Đề tài Giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TP. HCM Giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TP. HCM MỤC LỤC Lời cam đoan Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng biểu Mở Đầu .1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 4 1.1. Nghiệp vụ bảo lãnh . .4 1.1.1. Lịch sử hình thành nghiệp vụ bảo lãnh trên thế giới: .4 1.1.2. Lịch sử hình thành nghiệp vụ bảo lãnh ở Việt Nam 4 1.1.3. Định nghĩa bảo lãnh ngân hàng . .5 1.1.4. Các bên tham gia trong nghiệp vụ bảo lãnh .5 1.1.4.1. Người bảo lãnh – The Guarantor . 6 1.1.4.2. Người xin bảo lãnh hay người được bảo lãnh – The Principal 6 1.1.4.3. Người thụ hưởng hay Người nhận bảo lãnh – The Beneficiary: .6 1.2. Phân loại bảo lãnh ngân hàng . .7 1.2.1. Căn cứ vào phương thức phát hành bảo lãnh .7 1.2.2. Căn cứ vào mục đích bảo lãnh . 10 1.2.3. Căn cứ vào điều kiện thanh toán . .12 1.2.4. Căn cứ vào vai trò của Ngân hàng bảo lãnh .13 1.3. Những nội dung cơ bản của một thư bảo lãnh .14 1.3.1. Tên, địa chỉ của các bên tham gia . .15 1.3.2. Dẫn chiếu hợp đồng gốc . 15 1.3.3. Số tiền bảo lãnh . .15 1.3.4. Các điều kiện thanh toán . .15 1.3.5. Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh . .16 1.3.6. Địa điểm phát hành và hết hạn hiệu lực bảo lãnh 16 1.4. Công dụng của Bảo lãnh 17 1 1.4.1. Bảo lãnh được dùng như công cụ bảo đảm 17 1.4.2. Bảo lãnh được dùng như một công cụ tài trợ: 17 1.4.3. Bảo lãnh được dùng như công cụ đôn đốc hoàn thành hợp đồng 18 1.5. Bảo lãnh độc lập và tín dụng dự phòng 18 1.5.1 Những điểm giống nhau 18 1.5.2. Những điểm khác nhau 19 1.6. Các điều luật về bảo lãnh và tín dụng dự phòng 19 1.6.1. Những quy tắc về bảo lãnh của ICC . 19 1.6.1.1. Quy tắc Thống nhất về bảo lãnh Hợp đồng 19 1.6.1.2 . Quy tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu 21 1.6.1.3. Quy tắc thống nhất về bảo chứng . 22 1.6.1.4. Quy tắc và thực hành thống nhất Tín dụng chứng từ .23 1.6.1.5. Quy tắc thực hành cam kết dự phòng quốc tế .23 1.6.1.6. Công ước liên hiệp quốc về bảo lãnh độc lập và tín dụng thư dự phòng 1.6.2. Mối quan hệ giữa công ước và các quy tắc 25 Kết luận chương 1 . .27 Chương 2: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HỒ CHÍ MINH .28 2.1. Giới thiệu về VCB HCM . 28 2.1.1. Lịch sử ra đời .28 2.1.2. Các giai đoạn phát triển . .28 2.1.2.1. Giai đoạn tháo gỡ, phá rào thời kỳ trước đổi mới 1976-1989 28 2.1.2.2. Giai đoạn đầu thời kỳ đổi mới: từ năm 1990- 1995 29 2.1.2.3. Những gánh nặng nợ nần và thời kỳ khó khăn nhất từ năm 1996 – 1998 2.1.2.4. Thời kỳ đổi mới toàn diện lần thứ hai - chuẩn bị hội nhập .30 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động của VCB HCM 31 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức tại VCB HCM . .31 2.1.3.2. Tình hình hoạt động tại VCB HCM . .33 2 2.2. Giới thiệu Phòng Bảo lãnh tại VCB HCM 38 2.2.1 Chức năng hoạt động của phòng Bảo lãnh 38 2.2.2. Nhiệm vụ của phòng Bảo lãnh . 39 2.2.3. Mối quan hệ giữa Phòng bảo lãnh với các phòng ban khác .41 2.3. Tổng quan về nghiệp vụ bảo lãnh tại VCB HCM .42 2.3.1.Đối tượng được ngân hàng bảo lãnh . 42 2.3.2.Điều kiện xét phát hành thư bảo lãnh cho khách hàng .43 2.3.3. Bảo đảm cho bảo lãnh . .43 2.3.4. Hồ sơ đề nghị phát hành bảo lãnh của khách hàng 44 2.3.5. Quy trình phát hành thư bảo lãnh tại VCB HCM 45 2.3.5.1. Quy trình phát hành thư bảo lãnh có ký quỹ .45 2.3.5.2. Quy trình phát hành bảo lãnh được đảm bảo bằng hình thức khác 49 2.3.6. Quy trình phát hành bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng 51 2.3.7. Nghiệp vụ thông báo thư bảo lãnh . 52 2.3.7.1. Trường hợp thư bảo lãnh đượpc gởi bằng điện .52 2.3.7.2. Trường hợp thư bảo lãnh đượpc gởi trực tiếp .53 2.4. Phân tích kết quả hoạt động nghệp vụ bảo lãnh tại VCB HCM .54 2.4.1. Số lượng giao dịch bảo lãnh tại VCB HCM 54 2.4.2. Doanh số bảo lãnh tại VCB HCM . .54 2.4.3. Nguồn thu phí bảo lãnh . .56 2.5. Nhận xét về nghiệp vụ bảo lãnh tại VCB HCM .58 2.5.1. Ưu điểm . .58 2.5.2. Những tồn tại . .59 2.5.2.1. Những tồn tại ở tầm vi mô . .59 2.5.2.2. Những tồn tại ở tầm vĩ mô . .63 Kết luận chương 2 . .64 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI VCB HCM . 65 3 3.1. Xu hướng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại VCB HCM 65 3.2.Mục tiêu của các giải pháp . 66 3.3. Giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại VCB HCM 67 3.3.1. Cơ cấu tổ chức lại phòng bảo lãnh . 67 3.3.2. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực phòng bảo lãnh .68 3.3.3. Thành lập bộ phận thẩm định riêng cho nghiệp vụ bảo lãnh .68 3.3.4. Thành lập một bộ phận/phòng chuyên tư vấn về luật .69 3.3.5. Xây dựng chính sách lương thưởng hợp lý 69 3.3.6. Xây dựng chính sách khách hàng linh hoạt, hợp lý .70 3.3.7. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo hình ảnh 71 3.3.8. Chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị ngân hàng 71 3.3.9. Xây dựng chính sách thu hút đối tượng khách hàng là thể nhân 72 3.3.10. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ: .73 3.4. Một số kiến nghị đối với Nhà nước . .73 Kết luận chương 3 .76 Kết luận 77 Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf98 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1980 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trở thành một ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, hoạt động đa năng, kết hợp bán buôn và bán lẻ, mở rộng dịch vụ ngân hàng, phục vụ phát triển kinh tế trong nước và trở thành một ngân hàng quốc tế khu vực”. Dựa trên mục tiêu này, VCB HCM đã xác định xu hướng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh của Chi nhánh trong giai đoạn hội nhập sắp tới: ¾ Thực hiện tăng trưởng doanh số và dư nợ bảo lãnh trong nước và nước ngoài nhằm đảm bảo không những giữ vững mà còn mở rộng thị phần, đồng thời đạt mục tiêu quan trọng là lợi nhuận và an toàn. ¾ Về phương thức kinh doanh và tiếp thị để phát triển nghiệp vụ bảo lãnh: chuyển từ thụ động sang chủ động, tức là không chờ khách hàng đến với ngân hàng mà ngân hàng phải chủ động đi tìm khách hàng. Thực hiện chính sách đa dạng hóa khách hàng, không phân biệt thành phần kinh tế, chú trọng mở rộng nghiệp vụ bảo lãnh cho đối tượng là thể nhân. Giữ khách hàng truyền thống và thu hút khách hàng tốt bằng thái độ phục vụ và bằng chính sách ưu đãi về phí dịch vụ. ¾ Khẩu hiệu lớn của VCB HCM đề ra cho Phòng bảo lãnh nói riêng và tất cả cán bộ công nhân viên Chi nhánh là: “Nhân viên Vietcombank: Niềm nở -Hòa nhã – Ân cần – Trí tuệ” “Dịch vụ Vietcombank: Nhanh chóng – Hiệu quả - An toàn – Thuận tiện” “Khách hàng là người trả lương cho mình!” “Hãy làm cho khách hàng biết đến mình!” “Phải làm sao cho khách hàng luôn nhớ đến mình!” ¾ Phát triển nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sự tự tin và bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ của chi nhánh, có chính sách đào tạo kịp thời, gắn kết chặt chẽ với hoạt động kinh doanh, trẻ 71 hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đức và trình độ, xây dựng thế hệ kế thừa vững mạnh, có đủ tâm – xứng tầm. ¾ Mở rộng quan hệ, hợp tác với các ngân hàng trong nước cũng như ngân hàng nước ngoài hay các tổ chức, định chế tài chính khác trên thế giới. Trên cơ sở phát huy thế mạnh của mình và tận dụng lợi thế của các ngân hàng khác để hoàn thiện và phát triển những điểm còn hạn chế trong hoạt động nghiệp vụ bảo lãnh tại Chi nhánh. 