Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone trên thị trường thông tin di động Việt Nam

Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone trên thị trường thông tin di động Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã tạo được những chuyển biến rất tích cực. Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng bình quân từ năm 2000 – 2004 là 7%, đơn cử năm 2004 tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,8%, xếp thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc. Đứng trước thềm AFTA năm 2006, Việt Nam đang nỗ lực trong giai đoạn đàm phán gia nhập WTO, đàm phán hiệp định thương mại song thương Việt-Mỹ, những cơ hội và thách thức lớn đang chờ ở phía trước. Nhận thức được vấn đề trên, các doanh nghiệp Việt Nam đang dốc sức chuẩn bị hành trang vững vàng để bước vào cuộc so tài với các đối thủ cạnh tranh trong nước, đồng thời để hòa nhập mà không bị hòa tan trên thương trường quốc tế. Trong xu thế đó, người ta thấy rằng có một cụm từ xuất hiện ngày càng nhiều trong Công ty, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các buổi hội nghị, hội thảo, diễn đàn . đó chính là “thương hiệu”. Chưa bao giờ thương hiệu lại có vai trò quan trọng như ngày nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi thứ đều được đặt trong một sự liên kết chặt chẽ với nhau và được kết nối với tâm trí khách hàng. Thương hiệu đã lớn hơn nhiều so với vai trò là một nhãn hiệu hay một sản phẩm, dịch vụ, nó còn là một giá trị, một niềm tin, một sự cam kết đối với khách hàng. Không phải sớm, nhưng không phải quá muộn để nhận ra giá trị thương hiệu mà ngay từ bây giờ, mỗi công ty, doanh nghiệp cần bắt tay xây dựng và phát triển thương hiệu của mình lên một tầm cao mới. Không thể nằm ngoài cuộc chơi trong một bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường thông tin di động Việt Nam, một thị trường rất nóng bỏng trong thời gian gần đây, Công ty VMS – MobiFone nhận thức rằng thương hiệu là một tài sản quí giá nhất của Doanh nghiệp. Cuộc chơi này có phần gay go, quyết liệt hơn khi cơ hội mở ra đối với thị trường TTDĐ và càng ngày càng có nhiều nhà đầu tư vào cuộc. Từ những thực tiễn trên, tôi mong muốn được tiếp cận với khái niệm “thương hiệu”, đồng thời phân tích thực trạng việc xây dựng và phát triển thương hiệu MobiFone trong thời gian qua. Qua đó, tôi xin góp một phần ý kiến của mình vào công tác xây dựng thương hiệu MobiFone ngày càng vững mạnh hơn. Với những ý nghĩa trên, Tôi xin chọn đề tài : “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MOBIFONE TRÊN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM” cho luận văn tốt nghiệp cao học Kinh Tế – Khoa Quản Trị Kinh Doanh của mình. MỤC ĐÍCH CỦA LUẬN ÁN Qua luận án này, chúng tôi muốn làm rõ một số vấn đề mang tính lý thuyết và thực tiễn sau đây : - Tìm hiểu về khái niệm thương hiệu và vai trò của nó đối với các doanh nghiệp, giá trị thương hiệu cũng như các thành phần cấu tạo của nó. - Phân tích, đánh giá một cách cụ thể về thực trạng thương hiệu và công tác xây dựng thương hiệu MobiFone trên thị trường thông tin di động Việt Nam trong những năm qua. - Tìm kiếm, đề xuất một số những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thông tin di động Việt Nam. