Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ Nano

Đối với một số vật liệu nano (chấm lượng tử có nghĩa là) chuyển giao các loài môi trường đã được chứng minh cho thấy một tiềm năng cho tích lũy sinh học trong các loài ở cuối là một phần của chuỗi thức ăn. Những vấn đề chính có thể được tóm tắt như sự phát triển của phương pháp phù hợp để đánh giá sự phân bố của vật liệu nano trong môi trường và thiếu trang thiết bị theo dõi cầm tay để đo lường mức độ của vật liệu nano trong các phương tiện truyền thông môi trường khác nhau.

pdf80 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 24/10/2013 | Lượt xem: 2616 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ Nano, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ong, cho ăn, tăng trưởng và sinh sản, được sử dụng rộng rãi trong độc học sinh thái. Thêm vào đó, dấu hiệu sinh học đặc biệt, như là công cụ đánh giá quá trình ôxy hoá (trong một bộ phận cụ thể, hoặc toàn bộ cơ thể, ví dụ như peoroxy hóa lipid), phá hủy di truyền, các cấp P450 CYT, biểu hiện gen, thiệt hại cho bào quan tế bào cụ thể (Ví dụ như ty thể hay nhân) đều sử dụng rộng rãi trong việc đánh giá tác động của vật liệu nano. Phản ứng tế bào học như tế bào và hoại tử apoptosis cũng được sử dụng. Mặc dù các phương pháp làm việc trong các nghiên cứu này tiến đến phương pháp tiêu chuẩn được sử dụng thường xuyên trong các nghiên cứu độc học sinh thái, việc sửa đổi đã được thực hiện để giải quyết vấn đề phần tử cụ thể, hoặc để giải quyết ảnh hưởng của sự can thiệp của vật liệu với việc dự đoán kết quả. Ít nghiên cứu đã diễn ra bằng cách sử dụng đất hoặc các loài trầm tích nhưng công việc hiện nay tiến triển với một tốc độ ổn định trong các hệ thống này. Các thủ tục đó được thông qua tổng quan theo hướng dẫn của OECD, đặc biệt khi sử dụng các loài tiêu chuẩn, nhưng cũng có khi các loài khác được sử dụng. Tùy thuộc vào các mục tiêu của nghiên cứu, thời lượng khác nhau của tiếp xúc đã được sử dụng. Số lượng nghiên cứu khoa học đánh giá tác động môi trường của vật liệu nano có tăng đáng kể trong giai đoạn 2007-2008. Mục tiêu chính vẫn còn trên các vi sinh vật và không xương sống, theo sát bởi các nghiên cứu về các loài cá. Vẫn còn thiếu rất nhiều các nghiên cứu trên các hệ thống đất và các loài trên mặt đất nói chung, bao gồm sinh vật sản xuất sơ cấp. Ngoài ra còn có một ít các nghiên cứu về loài sinh vật biển. Đây không phải là điều đáng ngạc nhiên về sự phức tạp liên quan đến việc ngừng phân tán vật liệu nano trong các môi trường tiếp xúc. Tuy nhiên, kết quả công bố cho đến nay đã chỉ rõ tiềm năng về các tá động độc hại, nguy hiểm chết người và mức độ dưới liều gây chết, bao gồm cả hành vi, sinh sản, tăng trưởng và phát triển, sản xuất ROS, cảm ứng của phản ứng viêm và tác động gây độc tế bào. Ngoài ra, một số ít các nghiên cứu đã chỉ ra tiềm năng về biến đổi phôi, tích tụ và biến đổi chuỗi thức ăn tiềm năng. Tuy nhiên, mức độ tiếp xúc với sinh vật có thể chịu đựng trong môi trường tự nhiên và làm thế nào kết quả trong phòng thí nghiệm có thể ngoại suy để đánh giá rủi ro trong lĩnh vực này chưa rõ ràng. Thông tin về tải trọng môi trường hiện nay còn thiếu. Một khía cạnh quan trọng trong bối cảnh này là sự hiểu biết về bất kỳ sự tương tác của vật liệu nano với vi sinh vật trong các nhà máy xử lý nước thải, và những tác động hệ quả trên quá trình xử lý. Một vài vấn đề chính cần phải được đưa ra khi đánh giá phê bình các kết quả thu được hiện nay trên mối nguy hại môi trường của vật liệu nano để tập trung vào những điều quan trọng, tối ưu hóa các phương pháp tiếp cận và thiết kế các nghiên cứu trong tương lai. Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano Nhóm vô cực Trang 64 Một vấn đề đầu tiên, đã được thảo luận rộng rãi, liên quan đến các cách thức được sử dụng trong tiếp xúc phòng thí nghiệm và mối liên kết liên quan đến việc thiếu các cách thức chuẩn hóa. Việc sử dụng phương pháp cơ học hoặc hóa học để đình chỉ vật liệu nano có thể dẫn đến thay đổi lý-hoá của vật liệu kiểm tra. Đó là chưa rõ mức độ này có thể được và làm thế nào họ có thể ảnh hưởng đến bất kỳ sự quan sát tác động. Có thể cho rằng, sự phân tán / bề mặt / dung môi có thể cần phải được sử dụng trong các tình huống nhất định;Tuy nhiên, điều quan trọng là họ không được làm tăng thêm độc tính của các vật liệu nghiên cứu. Người ta cho rằng kết quả nghiên cứu, nơi THF đã được sử dụng nên được xử lý cẩn thận, ví như, ít nhất là trong một nghiên cứu, các độc tính được quan sát là do dấu vết của THF (Zhu và cộng sự, 2006.). Sự thận trọng đó có thể áp dụng cho những chất phân tán khác do có sự thiếu hiểu biết liên quan đến sự tương tác của họ đốivới các vật liệu kiểm tra (ví dụ: SDS). Hơn nữa làm việc với acid humic và acid fulvic, cũng như sử dụng rộng rãi chất tẩy rửa (mà có thể sẽ gặp phải trong môi trường) phải được đảm bảo. Liên quan đến chủ đề này là việc sử dụng sẵn có trong đánh giá rủi ro (tiêu chuẩn ) đình chỉ các vật liệu nano. Đó là chưa rõ các tương tác có thể là của các sử dụng những chất phân tán tuộc tính (và do tính chất) của vật liệu kiểm tra (như là mô tả ở trên). Như vậy bất kỳ báo cáo tác động có thể không được so sánh với các tác động quan sát trên độ chiếu sáng của cùng một loài tương tự thành phần vật liệu tương tự nhưng đó là trong một hình thức khác nhau (nghĩa là vật liệu nano rắn và treo trong phòng thí nghiệm vs vật liệu nano thu được như đình chỉ). Vì vậy, tiêu chuẩn hóa các cách thức, có thể, là mong muốn so sánh các nghiên cứu cũng như độ tin cậy của kết quả, và nguồn gốc của thông tin đánh giá nguy cơ và quản lý rủi ro. Về thiết kế thí nghiệm và phương pháp tiếp cận, đặc điểm của các tiếp xúc, thông qua (những) phương pháp thích hợp nên được thực hiện và tiến hành phân tích hóa học, như khả thi. Việc đánh giá độ hòa tan của các vật liệu nano đang được nghiên cứu là rất quan trọng trong bối cảnh này để cho bất kỳ tác động quan sát có thể được cho là sự khác nhau các phần phân đoạn. