Đề tài Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU 3 Chương 1. Khái quát về Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam 6 1.1. Sự ra đời của Công ty 6 1.2. Cơ cấu tổ chức và lực lượng lao động của Công ty 7 1.2.1. Sơ đồ tổ chức 7 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty 8 1.2.3. Lực lượng lao động của Công ty 11 1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty 12 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty 13 Chương 2. Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam 18 2.1. Thị trường khách của Công ty 18 2.1.1. Thị trường hiện tại 18 2.1.2. Thị trường mục tiêu và tiềm năng 19 2.1.3. Nguồn khách của Công ty 21 2.1.4. Cơ cấu và số lượng khách của Công ty 22 2.1.4.1. Số lượng khách 22 2.1.4.2. Cơ cấu khách 24 2.2. Sản phẩm kinh doanh lữ hành nội địa của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam 26 2.3. Các chính sách kinh doanh của Công ty 28 2.3.1. Chính sách sản phẩm 29 2.3.2. Chính sách giá cả 32 2.3.3. Chính sách phân phối 32 2.3.4. Chính sách xúc tiến 33 2.4. Một số nhận xét về hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam 37 Chương 3. giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam 39 3.1. Xu hướng phát triển du lịch nội địa của Việt Nam 39 3.2. Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam 41 3.2.1. Phương hướng kinh doanh của Công ty 41 3.2.2. Mục tiêu kinh doanh của Công ty 42 3.3. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ sự thành công của Công ty 43 3.4. Một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam 45 3.4.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường và xác định tập khách hàng hợp lý 45 3.4.2. Hoàn thiện chính sách giá 47 3.4.3 Đẩy mạnh chính sách xúc tiến quảng cáo để xây dựng hình ảnh của Công ty trên thị trường và thu hút khách hàng 48 3.4.4. Hoàn thiện chính sách phân phối 49 3.4.5. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý và nâng cao trình độ lao động của Công ty 49 3.4.6. Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện chương trình du lịch và rút kinh nghiệm 50 KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Du lịch đã và đang trở trở thành một hoạt động phổ biến mang tính xã hội hoá cao ở nhiều quốc gia. Việt Nam là một nước có nhiều tiềm năng để phát triển hoạt động du lịch với tài nguyên thiên nhiên phong phú, phong cảnh đẹp đã thu hút được rất nhiều du khách. Nắm bắt được lợi thế đó du lịch đã được nhà nước chú trọng đầu tư và phát triển. Trong những năm gần đây nhờ thực hiện đắn chính sách đổi mới về kinh tế, đời sống nhân dân trong nước đã được nâng nên rõ rệt, chuyển sang tích luỹ để dành quỹ phục vụ mục đích đi thăm quan, du lịch trong và ngoài nước. Thực tế mấy năm gần đấy số lượng khách du lịch trong và ngoài nước ngày càng tăng không phân biệt thành phần và trình độ. Khi du lịch phát triển, hoạt động kinh doanh cũng sôi động lên, nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch ra đời, một số công ty đã gặt hái được nhiều thành công, tìm được vị trí kinh doanh du lịch của mình trên thị trường, họ dã thu hút được lượng khách du lịch, mang lại lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp, giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho xã hội Sở dĩ đạt được thành công đó là do nắm vững được cơ chế thị trường, có vốn kinh doanh, có đội ngũ lao động trình độ, nhiều kinh nghiệm. Nhưng những năm gần đây do ảnh hưởng của của cuộc khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh . ngành du lịch đang phải đối mặt với nhiều thử thách. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đã phá sản hoặc cắt giảm phạm vi hoạt động, tinh giảm đội ngũ lao động . để có thể duy trì được hoạt động kinh doanh. Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam cũng không nằm ngoài tình hình chung đó. Gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh nhưng Công ty đã xây dựng cho mình một đường đi đúng đắn để không những có thể vượt qua được khủng hoảng mà còn đứng vững được trên thị trường. Hiện nay Công ty đang tập trung vào việc khai thác thị trường khách du lịch nội địa, doanh thu từ hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa chiếm khoảng 60% tổng doanh thu của hoạt động kinh doanh lữ hành. Có thể nói hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Công ty đã gặt hái được những thành công đáng kể. Với mong muốn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Công ty nên qua thời gian thực tập em đã lựa chọn đề tài: "Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam". làm khóa luận tốt nghiệp. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài a. Mục tiêu Mục tiêu của khóa luận này là tìm hiểu nhân tố nào đã tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam. b. Nhiệm vụ Để có thể thực hiện được mục tiêu nêu trên, khóa luận cần phải thực hiện nhiệm vụ đó là: - Tìm hiểu hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam. - Rút ra được những bài học kinh nghiệm và tìm ra nguyên nhân dẫn tới sự thành công đáng khâm phục của Công ty. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty trong tương lai. 3. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập và xử lý số liệu thứ cấp: Do thời gian có hạn và một số khảo sát, nghiên cứu không thuộc chuyên môn của em nên em đã lựa chọn phương pháp thu thập và xử lý số liệu thứ cấp. - Phương pháp quan sát không tham dự: Thu thập số liệu nhưng lại không trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức các hoạt động của chương trình du lịch. 4. Phạm vi nghiên cứu + Thời gian nghiên cứu từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2009 + Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2007 và 2008 5. Bố cục của khóa luận Bố cục của khóa luận gồm 4 phần: A. Mở đầu B. Nội dung Chương 1. Khái quát về Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam. Chương 2. Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam. Chương 3. Giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam. C. Kết luận D. Tài liệu tham khảo

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 4310 | Lượt tải: 31download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hµ Néi ( 2 ngµy 1 ®ªm, ®­êng bé). - Hµ Néi - SÇm S¬n - Hµ Néi (3 ngµy 2 ®ªm, ®­êng bé). - Hµ Néi - Thiªn CÇm - Ng· Ba §ång Léc - Cöa Lß - Hµ Néi (5 ngµy 4 ®ªm, ®­êng bé). * Mét sè tour du lÞch miÒn Trung - Hµ Néi - §µ N½ng - Héi An - HuÕ - Hµ Néi (4 ngµy 3 ®ªm, tµu háa, ®­êng bé) - Hµ Néi - HuÕ - L¨ng C« - §µ N½ng - Héi An - Hµ Néi (7 ngµy 6 ®ªm, ®­êng bé). - Hµ Néi - BiÓn NhËt LÖ - §éng Phong Nha (4 ngµy 4 ®ªm, tµu háa, ®­êng bé) - Hµ Néi - BiÓn Thiªn CÇm - Phong Nha - Hµ Néi ( 5 ngµy 4 ®ªm, ®­êng bé) - "Con ®­êng xanh T©y Nguyªn" : Hµ Néi - §µ N½ng - Kon Tum - Pleiku - Quy Nh¬n (6 ngµy 6 ®ªm, tµu háa). * Mét sè tour du lÞch miÒn Nam - Hµ Néi - Nha Trang - §µ L¹t - Hµ Néi (7 ngµy 6 ®ªm, ®­êng bé) - Hµ Néi - Long Xuyªn - Hµ Tiªn - CÇn Th¬ - B¹c Liªu - Sãc Tr¨ng - Hµ Néi ( 5 ngµy 4 ®ªm, m¸y bay). - Hµ Néi - Hå ChÝ Minh - T©y Ninh - Cñ Chi - Vòng Tµu - Hµ Néi ( 4 ngµy 3 ®ªm, m¸y bay). - Hµ Néi - Sµi Gßn - §¶o xanh Phó Quèc ( 4 ngµy 3 ®ªm, m¸y bay). - Hµ Néi - Nha Trang - §µ L¹t - Sµi Gßn - Vòng Tµu - T©y Ninh - §Þa ®¹o Cñ Chi ( 12 ngµy 11 ®ªm, tµu háa). * Du lÞch lÔ héi - Hµ Néi - Chïa H­¬ng - Hµ Néi ( 1 ngµy, « t«) - Hµ Néi - Phñ giÇy - Chïa Phæ Minh - §Òn TrÇn - Hµ Néi ( 1 ngµy, « t«) - Hµ Néi - Ph¸t DiÖm - Cè ®« Hoa L­ - Hµ Néi (1 ngµy, « t«) - Hµ Néi - §Òn Hïng - Hµ Néi ( 1 ngµy, « t«) - Hµ Néi - C«n S¬n - KiÕp B¹c - Hµ Néi ( 1 ngµy, « t«) * Tour du lÞch tr¨ng mËt - Hµ Néi - Nha Trang thiªn ®­êng t×nh yªu (4 ngµy 3 ®ªm, m¸y bay) - Hµ Néi - §µ L¹t chØ riªng ®«i ta ( 3 ngµy 2 ®ªm, m¸y bay) - Hµ Néi - Nha Trang - §µ L¹t - Hµ Néi (6 ngµy 5 ®ªm, m¸y bay) - Hµ Néi - H¹ Long du thuyÒn tr¨ng mËt ( 3 ngµy 2 ®ªm, « t«) - Hµ Néi - §µ L¹t - Phan ThiÕt - Mòi NÐ (6 ngµy 5 ®ªm, m¸y bay) - Hµ Néi - Sunspa Resort Qu¶ng B×nh ( 3 ngµy 4 ®ªm, m¸y bay) C¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch mµ C«ng ty x©y dùng rÊt ®a d¹ng, phong phó ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña du kh¸ch. