Đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thương mại Lâm sản Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU Các doanh nghiệp thương mại thực hiện giai đoạn cuối cùng của quá trình tái sản xuất và lưu thông sản phẩm, hàng hoá, hay chính là thực hiện giai đoạn chuyển hoá từ hàng hoá sang tiền tệ. Đây là khâu trực tiếp thu hồi vốn và đem lại thu nhập cho nền knh tế quốc dân. Chính vì vậy tiêu thụ hàng hoá là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò như là mạch máu của nền kinh tế. Đặc biệt là trong điều kiện hiện nay, khi mà các doanh nghiệp nước ta đang phải đối diện với một môi trường kinh doanh biến đổi không ngừng, diễn biến phức tạp và có nhiều rủi ro, áp lức cạnh tranh ngày càng gia tăng, chỉ thiếu thận trọng và nhạy bén là sẽ bị sa xuống vực phá sản. Thật vậy, để chiến thắng trong cạnh tranh, các doanh nghiệp phải tìm mọi cách thu hút được khách hàng, tăng doanh số tiêu thụ hàng hoá và đạt được nhiều lợi nhuận. Mục tiêu mà bất kỳ nhà kinh doanh nào cũng theo đuổi đó là lợi nhuân. Song, để có được lợi nhuận thì một trong các điều kiện quan trọng là doanh nghiệp phải tiêu thụ được hàng hoá. Trên cơ sở đó doanh nghiệp mới thu hồi được vốn, trang trải được các khoản nợ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, ổn định tình hình tài chính doanh nghiệp. Trước đây, trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, nhà nước can thiệp rất sâu vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà nước quyết định tất cả các vấn đề kinh doanh như mặt hàng kinh doanh, đối tượng phân phối, giá cả, số lượng . và doanh nghiệp sẽ được bù đắp nếu làm ăn thua lỗ. Vì vậy mà vấn đề tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ chỉ mang tính pháp lệnh và hình thức. Trong cơ chế thị trường, cạnh tranh là tất yếu và các thành phần kinh tế đều hoàn toàn bình đẳng trước pháp luật trong kinh doanh. Môi trường kinh tế mới buộc các doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác hoạt động kinh doanh của mình, nắm bắt được các quy luật của cơ chế thị trường để từ đó đưa ra các quyết định làm ăn đúng đắn, đảm bảo có lãi. Thị trường là thách thức lớn lao đối với mỗi doanh nghiệp trong việc tiêu thụ hàng hoá. Do vậy, để có thể đứng vững trên thương trường thì các doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác tiêu thụ hàng hoá, có chiến lược tiêu thụ thích hợp, cho phép doanh nghiệp chủ động thích ứng với môi trường, quyết định kịp thời khi có cơ hội, huy động tất cả các nguồn lực hiện có và lâu dài để có thể đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Là một doanh nghiệp thương mại, Công ty Thương mại Lâm sản Hà Nội sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực để điều hành quản lý các hoạt động kinh doanh. Trong đó kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ là những phần hành kế toán chủ yếu trong hệ thống hạch toán kế toán cuả công ty. Trong quá trình thực tập tại công ty với sự giúp đỡ của các cán bộ công ty nói chung và cán bộ nhân viên phòng kế toán nói riêng, được tiếp cận thực tế công tác kế toán tại công ty, cùng sự giúp đỡ của thầy giáo hưỡng dẫn em đã mạnh dạn chọn đề tài: “ Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thương mại Lâm sản Hà Nội” Ngoài phần lời nói đầu và kết luận bài viết gồm 3 phần: PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. PHẦN 2:THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI LÂM SẢN HÀ NỘI. PHẦN 3: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI LÂM SẢN HÀ NỘI. MỤC LỤC TIÊU ĐỀ trang LỜI NÓI ĐẦU . PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI I- Đặc điểm kinh doanh thương mại có ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá II-Tiêu thụ và kết quả tiêu thụ - ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ hạch toán . 1. khái niệm tiêu thụ và kết quả tiêu thụ 2. Các phương thức tiêu thụ 3. Yêu cầu, nhiệm vụ hạch toán III- Hạch toán tiêu thụ trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp KKTX . 1. Tài khoản hạch toán bán hàng 2. phương pháp hạch toán IV- Đặc điểm hạch toán tiêu thụ trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp KKĐK . 1. Tài khoản hạch toán . 2. Phương pháp hạch toán V- Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ . VI- Kinh nghiệm hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại một số nước trên thế giới . 1. Kế toán Mỹ . 2. Kế toán Pháp PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI LÂM SẢN HÀ NỘI I- Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty có ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ . 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty . 2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh tại Công ty Thương mại Lâm sản Hà Nội . II- Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty Thương mại Lâm sản Hà Nội . 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại công ty . III- Hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Thương mại Lâm sản Hà Nội 1. Các phương thức bán hàng ở công ty . 2. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá . IV- Hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Thương mại Lâm sản Hà Nội . PHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI LÂM SẢN HÀ NỘI I- Đánh giá khái quát tình hình hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tai Công ty Thương mại Lâm sản Hà Nội 1. Mặt ưu điểm . 2. những tồn tại . II- Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thương mại Lâm sản Hà Nội . 1. Tính cấp thiết phải hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ . KẾT LUẬN . TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính Chủ biên: PTS Nguyễn Văn Công - NXB Tài chính 2000 2.Thuế và kế toán Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp Chủ biên: PGS.PTS Ngô Thế Chi, PTS Vũ Công Ty NXB tài chính 1999 3.Giáo trình kinh tế thương mại Chủ biên: PGS. PTS Đặng Đình Đào 4. Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán Chủ biên: PTS Nguyễn thị Đông - Nhà xuất bản tài chính năm 1998 5.Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh Chủ biên: PGS. PTS Phạm Thị Gái - NXB Giáo dục 1997 6. Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp Chủ biên: PTS Đặng Thị Loan - NXB Tài chính 1998 7.Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp thương mại Chủ biên: Nguyễn Văn Nghiêm - NXB Thống kê 1999 8. Nguyên lý kế toán Mỹ Ronald. Thacrel – NXB thống kê 1994 9. Đặc điểm kế toán Pháp .

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1604 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thương mại Lâm sản Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iªu thô ë ®Þa bµn ®Ó c«ng ty cã chiÕn l­îc kinh doanh l©u dµi. - C¸c cöa hµng cã nhiÖm vô tæ chøc hÖ thèng dÞch vô mua b¸n hµng ho¸. Ii- ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi. 1- §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh, cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. ViÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕ to¸n trong mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n do mét ®¬n vÞ ®¶m nhËn. Do vËy, cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc hîp lý bé m¸y kÕ to¸n cho ®¬n vÞ trªn cë ®Þnh h×nh ®­îc khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh­ chÊt l­îng, cÇn ph¶i ®¹t vÒ hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng ®ã, C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi ®· chó träng tíi viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao, ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc. Víi ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, lo¹i h×nh tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh...,bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc nöa tËp trung nöa ph©n t¸n. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc, c¸c ®¬n vÞ nµy hµng ngµy còng cã kÕ to¸n ghi chÐp cho nh÷ng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ m×nh phô tr¸ch vµ vµo sæ (thÎ) cÇn thiÕt nh­ng lËp c¸c b¸o c¸o tæng hîp cuèi cïng do phßng kÕ to¸n c«ng ty phô tr¸ch dùa vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n hµng th¸ng, hµng quý cña ®¬n vÞ thµnh viªn göi vÒ. Do ®Æc ®iÓm c«ng ty cã nhiÒu chi nh¸nh vµ xÝ nghiÖp ë nhiÒu n¬i nªn c«ng viÖc ghi chÐp vÒ c¸c phÇn hµnh ®· ®­îc ®¶m nhËn bëi c¸c kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ nµy. Do ®ã, t¹i c«ng ty kh«ng ph©n biÖt h¼n mçi nh©n viªn kÕ to¸n phô tr¸ch mét phÇn hµnh mµ mét nh©n viªn kÕ to¸n cã thÓ ®¶m nhiÖm lu«n nhiÒu phÇn hµnh . §iÒu ®ã cã thÓ ®­îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: KÕ to¸n tr­ëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp S¬ ®å 13: M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi KÕ to¸n L­¬ng, Ng©n hµng ThuÕ KÕ to¸n C«ng nî, tiªu thô, TSC§ Thñ quü KÕ to¸n t¹i c¸c xÝ nghiÖp, chi nh¸nh KT t¹i XN chÕ biÕn LSHN KT t¹i chi nh¸nh B¾c Giang KT t¹i chi nh¸nh Qu¶ng Ninh KT t¹i chi nh¸nh Sµi Gßn KT t¹i cöa hµng KT XN b¶o qu¶n LS HN * KÕ to¸n tr­ëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp: Phô tr¸ch phßng kÕ to¸n tµi chÝnh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty, theo dâi t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. Ngoµi c«ng viÖc phô tr¸ch ghi chÐp hµng ngµy, quý, hµng n¨m kÕ to¸n tæng hîp cßn ph¶i lËp thªm c¸c b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ vµ b¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o, tiÕn hµnh quyÕt to¸n, thanh to¸n nghÜa vô víi nhµ n­íc. * KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, ng©n hµng, thuÕ. +KÕ to¸n tiÒn l­¬ng cã nhiÖm vô h¹ch to¸n t×nh h×nh thanh to¸n l­¬ng, tiÒn th­ëng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo chÕ ®é hiÖn hµnh. + KÕ to¸n ng©n hµng: Lµm c¸c thñ tôc chuyÓn tiÒn, hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ph¸t sinh ®Ó lËp c¸c chøng tõ b»ng uû nhiÖm chi hoÆc b»ng sÐc theo tõng c«ng viÖc ph¸t sinh cña ng©n hµng. + KÕ to¸n vÒ thuÕ: Theo dâi c¸c kho¶n vÒ thuÕ GTGT, thuÕ XNK ph¸t sinh...vµ lËp c¸c quyÕt to¸n thuÕ hµng th¸ng. * KÕ to¸n c«ng nî, tiªu thô, TSC§. + KÕ to¸n c«ng nî ph¶i thu kh¸ch hµng ph¶i tr¶ kh¸ch hµng, c«ng n¬ néi bé c«ng ty. Cã tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n chi tiÕt c«ng nî, ph¶i thu, ph¶i tr¶ víi ng­êi mua, ng­êi b¸n vµ c«ng nî néi bé gi÷a xÝ nghiÖp, chi nh¸nh víi c«ng ty, c«ng ty víi tæng c«ng ty. + KÕ to¸n tiªu thô: Cã tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n doanh thu vµ tÝnh kÕt qu¶ l·i, lç + KÕ to¸n TSC§: H¹ch to¸n vÒ nguyªn gi¸, tÝnh vµ trÝch khÊu hao vÒ TSC§, theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§. * Thñ quü: Cã nhiÖm vô qu¶n lý tiÒn mÆt, thu, chi tiÒn mÆt theo chøng tõ cô thÓ, vµo sæ quü... * KÕ to¸n t¹i c¸c chi nh¸nh, cöa hµng; cã nhiÖm vô h¹ch to¸n vµ ghi chÐp toµn bé nghiÖp vô ph¸t sinh n¬i m×nh phô tr¸ch vµo c¸c sæ (thÎ) thÝch hîp, sau ®ã göi lªn kÕ to¸n tæng hîp cña c«ng ty. 2- §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi. T¹i c«ng ty vËn dông h×nh thøc “Chøng tõ - Ghi sæ” ®Ó tæ chøc vËn hµnh lu©n chuyÓn sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n. Theo h×nh thøc nµy, hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc, kÕ to¸n vµo sæ tæng hîp chøng tõ gèc, sau ®ã kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ, c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, cuèi th¸ng kÕ to¸n vµo sæ c¸i, lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Theo ®Þnh kú kÕ to¸n sÏ lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸c chøng tõ gèc sau khi lµm c¨n cø lËp chøng tõ ghi sæ ®­îc dïng ®Ó ghi vµo sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi ®­îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: S¬ ®å13: H¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô tai C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi Chøng tõ gèc (ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu thu, phiÕu chi…) B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ quü Sæ chi tiÕt TK632; 642 641; 911 Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK632;511;641;642;911 B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : KiÓm tra ®èi chiÕu H×nh thøc nµy ®­îc ¸p dông ë c«ng ty cã nhiÒu thuËn lîi nh­ dÔ lµm, dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu, c«ng viÖc kÕ to¸n ph©n ®Òu trong th¸ng, dÔ ph©n c«ng chia nhá. Tuy nhiªn, c«ng ty vÉn ch­a ®­îc trang bÞ phÇn mÒm kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh nªn vÉn ch­a tËn dông ®­îc hÕt nh÷ng ­u ®iÓm cña h×nh thøc nµy. Ph­¬ng ph¸p nµy cßn mang nh÷ng nh­îc ®iÓm nh­ ghi chÐp trïng l¾p, lµm t¨ng khèi l­îng ghi chÐp chung vµ dÔ nhÇm lÉn nhiÒu sæ nªn ph¶i lµm ®ång ®Òu, ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra ®èi chiÕu nhÊt lµ cuèi th¸ng, nÕu cã sai sãt ph¶i söa ch÷a trªn nhiÒu sæ, do khèi l­îng nhiÒu nªn ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é lËp b¸o c¸o vµ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu qu¶n lý hµng ngµy. III-H¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi 1. C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng ë t«ng ty. C¸c mÆt hµng mµ c«ng ty kinh doanh bao gåm nhiÒu lo¹i nh­: Gç, thuèc khö trïng vµ b¶o qu¶n l©m s¶n, thñ c«ng c«ng mü nghÖ... Do ®ã, c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng mµ c«ng ty ¸p dông còng hÕt søc phong phó, ch¼ng h¹n: Gç lµ mÆt hµng cã ®Æc ®iÓm lµ cång kÒnh, nÆng... nªn th­êng th× doanh nghiÖp tæ chøc b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng kh«ng qua kho cña c«ng ty hoÆc c«ng ty b¸n bu«n qua kho, bªn mua sÏ nhËn hµng trùc tiÕp t¹i kho cña c«ng ty hoÆc t¹i kho cña ®¬n vÞ mua tuú thuéc vµo hîp ®ång tho¶ thuËn mµ hai bªn ®· ký kÕt. §èi víi c¸c chi nh¸nh vµ cöa hµng th× bu«n b¸n hµng ho¸ theo h×nh thøc chñ ®éng vµ cuèi kú göi chøng tõ lªn c«ng ty. Víi môc tiªu ®Èy nhanh khèi l­îng hµng b¸n ra, kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty ®­îc ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng hµng ho¸, gi¸ c«ng ty phï hîp vµ cã thÓ lùa chän h×nh thøc thanh to¸n thÝch hîp. C«ng ty chÊp nhËn cho kh¸ch hµng tr¶ l¹i hµng ho¸ nÕu nh­ hµng kÐm phÈm chÊt, sai vÒ quy c¸ch... C«ng ty lu«n chó träng c«ng t¸c phôc vô sao cho ®óng vµ kÞp thêi, ®¶m b¶o hµng ho¸ cã chÊt l­îng cao, b¸n ®­îc nhanh vµ nhiÒu t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thu håi vèn, sö dông ®ång vèn cã hiÖu qu¶ vµ thu lîi nhuËn. Do vËy, t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty lu«n ®­îc chó ý c¸c mÆt sau: - VÒ quy c¸ch phÈm chÊt hµng tr­íc khi tiªu thô ph¶i ®­îc kiÓm tra kü l­ìng vÒ chÊt l­îng còng nh­ quy c¸ch. - VÒ gi¸ b¸n hµng ho¸: HÖ thèng gi¸ b¸n ®­îc x¸c ®Þnh trªn gi¸ mua thùc tÕ céng víi chi phÝ thu mua b¶o qu¶n vµ g¾n liÒn víi sù vËn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Khi cã lÖnh gi¶m gi¸ mÆt hµng nµo th× phßng kÕ ho¹ch kinh doanh th«ng b¸o cho kh¸ch hµng liªn quan. C«ng ty lu«n thùc hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm vÒ gi¸ b¸n víi c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt khi gi¸ b¸n ë c¸c hîp ®ång kh¸c ®· t¨ng lªn. Nh÷ng th«ng tin vÒ gi¸ b¸n, phßng kÕ to¸n tµi chÝnh còng ®­îc th«ng b¸o ®Ó tiÖn theo dâi sè liÖu gióp cho viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c kÞp thêi. HiÖn nay, ë c«ng ty ®ang ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu sau: - H×nh thøc b¸n hµng vËn chuyÓn th¼ng kh«ng qua kho: Theo h×nh thøc nµy c«ng ty mua hµng cña bªn cung cÊp råi chuyÓn hµng ®Ó b¸n cho bªn mua hµng b»ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i tù cã hoÆc thuª ngoµi ®Õn n¬i quy ®Þnh theo hîp ®ång. Chi phÝ vËn chuyÓn cã thÓ do bªn b¸n hoÆc bªn mua chÞu (tho¶ thuËn trong hîp ®ång). Theo h×nh thøc nµy cã hai tr­êng hîp: + Hµng ho¸ cña c«ng ty nhËp trong n­íc b¸n th¼ng. + Hµng ho¸ cña c«ng ty nhËp ngoµi n­íc b¸n th¼ng. Khi hµng vÒ ®Õn ®Þa ®iÓm mµ kh¸ch hµng mua ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång, hµng ®· kiÓm tra, bªn mua nhËn ®ñ hµng vµ thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n, kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng GTGT ®Ó ghi nhËn doanh thu. - H×nh thøc b¸n hµng qua kho vµ b¸n lÎ víi sè l­îng nhá trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. 2. KÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ a. Tµi kho¶n h¹ch to¸n §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸, phßng kÕ to¸n c«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n sau: - TK 511: Doanh thu b¸n hµng - TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n - TK 156: Hµng ho¸ - TK 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng - TK 333: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc - TK 111: TiÒn mÆt - TK 112: TiÒn göi ng©n hµng ... b. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng ho¸ KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty ®­îc b¾t ®Çu b»ng chøng tõ gèc lµ ho¸ ®¬n b¸n hµng cã kÌm VAT do Bé Tµi ChÝnh ban hµnh. Ho¸ ®¬n b¸n hµng cã kÌm VAT lµ chøng tõ chøng minh cho nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, dïng ®Ó theo dâi sè l­îng, chÊt l­îng, vµ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ xuÊt b¸n. Ho¸ ®¬n b¸n hµng cã VAT còng lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n lËp b¸o c¸o doanh thu b¸n hµng vµ lµ chøng tõ c¬ së ®Ó kÕ to¸n khai nép VAT ®Çu ra vµ vµo sæ theo dâi c«ng nî cho tõng kh¸ch hµng. Ho¸ ®¬n kÌm VAT mµ c«ng ty sö dông cã mÉu nh­ sau (biÓu sè 02). Ho¸ ®¬n nµy ®­îc lËp thµnh 3 liªn - Liªn 1 : L­u ë quyÓn - Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng - Liªn 3 : ChuyÓn cho phßng kÕ to¸n lµm chøng tõ ghi sæ. BiÓu sè 02: MÉu ho¸ ®¬n b¸n hµng b¸n hµng Ho¸ ®¬n b¸n hµng MÉu sè 01- GTGT –3ll Liªn LB/99-B Ngµy 2/3/2000 N 018718 §¬n vÞ b¸n: C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi §Þa chØ : 67 NG« Th× NhËm Sè TK 431101-0000-69 §iÖn tho¹i : 9714935 M· sè 0100853241 Hä tªn ng­êi mua : XN kinh doanh chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n l©m s¶n §¬n vÞ §Þa chØ : 64 B¹ch §»ng - QuËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ thµnh tiÒn B C 1 2 3 1 Gç lãc lâi tËn dông m3 67,3 2.808.494 189.011.636 Céng tiÒn hµng: 189.011.636 ThuÕ GTGT : 10% tiÒn thuÕ GTGT 18.901.164 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 207.912.800 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Hai tr¨m linh b¶y triÖu chÝn tr¨m m­êi hai ngh×n t¸m tr¨m ®ång Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) C¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n + Ghi nhËn doanh thu: Nî TK 112: 207.912.800 Cã TK 511: 189.011.636 Cã TK 3331: 18.901.164 + Ghi nhËn gi¸ vèn Nî TK 632 : 165.756.000 Cã TK 156 : 165.756.000 Sau khi ®Þnh kho¶n kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ cho phÇn hµnh tiªu thô. BiÓu sè 03: MÉu chøng tõ ghi sæ Chøng tõ - Ghi sæ Sè : 18 Ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2000 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Gç lãc lâi tËn dông 112 511 3331 189.011.636 18.901.164 Céng: 207.912.800 Chøng tõ ghi sæ sau khi ®­îc kÕ to¸n tr­ëng ký duyÖn sÏ dïng lµm c¨n cø ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ theo mÉu sau: BiÓu sè 04: MÉu sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m: 2000 Chøng tõ - Ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ - Ghi sæ Sè tiÒn SH NT SH NT ... 18 ... ... 2/3 ... ... 207.912.800 ... C«ng : Hãa ®¬n b¸n hµng sÏ lµ c¨n cø vµo sæ chi tiÕt doanh thu ®Ó theo dâi doanh thu b¸n hµng. Sæ nµy ®­îc lËp cho tõng th¸ng vµ tõng lo¹i hµng ho¸, theo dâi c¶ vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ (theo gi¸ ngoµi thuÕ) trªn sæ nµy còng theo dâi lu«n c¶ nh÷ng phÇn gi¶m trõ doanh thu nh­ TK 531, TK 532... MÉu sæ nµy ®­îc lËp nh­ sau: BiÓu sè 05: MÉu sæ chi tiÕt doanh thu b¸n hµng Sæ chi tiÕt doanh thu Tªn s¶n phÈm: Gç lãc lâi Th¸ng 3/ 2000 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ SH NT SL §G TT ThuÕ 532 .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 18 ... 2/3 ... DT gç lãc lâi ... 67,3 ... 2.808.494 ... 189.011.636 ... Céng: 2.384.736.757 Cuèi th¸ng dùa vµo chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ c¸i tµi kho¶n 511 theo mÉu sau: BiÓu sè 06: MÉu sæ c¸i doanh thu b¸n hµng Bé l©m nghiÖp Sæ c¸i §¬n vÞ: C«ng ty TMLSHN TK: Doanh thu b¸n hµng Sè hiÖu : 511 Th¸ng 3 n¨m 2000 CT- GS DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 18 23 26 ... 2/3 3/3 5/3 ... - Doanh thu b¸n gç lãc lâi - Gç Tr¾c - Gç Mun ... Céng : KC sang TK911 112 111 131 ... 2.384.736.757 189.011.636 366.682.552 119.847.500 ... 2.384.736.757 c. KÕ to¸n vÒ gi¸ vèn hµng b¸n C¸c lo¹i hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp mua vµo tõ nguån trong n­íc hoÆc qua nhËp khÈu ®Òu ph¶i chÞu thuÕ GTGT (chñ yÕu lµ thuÕ suÊt 10%). Theo nguyªn t¾c chung, hµng ho¸ mua vµo nhËp kho ®­îc tÝnh theo trÞ gi¸ vèn thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm nhËp kho bao gåm trÞ gi¸ mua céng víi thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) céng víi chi phÝ thu mua. Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cã ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n sÏ ®­îc khÊu trõ vµ ®­îc ghi vµo TK133 “thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ”. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho cña c«ng ty lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn nªn kÕ to¸n sö dông TK632 ®Ó h¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n. §Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ mua cña hµng ho¸ tiªu thô trong kú, c«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn ®Ó tÝnh trÞ gi¸ hµng tiªu thô trong kú: Gi¸ vèn hµng tån §kú + TrÞ gi¸ vèn nhËp trong kú Gi¸ thµnh thùc tÕ = b×nh qu©n c¶ kú Sè l­îng tån §kú + Sè l­îng nhËp trong kú Tõ ®ã tÝnh ®­îc: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña = Sè l­îng hµng * Gi¸ thµnh thùc tÕ hµng xuÊt trong kú xuÊt trong kú b×nh qu©n c¶ kú VÝ dô: Sè liÖu vÒ trÞ gi¸ mua cña mÆt hµng Gç Tr¾c nh­ sau: Sè l­îng xuÊt trong th¸ng: 81 m3 Sè l­îng nhËp ngµy 2/2 : 30 m3, ®¬n gi¸: 4.270.000 Sè l­îng nhËp ngµy 6/2 : 51 m3, ®¬n gi¸: 4.350.000 Sè l­îng tån ®Çu th¸ng = 0 Cuèi th¸ng, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c sè liÖu trªn ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ mua cña gç Tr¾c nh­ sau: 30* 4.270.000 + 51 * 4.350.000 = 4.320.370 ®/m3 30 +51 TrÞ gi¸ thùc tÕ gç Tr¾c xuÊt kho ngµy 6/3 lµ: 81 * 4.320.370 = 449.949.970 Tõ c¸c sè liÖu trªn kÕ to¸n sÏ vµo “Sæ chi tiÕt vËt t­”, sæ nµy ®­îc lËp cho tõng lo¹i hµng ho¸. MÉu sæ nh­ sau: BiÓu sè 07: MÉu sæ chi tiÕt theo dâi vËt t­ (trang bªn) Cét tån cuèi kú trong sæ chi tiÕt vËt t­ ®­îc tÝnh nh­ sau: Sè l­îng tån cuèi kú = Sè l­îng nhËp trong kú - Sè l­îng xuÊt trong kú Gi¸ trÞ hµng tån cuèi kú = TrÞ gi¸ hµng nhËp trong kú - TrÞ gi¸ xuÊt trong kú vèn hµng ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô kÕ to¸n lËp Chøng tõ - Ghi sæ cho TK632 nh­ sau: BiÓu sè 08: Chøng tõ- Ghi sæ Sè: 28 Ngµy 6 th¸ng 3 n¨m 2000 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Gi¸ vèn hµng ho¸ tiªu thô 632 156 349.949.970 Céng: 349.949.970 C¨n cø vµo Chøng tõ - Ghi sæ kÕ to¸n lËp sæ c¸i nh­ sau: BiÓu sè 09: Bé L©m nghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty TMLSHN Sæ c¸I TK : Gi¸ vèn hµng b¸n Sè hiÖu : 632 Th¸ng 3/2000 CT - GS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã 10 18 28 ... 