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp của vật liệu nano kim loại nhất định, cũng như trường hợp của CNT và chấm lượng tử. Một số nghiên cứu đã nêu bật tầm quan trọng của đánh giá ô nhiễm của vật liệu nano đang được nghiên cứu. Điều này cần được thực hiện vì lý do tương tự. Một điểm quan trọng là việc so sánh tác động giữa nano và lượng tương đương, lớn hơn, vật liệu. Điều này không được kết hợp thường xuyên trong các nghiên cứu đã được công bố và sẽ cũng cho chính xác tính chất các tác động. Không có đủ thông tin về tính tất yếu và hình thức của vật liệu nano thử nghiệm trong hệ thống sinh học sau phơi nhiễm trong cơ thể. Đó là chưa rõ hình thức cụ thể (Ví dụ hòa tan hoặc nguyên tử) được ưu tiên đưa vào các mô và tế bào. Có khả năng rằng điều này sẽ phụ thuộc vào các thành phần vật chất, tuy nhiên những nghiên cứu này không thường xuyên thực hiện. Nghiên cứu cần được thực hiện trên một loạt các phường hội và điểm đầu nút, với tính tất yếu trong cơ thể và trong nhiều loạt đánh giá và định lượng, khi có thể. nghiên cứu Micro/mesocosm cần được thực hiện. Hơn nữa, nghiên cứu chế độ ăn uống, vai trò của lớp phủ vật liệu nano trong sự hấp thu và chuyển vị trong cơ Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano Nhóm vô cực Trang 65 thể, cần được tiến hành, cũng như đánh giá vai trò, nếu có, của sự tương tác của chúng với môi trường chất gây ô nhiễm khác. Trong bối cảnh này, nó là rất quan trọng để xác định tính chất của vật liệu nano trong môi trường vì vậy giá trị sẵn có của chúng để tiếp xúc với môi trường có thể được đánh giá. Số phận môi trường và đánh giá tải lượng của vật liệu nano, do đó, phải được thực hiện. Việc sử dụng phương pháp hiện tại tiếp cận đến nguồn gốc của Kow trong đánh giá của số phận môi trường dường như không có lợi cho đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, nguồn gốc của các phương pháp tiếp cận khác có thể hữu ích và có thể cho phép phát triển mô hình hóa dự báo thích hợp. Cuối cùng, thêm thông tin về các sự biến chất (hữu sinh và vô sinh) của vật liệu nano được suy ra. 3.7. Công nghệ nano- Đánh giá rủi ro Một khuôn khổ phù hợp cho việc đánh giá của tất cả các yêu cầu kỹ thuật vật liệu nano tiếp xúc và dữ liệu gây nguy hiểm trên một loạt các sản phẩm. Hiện nay đã có nghiên cứu được công bố không đủ nhằm thiết lập một khuôn khổ chi tiết. Tuy nhiên trong đánh giá SCENIHR trước đây - một bản phác thảo về khung, theo hình thức một thuật toán, đã được trình bày (SCENIHR 2007a). Khuôn khổ này vẫn còn thích hợp mặc dù một vài chi tiết ngoài ra có thể được thêm vào trong chân lý mới công bố gần đây. 3.7.1. Tính chất hóa lý có liên quan Các tính chất quan trọng nhất của một loại vật liệu nano để mô tả, từ một quan điểm đánh giá rủi ro, là: • Kích thước và thành phần cỡ hạt phân của các nguyên tử tự do và sợi / que / ống. Những cái này có thể được tạo ra trong khi sản xuất, sử dụng (bao gồm cả sự hao tổn) và / hoặc xử lý tái chế /của sản phẩm nano. • Diện tích bề mặt đặc trưng. • Tính ổn định trong môi trường liên quan (bao gồm khả năng tổng hợp và phân rã) • Tính chất bề mặt hấp phụ • Sự hòa tan nước Thêm vào đó, sự đo lường thích hợp của phản ứng hóa học là cần thiết mặc dù hiện nay những người có liên quan đối với một hạt nano đặc biệt / sợi nano được đánh giá tốt nhất về trường hợp của từng trường trong khả năng nhận biết rõ các ứng dụng có thể có của sản phẩm (đọc xem qua). Tuỳ theo tính chất của các hạt nano /sợi nano nó cũng có thể thích hợp để xem xét: • Kích hoạt ánh sáng. Dữ liệu gần đây đã chỉ ra rằng một số các hạt nano có thể, bằng ưu điểm của diện tích bề mặt tương đối lớn và tiềm năng phản ứng, trở nên kích hoạt bởi ánh sáng. Điều này liên quan cả trong việc xem xét sự ổn định của chúng và tiềm năng của chúng để kích hoạt hình ảnh khi tiếp xúc với da người / bề mặt bên ngoài của loài khác. • Khả năng để tạo ra oxy hoạt động. Sản xuất oxy hoạt động là một chấp nhận cơ cấu chung cho các tác động bất lợi của hạt nano / sợi nano. Do đó, trong phương pháp đo lường trong ống nghiệm của khả năng của một hạt nano đặc biệt / sợi nano để tạo ra loại oxy hoạt động có thể được xem xét. Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano Nhóm vô cực Trang 66 3.7.2. Đọc qua Không đủ thông tin để xác định cơ hội cho đọc qua dựa trên thành phần hóa học chung của vật liệu nano. Tuy nhiên có một số thuộc tính mà đọc qua là phù hợp trong việc xác định các nghiên cứu thực nghiệm cần được xem xét. i)Các sợi, que và ống. Trong sự hiểu biết của kinh nghiệm với amiăng, và gần đây nghiên cứu về ống nano carbon (báo cáo ở trên) nếu có một tiếp xúc tiềm năng đến các loại sợi tự do, que và ống đó là sự ổn định hóa học / sinh học, không linh động và có hệ số giãn cao (micromet trong chiều dài và nanomet trong đường kính) khả năng có thể xem xét đến là chúng có thể có tính chất tương tự cho amiăng. ii) Những phần tử. Có một số lượng lớn dữ liệu trên các hạt mịn trong không khí đã phát sinh như là kết quả của quá trình đốt cháy để chỉ ra rằng các phần tử so sánh có thể gây ra những tác động hô hấp và tim mạch. Tình huống trong đó có sản xuất các hạt nano mịn / sợi nano với các bề mặt phản ứng có thể gây ra tác động so sánh. iii) Vật liệu nano có kích thước tương đương và tính chất bề mặt. Dữ liệu về phép ngoại suy là rất hạn chế, tuy nhiên, để đánh giá cụ thể loại vật liệu nano có thể khả thi để làm nổi bật tính chất liên quan mà yêu cầu đánh giá cụ thể. iv) Số lượng lớn vật liệu. Đối với bất kỳ loại vật liệu nano vì những xem xét có ý nghĩa của con người hoặc các loài khác có thể xảy ra, nó thích hợp để xem xét các độc tính / thuộc tính độc học sinh thái của vật chất trong các hình thức vật lý khác, trừ khi có bằng chứng tốt, không có một số lượng lớn vật liệu nào sẽ bị thải ra trong các hệ thống sinh học 3.7.3. Phát triển khung đánh giá rủi ro 3.7.3.1. Phát triển thuật toán SCENIHR Theo quan điểm trước đây của SCENIHR (2007a) một thuật toán bốn tầng đã được trình bày, trong đó việc xem xét ban đầu là tiềm năng cho tiếp xúc của con người và / hoặc các môi trường đối với các loại vật liệu nanô. Không có dữ liệu mới mà sẽ đề nghị một thay đổi đáng kể trong các tiếp xúc SCENIHR để hướng khung cho phù hợp, khác hơn so với các khía cạnh thảo luận ở trên. Bốn giai đoạn thuật toán được cung cấp một khuôn khổ đối với trường hợp trên trường hợp bằng cách đánh giá trường hợp của rủi ro tiềm tàng do tiếp xúc của con người và các loài khác đối với vật liệu nano. Các Thuật toán là hướng tiếp xúc. Để được một đánh giá giá trị thực tiễn toàn diện của tiềm năng tiếp xúc của con