Đề tài Hoàn thiện kế toán xuất khẩu rau quả - Nông sản tại Tổng Công ty Rau quả - Nông sản Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Sau 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế nước ta đã thu được những thành tựu nổi bật, trong đó có sự đóng góp rất lớn của xuất khẩu. Hoạt động xuất khẩu đã được thúc đẩy phát triển và được coi là một trong ba chương trình lớn của Nhà nước mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã đề ra cho giai đoạn phát triển kinh tế của nước ta hiện nay. Xuất khẩu có vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội, bởi vì thông qua việc mở rộng xuất khẩu cho phép nước ta tăng thu ngoại tệ cho tài chính và nhu cầu xã hội, cũng như tạo điều kiện cho sự phát triển cơ sở hạ tầng. Mặt khác, trong xu thế quốc tế hoá, toàn cầu hoá của nền kinh tế thế giới hiện nay, Sự phát triển của xuất khẩu còn là một trong những tiền đề, động lực trực tiếp thúc đẩy tốc độ hội nhập và gắn kết nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế thế giới. Hơn thế nữa, đẩy mạnh xuất khẩu còn cho phép sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tận dụng tốt lực lượng lao động dồi dào trong nước qua đó tạo điều kiện tăng thu nhập quốc dân, nâng cao mức sống cho người lao động, thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Ngày 7/11/2006 vừa qua có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nền kinh tế nước ta khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO. Tuy nhiên, sự kiện này vừa mở ra cho nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như quá trình xuất khẩu của Việt Nam nói riêng có nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức. Do đặc thù về điều kiện tự nhiên nên Việt Nam có thế mạnh trong việc xuất khẩu các loại rau quả. Nhưng để tăng giá trị các mặt hàng nông sản xuất khẩu, việc gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến đã trở thành một vấn đề hết sức quan trọng và cấp bách. Nông nghiệp cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào cho công nghiệp và ngược lại, công nghiệp chế biến sẽ tạo đầu ra cho nông nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Đó cũng là một trong những mục tiêu của chương trình CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Là Tổng công ty trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu hàng nông sản và rau quả lớn nhất cả nước, Tổng công ty Rau quả- nông sản Việt Nam phải đứng trước nhiệm vụ làm thế nào để có thể xuất khẩu được nhiều sản lượng rau quả chế biến nhiều hơn nữa trong những năm tới. Trong những năm qua, Tổng công ty đã không ngừng phấn đấu để trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành, sớm khẳng định được vai trò vị thế của mình trong nước và quốc tế. Tuy nhiên cùng với sự ra đời của cơ chế thị trường ở Việt Nam kèm theo đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các thành phần kinh tế khác nhau khiến cho Tổng công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và xuất khẩu nói riêng. Qua thời gian thực tập tại Tổng công ty Rau quả- nông sản, được sự giúp đỡ tận tình của các cô chú, anh chị trong phòng kinh doanh xuất nhập khẩu 9 của Tổng công ty rau quả- nông sản Việt Nam và dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo- Thạc sỹ Hoàng Thị Việt Hà, em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán xuất khẩu rau quả -nông sản tại Tổng công ty Rau quả- nông sản Việt Nam” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Chuyên đề gồm có 3 chương: Chương 1: Những lý luận chung về xuất khẩu hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Chương 2: Thực trạng xuất khẩu sản phẩm rau quả chế biến tại Tổng công ty Rau quả- nông sản Việt Nam. Chương 3: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm rau quả-nông sản tại Tổng công ty Rau quả- nông sản Việt Nam. Mặc dù được sự giúp đỡ rất nhiều và bản thân em cũng có nhiều cố gắng nhưng với thời gian và trình độ còn hạn chế nên chuyên đề này còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý của các thầy cô cũng như các cô chú trong phòng kinh doanh xuất nhập khẩu nơi em thực tập để bài viết này của em được hoàn thiện hơn. Sinh viên TẠ THU HƯƠNG CHƯƠNG 1 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 1.1 Xuất khẩu hàng hóa trong nền kinh tế thị trường 1.1.1 Khái niệm về xuất khẩu Các ngành ra đời và phát triển trong nền kinh tế quốc dân là do sự phân công lao động xã hội. Chuyên môn hoá sản xuất đã làm tăng thêm lực lượng sản xuất xã hội và là một trong những động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế và tiến bộ khoa học kỹ thuật. Với phân công lao động xã hội một cách mạnh mẽ hay là chuyên môn hoá sản xuất một mặt hàng nhất định sẽ tạo ra sự dư thừa trong sản xuất. Và sự dư thừa đó sẽ thúc đẩy nhu cầu trao đổi hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và ngoài nước. Như vậy, chính yếu tố chuyên môn hoá sản xuất đã đặt ra sự cần thiết phải trao đổi trong xã hội các sản phẩm giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Thương mại quốc tế ra đời mà nòng cốt của vấn đề này là hoạt động xuất nhập khẩu Xuất khẩu và nhập khẩu lag hai mặt của thương mại quốc tế. Xuất khẩu được trình bày là một hoạt động buôn bán kinh doanh trên phạm vi quốc tế. Nó không phải là hành vi buôn bán riêng lẻ mà là một hệ thống quan hệ mua bán phức tạp có tổ chức cả bên trong lẫn bên ngoài nhằm mục tiêu lợi nhuận, thúc đẩy hàng hoá phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế ổn định và từng bước nâng cao đời sống kinh tế của nhân dân. Có thể nói xuất khẩu là hoạt động kinh doanh dễ đem lại hiệu quả đột biến nhưng nó có thể gay ra thiệt hại lớn vì nó phải đương đầu với một hệ thống kinh tế khác từ bên ngoài mà chủ thể trong nước tham gia xuất khẩu không dễ dàng khống chế được. Hoạt động xuất khẩu là một mặt quan trọng của thương mại quốc tế. Nó là quá trình bán những sản phẩm của quốc gia đó cho một hay nhiều quốc gia khác trên thế giới nhằm thu ngoại tệ. Theo điều 52 NĐ 52/1998 của chính phủ, Xuất khẩu là hoạt động bán hàng của thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài theo các hợp đồng mua bán, bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất và chuyển khẩu hàng hoá. Như vậy, mọi khái niệm đều cho rằng: Xuất khẩu là một hoạt động kinh doanh nhưng phạm vi vượt khỏi biên giới quốc gia hay là hoạt động buôn bán với nước ngoài. Thông qua hoạt động xuất khẩu có thể đem lại lợi nhuận to lớn cho nền sản xuất trong nước. Cho đến ngày nay hoạt động xuất khẩu càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, và xuất khẩu diễn ra trong tất cả các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế. 1.1.2 Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa có những đặc điểm khác biệt và phức tạp hơn so với hoạt động kinh doanh nội địa cụ thể là: - Thị trường hoạt động rộng, không bó hẹp trong phạm vi quốc gia mà mang tầm quốc tế nên rất khó kiểm soát. Mua bán trung gian chiếm tỷ trọng lớn, hình thức thanh toán phong phú, đồng tiền sử dụng trong thanh toán thường là các ngoại tệ mạnh như USD, JPY,GDP,DEM,EUR Vì vậy hoạt động kinh doanh xuất khẩu chịu ảnh hưởng lớn của sản xuất trong nước và thị trường nước ngoài. - Người mua người bán thuộc các quốc gia khác nhau, có trình độ quản lý, phong tục tập quán tiêu dùng và chính sách ngoại thương của các quốc gia cũng khác nhau. Do đó đối tượng giao dịch không đồng nhất về ngôn ngữ nên trong hợp đồng cần thống nhất loại ngôn ngữ được sử dụng và bản thân các tổ chức và bản thân các tổ chức, các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu cần phải tìm hiểu kỹ đơn vị đối tác, phải có biện pháp phòng vệ trong việc thu hồi nợ. Đồng thời phải quy định rõ cơ quan đứng ra giải quyết tranh chấp khi có tranh chấp xảy ra. - Hàng hóa xuất khẩu được tiêu dùng vượt ra ngoài phạm vi quốc gia đáp ứng nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng trong khu vực và trên toàn thế giới. Nên hàng hóa xuất khẩu phải đảm bảo về mặt chất lượng mẫu mã đẹp, hợp thị hiếu người tiêu dùng của từng quốc gia, từng khu vực trong từng thời kỳ khác nhau. Đối tượng của hoạt động xuất khẩu là những hàng hóa thuộc về lợi thế so sánh của mỗi quốc gia. - Hàng hóa chuyển từ nước xuất khẩu sang nước nhập khẩu phải qua một khoảng cách địa lý khá xa. Do đó mọi phương tiện vận tải như vận tải đường không, vận tải đường bộ, vận tải đường sắt, đường thủy đều có thể được sử dụng. Hàng hóa xuất khẩu cũng phải được bảo quản tốt tránh hỏng hóc, mất mát và giảm chất lượng trong quá trình vận chuyển. - Ngoài các yếu tố chính trị hoặc nghĩa vụ quốc tế thì hoạt động kinh doanh xuất khẩu quan tâm đến những hàng hóa có giá trị thực hiện trên thị trường thế giới lớn hơn giá trị thực hiện trên thị trường nội địa. Ở nước ta kim nghạch xuất khẩu hàng năm tăng lên đáng kể nhưng chất lượng không cao vì thường xuất khẩu những mặt hàng nông sản, thủy hải sản và các sản phẩm thô Chính vì vậy gây nên sự thua thiệt lớn về giá trị xuất khẩu cũng như ưu thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. - Quy trình thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa là một quy trình khép kín gồm hai giai đoạn cơ bản: thu mua sản phẩm hàng hóa trong nước để xuất khẩu và tổ chức công tác xuất bán hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài. Hai giai đoạn này có mối quan hệ mật thiết với nhau, giai đoạn này là bước kế tiếp của giai đoạn kia và ngược lại. Nếu việc mua hàng được thực hiện kịp thời đầy đủ và đúng chủng loại, yêu cầu chất lượng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng xuất khẩu diễn ra nhanh chóng và mang lại hiệu quả cao. Ngược lại kết quả của giai đoạn bán hàng xuất khẩu lại là cơ sở để đưa ra quyết định mua mặt hàng nào, số lượng bao nhiêu và bao giờ thì tiến hành mua Để có hàng xuất khẩu, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu phải tiến hành thu mua hàng hóa của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong nước thông qua các hợp đồng kinh tế đã được ký kết sau đó tập hợp đủ hàng hóa để xuất ra nước ngoài. 