Đề tài Hạng của nửa nhóm các phép biến đổi đầy đủ

Hạng của nửa nhóm các phép biến đổi đầy đủ Những kết quả đạt được trong luận văn - Khảo sát các tính chất về hạng tương đối của nửa nhóm các phép biến đổi đầy đủ, từ dó tìm cách đặc trưng các cặp phần tử sinh của chúng trong trường hợp X là tập vo hạn

pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hạng của nửa nhóm các phép biến đổi đầy đủ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdang_nhat_tan_9523_2084395.pdf
Luận văn liên quan