người và các loài môi trường khác trong toàn bộ vòng đời là quan trọng. Điều này phải bao gồm không chỉ việc sử dụng hiện tại mà còn gồm những ứng dụng xa hơn có. Ngoài ra, nó phải có tính đến tiềm năng cho vật liệu nano sẽ được thải ra trong quá trình sử dụng (ví dụ như là hậu quả của hao mòn hư hại ), và phạm vi của sự tiêu hủy cuối cùng, có thể xảy ra (ví dụ như xử lý chất thải hoặc các lựa chọn tái chế chất thải). Đó là một dự đoán cũng như những kiến thức khoa học được cải tiến, nó có thể phân loại vật liệu nano thành các loại rủi ro cụ thể, điều này có thể trở thành đối tượng của sự đánh giá phân loại rủi ro cụ thể. Tuy nhiên, hiện nay phân loại này là không khả thi. Những phát triển đáng kể mới đã đã trở thành tri thức (như xác định ở trên), cho phép làm việc xa hơn trên Giai đoạn III (xác định mối nguy và đặc tính). Chúng bao gồm: Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano Nhóm vô cực Trang 67 i)Những kiểm tra hấp thu tế bào / mô; ii)Kiểm tra tích lũy sinh học để đánh giá tiếp xúc kéo dài; iii) Sự lựa chọn của một hay nhiều hệ thống thử nghiệm ( cho các sợi nano / ống bền vững sinh học, không linh động và có một tỉ lệ cao (Har - L> 20μm); iv) Khả năng của vật liệu nano để kích hoạt một hoặc nhiều hơn các cơ chế giả định của độc tính (ví dụ như sự hình thành của các loài ôxy phản ứng). 3.7.3.2. Giải quyết thiếu hụt trong cơ sở dữ liệu Như đã nói ở trên, một trong những thách thức lớn cho công nghệ nano (và thực tế đối với các vấn đề khác đang nổi lên) là làm thế nào để mô tả những rủi ro mà cơ sở dữ liệu là rất hạn chế. Cách tiếp cận truyền thống để giải quyết một tình huống là thông qua một khung đánh giá nguy cơ truyền thống và một trong hai: - Giới thiệu một giá trị mặc định về kẽ hở dữ liệu lớn. - So sánh sản phẩm nano mới/ sản phẩm nano có tiềm năng với các sản phẩm thông thường (không có nano) Tuy nhiên, những cách tiếp cận khác để đánh giá rủi ro của sự tồn tại vật liệu nanô. Đã có một số đánh giá gần đây của các vấn đề sức khỏe đang nổi lên từ các sản phẩm của công nghệ nano (Hannah và Thompson năm 2008, Hoyt và Mason năm 2008, Linkov và cộng sự năm 2007, Sweet và Strohm năm 2006, Wardak và cộng sự năm2008,). Hai phương pháp tiếp cận để đối phó với những khoảng kẻ hở trong dữ liệu đã xuất hiện từ các ấn phẩm này: - Áp dụng phương pháp vòng đời đang được sử dụng để đánh giá tính bền vững mà có một yêu cầu dữ liệu thấp hơn. Sweet và Strohm (2006) đã đề xuất một phương pháp cấu trúc kết hợp đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro, cách tiếp cận đó là: -Nó giống như là các hệ thống sản phẩm góp phần gây hại thực tế trong chu kỳ cuộc sống? - Mỗi sản phẩm hoặc giai đoạn đóng góp bao nhiêu? - Có tồn tại dữ liệu độc hại có liên quan để đánh giá rủi ro? - Công nghệ đầu cuối tiềm năng ảnh hưởng đến cái gì? - Những cơ hội có sẵn để cải tiến tác động đầu cuối (ví dụ: chất lượng môi trường, giảm phát thải)? - Những cơ hội để kiểm soát những rủi ro bằng cách lựa chọn những tùy chọn ít rủi ro hoặc bằng cách hạn chế truy cập vào các mối nguy hiểm hoặc giai đoạn vòng đời của mối quan tâm? Áp dụng phương pháp này, bằng cách sử dụng các ví dụ đã làm việc sẽ cho phép các tiện ích chung được đánh giá. Von Gleich et al. (2008) đã áp dụng phân tích vòng đời trong ống nghiệm để đánh giá rủi ro tiềm năng và lợi ích của một số chất phủ bề mặt nano hiệu quả sinh thái cho kim loại so với vật tương đương không phủ bề mặt nano. Cách tiếp cận này dường như hứa hẹn sẽ xác định các tác động môi trường chung của một loại vật liệu nano trong việc sử dụng tài nguyên bao gồm năng lượng, nhưng giá trị ứng dụng của nó với các vấn đề liên quan đến sức khỏe con người là như chưa chắc chắn. Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano Nhóm vô cực Trang 68 - Sử dụng các đánh giá chuyên gia để lấp đầy những kẽ hở quan trọng. Một khía cạnh thú vị của phương pháp này là việc sử dụng nó để xác định các biện pháp đó phải được thực hiện để ngăn chặn, kiểm soát môi trường tại nơi làm việc. Cách tiếp cận này sử dụng ma trận để mô tả mức độ quan tâm và hành động hậu thức đó phải được được thực hiện (xem Bảng 2). Nó bao gồm một ma trận hai chiều của khả năng tiếp xúc và khả năng tác động và mức độ nghiêm trọng. Với sửa đổi này có thể được áp dụng để xác định khả năng tác động của vật liệu nano trên sức khoẻ con người và các loài khác dọc theo các dòng sau: Bảng 2: Ma trận đánh giá chuyên môn TIẾP XÚC VỚI NP / NF E Có thể xảy ra Có khả năng Ít có khả năng Hầu như không xảy ra F Rất cao 4 4 3 3 F Cao 4 4 3 2 E Trung bình 4 4 2 2 C Thấp 3 3 1 1 T Rất thấp 2 1 1 1 Trường hợp 4 = cao nhất ưu tiên cho một đánh giá chi tiết/phòng ngừa hành động, 1 = thấp nhất ưu tiên cho việc đánh giá chi tiết / hành động pháp lý. Loại phương pháp đã được áp dụng với việc làm mát không khí kết hợp sản phẩm nano và một loạt các sản phẩm tiêu dùng khác (Wardak và cộng sự. 2008) mặc dù các tác giả này sử dụng biểu đồ minh họa hơn là định dạng một ma trận đối với các kết quả hiện nay. Như một phương pháp có thể hữu ích như là một bước đầu tiên. Ví dụ, trong việc đạt được sự đồng thuận giữa các chuyên gia và nhà quản lý rủi ro về các ưu tiên. Nó cũng có thể có giá trị trong một ma trận hoặc tạo thành một hình ảnh để so sánh sản phẩm/ trường hợp tiếp xúc một cách minh bạch Von Gleich et al. (2008) đã đề xuất rằng việc đánh giá những tác động tiềm tàng của vật liệu nano nên chạy gần song song với việc nghiên cứu và làm việc kỹ thuật để phát triển chúng. Chúng đề cập đến quá trình này là 'leitbuilder. Đây là một khái niệm hợp lý đó là xứng đáng với giải thích rõ hơn. Một cách cấu trúc hơn lựa chọn những sản phẩm nano được phát triển đã được đề xuất bởi Linkov et al. (2007) sử dụng nhiều tiêu chí quyết định phân tích. Cách tiếp cận của họ là, trước khi so sánh các vật liệu nano cá nhân; án chuyên gia được sử dụng để thiết lập giá trị trọng số cho các thông số liên quan về y tế và các hiệu ứng sinh thái (ví dụ Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano Nhóm vô cực Trang 69 như ảnh hưởng sức khỏe công cộng, tác động liên quan đến phơi nhiễm nghề nghiệp, tác động môi trường), tầm quan trọng cho xã hội và các bên liên quan ưu đãi. Thách thức với phương pháp tiếp cận như vậy là để thiết lập các trọng số thích hợp nhất, trong