1/3 2/3 6/3 ... Gi¸ vèn gç gô Gç lãc lâi Gi¸ vèn gç tr¾c ... 156 156 156 ... 147.040.610 165.756.000 349.949.970 ... Céng: 2.187.564.289 d. KÕ to¸n vÒ thuÕ GTGT Mçi nghiÖp vô b¸n hµng ®Òu liªn quan ®Õn viÖc h¹ch to¸n thuÕ mµ C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi sö dông ph­¬ng ph¸p khÊu trõ ®Ó kª khai nép thuÕ víi nhµ n­íc. Khi viÕt ho¸ ®¬n b¸n hµng, kÕ to¸n ghi râ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT, c¸c kho¶n phô vµ phÝ thu thªm ngoµi gi¸ b¸n (nÕu cã), thuÕ GTGT ph¶i nép vµ ghi tæng gi¸ trÞ thanh to¸n. Møc thuÕ suÊt mµ c«ng ty sö dông lµ, 5%, 10% §©y lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n vµo b¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra theo mÉu cña Bé Tµi ChÝnh ph¸t hµnh nh­ sau. MÉu c«ng ty ®­îc sö dông nh­ sau: BiÓu sè 10: MÉu sè 02/GTGT B¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra (KÌm theo tê khai thuÕ GTGT) (Dïng cho c¬ së tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ kª khai hµng th¸ng) (Th¸ng 3 n¨m 2000) Tªn c¬ së kinh doanh : C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi §Þa chØ : 67 Ng« Th× NhËm - QuËn Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi M· sè: 0100853241 Chøng tõ Tªn kh¸ch hµng Doanh sè b¸n ch­a cã thuÕ ThuÕ GTGT Ghi chó SH NT 1 2 3 4 5 6 018740 7/3 C«ng ty ViÖt long 2.563.500 256.500 018743 8/3 Thèng kª dÞch vô 9.545.500 954.500 018747 12/3 XNKD vµ BQLS 961.375.450 96.137.550 ... ... ... ... ... Céng ®Õn 31/3/2000 2.384.736.757 236.206.974 C¨n cø vµo c¸c b¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ mua vµo, b¸n ra kÕ to¸n lËp tê khai thuÕ GTGT theo mÉu sau: BiÓu sè11: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Tê khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Th¸ng 3 n¨m 2000 (Dïng cho c¬ së tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ) Tªn c¬ së: C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi §Þa chØ: 67 Ng« Th× NhËm M· sè : 0100853241 STT ChØ tiªu kª khai Doanh sè(ch­a cã thuÕ) ThuÕ GTGT 1 2 a, b, c, d, 3 4 5 6 7 8 Hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra Hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT Hµng ho¸ thuÕ suÊt 0% Hµng ho¸ ,dÞch vô thuÕ suÊt 5% Hµng ho¸, dÞch vô thuÕ suÊt 10% Hµng ho¸, dÞch vô thuÕ suÊt 20% Hµng ho¸, dÞch vô mua vµo ThuÕ GTGT cña hµng mua vµo ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ ThuÕ GTGT ph¶i nép(+) hoÆc ®­îc tho¸i(-) trong kú (2-5) ThuÕ GTGT kú tr­íc chuyÓn qua ThuÕ GTGT ph¶i nép trong th¸ng 2.384.736.757 2.384.736.757 45.334.022 2.339.402.735 823.107.928 236.206.974 236.206.974 2.266.701 223.940.273 80.558.361 80.558.361 155.648.613 259.125.368 414.773.981 Sè tiÒn ph¶i nép viÕt b»ng ch÷: Xin cam ®oan sè liÖu kª khai trªn ®©y lµ ®óng, nÕu sai t«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm xö lý theo ph¸p luËt N¬i göi tê khai Hµ Néi ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2000 C¬ quan thuÕ: Côc thuÕ thµnh phè Hµ Néi Thay mÆt c¬ së §Þa chØ: 55 ®­êng Gi¶ng Vâ (Ký tªn, ®ãng dÊu) e. KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng §Ó cã thÓ gi¸m s¸t ®­îc qu¸ tr×nh vËn ®éng cña tiÒn hµng, kÕ to¸n ph¶i qu¶n lý viÖc thanh to¸n vµ thu håi tiÒn b¸n hµng. ViÖc nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng bëi v× c«ng ty cho dï tiªu thô ®­îc hµng ho¸, song kh«ng thu håi ®­îc tiÒn b¸n hµng, bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông vèn qu¸ nhiÒu sÏ gÆp khã kh¨n trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ qu¸ tr×nh quay vßng vèn. Trong tr­êng hîp, sau khi ®· nhËn ®ñ ho¸ ®¬n b¸n hµng nÕu kh¸ch hµng thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt th× chøng tõ ban ®Çu mµ kÕ to¸n lËp sÏ lµ phiÕu thu tiÒn. PhiÕu thu sÏ ghi sè tiÒn thùc nhËn tõ kh¸ch vµ lý do thu lµm c¨n cø ghi sæ. Ngoµi ra, bªn b¸n cã thÓ thanh to¸n cho c«ng ty qua ng©n hµng, hoÆc mua chÞu cña c«ng ty. §èi víi kh¸ch hµng mua chÞu, kÕ to¸n dùa vµo chøng tõ nh­ ho¸ ®¬n b¸n hµng ®Ó ph¶n ¸nh vµo bªn Nî TK131 “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng” trªn sæ theo dâi c«ng nî. Khi kh¸ch hµng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®èi víi c«ng ty, kÕ to¸n dùa vµo c¸c chøng tõ nh­ phiÕu thu tiÒn mÆt, c¸c lo¹i sÐc... ®Ó ph¶n ¸nh vµo bªn Cã TK131 trªn sæ theo dâi c«ng nî. C¸ch h¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch t¹i c«ng ty nh­ sau: + KÕ to¸n tiªu thô ghi: Nî TK 131: 12.453.000 Cã TK 511: 12.435.000 + KÕ to¸n thanh to¸n ghi: Nî TK 111: 12.435.000 Cã TK 131: 12.435.000 §Ó theo dâi chi tiÕt kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n sö dông “sæ chi tiÕt c«ng nî”. Sæ nµy ®­îc c«ng ty më theo dâi cho tõng kh¸ch hµng th­êng xuyªn vµ kh«ng th­êng xuyªn cã giao dÞch víi c«ng ty. Víi kh¸ch hµng th­êng xuyªn cã giao dÞch víi c«ng ty th× ®­îc theo dâi trªn mét mét trang sæ hoÆc mét sè trang sæ nhÊt ®Þnh, cßn kh¸ch hµng v·ng lai, mËt ®é giao dÞch th­a th× cã thÓ gép vµi kh¸ch hµng trªn mét trang sæ. MÉu sæ c«ng ty sö dông nh­ sau: BiÓu sè 12: MÉu sæ chi tiÕt theo dâi c«ng Sæ chi tiÕt theo dâi c«ng nî Tªn tµi kho¶n 131 Tªn kh¸ch hµng : C«ng ty l©m ®Æc s¶n NghÖ An Th¸ng 3/2000 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ 30/2 3.165.000 23 10/3 L©m ®Æc s¶n NghÖ An tr¶ 111 3.165.000 SDCK: 0 0 Cuèi kú, tæng hîp sè liÖu trªn sæ theo dâi c«ng nî cña c«ng ty sÏ x¸c ®Þnh ®­îc tæng sè nî ph¸t sinh trong kú, tæng sè tiÒn kh¸ch hµng ®· thanh to¸n trong kú vµ tæng sè nî ch­a ®­îc thanh to¸n. Tõ nh÷ng sæ chi tiÕt theo dâi c«ng nî cuèi quý kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ tæng hîp theo dâi c«ng nî. C¸ch lËp sæ nµy nh­ sau: c¨n cø vµo sæ chi tiÕt theo dâi c«ng nî kÕ to¸n sÏ tÝnh ra tæng sè tiÒn cña tõng kh¸ch hµng ®· thanh to¸n hoÆc ch­a thanh to¸n ®Õn ngµy cuèi quý vµ ghi trªn mét dßng cña trang sæ. MÉu sæ nh­ sau: BiÓu sè 13: Sæ tæng hîp c«ng nî §Õn ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2000 Tµi kho¶n: 131 Tªn kh¸ch hµng Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Ph¹m V¨n Nam Vò §øc V­îng Uû th¸c Mü nghÖ Vò ®×nh TuÊt ... Céng : Sè D­: 31.806.000 2.500.000 ... 50.453.000 4.936.000 5.4235.000 10.000.000 ... 45.517.000 IV- h¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty Th­¬ng M¹i L©m S¶n Hµ Néi 1. Tµi kho¶n sö dông ViÖc h¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô cßn liªn quan ®Õn mét sè chi phÝ nh­: chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Do ®ã, ë c«ng ty cßn sö dông c¸c tµi kho¶n sau: - TK641: Chi phÝ b¸n hµng - TK642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - TK911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh - TK421: L·i (lç) vÒ tiªu thô 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n a- KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Khi c¸c chi phÝ ph¸t sinh, dùa vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan nh­ b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l­¬ng, BHXH, b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§, c¸c ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i... do bªn ngoµi göi ®Õn, vµ c¸c chøng tõ ®èi víi kho¶n chi phÝ vËn chuyÓn, bèc v¸c hµng ho¸ ... kÕ to¸n lËp phiÕu chi tiÒn mÆt. C¸c phiÕu chi nµy lµ c¨n cø ®Ó lËp chøng tõ - ghi sæ ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý. C¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn b¸n hµng, kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng cña doanh nghiÖp nh­ sau: BiÓu sè 14: sæ chi tiÕt TK- Chi phÝ b¸n hµng Sè hiÖu: 641 Th¸ng 3/2000 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Ghi chó SH NT Nî Cã 021318 039374 260545 ... 