1.1.3 Vai trò của xuất khẩu 1.1.3.1 Đối với nền kinh tế quốc dân: Trong thời đại ngày nay cùng tồn tại hoà bình, cùng vươn tới ấm no hạnh phúc và cũng là thời đại mở cửa, mở rộng giao lưu quốc tế. Do đó xu hướng phát triển của nhiều nước trong những năm gần đây là thay đổi chiến lược kinh tế “đóng cửa” sang “mở cửa”. Có thể nói đây là con đường duy nhất tạo ra sự phát triển vượt bậc, giúp cho nền kinh tế cảu mỗi quốc gia ngày càng phát triển. - Xuất khẩu tạo nguồn vốn cho nhập khẩu: Công nghiệp hoá đất nước đòi hỏi phải có một số vốn rất lớn để nhập khẩu máy móc thiết bị, kỹ thuật vật tư và công nghệ tiên tiến. Nguồn vốn để nhập khẩu có thể được hình thành từ các nguồn như: + Liên doanh với nước ngoài hoặc đầu tư trực tiếp từ nước ngoài + Vay nợ, viện trợ, tài trợ + Thu từ hoạt động du lịch, dịch vụ + Xuất khẩu sức lao động . Trong các nguồn vốn như đầu tư nước ngoài, vay nợ, viện trợ . cũng phải trả bằng cách này hay cách khác. Để nhập khẩu thị trường vốn quan trọng nhất là từ xuất khẩu. Xuất khẩu quyết định quy mô và tốc độ tăng của nhập khẩu . Trong những năm qua nguồn vốn thu được từ xuất khẩu không ngừng tăng lên. - Xuất khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang nền kinh tế hướng ngoại. Thay đổi cơ cấu sản xuất và tiêu dùng một cách có lợi nhất đó là thành quả của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá của nước ta là phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới. Sự tác động của xuất khẩu đối với sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế có thể được nhìn nhận theo các hướng sau: + Xuất khẩu các sản phẩm của nước ta cho nước ngoài. + Xuất phát từ nhu cầu của thị trường thế giới để tổ chức sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm mà các nước khác cần. Điều đó có tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. + Xuất khẩu tạo điều kiện cho các ngành có liên quan có cơ hội phát triển thuận lợi. + Xuất khẩu tạo ra khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ, thị trường cung cấp đầu vào cho sản xuất, khai thác tối đa sản xuất trong nước. + Xuất khẩu tạo ra những tiền đề kinh tế kỹ thuật nhằm đổi mới thường xuyên năng lực sản xuất trong nước. + Thông qua xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường thế giới về giá cả, chất lượng - Xuất khẩu tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. Nhờ có xuất khẩu mà hàng triệu người Việt Nam có thể tham gia vào quá trình sản xuất những sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu. Đẩy mạnh xuất khẩu tham gia vào thị trường thế giới tức lag chúng ta đang đi sâu vào phân công lao động quốc tế – con đường tốt nhất tạo được công ăn việc làm cho người lao động. Đời sống của người lao động được cải thiện dần dần theo thu nhập ngày càng tăng lên dựa vào đà tăng của kim nghạch xuất khẩu cả nước. Cần phải thấy rõ rằng không chỉ những người tham gia lao động trực tiếp vào xuất khẩu mới có thu nhập tăng lên mà những người lao động khác dù ở ngành có hay không liên quan đến xuất khẩu nếu không được hưởng các quyền lợi vật chất như lương cao thì cũng được hưởng các phúc lợi xã hội do sự đóng góp của các doanh nghiệp xuất khẩu vào ngân sách Nhà nước. Do đó cần phải nhận thức rõ vai trò của xuất khẩu, tập trung sức mạnh xuất khẩu hơn nữa vì xuất khẩu còn tạo ra nguồn vốn để nhập khẩu vật phẩm tiêu dùng thiết yếu trong đời sống nhân dân. - Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta. Thông thường hoạt động xuất khẩu ra đời sớm hơn các hoạt động kinh tế đối ngoại khác nên nó thúc đẩy quan hệ này phát triển. Chẳng hạn xuất khẩu và sản xuất hàng xuất khẩu thúc đẩy quan hệ tín dụng, đầu tư, vận tải quốc tế . Đến lượt nó, chính các quan hệ kinh tế đối ngoại lại tạo tiền đề để mở rộng xuất khẩu. Nhận biết được vị trí quan trọng của xuất khẩu trong nền kinh tế thị trường, Đảng và Nhà nước ta chủ trương mở rộng và phát triển quan hệ đối ngoại, đặc biệt hướng vào xuất khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là hướng ưu tiên trọng điểm của kinh tế đối ngoại. 1.1.3.2 Đối với các doanh nghiệp

doc84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1577 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện kế toán xuất khẩu rau quả - Nông sản tại Tổng Công ty Rau quả - Nông sản Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tæng quü l­¬ng 4.176.116.000 4.578.159.263 4.3259.356 6 Thu nhËp b×nh qu©n(®/t) 830.000 843.000 850.000 Nguån: Tæng c«ng ty Rau qu¶- n«ng s¶n ViÖt Nam Sè liÖu trªn cho ta thÊy ®­îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Tæng c«ng ty ®· s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh. Tæng c«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc lµm cho tæng doanh thu kh«ng ngõng t¨ng, n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tr­íc.Vèn kinh doanh cña Tæng c«ng ty liªn tôc ®­îc b¶o toµn, ph¸t triÓn hµng n¨m Tæng c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ n­íc. Tæng c«ng ty cßn lu«n ®¶m b¶o thu nhËp hµng n¨m t¨ng Ýt nhÊt lµ 10%. 2.2 Thùc tr¹ng h¹ch to¸n kÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu rau qu¶- n«ng s¶n t¹i Tæng c«ng ty Rau qu¶- n«ng s¶n ViÖt Nam. 2.2.1 Chøng tõ kÕ to¸n sö dông. Tæng c«ng ty Rau qu¶- n«ng s¶n ViÖt Nam ®· ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng tõ rÊt l©u. Doanh thu tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty lu«n t¨ng dÇn qua tõng n¨m trong ®ã bao gåm c¶ doanh thu cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu trùc tiÕp vµ ho¹t ®éng ñy th¸c. §Ó qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ kÕ to¸n ph¶i kiÓm so¸t nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trªn c¬ së c¸c chøng tõ. Bëi v× chøng tõ lµ b»ng chøng chøng minh nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ thùc sù hoµn thµnh theo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm ph¸t sinh. Vµ qu¶n lý häat ®éng xuÊt khÈu hµng hãa còng vËy tøc lµ qu¶n lý trªn c¬ së c¸c chøng tõ. Bé chøng tõ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa mµ c«ng ty sö dông bao gåm: Hîp ®ång xuÊt khÈu rau qu¶- n«ng s¶n Hãa ®¬n th­¬ng m¹i GiÊy kiÓm nhËn hµng hãa Hãa ®¬n vËn chuyÓn PhiÕu ®ãng gãi GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa C¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan nh­: phiÕu thu, b¸o nî, b¸o cã… 2.2.2 Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông TK 111: “TiÒn mÆt” 1111: TiÒn mÆt ViÖt Nam 11111:TiÒn mÆt VND t¹i quü c«ng ty 11112: TiÒn mÆt VND t¹i chi nh¸nh TPHCM 11113: TiÒn mÆt VND t¹i chi nh¸nh H¶i Phßng 1112: TiÒn mÆt ngo¹i tÖ 11121: TiÒn mÆt ngo¹i tÖ t¹i c«ng ty 111211: TiÒn mÆt ngo¹i tÖ t¹i c«ng ty USD 111212: TiÒn mÆt ngo¹i tÖ t¹i c«ng ty EUR 111213: TiÒn mÆt ngo¹i tÖ t¹i c«ng ty JPY 11122: TiÒn mÆt ngo¹i tÖ t¹i chi nh¸nh TPHCM 111221: TiÒn mÆt ngo¹i tÖ t¹i chi nh¸nh TPHCM USD 111222: TiÒn mÆt ngo¹i tÖ t¹i chi nh¸nh TPHCM EUR 111223: TiÒn mÆt ngo¹i tÖ t¹i chi nh¸nh TPHCM JPY 11123: TiÒn mÆt ngo¹i tÖ t¹i chi nh¸nh H¶i Phßng 111231: TiÒn mÆt ngo¹i tÖ t¹i chi nh¸nh H¶i Phßng USD 111232: TiÒn mÆt ngo¹i tÖ t¹i chi nh¸nh H¶i Phßng EUR 111233: TiÒn mÆt ngo¹i tÖ t¹i chi nh¸nh H¶i Phßng JPY TK 112: “TiÒn göi ng©n hµng” 1121: TiÒn VND göi ng©n hµng 11211: TiÒn VND göi ng©n hµng t¹i c«ng ty 112111: TiÒn VND c«ng ty göi t¹i NH NN&PTNT Hµ néi 112112: TiÒn VND c«ng ty göi t¹i NH VCB 112113: TiÒn VND c«ng ty göi t¹i NHCP Qu©n ®éi 112114: TiÒn VND c«ng ty göi t¹i CNNHNNPTNT L¹c Trung 112115: TiÒn VND c«ng ty göi t¹i NHNN&PTNT B¸ch Khoa 112116: Ký quü tiÒn göi VND 11212: TiÒn VND göi ng©n hµng t¹i chi nh¸nh TPHCM 11213: TiÒn VND göi ng©n hµng t¹i chi nh¸nh H¶i Phßng 11214: TiÒn CND göi ng©n hµng t¹i TTXKL§ 1122: TiÒn ngo¹i tÖ göi ng©n hµng 11221: TiÒn ngo¹i tÖ göi ng©n hµng t¹i c«ng ty 112211: TiÒn ngo¹i tÖ c«ng ty göi chi nh¸nh ng©n hµng Nam HN 1122111: TiÒn ngo¹i tÖ c«ng ty göi chi nh¸nh ng©n hµng Nam HN USD 1122112: TiÒn ngo¹i tÖ c«ng ty göi chi nh¸nh ng©n hµng Nam HN EUR 1122113: TiÒn ngo¹i tÖ c«ng ty göi chi nh¸nh ng©n hµng Nam HN JPY 1122114: TiÒn ngo¹i tÖ c«ng ty göi chi nh¸nh ng©n hµng Nam HN SGD 112212: TiÒn ngo¹i tÖ c«ng ty göi chi nh¸nh ng©n hµng L¹c Trung 1122121: TiÒn ngo¹i tÖ c«ng ty göi chi nh¸nh ng©n hµng L¹c Trung tiÒn göi 11221211: TiÒn ngo¹i tÖ c«ng ty göi chi nh¸nh ng©n hµng L¹c Trung USD 11221212: TiÒn ngo¹i tÖ c«ng ty göi chi nh¸nh ng©n hµng L¹c Trung EUR 112213: TiÒn ngo¹i tÖ c«ng ty göi chi nh¸nh ng©n hµng VCB 1122131: TiÒn ngo¹i tÖ c«ng ty göi chi nh¸nh ng©n hµng VCB USD 1122132: TiÒn ngo¹i tÖ c«ng ty göi chi nh¸nh ng©n hµng VCB EUR 1122133: TiÒn ngo¹i tÖ c«ng ty göi chi nh¸nh ng©n hµng VCB JPY 1122134: TiÒn ngo¹i tÖ c«ng ty göi chi nh¸nh ng©n hµng VCB SGD 11222: TiÒn ngo¹i tÖ göi ng©n hµng chi nh¸nh TPHCM 11223: TiÒn ngo¹i tÖ göi ng©n hµng t¹i chi nh¸nh H¶i Phßng TK 131: “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng” 1311: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng trong n­íc 1312: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi 13121: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi XN1 13122: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi XN2 13123: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi XN3 13124: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi Hµ TÜnh 13125: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi Thanh Ho¸ 13126: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi §µ N½ng 13127: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi TPHCM 13128: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi H¶i Phßng TK 156: “Hµng hãa” 1561: Gi¸ mua hµng hãa nhËp khÈu 1562: Gi¸ mua hµng hãa xuÊt khÈu TK 331: “Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n” 3311: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n trong n­íc 3312: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi 33121: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi XN1 33122: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi XN2 33123: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi XN3 33124: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi Hµ TÜnh 33125: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi Thanh Ho¸ 33126: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi §µ N½ng 33127: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi TPHCM 33128: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n n­íc ngoµi H¶i Phßng TK 333: “ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ n­íc” TK 511: “Doanh thu b¸n hµng” 5111: Doanh thu b¸n hµng trong n­íc 5112: Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu 51121: Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu XN1 51122: Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu XN2 51123: Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu XN3 51124: Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu Hµ TÜnh 51125: Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu Thanh Ho¸ 51126: Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu §µ N½ng 51127: Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu TPHCM 51128: Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu H¶i Phßng TK 632: “Gi¸ vèn hµng b¸n” 6321: Gi¸ vèn hµng b¸n trong n­íc 6322: Gi¸ vèn hµng xuÊt khÈu 63221: Gi¸ vèn hµng xuÊt khÈu XN1 63222: Gi¸ vèn hµng xuÊt khÈu XN2 63223: Gi¸ vèn hµng xuÊt khÈu XN3 63224: Gi¸ vèn hµng xuÊt khÈu Hµ TÜnh 63225: Gi¸ vèn hµng xuÊt khÈu Thanh Ho¸ 63226: Gi¸ vèn hµng xuÊt khÈu §µ N½ng 63227: Gi¸ vèn hµng xuÊt khÈu TPHCM 63228: Gi¸ vèn hµng xuÊt khÈu H¶i Phßng 2.2.3 Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n Trong h¹ch to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa c«ng ty h¹ch to¸n theo tû gi¸ thùc tÕ Doanh nghiÖp theo dâi nguyªn tÖ trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt c¸c tµi kho¶n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn, c¸c kho¶n ph¶i thu, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ Mua b¸n ngo¹i tÖ b»ng ®ång ViÖt Nam th× h¹ch to¸n theo tû gi¸ mua b¸n thùc tÕ §Ó hiÓu râ vÒ thùc tr¹ng h¹ch to¸n kÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa t¹i Tæng c«ng ty chóng ta ®i vµo nghiªn cøu ®¬n cö mét vÝ dô vÒ xuÊt khÈu hµng hãa cho mçi ph­¬ng thøc xuÊt khÈu: trùc tiÕp vµ ñy th¸c cña c«ng ty. 2.2.3.1 KÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu trùc tiÕp TÊt c¶ c¸c mÆt hµng trong danh môc hµng xuÊt khÈu cña c«ng ty ®Òu chÞu thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 0%. C¨n cø vµo hîp ®ång xuÊt khÈu hµng hãa ký víi kh¸ch n­íc ngoµi c«ng ty tiÕn hµnh lËp ph­¬ng ¸n kinh doanh vµ thu mua hµng hãa ®Ó xuÊt khÈu. Khi mua hµng hãa c¨n cø vµo hãa ®¬n GTGT kÕ to¸n ghi: Nî TK 1562: trÞ gi¸ mua cña l« hµng Nî TK 13311: VAT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ Cã TK 331: ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n NÕu ph¸t sinh c¸c chi phÝ trong qu¸ tr×nh mua hµng ®Ó xuÊt khÈu th× tÝnh vµo trÞ gi¸ vèn cña hµng hãa vµ kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nh­ hãa ®¬n GTGT ®Ó ghi nhËn chi phÝ nh­ sau: Nî TK 1562:chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp… Nî TK 13311: VAT Cã T K331: ph¶i tr¶ cho ng­êi cung cÊp dÞch vô Khi hµng hãa ®­îc coi lµ xuÊt khÈu c«ng ty ghi nhËn c«ng nî vµ doanh thu theo tû gi¸ thùc tÕ do ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam c«ng bè Nî TK 1312: ph¶i thu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi Cã TK 5112: Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu ®ång thêi ghi gi¶m gi¸ vèn Nî TK 6322: gi¸ vèn cña hµng xuÊt khÈu Cã TK 1562: trÞ gi¸ hµng mua ®Ó xuÊt khÈu C¨n cø vµo tê khai h¶i quan hµng xuÊt khÈu kÕ to¸n ghi sè thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép nh­ sau: Nî TK 5112 Cã TK 3333 Khi nép tiÒn thuÕ xuÊt khÈu hµng hãa c¨n cø vµo phiÕu chi, biªn lai thuÕ kÕ to¸n ghi: Nî TK 3333 Cã TK 111 Khi nhËn ®­îc tiÒn do bªn nhËp khÈu thanh to¸n c¨n cø vµo b¸o cã cña ng©n hµng kÕ to¸n ghi gi¶m c«ng nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng theo tû gi¸ ngµy nhËn nî, kÕ to¸n tµi s¶n b»ng tiÒn ghi t¨ng cho tµi kho¶n tiÒn göi ng©n hµng theo tû gi¸ thùc tÕ t¹i ngµy nhËn ®­îc b¸o cã ®ång thêi ph¶n ¸nh chªnh lÖch tû gi¸ vµo doanh thu tµi chÝnh hoÆc chi phÝ tµi chÝnh nh­ sau: Nî TK 1122: theo tû gi¸ thùc tÕ ngµy nhËn tiÒn mÆt Nî TK 635 hoÆc Cã TK 515: chªnh lÖch tû gi¸ Cã TK 1312: theo tû gi¸ thùc tÕ ngµy nhËn nî C¸c chi phÝ trong qu¸ tr×nh göi hµng ®i xuÊt khÈu ®­îc tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng vµ ®­îc ghi nh­ sau: Nî TK 641: chi phÝ b¸n hµng Cã TK 111 Cô thÓ ta ®i xÐt vÝ dô sau: Khi c«ng ty xuÊt hµng göi ®i xuÊt khÈu c«ng ty kh«ng sö dông phiÕu xuÊt kho ®Ó ghi nhËn cho l­îng hµng xuÊt nµy. Khi hµng hãa ®­îc coi lµ xuÊt khÈu c«ng ty ghi nhËn doanh thu vµ ghi gi¶m gi¸ vèn mµ kh«ng qua tµi kho¶n 157 “ Hµng göi ®i b¸n”. Ngµy 1/2/2005 c«ng ty ®· ký hîp ®ång mua 95.000 kg døa t­¬i cña n«ng tr­êng Thanh Ho¸ Ngµy 3/2/2005 c«ng ty ký hîp ®ång xuÊt khÈu 2.327 thïng døa t­¬i ®ãng hép cho c«ng ty Tomen- NhËt B¶n. C­íc vËn chuyÓn ngµy 3/2/2005 lµ 22.111.600 ®ång TrÞ gi¸ vèn cña l« hµng mua nh­ sau: TrÞ gi¸ mua cña l« hµng ngµy 1/2/2005 lµ 330.220.000 ®ång Ngµy 2/2/2005 c¨n cø vµo tê khai sè 2855 sè thuÕ xuÊt khÈu cña l« hµng ph¶i nép lµ: 73.372.110 ®ång thuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu lµ 20% L« hµng ®­îc xuÊt khÈu ngµy 3/2/2005 trÞ gi¸ hµng XK lµ 352 311 600, trÞ gi¸ b¸n lµ : 23.270 USD tû gi¸ h¹ch to¸n lµ 1USD = 15.795® quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam 23.270* 15.795 = 367.549.650 ®ång Ngµy 30/2/2005 c«ng ty nhËn ®­îc tiÒn hµng víi tû gi¸ thùc tÕ lµ 1USD = 15.800 ®ång Sè tiÒn thùc tÕ c«ng ty nhËn ®­îc lµ 15.800* 23.275 = 367.745.000 ®ång Chªnh lÖch tû gi¸ gi÷a ngµy nhËn nî vµ ngµy nhËn tiÒn lµ: 367.745.000 – 367.549.650 = 195.350 ®ång PhÝ h¶i quan 150.000 ®ång Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nh­ sau: C¸c chøng tõ sö dông: Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2:Giao kh¸ch hµng ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2005 §¬n vÞ b¸n hµng : N«ng tr­êng Thanh Ho¸ §Þa chØ : Thanh Ho¸ MST: 3900236518-1 Hä tªn ng­êi mua hµng: Tæng c«ng ty Rau qu¶- n«ng s¶n ViÖt Nam §Þa chØ : Sè 2 Ph¹m Ngäc Th¹ch, Hµ Néi Sè TK : 0011.0000.13441 MÉu sè: 01.GTKT-SB/2004N 0026956 H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n MST: 01000107035 Ng­êi