một cách đó là cả minh bạch và chấp nhận tất cả các bên liên quan chính Liên bang Thụy Sĩ Văn phòng Y tế (2008) đã đề xuất một hệ thống tính điểm cấu trúc cho việc phân loại các rủi ro gây ra bởi vật liệu nano vào hai lớp A và B. Cách tiếp cận này tương thích với các phương pháp trên. Các thông số chính hợp nhất vào hệ thống này là: Tiếp xúc của con người / phát hành vào môi trường - Khả năng hiệu ứng (ví dụ như sự ổn định trong hệ thống sinh học (biopersistence), redoxactivity) - Nano-liên quan (ví dụ như lý-hoá) và - Thông tin về vòng đời (ví dụ như là cuộc sống chu trình được biết đến trong tương lai?). Cách tiếp cận này là âm thanh nhưng cần được đánh giá bằng cách sử dụng nhiều trường hợp thực tế. Một có thể quan tâm là việc sử dụng một điểm duy nhất tổng số giao vật liệu nano là có nguy cơ thấp hoặc nguy cơ có thể. 3.7.4. Kết luận cho những đánh giá rủi ro Sự phát triển của một phương pháp chấp nhận rộng rãi và mạnh mẽ mà có thể được sử dụng ở các giai đoạn R & D để xác định và giảm thiểu khả năng sức khoẻ con người (bao gồm cả sức khỏe nghề nghiệp) và rủi ro môi trường, kết hợp với vật liệu nano cá nhân nên được ưu tiên cao. Với mục đích này nó là quan trọng để phát triển một ngân hàng dữ liệu của nhiều trường hợp để đánh giá tính hợp lệ của nó. 3.8. Nghiên cứu nhu cầu Nghiên cứu nhu cầu là xác định được bằng SCENIHR trong ý kiến của mình về đánh giá của các hướng dẫn kỹ thuật Tài liệu (TGDs) đang còn hiệu lực (SCENIHR 2007a). Chúng bao gồm trong số những người khác sẵn có xác nhận trong thử nghiệm in vitro, sự phát triển của cách tiếp cận sử dụng các mối quan hệ định lượng hoạt động của cấu trúc (QSAR), các nghiên cứu về tác động tiềm năng tim mạch, đánh giá các xét nghiệm genotoxicity vi khuẩn, phương pháp luận về dự đoán của nồng độ môi trường (PEC), và môi trường loài được sử dụng để thử nghiệm ecotoxicity. Một số tiến bộ đã đạt được trong các lĩnh vực thuộc tính cần thiết để xác định cho đặc tính vật liệu nanô, toxicokinetics và thử nghiệm với các tế bào động vật có vú genotoxicity, và hành vi môi trường của vật liệu nano. Nghiên cứu gần đây cũng đã xác định mối quan tâm mới trong Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano Nhóm vô cực Trang 70 các lĩnh vực rung protein, mối nguy hiểm tiềm năng của các ống nano nhất định, và tiềm năng để chuyển qua chuỗi thức ăn ở các loài môi trường 3.8.1. Đặc điểm của vật liệu nano Có cần thiết phải so sánh, tái sản xuất và lặp lại phương pháp hài hòa để đo lường và đặc trưng vật liệu nano (SCENIHR 2006), đặc biệt là để đo nồng độ và tính chất của vật liệu nano trong các phương tiện thông tin sinh học và môi trường. Có khả năng giải quyết thiếu hụt quan trọng đối với việc cung cấp dữ liệu có ý nghĩa mà có thể sản xuất một hệ thống đánh giá rủi ro đáng tin cậy. Điều này đòi hỏi cũng xác định themetrics thích hợp nhất với đặc tính nguy hiểm và tiếp xúc, bao gồm themethodology để thực hiện các phép đo. Có một nhu cầu cấp thiết cho sự phát triển của vật liệu nano tham khảo cho việc đánh giá chất lượng của cả hai kỹ thuật đo lường và so sánh phản ứng sinh học. 3.8.2. Xác định con người tiếp xúc Tiếp xúc với các quyết định / dự toán tại nơi làm việc và môi trường xung quanh cần cải thiện. Do đó phương pháp đo lường cụ thể cần phải trở thành có sẵn cho nền beween phân biệt đối xử và sản xuất vật liệu nano. Điều này có thể đạt được bằng cách làm việc về tính khả thi để đánh giá thường xuyên, phát triển của kỹ thuật đo lường đáng tin cậy, tiêu chuẩn hóa các kỹ thuật đo lường, chiến lược, đo lường, và thực hiện kiểm tra /giám sát của các hạt nano trong khu vực làm việc nhạy cảm. Những thách thức hiện nay đặc biệt là nhìn thấy trong các phát hiện và đánh giá của các hạt nano từ các sản phẩm trong môi trường Tiếp xúc với các ước tính từ các sản phẩm thực phẩm và người tiêu dùng vẫn còn khó khăn. Thông tin về sự hiện diện của vật liệu nano được sản xuất chỉ duy nhất dựa trên thông tin (yêu cầu) được cung cấp bởi nhà sản xuất. Ngoài ra, dự toán tiếp xúc cũng bị cản trở bởi thiếu thông tin về sử dụng sản phẩm và sử dụng nhiều sản phẩm có chứa vật liệu nano sản xuất. Coordinated nỗ lực và chiến lược nghiên cứu cho một đánh giá toàn diện tiếp xúc của vật liệu nano sản xuất cần phải được xác định. 3.8.3. Xác định các mối nguy hiểm của con người Hiệu quả của các hạt nano trên hành vi như đã chứng minh protein trong ống nghiệm cần điều tra thêm. Nó là cần thiết để làm sáng tỏ liệu trong ống nghiệm quan sát thấy các hiệu ứng trên các quá trình rung protein (cả hai đều tăng cường và chậm phát triển) cũng xảy ra trong một trong tình trạng cơ thể hay ở nhiều nước, nơi cạnh tranh sinh học phức tạp liên kết có thể diễn ra. Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano Nhóm vô cực Trang 71 Có dấu hiệu cho thấy sau khi lắng đọng ở niêm mạc khứu giác của mũi, môi trường không khí và các hạt nano có thể dời chổ vào não . Điều này có thể cung cấp một tuyến đường tiềm năng của các mục nhập cho các sản phẩm thuốc vào não. Quan sát này cũng có thể nâng cao một số quan tâm trong quan điểm của các bệnh amyloid của não trong bối cảnh tiềm năng của các hạt nano để làm rung protein trong ống nghiệm. Điều này chắc chắn là một khu vực mà nghiên cứu bổ sung là rất cấp thiết. nghiên cứu bổ sung về các mối nguy hiểm tiềm năng của các sợi nano/ống nano cần phải được thực hiện 3.8.4. Tiếp xúc với môi trường Lập dự toán nồng độ tiếp xúc có liên quan môi trường nghiêm trọng cản trở bởi thiếu hai phần thiết yếu của thông tin/kiến thức. Thứ nhất, không có kiến thức định lượng về tỷ lệ phát hành của vật liệu nano với môi trường. Thứ hai, đó không phải là kiến thức cũng như lý thuyết có thể được sử dụng để dự đoán được nồng độ của vật liệu nano trong môi trường xung quanh mức giá phát hành. Cùng được thành lập kiến thức về phân phối và số phận của các chất hóa học, vì nó được áp dụng trong các hướng dẫn hiện hành đối với EU đánh giá rủi ro môi trường của các hóa chất thông thường, không thể được sử dụng cho vật liệu nano mà không sửa đổi. Chúng tôi đề nghị nghiên cứu được bắt đầu phát triển lý thuyết định lượng và các mô hình dự báo nồng độ còn lại của hạt nano miễn phí từ tỷ giá phát hành, và thực hiện các mô hình như trong hướng dẫn EU hiện hành đối với đánh giá phơi nhiễm môi