3.2. Mục tiêu của các giải pháp: Với xu hướng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại VCB HCM và thực trạng nghiệp vụ bảo lãnh tại VCB HCM cũng như những thuận lợi và khó khăn đã nêu ra trong chương 2, việc đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh là rất cần thiết. Tuy nhiên, mục tiêu của những giải pháp này phải đảm bảo cùng định hướng với mục tiêu chung của VCB HCM trong việc phát triển các nghiệp vụ ngân hàng, đó là “An toàn – Hiệu quả - Tăng trưởng”. An toàn: là yêu cầu trên hết của nghiệp vụ ngân hàng nói chung và nghiệp vụ bảo lãnh nói riêng. Có như vậy thì nghiệp vụ bảo lãnh mới có thể phát triển bền vững và lâu dài, góp phần vào sự phát triển chung của VCB HCM và cả hệ thống VCB trên con đường hội nhập. Hiệu quả: Hiệu quả của nghiệp vụ bảo lãnh trước tiên thể hiện ở các khoản phí bảo lãnh thu được. Bên cạnh đó xuất phát từ nghiệp vụ bảo lãnh, khách hàng sử dụng nghiệp vụ bảo lãnh đồng thời tạo ra các tiện ích hỗ trợ cho các nghiệp vụ khác tại VCB HCM, cụ thể như tăng nguồn huy động vốn ổn định thông qua các khoản tiền ký quỹ bảo lãnh; tăng lượng khách hàng cá nhân mở chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn làm khoản đảm bảo cho bảo lãnh, khách hàng kết hợp sử dụng các nghiệp vụ khác tại VCB HCM… Tăng trưởng: Tăng trưởng phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế đất nước và chính sách tiền tệ của ngân hàng. Đây cũng là môt mục tiêu quan trọng cần quan tâm trong việc xem xét đề ra các giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh. 72 3.3. Giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại VCB HCM 3.3.1. Cơ cấu tổ chức lại Phòng bảo lãnh: - Về Lãnh đạo Phòng bảo lãnh: Cần xem xét và cân nhắc người có đủ năng lực, trình độ để bổ sung vào bộ phận lãnh đạo của phòng. Số lượng lãnh đạo cần bổ sung ít nhất là một phó phòng, một kiểm soát viên. Có như vậy Bộ phận lãnh đạo Phòng bảo lãnh mới có nhiều thời gian nghiên cứu chính sách phát triển khách hàng cho Phòng bảo lãnh cũng như của VCB HCM nói chung, tránh tình trạnh hiện tại công việc duyệt hồ sơ quá tải, phải làm việc ngoài giờ, nhất là lúc một trong hai lãnh đạo phòng đi họp hay tiếp khách hàng. - Về đội ngũ nhân viên Phòng bảo lãnh: Tuyển thêm nhân sự nam, nhân sự mới vào làm việc phải được đào tạo nghiệp vụ và cam kết làm việc lâu dài. Việc tuyển dụng cần phải thực sự khách quan, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngân hàng cần đưa ra các điều kiện tuyển dụng rõ ràng để thu hút nhiều nhân tài nộp hồ sơ dự tuyển. Có như vậy Ngân hàng mới dễ dàng chọn lựa người có đủ đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng nhu cầu của công việc của Phòng bảo lãnh. Ngoài ra, Phòng bảo lãnh cần tạo điều kiện cho các nhân viên mới xử lý thành thạo các phát sinh liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh, bản thân các nhân viên này cũng phải nỗ lực phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Tóm lại: Từ thực tế công tác tại Phòng bảo lãnh, tác giả nhận thấy vấn đề cơ cấu lại nhân sự Phòng bảo lãnh theo hướng tăng cường nguồn nhân lực về phía lãnh đạo và nhân viên là cần thiết và cấp bách. Vấn đề này cần được Phòng Tổ chức nhân sự và Ban Giám Đốc VCB HCM chú trọng nghiên cứu và thực hiện ngay để công tác phục vụ khách hàng nhanh chóng hơn, kịp thời hơn. Có như vậy trong tương lai, Phòng bảo lãnh chắn chắn sẽ thu hút được nhiều khách hàng mới, doanh số bảo lãnh và nguồn phí bảo lãnh thu được sẽ cao hơn, góp phần vào sự phát triển của toàn Chi nhánh. I 73 3.3.2. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực Phòng bảo lãnh: - Bên cạnh việc phân bổ thêm bộ phận lãnh đạo và tuyển dụng thêm nhân viên, công tác đào tạo và đào tạo lại đối với nhân viên Phòng bảo lãnh cũng cần được chú trọng. Xây dựng phong cách, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, trong công việc thì phải giải quyết nhanh, chính xác và đảm bảo an toàn; trong giao tiếp với khách hàng phải có đủ trí tuệ, sự tự tin và thái độ thận trọng, khiêm nhường. - Chi nhánh cần tổ chức các lớp đào tạo dành riêng cho nhân viên Phòng bảo lãnh. Những kiến thức chuyên sâu về hoạt động bảo lãnh cũng như những kiến thức liên quan đến môi trường kinh doanh quốc tế phải bổ sung cho nhân viên một cách đầy đủ, cập nhật với sự thay đổi chung. - Nhân viên Phòng Bảo lãnh cũng cần được tham gia các lớp nghiệp vụ khác như tín dụng, ngoại hối, thanh toán quốc tế, tạo cơ hội cho nhân viên bảo lãnh trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp khác trong và ngoài Chi nhánh. Đặc biệt, Chi nhánh cần có chính sách cho nhân viên đi tu nghiệp ở nước ngoài. Với hoạt động bảo lãnh ngân hàng, Việt Nam ta còn phải học hỏi nhiều ở các nước phát triển, chính vì thế chúng ta cần phải học hỏi nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ, cách thức hạn chế rủi ro trong hoạt động… - Tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi rút kinh nghiệm hàng năm giữa các nhân viên trong ngân hàng, đồng thời phổ biến các điều luật quốc tế về bảo lãnh như: URDG 458, ISP 98, UCP 600… 3.3.3. Thành lập bộ phận thẩm định riêng cho nghiệp vụ bảo lãnh: Để hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh mang tính chuyên nghiệp thì việc thành lập một bộ phận thẩm định gắn trực tiếp với Phòng Bảo lãnh là rất cần thiết. Giải pháp này vừa khắc phục được việc quá tải cho nhân viên Phòng Quan hệ khách hàng mà vẫn đảm bảo tính khách quan trong công tác thẩm định – phát hành bảo lãnh – xử lý sau khi phát hành. Bộ phận này sẽ xem xét các hồ sơ khách hàng đề nghị bảo lãnh với mức ký quỹ dưới 100% hoặc có tài sản đảm bảo. Phòng Bảo lãnh có thể chủ động trong việc xét duyệt và cấp thư bảo lãnh cho khách hàng kịp thời. 74 3.3.4. Thành lập một bộ phận/phòng chuyên tư vấn về luật: Mô hình này đã được chi nhánh các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam như Citibank, Ngân hàng ANZ … áp dụng từ lâu. Tại các ngân hàng này, một khi nội dung thư bảo lãnh khác với mẫu chuẩn thì trước khi phát hành thư bắt buộc phải thông qua bộ phận pháp chế xem xét. Chẳng hạn nếu trong thư bảo lãnh sử dụng từ “yêu cầu đòi tiền hợp lệ” (“valid claim”) thì bộ phận pháp chế của họ không chấp nhận mà phải sửa thành “yêu cầu đòi tiền” (“claim”) vì không có tiêu chuẩn “hợp lệ” thống nhất giữa các bên liên quan thì sau này dễ xảy ra tranh chấp về khái niệm này. Bộ phận này ra đời sẽ giúp nhân viên bảo lãnh toàn tâm toàn ý làm nghiệp vụ, bên cạnh đó khách hàng sẽ được tư vấn tốt hơn trước khi chính thức yêu cầu ngân hàng phát hành bảo lãnh. Thiết nghĩ đây là một việc cần làm ngay bởi trong xu thế hội nhập hiện nay, các giao dịch bảo lãnh với nước ngoài ngày càng nhiều đòi hỏi chúng ta