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu : thương hiệu các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam như : MobiFone, VinaPhone, S-Fone, Viettel. - Phạm vi nghiên cứu : Đánh giá của người tiêu dùng về thương hiệu các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di đông tại Việt Nam, và xu thế phát triển của ngành. Luận án tập trung nhấn mạnh giá trị thương hiệu MobiFone và công tác xây dựng thương hiệu Mobifone tại thị trường TTDĐ Việt Nam. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để có thể đạt được mục tiêu như trên, trong khi tiến hành nghiên cứu chúng tôi đã vận dụng các quan điểm và lý luận về thương hiệu của các nhà kinh tế nổi tiếng trên thế giới chuyên nghiên cứu về khái niệm này như: KEVIN KELLER, DAN TARANTIN, KAMRAN KASHANI, DAVID A. AAKER, . cũng như những chuyên gia Việt Nam như : Nguyễn Đình Thọ, Võ Văn Quang, Nguyễn Trần Quang .Trên cơ sở vận dụng các kiến thức học được trong chương trình đào tạo Thạc sĩ tại trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM, các kiến thức tham khảo trên Internet về thương hiệu, kết hợp tư liệu nghiên cứu đánh giá của người tiêu dùng về thương hiệu các nhà cung cấp thông tin di động tại Việt Nam để phân tích. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá một cách tương đối sâu sát, tạo cơ sở cho việc đề ra các giải pháp cho công tác nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone trên thị trường thông tin di động Việt Nam. KẾT CẤU LUẬN ÁN Kết cấu của luận án bao gồm 3 chương như sau : Chương 1 : CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Chương 2 : THỰC TRẠNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MOBIFONE TRÊN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM Chương 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MOBIFONE TRÊN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM LỜI MỞ ĐẦU Chương 1 : CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1. Khái niệm . 01 1.1 Khái niệm về thương hiệu 01 1.2 Thế nào là thương hiệu mạnh . 01 2. Giá trị của thương hiệu 01 2.1 Khái niệm về giá trị thương hiệu 01 2.2 Các thành phần của giá trị thương hiệu . 02 2.2.1 Nhận biết về thương hiệu . 02 2.2.2 Lòng ham muốn về thương hiệu . 03 2.2.3 Chất lượng cảm nhận . 03 2.2.4 Lòng trung thành với thương hiệu 04 3. Vai Trò của thương hiệu 04 3.1 Vai trò đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 04 3.2 Vai trò của thương hiệu đối với khách hàng . 06 4. Các chức năng của thương hiệu . 07 5. Xây dựng thương hiệu 07 5.1 Các giai đoạn trong xây dựng thương hiệu . 07 5.1.1 Giai đoạn đầu tiên . 08 5.1.2 Giai đoạn thứ hai 08 5.1.3 Giai đoạn thứ ba . 08 5.1.4 Giai đoạn thứ tư 08 5.1.5 Giai đoạn thứ năm 09 5.2 Các bước cơ bản để xây dựng thương hiệu . 09 5.3 Thiết lập và thực hiện cam kết với khách hàng . 