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ ch­¬ng tr×nh du lÞch ®­a vµo khai th¸c l¹i kh«ng nhiÒu. C¸c tour du lÞch ®­îc kh¸ch lùa chän nhiÒu nhÊt vÉn chñ yÕu tËp trung vµo c¸c ®iÓm næi tiÕng nh­ Sa Pa, H¹ Long, Cöa Lß, HuÕ, Héi An... hay c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch lÔ héi. Cßn c¸c tour du lÞch ®Õn c¸c ®iÓm du lÞch ë miÒn Nam hay ë T©y Nguyªn l¹i ch­a ®­îc b¸n mét c¸ch réng r·i. Víi ®éi ngò h­íng dÉn viªn vµ nh©n viªn hiÖn nay ch­a ®ñ ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng viÖc vµ c«ng ty còng ch­a thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ réng r·i víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ë miÒn Nam còng nh­ c¸c tØnh T©y Nguyªn nªn ch­a tËp trung khai th¸c. C«ng ty nªn cã nh÷ng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ë thÞ tr­êng nµy. Ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian võa qua ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, l­îng kh¸ch l÷ hµnh ®Õn víi c«ng ty ngµy mét ®«ng. §Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao vµ ®a d¹ng cña kh¸ch c«ng ty ®·, ®ang vµ sÏ n©ng cao chÊt l­îng vµ ®ang d¹ng hãa s¶n phÈm cña m×nh. 2.3. C¸c chÝnh s¸ch kinh doanh cña c«ng ty §Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ nguån kh¸ch du lÞch néi ®Þa, C«ng ty ®· vµ ®ang ¸p dông nh÷ng ho¹t ®éng trong chÝnh s¸ch marketing - mix. §©y lµ tËp hîp c¸c biÕn sè mµ c«ng ty cã thÓ kiÓm so¸t vµ qu¶n lý ®­îc. Nã ®­îc sö dông ®Ó cè g¾ng ®¹t tíi nh÷ng t¸c ®éng vµ g©y ®­îc nh÷ng ¶nh h­ëng cã lîi ®Õn kh¸ch hµng môc tiªu. ChÝnh s¸ch marketing - mix nµy bao gåm c¸c bé phËn cÊu thµnh cô thÓ sau: 2.3.1. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm ChÝnh s¸ch s¶n phÈm trong du lÞch lµ nh»m ®a d¹ng hãa s¶n phÈm th«ng qua viÖc tæ hîp c¸c yÕu tè cÊu thµnh vµ n©ng cao sù thÝch øng cña s¶n phÈm hay hµng hãa, dÞch vô du lÞch nh»m tháa m·n nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. S¶n phÈm ®Æc tr­ng cña kinh doanh l÷ hµnh lµ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi (tour) cung cÊp cho kh¸ch du lÞch. C¸c c«ng ty l÷ hµnh liªn kÕt c¸c s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung cÊp ®¬n lÎ thµnh mét s¶n phÈm hoµn chØnh vµ b¸n ra thÞ tr­êng víi møc gi¸ gép. Møc gi¸ cña ch­¬ng tr×nh du lÞch bao gåm gi¸ cña hÊu hÕt c¸c dÞch vô vµ hµng hãa ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh du lÞch. §Ó x©y dùng ®­îc nh÷ng ch­¬ng tr×nh du lÞch phï hîp víi mçi ®èi t­îng kh¸ch kh¸c nhau ®ßi hái C«ng ty ph¶i ®i s©u nghiªn cøu cung cÇu trªn thÞ tr­êng. * Ho¹t ®éng x©y dùng ch­¬ng tr×nh: Trªn c¬ së c¸c ®Æc ®iÓm kh¸ch néi ®Þa mµ C«ng ty ®ang khai th¸c, tõ c¸c ph¶n håi vµ phiÕu tr­ng cÇu ý kiÕn kh¸ch hµng, cïng víi sù dµy d¹n kinh nghiÖm cña c¸c h­íng dÉn viªn, bé phËn ®iÒu hµnh th­êng xuyªn tæ chøc kh¶o s¸t, x©y dùng c¸c tuyÕn ®iÓm míi, thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp t¹i c¸c ®iÓm du lÞch, tiÕn hµnh ký kÕt c¸c hîp ®ång khai th¸c... C«ng ty còng lu«n t×m kiÕm th«ng tin vÒ c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch míi, vÒ xu h­íng ®i du lÞch cña kh¸ch du lÞch ®Ó kÞp thêi tung ra c¸c tour phï hîp víi nhu cÇu vµ thu hót ®­îc sù quan t©m cña kh¸ch du lÞch. Tr­íc thêi ®iÓm mïa vô du lÞch, C«ng ty sö dông ®éi ngò céng t¸c viªn vµ thùc tËp sinh thùc hiÖn c«ng t¸c thu thËp th«ng tin phôc vô cho nghiªn cøu thÞ tr­êng. §éi ngò nµy cã nhiÖm vô tíi c¸c c«ng ty, nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, tr­êng häc, c¬ quan ®ãng trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®Ó thu thËp th«ng tin ®ång thêi lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ, giíi thiÖu s¬ bé vÒ c¸c tour t­¬ng lai cña c«ng ty. Thùc chÊt ®Ó gi¶m bít chi phÝ c«ng ty chñ yÕu sö dông ®éi ngò céng t¸c viªn. Mçi ®ît ®iÒu tra c«ng ty sö dông c¸c mÉu ®iÒu tra ®Ó thu thËp th«ng tin tõ kh¸ch hµng, dùa trªn nh÷ng th«ng tin nµy c«ng ty ph©n chia nguån kh¸ch ra thµnh c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau. Mét chØ tiªu c«ng ty dùa vµo ®Ó ph©n chia ®ã lµ theo thu nhËp b×nh qu©n. Së dÜ c«ng ty ph©n chia nh­ vËy bëi theo c«ng ty tïy thuéc vµo møc thu nhËp ®Ó ®­a ra sù ­u ®·i kh¸c nhau vµ c¸ch tiÕp cËn còng kh¸c nhau. Ngoµi ra, dùa vµo th«ng tin vÒ tuyÕn du lÞch gÇn nhÊt cña kh¸ch hµng vµ dù ®Þnh ®i du lÞch trong t­¬ng lai, c«ng ty ®­a ra ®¸nh gi¸ vÒ xu h­íng ®i du lÞch cña kh¸ch du lÞch. Cßn th«ng tin vÒ c«ng ty cung cÊp dÞch vô, ®©y ®­îc x¸c ®Þnh lµ th«ng tin ®Ó bæ trî vµ lµm râ h¬n cho nh÷ng ®¸nh gi¸ mµ c«ng ty ®· ®­a ra. MÆt kh¸c, nã còng gióp c«ng ty ®­a ra ®­îc nh÷ng chÝnh s¸ch thu hót kh¸ch nh­ lµ t¨ng thªm sù ­u ®·i vÒ gi¸ c¶ hay n©ng cao chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh. Bªn c¹nh nh÷ng ch­¬ng tr×nh du lÞch ®· ®­îc x©y dùng s½n th× C«ng ty cßn tiÕn hµnh x©y dùng nh÷ng ch­¬ng tr×nh du lÞch theo yªu cÇu cña kh¸ch. Quy tr×nh nµy ®­îc x©y dùng nh­ sau: Kh¸ch ®i du lÞch Yªu cÇu X©y dùng ch­¬ng tr×nh Tháa thuËn B¸n vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh ®ã. C¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ®­îc x©y dùng sÏ dùa theo yªu cÇu vµ së thÝch cña du kh¸ch. §©y lµ mét c¸ch lµm míi ®em l¹i hiÖu qu¶ kh¸ cao trong viÖc thu hót kh¸ch ®Õn víi C«ng ty. * Qu¶n lý chÊt l­îng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch Vinatourist lu«n phÊn ®Êu n©ng cao chÊt l­îng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch còng nh­ t¹o ra sù kh¸c biÖt cña s¶n phÈm khi ®­a ra thÞ tr­êng. Sù c¹nh tranh trong kinh doanh l÷ hµnh lu«n ®ßi hái viÖc n©ng cao chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh, c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty lu«n nhËn thøc râ chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh lµ c«ng cô qu¶ng c¸o h÷u hiÖu nhÊt. V× vËy c«ng ty ®· sö dông mét sè biÖn ph¸p kh¸c nhau ®Ó qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh ®Ó t¹o ra sù kh¸c biÖt víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh kh¸c. Bao gåm: N©ng cao chÊt l­îng thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh du lÞch b»ng c¸ch n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé nh©n viªn phßng ®iÒu hµnh, n©ng cao hiÖu qu¶ xö lý th«ng tin tõ kh¸ch cña nhµ cung cÊp, qu¶n lý chÆt chÏ chÊt l­îng c¸c ch­¬ng tr×nh b»ng viÖc n©ng cao mét c¸ch ®ång bé chÊt l­îng ®éi ngò h­íng dÉn viªn, qu¶n lý chÆt qu¸ tr×nh cung cÊp c¸c dÞch vô cña c¸c nhµ cung cÊp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh còng nh­ c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt cã liªn quan. C«ng ty dµnh nhiÒu ­u ®·i cho kh¸ch nh­ gi¶m gi¸ cho c¸c ®oµn kh¸ch lín, gi¶m gi¸ hoÆc miÔn cho trÎ em ®i theo ®oµn. H×nh thøc thanh to¸n thuËn tiÖn, c«ng ty cã thÓ chÊp nhËn cho kh¸ch tr¶ chËm, thanh to¸n mét phÇn tr­íc chuyÕn ®i, phÇn cßn l¹i thanh to¸n sau khi kÕt thóc ch­¬ng tr×nh. Dùa vµo nhu cÇu vµ ®èi t­îng kh¸ch c«ng ty còng ®­a ra nh÷ng ch­¬ng tr×nh du lÞch phï hîp. §èi víi c­ d©n thµnh thÞ chÞu ¶nh h­ëng nhiÒu cña « nhiÒm m«i tr­êng vµ qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa, C«ng ty ®· thiÕt kÕ nh÷ng tour du lÞch ®i ®Õn nh÷ng n¬i cã khÝ hËu trong lµnh, tho¸ng m¸t, c¬ së h¹ tÇng thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i vµ l­u tró nh­ Hßa B×nh, Sa Pa, H¹ Long, Ba V×... Vµo mïa vô du lÞch (mïa hÌ) th× c¸c tour ®i du lÞch biÓn hoÆc rõng lµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh du lÞch C«ng ty x©y dùng trong ®ã thu hót ®­îc nhiÒu du kh¸ch nhÊt lµ c¸c ®iÓm du lÞch nh­ SÇm S¬n, Cöa Lß, Nha Trang, H¹ Long, Sa Pa, ... Ngoµi ra c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña C«ng ty cßn ®­îc thiÕt kÕ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn phï hîp víi chuyÕn ®i nh­ ®i b»ng « t«, tµu háa hay m¸y bay. Trong mçi tour du lÞch nÕu kh¸ch cã yªu cÇu thay ®æi th× c«ng