mua Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä) ho¸ ®¬n gtgt Liªn 2: Giao kh¸ch hµng Ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2005 Tªn ®¬n vÞ b¸n hµng Sè tµi kho¶n §Þa chØ Hä tªn ng­êi mua hµng §Þa chØ : Tæng c«ng ty Rau qu¶ ViÖt Nam : 0011.0000.13441 : Sè 2 Ph¹m Ngäc Th¹ch- Hµ Néi : C«ng ty Tomen( NhËt B¶n) : 3/14 Tokyo MÉu sè 01 GTKT- 3LLUX/2004N 0091113 Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n MST: 0100107035 Ng­êi mua hµng (Ký, ghi râ hä tªn) Ng­êi b¸n hµng (Ký, ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu) Ho¸ ®¬n gtgt Liªn 3: Néi bé Ngµy 03th¸ng 02 n¨m 2005 §¬n vÞ b¸n hµng Sè tµi kho¶n Hä tªn ng­êi mua Tªn ®¬n vÞ §Þa chØ MÉu sè: 01GTKT-3LLLH/2004B : Tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam : 0011.0000.13441 : C«ng ty Tomen : 3/14 Tokyo H×nh thøc thanh to¸n: ®iÖn chuyÓn tiÒn MST: Ng­êi mua hµng (Ký, ghi râ hä tªn) Ng­êi b¸n hµng (Ký, ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu) VIETCOMBANK giÊy b¸o cã SGD NHNT VN Ngµy in: 2/3/2005 M· VAT:01001124370011 M· VAT KH: Ngµy h¹ch to¸n: 30/2/2005 Ng­êi ra lÖnh: C«ng ty Tomen §Þa chØ: 3/14 Tokyo Tµi kho¶n nî: 120401056 Tµi kho¶n cã: 0011370076992 Tæng c«ng ty rau qu¶- n«ng s¶n ViÖt Nam §Þa chØ: Sè 2 Ph¹m Ngäc Th¹ch, QuËn §èng §a, Hµ Néi TiÒn cã: 23 270 USD B»ng ch÷: / Hai m­¬i ba ngh×n hai tr¨m b¶y m­¬i ®« la Mü Néi dung: / Ref: ASW 10154/190505 (//) VAL: 05019USD23270,/B.O:/8402000208731000 Tomen interntional company, 3/14 Tokyo/ BEN:/0011370046992 Viet nam national vegetable, fruit and agricultural corporation, 02 pham ngoc thach street/ HA NOI VIETNAm:/ Pmn: PMT BY CONT 0200 TTTT05 4834 3116 0588 Rate: USD 15800 giao dÞch viªn phßng nghiÖp vô Sè chuyÓn tiÒn: 01905052082116 Sè tham chiÕu: ASW 10154/190505 TLX 21050500876 Message: {1:F01BFTVVNVXAXXX6086293498} {2:O1031642050519RZBAATWWAXXX57025099600505200749N} {3:(108:ASW10154/190505A)} {4: :20ASW10154/190505 :23B:CRED :32A:050519USD50000, :33B:USD50000, :50K:/8402000208731000 CUL TO LTD UL.BAITIK BAATYRA, 126, OFFICE B KYRGYZSTAN BISHKEK :52A:CBMWRUMM :53A:CHASUS33 :57A:BFTVVNVX :59:/0011370076992 viet nam national vegetable, fruit and agricultural product corportion, 02 pham ngoc thach street :70:PMT BY CONTR 04 § 07/02/05 FOR TEXTILE GOODS :71A: OUR :72:/ACC/PAY VIA 198 TRAN QUANG KHAI // STR Bé tµi chÝnh Tæng côc thuÕ AX/ 2004 H¶i quan... Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam ®éc lËp - tù do – h¹nh phóc Biªn lai thu lÖ phÝ h¶i quan Liªn 2: Giao cho ng­êi nép lÖ phÝ Hä vµ tªn ng­êi nép tiÒn §Þa chØ Thu lÖ phÝ h¶i quan Theo giÊy b¸o nép phÝ HoÆc tê khai hµng XK sè H×nh thøc thanh to¸n Sè tiÒn B¨ng ch÷ Ng­êi thu tiÒn (Ký, ®ãng dÊu) :Tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam : Sè 2 Ph¹m Ngäc Th¹ch, Hµ Néi :28855 ngµy 2 th¸ng 2 n¨m 2005 : TiÒn mÆt : 150 000 : Mét tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång Ng­êi viÕt biªn lai (Ký, ghi râ tªn) MÉu: 01 Ký hiÖu: 0045574 tæng c«ng ty rau qu¶- n«ng s¶n viÖt nam §Þa chØ: Sè 2 Ph¹m Ngäc Th¹ch, Hµ Néi Sè phiÕu: 09/02 TK: 11111 TK ®èi øng: 641 PhiÕu chi Ngµy: 05/02/2005 Ng­êi nhËn tiÒn: §Þa chØ: VÒ kho¶n: thanh to¸n phÝ h¶i quan l« xuÊt khÈu døa Sè tiÒn: 150 000 B»ng ch÷: Mét tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång KÌm theo chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu) Thñ quü (Ký hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn (Ký, hä tªn) Tr×nh tù kÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa t¹i c«ng ty nh­ sau: Ngµy 1/2/2005 c«ng ty mua 95000 kg døa t­¬i cña n«ng tr­êngThanh Ho¸ víi gi¸ 3476 ®ång/kg. C¨n cø vµo hãa ®¬n GTGT mµ n«ng tr­êngThanh Ho¸ giao kÕ to¸n ghi vµo sæ NKC ®ång thêi ghi vµo sæ NhËt ký mua hµng, sæ kÕ to¸n chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 1562,3311,1331 vµ sæ c¸i tµi kho¶n 1562,3311,1331… theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 15624: 330 220 000 Nî TK 1331: 16 511 000 Cã TK 33114: 346 731 000 Chi phÝ vËn chuyÓn tÝnh vµo gi¸ vèn cña hµng mua c¨n cø vµo hãa ®¬n GTGT kÕ to¸n ghi nh­ sau: Nî TK 15624: 22 111 600 Cã TK 33114: 22 111 600 Ngµy 3/2/2005 hµng hãa ®­îc xuÊt khÈu kÕ to¸n c¨n cø vµo hãa ®¬n GTGT kÕ to¸n ghi vµo sæ NKC , NhËt ký b¸n hµng sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 1312, 5112 sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 1312, 5112 víi tû gi¸ thùc tÕ ngµy lµ 1USD = 15 795 ®ång theo ®Þnh kho¶n kÕ to¸n sau: Nî TK 13124: 367 549 650 Nî TK 635 : 195 350 Cã TK 51124: 367 745 000 §ång thêi kÕt chuyÓn gi¸ vèn Nî TK 63224: 352 311 600 Cã TK 15624: 352 311 600 C¨n cø vµo tê kh¶i h¶i quan kÕ to¸n ghi sè thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép nh­ sau: Nî TK 51124:73 372 110 Cã TK 3333: 73 372 110 C¨n cø vµo giÊy b¸o cã cña ng©n hµng ngµy 30/2/2005 kÕ to¸n ghi vµo sæ NKC, sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 1312, 1122, sæ c¸i tµi kho¶n 1312, 1122 víi tû gi¸ thùc tÕ ngµy lµ 1USD = 15800 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 1122: 367 745 000 Cã TK 13124: 367 549 650 Cã TK 515: 195 350 C¨n cø vµo biªn lai h¶i quan, phiÕu chi kÕ to¸n ghi sæ NKC, sæ chi tiÕt tµi kho¶n 111, 641 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 641: 150 000 Cã TK 111: 150 000 2.2.3.2 KÕ to¸n ho¹t ®éng nhËn ñy th¸c xuÊt khÈu H¹ch to¸n nghiÖp vô xuÊt khÈu ñy th¸c c«ng ty kh«ng sö dông tµi kho¶n ngoµi b¶ng 003 ®Ó theo dâi trÞ gi¸ cña hµng hãa nhËn ñy th¸c cña kh¸ch hµng chØ theo dâi trªn hîp ®ång ñy th¸c vµ c¸c chøng tõ vÒ hµng hãa. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ho¹t ®éng nhËn ñy th¸c xuÊt khÈu t¹i c«ng ty nh­ sau: Khi nhËn ®­îc b¸o cã cña ng©n hµng vÒ viÖc thanh to¸n l« hµng nhËn ñy th¸c xuÊt khÈu kÕ to¸n ghi: Nî TK 1122 Cã TK 3388 Chi phÝ chi hé cho bªn ñy th¸c c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan kÕ to¸n ghi Nî TK 1388 Cã TK 111 Khi thanh to¸n sè tiÒn cßn l¹i tr¶ cho bªn ñy th¸c sau khi ®· trõ ®i chi phÝ chi hé hoa hång ñy th¸c kÕ to¸n ghi: Nî TK 3388 Nî TK 331 Cã TK 131 Cã TK 138 Thanh to¸n sè tiÒn cßn l¹i sau khi bï trõ gi÷a c¸c kho¶n ph¶i thu ph¶i tr¶víi bªn giao uû th¸c: Nî TK 331 Cã TK 111, 112 S¬ ®å h¹ch to¸n t¹i c«ng ty ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa nhËn ñy th¸c t¹i Tæng c«ng ty TK 331 TK 111, 112 TK 1388 Tæng st hµng Nép hé, chi hé xuÊt khÈu TK 333 ThuÕ XK ph¶i thu TK 511 TK 131 Hoa hång ®­îc h­ëng TK 3331 VAT tÝnh trªn hoa hång uû th¸c §Ó hiÓu râ thªm vÒ viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n nghiÖp vô xuÊt khÈu ñy th¸c cña Tæng c«ng ty chóng ta sÏ ®i nghiªn cøu kü mét hîp ®ång xuÊt khÈu ñy th¸c sau: Hîp ®ång ñy th¸c ®­îc ký kÕt gi÷a Tæng c«ng ty Rau qu¶- n«ng s¶n ViÖt Nam vµ c«ng ty THHH s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu An L¹c ngµy 10/1/2005 t¹i Hµ Néi: L« hµng ®­îc xuÊt ®i ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2005 Tªn hµng hãa xuÊt khÈu: QuÊt sÊy xoa ®­êng vµ cµ chua sÊy Tæng trÞ gi¸ l« hµng mµ bªn nhËp khÈu ph¶i thanh to¸n lµ 10 995 USD Tû gi¸ thùc tÕ ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2005 lµ 1USD = 15806 ®ång VËy tæng trÞ gi¸ tÝnh ra tiÒn ViÖt cña hîp ®ång lµ 10 995*15806 = 173 786 970 ®ång C«ng ty ®­îc h­ëng 0,7% tæng trÞ gi¸ l« hµng 173 786 970* 0,7% = 1 216 732 ®ång trong ®ã doanh thu dÞch vô ñy th¸c lµ 1 106 120 ®ång thuÕ GTGT cña dÞch vô ñy th¸c lµ: 1 106 120*10% = 110 612 ®ång C«ng ty øng tr­íc cho c«ng ty An L¹c sè tiÒn nh­ sau: Ngµy 10/03/2005: 100 000 000 Víi l·i suÊt lµ 0,8% Ngµy 21/03/2005 c«ng ty nhËn ®­îc b¸o cã cña ng©n hµng vÒ viÖc thanh to¸n l« hµng xuÊt khÈu ñy th¸c møt quÊt xoa ®­êng vµ cµ chua sÊy v× vËy sè l·i mµ c«ng ty An L¹c ph¶i tr¶ lµ: 100 000 000*0,8%*11 ngµy/30ngµy = 293 333 Chi phÝ ng©n hµng ngµy 21/03/2005 lµ 30,81USD*15807 = 487 014 ®ång VËy tæng sè tiÒn c«ng ty cßn ph¶i thanh to¸n cho c«ng ty An L¹c lµ: 173 786 970 – 100 000 000 – 487 014 – 1 276 732 – 293 333 = 71 729 891 ®ång Sè tiÒn nµy ®­îc c«ng ty thanh to¸n cho c«ng ty An L¹c ngµy 05/04/2005 Chøng tõ sö dông nh­ sau: Hãa ®¬n (GTGT) MÉu sè: 01 GTKT - LL Liªn 2: Giao kh¸ch hµng 02 – B Ngµy 11 th¸ng 03 n¨m 2005 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH SX vµ XNK An L¹c §Þa chØ: Sè 6 tæ 51 NghÜa T©n CÇu GiÊy §iÖn tho¹i:……………….. MST: 0101054227 Hä tªn ng­êi mua hµng: §¬n vÞ : Tæng c«ng ty rau qu¶- n«ng s¶n ViÖt Nam §Þa chØ: Sè 2 Ph¹m Ngäc Th¹ch, quËn §èng §a, Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt MST: 0100107035 STT Tªn hµng hãa dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1*2 1 2 QuÊt sÊy xoa ®­êng Cµ chua sÊy XuÊt theo hîp ®ång ñy th¸c sè 01 – 05/XN2 ngµy10/0/2005 Tû gi¸ 1USD = 15806 ®ång Kg kg 7500 1500 1,2 1.33 9000USD 1995USD Céng tiÒn hµng: 173 786 970 ThuÕ suÊt thuÕ GTGT: 0% TiÒn thuÕ GTGT 0 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 173 786 