liên quan đến việc phát triển du lịch trong khu vực để trình lên WTO xin nguồn tài chính hỗ trợ các dự án này và cho các ý kiến đống góp bổ ích. Du lịch Việt Nam cần tăng cường đội ngũ bố trí đủ người có năng lực và phẩm chất đề xuất được các biện pháp cụ thể theo dõi và than gia các hoạt động của tổ chức Du Lịch Thế giới một cách tích cực, góp phần tăng cường hội nhập với Du lịch khu vực và thế giới. Xây dựng mối quan hệ mật thiết chặt chẽ giữa Du lịch Việt Nam với tổ chức Du Lịch Thế giới, với các đại diện của tổ chức Du Lịch Thế giới ở khu vực, với quan chức của tổ chức Du Lịch Thế giới và các chuyên gia Du lịch khi họ sang thăm và làm việc với nước ta và tại các cuộc họp. Thường xuyên có sự liên hệ mật thiết với tổ chức Du Lịch Thế giới để tranh thủ sự ủng hộ của nhữg thành viên , quan chức của tổ chức Du Lịch Thế giới để tổ chức Du Lịch Thế giới viện trợ thêm nhiều hơn nữa cho các dự án phát triển Du lịch của Việt Nam và các dự án của vùng mà ngành Du lịch của chúng ta cũng được hưởng lợi , để tổ chức Du Lịch Thế giới tuyên truyền quảng bá cho Du lịch Việt Nam ra nước ngoài. Tăng cường sự ủng hộ của tổ chức Du Lịch Thế giới và những người ra quyết định tài trợ nhiều thêm về trang thiết bị Du lịch cho Du lịch Việt Nam, tài trợ các khoản tài chính lớn nhằm phát triển cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật, các trương trình hành động quốc gia về Du lịch. giáo dục ý thức của quần chúng nhân dân về việc phát triển Du lịch nhằm phát triển Du lịch Việt Nam theo hưóng phát triển bền vững. Tranh thủ các hội nghị hội thảo của tổ chức Du Lịch Thế giới để tuyên truyền quảng bá cho Du lịch Việt Nam đến các thành viên của tổ chức Du Lịch Thế giới. tranh thủ những cơ hội đó để xây dựng những mối quan hệ với các tổ chức khác, các thành viên khác, các quan chức của tổ chức Du Lịch Thế giới để họ có sự ủng hộ Du lịch Việt Nam về mặt tài chính, kỹ thuật, trang thiết bị, kinh nghiệm, cách thức điều hành tổ chức quản lý trong Du lịch. Tăng cường hợp tác song phương và đa phương để tranh thủ nguồn vốn, công nghệ, nguồn khách để len chân vào những thị trường mà ta đang cần nhưng chưa đủ khả năng để chiếm lĩnh đồng thời tạo thêm cơ hội và năng lực giữ vững và mở rộng thị trường. Sử dụng có hiệu quả những nguồn tài chính dược tổ chức Du lịch thế giới , các tổ chức khác, các thành viên khác giúp đỡ những nguồn tài trợ tài chính hoàn lại và không hoàn lại để phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, quy hoạch phát triển Du lịch, bảo vệ tài nguyên môi trường thiên nhiên một cách có hiệu quả hơn tạo đà phát triển Du lịch Việt Nam xứng đáng là nghành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Vì là nghành kinh tế mũi nhọn nên Du lịch Việt Nam cần được đầu tư tương xứng với một nghành kinh tế mũi nhọn. Đầu tư để phát triển nhằm khai thác các thế mạnh, các điểm Du lịch một cách hiệu quả hơn cả về mặt kinh tế cả về mặt xã hội. Tăng cường năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước về Du lịch từ trung ương đến địa phương theo hướng gọn mà tinh, thành lập sở chuyên trách về Du lịch nhằm phát triển Du lịch tương xứng đúng với tiềm năng vốn có của nó. Để đường lối chủ trương của Đảng trở thành hiện thực, để Du lịch Việt Nam thực sự là nghành kinh tế mũi nhọn, để Việt Nam sớm trở thành trung tâm Du lịch có tầm cỡ trong khu vực và trên thế giới cần có sự chỉ đạo cao hơn của chính phủ, cần có các trương trình quốc gia về Du lịch để tập chung sức mạnh của nghành, của các cấp cùng vì mùc tiêu trung. Do đó phải giải quyết tốt hơn nữa mối quan hệ liên nghành từ ngoại giao, công an, Hải quan, Quốc phòng, Hàng không, Giao thông vận tải, văn hoá, bưu chính viễn thông, tài chính, đầu tư, khoa học công nghệ môi trường, mở rộng từng bước diện miễn visa cho khách Du lịch vào Việt Nam một cách thuận tiện hơn. Tìm cách miễn visa cho khách Du lịch vào Việt Nam từ một số thị trường trọng điểm mà vẫn quản lý được, vẫn đảm bảo được an ninh quốc gia. Mở rộng hợp tác quốc tế về đường hàng không mở các đường bay trực tiếp từ các thị trường trọng điểm có nguồn khách lớn ổn định đến thẳng Việt Nam, nâng cao chất lường phục vụ hàng không của Việt Nam và có giá cả phù hợp hơn, áp dụng chính sách một giá cho khách Du lịch nước ngoài. Chỉ đạo triển khai tốt hơn về công tác bảo vệ môi trường, văn hoá Du lịch, tuyên truyền giáo dục cho nhân dân có ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường tài nguyên Du lịch, tránh tình trạng trài kéo khách, ăn xin ở các điểm Du lịch để du khách nước ngoài đến Việt Nam cảm nhận đựơc lòng mến khách của người dân Việt Nam, cách cư xử có văn hoá của người dân Việt Nam đúng như chương trình hành động quốc gia về Du lịch đó là" Việt Nam Điểm đến của Thiên Niên