Đề tài Cơ sở khoa học để xác định tính trọng yếu trong kiểm toán ngân sách nhà nước

(Bản scan) Kế hoạch hóa là chức năng cơ bản nhất trong số các chức năng quản lý, nhằm xây dựng quyết định về mục tiêu, về chương trình hành động và bước đi cụ thể trong một thời gian nhất định của một hệ thống quản lý Mục đích của công tác kế hoạch hóa là hưỡng mọi hoạt động hệ thống vào các mục tiêu để tạo khả năng đạt mục tiêu một cách có hiệu quả và cho phép người quản lý có thể kiểm soát được quả trình tiến hành thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất

pdf51 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 28/07/2018 | Lượt xem: 369 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Cơ sở khoa học để xác định tính trọng yếu trong kiểm toán ngân sách nhà nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfco_so_khoa_hoc_de_xac_dinh_tinh_trong_yeu_trong_kiem_toan_ngan_sach_nha_nuoc_1098.pdf
Luận văn liên quan