phải am hiểu luật, tránh một số trường hợp đã xảy ra là khi có tranh chấp thì ngân hàng mới quay trở lại xem hồ sơ gốc, tìm hiểu về luật và xin tư vấn ở các văn phòng luật sư, lúc này có thể đã quá trễ. Vả lại, vấn đề này khi có các luật sư chuyên nghiệp xem xét ngay từ đầu thì chắc chắn sẽ nhanh chóng cho khách hàng và an toàn ngân hàng. 3.3.5. Xây dựng chính sách lương, thưởng hợp lý: - Xóa bỏ chủ nghĩa bình quân trong cơ chế tiền lương, lương phải căn cứ trên cơ sở năng lực và hiệu quả công việc. Môi trường làm việc đạt được sự thân thiện hòa đồng, gắn bó lâu dài nhưng cũng có thi đua để tạo động lực làm việc. Chi nhánh cần có chính sách khen thưởng kịp thời cũng như xử phạt nghiêm minh, phải thường xuyên mở các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của từng nhân viên, từ đó có chính sách thưởng phạt phù hợp. Nhân viên làm việc có kết quả tốt sẽ được khen thưởng, tạo điều kiện cho họ phát huy khả năng của mình, gắn bó lâu dài với Chi nhánh. - Chi nhánh cần xét nâng bậc lương khi nhân viên tự học để nâng cao trình độ phù hợp với chuyên môn, đồng thời xét hỗ trợ một phần chi phí đạo tạo nhằm khuyến khích người lao động tự đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết phục vụ cho công việc ngày một hiệu quả hơn. 75 3.3.6. Xây dựng chính sách khách hàng linh hoạt và hợp lý: - Nhằm tạo thêm lực hút để mở rộng thị phần giao dịch bảo lãnh trong thời gian tới, tăng thêm sức cạnh tranh, Chi nhánh cần tăng cường giới thiệu nghiệp vụ bảo lãnh đến với khách hàng. Nhìn chung nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng còn khá mới mẻ với các doanh nghiệp Việt Nam nên không ít doanh nghiệp gặp khó khăn về thông tin trước khi đến với ngân hàng. Để rút ngắn thời gian giải thích cho khách hàng về hồ sơ cũng như trình tự thực hiện, Chi nhánh có thể thông tin trên Websites, hướng dẫn khách hàng rõ ràng cụ thể về hồ sơ yêu cầu cho từng loại bảo lãnh hoặc tổ chức hội thảo giới thiệu nghiệp vụ bảo lãnh, như vậy khách hàng vừa có thời gian nghiên cứu kỹ yêu cầu của ngân hàng và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi đến với ngân hàng, nhân viên Phòng Bảo lãnh cũng đỡ mất thời gian hướng dẫn. - Thực hiện chính sách đãi ngộ khách hàng bằng cách: 9 Áp dụng biểu phí và mức phí bảo lãnh cạnh tranh, tham khảo mức phí bảo lãnh của các ngân hàng trên địa bàn, nhất là các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn. 9 Đảm bảo giao dịch nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng, tư vấn nghiệp vụ thông thạo, tận tình và miễn phí. 9 Xây dựng bảo lãnh cho những khách hàng lớn có uy tín, đặc biệt là các doanh nghiệp như: Tổng Công ty bưu chính viễn thông, Tổng Công ty hàng không Việt Nam, Công ty xuất nhập khẩu dầu khí, Công ty điện lực…Khách hàng này được phép yêu cầu phát hành bảo lãnh mà không cần ký quỹ hoặc thế chấp tài sản. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và ít nhiều khuyến khích khách hàng đến với các sản phẩm dịch vụ khác của ngân hàng. 9 Thực hiện chăm sóc khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lâu năm, có doanh số bảo lãnh lớn, bằng việc làm thiết thực và thường xuyên như thăm và tặng quà nhân ngày lễ tết, sắp xếp lịch gặp gỡ khách hàng này để nắm bắt thông tin, nhu cầu cũng như những khó khăn của họ để đó biện pháp hỗ trợ cần thiết, kịp thời. 9 Xây dựng mức phí bảo lãnh ưu đãi cho các khách hàng lớn để tạo sự gắn bó lâu dài. 76 9 Xét giảm mức ký quỹ cho khách hàng có giao dịch bảo lãnh ký quỹ 100% lâu năm, uy tín, không bị phát sinh đòi tiền từ người thụ hưởng. 3.3.7. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo hình ảnh: Đây là một công cụ cạnh tranh có hiệu quả trong cơ chế thị trường. Tuy nhiên hoạt động này là một trong những tồn tại, bất cập lâu nay của cả hệ thống VCB nói chung và VCB HCM nói riêng. Chi nhánh cần kiến nghị VCB TW duyệt chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác tuyên truyền quảng bá không chỉ là nhiệm vụ của bộ phận chuyên trách mà phải là nhiệm vụ của toàn thể cán bộ công nhân viên VCB: một nhân viên ngân hàng tốt sẽ tạo sự thiện cảm cho cả một ngân hàng, nhiều nhân viên tốt sẽ thu hút được khách hàng, tất cả mọi nhân viên đều tốt thì tạo sự thành công cho ngân hàng. 3.3.8. Chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị ngân hàng hiện đại: - Phải thiết lập hệ thống vi tính hiện đại, ngoài việc nối mạng với hệ thống chi nhánh toàn quốc và trên thế giới … còn phải nối mạng được với các cơ quan chức năng có liên quan nhằm dễ dàng cập nhật các thông tin như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, khả năng tài chính, uy tín của doanh nghiệp … - Nhanh chóng xây dựng trụ sở mới để tập trung toàn bộ các phòng ban của Chi nhánh về một nơi, thiết kế các phòng ban làm việc theo phong cách hiện đại, tạo ấn tượng tốt ở các khách hàng. Việc xây dựng trụ sở mới một phần sẽ giúp cho Chi nhánh thể hiện được đẳng cấp, uy tín, tính chuyên nghiệp của một ngân hàng. - Trang bị đầy đủ máy vi tính, máy in hiện đại nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Các phòng ban liên quan và cấp trên cần xem xét và cấp máy mới hoặc sửa chữa nhanh chóng trong trường hợp máy bị hư hỏng. - Áp dụng công cụ quản lý hiện đại theo thông lệ quốc tế, chuẩn bị những điều kiện cần thiết và sẵn sàng triển khai thực hiện một số nội dung chương trình áp dụng các công cụ quản lý ngân hàng hiện đại như: xây dựng hệ thống tự động hóa tối đa khả năng kiểm tra, kiểm soát bằng hệ thống máy vi tính; hệ thống phân tích và đánh giá mối 77 quan hệ khách hàng; hệ thống phân tích rủi ro trong lĩnh vực tín dụng – thanh toán – thanh khoản – công nghệ… 3.3.9. Xây dựng chính sách thu hút đối tượng khách hàng là thể nhân giao dịch bảo lãnh tại VCB HCM Các giao dịch bảo lãnh đối với khách hàng thể nhân chủ yếu thông qua các giao dịch bất động sản; học sinh, sinh viên đi du học, hộ kinh doanh cá thể làm đại lý cho các Tổng công ty hàng không Việt Nam, công ty bưu chính viễn thông, thức ăn gia súc… Do vậy, khách hàng thể nhân có nhu cầu bảo lãnh đến với VCB HCM, VCB HCM cần phải: - Mở rộng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoặc ít nhất thành lập phòng ban chuyên tư vấn về giao dịch này, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thể nhân biết và sử dụng nghiệp vụ bảo lãnh tại VCB HCM. - Liên kết với các cơ quan có chức năng tổ chức cho các học sinh, sinh viên đi du học, giới thiệu nghiệp vụ bảo lãnh của VCB HCM để họ biết và giới thiệu cho các du học sinh có nhu cầu đến giao dịch. Đồng thời, tìm hiểu yêu cầu của các cơ quan này đối với các du học sinh để thực hiện chính sách bảo lãnh phù hợp cho các du học sinh. - Phối hợp với các công ty có nhu cầu mở rộng đại lý là hộ kinh doanh cá thể để tiến hành giới thiệu thủ tục làm bảo lãnh cho các đại lý này. VCB HCM nên dành ưu đãi về phí và thủ tục cho các đại lý để tạo sự tin tưởng và gắn bó lâu dài. - Sau khi xác định tiềm năng, nhu cầu bảo lãnh cụ thể cho các đối tượng là thể nhân, cần kiến nghị NHNT Việt Nam có hướng dẫn thực hiện cụ thể để Phòng Bảo lãnh triển khai một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng hơn. - Xem xét và thay đổi mức phí bảo lãnh áp dụng cho đối tượng thể nhân hợp lý hơn. Cụ thể như sau: ¾ Cần quy định mức phí đối với bảo lãnh có ký quỹ thấp hơn bảo lãnh đảm bảo bằng tài sản hoặc tín chấp, không áp dụng một mức phí cố định là 0,08% như quy định hiện hành. 78 ¾ Phí bảo lãnh tính trên cơ sở số ngày thực tế bảo lãnh có hiệu lực, không tính tròn tháng như quy định hiện hành. ¾ Đối với đối tượng thể nhân có dư nợ bảo lãnh lớn, thời hạn bảo lãnh dài, cần có chính sách ưu đãi phí bảo lãnh riêng, tùy từng trường hợp cụ thể mà Phòng Bảo lãnh trình Ban giám đốc hoặc Hội đồng tín dụng VCB HCM xét duyệt mức phí ưu đãi. 3.3.10. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ: Nhằm đảm bảo các khâu nghiệp vụ được tiến hành đúng theo luật pháp, đúng theo quy định của ngân hàng nói chung và VCB HCM nói riêng. Phát hiện kịp thời các sai phạm để có biện pháp giải quyết đúng đắn, phát hiện ngay những bất hợp lý trong từng khâu để có những điều chỉnh cho phù hợp. Để đảm bảo cho hoạt động bảo lãnh được an toàn, Chi nhánh cần: - Kiểm tra định kỳ, không định kỳ một cách hợp lý tất cả các khâu trong quy trình hoạt động nghiệp vụ bảo lãnh. - Thành lập một bộ phận chuyên môn chuyên đánh giá, kiểm tra các hồ sơ bảo lãnh, tạo sự chuyên môn hóa, đảm bảo 100% hồ sơ được kiểm tra, tránh tình trạng sai sót có thể xảy ra trong quá trình thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh. - Triệt để xử lý những sai phạm ngay khi phát hiện, đồng thời chấn chỉnh khâu quản lý nhân sự, kiểm tra chặt chẽ những hợp lý các hoạt động sinh hoạt của cán bộ nhân viên thuộc quyền trong quá trình quan hệ với khách hàng nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập, chủ động trong công việc của họ. 3.4. Một số kiến nghị đối với Nhà nước: Thứ nhất: Xây dựng một hành lang pháp lý hoàn chỉnh và chặt chẽ cho giao dịch bảo lãnh: - Phải có “Luật bảo lãnh” điều chỉnh giao dịch bảo lãnh đồng bộ. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là hiện nay Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, các giao dịch ngày càng đa dạng và phức tạp vượt khỏi phạm vi quốc gia thì nhu cầu bảo lãnh ngày càng gia tăng. Hiện nay chúng ta chỉ mới có những văn bản, 79 quy chế hướng dẫn thực hành cụ thể cho từng loại bảo lãnh, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia dịch vụ bảo lãnh còn mơ hồ, không rõ ràng. Điều này làm tăng rủi ro trong hoạt động bảo lãnh, nếu chúng ta không có một văn bản luật cụ thể nào thì khi tiến hành giao dịch bảo lãnh với đối tác nước ngoài, các ngân hàng phải dẫn chiếu luật của nước ngoài để áp dụng. Việc này đôi khi gây thiệt hại cho phía Việt Nam, đặc biệt khi chúng ta chưa hiểu chính xác về thuật ngữ và các điều khoản mà họ đã quy định. Chính vì vậy việc ban hành “Luật bảo lãnh ngân hàng” sẽ là một vũ khí giúp các ngân hàng trong nước cũng như VCB HCM tự vệ khi tham gia giao dịch bảo lãnh với các đối tác nước ngoài. - Cần chú trọng trình tự giao dịch nghiệp vụ bảo lãnh, các văn bản quy chế của Ngân hàng về nghiệp vụ bảo lãnh thường chú trọng về thủ tục thế chấp bảo đảm và hầu như không đề cập đến yếu tố trình tự giao dịch. Từ đó các ngân hàng thực hiện theo cách thức, hiểu biết của mình tạo ra sự bất đồng bộ, khập khiễng trong giao dịch bảo lãnh giữa các ngân hàng. Thứ hai: Cần có một chuẩn mực chung trong kỹ thuật nghiệp vụ bảo lãnh. Các văn bản, quy chế nên nêu ra các yếu tố quan trọng trong nội dung bảo lãnh hay những mẫu bảo lãnh tiêu chuẩn riêng cho từng loại bảo lãnh để từ đó tạo nên sự thống nhất trong giao dịch bảo lãnh, phù hợp với các chuẩn mực thông lệ quốc tế. Tránh tình trạng “nội địa hóa” và “đơn giản hóa” giao dịch bảo lãnh bằng những việc làm khá tùy tiện của các ngân hàng trong thời gian qua. - Bên cạnh đó, các thông tư hướng dẫn cụ thể quy chế bảo lãnh của các ngành, đặc biệt là của Ngân hàng Nhà nước cần được ban hành kịp thời. Các hướng dẫn này phải tạo được sự hoàn chỉnh và thống nhất trong giao dịch bảo lãnh của toàn ngành Ngân hàng. Thứ ba: Nhà nước cần quy định cơ chế kiểm tra, kiểm soát hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động bảo lãnh nói riêng một cách cụ thể, hợp lý phù hợp với hoạt động đặc thù của ngành ngân hàng. Công tác kiểm tra tránh bị chồng chéo giữa các cơ quan chức năng làm ảnh hưởng đến công tác phục vụ khách hàng của ngân hàng. Công tác kiểm tra kiểm soát phải thật minh bạch, rõ ràng, triệt để bài trừ nạn tham nhũng. 80 Thứ tư: Trong những năm gần đây, thị trường tài chính ngân hàng có sự phát triển mạnh mẽ. Sự phát triển này đòi hỏi nguồn cung cấp nhân lực rất lớn, nhất là nguồn nhân lực có kinh nghiệm làm việc và đáp ứng được nhu cầu mới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân từng có ý kiến về vấn đề này như sau: “Việc đào tạo hiện nay của chúng ta chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu xã hội. Để giải quyết được vấn đề này cần có sự nỗ lực của cả ba phía. Trong đó, quan trọng nhất là những người tuyển dụng cần tham gia vào quá trình đào tạo, phải nói cho nhà trường biết họ cần kỹ năng gì ở người học”. Cần xây dựng chính sách đào tạo theo hướng kết hợp giữa chuẩn mực quốc tế với thực tiễn Việt Nam, tài liệu có tính cập nhật cao, chú trọng trang bị kỹ năng làm việc thực tế và mời các cán bộ làm việc trực tiếp tại các tổ chức tài chính ngân hàng lớn giảng dạy để học viên có thể tiếp cận vấn đề một cách bài bản, thực tế hơn. 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 Việt Nam hiện có 34 NHTM cổ phần, 5 NHTM quốc doanh, 5 ngân hàng liên doanh và 35 chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nhiều ngân hàng 100% vốn nước ngoài đang chuẩn bị nhập cuộc, gần chục công ty tài chính đang chờ hoàn tất thủ tục pháp lý để triển khai các dịch vụ tín dụng tiêu dùng. Điều này cho thấy vấn đề cạnh tranh giữa các ngân hàng sẽ ngày một gay gắt hơn. Cạnh tranh về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng giữa VCB HCM và các đối thủ cũng không nằm ngoài xu hướng tất yếu này. Để nghiệp vụ bảo lãnh tại VCB HCM ngày một phát triển hoàn thiện hơn, việc thực hiện các giải pháp về cơ cấu nhân sự, chất lượng nguồn nhân lực, chính sách khách hàng, chính sách tiền lương, chính sách quảng cáo thương hiệu cũng như cơ chế kiểm tra kiểm soát là cần thiết và cấp bách, có như vậy vai trò chủ lực của VCB HCM trên địa bàn sẽ vẫn luôn được giữ vững. 82 KẾT LUẬN Là một Chi nhánh được thành lập sớm nhất trong hệ thống VCB và là một trong những NHTM có bề dày lịch sử lâu đời nhất trên địa bàn, sau 30 năm xây dựng và phát triển, VCB HCM ngày nay có thể tự hào một ngân hàng quốc doanh vững mạnh, góp phần vào công cuộc phát triển thành phố. Tuy nhiên nếu so với trình độ của thế giới hiện nay thì những thành quả mà VCB HCM đạt được hôm nay chưa thể coi là đã có thể sánh vai cùng thế giới. Riêng đối với nghiệp vụ bảo lãnh, dù đạt được những thành tựu nhất định nhưng vẫn có một số tồn tại. Những tồn tại tuy không trầm trọng nhưng nhìn về tương lai không xa trước sức ép hội nhập kinh tế và xét theo yêu cầu của sự phát triển bền vững thì nếu không kịp thời sửa chữa thì cái mà hôm nay chúng ta cho là chưa trầm trọng thì không bao lâu nữa sẽ trở thành những cản trở lớn, ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của toàn Chi nhánh. Tôi tin rằng những giải pháp đề ra ở Chương 3 sẽ sớm được các cấp có thẩm quyền xem xét và thực hiện, góp phần khắc phục những tồn tại của nghiệp vụ bảo lãnh tại VCB HCM hiện nay, giúp VCB HCM từng bước hoàn thiện và đổi mới để có thể tự tin bước tiếp vào giai đoạn phát triển mới nhiều khó khăn và thách thức – giai đoạn cổ phần hóa và hội nhập. 