970 SètiÒn b»ng ch÷: Mét tr¨m b¶y ba triÖu,b¶y tr¨m t¸m s¸u ngh×n chÝn tr¨m b¶y m­¬i ®ång Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu) Hãa ®¬n MÉu sè: 01 GTKT – 3LL Gi¸ trÞ gia t¨ng LY/2004B Liªn 3: Néi bé 0028204 Ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2005 §¬n vÞ b¸n hµng: Tæng c«ng ty rau qu¶ - n«ng s¶n ViÖt Nam §Þa chØ: Sè 2 Ph¹m Ngäc Th¹ch - Hµ Néi §iÖn tho¹i:………………….MST: 0100107035 Hä tªn ng­êi mua: Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH SX vµ XNK An L¹c §Þa chØ: Sè 6 tæ 51 NghÜa T©n, CÇu GiÊy - Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: tiÒn mÆt MST: 0101054227 STT Tªn hµng hãa dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1*2 1 Thu phÝ ñy th¸c xuÊt khÈu theo hîp ®ång sè 01 – 05/XN2 Ngµy 10/01/2005 1 106 120 Céng tiÒn hµng: 1 106 120 ThuÕ suÊt thuÕ GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 110 612 Tæng sè tiÒn thanh to¸n: 1 216 732 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét triÖu hai tr¨m m­¬i s¸u ngh×n b¶y tr¨m ba hai ®ång Ng­êi mua hµng (Ký, ghi hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, ghi hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi hä tªn) Tæng c«ng ty rau qu¶- n«ng s¶n ViÖt Nam Sè 2 Ph¹m Ngäc Th¹ch - Hµ Néi PhiÕu chi Sè phiÕu: 09/04 Ngµy: 05/04/2005 Tµi kho¶n: 11111 Tµi kho¶n ®/­: 338812 Ng­êi nhËn tiÒn: Phan TuyÕt Nhung §Þa chØ: Phßng KD2 VÒ kho¶n: Thanh to¸n tiÒn hµng l« hµng møt quÊt cµ chua Sè tiÒn: 71 729 891 ® B»ng ch÷: B¶y mèt triÖu b¶y tr¨m hai m­¬i chÝn ngh×n t¸m tr¨m chÝn mèt ®ång KÌm theo: 1 chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) Tr×nh tù kÕ to¸n xuÊt khÈu ñy th¸c nh­ sau: Ngµy 10/03/2005 khi c«ng ty t¹m øng tiÒn hµng cho c«ng ty An L¹c c¨n cø vµo phiÕu chi kÕ to¸n ghi: Nî TK 338812: 100 000 000 Cã TK 11111: 100 000 000 Bót to¸n nµy sÏ ®­îc ph¶n ¸nh vµo sæ nhËt ký chung sæ nhËt ký chi tiÒn sæ chi tiÕt tµi kho¶n 11111, 3388 Ngµy 11/03/2005 l« hµng ®­îc xuÊt khÈu c¨n cø vµo hãa ®¬n GTGT kÕ to¸n chØ l­u vµo hå s¬ cña hµng xuÊt khÈu ñy th¸c ngoµi ra kh«ng cã bót to¸n nµo chøng tá hµng hãa ®· ®­îc xuÊt ®i Ngµy 21/03/2005 nhËn ®­îc b¸o cã cña ng©n hµng vÒ viÖc bªn nhËp khÈu thanh to¸n tiÒn hµng l« møt quÊt cµ chua kÕ to¸n ph¶n ¸nh nghiÖp vô kinh tÕ nµy vµo sæ nhËt ký chung nhËt ký thu tiÒn sæ chi tiÕt tµi kho¶n 1122 theo bót to¸n: Nî TK1122: 173 786 970 Cã TK 338812: 173 786 970 Ngµy 21/03/2005 chi phÝ ng©n hµng vµ l·i vay ng©n hµng chi hé cho bªn ñy th¸c kÕ to¸n ghi Nî TK338812: 780 347 Cã TK 11111: 780 347 Ngµy 5/04/2005 thanh to¸n sè tiÒn hµng cho c«ng ty An L¹c kÕ to¸n khÊu trõ ngay kho¶n hoa hång ñy th¸c, chi phÝ chi hé, kho¶n tiÒn øng tr­íc kÕ to¸n ghi nh­ sau: Nî TK338812: 72 946 623 Cã TK 1122: 71 729 891 Cã TK 51124: 1 106 120 Cã TK 33311: 110 612 Ch­¬ng 3 Mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu s¶n phÈm rau qu¶, n«ng s¶n t¹i tæng c«ng ty rau qu¶ n«ng s¶n viÖt nam 3.1 Sù cÇn thiÕt vµ néi dung cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa 3.1.1 Sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa Chóng ta ®· thÊy ®­îc vai trß ®Æc biÖt quan träng cña ngo¹i th­¬ng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ mçi quèc gia víi c©u nãi næi tiÕng cña tr­êng ph¸i träng th­¬ng hä vÝ ngo¹i th­¬ng lµ “mét c¸i m¸y b¬m” néi th­¬ng nh­ “èng truyÒn dÉn” trong qu¸ tr×nh lµm t¨ng cña c¶i x· héi. Ngo¹i th­¬ng sÏ ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt më réng, n©ng cao chÊt l­îng cña thÞ tr­êng ®Çu vµo vµ thÞ tr­êng ®Çu ra. C¸c quèc gia sÏ ph¸t triÓn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng nhê vµo lîi thÕ so s¸nh mµ hä cã ®­îc. XuÊt khÈu lµ mét ho¹t ®éng mang tÝnh ®a d¹ng vµ phøc t¹p bÞ chi phèi bëi kho¶ng c¸ch ®Þa lý, ng«n ng÷, thêi gian vËn ®éng cña tiÒn hµng vµ c¸c yÕu tè kh¸c. NhiÖm vô cña kÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ cung cÊp th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp thêi nhÊt. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy th× c«ng t¸c kÕ to¸n ë mçi doanh nghiÖp ph¶i ®­îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý tõ viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu cho ®Õn viÖc ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n, hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n. TÊt c¶ ®Òu ph¶i dùa vµo chÕ ®é kÕ to¸n mµ Bé tµi chÝnh ®· ban hµnh. Tuy nhiªn thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu hiÖn nay cßn nhiÒu tån t¹i cÇn quan t©m nh­: c¸c chøng tõ ban ®Çu, hÖ thèng tµi kho¶n vËn dông còng nh­ sæ s¸ch kÕ to¸n ch­a ®­îc ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt gi÷a c¸c ®¬n vÞ ký hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu, sè liÖu kÕ to¸n cßn mang nÆng tÝnh thñ c«ng vµ tèn søc ng­êi, søc cña, ph¶n ¸nh th«ng tin cßn chËm, kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, viÖc ®èi chiÕu sæ s¸ch cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n… ChÝnh v× nh÷ng h¹n chÕ ®ã c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cÇn kh«ng ngõng hoµn thiÖn qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nghiÖp vô kinh tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa nãi riªng ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt 3.1.2 Néi dung hoµn thiÖn kÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa Hoµn thiÖn kÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa thùc chÊt lµ viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nhÞp nhµng, nhanh chãng, chÝnh x¸c, kÞp thêi, th«ng suèt vµ gi¶n tiÖn. ViÖc hoµn thiÖn ph¶i ®¶m b¶o cho c«ng t¸c kÕ to¸n phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi kh¶ n¨ng, tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n còng nh­ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ víi chi phÝ thÊp nhÊt. Hoµn thiÖn kÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa ®­îc tiÕn hµnh trªn nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu VËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n do BTC ban hµnh ®Ó h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Hoµn thiÖn hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n. Hoµn thiÖn hÖ thèng biÓu mÉu b¸o c¸o tµi chÝnh. a Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu. H¹ch to¸n ban ®Çu lµ viÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµm c¬ së cho h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt. H¹ch to¸n ban ®Çu lµ c«ng viÖc khëi ®Çu cña toµn bé c«ng viÖc ghi chÐp kÕ to¸n nh­ng nã l¹i kh«ng do c¸n bé kÕ to¸n trùc tiÕp thùc hiÖn mµ c«ng viÖc nµy chñ yÕu do c¸n bé nghiÖp vô, c¸n bé qu¶n lý ë c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña phßng kÕ to¸n. V× vËy phßng kÕ to¸n cÇn ph©n c«ng cô thÓ cho c¸c c¸n bé kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn, kiÓm tra h¹ch to¸n ban ®Çu ë c¸c bé phËn trong doanh nghiªp: thu nhËn, kiÓm tra chøng tõ ban ®Çu vµ lu©n chuyÓn chøng tõ ban ®Çu kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o viÖc ghi sæ kÕ to¸n. Yªu cÇu cña viÖc lËp chøng tõ ban ®Çu vµ h¹ch to¸n ban ®Çu lµ ph¶n ¸nh trung thùc néi dung kinh tÕ tµi chÝnh ®· ph¸t sinh vµ hoµn thµnh chÝnh x¸c vÒ c¸c chØ tiªu sè l­îng, gi¸ trÞ mµ nghiÖp vô ®ã t¸c ®éng ®Õn tµi s¶n cña doanh nghiÖp. TÝnh trung thùc vµ chÝnh x¸c cña h¹ch to¸n ban ®Çu cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi tÝnh trung thùc vµ chÝnh x¸c cña toµn bé tµi liÖu kÕ to¸n trong doanh nghiÖp. §Ó tæ chøc hîp lý h¹ch to¸n ban ®Çu cÇn ph¶i: Hoµn thiÖn vÒ b¶n chøng tõ Chøng tõ kÕ to¸n lµ nh÷ng chøng minh b»ng giÊy tê vÒ nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh vµ thùc sù hoµn thµnh. Mçi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ngay tõ ®Çu ®· ®­îc ph¶n ¸nh trªn mét b¶n chøng tõ, nã lµ c¨n cø lµ c¬ së ph¸p lý ®Çu tiªn ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. Mçi b¶n chøng tõ cÇn chøa ®ùng tÊt c¶ c¸c chØ tiªu ®Æc tr­ng cho nghiÖp vô kinh tÕ ®ã vÒ néi dung nghiÖp vô, quy m«, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm x¶y ra nghiÖp vô. Do vËy vÊn ®Ò c¬ b¶n ®Ó hoµn thiÖn chøng tõ lµ: C¸c chØ tiªu chøng tõ cÇn râ rµng, sè ph¸t sinh cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ cÇn ghi cô thÓ, chÝnh x¸c trong chøng tõ. §¬n gi¶n hãa biÓu mÉu chøng tõ thuËn tiÖn cho viÖc ghi chÐp vµ phï hîp víi thùc tÕ hiÖn nay. Chøng tõ ®­îc lËp cÇn ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý, ®¶m b¶o ®óng thêi gian vµ ®Þa ®iÓm ph¸t sinh c¸c nghiªp vô kinh tÕ. Sè l­îng chøng tõ Ýt nh­ng ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®­îc th«ng tin mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt. Tæ chøc chØ ®¹o h­íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu cho tõng bé phËn trong ®¬n vÞ gióp hä cã thÓ ghi chÐp chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Môc ®Ých cña viÖc