10 5.3.1 Thiết lập cam kết với khách hàng 10 5.3.2 Thực hiện cam kết với khách hàng 10 Chương 2 : THỰC TRẠNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MOBIFONE TRÊN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM 1. Sơ lược về thị trường thông tin di động của Việt Nam . 12 1.1 Đánh giá sơ bộ về thị trường thông tin di động của Việt Nam . 12 1.2 Cục diện thị trường thông tin di động Việt Nam hiện nay . 14 1.3 Giới thiệu về Công ty TTDĐ VMS – MobiFone 15 1.4 Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp 15 1.5 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty VMS 16 1.6 Cơ cấu tổ chức, nhân sự của Công ty VMS . 16 1.7 Giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của Công ty VMS 17 2. Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty trong những namequa . 17 2.1 Công tác thiết kế thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm của Công ty . 17 2.2 Thực trạng tình hình kinh doanh của MobiFone trong những năm qua . 19 2.2.1 Chất lượng mạng lưới . 19 2.2.2 Chất lượng các dịch vụ giá trị gia tăng 19 2.2.3 Công tác bán hàng . 20 2.2.4 Kênh phân phối . 22 2.2.5 Công tác quảng cáo, khuyến mãi 23 2.2.5.1 Công tác quảng cáo . 23 2.2.5.2 Công tác khuyến mãi 26 2.2.6 Công tác chăm sóc khách hàng . 26 2.3 Thực trạng thương hiệu MobFone trên thị trường TTDĐ Việt Nam 31 2.3.1 Mức độ nhận biết về thương hiệu 33 2.3.2 Lòng ham muốn đối với thương hiệu . 36 2.3.3 Aán tượng về thương hiệu 41 2.3.4 Lòng trung thành của khách hàng về thương hiệu 43 Chương 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MOBIFONE TRÊN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM 1. Nhiệm vụ của MobiFone trong công tác xây dựng thương hiệu . 47 2. Các giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone 50 2.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ . 50 2.1.1 Chất lượng về mạng lưới, vùng phủ sóng 50 2.1.2 Chất lượng các dịch vụ giá trị gia tăng 51 2.1.3 Chất lượng phục vụ khách hàng 52 2.2 Nhóm giải pháp đối với hệ thống phân phối . 53 2.2.1 Hệ thống kênh phân phối trực tiếp 53 2.2.1.1 Hệ thống cửa hàng của MobiFone 53 2.2.1.2 Đội bán hàng trực tiếp . 53 2.2.2 Hệ thống kênh phân phối gián tiếp . 54 2.2.2.1 Giải pháp đối với cấu trúc kênh phân phối gián tiếp . 54 2.2.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của kênh phân phối gián tiếp 54 2.3 Nhóm giải pháp về giá cước 55 2.4 Nhóm giải pháp đối với công tác quảng cáo, khuyến mãi 57 2.4.1 Quảng cáo . 57 2.4.2 Khuyến mãi . 61 2.5 Nhóm giải pháp đối với công tác chăm sóc khách hàng 63 2.5.1 Giải pháp đối với việc thực hiện 8 cam kết . 63 2.5.2 Giải pháp hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ . 65 2.5.3 Giải pháp đối với các chương trình chăm sóc khách hàng 66 2.6 Nhóm giải pháp đối với công tác xây dựng thương hiệu . 67 2.7 Nhóm giải pháp đối với vấn đề nhân sự . 69 3. Kiến nghị . 69 3.1 Về phía Nhà nước 69 3.2 Về phía Công ty VMS – MobiFone . 70 KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/05/2013 | Lượt xem: 2220 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone trên thị trường thông tin di động Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