3/3 9/3 11/3 ... - Chi phÝ thuª kho - Chi phÝ chµo hµng Chi phÝ lµm hµng mÉu ... 5.600.000 1.832.945 3.657.000 ... Céng: 157.376.000 Sæ chi tiÕt TK 642 : chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp còng ®­îc më t­¬ng tù BiÓu sè 15: Sæ chi tiÕt chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Sè hiÖu: 642 Th¸ng 3/2000 CT - GS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè ph¸t sinh Nî Cã Nî Cã 2/3 5/3 20/3 ... Chi ®iÖn, n­íc TrÝch khÊu hao L­¬ng, BHXH ... Céng : 3.700.000 7.647.700 24.564.000 ... 260.997.143 Ngoµi ra, ë c«ng ty vµo nh÷ng thêi ®iÓm khi mµ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh qu¸ lín kh«ng t­¬ng xøng víi møc ph¸t sinh doanh thu, ®Ó ®¶m b¶o h¹ch to¸n ®óng vµ chÝnh x¸c vÒ doanh thu còng nh­ vÒ kÕt qu¶ kinh doanh. Cuèi kú, kÕ to¸n ®· tiÕn hµnh kÕt chuyÓn vµo TK142 “chi phÝ tr¶ tr­íc” (chi phÝ chê kÕt chuyÓn 1422). Sang kú sau, kÕ to¸n tÝnh to¸n vµ kÕt chuyÓn c¶ phÇn chi phÝ chê kÕt chuyÓn cña kú tr­íc. Sau khi tÝnh to¸n ph©n bæ, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK911 “X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh” (ph©n bæ cho hµng b¸n ra) Nî TK142 (1422) “Chi phÝ tr¶ tr­íc” (ph©n bæ cho hµng tån cuèi kú) Cã TK641 “Chi phÝ b¸n hµng” Sang kú sau kÕ to¸n ghi: Nî TK911 Cã TK1422 Víi c¸ch sö dông vµ tiÕn hµnh h¹ch to¸n nh­ trªn sÏ gióp cho ®¬n vÞ ®¶m b¶o ®¸p øng tèt yªu cÇu qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸, ®ång thêi t«n träng ®óng nguyªn t¾c kÕ to¸n. b- KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh theo quý. T¹i c«ng ty c¨n cø vµo b¸o c¸o kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn göi vÒ, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp sæ chi tiÕt x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. Sæ nµy ®­îc lËp vµo cuèi quý vµ dïng lµm c¨n cø lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, mÉu sæ c«ng ty sö dông nh­ sau: BiÓu sè16: Sæ chi tiÕt theo dâi kÕt qu¶ kinh doanh TK: KÕt qu¶ kinh doanh Sè hiÖu : 911 Quý I n¨m 2000 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 50 31/3 KC doanh thu tiªu thô 511 14.438.453.701 51 31/3 KC gi¸ vèn hµng tiªu thô 632 12.713.991.557 52 31/3 KC chi phÝ b¸n hµng 641 547.526.824 53 31/3 KC chi phÝ QLDN 642 976.023.462 54 31/3 L·i vÒ tiªu thô 911 200.911.858 Ngoµi ra, ®Ó theo dâi vµ kiÓm tra viÖc kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ, kÕ to¸n c«ng ty cßn tiÕn hµnh vµo sæ chi tiÕt theo dâi kÕt qu¶ tiªu thô cña tõng ®¬n vÞ trong c«ng ty, sæ nµy chØ lËp riªng trong néi bé c«ng ty nh»m ®¸nh gi¸ n¨ng lùc kinh doanh cña mçi ®¬i vÞ còng nh­ tõng mÆt hµng kinh doanh, tõ ®ã ®­a ra c¸c kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt víi Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Tõ nh÷ng sæ chi tiÕt nµy kÕ to¸n sÏ vµo sæ tæng hîp cho toµn c«ng ty. MÉu sæ nµy ®­îc lËp nh­ sau: BiÓu sè17: Sæ chi tiÕt kÕt qu¶ 3 th¸ng ®Çu n¨m §¬n vÞ Doanh thu Gi¸ vèn Chi phÝ L·i 1. C«ng ty - Gç tr¾c lµo - Gç Lim - Thuèc tÈm ... 2.XN BQ - Hµng LS - SP Méc 3.BQHN Chèng Mèi 4. Cöa hµng - hµng LS 5.CNBN SP mü nghÖ Sø c¸ch ®iÖn ... 6. BQSG - Thuèc tÈm 7.003.003.726 2.569.298.400 2.611.334.289 79.952.532 ... 1.834.723.349 1.103.558.722 731.164.627 152.492.120 152.492.120 488.230.300 488.230.300 4.813.529.783 4.661.500.783 120.000.000 ... 146.474.423 146.474.423 5.875.302.197 2.267.557.996 2.493.356.944 62.941.000 ... 1.712.596.580 1.038.471.100 676.125.480 151.239.866 151.239.866 422.366.288 422.366.288 4.481.388.630 4.363.517.250 88.554.380 ... 146.474.423 146.474.423 961.018.026 255.056.901 91.251.445 17.011.532 ... 88.562.899 45.049.158 43.513.743 62.996.005 62.996.005 275.596.927 245.651.307 28.445.620 ... 108.683.503 46.683.503 26.725.900 ... 31.563.868 20.038.464 11.525.404 1.252.254 1.252.254 2.868.007 2.868.007 56.544.226 52.332.226 3.000.000 ... C¨n cø vµo sæ chi tiÕt tiªu thô kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ tæng hîp sau: BiÓu sè 18: Sæ tæng hîp kÕt qu¶ 3 th¸ng ®Çu n¨m (§¬n vÞ tÝnh: 1000) ChØ tiªu Doanh thu G¸ vèn Chi phÝ L·i 1.Gç tr¾c nhËp khÈu 2.Hµng mü nghÖ 3. Hµng LS 4.Thuª nhµ ... 2.569.298 4.661.501 4.203.123 245.500 ... 2.267.558 4.363.517 3.954.194 .... 255.057 245.651 199.297 225.000 ... 46.683 52.333 49.632 20.500 ... Céng : 14.438.453,701 12.713.991,557 1.523.550,286 200.911,858 Cuèi kú kinh doanh kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu vµ tiÕn hµnh c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn, gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, sau ®ã lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. MÉu b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: BiÓu sè19: B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh quý i n¨m 2000 STT ChØ tiªu M· sè Sè tiÒn * * 1 2 3 4 5 Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ -ChiÕt khÊu - Gi¶m gi¸ - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i - ThuÕ TT§B, thuÕ xuÊt nhËp khÈu Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi nhuËn gép CPBH Chi phÝ QLDN Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14.438.453.701 14.438.453.701 12.713.991.557 1.724.462.144 547.526.824 976.023.462 200.911.858 phÇn III - hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi i- §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty cã thÓ rót ra mét sè nhËn xÐt sau: 1. MÆt ­u ®iÓm Nh×n chung, kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ë c«ng ty ®· cung cÊp ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý cña ®¬n vÞ. KÕ to¸n cña c«ng ty ®· ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn hµng ®èi víi kh¸ch hµng, t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån hµng ho¸, cung cÊp c¸c sè liÖu gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. Tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n vµ lu©n chuyÓn sæ s¸ch chøng tõ t­¬ng ®èi hîp lý, trªn c¬ së b¶o ®¶m nguyªn t¾c kÕ to¸n cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé c«ng ty, phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ®¬n vÞ, thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý. Khèi l­îng c«ng viÖc cña phßng kÕ to¸n t­¬ng ®èi lín do ph¶i tæng hîp theo dâi sè liÖu tõ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, ®ång thêi ph¶i qu¶n lý s¸t sao t×nh h×nh b¸n hµng cña tõng ®¬n vÞ, thÕ nh­ng c«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ nµy kh¸ chi tiÕt th«ng qua c¸c sæ chi tiÕt néi bé cña doanh nghiÖp. ViÖc lµm nµy thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh trong néi bé doanh nghiÖp. KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ còng ®· ®¶m b¶o theo dâi s¸t sao t×nh h×nh tiªu thô, chi tiÕt vÒ sè l­îng hµng ho¸ xuÊt kho, l­îng hµng bÞ tr¶ l¹i vµ tån kho cuèi kú, ®ång thêi ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi doanh thu b¸n hµng cïng c¸c kho¶n lµm gi¶m trõ doanh thu kh¸c. C«ng ty lùa chän ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n lµ rÊt phï hîp, v× c¸c mÆt hµng cña c«ng ty lµ lín vµ nhiÒu chñng lo¹i. C«ng ty lu«n chÊp hµnh ®óng c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh cña Nhµ n­íc, c¸c chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, tæ chøc sæ s¸ch mét c¸ch phï hîp ®Ó ph¶n ¸nh vµ theo dâi t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. §ång thêi, ghi chÐp ®Çy ®ñ hîp