hoµn thiÖn lµ ®¶m b¶o cho c¸c chØ tiªu ghi trªn chøng tõ ®­îc râ rµng, chÝnh x¸c. Nh­ vËy chøng tõ sau khi ®­îc hoµn thiÖn ph¶i tháa m·n yªu cÇu tÝnh nguyªn t¾c biÓu hiÖn hµi hßa gi÷a hai mÆt: Gän, dÔ l­u chuyÓn, dÔ sö dông cho m¸y tÝnh. Râ rµng: tøc diÔn ®¹t râ rµng, chuÈn x¸c néi dung nghiÖp vô kinh tÕ vµ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c bªn tham gia chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi. Sau khi h×nh thµnh chøng tõ ban ®Çu kÕ to¸n cÇn x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ng­êi lËp chøng tõ, tr¸ch nhiÖm thu nhËn, kiÓm tra chøng tõ, thêi h¹n lËp. Hoµn thiÖn qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ Chøng tõ kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh g©y ra sù biÕn ®éng tµi s¶n ë thêi gian vµ ®Þa ®iÓm kh¸c nhau, nã lµ vËt mang th«ng tin. Do ®ã ®Ó phôc vô c«ng t¸c kÕ to¸n vµ cung cÊp th«ng tin phôc vô qu¶n lý chøng tõ sau khi lËp ph¶i ®­îc tËp trung vÒ bé phËn kÕ to¸n ®Ó xö lý, lu©n chuyÓn mét c¸ch khoa häc. Lu©n chuyÓn chøng tõ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn giao, sö dông chøng tõ, tõ khi lËp ®Õn khi ®­a vµo l­u tr÷ b¶o qu¶n. Tïy thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý cña tõng lo¹i nghiÖp vô mµ chøng tõ kÕ to¸n ®­îc giao cho c¸c bé ph©n cã liªn quan. Qu¸ tr×nh xö lý, lu©n chuyÓn chøng tõ ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, tr¸nh trïng l¾p, chång cheo. Do ®ã hoµn thiÖn lu©n chuyÓn chøng tõ lµ viÖc x¸c ®Þnh ®­êng vËn ®éng cña chøng tõ sao cho gi¶m tíi møc thÊp nhÊt viÖc ghi chÐp sæ kÕ to¸n mµ l­îng th«ng tin vÉn ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o cho qu¶n lý, tiÖn cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu. Tïy tõng doanh nghiÖp cô thÓ víi quy m« vµ chøc n¨ng nhiÖm vô kh¸c nhau mµ ®­êng vËn ®éng cô thÓ cña chøng tõ còng kh¸c nhau. §Æc biÖt víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa sè l­îng chøng tõ nhiÒu, lËp ë c¸c thêi gian vµ ®Þa ®iÓm kh¸c nhau, ng«n ng÷ sö dông kh¸c nhau. Do vËy yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vÒ sè l­îng, tÝnh hîp ph¸p cña chøng tõ v× nã kh«ng chØ lµ c¬ së ®Ó ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n mµ cßn lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô thanh to¸n víi nhµ n­íc, víi c¸c ®èi t¸c cña doanh nghiÖp. b. Hoµn thiÖn viÖc v©n dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n do Bé tµi chÝnh ban hanh cho phï hîp víi doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tµi s¶n vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp th­êng xuyªn biÕn ®éng do t¸c ®éng cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc th«ng tin vµ kiÓm tra ®­îc nhê chøng tõ kÕ to¸n. Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh gåm nhiÒu lo¹i cã néi dung kinh tÕ kh¸c nhau, ph¸t sinh ë nhiÒu ®Þa ®iÓm kh¸c nhau do ®ã th«ng tin thu thËp ®­îc rÊt ph©n t¸n, kh«ng cã hÖ thèng. Mµ yªu cÇu qu¶n lý l¹i rÊt cÇn nh÷ng th«ng tin tæng hîp vÒ tõng lo¹i tµi s¶n, tõng lo¹i nguån vèn, tõng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c mçi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh th­êng ph¶n ¸nh quan hÖ gi÷a c¸c mÆt, c¸c tµi s¶n, nguån vèn mµ chøng tõ kÕ to¸n chØ sao chôp nguyªn vÑn nghiÖp vô kinh tÕ.Tù nã kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®èi t­îng kÕ to¸n khi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. ChÝnh v× vËy mµ BTC ®· ban hµnh mét hÖ thèng tµi kho¶n yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp ¸p dông dùa trªn tµi kho¶n ®ã cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp hiÖn nay ®­îc ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/0995 cña Bé tr­ëng BTC bæ sung thªm mét sè tµi kho¶n theo th«ng t­ sè 10/TT/C§KT ®Ó sö dông cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. HÖ thèng tµi kho¶n nµy bao gåm 74 tµi kho¶n kÕ to¸n trong b¶ng ®­îc chia thµnh 9 lo¹i ®­îc ®¸nh sè hiÖu tõ 111 ®Õn 911 vµ 9 tµi kho¶n kÕ to¸n ngoµi b¶ng ®­îc ®¸nh sè tõ 001 ®Õn 009. Tµi kho¶n cÊp I vµ tµi kho¶n cÊp II do BTC hoÆc ngµnh chñ qu¶n ban hµnh. C¸c doanh nghiÖp c¨n cø vµo yªu cÇu qu¶n lý ®Ó më c¸c tµi kho¶n cÊp III vµ cÊp IV… nh»m ph¶n ¸nh chi tiÕt c¸c chØ tiªu cÇn qu¶n lý phôc vô cho viÖc cung cÊp th«ng tin. §¬n vÞ ph¶i c¨n cø vµo néi dung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh vµ hÖ thèng tµi kho¶n thèng nhÊt cña ngµnh ®Ó x¸c ®Þnh danh môc tµi kho¶n kÕ to¸n tæng hîp, c¸c tµi kho¶n cÊp II cÇn sö dông ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Ngoµi ra cÇn x¸c ®Þnh c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n chi tiÕt ph¶i më nh»m phôc vô yªu cÇu qu¶n lý. c Hoµn thiÖn hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n. Sæ kÕ to¸n ®­îc sö dông ®Ó tËp hîp xö lý c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hÖ thèng hãa t×nh h×nh vµ sù vËn ®éng cña ®èi t­îng kÕ to¸n. Th«ng tin vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trªn c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®­îc ph©n lo¹i, tËp hîp trªn c¸c sæ kÕ to¸n theo nh÷ng tiªu thøc nhÊt ®Þnh. Cuèi kú sè liÖu trªn c¸c sæ kÕ to¸n ®­îc tæng hîp theo nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ cÇn thiÕt ®Ó ph¶n ¸nh trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. H×nh thøc kÕ to¸n lµ hÖ thèng tæ chøc sæ kÕ to¸n bao gåm sè l­îng sæ, kÕt cÊu c¸c lo¹i sæ, mÉu sæ vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n ®Ó ghi chÐp, hÖ thèng hãa vµ tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n tõ c¸c chøng tõ gèc nh»m cung cÊp c¸c chØ tiªu cÇn thiÕt cho viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo mét tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p nhÊt ®Þnh. HiÖn nay viÖc thùc hiÖn chÕ ®é sæ kÕ to¸n vÉn cßn tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò nh­ c«ng t¸c ghi sæ cßn rêm rµ, phøc t¹p, ghi trïng lÆp nhiÒu, më vµ ghi sæ kÕ to¸n kh«ng ®óng víi nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n dÉn ®Õn sè liÖu kÕ to¸n nhiÒu khi kh«ng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ trung thùc. Do vËy cÇn thiÕt ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c ghi sæ kÕ to¸n. Tæ chøc hîp lý hÖ thèng sæ kÕ to¸n lµ c«ng viÖc quan träng vµ cÇn thiÕt. Ph­¬ng ph¸p hoµn thiÖn hÖ thèng sæ kÕ to¸n: Ph¶i x©y dùng vµ ¸p dông mét hÖ thèng sæ ®¬n gi¶n, gän nhÑ, tiÖn lîi cho c«ng viÖc ghi chÐp, gi¶m tíi møc thÊp nhÊt c«ng viÖc ghi chÐp cña kÕ to¸n nh­ng vÉn ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ th«ng tin, chÝnh x¸c vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt, ®¸p øng tèt yªu cÇu qu¶n lý. Ph¶i c¨n cø vµo nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong ®¬n vÞ còng nh­ yªu cÇu theo dâi chi tiÕt cña tõng tµi kho¶n mµ më thªm c¸c sæ chi tiÕt theo dâi cho chÆt chÏ. Ghi chÐp sæ ph¶i kÞp thêi toµn bé c¸c chøng tõ ph¸t sinh trong ngµy theo ®óng nguyªn t¾c vµ chÕ ®é kÕ to¸n nh»m ®¶m b¶o cho chÊt l­îng c¸c chØ tiªu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®Òu sö dông mét trong n¨m h×nh thøc sau: H×nh thøc NhËt ký sæ c¸i H×nh thøc Chøng tõ ghi sæ H×nh thøc NhËt ký chøng tõ H×nh thøc NhËt ký chung. H×nh thøc KÕ to¸n m¸y d Lùa chän h×nh thøc kÕ to¸n cho phï hîp C¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu cÇn lùa chän h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n hîp lý ®Ó x©y dùng m« h×nh bé m¸y kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña m×nh. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu th­êng ¸p dông 1 trong 3 h×nh thøc: H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph©n t¸n H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nöa tËp trung nöa ph©n t¸n. 3.1.3 Nguyªn t¾c hoµn thiÖn §Ó lµm bÊt cø ®iÒu g× chóng ta còng ®Òu ph¶i dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. Do ®ã viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa còng ph¶i dùa trªn 3 nguyªn t¾c sau: a Hoµn thiÖn ph¶i phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n hiÖn hµnh vÒ kÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa vµ kh¶ n¨ng thÝch øng trong t­¬ng lai. Cã thÓ nãi c¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n cña nhµ n­íc lµ thuéc hÖ thèng kiÕn tróc th­îng tÇng cßn hÖ thèng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp lµ c¬ së h¹ tÇng. Mµ c¬ së h¹ tÇng vµ kiÕn tróc th­îng tÇng lµ hai mÆt kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau t¸c ®éng qua l¹i víi nhau trong ®ã c¬ së h¹ tÇng quyÕt ®Þnh kiÕn tróc th­îng tÇng, kiÕn tróc th­îng tÇng t¸c ®éng trë l¹i víi c¬ së h¹ tÇng. Sù quyÕt ®Þnh cña c¬ së h¹ tÇng víi kiÕn tróc th­îng tÇng thÓ hiÖn ë chç c¬ së h¹ tÇng nµo sÏ quyÕt ®Þnh kiÕn tróc th­îng tÇng Êy. Cô thÓ ë ®©y lµ hÖ thèng kÕ to¸n cña c¸c doanh nghiÖp nh­ thÕ nµo th× chÝnh s¸ch kÕ to¸n cña nhµ n­íc còng ph¶i thÕ Êy. Nhµ n­íc kh«ng thÓ ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ®i ng­îc l¹i víi xu h­íng chung cña c¸c doanh nghiÖp. Hoµn thiÖn chÕ ®é kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa nãi riªng lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Thùc hiÖn c¸c thay ®æi ®Ó hoµn thiÖn theo chñ quan cña mçi doanh nghiÖp ph¶i phï hîp víi c¸c chuÈn mùc mang tÝnh b¾t buéc mµ nhµ n­íc ®· ban hµnh. ViÖc nµy cã thÓ ®­îc thùc hiÖn dÔ dµng h¬n khi mçi doanh nghiÖp biÕt c¸ch tham kh¶o nh÷ng th«ng t­ h­íng dÉn cña nhµ n­íc vÒ c¸c quyÕt ®Þnh kÕ to¸n ®· ban hµnh. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng xu h­íng héi nhËp, c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch qu¶n lý tµi chÝnh còng tõng b­íc hoµn thiÖn vµ ®ång bé hãa ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cã c¬ së khoa häc vµ ý nghÜa thùc tiÔn l©u dµi ngoµi viÖc ph¶i t«n träng chÝnh s¸ch chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh hiÖn hµnh cÇn ph¶i tÝnh ®Õn xu h­íng hoÆc ®ãn tr­íc ®­îc nh÷ng thay ®æi trong t­¬ng lai cña c¸c chÝnh s¸ch nµy. b Hoµn thiÖn ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu. ChÕ ®é kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp ¸p dông cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. KÕ to¸n sÏ lµ ®éng lùc thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¸t triÓn khi nã thùc sù phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh ®ã. Do vËy khi thùc hiÖn viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n cña nhµ n­íc nãi chung vµ ®Æc thï kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi riªng. §iÒu nµy cã nghÜa lµ viÖc hoµn thiÖn ph¶i thÓ hiÖn ®­îc sù vËn ®éng kh¸ch quan cña mèi quan hÖ kinh tÕ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. c Hoµn thiÖn ph¶i mang tÝnh kh¶ thi trªn c¬ së tiÕt kiÖm. BÊt kú doanh nghiÖp nµo khi tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng ®Òu nh»m tíi môc tiªu lµ t×m kiÕm lîi nhuËn cao víi chi phÝ thÊp nhÊt cã thÓ. ChÝnh v× vËy mµ viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa th× ngoµi viÖc ph¶i dùa trªn tÝnh kh¶ thi th× ph¶i tÝnh ®Õn viÖc hiÖu qu¶. 3.2 §¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i Tæng c«ng ty Rau qu¶- n«ng s¶n ViÖt Nam. Qua qu¸ tr×nh ®Õn thùc tËp tiÕp xóc víi thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i Tæng c«ng ty cã thÓ ®¸nh gi¸ tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i Tæng c«ng ty Rau qu¶- n«ng s¶n ViÖt Nam nh­ sau: 3.2.1 ¦u ®iÓm: VÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung vµ chuyªn m«n cao. Theo ®ã mçi nghiÖp vô tõ khi b¾t ®Çu ph¸t sinh ®Õn khi kÕt thóc ®Òu ®­îc theo dâi rÊt chi tiÕt vµ cÈn thËn. ViÖc ph¸t huy tÝnh chuyªn m«n hãa cao thùc sù ®¶m ®­¬ng ®­îc sè l­îng c«ng viÖc kÕ to¸n lín t¹i c«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ kÕ to¸n tµi chÝnh lµm ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn. C«ng t¸c kÕ to¸n t¹i Tæng c«ng ty ®­îc tæ chøc rÊt quy cñ, mang tÝnh khoa häc cao, cã kÕ ho¹ch x¾p xÕp chØ ®¹o tõ trªn xuèng d­íi ®ång thêi lu«n t¹o ®­îc nh÷ng th«ng tin ph¶n håi tõ d­íi lªn trªn. Trong kh©u h¹ch to¸n ban ®Çu c¸c chøng tõ sö dông ®Òu phï hîp víi yªu cÇu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ c¬ së ph¸p lý cña nghiÖp vô. C«ng ty ®· sö dông chøng tõ theo mÉu thèng nhÊt do BTC ban hµnh thËm chÝ cßn chi tiÕt h¬n cho mçi kh¸ch hµng, mçi vô viÖc… C¸c chøng tõ lu«n ®­îc kiÓm tra gi¸m s¸t chÆt chÏ, hoµn chØnh vµ xö lý kÞp thêi tr­íc khi sö dông, trªn c¬ së ®ã lµm t¨ng tÝnh chÝnh x¸c, møc ®é trung thùc cña th«ng tin kÕ to¸n trong doanh nghiÖp. §ång thêi Tæng c«ng ty còng cã kÕ ho¹ch lu©n chuyÓn chøng tõ rÊt khoa häc, c¸c chøng tõ ®­îc ph©n lo¹i hÖ thèng hãa theo c¸c nghiÖp vô vµ tr×nh tù thêi gian theo c¸c chuyªn m«n kh¸c nhau tr­íc khi ®i vµo kh©u l­u tr÷. C¸c chøng tõ nµy ®­îc ®ãng thµnh quyÓn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c kiÓm tra®èi chiÕu chøng tõ vµ sö dông sau nµy. §èi víi c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp c«ng ty ®· ¸p dông theo chÕ ®é kÕ to¸n míi do BTC ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141 Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cïng c¸c v¨n b¶n míi vÒ chÕ ®é kÕ to¸n liªn tôc ®­îc hoµn thiÖn. Nh­ trªn ®· tr×nh bµy tÝnh chuyªn m«n hãa cao cña bé m¸y kÕ to¸n, c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n theo ®ã còng ®­îc më ra rÊt chi tiÕt cho tõng nghiÖp vô, tõng kh¸ch hµng, tõng tµi kho¶n lín, tõng ng­êi thùc hiÖn m¶ng c«ng viÖc chuyªn m«n. ViÖc më c¸c tµi kho¶n chi tiÕt trong h¹ch to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa trùc tiÕp vµ ñy th¸c ®· t¹o nªn sù thèng nhÊt vµ dÔ nhí. §éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n cña c«ng ty cßn rÊt trÎ, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cao, ®­îc trang bÞ vµ cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §Æc biÖt kÕ to¸n tr­ëng c«ng ty lµ ng­êi dµy dÆn kinh nghiÖm trong nghÒ, hiÓu biÕt s©u, réng vÒ chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh, am hiÓu nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng, th­êng xuyªn n¾m b¾t nh÷ng chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong ®Þnh h­íng ph¸t triÓn xuÊt nhËp khÈu nªn ®· ®¶m b¶o ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu cña l·nh ®¹o tr¸nh nh÷ng bÊt lîi cho Tæng c«ng ty. ViÖc bè trÝ c¸n bé kÕ to¸n vµ ph©n c«ng nhiÖm vô trong bé m¸y kÕ to¸n cña Tæng c«ng ty t­¬ng ®èi khoa häc vµ hîp lý. Do c«ng ty dùa trªn nguyªn t¾c “ph©n ®óng ng­êi, ®óng viÖc” ®¶m b¶o sao cho khèi l­îng vµ tÝnh chÊt phøc t¹p cña c«ng viÖc ®­îc giao phï hîp víi tr×nh ®é nghiÖp vô, t×nh tr¹ng søc kháe vµ kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, tÝch lòy kinh nghiÖm, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc ®­îc giao. Nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa vµ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c ®­îc ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n c«ng ty thùc hiÖn tèt. KÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa ®· cung cÊp ®­îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ râ rµng, ®¸p øng tèt yªu cÇu qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty, ph¶n ¸nh sù qu¶n lý s¸t sao t×nh h×nh xuÊt khÈu hµng hãa vµ thanh to¸n tiÒn hµng gi÷a c«ng ty vµ kh¸ch hµng. Quy tr×nh h¹ch to¸n ban ®Çu cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa ®­îc tæ chøc tèt, sæ s¸ch ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt ph¶n ¸nh kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. ViÖc lu©n chuyÓn chøng tõ qua c¸c c¸n bé nghiÖp vô vµ c¸c c¸n bé kÕ to¸n diÔn ra nhÞp nhµng vµ ®óng thêi h¹n. ViÖc bè trÝ ph©n c«ng mçi kÕ to¸n viªn phô tr¸ch mét m¶ng phÇn hµnh kÕ to¸n ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho mçi c¸ nh©n nghiªn cøu s©u h¬n vµ n©ng cao kh¶ n¨ng nghiÖp vô chuyªn m«n. H¬n n÷a c¸ch tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nh­ vËy cßn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc theo dâi c¸c nghiÖp vô vÒ hµng hãa theo tr×nh tù tõ kh©u mua vµo nhËp kho vµ b¸n ra theo hai dßng vËn ®éng cña tiÒn vµ hµng. Nã hîp víi c¸ch h¹ch to¸n theo l« cña c«ng ty gióp kÕ to¸n theo dâi, gi¸m s¸t ®­îc toµn bé qu¸ tr×nh vËn ®éng cña hµng hãa tõ ®Çu ®Õn cuèi. ViÖc cµi ®Æt phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y trong Tæng c«ng ty lµ sù thay ®æi phï hîp víi t×nh h×nh míi, mét sù ®Çu t­ ®óng ®¾n vµ rÊt tèt cho c«ng t¸c kÕ to¸n. Nã gióp cho c«ng viÖc cña mçi kÕ to¸n trë nªn ®¬n gi¶n vµ thuËn tiÖn h¬n rÊt nhiÒu. §ång thêi nã cho phÐp cïng mét lóc cã thÓ hoµn thiÖn ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc lín trong thêi gian ng¾n víi ®é chÝnh x¸c cao. Thªm vµo ®ã viÖc nèi m¹ng Internet gióp Tæng c«ng ty khai th¸c ®­îc c¸c th«ng tin quan träng vÒ thÞ tr­êng, gi¸ c¶…phôc vô ®¾c lùc cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa. Qua qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Tæng c«ng ty lu«n duy tr× ®­îc mèi quan hÖ tèt víi b¹n hµng, c¸c ®èi t¸c kinh doanh, ng©n hµng, c¬ quan thuÕ… nªn ®· t¹o ®­îc lîi thÕ lín trî gióp nhiÒu cho c«ng ty trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. 