maïng löôùi toát phaûi ñaûm baûo caùc yeáu toá sau : vuøng phuû soùng roäng, chaát löôïng soùng oån ñònh, dung löôïng maïng ñaùp öùng löu löôïng cuoäc goïi cuûa khaùch haøng, khoâng bò ngheõn maïch, rôùt maïch. Ñeå ñöôïc khaùch haøng ñaùnh giaù laø nhaø cung caáp dòch vuï coù chaát löôïng maïng löôùi toát, Coâng ty MobiFone caàn trieån khai caùc vaán ñeà sau : Thöù nhaát, taêng cöôøng ñaàu tö, môû roäng vuøng phuû soùng, toái öu veà maët kyõ thuaät, ñaûm baûo chaát löôïng toát hôn caùc ñoái thuû caïnh tranh. Thöù hai, nhö ñaõ phaân tích ôû treân, VinaPhone chieám öu theá hôn ôû thò tröôøng caùc tænh, do vaäy, ñeå giaønh laïi theá chuû ñoäng, MobiFone caàn phaân boå nguoàn voán hôïp lyù ñeå taäp trung xaây döïng traïm thu phaùt soùng ôû caùc khu vöïc tænh, huyeän, thò xaõ. Neân thöïc hieän vieäc môû roäng vuøng phuû soùng theo chuû tröông “khu vöïc naøo khoâng coù soùng cuûa VinaPhone thì MobiFone ñaët traïm taïi khu vöïc ñoù” Ñaëc bieät, caàn taêng cöôøng theâm caùc traïm ôû caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm, caùc khu coâng nghieäp lôùn, caùc tuyeán quoác loä quan troïng, caùc khu thöông maïi vaø du lòch. Thöôøng xuyeân ghi nhaän phaûn aùnh cuûa khaùch haøng veà chaát löôïng soùng ôû caùc khu vöïc naøy ñeå traùnh tình traïng khoâng coù soùng hoaëc ngheõn maïch, daãn ñeán haäu quaû khaùch haøng seõ chuyeån sang maïng khaùc haøng loaït, gaây toån thaát veà doanh thu vaø aûnh höôûng ñeán uy tín cuûa coâng ty. Thöù ba, trieån khai caùc döï aùn laép ñaët traïm thu phaùt soùng cho caùc cao oác ôû Tp. Hoà Chí Minh nhö cao oác MeLinh Point, SunWah, SaiGon Tower, vì ñaây laø caùc khu vöïc vaên phoøng, coù nhieàu thueâ bao coù nhu caàu söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng laø doanh nhaân, ngöôøi nöôùc ngoaøi. Ôû caùc khu vöïc naøy do coù keát caáu ñaëc bieät, neân ôû moät soá vò trí khoâng coù soùng. Trang 56 Thöù tö, taêng cöôøng hôïp taùc vôùi VinaPhone ñeå taän duïng vuøng phuû soùng cho caû hai thoâng qua dòch vuï chuyeån vuøng trong nöôùc, ñoàng thôøi chuaån bò toát caùc ñieàu kieän ñeå trieån khai dòch vuï chuyeån vuøng trong nöôùc vôùi caùc nhaø cung caáp di ñoäng môùi. Tieáp tuïc kyù hôïp ñoàng vôùi caùc ñoái taùc cung caáp maïng di ñoäng ôû caùc nöôùc ñeå môõ roäng dòch vuï chuyeån vuøng quoác teá cho caùc thueâ bao MobiFone söû duïng ôû nöôùc ngoaøi. Thöù naêm, ñaàu tö naâng caáp, aùp duïng coâng ngheä môùi cho maïng löôùi. Moät trong nhöõng ñieåm yeáu cuûa MobiFone coâng ngheä ñi ñaàu, do ñoù moät soá maùy moùc, heä thoáng cuõ khoâng hieän ñaïi baèng coâng ngheä cuûa caùc nhaø cung caáp môùi. Thöù saùu, môû roäng vaø laép môùi theâm dung löôïng toång ñaøi ñeå ñaùp öùng nhu caàu taêng tröôûng veà thueâ bao. Thöù baûy, naâng caáp caùc chöông trình, phaàn meàm quaûn lyù cuûa coâng ty, ñaûm baûo heä thoáng hoaït ñoäng ñoàng boä vaø xöû lyù coâng vieäc nhanh nhaát vaø toát nhaát. Thöù taùm, chuû ñoäng naâng caáp coâng ngheä hieän taïi leân coâng ngheä thoâng tin di ñoäng GSM theá heä thöù 3G