Chất và lượng của giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng

Cường độ lao động là mức độ khẩn trương về lao động. Trong cùng một thời gian, mức hao phí về bắp thịt, thần kinh con người càng nhiều thì cường độ lao động càng lớn. Tăng năng suất lao động: - Giảm giá trị của hàng hóa. - Giảm nhẹ hao phí lao động cho công nhân. - Là con đường phát triển của mọi quốc gia. Tăng cường độ lao động: - Không có ý nghĩa nhiều trong phát triển kinh tế. Nó chỉ đơn thuần là khai thá

ppt19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 8814 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chất và lượng của giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Edit your company slogan CHẤT VÀ LƯỢNG CỦA GIÁ TRỊ HÀNG HÓA VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG NHÓM 1 – A5K65 www.themegallery.com NỘI DUNG I: KHÁI NIỆM HÀNG HÓA II:CHẤT VÀ LƯỢNG CỦA GIÁ TRỊ HÀNG HÓA III: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG www.themegallery.com I/ HÀNG HÓA Hàng Hóa là vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người đi vào tiêu dùng thông qua trao đổi và mua bán. 1: KHÁI NIỆM www.themegallery.com Hàng Hóa ? x Thuốc bán trên thị trường Vật chất thuộc về tôn giáo www.themegallery.com 2: Hai thuộc tính của hàng hóa Giá trị sử dụng Hai thuộc tính của hàng hóa Lao Động Cụ thể Lao Động Trừu Tượng Giá trị Vật Chất www.themegallery.com II: CHẤT VÀ LƯỢNG CỦA GIÁ TRỊ HÀNG HÓA 1: LƯỢNG GIÁ TRỊ HÀNG HÓA 1.1 / Khái Niệm Lượng của giá trị hàng hóa là hao phí của lao động để sản xuất ra hàng hóa đó. Thước đo lao động hao phí là thời gian lao động cần thiết. www.themegallery.com 1.2 THƯỚC ĐO GIÁ TRỊ HÀNG HÓA Thời gian lao động cá biệt Thời Gian Lao Động Thời gian lao động xã hội cần thiết www.themegallery.com a/ THỜI GIAN LAO ĐỘNG CÁ BIỆT Thời gian lao động cá biệt là thời gian của một cá nhân hay một đơn vị sản xuất ra một sản phẩm. www.themegallery.com b/ THỜI GIAN LAO ĐỘNG XÃ HỘI CẦN THIẾT Là thời gian cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa trong điều kiện bình thường của xã hội. Thời gian lao động cá biệt Thời gian lao động xã hội cần thiết www.themegallery.com 1.3 KẾT LUẬN VỀ LƯỢNG GIÁ TRỊ HÀNG HÓA Chỉ có lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra một giá trị sử dụng, mới quyết định giá trị của giá trị sử dụng ấy. Thước đo giá trị hàng hóa được tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết www.themegallery.com 2: CHẤT CỦA GIÁ TRỊ HÀNG HÓA 2.1 Khái niệm Là do lao động trừu tượng của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. www.themegallery.com 2.2 Lao động trừu tượng. Là lao động của người sản xuất hàng hóa khi đã gạt bỏ những hình thức cụ thể của nó, nói cách khác đó chính là sự tiêu hao sức lao động( tiêu hao sức bắp thịt, thần kinh) của người sản xuất hàng hóa nói chung. Kết tinh www.themegallery.com III: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 1/ Các nhân tố ảnh hưởng tới lượng giá trị hàng hóa. 1.1 Năng suất lao động. a/ Khái niệm. Năng suất lao động là năng lực sản xuất của người lao động. NSLĐ = số lượng sản phẩm tạo ra trong một đơn vị thời gian. www.themegallery.com b/ Sự ảnh hưởng của năng suất lao động Năng suất lao động xã hội Thời gian lao động xã hội cần thiết Lượng giá trị của một đơn vị sản phẩm www.themegallery.com c/ Các nhân tố ảnh hưởng tới năng suất lao động Năng suất lao động Trình độ khéo léo của người lao động Hiệu quả của tư liệu sản xuất Các điều kiện tự nhiên Sự kết hợp xã hội của sản xuất Sự phát triển của KH-KT và trình độ ứng dụng vào sản xuất www.themegallery.com 1.2 Cường độ lao động a/ Khái niệm. Cường độ lao động là mức độ khẩn trương về lao động. Trong cùng một thời gian, mức hao phí về bắp thịt, thần kinh con người càng nhiều thì cường độ lao động càng lớn. www.themegallery.com b/ Sự ảnh hưởng của cường độ lao động. Cường độ lao động xã hội Lượng sản phẩm/Đv thời gian Lượng giá trị của một đơn vị sản phẩm Hao phí / sản phẩm 1.3 Ý nghĩa của việc tăng NSLĐ và CĐLĐ. Tăng năng suất lao động: - Giảm giá trị của hàng hóa. - Giảm nhẹ hao phí lao động cho công nhân. - Là con đường phát triển của mọi quốc gia. Tăng cường độ lao động: - Không có ý nghĩa nhiều trong phát triển kinh tế. Nó chỉ đơn thuần là khai thác quá mức sức lao động của người công nhân. www.themegallery.com www.themegallery.com 1.2 Mức độ phức tạp của lao động. Edit your company slogan

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChất và lượng của giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng.ppt
Luận văn liên quan