Kỷ". Xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiền hệ thống đặc biệt là luật, pháp lệnh Du lịch, tuyên truyền giáo dục luật, pháp lệnh Du lịch đến từng người dân để họ ý thức được vai trò của nghành kinh tế Du lịch quan trọng này. Đẩy mạnh công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển Du lịch là biện pháp vĩ mô quan trọng đảm bảo thị trường Du lịch phong phú đa dạng và lâu bền phát triển cân đối, giữ được tính hấp dẫn và khai thác hợp lý tiềm năng Du lịch. Đi liền với quy hoạch tổng thể quy hoạch các vùng quy hoạch chi tiết là việc xây dựng tập trung cho các dự án khu Du lịch biển, Du lịch núi quy mô lớn, các khách sạn và các cơ sở vui chơi giải trí để huy động nguồn vốn đầu tư từ nhiều nguồn triển khai thực hiện các dự án một cách nhanh nhất hiệu quả nhất. Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân viên chức lao động trong nghành Du lịch có đủ kỹ năng trình độ, năng lực để phục vụ nghành Du lịch ngày một đòi hỏi cao hơn của khách Du lịch. Sắp xếp lại hệ thống kinh doanh Du lịch theo hướng chuyên môn hoá nghề nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ. Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra những sản phẩm Du lịch đặc thù của mỗi vùng, mỗi địa phương theo hướng khai thác và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc. Hình thành các hiệp hội lữ hành, khách sạn, vận chuyển để hỗ trợ nhau phát triển và tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình hoà nhập với thị trường Du lịch thế giới. KẾT LUẬN Gắn liền với sự hội nhập và phát triển của nền kinh tế thế giới thì việc nâng cao năng lực hội nhập của nghành Du lịch Việt Nam với Du lịch thế giới là rất quan trọng và là vấn đề quan tâm hàng đầu của Đảng -Nhà nước và các ban ngành trong lĩnh vực Du lịch và các lĩnh vực khác có liên quan đến ngành Du lịch. Việc nâng cao năng lực hội nhập tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức Du Lịch Thế giới nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của tổ chức Du Lịch Thế giới, tăng cường quảng bá Du lịch Việt Nam ra nước ngoài là rất cần thiết để Du lịch Việt Nam vững bước phát triển nhanh, phát triển mạnh không chỉ là sự nỗ lực riêng của nghành Du lịch mà còn là sự nỗ lực chung của Đảng - Nhà nước, các cấp các nghành và của toàn dân. Bởi Đảng -Nhà nước đã xác định Du lịch là nghành kinh tế tổng hợp quan trọng, nghành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Để trở thành nghành kinh tế mũi nhọn của đất nước thì việc nghiên cứu những mặt thuận lợi và khó khăn khi tham gia hội nhập vào các tổ chức các khu vực phải được tổ chức chặt chẽ có sự quan tâm phối hợp của các cấp các nghành để tìm ra những lợi thế để tạo đà cho nghành Du lịch Việt Nam phát triển và hạn chế những tác động xấu của sự hội nhập thế giới nói chung và của nghành Du lịch nói riêng là rất cần thiết, để phù hợp với điều kiện tình hình mới của thế giới hiện nay. Do thời gian có hạn, việc nghiên cức tiếp cận với thực tế về tổ chức Du Lịch Thế giới và vai trò của tổ chức Du Lịch Thế giới đối với Du lịch Việt Nam còn hạn chế nên những vấn đề nêu ra trong đề tài này và các giải pháp chỉ là những nghiên cứu bước đầu. Do vậy cần phải tiếp tục nghiên cứu về tổ chức Du Lịch Thế giới và vai trò của nó đối với Du lịch Việt Nam một cách hoàn thiện hơn nữa nhằm mục đích phục vụ cho nghành Du lịch Việt Nam tận dụng được lợi thế của mình trong tổ chức Du Lịch Thế giới để phát triển là rất cần thiết. Qua thời gian học tập nghiên cứu đề tài này được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Thạc sĩ- Đồng Xuân Đảm em đã hoàn thành đề tài nội dung về tổ chức Du Lịch Thế giới và vai trò của nó đối với Du lịch Việt Nam, tuy đề tài này chưa thật hoàn chỉnh lắm nhưng em sẽ cố gắng trong những đề án tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Thạc sĩ- Đồng Xuân Đảm đã giúp em hoàn thành đề tài này. Hà Nội ngày 20/11/2001. Sinh viên thực hiện: Vũ Gia Thành. CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông tin về WTO trên trang web của tổ chức Du lịch thế giới (WWW. World- tourism. Org). Thông tin về Du lịch Việt Nam TRên trang web của tỏng cục Du lịch Việt Nam. Tạp chí Du lịch Số 2/1995(Du lịch Việt Nam trong xu thế chung của Du lịch thế giới). Tạp chí Du lịch Số 33+34/1996( Ngoại giao đi trước một bước- mở đường Du lịch phát triển). Tạp chí Du Lịch Số 11/99(WTO và luật ứng xử trong Du lịch ). Tạp chí Du lịch Số 8/1999( Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến Du lịch quốc tế ). Tạp chí Du lịch Số 4/2001. Tạp chí Du lịch Số 6/2001. Tạp chí Du lịch Số 9/2001( Du lịch Việt Nam với WTO). Các tuần báo Du lịch khác

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện lập & phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết.doc
Luận văn liên quan