trường của vật liệu nano. Một trong những quá trình chưa biết liên quan đến việc đánh giá phơi nhiễm môi trường của vật liệu nano là các mức độ / tốc độ giải thể của vật liệu nano trong nước. Không chắc rằng OECD phương pháp chuẩn để đo độ hòa tan của vật liệu nano trong nước có thể cung cấp các thông tin cần thiết và nó được đề nghị xem xét lại những phương pháp này để phù hợp với các phép đo tỷ lệ giải thể của vật liệu nano trong môi trường tự nhiên. Hầu hết rất cần có phương pháp phân tích để phát hiện và đo nồng độ môi trường xung quanh của vật liệu nano miễn phí. Hiện nay, không có phương pháp chuẩn tồn tại cho mục đích này, mặc dù những nỗ lực đang được phát triển trong lĩnh vực này và mức độ phơi nhiễm môi trường vẫn còn chưa rõ. 3.8.5. Môi trường nguy hiểm Các nghiên cứu về hệ thống đất và các loài trên mặt đất nói chung, bao gồm cả sản xuất chính vẫn còn thiếu. Ngoài ra còn có một ít ỏi chung của các nghiên cứu về loài sinh vật biển. Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano Nhóm vô cực Trang 72 Một khía cạnh quan trọng trong bối cảnh này là sự hiểu biết về bất kỳ sự tương tác của vật liệu nano với các vi sinh vật trong các nhà máy xử lý nước thải, và những ảnh hưởng hậu quả về quá trình điều trị. Hơn nữa công tác về việc thành lập các giao thức chuẩn là cần thiết. Việc sử dụng các phương tiện cơ học hoặc hóa học để đình chỉ vật liệu nano có thể dẫn đến thay đổi về tính chất vật lý-hóa học của vật liệu kiểm tra. Đó là chưa rõ mức độ này có thể được và làm thế nào họ có thể tác động đến bất kỳ tác dụng quan sát. Có thể cho rằng, phân tán/bề mặt/dung môi có thể cần phải được sử dụng trong các tình huống nhất định, tuy nhiên, điều quan trọng là họ không được thêm vào độc tính của các vật liệu nghiên cứu. Đó là gợi ý rằng kết quả nghiên cứu nơi THF đã được sử dụng nên được điều trị cẩn thận. Sự thận trọng đó có thể áp dụng cho dispersants khác mà có sự thiếu hiểu biết về sự tương tác của họ với các vật liệu kiểm tra (ví dụ: SDS). Hơn nữa làm việc với các axit humic và fulvic, cũng như chất tẩy rửa sử dụng rộng rãi (mà có thể sẽ gặp phải trong môi trường) phải được tiến hành Liên quan đến chủ đề này là sử dụng trong đánh giá rủi ro của làm sẵn (off-the- shelf) đình chỉ các vật liệu nano. Nó không rõ ràng như thế nào phân tán được sử dụng trong việc chuẩn bị các vật liệu nano có thể tương tác với vật liệu kiểm tra, và những gì họ có thể có tác động về tài sản (và do đó hành vi) của vật liệu kiểm tra (như mô tả ở trên). Như vậy bất kỳ tác dụng báo cáo có thể không được so sánh với các hiệu ứng quan sát trên độ phơi sáng của cùng một loài vật liệu thành phần tương tự nhưng mà là trong một hình thức khác nhau (tức là rắn và treo vật liệu nano trong phòng thí nghiệm vật liệu nano vs thu được như đình chỉ một). Về thiết kế thí nghiệm và phương pháp tiếp cận, đặc điểm của các tiếp xúc, thông qua phương pháp thích hợp (s) nên được thực hiện và phân tích hóa học thực hiện, khi có thể. Việc đánh giá độ hòa tan của các vật liệu nano đang được nghiên cứu là rất quan trọng trong bối cảnh này để cho bất kỳ tác dụng quan sát có thể được quy cho các phần phân đoạn khác nhau. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp của vật liệu nano kim loại nhất định, cũng như trong trường hợp của CNT và chấm lượng tử Tầm quan trọng của việc đánh giá ô nhiễm của vật liệu nano đã được đánh dấu. Việc so sánh hiệu ứng giữa nano và tương đương, lớn hơn, vật liệu cần phải được thực hiện. Điều này đã không được thường xuyên kết hợp trong các nghiên cứu được xuất bản và sẽ cho phép ghi công chính xác các hiệu ứng. Có thiếu thông tin về số phận và hình thức của vật liệu nano thử nghiệm trong các hệ thống sinh học sau đây trong sự tiếp xúc cơ thể. Đó là chưa rõ hình thức cụ thể (ví dụ Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano Nhóm vô cực Trang 73 hòa tan hoặc hạt) được ưu tiên đưa lên vào các mô và tế bào. Nó có khả năng là điều này sẽ phụ thuộc vào các thành phần vật chất; tuy nhiên những nghiên cứu này không thường xuyên thực hiện. Trong bối cảnh này, nó là rất quan trọng để xác định số phận của vật liệu nano trong môi trường sẵn có của mình để tiếp xúc với môi trường có thể được đánh giá. Môi trường số phận và đánh giá tải của vật liệu nano phải, do đó, được thực hiện. Việc sử dụng các phương pháp tiếp cận hiện tại để các dẫn xuất của Kow trong đánh giá của số phận môi trường dường như không có lợi cho đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, nguồn gốc của phương pháp luân phiên có thể hữu ích và có thể cho phép phát triển các mô hình dự báo thích hợp. Cuối cùng, thêm thông tin về các degradability (sinh và vô sinh) của vật liệu nano nên được bắt nguồn. 4. Ý kiến Trong khi phương pháp đánh giá rủi ro cho việc đánh giá rủi ro tiềm tàng của các chất và vật liệu thông thường với con người và môi trường được sử dụng rộng rãi và thường được áp dụng đối với vật liệu nano, các khía cạnh cụ thể liên quan đến vật liệu nano vẫn cần phát triển hơn nữa. Điều này sẽ vẫn như vậy cho đến khi có thông tin khoa học sẵn có để mô tả đầy đủ tác hại của vật liệu nano vào con người và môi trường. Các phương pháp ước lượng tiếp xúc với cả hai và xác định nguy cơ cần được tiếp tục phát triển, xác nhận hợp lệ và tiêu chuẩn hóa. Nguy cơ cao nhất, và quan tâm như vậy, được xem là gắn liền với sự hiện diện hoặc sự xuất hiện của tự do (không ràng buộc) các hạt nano không hòa tan, hoặc trong một sự phân tán chất lỏng hoặc bụi trong không khí. Mô tả đặc tính của vật liệu nano sản xuất. Đối với các đặc tính của vật liệu nano sản xuất, một số vấn đề rất quan trọng. Một sự đồng thuận hiện nay đang nổi lên về những gì thuộc tính cần phải được xác định cho mục đích đánh giá rủi ro. Trong các hệ thống thử nghiệm sinh học vật liệu nano có thể thay đổi thuộc tính của họ. Đặc biệt, họ phần nào có thể giải thể hoặc kết khối/tổng hợp để thay đổi kích thước hạt phân phối. Đối với (một phần) hòa tan vật liệu nano độc tính có thể được điều chỉnh ít nhất một phần bởi các loài hòa tan/phần phát hành từ các loại vật liệu nano. Đối với độ hòa tan thấp hoặc phát hành một chậm, các hạt chất của các chất này có thể có liên quan đối với các phân phối mô tiềm năng và phát hành tại địa phương của các loài độc hại mà sau đó phải được