Xác định hàm lượng vết chì sử dụng vi điện cực vàng màng thủy ngân và vi điện cực vàng màng bismuth bằng phương pháp von - Ampe hòa tan anod

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VẾT CHÌ SỬ DỤNG VI ĐIỆN CỰC VÀNG MÀNG THỦY NGÂN VÀ VI ĐIỆN CỰC VÀNG MÀNG BISMUTH BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON - AMPE HÒA TAN ANOD PHẠM THỊ NGỌC NHƯ Trang nhan đề Giới thiệu Lời cảm ơn Mục lục Các Danh mục Chương 1: Giới thiệu về chì Chương 2: Các phương pháp phân tích lượng vết chì Chương 3: Phương pháp Von - Ampe hòa tan Chương 4: Điện cực làm việc trong phương pháp Von - Ampe Chương 5: Giới thiệu vi điện cực màng thủy ngân và vi điện cực Bismuth Chương 6: Thiết bị, hóa chất và dụng cụ Chương 7: Chuẩn bị điện cực Chương 8: Phân tích hàm lượng vết chì trên vi điện cực vàng màng thủy ngân Chương 9: Phân tích hàm lượng vết chì trên vi điện cực vàng màng Bismuth Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 2217 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xác định hàm lượng vết chì sử dụng vi điện cực vàng màng thủy ngân và vi điện cực vàng màng bismuth bằng phương pháp von - Ampe hòa tan anod, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf13.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf14.PDF
 • pdf15.PDF
 • pdf16.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
Luận văn liên quan