Báo cáo Thực tập nhận thức tại Công ty TNHH Kiên Nam

Bảy tuần với kì thực tập nhận thức này đã giúp tôi có nhiều kiến thức cũng như nhận biết rõ hơn về chuyên ngành kế toán mà mình đã chọn. Sáu tuần thực tập tại công ty đã cho tôi cái nhìn rõ ràng hơn về cách hoạt động một cách có hệ thống và môi trường làm việc chuyên nghiệp, những điều mà tôi không thể biết nếu chỉ tham khảo qua sách vở khi còn ở trường. Tôi biết được, công việc của một người kế toán thực không phải đơn giản, nó là một chuỗi các quy trình tiếp nối với nhau, và cần sự kết hợp giữa nhiều bộ phận trong bộ máy kế toán công ty. Tôi thật sự thích kì thực tập nhận thức này, và hy vọng nhà trường luôn tạo điều kiện để sinh viên được tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp, tạo định hướng cho tương lai.

pdf23 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 28/02/2014 | Lượt xem: 3192 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập nhận thức tại Công ty TNHH Kiên Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : CÔNG TY TNHH KIÊN NAM Thời gian thực tập : 07/01/2013 - 03/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn : GV. Đinh Thanh Lan Sinh viên thực hiện : Lê Hoàng Vũ Lớp : KT1011 KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGÀNH KẾ TOÁN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : CÔNG TY TNHH KIÊN NAM Thời gian thực tập : 07/01/2013 - 03/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn : GV. Đinh Thanh Lan Sinh viên thực hiện : Lê Hoàng Vũ Lớp : KT1011 Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Ngày…..Tháng…..Năm 2013 Chữ ký giáo viên hƣớng dẫn Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen ii NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY HƢỚNG DẪN .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Ngày…...Tháng…..Năm 2013 Chữ ký Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen iii NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI CHẤM BÁO CÁO .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Ngày…...Tháng…..Năm 2013 Chữ ký Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen iv TRÍCH YẾU Trong thời gian qua, tôi đã có cơ hội đƣợc thực tập tại Công ty TNHH Kiên Nam. Thời gian thực tập tại bộ phận kế toán của công ty đã giúp tôi có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong công việc của một nhân viên kế toán. Trong đợt thực tập nhận thức lần này, tôi đã đặt ra cho mình những mục tiêu chính nhƣ sau: làm quen với môi trƣờng làm việc của công ty; nắm đƣợc một cách tổng quát những việc cần làm trong công ty; học hỏi kinh nghiệm từ nhân viên trong công ty. Để đạt những mục tiêu này, tôi đã sử dụng những kiến thức chuyên ngành đƣợc học ở trƣờng và học tập từ các anh chị trong công ty. Qua lần thực tập này, tôi đã học đƣợc nhiều kiến thức và những kinh nghiệm hữu ích cho việc học của mình sau này. Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen v MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY HƢỚNG DẪN ................................................................................ ii NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI CHẤM BÁO CÁO ............................................................................. iii TRÍCH YẾU ................................................................................................................................... iv MỤC LỤC ....................................................................................................................................... v DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH .................................................................................................... vi LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................................ vii NHẬP ĐỀ ........................................................................................................................................ 1 NỘI DUNG ...................................................................................................................................... 