xem xét trong đánh giá rủi ro của các vật liệu nano như vậy. Khi sử dụng vật liệu nano, một đặc tính mở rộng là cần thiết, bao gồm cả các loại vật liệu nano là sản xuất và các vật liệu nano được sử dụng trong các hệ thống kiểm tra và các loại vật liệu nano như hiện nay trong sản phẩm. Các đặc tính 'như sản xuất "cung cấp thông tin cho tấm vật Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano Nhóm vô cực Trang 74 liệu an toàn dữ liệu (MSDS) của sản phẩm. Các đặc tính 'như được sử dụng trong các hệ thống sinh học là cần thiết như tính chất của vật liệu nano có thể thay đổi đáng kể, đặc biệt là sự phân bố kích thước do tích tụ / tập hợp của các hạt. Một vấn đề có tầm quan trọng cụ thể là tài sản của các loại vật liệu nano như nó thực sự được sử dụng trong các sản phẩm và người tiêu dùng có thể tiếp xúc. Đối với các đánh giá rủi ro các đặc điểm sau là của cao nhất có liên quan Về mặt pháp lý, trong EU, vật liệu nano được bao phủ bởi định nghĩa về chất trong các quy định REACH (Quy chế (EC) số 1907/2006) (Ủy ban châu Âu năm 2006). Tuy nhiên, định nghĩa về kích thước nano vẫn còn đang được tranh luận. các tổ chức khác nhau đã đề xuất định nghĩa về kích thước nano bằng cách sử dụng một giới hạn trên của khoảng 100nm. Cần lưu ý rằng định nghĩa hiện nay hầu hết các đề xuất sử dụng kích thước của các hạt cơ bản và kết cấu như là một điểm khởi đầu. Vì vậy, khi mô tả một loại vật liệu nano điều quan trọng là không chỉ để mô tả kích thước hạt trung bình mà còn kích thước của các hạt sơ cấp. Ngoài ra, thông tin về sự hiện diện của sự tích tụ hoặc tập hợp nên được trình bày. Bên cạnh kích thước, diện tích bề mặt cụ thể được xác định theo phương pháp BET là một thước đo tốt để mô tả các hạt vì nó là độc lập với chính so với nhà nước đóng bánh .. Do đó, nó cần được xem xét để bổ sung định nghĩa hiện hành dựa trên kích thước vật lý bằng cách thêm vào một giới hạn của diện tích bề mặt cụ thể. Solid lĩnh vực của 100 nm với mật độ đơn vị có diện tích bề mặt riêng của 60 m²/g. Hiện đang có một nhu cầu về vật liệu nano tham khảo. Một số có sẵn, nhưng họ là những vật liệu mô hình hình cầu được xác nhận chủ yếu cho các kích thước và được sử dụng chủ yếu để hiệu chỉnh các công cụ mà đo kích thước hạt. Sự vắng mặt của các tham số được xác định để đo lường và thử nghiệm các giao thức chuẩn được xác định là một trở ngại lớn cho sản xuất vật liệu tham khảo. Cần lưu ý rằng để sử dụng trong các hệ thống sinh học một số hợp chất cần được bổ sung có thể có ảnh hưởng đến thành phần vật liệu nanô và tài sản dẫn đến thay đổi trong (độc hại) hành vi. Con người tiếp xúc Một trong những hạn chế chủ yếu trong đánh giá rủi ro của các vật liệu nano là sự thiếu thông tin chung của các tiếp xúc với chất lượng cao và dữ liệu “dosimetry” phép đo liều lượng đối với con người và môi trường. Một trong những vấn đề là sự khó khăn để xác định sự hiện diện trên vật liệu nano và đúng biện pháp đó. Trái ngược với tình hình cho các tuyến đường tiếp xúc khác, cho vật liệu nano truyền qua không khí, dụng cụ phân tích thường có sẵn để xác định tiếp xúc (kích thước phân bố khối lượng và số lượng). Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano Nhóm vô cực Trang 75 Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh của bầu khí quyển thử nghiệm. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa nền và ngẫu nhiên tiếp xúc nói chung là không thể trong tình huống đời thường như các phương pháp làm việc chủ yếu là thước đo sự hiện diện của (siêu mịn) các hạt và không phân biệt đối xử giữa các loại hạt có thể có mặt. Để cập nhật thông tin nhất về các phép đo hạt đến từ các phép đo trên không ở nơi làm việc. Không có phép đo định lượng hoặc chất lượng của vật liệu nano được sản xuất tại bên ngoài không khí xung quanh nơi làm việc đã được xác định. Ngay cả khi đo bên ngoài có sẵn này có thể làm sai lệch, một ống nano carbon ví dụ là cũng có thể bắt nguồn từ quá trình đốt cháy nói chung và do đó có thể được tìm thấy trong các địa điểm xung quanh. Điều này minh họa các khó khăn trong việc xác định mức độ phơi nhiễm của không khí sản xuất vật liệu nano. Có một nhu cầu thiết lập các kỹ thuật đo lường đáng tin cậy và tiêu chuẩn hóa, phát triển các chiến lược đo lường, và để thực hiện kiểm tra / giám sát của các hạt nano trong khu vực làm việc nhạy cảm. Những thách thức hiện nay đặc biệt là nhìn thấy trong việc phát hiện và đánh giá của các hạt nano được sản xuất trong môi trường. Điều này thậm chí còn cấp bách hơn cho tiếp xúc của con người và hệ sinh thái thông qua các lớp trầm tích tự nhiên, nước và đất. Tiếp xúc với các ước tính cho người tiêu dùng từ các sản phẩm thực phẩm và người tiêu dùng vẫn còn khó khăn. Thông tin về sự hiện diện của vật liệu nano được sản xuất chỉ duy nhất dựa trên thông tin (yêu cầu) được cung cấp bởi nhà sản xuất. Ngoài ra, dự toán tiếp xúc cũng bị cản trở bởi thiếu thông tin về sử dụng sản phẩm và sử dụng nhiều sản phẩm có chứa vật liệu nano sản xuất. Trong một thời gian tương tự để đo nhiệt độ, xác định vật liệu nano được sản xuất trong các sản phẩm tiêu dùng bị khó khăn trong việc phân biệt đối xử giữa các nền tảng và cố ý gia tăng sản xuất vật liệu nano. Phối hợp nỗ lực và chiến lược nghiên cứu cho một đánh giá toàn diện tiếp xúc của vật liệu nano sản xuất vẫn phải được xác định. Những vấn đề chính có thể được tóm tắt như các vấn đề trong việc tái tạo điều kiện tiếp xúc thực tế trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và sự thiếu sẵn sàng nói chung của các phương pháp đo mạnh mẽ và cụ thể. Tiếp xúc với đánh giá nhu cầu để xem xét từng giai đoạn trong chu kỳ cuộc sống. Con người nguy hiểm Khi vật liệu nano tiếp xúc với một chất lỏng sinh học, họ có thể trở nên tráng với các protein và phân tử sinh học khác. Các lớp sau đó có thể ảnh hưởng đến kết quả của các phản ứng sinh học của hạt nano. Hạt protein đã được nghiên cứu rộng rãi nhất trong các hệ thống động vật có vú. Tầm quan trọng của lớp vật liệu nanô cho an toàn vật liệu nanô và đánh giá rủi ro loại vật liệu nano là rõ ràng, vì nó hàm ý rằng đặc tính chi tiết của các hạt nano trong môi trường sinh học có liên quan là cần thiết. Các lớp phủ của các hạt nano có thể được sử dụng cho mục đích điều trị để kéo dài thời gian lưu hành (do Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano Nhóm vô cực Trang 76 PEGylation) hoặc để nhắm mục tiêu vị trí cụ thể (ví dụ như E apolipoprotein cho não, globulin miễn dịch đối với các khối u). Khi lớp protein có ảnh hưởng đến hành vi của loại vật liệu nano bao gồm các hiệu ứng sinh học của nó, nó có thể được dự đoán rằng vật liệu nano có thể có ảnh hưởng đến hành vi của protein. Một số hạt nano đã được tìm thấy có tiềm năng để thúc đẩy và làm chậm quá trình lắp ráp thành các sợi protein amyloid trong ống nghiệm. Những thí nghiệm này được thực hiện bằng cách sử dụng một ủ bệnh của các hạt nano khác nhau với microglobulin tinh khiết-β2 hoặc protein β-amyloid. Cho dù quá trình “nucleation” cấu tạo hạt nhân quan sát cũng xảy ra trong một trong tình trạng cơ thể hoặc trong nhiều chất dịch sinh học phức tạp, nơi cạnh tranh liên kết có thể diễn ra vẫn còn phải được xác định. Dữ liệu hiện tại cho thấy rằng các hạt nano có thể nhập vào lưu thông từ đường hô hấp hoặc đường dạ dày-ruột là nhưng thông thường với số lượng tối thiểu (ít hơn 1% tỷ lệ phần trăm của liều như thể hiện trong các đơn vị khối lượng). Tuy nhiên, mặc dù tối thiểu tỷ lệ phần trăm này có thể dẫn đến một hệ thống sẵn có của một số lượng đáng kể của các hạt nano. Hạt nano có khả năng di chuyển phụ thuộc vào các đặc tính lý hóa của các hạt nano như kích thước và về trạng thái sinh lý của các cơ quan nhập cảnh. Khi các hạt nano đạt được tuần hoàn máu, gan và lá lách là hai cơ quan chính để phân phối. Thời gian lưu thông tăng mạnh khi các hạt nano được ưa nước và bề mặt của họ là tích điện dương. Một lớp phủ như polyethylene glycol (PEGylation) cũng làm tăng thời gian cư trú ở lưu thông. Đối với các hạt nano một số tất cả các bộ phận cơ thể có thể có nguy cơ một số. Đối với tất cả các cơ quan điều tra cho đến nay, hoặc là thành phần hóa học của các hạt nano hoặc các hạt nano tự có thể được phát hiện, như đã chứng minh cho bộ não và tinh hoàn. Trong trường hợp phân phối cho các bào thai trong tử cung, kết quả mâu thuẫn đã được quan sát. Các kiến thức về độc tính động tính đã được tăng lên cho thấy rằng, đối với một chất cho trước, các hạt nano nhỏ hơn không có một cơ quan phân phối rộng lớn hơn nhiều so với các hạt nano lớn hơn. Có dấu hiệu cho thấy sau khi lắng đọng ở niêm mạc khứu giác của các hạt nano mũi có thể dời chổ vào não . Điều này có thể cung cấp một tuyến đường tiềm năng của các mục nhập cho các sản phẩm thuốc vào não. Bởi vì tiềm năng của các hạt nano để làm rung protein trong ống nghiệm, quan sát này có thể nâng cao một số quan tâm trong quan điểm của các bệnh amyloid của não. Điều này chắc chắn là một khu vực mà nghiên cứu bổ sung là rất cấp thiết Dựa trên những quan sát về tác động của bụi ô nhiễm không khí hiện diện trong một số tồn tại mối quan tâm về ảnh hưởng có thể của các hạt nano được sản xuất trên hệ Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano Nhóm vô cực Trang 77 thống tim mạch. Tuy nhiên, điều này chưa được chứng minh rõ ràng là trường hợp của các hạt nano được sản xuất cho đến nay. Nhìn chung, thông tin về các nguy hiểm có thể có của các hạt nano cho các hiệu ứng tim mạch là khá hạn chế và nhu cầu mở rộng. Khi các ống nano carbon có chất hóa học lý và đặc điểm biopersistence tương tự như sợi amiăng độc hại, nó đã được chứng minh rằng họ có thể gây ra phản ứng tương tự như viêm. Các đặc điểm chính của việc này xảy ra là một dạng sợi mỏng dài (chiều dài> 20 μm), độ cứng, và không có giảm sút (sinh học bền vững). Dù hít tiếp xúc với các ống nano carbon như vậy sẽ gây rủi ro cho con người là không biết. Vì vậy, các nhà sản xuất ống nano (có thể của bất kỳ thành phần hóa học) nên biết rằng đặc điểm nhất định (ví dụ như chiều dài, biopersistence, độ cứng) có thể gây ra rủi ro và khả năng cho viêm mãn tính và cảm ứng u trung biểu mô và do đó cần được xem xét trong việc đánh giá an toàn. Các tác hại cho di truyền của các hạt thông thường được điều khiển bởi hai cơ chế: trực tiếp và gián tiếp (qua trung gian của quá trình viêm). Các hạt nano có thể hành động thông qua một trong những con đường vì chúng có thể gây viêm và cũng có thể nhập các tế bào và gây ra stress oxy hóa. Có một số bằng chứng rằng kích thước nhỏ có thể cho phép các hạt nano để xâm nhập vào tế bào khoang phụ như ty thể và hạt nhân. Sự hiện diện của vật liệu nano trong ty thể và nhân mở ra khả năng cho stress oxy hóa trung gian genotoxicity hoặc tương tác trực tiếp với DNA. Đối với một số vật liệu nano hoạt động sản xuất hại cho di truyền đã được báo cáo, chủ yếu liên quan đến các loài oxy phản ứng (ROS) thế hệ, trong khi cho người khác mâu thuẫn với kết quả đã đạt được. Bên cạnh quá trình ôxy hoá, cơ chế bổ sung của genotoxicity có thể được cụ thể đối với vật liệu nano cũng cần phải được xem xét, chẳng hạn như nhiễu có thể cơ khí trong thời gian phân chia tế bào, và các nguồn khác của các tác hại cho di truyền (như kim loại phát hành của vật liệu nano). Những vấn đề chính để xác định mối nguy hiểm của con người có thể được tóm tắt như một nhu cầu để đảm bảo rằng mỗi hệ thống kiểm tra là phù hợp với vật liệu nano và để đảm bảo rằng thiết bị đầu cuối tiềm năng quan tâm đặc biệt (ví dụ như hiệu ứng tim mạch) là đúng cách giải quyết. Tiếp xúc với môi trường Việc sản xuất tăng, sử dụng và xử lý vật liệu nano sẽ dẫn đến sự gia tăng tiếp xúc với môi trường. Tương tự như những rủi ro sức khoẻ con người, số phận và hành vi của vật liệu nano được sản xuất trong môi trường tự nó là rất quan trọng cho các hiệu ứng độc tính sinh thái tiềm năng trong các loài khác nhau về môi trường. Ước lượng của nồng độ tiếp xúc có liên quan nghiêm trọng cản trở bởi thiếu hai phần quan trọng nhất của thông Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano Nhóm vô cực Trang 78 tin/kiến thức. Thứ nhất, không có kiến thức định lượng về tỷ lệ phát hành của vật liệu nano với môi trường. Thứ hai, hầu như không có bất kỳ kiến thức vào nồng độ của vật liệu nano trong môi trường xung quanh. Ngoài ra còn có không có lý thuyết có thể được sử dụng để ước tính nồng độ như vậy từ mức giá phát hành. Vấn đề chính là những kiến thức cũng như các thiết lập của phân phối và số phận của các chất hóa học, vì nó được áp dụng trong các hướng dẫn hiện hành đối với EU đánh giá rủi ro môi trường của các hóa chất