Đề tài Mở rộng cạnh tranh trong khu vực công để nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa và dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay

(Bản scan) Đề tài đã thực hiện được những nhiệm vụ cơ bản đặt ra từ đầu. Thứ nhất đề tài đã hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan tới cạnh tranh trong KVC. Cạnh tranh phản ánh quan hệ kinh tế giữa các người cung cấp (tổ chức nhà nước và các chủ thể ngoài nhà nước do nhà nước ủy nhiệm) trong việc ganh đua nhau vì những điều kiện thuận lợi hơn cho bản thân bằng nhiều phương pháp thích hợp để cung ứng hàng hóa và dịch vụ công cho công dân một cách hiệu quả và công bằng theo đúng chất lượng cam kết và mục tiêu chung đã đề ra. Thứ hai, để có thêm cơ sở so sánh và nghiên cứu ứng dụng trong KVC của Việt Nam, đề tài đã lựa chọn và giới thiệu một số bài học nước ngoài về vấn đề đang quan tâm, trong đó gồm cả những bài học thành công và học học chưa thành công. Việc giới thiệu này giúp cho Việt Nam nhìn nhận cả hai mặt của vấn đề để tiện cân nhắc cho phù hợp với điều kiện cụ thể. Thứ ba, phần còn lại của đề tài tập trung vào đánh giá môi trường cạnh tranh của KVC ở Việt Nam, đặc biệt trong một số lĩnh vực cơ bản như kết cấu hạ tầng công ích (điện, giao thông, bưu chính và viễn thông) và một số lĩnh vực dịch vụ công ích xã hội (y tế và giáo dục). Trên cơ sở lý luận, kinh nghiệm nước ngoài và thực tiễn ở Việt Nam, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống các giải pháp tăng cường mở rộng cơ hội cạnh tranh trong KVC ở nước ta. Hệ thống giải pháp này bao gồm nhiều giải pháp chung cho toàn bộ KVC và những giải pháp đặc thù cho một số lĩnh vực được phần tích trong đề tài này. Việc triển khai các giải pháp này đòi hỏi sự đồng bộ, không giải pháp nào được quá đề cao hay coi nhẹ.

pdf203 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Mở rộng cạnh tranh trong khu vực công để nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa và dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfđề tài- mở rộng cạnh tranh trong khu vực công để nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa và dịch vụ ờ VN hiện nay.pdf
Luận văn liên quan