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Đặng Phong (2006), 30 năm Vietcombank Thành Phố Hồ Chí Minh (1976- 2006), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2. Lê Nguyên (1996), Bảo lãnh ngân hàng & Tín dụng dự phòng, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh. 3. Nguyễn Đăng Dờn (2005), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh. 4. Nguyễn Văn Tiến (2005), Thanh toán quốc tế - Tài trợ Ngoại thương, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh. 5. Nguyễn Trọng Thùy (2000), Bảo lãnh - Tín dụng dự phòng và những điều luật áp dụng, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh. 6. Tạp chí Ngân hàng số 10/2006 7. Tập san Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam số 11/2006 8. Thời báo kinh tế Sài Gòn số 44-2006 Tiếng Anh 1. Poh Chu Chai – Longman (1995), Law of Banking 2. Roeland F. Bertrams (1992), Bank Guarantees in International Trade 3. Bank for Foreign Trade of Vietnam, Annual Report 2003- 2004- 2005 84 Phuï luïc 1: MAÃU ÑÔN, THÖ BAÛO LAÕNH VAØ HÔÏP ÑOÀNG CAÁP BAÛO LAÕNH Coäng hoøa-Xaõ hoäi-Chuû nghóa-Vieät Nam Ñoäc laäp -Töï do -Haïnh phuùc -----oOo----- ÑÔN ÑEÀ NGHÒ BAÛO LAÕNH Kính göûi : NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG CHI NHAÙNH THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH V/V : Phaùt haønh Thö baûo laõnh............................... Chuùng toâi (Teân khaùch haøng ñeà nghò baûo laõnh):................................................................................... Ñòa chæ:................................................................................................................................................ Ñieän thoaïi:........................................................................................................................................... Ñöôïc thaønh laäp theo giaáy pheùp soá ..................................................................................................... Ngaønh ngheà Kinh doanh...................................................................................................................... Hoï vaø teân giaùm ñoác: ......................................................................................................................... Soá taøi khoaûn tieàn ñoàng :...........................................môû taïi :............................................................... Ñeà nghò Quyù Ngaân Haøng Ngoaïi Thöông TP HCM phaùt haønh thö baûo laõnh (döï thaàu/THHÑ/thanh toaùn...)................................................................................................................................................ Muïc ñích baûo laõnh :............................................................................................................................ Beân nhaän baûo laõnh (ngöôøi thuï höôûng):................................................................................................ Soá tieàn baûo laõnh :.... ......................................................................................................................... Thôøi haïn baûo laõnh :.......ngaøy, töø........................................................................................................ Hình thöùc baûo ñaûm cho baûo laõnh: ………………………................................................................................ Chuùng toâi cam keát chaáp haønh ñaày ñuû nhöõng Quy ñònh theo Quy cheá baûo laõnh ngaân haøng, ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 26/2006/QÑ-NHNN ngaøy 26/06/2006 cuûa Thoáng Ñoác NHNN. Thö baûo laõnh ñöôc phaùt haønh theo maãu ñính keøm theo ñaây vaø chuùng toâi cam keát chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm veà noäi dung Thö neáu coù tranh chaáp xaûy ra . Traân troïng giôùi thieäu oâng/baø …………..Chöùc vuï: ……. CMND soá …….. ñöôc cöû ñeán ngaân haøng ñeå nhaän thö baûo laõnh treân. Traân troïng kính chaøo . Ngaøy...........thaùng............naêm............ (Khaùch haøng ñeà nghò baûo laõnh) Keá toaùn tröôûng TPHCM, Ngaøy ........................... 85 THÖ BAÛO LAÕNH DÖÏ THAÀU Kính göûi: ........................................................................................................ Ñòa chæ: - Caên cöù hoà sô môøi thaàu göûi cho ..........................................................................., sau ñaây goïi laø “Nhaø thaàu” veà vieäc tham döï ñaáu thaàu............................................................ - Caên cöù yeâu caàu cuûa ............................................................. veà vieäc phaùt haønh thö baûo laõnh döï thaàu noùi treân. Chuùng toâi: NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT NAM Chi nhaùnh Thaønh Phoá Hoà Chí Minh Truï sôû taïi : 29 Beán Chöông Döông, Quaän 1, TP HCM Ñieän thoaïi Phoøng Baûo laõnh: 9318981 – Fax Phoøng Baûo laõnh 9351836 Cam keát traû cho Quùy ................................................... ..........soá tieàn toái ña laø:.........................................(Baèng chöõ:.........................................................................) ngay khi nhaän ñöôïc yeâu caàu baèng vaên baûn cuûa Quyù .............................................................. maø khoâng caàn chöùng minh yeâu caàu cuûa mình, mieãn laø trong yeâu caàu ñoù neâu roõ raèng nhaø thaàu ñaõ vi phaïm moät hoaëc taát caû caùc ñieàu kieän sau: 1. Neáu Nhaø thaàu ruùt ñôn döï thaàu trong thôøi haïn coù hieäu löïc cuûa Hoà sô döï thaàu ñaõ ghi trong ñôn döï thaàu. 2. Neáu Nhaø thaàu ñaõ ñöôïc Chuû ñaàu tö thoâng baùo truùng thaàu trong thôøi gian coù hieäu löïc cuûa ñôn döï thaàu maø Nhaø thaàu: - Töø choái thöïc hieän hôïp ñoàng. - Khoâng coù khaû naêng noäp hoaëc töø choái noäp baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng. Baûo laõnh naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy .................. cho ñeán heát ngaøy........................ Traùch nhieäm cuûa Ngaân haøng chuùng toâi trong Thö baûo laõnh naøy chæ giôùi haïn ôû soá tieàn ..............................vaø trong thôøi haïn hieäu löïc neâu treân. Sau thôøi haïn ñoù, Thö baûo laõnh naøy seõ töï ñoäng khoâng coøn giaù trò duø cho noù coù ñöôïc göûi traû laïi cho chuùng toâi hay khoâng. 