Đề tài Chính sách tỷ giá hối đoái và vấn đề tự do tỷ giá ở Việt Nam

Xác định cơ chế điều hành tỷ giá và sử dụng tốt công cụ này đòi hỏi một sự phối hợp đồng bộ và nhịp nhàng giữa chính phủ và toàn bộ các chủ thể trong nền kinh tế . Một chế độ tỷ giá đ-a ra đ-ợc coi là hợp lý khi mà nó làm tăng những yếu tố tích cực của các biến số kinhtế vĩ mô. Tỷ giá đ-ợc tính toán trên cơ sở sao cho không ảnh h-ởng đến hoạt động xuất khẩu và còn thu hút đ-ợc nguồn vốn ngoại tệ của các nhà đâu trong và ngoài n-ớc. Hơn m-ời năm đổi mới cách điều hành tỷ giá n-ớc ta, chúng ta đang tích cực chuyển sang cơ chế tỷ giá thả nổi có kiểm soát của nhà n-ớc. Cơ chế này là b-ớc trung gian trong quá trình tự do hoá . Với chính sách tỷ giá đúng đắn Việt Nam đ\ v-ợt qua đ\ v-ợt qua đ-ợc những cam gothử thách đảm bảo nguồn dự trữ ngoại tệ đủ mạnh cho khả năng thanh toán và chống đỡ đ-ợc với những cú sốc từ bên ngoài.

pdf26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 1995 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chính sách tỷ giá hối đoái và vấn đề tự do tỷ giá ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChính sách tỷ giá hối đoái và vấn đề tự do tỷ giá ở VN.pdf
Luận văn liên quan