thøc c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®¶m b¶o cho lÜnh vùc l­u th«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao. KÕ to¸n vÒ tiªu thô h¹ch to¸n kh¸ chi tiÕt c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý ph¸t sinh trong kú ®Òu ®­îc theo dâi ®Çy ®ñ trªn c¸c sæ kÕ to¸n. KÕt qña tiªu thô trong kú ®­îc h¹ch to¸n trªn sæ s¸ch phï hîp víi chÕ ®é quy ®Þnh. Víi nh÷ng kho¶n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµo nh÷ng thêi kú ph¸t sinh nhiÒu kh«ng t­¬ng xøng víi doanh thu trong kú th× c«ng ty ®· kÕt chuyÓn vµo TK142 (1422). ViÖc lµm nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng nh»m ®¸ch gi¸ ®óng kÕt qu¶ kinh doanh cña kú kinh doanh, thªm vµo ®ã viÖc h¹ch to¸n nµy ®¶m b¶o nguyªn t¾c phï hîp cña kÕ to¸n, tøc lµ tÊt c¶ c¸c chi phÝ ®­îc x¸c ®Þnh ®Ó tÝnh lç, l·i ph¶i phï hîp víi doanh thu ghi nhËn trong kú vµ ph¶i ®­îc ph©n chia râ rµng trong kú h¹ch to¸n. 2. Nh÷ng tån t¹i Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn, kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cßn cã nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc: ViÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn cña hµng nhËp bao gåm gi¸ mua thùc tÕ céng víi chi phÝ mua céng víi thuÕ nhËp khÈu, ®iÒu nµy ®óng, song ë c«ng ty l¹i kh«ng t¸ch biÖt chi phÝ mua hµng riªng ®Ó tËp hîp ph©n bæ cho hµng ho¸ xuÊt b¸n nh­ chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh. Theo chÕ ®é th× c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ mua hµng trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ph¶i h¹ch vµo TK1562 “chi phÝ mua hµng”. ViÖc ghi gép nh­ hiÖn nay ë c«ng ty lµm cho c«ng viÖc ®¬n gi¶n h¬n nh­ng kh«ng theo dâi ®­îc râ rµng, chÝnh x¸c c¸c kho¶n chi phÝ nµy nªn kh«ng thÓ ph©n bæ cho hµng tiªu thô trong kú còng nh­ hµng tån cu«Ý kú. §Ó theo dâi gi¸ trÞ hµng ho¸ lu©n chuyÓn, phßng kÕ to¸n c«ng ty lËp duy nhÊt mét sæ chi tiÕt theo dâi vËt t­ ®Ó theo dâi vÒ mÆt sè l­îng vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp, xuÊt, tån hµng ho¸. Bé phËn kho hµng kh«ng lËp sæ ®Ó theo dâi cïng nh©n viªn phßng kÕ to¸n, viÖc lµm nµy g©y khã kh¨n trong viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu (nÕu cÇn). ë c«ng ty hiÖn nay, khi xuÊt b¸n hµng cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi nhËn doanh thu nh­ ®èi víi bªn ngoµi, tøc lµ h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 511. ViÖc h¹ch to¸n nµy lµ tr¸i víi quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ h¹ch to¸n doanh thu tiªu thô trong néi bé doanh nghiÖp, g©y khã kh¨n cho viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. HiÖn nay, ë c«ng ty cã rÊt nhiÒu mÆt hµng kh«ng cã hiÖu qu¶ (tøc lµ kh«ng cã l·i) ®iÒu nµy do gi¸ c¶ thÞ tr­êng biÕn ®éng, trong khi ®ã ë c«ng ty l¹i kh«ng hÒ sö dông tµi kho¶n dù phßng cho mét sè mÆt hµng nµy. Do ®ã, c«ng ty nªn lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho nh»m ®¶m b¶o lîi Ých cho doanh nghiÖp. V× c«ng ty cã ®Þa thÕ ®Êt réng nªn c«ng ty ®· tiÕn hµnh cho thuª, thÕ nh­ng kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®· h¹ch to¸n hÕt vµo doanh thu (TK511) ®Ó tÝnh tæng doanh thu. ViÖc h¹ch to¸n nµy lµ kh«ng ®óng víi chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Nh÷ng kho¶n nµy theo quy ®Þnh ph¶i ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 721 “thu nhËp bÊt th­êng”, mÆt kh¸c viÖc h¹ch to¸n nh­ ë c«ng ty hiÖn nay sÏ ph¶n ¸nh sai vÒ kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty. II- mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi 1. TÝnh cÊp thiÕt ph¶i hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô Víi nÒn kinh tÕ më cöa, nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ ­u ®·i, ngµy cµng thu hót nhiÒu nhµ ®Çu t­ vµo ViÖt Nam. Cïng víi sù du nhËp nµy lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng còng ngµy mét ®a d¹ng h¬n. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tån t¹i nhiÒu nÒn kinh tÕ kh¸c nhau, tr­íc kia, trong nÒn kinh tÕ cò, b¸n hµng theo ph­¬ng thøc trùc tiÕp, theo ph¸p lÖnh cña nhµ n­íc lµ chñ yÕu, th× giê ®©y cã thÓ b¸n hµng theo nhiÒu ph­¬ng thøc kh¸c nhau (b¸n hµng qua ®¹i lý, b¸n tr¶ gãp...). KÌm theo ph­¬ng thøc b¸n hµng nµy lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n ®a d¹ng vµ phong phó h¬n rÊt nhiÒu (thanh to¸n b»ng sÐc, ngo¹i tÖ ...). §Ó b¸n ®­îc nhiÒu hµng ho¸ th× c¸c doanh nghiÖp rÊt chó träng ®Õn kh©u b¸n hµng víi nh÷ng chiÕn l­îc qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ ®­îc thùc hiÖn tr­íc, trong vµ sau khi b¸n hµng. Sù ®æi míi s©u s¾c c¬ chÕ kinh tÕ nµy kh«ng chØ ®ßi hái chóng ta ®æi míi c¸ch thøc qu¶n lý nãi chung mµ cßn chó träng ®Õn sù c¶i c¸ch c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh nãi riªng. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh cã vai trß tÝch cùc trong qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. §Ó theo kÞp vµ ph¶n ¸nh ®óng thùc chÊt nghiÖp vô kinh tÕ trong thêi kú ®æi míi ®ßi hái hÖ thèng kÕ to¸n tµi chÝnh ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp còng ph¶i tõng b­íc ®æi míi cho phï hîp víi hoµn c¶nh míi. Tr­íc chóng ta, trªn thÕ giíi cã nhiÒu quèc gia ®· tõng chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ nh÷ng møc ®é kh¸c nhau sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, gÆt h¸i ®­îc rÊt nhiÒu thµnh c«ng víi nh÷ng thµnh tùu v­ît bËc vÒ t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn. Nh­ vËy, lµ mét n­íc ®i sau, chóng ta häc hái ®­îc nh÷ng g× trong qu¸ tr×nh ®æi míi, tæ chøc l¹i hÖ thèng kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô nãi riªng. Kinh nghiÖm cña mét sè n­íc ph¸t triÓn còng nh­ ®ang ph¸t triÓn ®i tr­íc lµ: Ph¶i ®æi míi hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp khi c¬ chÕ qu¶n lý thay ®æi, ®iÒu nµy lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, hoµn toµn phï hîp víi quy luËt biÖn chøng, quy luËt phñ ®Þnh. NÕu kh«ng thay ®æi hoÆc chËm thay ®æi sÏ dÉn ®Õn tôt hËu, lµm cho nÒn kinh tÕ bÞ ¶nh h­ëng, chËm ph¸t triÓn. Sù tån t¹i ®a d¹ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng c¸c h×nh thøc së h÷u ®· t¹o nªn rÊt nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp. §iÒu nµy lµm cho Nhµ n­íc chØ cã thÓ qu¶n lý trªn b×nh diÖn vÜ m« mµ th«i chø kh«ng thÓ ®i s©u can thiÖp vµo ho¹t ®éng cña tõng doanh nghiÖp ®­îc. Do vËy, hÖ thèng kÕ to¸n tµi chÝnh nhµ n­íc ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp chØ mang tÝnh chÊt h­ìng dÉn, lµ c¸i khung cho c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n. Cßn vÊn ®Ò h¹ch to¸n chi tiÕt cô thÓ theo yªu cÇu qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp cßn ph¶i phô thuéc vµo quy m«, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, nh©n tµi, vËt lùc cña b¶n th©n doanh nghiÖp ®ã. Song, dï h¹ch to¸n theo h­íng nµo th× c¸c quèc gia ®Òu tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n dùa vµo nh÷ng chuÈn mùc, quy t¾c vµ th«ng lÖ kÕ to¸n quèc tÕ ®­îc ¸p dông réng r·i trªn thÕ giíi. NhÊt lµ, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi mµ xu h­íng quèc tÕ ho¸ trªn mäi ph­¬ng diÖn th× ®iÒu nµy lµ rÊt cã ý nghÜa, nã lµm cho nÒn kinh tÕ thÕ giíi sÏ hoµ ®ång h¬n vµ tiÕn tíi thèng nhÊt trong mét t­¬ng lai kh«ng xa. Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù ®æi míi kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ, hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc t¨ng c­êng vµ n©ng cao chÊt l­îng vÒ qu¶n lý tµi chÝnh quèc gia, qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ kinh tÕ míi, hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam kh«ng cßn phï hîp víi yªu cÇu cña kinh tÕ thÞ tr­êng, yªu cÇu cña nÒn “kinh tÕ më”, cña sù hoµ nhËp víi th«ng lÖ phæ biÕn cña kÕ to¸n c¸c n­íc ®ßi hái ph¶i ®­îc c¶i c¸ch mét c¸ch triÖt ®Ó, toµn diÖn kÓ c¶ vÒ kÕ to¸n Nhµ n­íc vµ kÕ to¸n doanh nghiÖp. Tõ n¨m 1994, d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, Bé tµi chÝnh ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu, x©y dùng hÖ thèng kÕ to¸n ¸p dông cho doanh nghiÖp, hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp ®­îc thiÕt kÕ, x©y dùng trªn nguyªn t¾c tho¶ m·n yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam, t«n träng vµ vËn dông cã chän läc chuÈn mùc quèc tÕ vÒ kÕ to¸n, phï hîp víi nguyªn t¾c phæ biÕn cña kÕ to¸n quèc tÕ. §ång thêi, hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp ®­îc x©y dùng còng thÝch øng, phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay vµ trong nh÷ng n¨m s¾p tíi. N»m trong hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp, kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña doanh nghiÖp lµ mét phÇn hµnh kÕ to¸n quan träng. PhÇn hµnh nµy kh«ng chØ cã ý nghÜa víi b¶n th©n doanh nghiÖp mµ cßn cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c lo¹i thuÕ (TTT§B, VAT, TNDN…) mµ doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc. ChÝnh v× vËy, phÇn hµnh kÕ to¸n nµy rÊt ®­îc chó träng trong viÖc tæ chøc h¹ch to¸n, qu¶n lý h¹ch to¸n chøng tõ ban ®Çu ®Õn b¸o c¸o cuèi cïng. 2. Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô C«ng ty víi chøc n¨ng lµ kinh doanh hµng ho¸ l©m s¶n, thuèc b¶o qu¶n l©m s¶n... Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®· vËn dông mét c¸ch linh ho¹t, cã hiÖu qu¶ hÖ thèng kÕ to¸n míi vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô rÊt ®­îc chó träng, quan t©m. ThÕ nh­ng, ®Ó c«ng t¸c h¹ch to¸n ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ë c«ng ty, ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam quy ®Þnh, ph¸t huy ­u ®iÓm gi¶m bít vµ lo¹i trõ nh÷ng nh­îc ®iÓm th× cÇn ph¶i cã h­íng hoµn thiÖn c¸ch thøc h¹ch to¸n. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë nhµ tr­êng còng nh­ viÖc tiÕp cËn c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i c«ng ty, em m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt nhá nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi. a- ý kiÕn vÒ h×nh thøc kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông Víi h×nh thøc Chøng tõ - Ghi sæ, khèi l­îng c«ng viÖc ph¶i ghi chÐp rÊt nhiÒu, ®Æc biÖt vµo cuèi kú h¹ch to¸n mµ hiÖn nay c«ng ty vÉn ®ang lµm kÕ to¸n thñ c«ng, v× vËy c«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch sö dông m¸y vi tÝnh vµo viÖc sö lý th«ng tin kÕ to¸n, gióp cho c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc nhanh chãng, chÝnh x¸c, kÞp thêi cung cÊp th«ng tin phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ, gi¶m nhÑ khèi l­îng c«ng viÖc nh­ng vÉn ®¶m b¶o ®é tin cËy vÒ sè liÖu. b. ý kiÕn vÒ h¹ch to¸n chi phÝ mua hµng Theo chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam th× kho¶n chi phÝ ph¸t sinh mua hµng sÏ ®­îc h¹ch to¸n riªng biÖt vµo TK1562 “Chi phÝ thu mua hµng ho¸”. Nh­ng hiÖn nay, ë c«ng ty kh«ng hÒ theo dâi kho¶n chi phÝ ph¸t sinh nµy trªn TK1562, mµ mäi chi phÝ liªn quan sÏ ®­îc h¹ch to¸n gép hÕt ®Ó tÝnh lu«n vµo gi¸ vèn cña l« hµng mua vµ tÊt c¶ ®­îc ghi chung trªn TK156. ViÖc h¹ch to¸n nh­ vËy, vÒ b¶n chÊt nghiÖp vô th× kh«ng ®óng v× chi phÝ ph¸t sinh trong khi mua hµng sau nµy sÏ ®­îc ph©n bæ vµo hµng tiªu thô trong kú riªng. Kho¶n chi phÝ thu mua nµy ®­îc ph©n bæ nh­ sau: PhÝ thu mua ph©n bæ cho Chi phÝ thu mua ph©n bæ hµng tån §kú vµ Psinh trong kú TrÞ gi¸ cho hµng tiªu thô trong kú = * mua cña Tæng trÞ gi¸ mua cña hµng tån hµngtiªu §kú vµ nhËp trong kú thôTr.kú Tõ ®©y cã thÓ tÝnh ®­îc chi phÝ thu mua ®Ó l¹i cho hµng tån kho cuèi kú b»ng c¸ch: Chi phÝ thu mua Chi phÝ thu mua Chi phÝ thu Chi phÝ thu mua ®Ó l¹i cho hµng = tån ®Çu kú + mua ph¸t sinh - cña hµng tiªu tån cuèi kú trong kú thô trong kú Tæng chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tiªu thô trong kú víi trÞ gi¸ cña hµng tiªu thô trong kú míi chÝnh lµ trÞ gi¸ vèn cña hµng tiªu thô trong kú. §©y lµ c¬ së kÕ to¸n lËp Chøng tõ - Ghi sæ cho TK632 C«ng ty cã thÓ më thªm sæ chi tiÕt chi phÝ mua hµng ®Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ nµy, v× ®©y còng lµ kho¶n chi phÝ kh¸ lín trong viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn. MÉu sæ cã thÓ ®­îc thiÕt kÕ nh­ sau (B¶ng bªn). Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn chi phÝ mua hµng, c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì... kÕ to¸n vµo sæ theo mÉu sau: BiÓu sè 20: Sæ chi tiÕt chi phÝ mua hµng MÆt hµng Th¸ng...n¨m... Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi Nî TK 1562, Cã c¸c tµi kho¶n SH NT 111 112 331 Tæng 1. D­ ®Çu th¸ng 2. Ph¸t sinh trong kú ... Céng ph¸t sinh: c. ý kiÕn vÒ h¹ch to¸n doanh thu tiªu thô néi bé. HiÖn nay, ë c«ng ty toµn bé doanh thu b¸n hµng ®Òu ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 511 (kÓ c¶ viÖc b¸n cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc). ViÖc h¹ch to¸n nµy kh«ng ph©n biÖt ®­îc doanh sè b¸n ra bªn ngoµi vµ bªn trong doanh nghiÖp, kh«ng ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng kinh doanh mét c¸ch chÝnh x¸c. VËy, c«ng ty nªn sö dông TK 512 “Doanh thu tiªu thô néi bé” ®Ó theo dâi nh÷ng kho¶n doanh thu tiªu thô trong néi bé doanh nghiÖp. ViÖc lµm nµy võa ®óng chÕ ®é quy ®Þnh l¹i võa thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi vÒ doanh thu mét c¸ch chÝnh x¸c gi÷a bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã cã chiÕn l­îc kinh doanh hîp lý. d. ý kiÕn vÒ h¹ch to¸n doanh thu Víi viÖc cho thuª nhµ ë c«ng ty nh­ hiÖn nay, hµng n¨m c«ng ty còng thu ®­îc mét kho¶n t­¬ng ®èi lín. Nh­ng kho¶n nµy c«ng ty còng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 511, viÖc lµm nµy lµ kh«ng ®óng víi quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh, c«ng ty nªn sö dông TK721 “Thu nhËp bÊt th­êng” ®Ó theo dâi riªng vµ ®Õn cuèi kú th× kÕt chuyÓn sang TK911 ®Ó x¸c ®Þnh cho ho¹t ®éng bÊt th­êng. Víi viÖc h¹ch to¸n vµo TK511 th× kÕt qu¶ cuèi cïng kh«ng bÞ ¶nh h­ëng nh­ng xÐt cho kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh th× v« h×nh chung ®©y lµ mét kho¶n lµm t¨ng thu nhËp cña ho¹t ®éng kinh doanh, nh­ vËy viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ kh«ng ®­îc chÝnh x¸c. e. ý kiÕn vÒ viÖc lËp dù phßng Trong thùc tÕ, ®Ó h¹n chÕ bít nh÷ng thiÖt h¹i vµ ®Ó chñ ®éng h¬n vÒ tµi chÝnh trong c¸c tr­êng hîp x¶y ra do t¸c nh©n kh¸ch quan nh­ gi¶m gi¸ hµng b¸n, nhµ n­íc cho phÐp c¸c doanh nghiÖp lËp dù phßng ®Ó phÇn nµo gi¶m bít nh÷ng rñi do, do ®ã thùc chÊt viÖc lËp dù phßng lµ quyÒn lîi vÒ mÆt tµi chÝnh cña c«ng ty, chÝnh Nhµ n­íc ®· hç trî cho viÖc mÊt m¸t ®ã. Víi hµng tån kho: T¹i thêi ®iÓm kiÓm kª hµng tån kho, ph¸t hiÖn chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ hµng tån kho ghi trªn sæ kÕ to¸n víi gi¸ thùc tÕ trªn thÞ tr­êng, nÕu gi¸ thùc tÕ trªn thÞ tr­êng nhá h¬n gi¸ trÞ ghi trªn sæ kÕ to¸n ta lËp dù phßng. Møc trÝch dù phßng nh­ sau: Møc dù phßng gi¶m = Sè l­îng hµng tån x Møc gi¶m gi¸ cña gi¸ hµng tån kho kho i cuèi niªn ®é hµng tån kho i Sau ®ã sö dông TK 159 “Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho” ®Ó h¹ch to¸n. Tµi kho¶n nµy cã kÕt cÊu nh­ sau: Bªn nî: Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ Bªn cã: TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ D­ cã: Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho hiÖn cßn. Khi lËp dù phßng ghi t¨ng chi phÝ: Nî TK 6426 Cã TK 159 Cuèi niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, hoµn nhËp dù phßng vµo thu nhËp bÊt th­êng: Nî TK 159 Cã TK721 Sau ®ã tÝnh cho n¨m sau. VÒ phÝa doanh nghiÖp, nÕu dù phßng thùc sù x¶y ra th× ®ã lµ nguån bï ®¾p thiÖt h¹i, h¬n n÷a t¨ng chi phÝ lµm gi¶m l·i, nh­ vËy thuÕ ph¶i nép Ýt ®i ®iÒu nµy cã lîi cho doanh nghiÖp. Cßn nÕu lËp dù phßng råi mµ ®iÒu ®ã kh«ng x¶y ra th× doanh nghiÖp hoµn nhËp dù phßng vµo thu nhËp bÊt th­êng - vÉn ®¶m b¶o c©n b»ng gi÷a doanh thu vµ chi phÝ. KÕt luËn Nh­ vËy, tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt, chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong qu¸ tr×nh kinh doanh, tæ chøc kh©u tiªu thô tèt míi cã hy väng kÕt qu¶ kh¶ quan. KÕt qu¶ cuèi cïng sÏ ®¸nh gi¸ ®­îc thùc chÊt n¨ng lùc kinh doanh, kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña c¸c doanh nghiÖp. §iÒu ®ã ®ßi hái bé m¸y qu¶n lý ph¶i cã ®Çy ®ñ kiÕn thøc tæng hîp vµ chuyªn s©u vÒ lÜnh vùc kinh tÕ, tæ chøc vµ qu¶n lý ®Ó cã thÓ t¹o chiÕn l­îc kinh doanh l©u dµi cho c«ng ty. Trong chiÕn l­îc vÒ qu¶n lý kÕ to¸n gi÷ mét vai trß hÕt søc quan träng, cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cña ban gi¸m ®èc. V× vËy, viÖc tæ chøc h¹ch to¸n khoa häc vµ hîp lý toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n vµ ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n trong kh©u tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty . Qua qu¸ tr×nh häc tËp t¹i nhµ tr­êng vµ viÖc t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi cïng sù h­ìng dÉn cña thÇy gi¸o h­ìng dÉn còng nh­ cña c¸c c¸n bé c«ng ty em cã ®iÒu kiÖn nghiªn cøu ®Ò tµi “Hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi”. Trong luËn v¨n nµy em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn, ®Ò xuÊt nhá ®ãng gãp vµo viÖc h¹ch to¸n t¹i c«ng ty. Song, ®©y lµ ®Ò tµi kh¸ phøc t¹p ®ång thêi do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn luËn v¨n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó nhËn thøc cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tÊt c¶ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o h­íng dÉn - PTS. NuyÔn V¨n C«ng - ng­êi ®· trùc tiÕp h­ìng dÉn em hoµn thµnh luËn v¨n nµy vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. môc lôc Tiªu ®Ò trang Lêi nãi ®Çu................................................................................. PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i.............................................................................. i- §Æc ®iÓm kinh doanh th­¬ng m¹i cã ¶nh h­ëng ®Õn h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸............................ II-Tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô - ý nghÜa, yªu cÇu, nhiÖm vô h¹ch to¸n ................................................................................................. 1. kh¸i niÖm tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô.......................................... 2. C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô.............................................................. 3. Yªu cÇu, nhiÖm vô h¹ch to¸n........................................................ III- H¹ch to¸n tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p KKTX................................................................................... 1. Tµi kho¶n h¹ch to¸n b¸n hµng........................................................ 2. ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n.................................................................. IV- §Æc ®iÓm h¹ch to¸n tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p KK§K........................................................... 1. Tµi kho¶n h¹ch to¸n....................................................................... 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n.................................................................. V- H¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ......................................... VI- Kinh nghiÖm h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i mét sè n­íc trªn thÕ giíi........................................................... 1. KÕ to¸n Mü ................................................................................... 2. KÕ to¸n Ph¸p.................................................................................. PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi i- §Æc ®iÓm kinh tÕ vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty cã ¶nh h­ëng ®Õn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô ..................................................................................... 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ................................. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi ............................................................................... II- §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi ................................................... 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty ................................ 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty ................................... III- H¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi ...................................................................................... 1. C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng ë c«ng ty ............................................. 2. H¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ ......................................... IV- H¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi ................................................................... PhÇn III: Hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi I- §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tai C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi ........ 1. MÆt ­u ®iÓm................................................................................... 2. nh÷ng tån t¹i ................................................................................. II- Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi ....................................................................................... 1. TÝnh cÊp thiÕt ph¶i hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô........................................................................................ 2. Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô ....................................................................................... KÕt luËn ....................................................................................... 1 3 3 5 14 23 25 27 33 33 37 43 60 67 67 70 78 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh Chñ biªn: PTS NguyÔn V¨n C«ng - NXB Tµi chÝnh 2000 2.ThuÕ vµ kÕ to¸n ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Chñ biªn: PGS.PTS Ng« ThÕ Chi, PTS Vò C«ng Ty NXB tµi chÝnh 1999 3.Gi¸o tr×nh kinh tÕ th­¬ng m¹i Chñ biªn: PGS. PTS §Æng §×nh §µo 4. Gi¸o tr×nh lý thuyÕt h¹ch to¸n kÕ to¸n Chñ biªn: PTS NguyÔn thÞ §«ng - Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh n¨m 1998 5.Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh Chñ biªn: PGS. PTS Ph¹m ThÞ G¸i - NXB Gi¸o dôc 1997 6. KÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp Chñ biªn: PTS §Æng ThÞ Loan - NXB Tµi chÝnh 1998 7.H¹ch to¸n kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i Chñ biªn: NguyÔn V¨n Nghiªm - NXB Thèng kª 1999 8. Nguyªn lý kÕ to¸n Mü Ronald. Thacrel – NXB thèng kª 1994 9. §Æc ®iÓm kÕ to¸n Ph¸p ...

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thương mại Lâm sản Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan