Sinh viên Việt Nam với biển đảo quê hương

“Sinh viên Việt Nam với biển đảo quê hương” Bạn hiểu thế nào về nhận định thế kỷ XXI là thế kỷ đại dương?Thời điểm đưa ra nhận định thế kỷ XXI là thế kỷ của đại dương.Vị trí vai trò của đại dương đối với sự phát triển xã hội loài người về mọi phương diện. Là nơi dự trữ nguyên liệu và lương thực, thực phẩm cho con người, có tiềm năng to lớn về tài nguyên thiên nhiên, tạo ra những lợi thế phát triển cho các quốc gia ven biển, quốc đảo và là chỗ dựa sinh kế cho cộng đồng ven biển và trên các đảo của đại dươngNhiều dạng tài nguyên của đại dương không tìm thấy trên đất liền, có khả năng phát triển các dạng năng lượng sạchVai trò của đại dương trong cân băng môi trường sinh thái trên trái đất.Đại đương có vai trò rất to lớn đới với sự phát triển kinh tế- xã hội của thế giới( vídụ đóng góp và tỷ trọng nền kinh tế thế giới đặc biệt là đối với các quốc gia có biển, văn minh loài ngườiĐại dương có vị trí quan trọng về chính trị, góp phần hình thành trật tự thế giới mới Khảng định thế kỷ XXI là thế kỷ của đại dương và sự phát triển kinh tế biển Việt Nam không nằm ngoài xu thế chung của thế giới, đòi hỏi Việt Nam phải có tầm nhìn chiến lược và nhận định cho đúng về vấn đề biển trong thập kỷ tớiTài liệu tham khảo

docx4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 3842 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sinh viên Việt Nam với biển đảo quê hương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
“Sinh viên Việt Nam với biển đảo quê hương” Bạn hiểu thế nào về nhận định thế kỷ XXI là thế kỷ đại dương? Thời điểm đưa ra nhận định thế kỷ XXI là thế kỷ của đại dương. Vị trí vai trò của đại dương đối với sự phát triển xã hội loài người về mọi phương diện. Là nơi dự trữ nguyên liệu và lương thực, thực phẩm cho con người, có tiềm năng to lớn về tài nguyên thiên nhiên, tạo ra những lợi thế phát triển cho các quốc gia ven biển, quốc đảo và là chỗ dựa sinh kế cho cộng đồng ven biển và trên các đảo của đại dương… Nhiều dạng tài nguyên của đại dương không tìm thấy trên đất liền, có khả năng phát triển các dạng năng lượng sạch… Vai trò của đại dương trong cân băng môi trường sinh thái trên trái đất. Đại đương có vai trò rất to lớn đới với sự phát triển kinh tế- xã hội của thế giới( vídụ đóng góp và tỷ trọng nền kinh tế thế giới đặc biệt là đối với các quốc gia có biển, văn minh loài người… Đại dương có vị trí quan trọng về chính trị, góp phần hình thành trật tự thế giới mới… Khảng định thế kỷ XXI là thế kỷ của đại dương và sự phát triển kinh tế biển Việt Nam không nằm ngoài xu thế chung của thế giới, đòi hỏi Việt Nam phải có tầm nhìn chiến lược và nhận định cho đúng về vấn đề biển trong thập kỷ tới Tài liệu tham khảo Vị trí chiến lược vấn đề biển và luật biển ở khu vực châu Á Thái bình dương của trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia Viện khoa học xá hội năm 1998. Biển đông tài nguyên và môi trường cảu tác giả Vũ Trung Tạng nhà xuất bản khao học kỹ thuật năm 1997. Theo công ước năm 1982 của Liên Hợp Quốc về luật biển thì quốc gia ven biển đối với những vùng biển đó ntn? Các quy định về vấn đề đó ntn? Những nội dung của công ước 1982 của LHQ về luật biển. Những vùng biển của quốc gia Việt Nam theo công ước năm 1982 của LHQ luật biển. Bề rộng và quyền của các quốc gia ven biển đối với vùng biển. Tài liệu: Công ước luật biển của LHQ năm 1982, giới thiệu một số vấn đề của luật biển Việt Nam- nhà xuất bản chính trị quốc gia năm 2004. Trình bày và phân tích các luận cứ lịch sử và căn cứ pháp lý để khảng định rằng Việt Nam đã từng chiếm hữu và làm chủ thật sự đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngay từ khi chúng chưa thuộc hệ thống hành chính của bất kỳ quốc gia nào? Những luật cứ lịch sử chính thống cà phổ biến chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo hoàng sa và trường sa. Những luận cứ pháp lý chính thống và phổ biến khảng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo hoàng sa và trường sa. Tài liệu tham khảo: Sách trắng năm 1979 của bộ ngoại giao về chủ quyền Việt Nam trên 2 quần đảo hoàng sa và trường sa. Tuyên bố phê chuẩn công ước Luật biển năm 1982 của Quốc Hội đăng trên báo nhân dân ngày 26/3/1994. Lợi thế và tiềm năng của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Những thuận lợi và khó khăn thách thức và giải pháp của Việt Nam trong việc tiến ra biển và làm chủ vùng đảo. Lợi thế và tiềm năng của biển,đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc: Địa kinh tế, địa chính trị, quốc phòng an ninh… Tiềm năng: tài nguyên khoáng sản biển, đại dương, nguồn thủy lợi hải sản: hệ sinh thái biển, cảng biển mở rộng hợp tác quốc tế… Những thuận lợi khó khăn, thách thức và các giải pháp của Việt Nam trong việc làm chủ biển, đảo. Thuận lợi: vị trí địa lý của các quốc gia biển, hợp tác quốc tế