86 Moïi yeâu caàu, khieáu naïi cuûa Quyù .................................................................... lieân quan ñeán baûo laõnh naøy phaûi ñeán ñöôïc truï sôû Ngaân haøng chuùng toâi taïi 29 Beán Chöông Döông, Quaän 1, TPHCM tröôùc hoaëc vaøo ngaøy heát haïn hieäu löïc neâu treân. Thö baûo laõnh naøy ñöôïc laøm thaønh 02 (hai) baûn: 01 (moät) baûn göûi cho .............................................................................. , 01 (moät) baûn löu taïi Phoøng Baûo laõnh NHNT TPHCM. Chæ baûn chính môùi coù giaù trò phaùp lyù. Xaùc nhaän: Chuùng toâi, .......................................................................ñeà nghò Quùy ngaân haøng phaùt haønh cho chuùng toâi moät thö baûo laõnh döï thaàu vôùi noäi dung treân vaø chuùng toâi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm neáu coù tranh chaáp xaûy ra. Ngaøy thaùng naêm Giaùm ñoác TP. HCM, Ngaøy ……......... THÖ BAÛO LAÕNH THÖÏC HIEÄN HÔÏP ÑOÀNG KÍNH GÖÛI : ................................................. Ñòa chæ: - Caên cöù Hôïp ñoàng soá .................... ngaøy ..................... ñöôïc kyù giöõa Quùy ................................ .................................................................... vaø khaùch haøng cuûa chuùng toâi laø ........................................................................................... - Caên cöù theo yeâu caàu cuûa ........................................................................... veà vieäc phaùt haønh Thö baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng noùi treân. Chuùng toâi: NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT NAM . CHI NHAÙNH THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH. Truï sôû taïi: 29 Beán Chöông Döông, Q1, TPHCM. 87 Ñieän thoaïi Phoøng Baûo laõnh: 9318981 – Fax Phoøng Baûo laõnh 9351836 Cam keát chaáp nhaän traû cho Quyù ............................................................. ........ soá tieàn toái ña baèng:……………….. (Baèng chöõ:............................................................) ngay khi nhaän ñöôïc yeâu caàu baèng vaên baûn cuûa Quùy........................................... neâu roõ raèng ........................................................................................ñaõ vi phaïm moät hoaëc caùc ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän cuûa hôïp ñoàng noùi treân. Traùch nhieäm cuûa Ngaân haøng chuùng toâi trong Thö baûo laõnh naøy chæ giôùi haïn trong soá tieàn .................... vaø töø ngaøy ................... ñeán ....................... Sau thôøi haïn neâu treân, Thö baûo laõnh naøy seõ töï ñoäng khoâng coøn giaù trò hieäu löïc duø cho noù coù ñöôïc göûi traû laïi cho chuùng toâi hay khoâng. Moïi yeâu caàu, khieáu naïi cuûa Quyù.......................................................................... ........................................................................ lieân quan ñeán baûo laõnh naøy phaûi ñeán ñöôïc truï sôû cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông chuùng toâi taïi 29 Beán Chöông Döông, Quaän 1,TP.HCM tröôùc ngaøy heát haïn hieäu löïc neâu treân. Thö baûo laõnh naøy ñöôïc laøm thaønh 02 (hai) baûn : 01 (moät) baûn göûi cho............................................................. , 01 (moät) baûn löu taïi Phoøng Baûo laõnh - NHNT TPHCM. Chæ baûn chính môùi coù giaù trò phaùp lyù. Xaùc nhaän: Chuùng toâi, .......................................................................ñeà nghò Quùy ngaân haøng phaùt haønh cho chuùng toâi moät thö baûo laõnh THHÑ vôùi noäi dung treân vaø chuùng toâi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm neáu coù tranh chaáp xaûy ra. Ngaøy thaùng naêm Giaùm ñoác TPHCM, Ngaøy .................................................... 88 Soá: THÖ BAÛO LAÕNH BAÛO HAØNH KÍNH GÖÛI : ................................................................................................. Ñòa chæ: - Caên cöù Hôïp ñoàng soá .........................ngaøy ...................... ñöôïc kyù keát giöõa Quùy ........................................................................................................... vaø khaùch haøng cuûa chuùng toâi laø ............................. ..................................................................................... - Caên cöù yeâu caàu cuûa ............................................................................. ....................................veà vieäc phaùt haønh thö baûo laõnh baûo haønh cho hôïp ñoàng noùi treân. Chuùng toâi: NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT NAM . CHI NHAÙNH THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH. Truï sôû taïi: 29 Beán Chöông Döông, Q1, TPHCM. Ñieän thoaïi Phoøng Baûo laõnh: 9318981 – Fax Phoøng Baûo laõnh 9351836 Chaáp nhaän traû cho Quyù .......................................................................soá tieàn toái ña baèng …………….( Baèng chöõ: …………………………...) ngay khi nhaän ñöôïc yeâu caàu baèng vaên baûn cuûa Quyù ....................................................................................... neâu roõ raèng ................. ............................................................ khoâng hoaøn thaønh nghóa vuï baûo haønh thieát bò theo hôïp ñoàng noùi treân. Traùch nhieäm cuûa Ngaân haøng chuùng toâi trong baûo laõnh naøy chæ giôùi haïn trong soá tieàn ..............................vaø keå töø ngaøy .................... ñeán heát ngaøy........................... Sau thôøi haïn hieäu löïc neâu treân, Thö baûo laõnh naøy seõ töï ñoäng khoâng coøn giaù trò duø cho noù coù ñöôïc göûi laïi cho chuùng toâi hay khoâng. Vôùi moãi khoaûn thanh toaùn cho Quyù..................................................... .............................................................................., traùch nhieäm cuûa ngaân haøng chuùng toâi trong thö baûo laõnh naøy seõ giaûm daàn töông öùng. Moïi yeâu caàu, khieáu naïi cuûa Quyù .......................................................... .............................................................................lieân quan ñeán baûo laõnh naøy 89 phaûi ñeán truï sôû cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông chuùng toâi taïi 29 Beán Chöông Döông, Quaän 1,TP.HCM tröôùc ngaøy heát haïn hieäu löïc neâu treân. Thö baûo laõnh naøy ñöôïc laøm thaønh 02 (hai) baûn: 01 (moät) baûn göûi cho ......... ..................................................................................................., 01 (moät) baûn löu taïi Phoøng Baûo laõnh - NHNT TPHCM. Chæ baûn chính môùi coù giaù trò phaùp lyù. Xaùc nhaän: Chuùng toâi, .......................................................................ñeà nghò Quùy ngaân haøng phaùt haønh cho chuùng toâi moät thö baûo laõnh Baûo haønh vôùi noäi dung treân vaø chuùng toâi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm neáu coù tranh chaáp xaûy ra. Ngaøy thaùng naêm Giaùm ñoác TP.HCM, Ngaøy ………………………….. THÖ BAÛO LAÕNH THANH TOAÙN KÍNH GÖÛI :................................................................................... Ñòa chæ: - Caên cöù hôïp ñoàng soá .........................ngaøy .................. ñöôïc kyù giöõa Quyù ............................ vaø khaùch haøng cuûa chuùng toâi laø................. ............................ - Caên cöù yeâu caàu cuûa ................................................. veà vieäc phaùt haønh Thö baûo laõnh thanh toaùn cho vieäc thöïc hieän hôïp ñoàng noùi treân. Chuùng toâi: NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT NAM . CHI NHAÙNH THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH. Truï sôû taïi: 29 Beán Chöông Döông, Q1, TPHCM. Ñieän thoaïi Phoøng Baûo laõnh: 9318981 – Fax Phoøng Baûo laõnh 9351836 Cam keát chaáp nhaän traû cho Quyù ..................................................................soá tieàn toái ña 90 baèng:........................................( Baèng chöõ:...........................................) ngay sau khi nhaän ñöôïc baûn chính thö baûo laõnh naøy vaø yeâu caàu baèng vaên baûn (baûn chính) cuûa Quùy .............................................xaùc nhaän raèng ............................................. khoâng thanh toaùn tieàn haøng phuø hôïp vôùi ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän cuûa hôïp ñoàng noùi treân. Vôùi moãi khoaûn chuùng toâi thanh toaùn cho Quùy.................................................................................., traùch nhieäm cuûa Ngaân haøng chuùng toâi trong thö baûo laõnh naøy seõ giaûm daàn theo tyû leä töông öùng. Traùch nhieäm cuûa Ngaân haøng chuùng toâi trong Thö baûo laõnh naøy chæ giôùi haïn trong soá tieàn ........................................ vaø keå töø ngaøy ................... ñeán heát ngaøy........................ Sau thôøi haïn neâu treân, Thö baûo laõnh naøy seõ töï ñoäng khoâng coøn giaù trò hieäu löïc duø cho baûn chính thö baûo laõnh coù ñöôïc göûi traû laïi cho chuùng toâi hay khoâng. Moïi yeâu caàu, khieáu naïi cuûa Quyù .......................................................lieân quan ñeán baûo laõnh naøy phaûi nhaän ñöôïc bôûi Ngaân haøng chuùng toâi, Phoøng Baûo laõnh tröôùc hoaëc vaøo ngaøy heát haïn hieäu löïc neâu treân. Thö baûo laõnh naøy ñöôïc laøm thaønh 02 (hai) baûn : 01 (moät) baûn göûi cho....................... .........., 01 (moät) baûn löu taïi Phoøng Baûo laõnh - NHNT TPHCM. Chæ baûn chính môùi coù giaù trò phaùp lyù. Xaùc nhaän: Chuùng toâi, .......................................................................ñeà nghò Quùy ngaân haøng phaùt haønh cho chuùng toâi moät thö baûo laõnh thanh toaùn vôùi noäi dung treân vaø chuùng toâi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm neáu coù tranh chaáp xaûy ra. Ngaøy thaùng naêm Giaùm ñoác 91 Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Ñoäc laäp -Töï do -Haïnh phuùc BIEÂN BAÛN HOÏP HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ Hoâm nay ngaøy ............................, Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty ................................................................................ goàm : 1/ OÂng/baø 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ ..................................... Chuùng toâi cuøng nhaát trí: - Khoanh taøi khoaûn cuûa Coâng ty chuùng toâi soá .........................................taïi Ngaân haøng Ngoaïi thöông TP HCM ñeå kyù quyõ 100% ñaûm baûo vieäc phaùt haønh thö baûo laõnh. - Uûy quyeàn cho OÂng/baø................................, chöùc vuï:..................................... thay maët Coâng ty kyù caùc vaên baûn veà vieäc phaùt haønh thö baûo laõnh. Bieân baûn naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy ..................... ñeán ngaøy ………... (chöõ kyù cuûa taát caû caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty) 92 Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ----------oOo--------- Soá: /NHNT/BL/ HÔÏP ÑOÀNG CAÁP BAÛO LAÕNH - Caên cöù Boä Luaät Daân Söï naêm 2005. - Caên cöù Luaät Caùc Toå Chöùc Tín Duïng ngaøy 12/12/1997. - Caên cöù Phaùp leänh Hôïp ñoàng kinh teá ngaøy 25/09/1989 cuûa Hoäi ñoàng Nhaø nöôùc. - Caên cöù Quy cheá baûo laõnh ngaân haøng ban haønh theo Quyeát ñònh soá 26/2006/QÑ-NHNN ngaøy 26/06/2006 cuûa Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc. - Caên cöù Nghò ñònh soá 163/2006/NÑ-CP ngaøy 29/12/2006 cuûa Chính Phuû vaø caùc vaên baûn höôùng daãn Nghò ñònh naøy cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc, caùc Boä, caùc cô quan lieân quan khaùc vaø vaên baûn höôùng daãn cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông. - Caên cöù Ñôn ñeà nghò baûo laõnh ngaøy …… thaùng…… naêm 200 cuûa …………………………………… - Caên cöù vaøo khaû naêng thöïc teá vaø söï thoûa thuaän cuûa caùc beân. Hoâm nay, ngaøy…………thaùng………naêm 200 taïi Ngaân haøng Ngoaïi thöông TP Hoà Chí Minh, Chuùng toâi goàm: Beân baûo laõnh: NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT NAM – CHI NHAÙNH TP HOÀ CHÍ MINH Ñòa chæ : 29 Beán Chöông Döông, Quaän 1, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Ñieän thoaïi : 8 297245 – 8 223937 Fax: 8297228 Ngöôøi ñaïi dieän : OÂng/baø ………………… ……………. Chöùc vuï: ……………… Theo bieân baûn phaân coâng soá …………………………………… ngaøy ………………… Beân ñöôïc baûo laõnh: Teân ñôn vò : ……………………………………………………………………… Ñòa chæ : …………………………………………………………………… 93 Ñieän thoaïi : ………………………………………… Fax:……………….... Taøi khoaûn tieàn göûi VND soá : …………………………………….…………………..… Taøi khoaûn tieàn göûi Ngoaïi teä: …………………………………………………………… Ngöôøi ñaïi dieän : OÂng/baø ………………………………… Chöùc vuï:…………… Theo giaáy uûy quyeàn (neáu coù) soá ………………………………… ngaøy ……………… Hai beân thoûa thuaän kyù Hôïp ñoàng baûo laõnh theo caùc ñieàu khoaûn sau: Ñieàu 1: Muïc ñích, soá tieàn baûo laõnh vaø noäi dung baûo laõnh: - Muïc ñích baûo laõnh: ……………………………………………………………... - Soá tieàn baûo laõnh: - + Baèng soá : ……………………………………………………………… - + Baèng chöõ : ……………………………………………………………… - Thôøi haïn baûo laõnh : …………………………………………………………….. - Ngoân ngöõ söû duïng : ……………….….……………………………………….. - Ngöôøi thuï höôûng : …………………………………………………………… Ñòa chæ : ..…….……………………………………………………… Ñieän thoaïi :..…………………………………… Fax: ………………… Ngöôøi ñaïi dieän : OÂng/baø………..………… Chöùc vuï:……………………… Theo vaên baûn uûy quyeàn (neáu coù) soá ………………… ngaøy…….………… Taøi khoaûn tieàn göûi VND soá :………………………………………………… Taøi khoaûn tieàn göûi Ngoaïi teä:…..………..…………………………………… - Noäi dung baûo laõnh: do Beân ñöôïc baûo laõnh laäp thaønh vaên baûn rieâng ñính keøm vaø laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi hôïp ñoàng naøy. Ñieàu 2: Phí baûo laõnh: - Möùc phí baûo laõnh: Beân ñöôïc baûo laõnh phaûi traû cho Beân baûo laõnh phí baûo laõnh theo quy ñònh cuûa cheá ñoä thuû tuïc phí hieän haønh do Beân baûo laõnh coâng boá taïi thôøi ñieåm phaùt haønh baûo laõnh. - Phí baûo laõnh ñöôïc Beân ñöôïc baûo laõnh traû cho Beân baûo laõnh ngay khi phaùt haønh baûo laõnh (ñoái vôùi thö baûo laõnh) hoaëc kyù chaáp nhaän hoái phieáu (ñoái vôùi L/C traû chaäm). - Phöông thöùc traû phí baûo laõnh: Beân baûo laõnh töï ñoäng trích taøi khoaûn tieàn göûi cuûa Beân ñöôïc baûo laõnh ñeå thu phí baûo laõnh. Ñieàu 3: Chuyeån nhöôïng hôïp ñoàng baûo laõnh: Hôïp ñoàng baûo laõnh naøy khoâng ñöôïc chuyeån nhöôïng cho baát kyø beân thöù ba naøo khaùc. 