ñeå theo kòp ñaø phaùt trieån cuûa thoâng tin di ñoäng toaøn caàu. 2.1.2. Chaát löôïng caùc dòch vuï giaù trò gia taêng. Caàn naâng caáp, môû roäng dung löôïng cho heä thoáng nhaén tin ñeå ñaûm baûo tin nhaén cuûa khaùch haøng khoâng bò ngheõn, chaäm. Vaøo caùc giôø cao ñieåm, tieán haønh tröø cöôùc offline (tröø cöôùc sau ñoái vôùi thueâ bao traû tröôùc) tin nhaén vaø thoâng baùo roäng raõi cho khaùch haøng. Ñaàu tö môû roäng hôn nöõa khaû naêng hoaït ñoäng cuûa heä thoáng GPRS, ñeå hoã trôï vieäc truy caäp thoâng tin treân maùy ÑTDÑ cuûa khaùch haøng oån ñònh hôn, vaø göûi tin MMS tæ leä thaønh coâng cao hôn. Nghieân cöùu vaø khai thaùc theâm nhieàu dòch vuï môùi ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng. Tröôùc maét caàn trieån khai nhanh choùng caùc dòch vuï : Ring back tone (gioáng dòch vuï Ring Color cuûa S-Fone, dòch vuï thanh toaùn cöôùc baèng tin nhaén, dòch vuï baùo caùc cuoäc goïi nhôõ khi taét maùy hoaëc ngoaøi vuøng phuû soùng. Trang 57 Môû roäng hôïp taùc vôùi caùc ñoái taùc cung caáp thoâng tin, troø chôi giaûi trí, tieän ích veà caùc lónh vöïc cuûa cuoäc soáng ... qua ñieän thoaïi di ñoäng nhaèm ña daïng hoùa nhu caàu cuûa khaùch haøng. 2.1.3 Chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng Vieäc trieån khai thöïc hieän “8 cam keát” aùp duïng ñoái vôùi caùc giao dòch vieân tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi khaùch haøng ñaõ laøm thay ñoåi dieän maïo, hình aûnh cuûa MobiFone trong nhaän thöùc, suy nghó cuûa khaùch haøng. Tuy nhieân, Coâng ty caàn tieán haønh kieåm tra, ñaùnh giaù thöôøng xuyeân ñeå ñaûm baûo vieäc thöïc hieän nghieâm tuùc taïi caùc boä phaän tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi khaùch haøng. Caàn toå chöùc ñònh kyø caùc lôùp huaán luyeän veà coâng taùc phuïc vuï khaùch haøng theo 8 cam keát vaø vaên hoùa Mobifone ñeå caùc giao dòch vieân yù thöùc hôn nöõa vai troø, nghóa vuï vaø traùch nhieäm cuûa mình khi tieáp xuùc vôùi khaùch haøng. Trang bò theâm nhöõng kyõ naêng caàn thieát, caùch thöùc öùng xöû trong caùc tình huoáng ñaëc bieät, caùch thöùc söû duïng hieäu quaû ngoân ngöõ hình theå vaø caùc vaán ñeà lieân quan khaùc. Qui ñònh caùc chuaån möïc trong taùc phong, lôøi noùi, cöû chæ theå hieän moät phong caùch vaên minh, lòch söï vaø chuyeân nghieäp. Vaán ñeà naøy caàn ñöôïc thoáng nhaát thöïc hieän ôû taát caû caùc khoái giao dòch vieân, ñieàu naøy goùp phaàn taïo neân söï khaùc bieät trong Vaên hoùa Mobifone. Caùc phoøng ban caàn hoã trôï hôn nöõa trong vieäc thoáng nhaát thoâng tin cung caáp cho khaùch haøng, phoái hôïp; xöû lyù nhanh choùng caùc vaán ñeà cuûa khaùch haøng khi ñöôïc yeâu caàu; coù thoâng tin phaûn hoài cho caùc boä phaän tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi khaùch haøng ngay khi söï coá ñöôïc xöû lyù. Coâng ty caàn ñaàu tö naâng caáp heä thoáng ñeå caùc chöông trình lieân quan ñeán thueâ bao khaùch haøng hoaït ñoäng toát, trang bò maùy moùc, thieát bò hieän ñaïi taïi caùc boä phaän tieáp xuùc vôùi khaùch haøng ñeå naâng cao khaû naêng vaø naêng löïc phuïc vuï khaùch haøng, ruùt ngaén thôøi gian chôø ñôïi cuûa khaùch haøng. 