3.2.2 Nh­îc ®iÓm VÒ tµi kho¶n sö dông Khi bªn nhËp khÈu thanh to¸n tiÒn hµng hoÆc khi xuÊt quü ngo¹i tÖ tr¶ cho bªn ñy th¸c xuÊt khÈu kÕ to¸n Tæng c«ng ty kh«ng sö dông tµi kho¶n 007 ngo¹i tÖ c¸c lo¹i ®Ó ph¶n anh sù t¨ng gi¶m ngo¹i tÖ cña ®¬n vÞ. Khi nhËn ñy th¸c xuÊt khÈu hµng hãa Tæng c«ng ty kh«ng sö dông tµi kho¶n ngoµi b¶ng 003: “ Hµng hãa nhËn gi÷ hé, b¸n hé” ®Ó ph¶n ¸nh sù t¨ng gi¶m cña hµng hãa nhËn xuÊt khÈu ñy th¸c. VÒ sæ s¸ch kÕ to¸n: c«ng ty ch­a më sæ theo dâi sù biÕn ®éng cña ngo¹i tÖ vµ hµng hãa nhËn gi÷ hé b¸n hé. 3.3 C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu rau qu¶ n«ng s¶n t¹i tæng c«ng ty Rau qu¶- n«ng s¶n ViÖt Nam 3.3.1 Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu. Môc ®Ých cña viÖc hoµn thiÖn h¹ch to¸n ban ®Çu lµ ®­a ra cho kÕ to¸n mét bé chøng tõ ®Çy ®ñ ®Ó lµm c¨n cø ghi nhËn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Trong kh©u nµy Tæng c«ng ty ®· sö dông gÇn nh­ ®Çy ®ñ bé chøng tõ cho viÖc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu hµng hãa tuy nhiªn vÉn cßn thiÕu mét sè nh©n tè nh­ phiÕu xuÊt kho. Tæng c«ng ty kh«ng sö dông phiÕu xuÊt kho hµng hãa cho mçi lÇn xuÊt hµng ®i xuÊt khÈu. Môc ®Ých cña phiÕu xuÊt kho lµ theo dâi chÆt chÏ sè l­îng vËt t­ s¶n phÈm hµng hãa xuÊt kho cho c¸c bé phËn sö dông trong Tæng c«ng ty lµm c¨n cø ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ vµ kiÓm tra viÖc sö dông, thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ hµng hãa trong kho. NÕu hµng xuÊt ®i mµ ®óng theo sè l­îng, chñng lo¹i th× kh«ng ¶nh h­ëng g× ®Õn viÖc h¹ch to¸n tuy nhiªn khi cã sù lµm sai lÖch theo ý chñ quan cña nh©n viªn nghiÖp vô nh­ xuÊt sai hoÆc tù ®æi cÊp chÊt l­îng cña hµng hãa th× c«ng ty rÊt khã kiÓm so¸t. ChÝnh v× vËy c«ng ty nªn lËp phiÕu xuÊt kho cho mçi lÇn xuÊt hµng xuÊt khÈu. MÉu cña phiÕu xuÊt kho nh­ mÉu do BTC quy ®Þnh 3.3.2 Hoµn thiÖn hÖ thèng tµi kho¶n sö dông trong kÕ to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa t¹i c«ng ty. Trong hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n hiÖn nay Tæng c«ng ty sö dông cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa c«ng ty kh«ng sö dông tµi kho¶n 157 “Hµng göi ®i b¸n” tµi kho¶n ngoµi b¶ng 003 “Hµng hãa nhËn b¸n hé nhËn ký göi” vµ tµi kho¶n 007 “ Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i” Thø nhÊt hµng hãa ë trong kho lµ hµng hãa ghi bªn nî cña tµi kho¶n 156 khi xuÊt ra ®Ó chuyÓn ®i xuÊt khÈu hµng hãa sÏ cã mét thêi gian lÞch tr×nh l­u chuyÓn trong n­íc th× míi ®Õn tay cña bªn nhËp khÈu hoÆc ®¹i diÖn bªn nhËp khÈu. Tµi kho¶n 157 “Hµng göi ®i b¸n” ®­îc më ra ®Ó theo dâi t×nh h×nh l­u chuyÓn ®ã vµ theo dâi hµng hãa mua xong göi ®i xuÊt khÈu ngay kh«ng vÒ nhËp kho. Tuy nhiªn Tæng c«ng ty l¹i kh«ng sö dông tµi kho¶n 157 cho c¶ hai qu¸ tr×nh nãi trªn mµ trong c¶ hai tr­êng hîp ®Òu sö dông tµi kho¶n 156 vµ khi nh×n vµo kh«ng thÓ biÕt ®­îc lµ hµng hãa ®ã ë kho xuÊt ®i b¸n hay mua göi ®i b¸n. H¬n n÷a kÕ to¸n l¹i ghi gi¶m ngay gi¸ vèn hµng tån kho khi göi hµng ®i xuÊt khÈu lóc nµy bªn nhËp khÈu ch­a nhËn ®­îc hµng vµ chÝnh c«ng ty còng kh«ng qu¶n lý ®­îc hµng hãa cña m×nh. Do vËy Tæng c«ng ty nªn më tµi kho¶n 157 ®Ó theo dâi t×nh h×nh vµ sù biÕn ®éng cña hµng hãa göi ®i xuÊt khÈu. Thø hai khi bªn ñy th¸c xuÊt khÈu giao hµng cho Tæng c«ng ty lóc nµy sè hµng ®ã thuéc quyÒn ®Þnh ®o¹t cña c«ng ty vµ c«ng ty ph¶i chÞu hoµn toµn vÒ nh÷ng h­ háng mÊt m¸t cña sè hµng ®ã. Trong tr­êng hîp bªn giao ñy th¸c xuÊt khÈu giao hµng tíi c¶ng th× kh«ng cÇn më tµi kho¶n 003 ®Ó theo dâi. Ng­îc l¹i trong tr­êng hîp c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm giao hµng tíi c¶ng th× c«ng ty nªn më tµi kho¶n 003 ®Ó theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña hµng hãa nhËn gi÷ hé b¸n hé. Thø ba khi mét nghiÖp vô xuÊt khÈu cã giÊy b¸o cã cña ng©n hµng lóc ®ã ngo¹i tÖ thu ®­îc thùc chÊt ®· ®­îc nhËp quü. Tuy nhiªn Tæng c«ng ty kh«ng ghi vµo tµi kho¶n 007 mµ chØ theo dâi ngo¹i tÖ trªn tµi kho¶n 1122 vµ chi tiÕt cho mçi ng©n hµng. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ viÖc kiÓm so¸t møc t¨ng cña tiÒn thu vµo ®Ó so s¸nh gi÷a c¸c kho¶ng thêi gian kh¸c nhau viÖc kiÓm tra tæng ngo¹i tÖ nhËp quü lµ bao nhiªu ®Õn mét thêi ®iÓm nµo ®ã lµ rÊt phøc t¹p. KÕ to¸n ph¶i céng dån c¸c tµi kho¶n 1122 chi tiÕt cña mçi ng©n hµng theo ngµy tiÒn vÒ råi céng tæng sè tiÒn cña mçi ng©n hµng víi nhau th× míi ®­îc chØ tiªu tæng hîp. Do ®ã ®Ó tiÖn theo dâi biÕn ®éng cña tæng sè ngo¹i tÖ trong quü cã bao nhiªu vµ biÕn ®éng nh­ thÕ nµo th× c«ng ty nªn më tµi kho¶n 007 ®Ó theo dâi. 3.3.3 Hoµn thiÖn h¹ch to¸n ho¹t ®éng xuÊt khÈu rau qu¶, n«ng s¶n t¹i Tæng c«ng ty Rau qu¶- n«ng s¶n ViÖt Nam - §èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu trùc tiÕp: Khi Tæng c«ng ty xuÊt kho göi hµng ®i xuÊt khÈu c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi: Nî TK 157:TrÞ gi¸ xuÊt kho Cã TK 156: TrÞ gi¸ xuÊt kho Khi Tæng c«ng ty mua hµng göi th¼ng ®i xuÊt khÈu c¨n cø vµo hãa ®¬n GTGT, phiÕu chi, b¸o nî … kÕ to¸n ghi Nî TK 157:TrÞ gi¸ mua cña l« hµng Nî TK 133: VAT Cã TK 331, 111,112 Khi bªn nhËp khÈu chÊp nhËn thanh to¸n kÕ to¸n ghi Nî TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng tû gi¸ h¹ch to¸n Nî TK 635 hoÆc Cã TK 515: Chªnh lÖch tû gi¸ Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng xuÊt khÈu tû gi¸ thùc tÕ ®ång thêi ph¶n ¸nh gi¸ vèn Nî TK 632: TrÞ gi¸ xuÊt kho Cã TK 157: TrÞ gi¸ xuÊt kho Khi nhËn ®­îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng kÕ to¸n ghi: Nî TK 1122: tû gi¸ h¹ch to¸n ngµy nhËn tiÒn Cã TK 131: tû gi¸ h¹ch to¸n ngµy nhËn nî ®ång thêi ghi Nî TK 007: ngo¹i tÖ c¸c lo¹i Khi tÝnh thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép c¨n cø vµo tê khai h¶i quan kÕ to¸n ghi Nî TK 511 Cã TK 3333 Khi nép tiÒn thuÕ kÕ to¸n ghi : Nî TK 3333 Cã TK 111,112 - §èi víi ho¹t ®éng nhËn xuÊt khÈu ñy th¸c: Khi nhËn hµng hãa kÕ to¸n ghi: Nî TK 003: TrÞ gi¸ hµng nhËn gi÷ hé Khi hµng hãa ®­îc coi lµ xuÊt khÈu kÕ to¸n ghi: Cã TK 003: TrÞ gi¸ hµng hãa nhËn gi÷ hé Ph¶n ¸nh gi¸ vèn: Nî TK 635 Cã TK 156 Ph¶n ¸nh doanh thu: Nî TK 131: Tû gi¸ h¹ch to¸n Nî TK 635 hoÆc Cã TK 515: Chªnh lÖch tû gi¸ Cã TK 511: Tû gi¸ thùc tÕ Khi nhËn ®­îc b¸o cã cña ng©n hµng kÕ to¸n ghi: Nî TK 1122: tæng sè ngo¹i tÖ ghi theo tû gi¸ h¹ch to¸n Cã TK 3388: sè tiÒn ph¶i tr¶ cho bªn giao ñy th¸c ®ång thêi ghi Nî TK 007: ngo¹i tÖ c¸c lo¹i Khi thanh to¸n cho bªn giao ñy th¸c kÕ to¸n ghi: Nî TK 338: Ghi gi¶m sè tiÒn nhËn tr­íc cßn l¹i(nÕu cã) Nî TK 331: Ghi gi¶m sè tiÒn tr¶ bªn giao uû th¸c Cã TK 131: Bï trõ sè hoa hång uû th¸c XK ph¶i thu Cã TK 138: Bï trõ c¸c kho¶n chi hé kh¸c 3.3.4 Hoµn thiÖn sæ kÕ to¸n C«ng ty nªn më thªm sæ TK 007 vµ TK 003 víi cÊu tróc sæ nh­ sau: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 007 Tõ ngµy… ®Õn ngµy… Lo¹i ngo¹i tÖ………… §¬n vÞ ngo¹i tÖ… C¨n cø ®Ó ghi sæ tµi kho¶n 007: “Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i” lµ giÊy b¸o nî, b¸o cã cña ng©n hµng, phiÕu chuyÓn kho¶n… Ph­¬ng ph¸p ghi sæ: Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ kÕ to¸n theo tr×nh tù ph¸t sinh Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 003 Tõ ngµy… ®Õn ngµy… §¬n vÞ tÝnh: Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i M· KH M· vô viÖc Ph¸t sinh nî Ph¸t sinh cã Ngµy ghi chøng tõ Sè chøng tõ Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) kªt luËn §­êng lèi ®æi míi do §¹i héi §¶ng VI ®Ò ra ®· thæi mét luång giã m¸t vµo nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. KÓ tõ ®ã ®Õn nay, thÕ vµ lùc cña ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ ®· lín m¹nh rÊt nhiÒu. ViÖc ViÖt Nam ®· lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi ®· minh chøng cho ®iÒu ®ã. ViÖt Nam ®· cã nhiÒu nç lùc trong viÖc héi nhËp voÝ­ nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ më réng quan hÖ víi c¸c quèc gia kh¸c nhau trªn thÕ giíi. Cïng víi viÖc më réng quan hÖ ®ã lµ sù ph¸t triÓn cña xuÊt khÈu, sù ph¸t triÓn nµy cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tæng c«ng ty Rau qu¶ n«ng s¶n ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi xu thÕ chung cña ®Êt n­íc còng nh­ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Tuy cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do sù biÕn ®éng cña t×nh h×nh trong n­íc vµ thÕ giíi nh­ng nhê cã sù quan t©m ®óng mùc cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, cña c¸c bé ngµnh liªn quan, Tæng c«ng ty ®· kh«ng ngõng nç lùc phÊn ®Êu ®Ó xøng ®¸ng víi vÞ trÝ ®Çu ngµnh trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu rau qu¶ ë ViÖt Nam. C¸c s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn vÒ s¶n l­îng vµ gi¸ trÞ, ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i rau qu¶ chÕ biÕn, ®ãng gãp mét phÇn ®¸nh ®Ó trong tæng kim ngh¹ch xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty. MÆc dï cã rÊt nhiÒu cè g¾ng song do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ vµ ®©y còng lµ lÇn dÇu tiªn tiÕp xóc víi mét Tæng c«ng ty lín nªn bµi viÕt nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Bëi vËy, em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý, chØ dÉn cña c¸c thÇy c« còng nh­ c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kinh doanh n¬i em thùc tËp ®Ó bµi viÕt nµy cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán xuất khẩu rau quả - nông sản tại Tổng Công ty Rau quả - nông sản VN.DOC
Luận văn liên quan