Bước đầu nghiên cứu tạo chế phẩm cellulase từ một số chủng vi sinh vật và khả năng thủy phân cellulose

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TẠO CHẾ PHẨM CELLULASE TỪ MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT VÀ KHẢ NĂNG THỦY PHÂN CELLULOSE VÕ THỊ XUYẾN Trang nhan đề Mục lục Lời cảm ơn Các danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu và phương pháp Chương 3: Kết quả và thảo luận Chương 4: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2198 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bước đầu nghiên cứu tạo chế phẩm cellulase từ một số chủng vi sinh vật và khả năng thủy phân cellulose, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgVoThiXuyen.jpg
Luận văn liên quan