ty còng linh ®éng ®Ó cã thÓ thay ®æi theo yªu cÇu cña kh¸ch, x©y dùng ngay nh÷ng ch­¬ng tr×nh ngoµi nh÷ng ch­¬ng tr×nh cã s½n khi kh¸ch yªu cÇu. C«ng ty cßn ®Æt mèi quan hÖ th­êng xuyªn víi c¸c nhµ cung cÊp ë ®Þa ph­¬ng, ký kÕt hîp ®ång hîp t¸c víi c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng, dÞch vô vËn chuyÓn vµ c¸c dÞch vô t¹i c¸c ®iÓm du lÞch nh»m ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm. §ång thêi bé phËn thÞ tr­êng còng th­êng xuyªn theo dâi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng du lÞch, sù thay ®æi vÒ thÞ hiÕu, xem xÐt ®èi thñ c¹nh tranh gióp C«ng ty cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®èi phã, c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm. Cã thÓ nãi chÝnh s¸ch s¶n phÈm mµ C«ng ty x©y dùng ®Ó ¸p dông thùc hiÖn lµ ®óng ®¾n vµ phï hîp víi môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty. Nh­ng bªn c¹nh ®ã th× còng cã nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Sö dông ®éi ngò céng t¸c viªn ®Ó nghiªn cøu thÞ tr­êng sÏ góp tiÕp cËn kh¸ch hµng ®Ó n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch nh­ng ®éi ngò nµy l¹i thiÕu kinh nghiÖm thùc tÕ nªn trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t cã thÓ cã nh÷ng sai sãt. §iÒu nµy còng ¶nh h­ëng phÇn nµo ®Õn uy tÝn cña c«ng ty víi kh¸ch hµng. 2.3.2. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ X©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ ®óng ®¾n lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó ®¶m b¶o cho C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam cã thÓ th©m nhËp vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay C«ng ty ®ang chó träng vµo khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch néi ®Þa. §iÒu ®Çu tiªn lµ ph¶i cã chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý víi chÊt l­îng phôc vô cao nhÊt. Do C«ng ty kh«ng cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt t¹i c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch mµ chØ cã c¸c quan hÖ ®èi t¸c lµm ¨n nªn viÖc ®Þnh gi¸ bÞ thô ®éng nhÊt lµ vµo mïa du lÞch. Tuy nhiªn C«ng ty ®· cè g¾ng thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ c¶ linh ho¹t víi tõng lo¹i kh¸ch hµng cô thÓ vµ tõng lo¹i ch­¬ng tr×nh du lÞch kh¸c nhau. §èi víi kh¸ch lµ c«ng nh©n viªn chøc, C«ng ty x©y dùng møc gi¸ kho¶ng trªn d­íi 100.000 ®ång/ngµy víi møc dÞch vô trung b×nh, cßn víi ®èi t­îng kh¸ch kh¸c nh­ c¸n bé viªn chøc, nhµ qu¶n lý th× møc gi¸ vµ dÞch vô cã phÇn cao h¬n kho¶ng 120.000 ®ång ®Õn 150.000 ®ång/ngµy. §©y lµ møc gi¸ cøng, ngoµi ra C«ng ty cã thÓ linh ho¹t thay ®æi theo yªu cÇu cña kh¸ch. Nh»m g©y dùng lßng trung thµnh cña kh¸ch ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh C«ng ty cßn cã møc gi¸ ­u ®·i víi mét sè ®èi t­îng kh¸ch nh­: - TrÎ em d­íi 5 tuæi ®­îc miÔn phÝ - TrÎ em tõ 6 ®Õn 11 tuæi tÝnh 1/2 suÊt - gi¶m gi¸ tõ 3 ®Õn 5% gi¸ toµn ®oµn - gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng th­êng xuyªn Nh×n chung, xÐt ë møc ®é nµo ®ã th× chÝnh s¸ch gi¸ cña c«ng ty ®· ®­îc thùc hiÖn kh¸ thµnh c«ng. Tuy nhiªn ®Ó më réng thÞ tr­êng vµ t¨ng nguån kh¸ch c«ng ty cÇn cã mét sè thay ®æi vÒ gi¸ c¶ ¸p dông víi thÞ tr­êng míi khai th¸c nh»m thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch nhÊt vÒ víi c«ng ty mµ vÉn ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ. 2.3.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi Lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh quy m« nhá, thêi gian ho¹t ®éng ch­a l©u, ®Þa bµn ho¹t ®éng cßn h¹n chÕ nªn Vinatourist sö dông kªnh ph©n phèi trùc tiÕp lµ chñ yÕu. C«ng ty trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng vµ b¸n s¶n phÈm cña m×nh. B»ng c¸ch nµy bé phËn ®iÒu hµnh cña C«ng ty sÏ dÔ dµng kiÓm so¸t ®­îc ho¹t ®éng cña m×nh, tiÕp nhËn th«ng tin vµ ph¶n håi th«ng tin nhanh nh¹y h¬n, ®­a ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi phï hîp h¬n tr­íc nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. MÆc dï hiÖn nay C«ng ty chØ sö dông kªnh ph©n phèi trùc tiÕp nh­ng sè l­îng kh¸ch ®Õn víi C«ng ty trong thêi gian qua l¹i kh«ng ngõng t¨ng lªn. Cã ®­îc ®iÒu nµy lµ do C«ng ty ®· cã nh÷ng chiÕn l­îc thu hót kh¸ch hµng mét c¸ch ®éc ®¸o. Kh«ng ngåi chê ®îi kh¸ch hµng tù t×m ®Õn víi m×nh, Vinatourist ®· trùc tiÕp tiÕp cËn kh¸ch ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh, x©y dùng nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i hÊp dÉn vµ cã nh÷ng chÝnh s¸ch ch¨m sãc kh¸ch hµng kÓ c¶ khi ch­¬ng tr×nh du lÞch ®· kÕt thóc. Quan t©m tíi lîi Ých vµ nhu cÇu cña kh¸ch nh­ vËy nªn l­îng kh¸ch hµng ®Õn víi C«ng ty ngµy mét t¨ng lªn. Bªn c¹nh nh÷ng lîi Ých do kªnh ph©n phèi trùc tiÕp mang l¹i còng cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Kªnh ph©n phèi chÝnh lµ kªnh ph©n phèi ng¾n, trùc tuyÕn nªn s¶n phÈm cña C«ng ty ch­a ®­îc tung ra thÞ tr­êng mét c¸ch réng r·i. §iÒu nµy sÏ ¶nh h­ëng lµm h¹n chÕ viÖc më réng thÞ tr­êng thu hót kh¸ch cña c«ng ty. §èi víi c¸c C«ng ty l÷ hµnh viÖc t¹o ra ®­îc cho m×nh mét m¹ng l­íi c¸c nhµ ph©n phèi ë c¸c ®Þa ph­¬ng lµ viÖc hÕt søc cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn l©u dµi cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy C«ng ty cÇn ph¶i nç lùc h¬n n÷a trong viÖc t×m kiÕm cho m×nh mét ®¹i lý trung gian ë c¸c ®Þa ph­¬ng mµ c«ng ty ch­a tiÕn hµnh khai th¸c. §Ó ph¸t triÓn toµn diÖn th× C«ng ty ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chÝnh s¸ch ph©n phèi hoµn thiÖn h¬n. 2.3.4. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn a. KhuyÕch tr­¬ng, qu¶ng c¸o ChÝnh s¸ch qu¶ng c¸o khuyÕch tr­¬ng lµ mét trong nh÷ng c«ng cô chñ yÕu mµ doanh nghiÖp sö dông ®Ó t¸c ®éng vµo thÞ tr­êng môc tiªu nh»m ®¹t ®­îc môc ®Ých kinh doanh. C¸c doanh nghiÖp du lÞch cã thÓ sö dông c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o vµ ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o kh¸c nhau nh­: qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, trªn t¹p chÝ, b¸o, tËp gÊp, tê r¬i, trªn vËt phÈm, qu¶ng c¸o qua héi chî. Qu¶ng c¸o lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®¾c lùc ®Ó khai th¸c vµ më réng thÞ tr­êng kh¸ch. Do C«ng ty míi ®­îc thµnh lËp ch­a l©u nªn viÖc qu¶ng c¸o h×nh ¶nh cña c«ng ty tíi kh¸ch hµng rÊt ®­îc chó träng. Ngoµi qu¶ng c¸o trªn b¸o vµ t¹p chÝ, c«ng ty cßn cho in quyÓn ch­¬ng tr×nh, tê r¬i, c«ng ty cã biÓu t­îng riªng ®­îc in trªn c¸c vËt phÈm nh­ mò, phong b×, giÊy viÕt th­, giÊy fax... MÆt kh¸c, tr­íc mçi mïa vô du lÞch c«ng ty cßn sö dông c¸c céng t¸c viªn ®i giíi thiÖu, qu¶ng c¸o c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cho nh÷ng kh¸ch hµng míi, chñ yÕu lµ ®Ó giíi thiÖu vµ thiÕt lËp mèi quan hÖ. Nh÷ng kh¸ch hµng nµy chñ yÕu lµ nh÷ng kh¸ch hµng mµ c«ng ty lùa chän lµm thÞ tr­êng môc tiªu. Vµ ®©y còng lµ lÇn thø hai c«ng ty göi tiÕp c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch vµ nh÷ng th«ng tin chi tiÕt h¬n ®Õn kh¸ch hµng, lÇn thø nhÊt chñ yÕu lµ phôc vô cho c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng kÕt hîp víi giíi thiÖu c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña C«ng ty. * Chi phÝ cho ho¹t ®éng khuyÕch tr­¬ng, qu¶ng c¸o §Ó cã thÓ tiÕn hµnh tèt c¸c ho¹t ®éng khuyÕch tr­¬ng, qu¶ng c¸o, C«ng ty còng ®· ®Çu t­ kh¸ nhiÒu cho c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn vµ tiÕp thÞ s¶n phÈm ®Õn víi kh¸ch hµng. Chi phÝ cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o sÏ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ chung cña C«ng ty. B¶ng 2.2. Chi phÝ cho ho¹t ®éng khuyÕch tr­¬ng, qu¶ng c¸o §¬n vÞ: TriÖu ®ång C¸c chØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 Chi phÝ chung 9.128 14.142 16.156 Chi phÝ cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o 931.056 367.692 420.056 Tû lÖ (%) 10.2 2.6 2.6 Trong n¨m ®Çu tiªn ho¹t ®éng, C«ng ty rÊt chó träng tíi ho¹t ®éng qu¶ng b¸ nªn tû lÖ kinh phÝ dµnh cho ho¹t ®éng nµy lµ rÊt cao (10.2%), nh÷ng n¨m