Chương 10 Quản trị chuỗi cung ứng (supply chain management)

Internet làm giảm chi phí, quy trình đặt hàng và đáp ứng đơn hàng nhanh chóng hơn. Có 3 dạng dịch vụ mua hàng trực tuyến: Catalogue trực tuyến, đấu giá và trao đổi riêng. Hình thức công ty ảo được thực hiện cho hầu hết các chức năng của công ty trừ những năng lực cạnh tranh cốt lõi của nó

ppt30 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 06/09/2014 | Lượt xem: 1986 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 10 Quản trị chuỗi cung ứng (supply chain management), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 10 QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG (Supply chain Management) MBA08 - Nhóm 4 NỘI DUNG TRÌNH BÀY MBA08 - Nhóm 4 * Định nghĩa và thuật ngữ Tương tác hệ thống Phối hợp trong chuỗi cung ứng Đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng Cải tiến cấu trúc Cải tiến hạ tầng Mạng internet và chuỗi cung ứng Chuỗi cung ứng ảo Key points Chuỗi cung ứng : Chuỗi các quá trình kinh doanh và thông tin để cung cấp một sản phẩm (dịch vụ ) từ nơi sản xuất và phân phối đến khách hàng cuối cùng Quản trị chuỗi cung ứng: Quá trình hoạch định, thiết kế, kiểm soát dòng thông tin và dòng nguyên liệu của chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu khách hàng trong hiện tại và tương lai. ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ MBA08 - Nhóm 4 * CHUỖI CUNG ỨNG VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG MBA08 - Nhóm 4 * Nguồn: Hiệp hội các nhà quản lý chuỗi cung ứng Mỹ (Council of Supply Chain Management Profesionals) Kênh phân phối: Đường đi từ nhà sản xuất, thông qua nhà phân phối và đến khách hàng Quản trị nhu cầu: Quản trị nhu cầu hàng hóa (dịch vụ) trong chuỗi cung ứng Nhu cầu có thể quản lý qua các cơ chế sản phẩm, giá, chiêu thị, phân phối ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ MBA08 - Nhóm 4 * Quản trị Logistics: Nghĩa rộng: quản trị chuỗi cung ứng Nghĩa hẹp: liên quan đến vận chuyển bên trong và phân phối bên ngoài ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ MBA08 - Nhóm 4 * 2. CÁC TƯƠNG TÁC HỆ THỐNG MBA08 - Nhóm 4 * MBA08 - Nhóm 4 * Chuỗi cung ứng là hệ thống có tính tương tác cao Hiệu ứng gia tốc (accelerator effect) của sự thay đổi nhu cầu trong chuỗi cung ứng Khắc phục hiệu ứng: giảm thời gian cung cấp và phản hồi thông tin về nhu cầu, dự báo nhu cầu TƯƠNG TÁC HỆ THỐNG TRONG CHUỖI CUNG ỨNG MBA08 - Nhóm 4 * Một sự thay đổi nhỏ trong nhu cầu ở khâu bên dưới của chuỗi cung ứng có thể gây ra một sự thay đổi rất lớn ở khâu bên trên của chuỗi HIỆU ỨNG BULLWHIP/ DÂY CHUYỀN MBA08 - Nhóm 4 * Là yếu tố quan trọng trong việc cải tiến hiệu quả chuỗi cung ứng Phối hợp giữa các bộ phận bên trong công ty Phối hợp giữa các công ty Các cách thức phối hợp: nhóm chức năng chéo, phối hợp với khách hàng và nhà cung cấp, cải tiến hệ thống thông tin… Kết hợp giữa cải tiến chất lượng trong chuỗi cung ứng với giảm chi phí và thời gian 3. SỰ PHỐI HỢP TRONG CHUỖI CUNG ỨNG MBA08 - Nhóm 4 * Giao hàng Chất lượng Thời gian Chi phí 4. ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHUỖI CUNG ỨNG MBA08 - Nhóm 4 * Giao hàng đúng hẹn (on-time delivery): Phần trăm đơn hàng giao đúng như yêu cầu 4.1 GIAO HÀNG MBA08 - Nhóm 4 * Đo bằng sự hài lòng của khách hàng : mức độ thỏa mãn nhu cầu, xác định bằng các câu hỏi sử dụng thang đo thứ bậc Sự trung thành của khách hàng: Phần trăm khách hàng sẽ tiếp tục mua sản phẩm (dịch vụ) sau khi đã sử dụng 4.2 CHẤT LƯỢNG MBA08 - Nhóm 4 * Thời gian bổ sung hàng hóa Thời gian tồn kho: Có thể tính thời gian tồn kho cho từng phần của chuỗi cung ứng ( nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà bán sỉ, bán lẻ) Chu kỳ kinh doanh = Thời gian lưu kho + Thời gian thanh toán 4.3 THỜI GIAN MBA08 - Nhóm 4 * Tổng chi phí: gồm chi phí