Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa, KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai và đề xuất các giải pháp hoàn thiện

Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa, KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai và đề xuất các giải pháp hoàn thiện CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, khi xu thế phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa, công nghiệp hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ với nhịp độ cao thì nhiều vấn đề môi trường bức xúc liên quan đến các họat động dân sinh, công nghiệp, dịch vụ đã nảy sinh và đang cần có sự nghiên cứu giải quyết hợp lý nhằm hướng tới phát triển bền vững. Trong đó việc quản lý môi trường tại cấp cơ sở của các doanh nghiệp là một trong những vấn đề cấp bách, còn nhiều khó khăn và bất cập. Trước bối cảnh đó, đề tài “Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa, KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai và đề xuất các giải pháp hoàn thiện” được thực hiện nhằm đưa ra các giải pháp cải tiến thực trạng quản lý môi trường cho doanh nghiệp. 1.2.MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường của công ty TNHH Hưng Nghiệp FormosaĐề xuất các giải pháp quản lý cải tiến phù hợp dựa trên phương pháp quản lý hiện đang được áp dụng tại công ty. 1.3.NỘI DUNG ĐỀ TÀI Tìm hiểu về cơ sở lý luận của quản lý môi trường.Thu thập các dữ liệu và khảo sát hiện trạng môi trường tại công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa.Đánh giá thực trạng quản lý môi trường tại công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa.Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải tiến cho công tác quản lý môi trường tại công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa. 1.4.PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Đề tài được thực hiện dựa trên các phương pháp sau: Phương pháp thu thập và nghiên cứu tài liệu.Phương pháp thu thập thông tin. Phương pháp so sánh, đánh giá, phân tích và tổng hợp

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 2486 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa, KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai và đề xuất các giải pháp hoàn thiện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: PHÙNG NGỌC MINH PHƯƠNG MSSV: 207108029 Ngày sinh: 18/03/1989 Phái: NỮ Ngành: Kỹ thuật Môi trường Lớp: 07CMT 1. Đầu đề Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa - KCN Nhơn Trạch 3 - Đồng Nai và đề xuất các giải pháp hoàn thiện. 2. Nhiệm vụ - Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường của công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa. - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện cho công tác quản lý môi truờng của công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa. 3. Ngày giao Khóa luận tốt nghiệp: 05/04/2010 4. Ngày hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp: 28/06/2010 5. Giáo viên hướng dẫn: Họ và tên: ThS. TRẦN THỊ TƯỜNG VÂN Phần hướng dẫn: toàn bộ Nội dung và yêu cầu Khóa luận tốt nghiệp đã được thông qua BCN Khoa. Thành phố Hồ Chí Minh ngày … tháng … năm 2010 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA Người duyệt (chấm sơ bộ): Đơn vị: Ngày bảo vệ: Điểm tổng kết Nơi lưu trữ Khóa luận tốt nghiệp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docnhiem vu do an.doc
  • docbài làm.doc
  • docBIA.doc
  • docLỜI CẢM ƠN.doc
  • docmucluc1.doc
  • docnhan xet GVHD.doc
  • docTÀI LIỆU THAM KHẢO.doc