sau ®ã ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®· ®i vµo æn ®Þnh nªn C«ng ty chØ duy tr× mét tû lÖ kho¶ng 2.6% tæng doanh thu cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña m×nh. b. Xóc tiÕn b¸n Sau khi ®· x©y dùng xong s¶n phÈm, ®· qu¶ng c¸o th× c«ng ty tæ chøc b¸n c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch. §Ó cã thÓ mang s¶n phÈm ®Õn víi kh¸ch hµng C«ng ty ®· sö dông ®éi ngò nh©n viªn tiÕp thÞ giíi thiÖu s¶n phÈm ra thÞ tr­êng. Sè l­îng nh©n viªn tiÕp thÞ ®­îc bæ sung thªm vµo mïa du lÞch. Sau khi ®­îc tuyÓn dông th× ®éi ngò nh©n viªn nµy ®­îc tËp huÊn trang bÞ thªm kiÕn thøc ®Ó chuÈn bÞ b­íc vµo viÖc. C¸c nh©n viªn tiÕp thÞ sÏ ®­îc ph©n chia thµnh tõng nhãm, mçi nhãm sÏ phô tr¸ch mét m¶ng thÞ tr­êng vµ sÏ thay ®æi tïy theo chiÕn l­îc cña C«ng ty. Ph­¬ng ph¸p tiÕp thÞ ®­îc C«ng ty sö dông ®ã lµ tiÕp thÞ trùc tiÕp b»ng c¸ch gÆp th¼ng kh¸ch hµng hoÆc tiÕp thÞ gi¸n tiÕp qua ®iÖn tho¹i, göi th­, fax... NhiÖm vô cña nh©n viªn tiÕp thÞ lµ tiÕp cËn víi kh¸ch hµng, thu thËp th«ng tin vµ giíi thiÖu s¬ qua cho kh¸ch hµng vÒ C«ng ty vµ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi cña C«ng ty. Ên t­îng ban ®Çu cña nh©n viªn tiÕp thÞ víi kh¸ch hµng lµ rÊt quan träng, nh©n viªn tiÕp thÞ ph¶i khai th¸c ®­îc nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n vÒ kh¸ch hµng, nhu cÇu ®i du lÞch cña hä nh­ thÕ nµo, kÕ ho¹ch ra sao vµ t×m hiÓu ®­îc th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh. Nh÷ng th«ng tin thu thËp ®­îc sÏ ®­îc ghi chÐp vµ l­u l¹i ®Ó bé phËn marketing x©y dùng kÕ ho¹ch gÆp gì cô thÓ cho tõng ®èi t­îng kh¸ch nh»m môc ®Ých cuèi cïng lµ b¸n ®­îc s¶n phÈm. Khi n¾m b¾t ®­îc th«ng tin vµ ®­a ra ®­îc nh÷ng chÝnh s¸ch linh ho¹t phï hîp víi tõng ®èi t­îng kh¸ch ®Ó thu hót ®­îc sù quan t©m cña kh¸ch hµng tíi s¶n phÈm cña C«ng ty, viÖc tiÕp theo ®ã lµ nh©n viªn tiÕp thÞ ph¶i cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ nhÊt vÒ ch­¬ng tr×nh du lÞch. Nh÷ng th«ng tin nh­: lÞch tr×nh chi tiÕt, thêi gian, c¸c tuyÕn ®iÓm cã trong ch­¬ng tr×nh, møc gi¸ bao gåm nh÷ng dÞch vô cô thÓ g× nh­: ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, l­u tró, ¨n uèng, h­íng dÉn viªn, b¶o hiÓm... gióp kh¸ch c¶m nhËn ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm, lµm t¨ng thªm mong muèn ®­îc sö dông s¶n phÈm vµ ®i ®Õn quyÕt ®Þnh mua. Cuèi cïng lµ b¸n s¶n phÈm. QuyÕt ®Þnh mua s¶n phÈm du lÞch ®­îc thÓ hiÖn trªn v¨n b¶n lµ hîp ®ång mua b¸n ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi gi÷a c«ng ty vµ kh¸ch du lÞch. Néi dung hîp ®ång bao gåm: + Tªn hîp ®ång, thêi gian, ®Þa ®iÓm so¹n th¶o + Tªn vµ ®Þa chØ cña doanh nghiÖp + Tªn vµ ®Þa chØ kh¸ch hµng + §Þa ®iÓm vµ thêi gian xuÊt ph¸t kÕt thóc hµnh tr×nh + C¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ¨n uèng... + Sè l­îng kh¸ch tèi thiÓu + Gi¸ trän gãi vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n + Cam ®oan cña kh¸ch hµng vÒ hîp ®ång Víi ®éi ngò nh©n viªn trÎ, yªu nghÒ, cã tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt, C«ng ty DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh trong biÖn ph¸p thu hót kh¸ch hµng. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã th× C«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Trong thêi buæi kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy c¹nh tranh, hÇu nh­ c«ng ty nµo còng ®­a ra chiÕn l­îc tiÕp thÞ s¶n phÈm tíi kh¸ch hµng th× sù thÊt b¹i lµ kh«ng tr¸nh khái. Nguyªn nh©n chñ quan lµ do: - §éi ngò nh©n viªn tiÕp thÞ cßn thiÕu kinh nghiÖm vµ ch­a ®­îc chuyªn m«n hãa. - Sè l­îng nh©n viªn cã h¹n trong khi khèi l­îng c«ng viÖc t­¬ng ®èi lín nªn cßn bá sãt kh¸ch hµng hoÆc ch­a ®­a ra ®­îc kÕ ho¹ch mêi chµo kÞp thêi, hîp lý. - Nguån kinh phÝ sö dông cho c«ng t¸c tiÕp thÞ cßn h¹n chÕ. Mét c¸ch tiÕp thÞ n÷a mµ c«ng ty ®ang ¸p dông ®ã lµ th«ng qua website riªng cña C«ng ty: www.vinatourist.com.vn. Trªn trang web cã ®¨ng t¶i c¸c th«ng tin giíi thiÖu vÒ c«ng ty, nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch. Ngoµi ra C«ng ty còng tiÕn hµnh qu¶ng c¸o qua th­ ®iÖn tö víi email: vinatour@vinatourist.com.vn, tõ ®ã C«ng ty dÔ dµng göi trùc tiÕp ®Õn kh¸ch nh÷ng th«ng ®iÖp, néi dung muèn truyÒn t¶i mét c¸ch nhanh chãng, thuËn tiÖn vµ tiÕt kiÖm chi phÝ. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn cña C«ng ty ®· mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. B»ng chøng lµ sè l­îng kh¸ch t×m ®Õn víi C«ng ty ngµy cµng t¨ng, lîi nhuËn mµ C«ng ty thu ®­îc còng v× thÕ mµ t¨ng lªn. MÆc dï vËy th× c«ng ty còng nªn cËp nhËt th«ng tin th­êng xuyªn trªn trang web cña m×nh ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ n¾m b¾t th«ng tin mét c¸ch ®Çy ®ñ. 2.4. Mét sè nhËn xÐt vÒ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam Th«ng qua c¸c sè liÖu vµ kÕt qu¶ kinh doanh còng nh­ t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam, cã thÓ nhËn thÊy r»ng dï míi ®­îc thµnh lËp nh­ng c«ng ty ®· ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®em l¹i nguån doanh thu tèt. Thµnh c«ng mµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc lµ nhê c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi thùc lùc cña C«ng ty tr­íc nh÷ng khã kh¨n cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. Cïng víi ®ã ph¶i kÓ ®Õn c«ng lao cña ®éi ngò nh©n viªn trong C«ng ty trÎ, nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o, ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô l÷ hµnh lu«n cè g¾ng ®¶m b¶o chÊt l­îng dÞch vô tèt nhÊt cho kh¸ch hµng. Ngay tõ khi míi thµnh lËp, C«ng ty ®· ®Ò ra tiªu chÝ lÊy chÊt l­îng vµ uy tÝn lµm ®Çu. §Ó thu hót ®­îc kh¸ch hµng vµ lµm t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty, c¸c c¸n bé nh©n viªn lu«n chó träng, n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô ®ång thêi quan t©m tíi viÖc lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ nhÊt cã thÓ. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc l÷ hµnh tõ n¨m 2006 ®Õn nay, Vinatourist ®· thiÕt lËp ®­îc nhiÒu mèi quan hÖ lµm ¨n th©n thiÕt víi c¸c b¹n hµng, c¸c ®¬n vÞ cung cÊp nh­ c¸c kh¸ch s¹n trªn ®Þa bµn Hµ Néi (kh¸ch s¹n Kim Liªn, Daewoo, Horison...) còng nh­ mét sè tØnh vµ thµnh phè l©n cËn. ViÖc thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng sö dông s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc dÔ dµng vµ tho¶i m¸i h¬n, cã ®­îc nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i nhÊt ®Þnh. GÇn 3 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng, víi chÝnh s¸ch s¶n phÈm hîp lý, hÊp dÉn ®­îc kh¸ch du lÞch C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc cho m×nh mét l­îng kh¸ch hµng quen biÕt. §©y lµ nh÷ng kh¸ch hµng ®· cã lßng tin ®èi víi s¶n phÈm cña C«ng ty v× thÕ C«ng ty cµng ph¶i cè g¾ng ph¸t huy thÕ m¹nh cña m×nh ®Ó khai th¸c ®èi t­îng kh¸ch nµy. ViÖc lµm nµy lµ b­íc x©y dùng mét nÒn mãng v÷ng ch¾c ®Ó C«ng ty cã thÓ ®øng v÷ng trong thÞ tr­êng kinh doanh l÷ hµnh. Nh÷ng ch­¬ng tr×nh du lÞch cña C«ng ty ®· phÇn nµo tháa m·n nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng, t¹o ®­îc ch÷ tÝn víi kh¸ch vµ mang l¹i cho C«ng ty nguån lîi nhuËn ®¸ng kÓ. §Ó ®¹t ®­îc nh­ vËy c«ng ty ®· ph¶i nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ tr­êng, x©y dùng nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh mét c¸ch kh¸ kü cµng, t¹o sù kh¸c biÖt so víi ®èi thñ c¹nh tranh lµ c¸c c«ng ty l÷ hµnh ®ang cïng ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng. Vµ phÇn th­ëng xøng ®¸ng cho nh÷ng nç lùc ®ã lµ sù hµi lßng cña kh¸ch hµng ®èi víi dÞch vô cña c«ng ty. C«ng ty ®ang cè g¾ng më réng kªnh ph©n phèi s¶n phÈm cña m×nh nh»m më réng thÞ tr­êng, sè l­îng kh¸ch ®Õn víi c«ng ty sÏ ngµy mét t¨ng, ho¹t ®éng kinh doanh sÏ ngµy mét ph¸t triÓn. Kh«ng nh÷ng thÕ, C«ng ty ®· x©y dùng mét chÝnh s¸ch gi¸ c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ kinh doanh. C«ng ty cã chÝnh s¸ch gi¸ riªng víi mçi thÞ tr­êng kh¸ch kh¸c nhau, cã