về biển, tiềm năng của biển Việt Nam… Khó khăn thách thức trình độ khoa học kỹ thuật về biển còn lạc hậu so với các quốc gia ven biển, nguồn lực lao động đáp ứng nhu cầu phát triển còn hạn ch, thiên tai với cường độ lớn khó lường ảnh hưởng đến đời sống; tranh chấp Biển Đông và tài nguyên biển… Giải pháp: nâng cao nhận thức về vị tr, vai trò của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lục lượng vứng mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền và anh ninh trên biển, đẩy mạnh điều tra cơ bản và phát triển khoa học công nghệ biển, triển khai mạnh mẽ có hiệu quả công tác quy hoạch tổng thê phát triển xã hội đảm bảo quốc phòng anh ninh quản lý nhà nước có hiệu lực và hiệu quả đối với cơ chế chính sách khuyến khích đầutư pháp triển: phát triển nguồn nhân lực biển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội vùng, biển và ven biển tăng cương công tắc đối ngoại và hợp tác về biển xây dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh… Sinh viên cần làm gì để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc và xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia vững mạnh giàu từ biển. Tài liệu tham khảo Báo cáo quan điểm của Đảng Tư liệu , tài liệu về biển đảo gắn lịch sử dựng và giữ nước của Việt Nam. Văn kiện nghị quyết của Đảng. luật pháp của nhà nước liên quan đến biển đảo? Bản đồ cổ và công trình nghiên cứu khoa học. Tài liệu tuyên truyền về biển đảo do cơ quan thẩm quyền ban hành. Trang Web (Đảng Cộng Sản, tổng cục biển và hải đảo). (Các bài viết không quá 1200. Thăng long – Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng Phần I: trắc nghiệm. Trong bài chiếu dời đô, Lý thái tổ đã xác định nhứng lợi thế nào của đất Thăng Long? Là chỗ hội tụ quan yếu của bốn phương. Được thế rồng cuộn hổ ngồi. Có núi cao sông dài. Muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh Tòa thành cổ nhất trên thủ đô Hà Nội là tòa thành nào? Thành Đại La Thành Cổ Loa. Thành cổ Sơn Tây. Thành cổ Hà Nội. Ngôi làng “hai vua” ở phía tây thủ đô – là quê hương của Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng- Ngô Quyền, tên là gì? Nhị Khê Thủ Lệ Hạ Lôi Đường Lâm Năm 1010, hoàng đế Lý Thái Tổ đã cho xây dựng Tòa chính điện Càn nguyên của kinh đô Thăng Long ở trên thời điểm nào? Núi Cung Núi Nùng Núi Khán Núi Sưa Những công trình nào trong “Tứ đại khí” nước Đại Việt thời Lý Trần đã được tạo ở Thăng Long Tháp báo thiên Chuông Quy Điền Tượng Quỳnh Lâm Vạc Phổ Minh. Trong khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu_ Quốc Tử Giám Hà Nội di sản nào của thời vua Lê. Khuê Văn Các Đại Bái Đường. Nhà Thái Học Bia tiến sỹ. Trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long có những giá trị nổi bật toàn cầu nào? Có tầng văn hóa khảo cổ học dầy và rộng nhất. Là nơi diễn ra sự giao thoa văn hóa của phương Đông và thế giới. Là trung tâm chính trị, văn hóa, trung tâm quyền lực quốc gia trong suốt thời kỳ dài. Liên quan chặt chẽ với những sự kiện quan trọng và các giá trị biểu đạt văn hóa nghệ thuật của quá trình hình thành và phát triển quốc gia độc lập gần một thiên nhiên kỷ. Ngày 10-10-1954, đại quân ta tiến vào giải phóng thủ đô qua những của ô nao? Ô Quan Chưởng. Ô Cầu Giấy Ô Cầu Dền Ô Chợ Dừa. Năm 1966, từ địa điểm nào của thủ đo Hà Nội, Bác Hồ đã phát biểu lời khảng định chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do” Phủ chủ tịch Quảng trường cách mạng tháng 8(trước nhà hát lớn) Quảng trường 1/5(trước cung văn hóa hữu nghị Hà Nội ) Quảng trường Ba Đình. Trận “hà nội – Điện Biên Phủ trên không” đập tan cuộc tập kích chiến lược băng đường không của đế quốc Mỹ và thủ đô hà nội, diễn ra vào năm nào? 1968 1972 1973 1975 Cùng với biể tượng này(kèm ảnh biểu tượng “Người nắm tay nhảy múa”)vào năm 1999, vì đã có thành tích là thành phố tiêu biểu ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương về quản lý đô thị, bình đẳng cộng đồng, giữ gìn môi trường, thúc đẩy văn hóa giáo dục, đặc biệt là chăm lo cho công dân và thế hệ trẻ,Hà Nội đã được tổ chức giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) trao tặng danh hiệu nao? Thành phố của những giá trị nhân loại Thành phố Xanh-Sạch –Đẹp Thành phố vì hòa bình Thành phố di sản văn hóa thế giới. Hà nội đón nhận danh hiệu “thủ đo anh hùng ” vào dịp nào? Kỷ niệm 990 năm Thăng Long- Hà Nội Kỷ niệm 30 năm trận “ Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” Kỷ niệm 50 năm giải phóng thủ đô Kỷ niệm 995 năm Thăng Long – Hà Nội. Phần II: Bạn viết một bài không quá 1.000 từ ( theo thể bình luận, nêu cảm nghĩ, cảm tưởng ..) của bạn về những câu mở đầu trong bài hát “Người Hà Nội ”của Nguyễn Đình Thi: “đây hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây/đây lắng hồn núi sông ngàn năm….” .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxSinh viên Việt Nam với biển đảo quê hương.docx