2 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY .................................................................................................... 2 1.1 Quá trình hình thành và phát triển ..................................................................................... 2 1.2 Hƣớng phát triển và cơ cấu tổ chức bộ máy công ty ......................................................... 3 1.2.1 Hƣớng phát triển ................................................................................................................... 3 1.2.2 Cơ cấu tổ chức nhân sự ......................................................................................................... 3 1.3 Các lĩnh vực kinh doanh của công ty ................................................................................ 6 1.4 Sơ đồ bộ máy kế toán ........................................................................................................ 7 1.5 Hình thức kế toán áp dụng ................................................................................................ 8 2. NỘI DUNG THỰC TẬP .......................................................................................................... 9 2.1 Công việc văn phòng ......................................................................................................... 9 2.1.1 Photocopy ............................................................................................................................. 9 2.1.2 Scan ....................................................................................................................................... 9 2.1.3 Nghe điện thoại ..................................................................................................................... 9 2.2 Công việc kế toán .............................................................................................................. 9 2.2.1 Lập phiếu xuất kho .............................................................................................................. 10 2.2.2 Xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán ra .................................................................................... 10 2.2.3 Ghi phiếu thu, phiếu chi ...................................................................................................... 12 KẾT LUẬN .................................................................................................................................... 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................. 14 Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Hình 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy nhân sự Hình 2: Sơ đồ bộ máy kế toán Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen vii LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, tôi muốn gửi lời cám ơn đến trƣờng Đại Học Hoa Sen đã tạo điều kiện cho tôi có kì thực tập nhận thức đầy hữu ích, giúp tôi tiếp xúc với môi trƣờng doanh nghiệp. Tôi cũng xin cám ơn khoa Kinh Tế Thƣơng Mại, đặc biệt là cô Đinh Thanh Lan (Giảng viên hƣớng dẫn thực tập nhận thức) đã nhiệt tình hƣớng dẫn, giải đáp những thắc mắc của tôi trong thời gian qua. Hơn hết, tôi muốn cám ơn Công ty TNHH Kiên Nam đã bố trí cho tôi bộ phận thực tập, và cám ơn mọi ngƣời trong công ty đã nhiệt tình giúp đỡ, hƣớng dẫn cho tôi rất nhiều trong thời gian qua. Thời gian không nhiều nên chắc hẳn sẽ có nhiều sai sót, mong sự quan tâm đóng góp của các thầy cô và công ty về hình thức cũng nhƣ nội dung để báo cáo thực tập của tôi đƣợc hoàn chỉnh hơn. Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen 1 NHẬP ĐỀ 1. Phạm vi, bối cảnh, giới hạn của báo cáo Với chƣơng trình đào tạo chuyên nghiệp, trƣờng Đại học Hoa Sen luôn chú trọng đào tạo sinh viên nắm chắc cả hai phƣơng diện: lý thuyết bài học và áp dụng đúng đắn vào môi trƣờng thực tế. Trƣờng đã tạo điều kiện cho sinh viên sau khi học xong năm thứ hai đƣợc đi và thực tập nhận thức tại các công ty, tiếp cận môi trƣờng làm việc thực tế, quan sát và học hỏi các kinh nghiệm quý báu, giúp cho sinh viên phần nào không bỡ ngỡ khi làm việc tại một công ty sau này. 2. Mục tiêu của đợt thực tập  Mục tiêu 1: làm quen với môi trƣờng làm việc thực tế tại một công ty, thiết lập mối quan hệ với mọi ngƣời.  