sù ­u ®·i gi¶m gi¸ víi nh÷ng ®èi t­îng kh¸ch nhÊt ®Þnh. ChÝnh s¸ch gi¸ nµy ®· mang l¹i cho c«ng ty mét sè l­îng kh¸ch ®¸ng kÓ gãp phÇn më réng ph¹m vi kinh doanh cho C«ng ty. Bªn c¹nh nh÷ng thÕ m¹nh ®· kÓ trªn th× C«ng ty còng cã nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ nhÊt ®Þnh cÇn ®­îc ®iÒu chØnh, bæ sung ®ã lµ: - C«ng t¸c kh¶o s¸t tuyÕn ®iÓm cña C«ng ty ch­a ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn do ®éi ngò nh©n viªn cña C«ng ty cã h¹n. - Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o khuyªch tr­¬ng cña c«ng ty ch­a thùc sù m¹nh mÏ. MÆc dï cã trang web riªng nh­ng th«ng tin ®­îc ®­a lªn cßn ch­a ®­îc cËp nhËt, ch­a thùc sù g©y ®­îc sù chó ý tíi ng­êi xem. - Do c«ng ty ch­a x©y dùng ®­îc hÖ thèng c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn nªn viÖc qu¶ng b¸ s¶n phÈm cßn thiÕu tÝnh chñ ®éng, phô thuéc nhiÒu vµo c¸c ®¬n vÞ ®èi t¸c. - C«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cßn ch­a ®­îc chó träng ®óng møc. - Ng©n s¸ch dµnh cho ho¹t ®éng marketing cßn thÊp. §Ó t¹o dùng ®­îc th­¬ng hiÖu cña m×nh trªn thÞ tr­êng th× trong thêi gian tíi c«ng ty nªn chó träng vµ dµnh nhiÒu ng©n s¸ch h¬n cho ho¹t ®éng marketing. Nh÷ng nh©n tè trªn ¶nh h­ëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty. V× vËy viÖc nghiªn cøu ®Ó t×m ra mét sè gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t huy thÕ m¹nh vµ kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu ®Ó khai th¸c tèt c¸c nguån kh¸ch du lÞch néi ®Þa lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt. Ch­¬ng 3. gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty cæ phÇn dÞch vô l÷ hµnh quèc tÕ viÖt nam 3.1. Xu h­íng ph¸t triÓn du lÞch néi ®Þa cña ViÖt Nam Ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®ang cã nh÷ng v­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ ®Ó hßa chung víi nhÞp ®é ph¸t triÓn cña du lÞch thÕ giíi vµ khu vùc. L­îng kh¸ch du lÞch kh«ng ngõng t¨ng lªn. ChØ xÐt riªng thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch néi ®Þa, nÕu nh­ n¨m 1990 míi chØ cã mét triÖu l­ît kh¸ch th× ®Õn n¨m 2008 con sè ®ã ®· lµ 20 triÖu l­ît kh¸ch. Theo c¸c nhµ nghiªn cøu thuéc ViÖn nghiªn cøu ph¸t triÓn Du lÞch ViÖt Nam th× xu h­íng tiªu dïng du lÞch ng­êi ViÖt Nam trong 10 n¨m tíi sÏ lµ: - Sè l­îng kh¸ch du lÞch néi ®Þa t¨ng m¹nh: tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n giai ®o¹n 2008 - 2018 lµ 15%. - Môc ®Ých chÝnh cña chuyÕn ®i ®èi víi ®¹i ®a sè kh¸ch néi ®Þa vÉn lµ tham quan gi¶i trÝ, th¨m th©n vµ tÝn ng­ìng. H×nh thøc ®i du lÞch theo nhãm do tËp thÓ c¬ së tæ chøc vÉn lµ phæ biÕn. - Lo¹i h×nh du lÞch c¶ gia ®×nh b»ng lo¹i « t« du lÞch nhá (lo¹i tõ 4 - 12 chç) sÏ t¨ng m¹nh. - Cã sù thay ®æi lín vÒ c¬ cÊu kh¸ch nh­ nghÒ nghiÖp, giíi tÝnh trong thÞ phÇn kh¸ch du lÞch néi ®Þa. Kh¸ch du lÞch ngµy cµng cã nhiÒu kinh nghiÖm vµ ®ßi hái phôc vô ngµy cµng cao. - CÇu vÒ du lÞch cuèi tuÇn sÏ ph¸t triÓn m¹nh, ®Æc biÖt ë c¸c thµnh phè lín vµ c¸c khu c«ng nghiÖp. - B­íc ®Çu h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn m¹nh thÓ lo¹i du lÞch tuÇn tr¨ng mËt ë trong n­íc vµ n­íc ngoµi. - ChuyÕn du lÞch víi môc ®Ých ng¾n ngµy, môc ®Ých gi¸o dôc cho ®é tuæi tõ 12 ®Õn 24 sÏ ®­îc ¸p dông nh­ mét ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc trong nhµ tr­êng ë ViÖt Nam. - §é dµi chuyÕn ®i thÝch hîp víi kh¸ch du lÞch néi ®Þa trong kho¶ng tõ 2 ®Õn 6 ngµy, chñ yÕu vµo mïa xu©n, mïa hÌ vµ c¸c dÞp lÔ tÕt. - YÕu tè gi¸ sè mét vµ quan träng bËc nhÊt trong quyÕt ®Þnh tiªu dïng du lÞch cña sè ®«ng thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch néi ®Þa vÉn lµ gi¸ rÎ. - Du lÞch th¨m th©n, cæ ®éng viªn vµ kÕt hîp c«ng viÖc ra n­íc ngoµi ngµy cµng trë nªn phæ biÕn. - S¶n phÈm du lÞch ViÖt Nam cã sù ®æi míi ®¸ng kÓ tËp trung ë bèn khu du lÞch tæng hîp: H¹ Long - C¸t Bµ, C¶nh D­¬ng - H¶i V©n - Non n­íc, V¨n Phong - §¹i L·nh, Vòng Tµu - C«n §¶o - Phó Quèc vµ 16 khu du lÞch chuyªn ®Ò Sa Pa, Ba BÓ, Cæ Loa, H­¬ng S¬n, Tam Cèc, Kim Liªn, Phong Nha, ®­êng Hå ChÝ Minh, Mü ThuËn, Héi An, Mü S¬n vµ rõng S¸c CÇn giê. Còng theo c¸c nhµ nghiªn cøu dù b¸o th× ®Ó sè l­îng kh¸ch du lÞch néi ®Þa ngµy mét t¨ng ®ßi hái ph¶i dùa trªn c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý thèng nhÊt. §ã lµ: ph¸t triÓn kinh tÕ, an minh quèc gia, gi÷ g×n v¨n hãa truyÒn thèng, b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i vµ hé trî ph¸t triÓn... Tuy nhiªn hiÖn nay t×nh h×nh thÕ giíi vÉn tiÕp tôc diÔn biÕn phøc t¹p vµ Èn chøa nhiÒu bÊt tr¾c khã l­êng. Hµng lo¹t nh÷ng cuéc khñng bè, thiªn tai x¶y ra, xung ®ét vò trang ë kh¾p n¬i trªn thÕ giíi c­íp ®i sinh m¹ng cña biÕt bao con ng­êi. Nh÷ng yÕu tè nµy khiÕn cho nhiÒu ng­êi c¶m thÊy hä ®ang sèng trong mét thÕ giíi kh«ng an toµn vµ nã ¶nh h­ëng kh«ng Ýt ®Õn sù ph¸t triÓn cña du lÞch thÕ giíi nãi chung vµ du lÞch ViÖt Nam nãi riªng. Tuy nhiªn nÕu xÐt trong ph¹m vi l·nh thæ ViÖt Nam th× nh÷ng yÕu tè ®ã l¹i t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa ph¸t triÓn. Qua nh÷ng sù kiÖn trªn, ViÖt Nam næi lªn vµ ®­îc thÕ giíi b×nh chän lµ mét ®iÓm ®Õn an toµn vµ th©n thiÖn ë khu vùc Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng. MÆt kh¸c, sè l­îng ng­êi n­íc ngoµi sèng trªn l·nh thæ ViÖt Nam kh«ng ph¶i lµ Ýt, mµ ®èi víi nh÷ng ®èi t­îng nµy nhu cÇu du lÞch lµ kh«ng thÓ thiÕu. Trong t×nh h×nh thÕ giíi hiÖn nay, viÖc hä quyÕt ®Þnh sÏ ®i du lÞch ë mét n­íc nµo ®ã sÏ ®­îc c©n nh¾c, tÝnh to¸n rÊt nhiÒu. §©y chÝnh lµ c¬ héi cho c¸c c«ng ty kinh doanh l÷ hµnh ë ViÖt Nam cã thÓ khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch nµy, qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña m×nh më réng thÞ tr­êng. 3.2. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam 3.2.1. Ph­¬ng h­íng kinh doanh Du lÞch ViÖt Nam ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn, l­îng kh¸ch ®i du lÞch ngµy mét t¨ng lªn. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó C«ng ty DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam cã thÓ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh trong t­¬ng lai. Tuy nhiªn, ®Ó ph¸t triÓn ®­îc cÇn cã sù quan t©m ®Çu t­ mét c¸ch ®óng møc vÒ c¬ së vËt chÊt vµ chiÕn l­îc kinh doanh. HiÖn nay, ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa C«ng ty ®· ®Ò ra nh÷ng ph­¬ng h­íng kinh doanh sau: - T¨ng c­êng qu¶ng b¸, tuyªn truyÒn, thu hót kh¸ch du lÞch néi ®Þa - Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô, tháa m·n tèt nhÊt c¸c nhu cÇu cña kh¸ch. - T¹o ra nh÷ng s¶n phÈm du lÞch kh«ng nh÷ng phï hîp víi xu h­íng chung cña nhu cÇu ®i du lÞch mµ cßn cã nh÷ng s¶n phÈm ®éc ®¸o nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®ång khai th¸c kh¸ch. - TuyÓn chän vµ ®µo t¹o nh÷ng nh©n viªn ®Ó hä cã chuyªn m«n giái, cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhanh chãng, kÞp thêi c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t ®­îc xu thÕ cña kh¸ch hµng. - Ph¸t triÓn mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng vµ c¸c nhµ cung cÊp ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa. - Qu¶n lý thËt tèt c¬ së vËt chÊt hiÖn cã - §æi míi c¸ch nghÜ, c¸ch lµm ë c¸c bé phËn, lÊy hiÖu qu¶ ®Ó ®¸nh gi¸ c«ng viÖc cô thÓ: + Phßng kinh doanh: t¨ng c­êng tiÕp thÞ qu¶ng c¸o b»ng mäi h×nh thøc, kh¶o s¸t kü ®Ó x©y dùng tour míi. + Phßng kÕ to¸n: thùc hiÖn nghiªm chØnh sù ph©n c«ng cña C«ng ty, b¸o c¸o ®óng ®ñ, tæ chøc ho¹ch to¸n cho tõng bé phËn. - Thu hót vèn ®Çu t­ ®Ó c¶i t¹o l¹i khu vùc kinh doanh më réng diÖn tÝch kinh doanh, ®æi míi c¬ së vËt chÊt trong C«ng ty ngµy cµng hiÖn ®¹i ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi. - §¶m b¶o møc thu nhËp, t¨ng thu nhËp cho c¸n bé nh©n viªn b»ng c¸ch: duy tr× t¹o viÖc lµm cho c¸n bé nh©n viªn cña C«ng ty ®Ó hä cã thu nhËp æn ®Þnh tõ ®ã hä yªn t©m c«ng t¸c sÏ t¹o n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n. - TiÕp tôc hoµn thiÖn bé m¸y cña C«ng ty, xem xÐt l¹i toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh doanh tõ kh©u tæ chøc, ph©n c«ng bè trÝ lao ®éng, tæ chøc l¹i s¶n xuÊt kinh doanh cho hîp lý. 3.2.2. Môc tiªu kinh doanh C«ng ty DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam lu«n phÊn ®Êu hoµn thµnh vµ ®Ò ra c¸c môc tiªu míi cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Dùa trªn nh÷ng kÕt qu¶ n¨m 2007 vµ n¨m 2008, xu h­íng qua c¸c n¨m 2006, 2007, 2008; C«ng ty ®· ®­a ra mét sè chØ tiªu ®Ó phÊn ®Êu trong kinh doanh l÷ hµnh nh­ sau: B¶ng 3.1. ChØ tiªu kÕt qu¶ kinh doanh dù kiÕn cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh: §ång STT Danh môc Néi dung Sè tiÒn 1 Doanh thu Néi ®Þa 9.500.000.000 ® Inbound 4.300.000.000 ® Outbound 9.200.000.000 ® Tæng 23.000.000.000 ® 2 Chi phÝ Tæng chi phÝ 19.800.000.000 ® 3 Lîi nhuËn Tr­íc thuÕ 3.200.000.000 ® L·i rßng 2.400.000.000 ® 4 Nép ng©n s¸ch Ph¶i nép 800.000.000 ® §èi víi kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa C«ng ty ®· ®­a ra mét sè môc tiªu cho n¨m tíi nh­ sau: - Më thªm c¸c tour du lÞch néi ®Þa ng¾n ngµy vµ dµi ngµy mµ tr­íc ®©y C«ng ty ch­a x©y dùng cho mäi ®èi t­îng nh­ häc sinh sinh viªn, c«ng nh©n... - Më thªm 3 tour du lÞch chuyªn ®Ò - T¨ng 20% ®Õn 30% sè l­îng kh¸ch du lÞch víi c¸c tour mµ C«ng ty ®· x©y dùng. - §Çu t­, tu söa l¹i ph­¬ng tiÖn hiÖn cã. 3.3. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ sù thµnh c«ng cña C«ng ty Cïng víi nh÷ng thuËn lîi do m«i tr­êng kh¸ch quan ®em l¹i lµ ngµnh Du lÞch ViÖt Nam ®ang ngµy cµng khëi s¾c vµ trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Êt n­íc th× doanh nghiÖp l÷ hµnh ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam nãi riªng còng gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n khi ph¶i c¹nh tranh m¹nh mÏ kh«ng chØ víi c¸c ®èi thñ lµ c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh trong n­íc mµ cßn cã c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Tr­íc t×nh h×nh ®ã víi nh÷ng cè g¾ng v­ît bËc cña m×nh C«ng ty ®· ®øng v÷ng vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®em l¹i nguån lîi lín. Tuy lµ mét C«ng ty míi chØ tham gia vµo ngµnh kinh doanh l÷ hµnh ch­a l©u nh­ng nh÷ng kÕt qu¶ mµ C«ng ty ®¹t ®­îc thËt ®¸ng kh©m phôc mµ kh«ng ph¶i C«ng ty nµo còng ®¹t ®­îc. Nguyªn nh©n nµo ®· dÉn tíi sù thµnh c«ng ®ã? Qua qu¸ tr×nh thùc tËp vµ nghiªn cøu ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty em ®· rót ra ®­îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm vÒ sù thµnh c«ng ®ã. ChÊt l­îng nguån lao ®éng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n hµng ®Çu mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cho C«ng ty. Mét sè c«ng ty l÷ hµnh trong qu¸ tr×nh tuyÓn chän lao ®éng ®· kh«ng chó träng vµo chÊt l­îng ®Çu vµo nªn ®· dÉn tíi viÖc ph¶i ®µo t¹o l¹i nguån lao ®éng rÊt tèn kÐm vµ hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc kh«ng cao. §éi ngò nh©n viªn cña Vinatourist ®· ®­îc tuyÓn chän mét c¸ch kü cµng, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc tèt, khi ®ã n¨ng suÊt lao ®éng sÏ cao lªn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh ®¹t ®­îc ch¾c ch¾n sÏ cao. ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ th­íc ®o ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é chuyªn nghiÖp cña mét c«ng ty trong qu¸ tr×nh kinh doanh, ®Æc biÖt lµ trong kinh doanh l÷ hµnh. C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam nhËn biÕt ®­îc ®iÒu nµy nªn ®· lu«n quan t©m vµ phÊn ®Êu duy tr× chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh ®Ó phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt, tõng b­íc tõng b­íc t¹o lËp uy tÝn víi kh¸ch hµng. §©y lµ ®iÒu mµ cã lÏ mét sè c«ng ty l÷ hµnh kh¸c v× quan t©m tíi lîi nhuËn tr­íc m¾t ®· kh«ng chó träng. ChiÕn l­îc kinh doanh ®ãng vai trß then chèt dÉn tíi sù thµnh c«ng cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. Ban gi¸m ®èc C«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc kinh doanh hîp lý, râ rµng mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch s¶n phÈm tèt, h­íng ®óng vµo thÞ tr­êng môc tiªu ®Ó tËp trung nh÷ng nç lùc cña m×nh khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch ®· ®em l¹i nguån kh¸ch ®¸ng kÓ cho C«ng ty. B»ng chøng lµ sè l­îng kh¸ch ®Õn víi c«ng ty ngµy cµng ®«ng, cã nh÷ng kh¸ch ®· sö dông s¶n phÈm cña C«ng ty nhiÒu lÇn. Nh­ thÕ cã thÓ thÊy r»ng kh¸ch hµng ®· ngµy cµng tin t­ëng vµo chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ chÊt l­îng dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp, t¹o lËp ®­îc chç ®øng trªn thÞ tr­êng. Trong kinh doanh l÷ hµnh th× c¸c mèi quan hÖ lµm ¨n lµ rÊt cÇn thiÕt. §©y cã thÓ lµ mét nguån cung cÊp kh¸ch ®¸ng kÓ cho doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh. Vinatourist ®· biÕt tËn dông nh÷ng mèi quan hÖ cña m×nh ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng kinh doanh, t¨ng sè l­îng kh¸ch ®Õn víi C«ng ty. Ngoµi c¸c biÖn ph¸p qu¶ng c¸o ®Ó giíi thiÖu h×nh ¶nh vµ s¶n phÈm cña C«ng ty tíi ng­êi tiªu dïng th× ®©y lµ mét c¸ch h÷u hiÖu ®Ó thu hót kh¸ch. ViÖc tËn dông c¸c mèi quan hÖ nµy l¹i tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ còng nh­ thêi gian cho C«ng ty. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng ®­îc trªn thÞ tr­êng hiÖn nay ®· lµ ®iÒu hÕt søc khã kh¨n, duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®¹t ®­îc thµnh c«ng l¹i cµng khã kh¨n h¬n. VËy mµ C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam ®· lµm ®­îc. Tuy cã nh÷ng khã kh¨n vµ sai lÇm lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái trong kinh doanh nh­ng nh÷ng g× mµ c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn lµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u ®Ó c¸c c«ng ty l÷ hµnh kh¸c häc tËp vµ rót kinh nghiÖm. 3.4. Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam Vinatourist sau gÇn 3 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng ®· gÆt h¸i ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh, kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng kinh doanh l÷ hµnh. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng ®­îc trªn thÞ tr­êng, më réng quy m« vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh th× C«ng ty nªn chó ý mét sè vÊn ®Ò sau: 3.4.1. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ x¸c ®Þnh tËp kh¸ch hµng hîp lý §Ó cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng nh­: nghiªn cøu kh¸ch du lÞch, nghiªn cøu s¶n phÈm du lÞch, nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch gi¸, nghiªn cøu chÝnh s¸ch ph©n phèi. Tuy nhiªn viÖc ®Çu t­ thêi gian vµ nh©n lùc cho c«ng t¸c nµy cña C«ng ty cßn s¬ sµi ch­a ®i s©u vµo nghiªn cøu tõng së thÝch, môc ®Ých, thÞ hiÕu cña kh¸ch du lÞch, ch­a nghiªn cøu kü c¸c s¶n phÈm du lÞch nµo ®ang thu hót ®­îc ®«ng kh¸ch nhÊt, s¶n phÈm nµo kh«ng thu hót ®­îc kh¸ch xem lý do t¹i sao ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®i s©u khai th¸c. Cho nªn mÆc dï cã nghiªn cøu nh­ng C«ng ty ch­a ®­a ra ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p hîp lý do vËy nh÷ng kÕt qu¶ mµ C«ng ty ®¹t ®­îc ch­a cao. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®ãng vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng sÏ cho C«ng ty biÕt ®­îc hay dù ®o¸n ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch, sù di chuyÓn cña luång du kh¸ch trong t­¬ng lai. Nh­ vËy, ®Ó cho viÖc kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ nh»m ph¸t triÓn vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr­êng th× trong thêi gian tíi C«ng ty nªn thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau: - Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng: c«ng viÖc nµy nh»m x¸c ®Þnh nhu cÇu cña du kh¸ch hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch. MÆt kh¸c, C«ng ty sÏ ph¸n ®o¸n c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn nhu cÇu thÞ tr­êng còng nh­ xem xÐt kh¶ n¨ng cung øng cña C«ng ty trong tõng giai ®o¹n thÞ tr­êng. - Nghiªn cøu ®èi t­îng kh¸ch: ®èi t­îng kh¸ch nµo cã thÓ ®Õn víi C«ng ty? Môc ®Ých ®i du lÞch cña kh¸ch lµ g×? C«ng ty cã thÓ ®¸p øng ®­îc kh«ng? Møc chi tiªu cña tõng ®èi t­îng kh¸ch nh­ thÕ nµo? Tõ ®ã ®­a ra nh÷ng biÖn nh»m gi÷ l­îng kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ thu hót kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh râ thÞ tr­êng kh¸ch träng ®iÓm cña m×nh lµ thÞ tr­êng nµo? V× vËy cÇn cã sù ®Çu t­ c¶ vÒ nh©n lùc, thêi gian vµ vèn cho thÞ tr­êng nµy nh»m ®­a ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. - Nghiªn cøu s¶n phÈm du lÞch: liÖt kª c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch thu hót kh¸ch, x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch hÊp dÉn, phï hîp víi nhu cÇu cña tõng ®èi t­îng kh¸ch du lÞch. - Nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh: hiÖn nay trªn thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu c«ng ty còng ®ang ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh l÷ hµnh v× vËy nªn viÖc nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt cÇn ®­îc ®Çu t­ xøng ®¸ng. ChØ ra ®­îc lîi thÕ vµ h¹n chÕ cña m×nh so víi ®èi thñ ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc marketing cã hiÖu qu¶. - Nghiªn cøu vÒ xu h­íng ph¸t triÓn: trong c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng C«ng ty ph¶i tr¶ lêi ®­îc nh÷ng c©u hái: + Ai lµ kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cña C«ng ty? + ThÞ tr­êng kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ tiÒm n¨ng réng lín ®Õn ®©u? + Kh¸ch du lÞch lµ ai? ë ®©u? + Kh¸ch hµng sÏ mua nh÷ng s¶n phÈm du lÞch g×? T¹i sao hä l¹i mua s¶n phÈm Êy? + S¶n phÈm Êy cã ®¸p øng ®­îc mong muèn cña kh¸ch hµng hay kh«ng? + T¹i sao kh¸ch hµng l¹i kh«ng mua s¶n phÈm Êy? + Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ hay kh«ng? + Kh¸ch hµng nhËn ®Þnh nh­ thÕ nµo vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty? §Ó cã thÓ tr¶ lêi ®­îc nh÷ng c©u hái nµy C«ng ty cÇn ph¶i tham kh¶o ý kiÕn ®ãng gãp cña kh¸ch hµng, nhu cÇu thÞ hiÕu tiªu dïng cña kh¸ch th«ng qua c¸c phiÕu ®iÒu tra. Hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng C«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch th­êng xuyªn vµ liªn tôc. gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét gi¶i ph¸p rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Tuy nhiªn chi phÝ cho ho¹t ®éng nghiªn cøu sÏ tèn kÐm, chÝnh v× vËy mµ C«ng ty cÇn ph¶i cã sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho ho¹t ®éng nµy. 3.4.2. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch gi¸ C¬ chÕ h×nh thµnh chÝnh s¸ch gi¸ hiÖn nay cña C«ng ty DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam lµ c¬ chÕ ®¸nh gi¸ dùa trªn chi phÝ ®Çu vµo vµ môc tiªu cña C«ng ty ®Ó ®­a ra møc gi¸ phï hîp cho mçi ch­¬ng tr×nh du lÞch. Tuy nhiªn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ hiÖn cña C«ng ty rÊt thô ®éng nhÊt lµ vµo mïa du lÞch. Do C«ng ty kh«ng cã c¬ së vËt chÊt t¹i c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch mµ chØ cã quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c lµm ¨n nªn ®Ó cã thÓ ®­a ra mét møc gi¸ hîp lý vµ cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, C«ng ty cÇn ph¶i hiÓu râ tÇm quan träng cña gi¸ c¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh v× gi¸ c¶ lµ mét trong c¸c nh©n tè t¸c ®éng m¹nh ®Õn t©m lý kh¸ch hµng còng nh­ nhu cÇu cña kh¸ch vÒ c¶ ch­¬ng tr×nh du lÞch cña C«ng ty. §ång thêi gi¸ c¶ cña hµng hãa dÞch vô sÏ quyÕt ®Þnh møc lîi nhuËn cña C«ng ty thu ®­îc trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Do vËy, xuÊt ph¸t tõ viÖc nghiªn cøu t©m lý kh¸ch hµng, chi phÝ bá ra cho c¶ ch­¬ng tr×nh du lÞch vµ môc tiªu cho tõng ch­¬ng tr×nh du lÞch cña C«ng ty lµm c¬ së ®Þnh gi¸ hîp lý nhÊt cho tõng ch­¬ng tr×nh du lÞch cña C«ng ty trong tõng giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh kinh doanh. Theo ph­¬ng h­íng kinh doanh cña C«ng ty còng nh­ c¸c gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch s¶n phÈm ë trªn víi c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi C«ng ty cã thÓ ¸p dông møc gi¸ thÊp ®Ó giíi thiÖu cho kh¸ch khuyÕn khÝch cho kh¸ch hµng dïng thö. Khi s¶n phÈm ®· ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn nÕu muèn n©ng cao gi¸ lªn th× ph¶i c¶i tiÕn bæ sung dÞch vô phô. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm Ýt hÊp dÉn trong thêi gian nghiªn cøu t×m gi¶i ph¸p n©ng cao, c¶i tiÕn th× nªn ®­a ra møc gi¸ thÊp ®Ó thu hót ®èi t­îng kh¸ch cã chi tiªu thÊp. X©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý lµ ®iÒu kiÖn quan trong ®¶m b¶o cho C«ng ty cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt nh­ hiÖn nay th× doanh thu cña C«ng ty lµ tõ kh¸ch du lÞch néi ®Þa lµ chñ yÕu. ChÝnh v× vËy hoµn thiÖn chÝnh s¸ch gi¸ lµ v« cïng cÇn thiÕt v× hÇu hÕt khi xem mét ch­¬ng tr×nh du lÞch nµo ®ã kh¸ch th­êng xem xÐt gi¸ c¶ tr­íc khi quyÕt ®Þnh cã nªn ®i hay kh«ng. C«ng ty nªn cã nh÷ng møc gi¸ linh ho¹t cho tõng lo¹i víi c¸c møc kh¸c nhau, gi¶m gi¸ vÐ ®èi víi nh÷ng ®oµn cã sè l­îng lín vµ nh÷ng ®oµn ®i tr¸i vô, cã chÝnh s¸ch ­u ®·i víi ®oµn kh¸ch quen. Ngoµi viÖc ­u ®·i vÒ gi¸ th× nªn cã h×nh thøc tÆng quµ l­u niÖm víi ®oµn kh¸ch quen nµy. C«ng ty còng nªn cã h×nh thøc gi¶m gi¸ cho ®èi t­îng häc sinh sinh viªn v× ®©y lµ nguån kh¸ch lín, cã nhu cÇu du lÞch cao. Møc gi¶m gi¸ cã thÓ tõ 10% - 15% gi¸ tour th× C«ng ty vÉn ®¹t ®­îc møc lîi nhuËn nµo ®ã v× ®èi t­îng kh¸ch nµy ®i th­êng th«ng qua ®oµn thÓ, nhµ tr­êng tæ chøc nªn sè l­îng ®i ®«ng. Cã chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ hay miÔn phÝ cho ng­êi tµn tËt (hay trÎ em må c«i) ®Ó t¹o qu¶ng c¸o thªm cho C«ng ty. VËy víi gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch gi¸ trªn hy väng C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam sÏ x©y dùng cho m×nh mét chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý cho viÖc kinh doanh trong nh÷ng n¨m tíi. 3.4.3. §Èy m¹nh chÝnh s¸ch xóc tiÕn qu¶ng c¸o Trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng ty ®· cè g¾ng qu¶ng c¸o khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm vµ dÞch vô cña m×nh nh»m lµm cho kh¸ch hµng biÕt ®Õn C«ng ty vµ s¶n phÈm cña C«ng ty. Tuy nhiªn kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ch­a cao, rÊt Ýt kh¸ch hµng biÕt ®Õn C«ng ty vµ s¶n phÈm cña C«ng ty trõ nh÷ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn. V× vËy C«ng ty nªn ®Èy m¹nh chÝnh s¸ch xóc tiÕn qu¶ng c¸o ®Ó x©y dùng h×nh ¶nh cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng vµ thu hót kh¸ch hµng. C«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh qu¶ng c¸o víi thêi gian qu¶ng c¸o th­êng xuyªn h¬n cã thÓ mét tuÇn hay mét th¸ng tïy theo kinh phÝ mµ C«ng ty cã vµ sÏ thùc hiÖn tr­íc c¸c mïa vô du lÞch. C«ng ty nªn lùa chän c­êng ®é qu¶ng c¸o cho phï hîp tr¸nh sù khã chÞu cho kh¸ch. Tr­íc thêi vô kinh doanh cã thÓ qu¶ng c¸o dån dËp ®Ó t¹o ®­îc sù quan t©m, ®Ó ý cña kh¸ch sau ®ã nªn tiÕn hµnh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o nh¾c l¹i ®Ó kh¸ch tin vµo s¶n phÈm cña C«ng ty. Lóc vµo thêi ®iÓm chÝnh vô kho¶ng th¸ng 2, th¸ng 3 ®Çu n¨m C«ng ty nªn qu¶ng c¸o dån dËp v× ®©y lµ thêi ®iÓm kh¸ch hµng b¾t ®Çu ho¹t ®éng ®Æt chç. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶ng c¸o sÏ lµm cho l­îng kh¸ch cña C«ng ty t¨ng nhanh vµ lµm t¨ng doanh thu, lîi nhuËn lµ ®iÒu kiÖn cho C«ng ty thóc ®Èy më réng thÞ tr­êng kinh doanh. 3.4.4. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ph©n phèi HiÖn nay C«ng ty chØ sö dông kªnh ph©n phèi trùc tiÕp mµ ch­a cã kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp, v× vËy trong thêi gian tíi C«ng ty nªn thiÕt lËp mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh, c¸c ®¹i lý du lÞch kh¸c ®Ó göi b¸n c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch mµ hiÖn t¹i C«ng ty ch­a thùc hiÖn ®­îc. Tõ c¸c mèi quan hÖ víi c¸c c«ng ty göi kh¸ch vµ nhËn kh¸ch, C«ng ty phèi hîp ®Ó cïng chµo b¸n ch­¬ng tr×nh du lÞch cña m×nh. Khi thiÕt lËp kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp nµy cÇn cã sù tháa thuËn chÆt chÏ ®Ó tr¸nh rñi ro cho C«ng ty. NÕu ®Ó x¶y ra rñi ro sÏ lµm mÊt ®i uy tÝn, vÞ thÕ cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. Ngoµi ra C«ng ty còng nªn ®Èy m¹nh chÝnh s¸ch ph©n phèi trùc tiÕp ®Ó tèi ®a hãa lîi nhuËn v× thùc tÕ hiÖn nay kh¶ n¨ng tiÕp cËn cña kh¸ch hµng ®Õn C«ng ty cßn Ýt. 3.4.5. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ n©ng cao tr×nh ®é lao ®éng cña C«ng ty Qua nghiªn cøu cho thÊy viÖc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c bé phËn trong C«ng ty ®· cã sù râ rµng vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. Mçi bé phËn mçi phßng ®Òu cã ng­êi ®øng ®Çu l·nh ®¹o b¸o c¸o kÕt qu¶ th­êng xuyªn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ban gi¸m ®èc. Tuy nhiªn c«ng viÖc vÉn cã sù chång chÐo. Vµo nh÷ng thêi ®iÓm ®«ng kh¸ch c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong tõng bé phËn ®Òu cã thÓ lµm bÊt cø mét c«ng viÖc nµo hä cã thÓ lµm. Do ®ã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ c«ng viÖc vµ n¨ng suÊt lao ®éng cña nh©n viªn trong phßng. V× vËy trong thêi gian tíi C«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p s¾p xÕp l¹i ®éi ngò lao ®éng gi÷a c¸c bé phËn ®Ó bé m¸y tæ chøc ®­îc hoµn thiÖn h¬n th× míi ph¸t huy ®­îc hÕt chøc n¨ng, n¨ng lùc cña mçi ng­êi trong tõng bé phËn. HiÖn nay Vinatourist ®· cã ®éi ngò h­íng dÉn viªn riªng tuy nhiªn do sè l­îng h­íng dÉn viªn cßn Ýt, cã khi nh©n viªn lµm viÖc trong bé phËn ®iÒu hµnh l¹i kiªm lu«n vai trß cña h­íng dÉn viªn nªn hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc ch­a cao. Trong thêi gian tíi ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch, n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò ®iÒu hµnh vµ h­íng dÉn viªn th× C«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c b­íc sau: - Më c¸c líp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho tÊt c¶ c¸c c¸n bé h­íng dÉn viªn cña C«ng ty nhÊt lµ ®éi ngò h­íng dÉn viªn. C¸c líp nµy ph¶i tæ chøc th­êng xuyªn theo tõng quý vµ ph¶i vµo tr­íc mïa vô du lÞch. V× ®©y lµ thêi gian khèi l­îng c«ng viÖc cho nh©n viªn C«ng ty th­êng Ýt h¬n so víi chÝnh vô du lÞch. Do ®ã viÖc tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé nh©n viªn cña C«ng ty nªn thùc hiÖn trong thêi gian nµy lµ tèt nhÊt. - Tæ chøc cho c¸n bé ®iÒu hµnh tham gia c¸c héi th¶o, héi nghÞ vÒ du lÞch ®Ó n©ng cao tÇm hiÓu biÕt. - Cho h­íng dÉn viªn cña C«ng ty ®i theo c¸c ch­¬ng tr×nh cña C«ng ty kh¸c ®Ó häc hái kinh nghiÖm vÒ tæ chøc, qu¶n lý kh¸ch cña h­íng dÉn viªn, kinh nghiÖm vÒ ®Æt chç ¨n, chç ë cho kh¸ch... ViÖc lµm nµy lµ rÊt h÷u Ých nh­ng ®Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy còng rÊt phøc t¹p. V× nÕu ®Çu t­ thêi gian cho nh©n viªn ®i båi d­ìng thªm kiÕn thøc chuyªn m«n nghiÖp vô th× trong kho¶ng thêi gian ®ã sÏ thiÕu nh©n viªn lµm viÖc cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. V× vËy c«ng ty ph¶i bè trÝ thêi gian thÝch hîp nh­ vµo tr¸i vô hoÆc cho nh©n viªn ®i häc thªm c¸c líp buæi tèi. 3.4.6. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh du lÞch vµ rót kinh nghiÖm. qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh du lÞch mµ C«ng ty ®ang ho¹t ®éng ®· gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Tuy nhiªn C«ng ty cÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a tronh viÖc giao quyÒn vµ nghÜa vô cho ng­êi h­íng dÉn ®oµn hay ng­êi ®¹i diÖn cña C«ng ty t¹i n¬i ®Õn du lÞch. Nh­ thÕ ng­êi dÉn ®oµn sÏ chñ ®éng h¬n trong viÖc xø lý c¸c t×nh huèng ph¸t sinh trong ch­¬ng tr×nh du lÞch ®Ó kh«ng lµm ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng cña ch­¬ng tr×nh. VÝ dô nh­ viÖc kh¸ch yªu cÇu c¾t mét sè ®iÓm ®Õn hoÆc bæ sung thªm ®iÓm ®Õn th× ng­êi dÉn ®oµn nªn ®­îc quyÒn quyÕt ®Þnh trong viÖc thùc hiÖn, tÝnh gi¸ cho ch­¬ng tr×nh bæ sung. Sau khi kÕt thóc ch­¬ng tr×nh C«ng ty ®· rót kinh nghiÖm vÒ viÖc tæ chøc thùc hiÖn sau mçi chuyÕn ®i qua c¸c phiÕu ®iÒu tra cña kh¸ch du lÞch. Trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn lËp thªm c¸c mÉu b¸o c¸o nh­: b¸o c¸o chuyÕn ®i cña ng­êi dÉn ®oµn, b¸o c¸o vÒ c¸c ®èi t¸c cung cÊp dÞch vô... ®Ó C«ng ty cã thÓ biÕt thùc tr¹ng ch­¬ng tr×nh du lÞch cña m×nh cã tháa m·n nhu cÇu cña kh¸ch hay kh«ng? ChÊt l­îng dÞch vô, tinh thÇn, th¸i ®é hîp t¸c, phôc vô cña c¸c ®èi t¸c cung cÊp dÞch vô cã ®óng thep hîp ®ång ®· thèng nhÊt kh«ng? tõ ®ã cã c¸c ph­¬ng ¸n ®Ó kh¾c phôc. KÕt luËn Cïng víi nh÷ng thuËn lîi do m«i tr­êng kh¸ch quan ®em l¹i lµ ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®ang ngµy cµng khëi s¾c vµ trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Êt n­íc th× c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam nãi riªng còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n khi ph¶i c¹nh tranh m¹nh mÏ kh«ng chØ víi c¸c ®èi thñ lµ c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh trong n­íc mµ cßn cã c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. MÆc dï vËy nh­ng c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty vÉn duy tr× ®­îc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Tuy chØ míi ®i vµo ho¹t ®éng ®­îc h¬n 3 n¨m nh­ng C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh trong sù nghiÖp du lÞch chung cña ®Êt n­íc. ë C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam cã nhiÒu m¶ng ho¹t ®éng kh¸c nhau nh­ng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa ®ãng vai trß chñ ®¹o, chiÕm tû träng lín trong tæng doanh thu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. Tuy ho¹t ®éng nµy ®­îc tËp trung thóc ®Èy nh­ng vÉn cßn béc lé nh÷ng yÕu kÐm nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cßn cã sù trïng lÆp víi c¸c c«ng ty kh¸c, c¸c yÕu tè thóc ®Èy cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm du lÞch nh­ khuyªch tr­¬ng qu¶ng c¸o, më réng thÞ tr­êng cña C«ng ty cßn bÞ h¹n chÕ nhiÒu mÆt. Do vËy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng du lÞch ®Çy biÕn ®éng, C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc nhõm t¨ng c­êng kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch vµ më réng thÞ tr­êng trong nh÷ng n¨m tíi. B»ng c¸c th«ng tin t­ liÖu vµ kÕt qu¶ kinh doanh trong nh÷ng n¨m qua, luËn v¨n ®· nªu lªn ®­îc nh÷ng thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty song do tr×nh ®é thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, th«ng tin vµ tµi liÖu ch­a thËt ®Çy ®ñ, nh÷ng nhËn xÐt Ýt nhiÒu mang tÝnh chñ quan. Qua kho¸ luËn nµy nµy t¸c gi¶ hy väng sÏ ®ãng gãp ®­îc phÇn nµo ý kiÕn cho C«ng ty nh»m thóc ®Èy ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam. Tµi liÖu tham kh¶o Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ Quèc gia. V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc khãa X, 2006. T¹p chÝ Du lÞch ViÖt Nam, sè ra th¸ng 3/2009 C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam §iÒu lÖ C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam B¶ng danh s¸ch nh©n viªn C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam B¸o c¸o tæng kÕt sè l­îng kh¸ch c¸c n¨m 2007, 2008 C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam B¸o c¸o t×nh h×nh kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa n¨m 2008 C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam B¸o c¸o tæng kÕt t×nh h×nh kinh doanh c¸c n¨m 2007, 2008 §inh Trung Kiªn, gi¸o tr×nh nghiÖp vô h­íng dÉn du lÞch, Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2003. Ph¹m V¨n Tr­êng, Lª Hoµi Ph­¬ng, gi¸o tr×nh Tµi chÝnh Doanh nghiÖp, Khoa kÕ to¸n - Tæ bé m«n tµi chÝnh - Tr­êng Cao ®¼ng Kinh tÕ Kü thuËt Th­¬ng M¹i, Bé Th­¬ng M¹i, Nxb NN Hµ T©y 2004, 124 - 218. NguyÔn Quang Vinh, Bµi gi¶ng Qu¶n trÞ kinh doanh l÷ hµnh, Khoa Du lÞch häc - Tr­êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docA5343.DOC