thông thường, không thể được sử dụng cho vật liệu nano mà không sửa đổi. chắc chắn nhất, Kow là sử dụng hạn chế như là một yếu tố dự báo mức độ mà các vật liệu nano tuân thủ các bề mặt chất rắn. Một giả thuyết để mô tả số phận và phân phối các vật liệu nano đang dần được phát triển, chủ yếu là từ kiến thức cổ điển của khoa học keo. Nó được công nhận là yếu tố chính ảnh hưởng đến hành vi keo của các hạt nano (kết hợp / kết tụ, lắng đọng trầm tích) là, bên cạnh các tính chất vật lý và hóa học của các loại vật liệu nano, các tính chất của môi trường tiếp nhận: pH, ion sức mạnh, của vật chất hữu cơ tự nhiên . Tùy thuộc vào các đặc tính vật liệu nanô hoặc lắng một tăng hoặc phân tán cải tiến của vật liệu nano trong nước có thể xảy ra. Tiếp xúc với dự toán được cản trở bởi những khó khăn trong việc phân biệt vật liệu nano sản xuất từ cấp nền của vật liệu nano tự nhiên. Đối với các đánh giá rủi ro môi trường lập dự toán nồng độ nước là cần thiết. Việc đánh giá nồng độ tiếp xúc của vật liệu nano phân tán đòi hỏi cái nhìn chi tiết vào các quá trình hành động về các hạt trong môi trường. Tuy nhiên, hiện đang có sẵn kiến thức về các quá trình này là không đủ để cho phép dự báo định lượng của số phận môi trường của vật liệu nano. Độ hòa tan của các vật liệu nano là một tài sản quan trọng là cần phải được giải quyết. Kiến thức về mức độ mà vật liệu nano giải thể và tốc độ này diễn ra là điều cần thiết ở hai khía cạnh: (i) nó là một điều khiển trực tiếp của các nồng độ của vật liệu nano trong môi trường và trong những thời gian mà các vật liệu nano cư trú trong môi trường và trong các sinh vật, và (ii) nó xác định nồng độ của các loài bị giải thể bắt nguồn từ các vật liệu nano. Kiến thức về mức độ mà vật liệu nano hòa tan trong nước, và tốc độ mà điều này xảy ra, là cần thiết để dự đoán số phận môi trường và ảnh hưởng của vật liệu nano. Đó là nghi ngờ cho dù hiện nay các phương pháp có sẵn tiêu chuẩn để đo các giải thể (tỷ lệ) có thể cung cấp đầy đủ kiến thức này. Không giống như trong việc đánh giá nồng độ phơi nhiễm của các chất hóa học thông thường (giải thể), các Kow octanol-nước phân vùng hệ số có thể có một vai trò hạn chế trong việc dự đoán nước-chất rắn phân vùng. Một lý thuyết khác để dự đoán mức độ tiếp xúc của vật liệu nano trong nước vẫn chưa được phát triển. Dựa trên kiến thức tốt được thành lập của khoa học keo, người ta cho rằng độ pH, ion sức mạnh và sự hiện diện của vật chất hữu cơ tự nhiên trong ngăn nước (nước ngọt so với môi trường biển) là Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano Nhóm vô cực Trang 79 những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức độ còn lại của vật liệu nano trong treo. Tùy thuộc vào các yếu tố này và hóa học của sự kết hợp sản xuất loại vật liệu nano và do đó tăng trầm tích hoặc ngược lại tăng cường sự phân tán có thể xảy ra. Đối với một số vật liệu nano (chấm lượng tử có nghĩa là) chuyển giao các loài môi trường đã được chứng minh cho thấy một tiềm năng cho tích lũy sinh học trong các loài ở cuối là một phần của chuỗi thức ăn. Những vấn đề chính có thể được tóm tắt như sự phát triển của phương pháp phù hợp để đánh giá sự phân bố của vật liệu nano trong môi trường và thiếu trang thiết bị theo dõi cầm tay để đo lường mức độ của vật liệu nano trong các phương tiện truyền thông môi trường khác nhau. Ngoài ra, đối với nhiều vật liệu nano sản xuất các phương pháp hiện đang được sử dụng (carbon dioxide sản xuất, hội nhập vào sinh khối) để xác định phân hủy sinh học sẽ không được áp dụng. Môi trường nguy hiểm Hiệu ứng Ecotoxic về các loài môi trường đã được chứng minh; các loài thuỷ sản đã được nghiên cứu nhiều nhất. Một trong những vấn đề lớn trong số phận độc học sinh thái và thử nghiệm tác dụng là sự vắng mặt của các thông tin phù hợp và áp dụng rộng lớn hơn về cách vật liệu nano sẽ được treo trong truyền thông tiếp xúc khác nhau được sử dụng trong thử nghiệm. Tiếp xúc với phương tiện truyền thông, pha trộn nguyên liệu với các phương tiện truyền thông và xem xét tiếp xúc thực tế, cần đặc biệt tập trung sự chú ý. Trong bối cảnh này, các đặc tính của vật liệu nano trong (toxico) nghiên cứu sinh thái hợp lý là quan trọng. Trộn của vật liệu nano với các trầm tích / đất, cũng như đặc điểm theo thời gian, là những khu vực mà vẫn còn ở giai đoạn đầu phát triển. Ngoài ra, có vấn đề về sự hiện diện của các cấp nền của vật liệu nano và làm thế nào để phân biệt với các vật liệu nano đang được thử nghiệm. Các thiết bị đầu cuối thông thường được sử dụng trong độc tính sinh thái như tử vong, tăng trưởng, cho ăn, và sinh sản cũng có thể được sử dụng cho việc đánh giá độc tính sinh thái bởi vật liệu nano. Ngoài ra, một số chỉ dấu sinh học tương tự như được sử dụng trong việc đánh giá độc tính động vật có vú, như stress oxy hóa, tổn thương di truyền và biểu hiện gen, có thể cung cấp một số hiểu biết trong cơ chế độc hại của vật liệu nano. Những vấn đề chính để đánh giá mối nguy hiểm môi trường có thể được tóm tắt như sự cần thiết phải xác nhận các hệ thống thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đặc trưng cho hiệu ứng của vật liệu nano và sự cần thiết cho các nghiên cứu về tác động của vật liệu nano cụ thể về hệ sinh thái Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano Nhóm vô cực Trang 80 Đánh giá rủi ro Y tế và mối nguy hiểm môi trường đã được chứng minh cho một loạt các vật liệu nano sản xuất. Các mối nguy hiểm được xác định cho thấy tác dụng của vật liệu nano có tiềm năng độc hại cho con người và môi trường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả các vật liệu nano tạo ra các hiệu ứng độc hại. Một số vật liệu nano sản xuất đã được sử dụng trong một thời gian dài (ví dụ như cacbon màu đen, TiO2) cho thấy độc tính thấp. Vì vậy, giả thiết rằng nhỏ hơn có nghĩa là nhiều phản ứng, và do đó nhiều chất độc hại, không thể được chứng minh bằng các dữ liệu được công bố. Đối với vật liệu nano này cũng tương tự như bình thường hóa chất / chất trong đó một số có thể là độc hại và một số có thể không. Khi chưa có một mô hình áp dụng chung cho hazardidentification loại vật liệu nano, một cách tiếp cận từng trường hợp cụ thể cho việc đánh giá rủi ro của vật liệu nano vẫn được đề nghị.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano.pdf