sản xuất, phân phối, lưu kho, chi phí thu hồi nợ Đo lường hiệu quả bằng giá trị gia tăng, hay hiệu suất 4.4 CHI PHÍ MBA08 - Nhóm 4 * Ví dụ MBA08 - Nhóm 4 * Thời gian giao hàng đúng hẹn trung bình: (85 + 90 + 95 + 95) /4 = 91.25% Độ thỏa mãn trung bình của khách hàng: (50 + 80 +70 + 80)/4 = 70 % Tổng thời gian để cung ứng hàng hóa: 20 + 60 + 30 + 20 = 130 ngày Tổng thời gian thu hồi công nợ: 20 + 40 + 30 + 50 = 140 ngày TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU TRONG CHUỖI CUNG ỨNG MBA08 - Nhóm 4 * MBA08 - Nhóm 4 * Các dạng chính: Tích hợp ngược và xuôi Đơn giản hóa các quy trình chính Thay đổi cơ cấu hệ thống các nhà cung cấp, nhà máy, kho bãi, điểm bán lẻ Thiết kế các sản phẩm chủ đạo Thuê ngoài các hoạt động logistics 5. CẢI TIẾN CẤU TRÚC CHUỖI CUNG ỨNG MBA08 - Nhóm 4 * Các hình thức chính: Nhóm chức năng chéo Hợp tác Giảm thời gian cài đặt thiết bị sản xuất Thay đổi hệ thống thông tin Cross-docking 6. CẢI TIẾN HẠ TẦNG CHUỖI CUNG ỨNG MBA08 - Nhóm 4 * Tiên phong bởi Walmart cross docking mô tả một địa điểm mà hàng hoá chuyển trực tiếp từ nơi nhận hàng đến khu vực vận chuyển hàng mà không dừng lại hay đưa vào dự trữ Tính kinh tế của việc khai thác các xe tải vận chuyển đầy hàng (full truckload) CROSS-DOCKING MBA08 - Nhóm 4 * Internet làm giảm chi phí và tăng hiệu quả của việc sắp xếp, ghi nhận đặt hàng cũng như việc đáp ứng các đơn hàng. Mua hàng trực tuyến: - Catalogue trực tuyến - Đấu giá trực tuyến - Trao đổi trực tuyến 7. INTERNET VÀ CHUỖI CUNG ỨNG MBA08 - Nhóm 4 * QUY TRÌNH MUA HÀNG TRỰC TUYẾN MBA08 - Nhóm 4 * Yêu cầu Mua hàng Cung cấp Thanh toán Công ty ảo (virtual corporation): - Kinh doanh thông qua sử dụng dịch vụ bên ngoài của các đối tác, trừ những năng lực cạnh tranh cốt lõi của nó. - Loại công ty năng động, có các mối liên hệ và cấu trúc thay đổi theo yêu cầu của khách hàng 8. CHUỖI CUNG ỨNG ẢO MBA08 - Nhóm 4 * Chuỗi cung ứng gồm ít nhất 1 công ty ảo phối hợp tất cả các hoạt động trong chuỗi Không công ty nào sở hữu toàn bộ chuỗi cung ứng. Có thể kiểm soát các hoạt động trong chuỗi cung ứng thông qua các hợp đồng và hợp tác giữa các công ty. CHUỖI CUNG ỨNG ẢO MBA08 - Nhóm 4 * Chuỗi cung ứng: Chuỗi các quá trình kinh doanh và thông tin để cung cấp một sản phẩm (dịch vụ ) từ nơi sản xuất và phân phối đến khách hàng cuối cùng Theo tư duy hệ thống, tất cả các nhân tố của chuỗi cung ứng đều liên quan và phụ thuộc lẫn nhau. Các nhân tố nên phối hợp để đạt được mục tiêu chung của tổ chức. 9. KEY POINTS MBA08 - Nhóm 4 * Nhu cầu thay đổi do người tiêu dùng cuối cùng có thể gây ra một “hiệu ứng gia tốc” trong chuỗi cung ứng, phóng đại sự thay đổi nhu cầu đối với các nhân tố trong chuỗi cung ứng Phối hợp bên trong công ty và giữa các công ty với nhau là chìa khóa cho việc cải tiến hoạt động chuỗi cung ứng. Đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng theo các chỉ tiêu: giao hàng đúng hẹn, chất lượng, chi phí và thời gian 9. KEY POINTS MBA08 - Nhóm 4 * Có thể cải tiến cấu trúc chuỗi cung ứng bằng cách tích hợp theo chiều dọc, đơn giản các quá trình chủ yếu, thay đổi cơ cấu nhà xưởng, kho bãi, và vị trí điểm bán lẻ, tái thiết kế các sản phẩm chính, và thuê ngoài Cải tiến hạ tầng chuỗi cung ứng bằng các hình thức: nhóm chức năng chéo, giảm thời gian cài đặt, hợp tác, hệ thống thông tin và cross-docking. 9. KEY POINTS MBA08 - Nhóm 4 * Internet làm giảm chi phí, quy trình đặt hàng và đáp ứng đơn hàng nhanh chóng hơn. Có 3 dạng dịch vụ mua hàng trực tuyến: Catalogue trực tuyến, đấu giá và trao đổi riêng. Hình thức công ty ảo được thực hiện cho hầu hết các chức năng của công ty trừ những năng lực cạnh tranh cốt lõi của nó 9. KEY POINTS MBA08 - Nhóm 4 * thank you! *

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptch10_quan_tri_chuoi_cung_ung_nhom_4_8961.ppt
Luận văn liên quan