Mục tiêu 2: vận dụng những kiến thức đã học vào môi trƣờng làm việc tại công ty.  Mục tiêu 3: tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm, phát triển kĩ năng mềm. 3. Kết cấu của báo cáo Kết cấu báo cáo gồm 2 phần, đƣợc chia nhƣ sau: a. Nội dung Giới thiệu về công ty (quá trình hình thành và phát triển, hƣớng phát triển và cơ cấu tổ chức bộ máy công ty, các lĩnh vực kinh doah của công ty, bộ máy kế toán và hình thức kế toán áp dụng). Nội dung thực tập (công việc đƣợc giao và kinh nghiệm). b. Kết luận Vai trò của thực tập nhận thức trong việc định hƣớng nghề nghiệp. Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen 2 NỘI DUNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Tên công ty : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIÊN NAM Tên tiếng anh : KIEN NAM COMPANY LIMITED Tên viết tắt : Kina Co., Ltd Địa chỉ : Số 84/72A, Thống Nhất, Phƣờng 11, Quận Gò Vấp Điện thoại : (08) 35890880 Fax : (08) 62571909 Mã số thuế : 0303517340 Số tài khoản : 57347149 Ngân hàng ACB chi nhánh GV 1.1 Quá trình hình thành và phát triển Năm 2004 Công ty TNHH Kiên Nam đƣợc thành lập với 3 thành viên tham gia góp vốn. Vốn điều lệ của công ty lúc đó là 1 t đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102025529 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tƣ TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 15/10/2004. Năm 2010, công ty mở rộng hoạt động kinh doanh, qui mô vốn tăng lên 4 t đồng tính đến thời điểm 28/04/2010; công ty đã đăng ký bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh mới. Cũng trong năm nay số thành viên tham gia góp vốn trong công ty có sự thay đổi (3 thành viên tham gia góp vốn . Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen 3 1.2 Hƣớng phát triển và cơ cấu tổ chức bộ máy công ty 1.2.1 Hƣớng phát triển Sắp tới, để có thể duy trì hiệu quả kinh doanh lâu dài, công ty Kiên Nam đã có chuẩn bị kỹ từ kế hoạch kinh doanh, cho đến việc khẳng định chất lƣợng sản phẩm của mình.Công ty không ngừng đầu tƣ mua thêm xe vận chuyển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của khách hàng. Ngoài ra, Kiên Nam cũng phát triển mạng lƣới đại lý ra các tỉnh thành trong nƣớc để có thể phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. 1.2.2 Cơ cấu tổ chức nhân sự Sơ đồ tổ chức bộ máy nhân sự GIÁM ĐỐC Bộ phận Kinh doanh Bộ phận Tổ chức Hành chính Bộ phận Kế toán Tài chính Bộ phận vận chuyển Bộ phận tiếp thị - thị trƣờng Bộ phận nhập khẩu Hình 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy nhân sự Nhiệm vụ của các bộ phận Giám Đốc - Là ngƣời đƣợc có đầy đủ quyền hạn để điều hành mọi hoạt động của công ty và chịu mọi trách nhiệm về mọi hoạt động của Công ty trƣớc tập thể lao động của công ty, cơ quan chủ quản, cơ quan nhà nƣớc. Là ngƣời đứng đầu, có quyền quyết Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen 4 định, chịu trách nhiệm chung cho toàn bộ Công ty, trực tiếp thƣơng lƣợng và ký hợp đồng với khách hàng. Bộ phận kinh doanh - Chức năng: Đây là phòng quan trọng nhất mang lại doanh thu cho công ty. - Nhiệm vụ:  Nghiên cứu thị trƣờng để lập ra kế hoạch kinh doanh, khai thác them nguồn hàng, nguồn tiêu thụ để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh luôn ổn định.  Thân tích tình hình thực hiện và lên kế hoạch kinh doanh.  Tham mƣu và đề xuất phƣơng hƣớng kinh doanh. Bộ phận tổ chức hành chính - Chức năng:  Duy trì các hoạt động của công tác hành chính, bảo dƣỡng cơ sở hạ tầng, vận chuyển nhằm đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.  Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. - Nhiệm vụ :  Tổ chức quản lý nhân sự, bảo vệ nội bộ cơ quan.  