94 Ñieàu 4: Caùc bieän phaùp ñaûm baûo cho khoaûn baûo laõnh: (AÙp duïng theo quy ñònh cuûa Nghò ñònh soá 163/2006/NÑ-CP ngaøy 29/12/2006 cuûa Chính Phuû vaø caùc vaên baûn höôùng daãn Nghò ñònh naøy cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc, caùc Boä, caùc cô quan lieân quan khaùc vaø vaên baûn höôùng daãn cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông). Beân ñöôïc baûo laõnh ñoàng yù kyù quyõ taïi Chi nhaùnh Ngaân haøng Ngoaïi thöông Thaønh phoá Hoà Chí Minh 100% trò giaù hôïp ñoàng baûo laõnh naøy – töông ñöông: • Soá tieàn: + Baèng soá : ……….……………………………………………………… + Baèng chöõ : ………….…………………………………………………… • Soá tieàn kyù quyõ naøy Beân ñöôïc baûo laõnh göûi taïi taøi khoaûn soá …………………………… taïi Beân baûo laõnh. Beân ñöôïc baûo laõnh ñoàng yù ñeå Beân baûo laõnh khoanh taøi khoaûn noùi treân ñeå ñaûm baûo 100% trò giaù thö baûo laõnh. Beân baûo laõnh ñöôïc toaøn quyeàn söû duïng toaøn boä soá tieàn kyù quyõ naøy ñeå thöïc hieän nghóa vuï baûo laõnh. Ñieàu 5: Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Beân baûo laõnh: 5.1. Beân baûo laõnh coù quyeàn: 5.1.1 Yeâu caàu Beân ñöôïc baûo laõnh cung caáp caùc taøi lieäu lieân quan ñeán giao dòch baûo laõnh, tình hình thöïc hieän caùc hôïp ñoàng vaø caùc nghóa vuï lieân quan ñeán giao dòch baûo laõnh. 5.1.2 Thu phí baûo laõnh theo qui ñònh taïi Ñieàu 2 cuûa Hôïp ñoàng naøy. 5.1.3 Khoanh töø taøi khoaûn soá ………………………………… cuûa Beân ñöôïc baûo laõnh taïi Beân baûo laõnh ñeå ñaûm baûo 100% trò giaù baûo laõnh. 5.1.4 Khi Ngöôøi thuï höôûng thö baûo laõnh yeâu caàu Beân baûo laõnh thöïc hieän nghóa vuï baûo laõnh theo noäi dung thö baûo laõnh thì Beân baûo laõnh coù quyeàn caên cöù caùc ñieàu kieän baûo laõnh töï ñoäng trích taøi khoaûn kyù quyõ cuûa Beân ñöôïc baûo laõnh ñeå thanh toaùn cho Ngöôøi thuï höôûng thö baûo laõnh. 5.2. Beân baûo laõnh coù nghóa vuï: 5.2.1 Thöïc hieän nghóa vuï baûo laõnh theo cam keát baûo laõnh. 5.2.2 Hoaøn traû ñaày ñuû tieàn kyù quyõ cho Beân ñöôïc baûo laõnh khi Hôïp ñoàng baûo laõnh naøy heát hieäu löïc ñöôïc qui ñònh taïi Ñieàu 10.2 cuûa Hôïp ñoàng naøy. Ñieàu 6: Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Beân ñöôïc baûo laõnh: 6.1 Beân ñöôïc baûo laõnh coù quyeàn: 6.1.1 Yeâu caàu Beân baûo laõnh thöïc hieän ñuùng cam keát baûo laõnh vôùi Beân nhaän baûo laõnh. 95 6.1.2 Yeâu caàu Beân baûo laõnh thöïc hieän ñuùng thoûa thuaän trong Hôïp ñoàng naøy. 6.2 Beân ñöôïc baûo laõnh coù nghóa vuï: 6.2.1 Cung caáp ñaày ñuû, chính xaùc, trung thöïc moïi taøi lieäu coù lieân quan ñeán giao dòch baûo laõnh theo yeâu caàu cuûa Beân baûo laõnh. 6.2.2 Chòu traùch nhieäm tröôùc Phaùp luaät veà vieäc söû duïng thö baûo laõnh cuûa Ngaân haøng ñuùng muïc ñích. 6.2.3 Thanh toaùn ñaày ñuû phí baûo laõnh vaø caùc loaïi phí khaùc coù lieân quan cho Beân baûo laõnh theo qui ñònh taïi Ñieàu 2 cuûa Hôïp ñoàng naøy. 6.2.4 Thöïc hieän ñuùng vaø ñaày ñuû nghóa vuï ñaõ cam keát vôùi Beân nhaän baûo laõnh, Beân baûo laõnh. 6.2.5 Ky ùquyõ 100% cho Beân baûo laõnh ñeå thöïc hieän nghóa vuï baûo laõnh. 6.2.6 Chòu söï kieåm tra, kieåm soaùt cuûa Beân baûo laõnh vôùi caùc hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán giao dòch ñöôïc baûo laõnh. 6.2.7 Thoâng baùo ngay cho Beân baûo laõnh veà söï thay ñoåi lieân quan ñeán ñòa ñieåm, truï sôû, teân coâng ty vaø caùc thay ñoåi khaùc lieân quan ñeán vieäc thöïc hieän Hôïp ñoàng baûo laõnh. 6.2.8 Beân ñöôïc baûo laõnh chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät khi vi phaïm caùc cam keát trong Hôïp ñoàng naøy. Ñieàu 7: Quy ñònh veà boài hoaøn sau khi Beân baûo laõnh thöïc hieän nghóa vuï baûo laõnh: Beân baûo laõnh coù quyeàn trích tieàn kyù quyõ ñeå thöïc hieän nghóa vuï baûo laõnh theo noäi dung thö baûo laõnh maø khoâng caàn coù söï chaáp thuaän hay baát kyø yù kieán gì cuûa Beân ñöôïc baûo laõnh. Ñieàu 8: Qui taéc ñieàu chænh: Theo Quy cheá baûo laõnh Ngaân haøng ban haønh theo Quyeát ñònh soá 26/2006/QÑ-NHNN ngaøy 26/06/2006 cuûa Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø vaên baûn höôùng daãn Quy cheá naøy cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông. Theo yeâu caàu phaùt haønh baûo laõnh Ngaân haøng cuûa Beân ñöôïc baûo laõnh Ñieàu 9: Giaûi quyeát tranh chaáp phaùt sinh: Trong quaù trình thöïc hieän Hôïp ñoàng naøy, neáu coù baát kyø tranh chaáp naøo phaùt sinh töø hoaëc lieân quan ñeán Hôïp ñoàng naøy thì tröôùc heát caùc beân cuøng nhau thoûa thuaän giaûi quyeát baèng thöông löôïng vaø hoøa giaûi. Neáu tranh chaáp khoâng giaûi quyeát ñöôïc baèng bieän phaùp hoøa giaûi thì caùc beân coù quyeàn ñöa vuï tranh chaáp ñoù ra Toaø Kinh Teá - Toøa aùn Nhaân daân Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ñeå giaûi quyeát. Beân thua kieän phaûi chòu aùn phí vaø caùc chi phí coù lieân quan khaùc theo baûn aùn, quyeát ñònh cuûa Toøa aùn. 96 Ñieàu 10: Hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng: 10.1 Hôïp ñoàng naøy coù hieäu löïc: Hôïp ñoàng naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy baûo laõnh do Ngaân haøng phaùt haønh theo yeâu caàu cuûa beân ñöôïc baûo laõnh keøm theo Hôïp ñoàng naøy coù giaù trò hieäu löïc. 10.2 Hôïp ñoàng naøy chaám döùt trong caùc tröôøng hôïp sau: Hôïp ñoàng naøy chæ chaám döùt hieäu löïc vaø ñöôïc giaûi toûa khi nghóa vuï quy ñònh taïi Ñieàu 6 ñöôïc thöïc hieän ñaày ñuû vaø keøm theo moät trong caùc tröôøng hôïp sau: + Sau 5 ngaøy laøm vieäc (ñoái vôùi baûo laõnh trong nöôùc) vaø 10 ngaøy laøm vieäc (ñoái vôùi baûo laõnh nöôùc ngoaøi) keå töø ngaøy baûo laõnh heát hieäu löïc. + Beân nhaän baûo laõnh vaø caùc Beân coù lieân quan ñoàng yù huûy boû baûo laõnh baèng vaên baûn theo caùc Quy ñònh cuûa Phaùp luaät, ñoàng thôøi Beân nhaän baûo laõnh ñaõ traû laïi baûn chính thö baûo laõnh cho Beân baûo laõnh. + Beân ñöôïc baûo laõnh ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï cuûa mình ñoái vôùi Beân nhaän baûo laõnh, Beân baûo laõnh vaø caùc Beân coù lieân quan ñeán hôïp ñoàng naøy, ñoàng thôøi Beân nhaän baûo laõnh ñaõ göûi traû baûn chính thö baûo laõnh cho Beân baûo laõnh. + Vieäc baûo laõnh ñöôïc thay theá baèng bieän phaùp baûo ñaûm khaùc do caùc Beân thoûa thuaän vaø Beân nhaän baûo laõnh ñaõ göûi traû baûn chính thö baûo laõnh cho Beân baûo laõnh. Ñieàu 11: Ñieàu khoaûn thi haønh: Yeâu caàu phaùt haønh baûo laõnh Ngaân haøng kyù ngaøy …………………………… vaø caùc taøi lieäu keøm theo Hôïp ñoàng naøy laø boä phaän khoâng theå taùch rôøi cuûa Hôïp ñoàng naøy. Hôïp ñoàng naøy ñöôïc maëc nhieân thanh lyù theo quy ñònh taïi ñieåm 10.2 Ñieàu 10 Hôïp ñoàng naøy. Caùc beân cam keát thöïc hieän ñuùng caùc ñieàu khoaûn ñaõ ñöôïc thoûa thuaän taïi Hôïp ñoàng naøy. Hôïp ñoàng naøy ñöôïc laäp thaønh 02 (hai) baûn coù giaù trò nhö nhau, Beân baûo laõnh giöõ 01 baûn, Beân ñöôïc baûo laõnh giöõ 01 baûn. BEÂN BAÛO LAÕNH BEÂN ÑÖÔÏC BAÛO LAÕNH Ñaïi dieän Ñaïi dieän 97

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf47464.pdf
Luận văn liên quan