Đặc điểm các tính chất vật lý thạch học và thủy động học của đá chứa dầu tầng miocene mỏ rạng đông trong điều kiện áp suất - Nhiệt độ vỉa

Lời cảm ơn Các ký tự và chữ viết tắt Mục lục Danh mục các hình và đồ họa Mở đầu Chương 1: Tổng quan về các nghiên cứu tính chất vật lý - thạch học và thủy động học của đá chứa dầu khí Chương 2: Khái quát cấu trúc địa chất lô 15-2 và mỏ Rạng Đông Chương 3: Đặc điểm các tính chất vật lý - thạch học của đá chứa dầu tầng Miocene và các phương pháp xác định tính chất của chúng Chương 4: Đặc điểm các tính chất vật lý - thủy động học và quá trình thu hồi dầu của đá chứa Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2243 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đặc điểm các tính chất vật lý thạch học và thủy động học của đá chứa dầu tầng miocene mỏ rạng đông trong điều kiện áp suất - Nhiệt độ vỉa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgHoangManhTan.jpg
Luận văn liên quan