Đào tạo cán bộ, quản lý thông tin các tài liệu chuyên môn, các văn bản pháp lý mới.  Lập và thực hiện kế hoạch tuyển dụng cán bộ công nhân viên.  Thực hiện quản lý ngày công, lƣơng thƣởng, tổ chức hoạt động phúc lợi cho nhân viên, đề xuất nâng lƣơng hoặc khen thƣởng kịp thời. Bộ phận nhập khẩu - Chức năng: Nhập khẩu các loại thuốc Bảo vệ thực vật, hoá chất … dƣới dạng nƣớc và bột Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen 5 - Nhiệm vụ:  Xác định nhu cầu và lập danh sách các loại thuốc cần nhập khẩu theo kế hoạch.  Liên hệ các nhà cung ứng nhập khẩu của công ty.  Xem xét khả năng của nhà cung ứng, soạn thảo các hợp đồng ngoại thƣơng.  Thực hiện thanh toán quốc tế các lô hàng và thực hiện các thủ tục hải quan về công tác giao nhận, vận chuyển, công cƣợc. Bộ phận kế toán tài chính - Chức năng:  Quản lý việc sử dụng đồng vốn và tài sản của công ty.  Phản ánh chi phí, thu nhập theo đúng tình hình thực tế của công ty.  Phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính và cung cấp thông tin.  Cập nhật văn bản pháp qui về nghiệp vụ để báo cáo ban lãnh đạo. - Nhiệm vụ:  Tổng hợp dự án tài chính, kế hoạch thu chi và kế hoạch dự trữ tài chính, đảm bảo nguồn vốn phục vụ nhu cầu kinh doanh kịp thời của các bộ phận, tăng vòng xoay của vốn tối đa, nâng cao hiệu quả kinh doanh.  Tham mƣu cho giám đốc thực hiện quản lý đúng mức các chế độ thu chi, quyết toán tài chính đúng thời hạn quy định, hoạch định kế hoạch tài chính phục vụ kinh doanh.  Theo dõi hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của các bộ phận và của công ty.  Thực hiện quyết toán hằng năm đầy đủ.  Thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với nhà nƣớc. Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen 6 Bộ phận vận chuyển - Chịu trách nhiệm vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa, bảo quản hàng hóa khi vận chuyển. Đảm bảo việc giao hàng đúng thời gian và địa điểm. Bộ phận tiếp thị - thị trường - Chức năng:  Cập nhật biến động thị trƣờng về khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty.  Xác định chiến lƣợc phát triển, chính sách kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty trong từng thời kỳ.  Duy trì và từng bƣớc phát triển thƣơng hiệu của Công ty. - Nhiệm vụ:  Thu thập thông tin dữ liệu các đối thủ cạnh tranh, soạn thảo kế hoạch tiếp thị, khuyến mãi, quảng cáo sản phẩm xây dựng giá bán sản phẩm.  Nghiên cứu, sáng tạo phƣơng pháp tiếp thị mới để mang hiệu quả cao. 1.3 Các lĩnh vực kinh doanh của công ty - Mua bán sản xuất: thuốc BVTV, dịch vụ nghiên cứu thị trƣờng. Quảng cáo thƣơng mại. - Mua bán hóa chất các loại (trừ hóa chất có tính chất độc hại , phân bón hàng rau – củ - quả ( không kinh doanh nông sản thực phẩm tại trụ sở . - Mua bán chất tẩy rửa, nhựa, keo, sơn, hƣơng liệu, màu thực phẩm, mực in, máy móc – thiết bị văn phòng và công nghiệp. - Mua bán thiết bị nghiên cứu khoa học, thí nghiệm. Gia công ra chai, đóng gói hóa chất (không sản xuất tại trụ sở Gia công nhờ công ty khác gia công. Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen 7 1.4 Sơ đồ bộ máy kế toán Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Hình 2: Sơ đồ bộ máy kế toán - Kế toán trưởng: là ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật và giám sát việc chỉ đạo thực hiện, tổ chức công tác kế toán, tham mƣu cho giám đốc trong công việc huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, có nhiệm vụ nghiên cứu, áp dụng các chế độ chứng từ kế toán tài chính của nhà nƣớc vào đơn vị mình và chịu trách nhiệm về mọi số liệu ghi trên báo cáo - Kế toán tổng hợp: Phản ánh chính xác, trung thực và kịp thời toàn bộ các hoạt động của công ty. Cuối tháng, tổng hợp các số liệu ở các bộ phận liên quan. Tính doanh thu và xác định kết quả kinh doanh, báo cáo thuế, báo cáo quý, tính thuế TNCN hàng quý. Cuối năm lập báo cáo tài chính đƣa kế toán trƣởng xét duyệt và trình lên giám đốc ký duyệt. Sau đó gửi báo cáo tài chính đến đơn vị thuộc phạm vi quản lý đúng thời hạn quy định. - Kế toán bán hàng: Xuất hoá đơn bán hàng, lập báo cáo chi tiết về doanh thu bán hàng cho kế toán trƣởng. Kiểm tra chặt chẽ quá trình bán hàng. Theo dõi công nợ phải thu, cuối tháng đối chiếu công nợ với khách hàng, đòi nợ những khác hàng trả không đúng hạng thanh toán. Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen 8 - Kế toán thanh toán: Theo dõi thu chi tiền mặt, viết UNC, đi ngân hàng, theo dõi các khoản tạm ứng, theo dõi các khoản phải trả của công ty đối với khách hàng trong và ngoài nƣớc, cuối ngày và cuối tháng đối chiếu với thủ quỹ. - Kế toán kho: Theo dõi xuất nhập tồn nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm. Lập báo cáo hằng ngày cho kế toán trƣởng biết tình hình xuất nhập hàng hoá để từ đó đƣa ra kế hoạch quyết định đặt hàng. Để nguồn hàng đƣợc đáp ứng kịp thời. - Thủ quỹ: chịu trách nhiệm trƣớc kế toán trƣởng và giám đốc tiền quỹ hằng ngày, mở sổ theo dõi các chứng từ phát sinh hằng ngày. Cuối ngày lập báo cáo quỹ tiền mặt đối chiếu kiểm tra với kế toán thanh toán. 1.5 Hình thức kế toán áp dụng  Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12.  Đơn vị sử dụng tiền tệ trong sổ sách kế toán là việt nam đồng. Việc áp dụng ngoại tệ khác : đƣợc áp dụng theo t giá thực tế để đổi ra tiền việt nam đồng.  Phƣơng pháp tính thuế GTGT : phƣơng pháp khấu trừ  Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:  Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định theo nguyên giá  Phƣơng pháp khấu hao tài sản cố định và tài sản cố định vô hình : theo quyết định số 206/2003/QĐBTC ngày 12/12/2003 và áp dụng phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng.  Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:  Phƣơng pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : theo phƣơng pháp bình quân gia quyền.  Hàng tồn kho đƣợc hoạch toán theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen 9 2. NỘI DUNG THỰC TẬP 2.1 Công việc văn phòng 2.1.1 Photocopy Đây là công việc đơn giản mà mỗi sinh viên đều biết đến sau thời gian đi thực tập. Mặc dù đã nhìn thấy công việc photo giấy ở các cửa tiệm photo nhƣng tôi vẫn không biết cụ thể các thao tác nhƣ thế nào. Sau khi đƣợc các chị trong công ty hƣớng dẫn sử dụng, giờ đây tôi có thể thao tác mộ số chức năng của máy photo.  Kinh nghiệm: Công việc tuy đơn giản nhƣng tôi gặp một số khó khăn khi photo, trƣớc khi photo phải gỡ hết kim bấm vì nếu không, khi chạy giấy sẽ bị kẹt giấy vào máy và làm rách giấy chứng từ, đặc biệt một số giấy tờ dễ rách nhƣ hóa đơn đỏ. 2.1.2 Scan Các thao tác scan giấy tƣơng tự nhƣ photo nhƣng phải nhập địa chỉ email của ngƣời cần scan sau đó chọn hình thức scan dạng trắng đen hoặc màu và nhấn nút done và start để máy scan. 2.1.3 Nghe điện thoại Nghe điện thoại từ các tƣ nhân, các cửa hàng bán lẻ hay các công ty đặt hàng mua sản phẩm của công ty.  Kinh nghiệm: Công việc này tuy đơn giản nhƣng khi nói chuyện với khách hàng phải phát âm nhỏ nhẹ nhƣng rõ rang lƣu loát, tránh gây mất cảm tình với khách hàng. 2.2 Công việc kế toán Với kinh nghiệm ít ỏi cộng với kiến thức chuyên ngành chƣa sâu của một sinh viên năm 2, nên tôi chỉ đƣợc giao một số công việc ở khâu bán hàng : nhƣ lập phiếu xuất kho, ghi hóa đơn, chứng từ phiếu thu và cả phiếu chi cho một số hoạt động của công ty. Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen 10 2.2.1 Lập phiếu xuất kho Là công việc đầu tiên song hành với việc xuất hóa đơn, cần phải xem xét đơn đặt hàng tỉ mỉ, để lập phiếu chính xác. Tôi đã đƣợc chị kế toán hƣớng dẫn một vài mẫu đầu tiên. Phiếu xuất kho mẫu số 02 – VT (Ban hành theo quyết định số : 15/2006/QĐ–BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC - Sau khi nhận đơn đặt hàng của khách hàng thì kế toán kho sẽ kiểm tra hàng hóa, sau đó sẽ lập phiếu xuất kho. o Mục Họ và tên ngƣời nhận hàng: Tên công ty hoặc đại lý mua o Mục địa chỉ ngƣời nhận hàng: Địa chỉ công ty mua o Mục lý do xuất kho: xuất kho thành phẩm o Mục xuất kho tại: Công ty Kiên Nam o Cột STT: Ghi số thứ tự sản phẩm o Cột tên thành phẩm: Tên sản phẩm o Cột mã số: Mã số của sản phẩm o Cột ĐVT: Chai, gói, lọ … o Cột số lƣợng: Ghi số lƣợng sản phẩm o Cột đơn giá: Giá sản phẩm o Cột thành tiền: “Cột số lƣợng” nhân “Cột đơn giá” Cuối cùng ghi tổng số tiền bằng chữ. 2.2.2 Xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán ra Công việc này đòi hỏi phải cẩn thận và chữ viết rõ ràng tránh để ra sai sót. Mẫu hóa đơn công ty sử dụng theo mẫu số : 01GTKT3/001 do chi cục thuế phát hành (Ban hành theo thong tƣ số 153/2010TT-BTC ngày 2/9/2010 của Bộ Tài Chính Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen 11 Gồm 3 liên: liên 1 lƣu, liên 2 giao cho khách hàng, liên 3 làm báo cáo - Sau khi nhận đƣợc đơn đặt hàng của ngƣời mua, phải ghi hóa đơn bán ra o Họ tên ngƣời mua hàng : mục này dảnh cho ngƣời mua số lƣợng ít o Tên đơn vị : mục này dành cho các công ty hay đại lý Ví dụ: Công ty TNHH TMDV Thanh Yên o Mã số thuế : Ghi mã số thuế của công ty mua o Địa chỉ : Địa chỉ của công ty mua o Hình thức thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản o Cột STT : Ghi số thứ tự o Cột tên hàng hóa, dịch vụ : Ghi tên mặt hàng o Cột đơn vị tính : Ghi đơn vị tính của mặt hàng (chai, lọ, gói … o Cột số lƣợng : Ghi số lƣợng bán ra o Cột đơn giá : ghi giá của sản phẩm o Cột thành tiền : ghi số tiền chƣa có GTGT Sau đó tổng cộng tiền chƣa có GTGT ở mục “Cộng tiền hàng” Thuế suất GTGT là 5%, lấy “Cộng tiền hảng” nhân cho thuế suất GTGT. Tổng cộng tiền thanh toán: “Cộng tiền hàng” + “Tiền thuế GTGT” Sau đó ghi số tiền bằng chữ ở mục “Số tiền viết bằng chữ”  Kinh nghiệm:  Khi viết hóa đơn và phiếu xuất không đƣợc kê lên chứng từ khác để viết vì có thể làm lem hay mờ.  Sau khi viết xong cột tên hàng hóa, dịch vụ phải gạch chéo từ ô kế tiếp của cột tên hàng hóa, dịch vụ đến ô cuối cùng của cột thành tiền tránh trƣờng hợp ghi thêm vào. Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen 12  Viết số tiền ở ô thành tiền và ô thuế gtgt phải đều theo hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm…  Khi viết số tiền bằng chữ cố gắng viết các chữ trên cùng một dòng không phải xuống dòng nếu có thể. 2.2.3 Ghi phiếu thu, phiếu chi Phiếu thu sử dụng mẫu 01 – TT, phiếu chi sử dụng mẫu 02 – TT (Ban hành theo quyết định số: 15/2006/QĐ–BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) - Khi nhận tiền về, công việc tiếp theo là phải lập phiếu thu, khi lập phiếu thu cần đính kèm theo hóa đơn. - Trong quá trình hoạt động, công ty có thể phải chi trả một số phí nhƣ: Mua TSCĐ, tiền chi tiếp khách, tiền mua vé máy bay …, khi đó cần lập phiếu chi. Cần nắm đƣợc các thông tin cần thiết để viết phiếu thu: Họ tên, địa chỉ, lý do thu chi. Phỉ ghi thật đầy đủ, tránh sai sót.  Kinh nghiệm:  Nắm đƣợc thao tác để hoàn thành phiếu thu, phiếu chi.  Cần có chứng từ đính kèm khi lập (Hợp đồng số?, hóa đơn… Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen 13 KẾT LUẬN Bảy tuần với kì thực tập nhận thức này đã giúp tôi có nhiều kiến thức cũng nhƣ nhận biết rõ hơn về chuyên ngành kế toán mà mình đã chọn. Sáu tuần thực tập tại công ty đã cho tôi cái nhìn rõ ràng hơn về cách hoạt động một cách có hệ thống và môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp, những điều mà tôi không thể biết nếu chỉ tham khảo qua sách vở khi còn ở trƣờng. Tôi biết đƣợc, công việc của một ngƣời kế toán thực không phải đơn giản, nó là một chuỗi các quy trình tiếp nối với nhau, và cần sự kết hợp giữa nhiều bộ phận trong bộ máy kế toán công ty. Tôi thật sự thích kì thực tập nhận thức này, và hy vọng nhà trƣờng luôn tạo điều kiện để sinh viên đƣợc tiếp xúc với môi trƣờng doanh nghiệp, tạo định hƣớng cho tƣơng lai. Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hƣớng dẫn viết báo cáo theo chuẩn ISO-5966 2. Thông tƣ số: 153/2010TT-BTC ngày 2/9/2010 của Bộ Tài Chính 3. Quyết định số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 cùa Bộ tài chính

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfttnt_8654.pdf
Luận văn liên quan