Đề tài Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần may Đức Giang

Tăng cường quản lý và thu hồi nợ phải thu - Tìm hiểu kỹ từng đối tượng khách hàng trước khi ký hợp đồng - Thiết kế các điều khoản hợp đồng kín kẽ và lựa chọn phương thức thanh toán thích hợp - Sử dụng chiết khấu bán hàng, giảm giá hàng bán - Lập sổ chi tiết để theo dõi nợ phải thu theo từng đối tượng - Trích lập quỹ dự phòng phải thu khó đòi

ppt25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/06/2014 | Lượt xem: 1685 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần may Đức Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỨC GIANG Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Vũ Công Ty Sinh viên thực hiện : Đỗ Thị Thu Hà Lớp : K43/1109 Kết Cấu Luận Văn Chương 1: Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động 1.1. Tổng quan về vốn lưu động Chương 1 1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động Luận Văn Tốt Nghiệp Kết Cấu 2.1. Khái quát về công ty CP May Đức Giang 2.2. Thực trạng về hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp 2.1. Khái quát về công ty CP May Đức Giang Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh Lĩnh vực hoạt động trọng tâm: sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh - Hiện có 6 xí nghiệp sản xuất, 3 xí nghiệp phụ trợ và 3 công ty liên doanh - Quy trình công nghệ hiện đại. Sản phẩm đi qua các khâu: Chuẩn bị sx-Cắt-May-Là-KCS-Thành phẩm-Đóng gói-Nhập kho - Tổ chức bộ máy quản lý theo phương pháp “trực tuyến chức năng” 2.1. Khái quát về công ty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp 2.1. Khái quát về công ty CP May Đức Giang Phòng đời sống XN may 1 XN may 2 XN may 4 XN may 6 XN may 8 XN may 9 XN giặt XN thêu XN bao bì 2.1.4. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính chủ yếu của cty những năm gần đây Kết quả kinh doanh (Nguồn báo cáo tài chính; báo cáo kết quả kinh doanh 2005, 2006, 2007,2008) Luận Văn Tốt Nghiệp 2.1.4. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính chủ yếu của cty những năm gần đây Luận Văn Tốt Nghiệp 2.1.4. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính chủ yếu của cty những năm gần đây Tình hình tài chính chủ yếu Luận Văn Tốt Nghiệp 2.1.4. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính chủ yếu của cty những năm gần đây Mô hình tài trợ VKD của cty ở thời điểm 31/12/2008 Tài sản ngắn hạn 76.7% Tài sản dài hạn 23.3% Nguồn vốn ngắn hạn 65.43% Nguồn vốn dài hạn 34.57% Tài sản Nguồn vốn Luận Văn Tốt Nghiệp 2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp 2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Cơ cấu VLĐ năm 2008 Về cuối năm VLĐ tăng 66.575 trđ ứng với tỷ lệ 31.17% Luận Văn Tốt Nghiệp 2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Tình hình quản lý, sử dụng vốn bằng tiền Đơn vị tính: triệu đồng Luận Văn Tốt Nghiệp 2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Tình hình quản lý, sử dụng hàng tồn kho Đơn vị tính: triệu đồng Luận Văn Tốt Nghiệp 2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Tình hình quản lý, sử dụng hàng tồn kho CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HÀNG TỒN KHO Luận Văn Tốt Nghiệp 2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Tình hình quản lý các khoản phải thu Đơn vị tính: triệu đồng Luận Văn Tốt Nghiệp 2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Tình hình quản lý các khoản phải thu CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TỐC ĐỘ THU HỒI NỢ Luận Văn Tốt Nghiệp Luận Văn Tốt Nghiệp 2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang TÌNH HÌNH CÔNG NỢ 2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Nguồn tài trợ VLĐ năm 2008 Đơn vị tính: triệu đồng Luận Văn Tốt Nghiệp 2.2.2. Hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty CP May Đức Giang năm 2008 Luận Văn Tốt Nghiệp 2.2.3. Đánh giá về hiệu quả sử dụng VLĐ tại Cty CP May Đức Giang năm 2008 Luận Văn Tốt Nghiệp Luận Văn Tốt Nghiệp Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụngVLĐ tại cty CP May Đức Giang Hạn Chế 3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp Áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro kinh doanh Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng hàng tồn kho GIẢI PHÁP Đẩy mạnh hoạt động Marketing Cải tiến thiết bị sản xuất, hiện đại hóa máy móc Hoàn thiện việc xác định nhu cầu VLĐ kỳ kế tiếp Dự kiến nguồn tài trợ cho nhu cầu VLĐ tăng thêm Tăng cường quản lý và thu hồi nợ phải thu 3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại cty CP May Đức Giang Luận Văn Tốt Nghiệp Tăng cường quản lý và thu hồi nợ phải thu - Tìm hiểu kỹ từng đối tượng khách hàng trước khi ký hợp đồng - Thiết kế các điều khoản hợp đồng kín kẽ và lựa chọn phương thức thanh toán thích hợp - Sử dụng chiết khấu bán hàng, giảm giá hàng bán - Lập sổ chi tiết để theo dõi nợ phải thu theo từng đối tượng - Trích lập quỹ dự phòng phải thu khó đòi Luận Văn Tốt Nghiệp Lời Cảm Ơn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptlv1_120427135434_phpapp02_1475.ppt
Luận văn liên quan