2.2 Nhoùm giaûi phaùp ñoái vôùi heä thoáng phaân phoái : 2.2.1. Heä thoáng keânh phaân phoái tröïc tieáp : 2.2.1.1 Heä thoáng cöûa haøng cuûa MobiFone: Trang 58 Cöûa haøng laø nôi taïo aán töôïng ñaàu tieân cho khaùch haøng veà hình aûnh cuûa MobiFone. Hieän nay, caùc cöûa haøng cuûa MobiFone caùch baøi trí chöa baét maét, khaù laø loän xoän. Coâng ty neân tieán haønh caûi taïo, naâng caáp caùc cöûa haøng theo moät tieâu chuaån ñoàng boä, ñaûm baûo tính hieän ñaïi, khoa hoïc. Ví duï nhö neân thay theá heä thoáng maùy tính cuõ baèng heä thoáng maùy tính môùi maøn hình LCD, neân ñaët haøng gheá ngoài cho khaùch baèng neäm muùt thay cho haøng gheá baèng nhöïa taïi caùc cöûa haøng ñeå taïo moät khoâng gian sang troïng, lòch söï. Neáu coù theå coâng ty neân nghieân cöùu môû roäng khoâng gian caùc cöûa haøng, hoaëc dôøi cöûa haøng ñeán moät ñòa ñieåm roäng raõi hôn. Ñoàng phuïc cuûa nhaân vieân cuõng neân thay ñoåi ñeå taïo neân phong caùch chuyeân nghieäp, töï tin vì hieän taïi ñoàng phuïc cuûa nhaân vieân vaãn laø quaàn taây vaø aùo sô mi. Neân ñöa vaøo hình thöcù khaùch haøng laáy soá thöù töï nhö giao dòch taïi caùc ngaân haøng ñeå traùnh tình traïng ngöôøi ñeán sau laøm tröôùc gaây maát traät töï. 2.2.1.2 Ñoäi baùn haøng tröïc tieáp : Naâng möùc hoa hoàng cho coâng taùc phaùt trieån thueâ bao môùi, hieän nay hoa hoàng chi cho nhaân vieân baùn haøng tröïc tieáp laø 40.000ñoàng/thueâ bao hoøa maïng môùi, chöa khuyeán khích ñöôïc söï nhieät tình vaø loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân. Ñeà xuaát taêng leân 80.000ñoàng/thueâ bao. Ñoäi baùn haøng tröïc tieáp coâng vieäc raát linh ñoäng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Hieän nay chæ thöïc hieän laøm hôïp ñoàng thueâ bao cho khaùch haøng hoøa maïng môùi. Nhieàu khaùch haøng coù mong muoán ñöôïc laøm caùc thuû tuïc ñaêng kyù, hoaëc taïm caét, huûy dòch vuï taïi nhaø, nhöng do coâng ty chöa coù möùc hoa hoàng cho caùc coâng vieäc naøy neân nhaân vieân baùn haøng tröïc tieáp thöôøng neù traùnh coâng vieäc naøy. Ñeå hoã trôï toát nhaát cho khaùch haøng trong quaù trình söû duïng, coâng ty neân nghieân cöùu möùc hoa hoàng hôïp lyù ñeå khuyeán khích nhaân vieân baùn haøng tröïc tieáp hoaøn thaønh coâng vieäc. 2.2.2. Heä thoáng phaân phoái giaùn tieáp : 2.2.2.1 Moät soá giaûi phaùp ñoái vôùi caáu truùc keânh phaân phoái giaùn tieáp : Trang 59 Taïi caùc thaønh phoá lôùn neân phaân boá laïi caùc heä thoáng ñaïi lyù cho phuø hôïp, traùnh tình traïng phaân boá khoâng ñoàng ñeàu choã coù, choã khoâng. Nghieân cöùu, trieån khai môû caùc ñaïi lyù chuyeân taïi caùc sieâu thò lôùn ôû Tp. Hoà Chí Minh vaø Haø Noäi. Khoâng boù heïp trong keânh phaân phoái doïc, maø phaûi môû ra keânh phaân phoái ngang, lieân keát vôùi caùc coâng ty khaùc ñeå taän duïng ñöôïc caùc cô hoäi marketing, ñöa saûn phaåm phuïc vuï roäng raõi ñeán khaùch haøng. Hieän nay, ñaõ thöïc hieän khuyeán maõi keøm theo baùn haøng cuûa caùc haõng ÑTDÑ nhö Nokia, Motorola … caàn môû roäng lieân keát vôùi caùc coâng ty xe hôi, xe maùy nhö : Toyota, BMW, VMEP, Honda … Ngoaøi ra, cuõng coù theå lieân keát vôùi caùc coâng ty du lòch, khaùch saïn, nhaø haøng, nôi coù nhieàu khaùch trong nöôùc cuõng nhö nöôùc ngoaøi ñeå cung caáp dòch vuï MobiFone cho khaùch haøng. Hieän nay, moät lôïi theá raát lôùn cuûa VinaPhone laø baát kyø böu cuïc naøo treân toaøn quoác ñeàu laø nhöõng keânh phaân phoái baùn haøng cuûa hoï, do vaäy, VinaPhone coù moät heä thoáng keânh phaân phoái cöïc kyø roäng khaép. Ñoái vôùi MobiFone ñeå xaây döïng caùc ñaïi lyù, ñieåm baùn leû xuoáng töøng huyeän, thò xaõ, vuøng ven laø moät vaán ñeà khaù toán keùm, Coâng ty neân nghieân cöùu vieäc kyù göûi baùn haøng taïi caùc ñieåm MobiFone thueâ ñaët traïm thu phaùt soùng (caùc traïm thu phaùt soùng thöôøng ñöôïc thueâ ñaët taïi caùc khu vöïc nhaø daân). 2.2.2.2 Caùc giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng phuïc vuï cuûa keânh phaân phoái giaùn tieáp : Caùc ñaïi lyù chuyeân MobiFone laø ñaïi dieän cho coâng ty quaûng baù hình aûnh cuûa MobiFone ñeán khaùch haøng. Do vaäy, Coâng ty caàn coù keá hoaïch ñaøo taïo kyõ naêng, nghieäp vuï baùn haøng cho nhaân vieân ñaïi lyù. Hieän nay, phoøng Keá hoaïch Baùn haøng & Marketing laø boä phaän tröïc tieáp quaûn lyù caùc hoat ñoäng cuûa ñaïi lyù. Tuy nhieân, laø ñaëc thuø cuûa dòch vuï thoâng tin di ñoäng neân trong quaù trình baùn haøng coù raát nhieàu vaán ñeà phaùt sinh caàn söï hoã trôï veà maët chuyeân moân, kyõ thuaät cuûa coâng ty, do vaäy, coâng ty caàn nghieân cöùu hình thaønh boä phaän hoã trôï ñaïi lyù taïi Ñaøi 145 (hoaït ñoäng ñeán 22g) ñeå ñaïi lyù lieân heä khi coù truïc traëc xaûy ra. Trang 60 Thöôøng xuyeân thu thaäp thoâng tin, thaéc maéc khieáu naïi cuûa ñaïi lyù vaø tìm bieän phaùp giaûi quyeát trieät ñeå nhaèm thaét chaët hôn nöõa moái quan heä vôùi ñaïi lyù. Khuyeán khích caùc ñaïi lyù baùn haøng baèng hình thöùc toå chöùc phong traøo thi ñua baùn haøng giöõa caùc ñaïi lyù vôùi giaûi thöôûng haáp daãn. Taêng möùc hoa hoàng baùn theû caøo cho ñaïi lyù ñeå khuyeán khích ñaïi lyù baùn haøng cuûa MobiFone toát hôn. Hoã trôï baûng hieäu cöûa haøng, aán phaåm quaûng caùo cho caùc ñaïi lyù. Moät soá toång ñaïi lyù coù chöùc naêng chi phoái thò tröôøng, giaûm taûi ñöôïc coâng taùc quaûn lyù cho boä phaän baùn haøng cuûa coâng ty, do vaäy caàn coù chính saùch khuyeán khích mua haøng ñaëc bieät cho caùc toång ñaïi lyù naøy. Ví duï baûng döôùi ñaây laø möùc khuyeán maõi cho caùc toång ñaïi lyù mua boä troïn goùi traû tröôùc cuûa MobiFone. STT MÖÙC MUA HAØNG MÖÙC TAËNG 1. Döôùi 2.000 boä Khoâng taëng 2. 2.000 boä ñeán döôùi 3.000 boä 50 boä taëng 1 boä 3. 3.000 boä ñeán döôùi 5.000 boä 40 boä taëng 1 boä 4. 5.000 boä ñeán döôùi 10.000 boä 30 boä taëng 1 boä 5. Treân 10.000 boä 20 boä taëng 1 boä Caùc thoâng tin töø MobiFone chuyeån taûi ñeán caùc ñaïi lyù caàn ñoàng boä, nhaát quaùn vaø roõ raøng. 2.3 Nhoùm giaûi phaùp veà giaù cöôùc : Hieän nay, caùc ñoái thuû môùi nhö S-Fone vaø Viettel ñang ñöôïc höôûng lôïi theá caïnh tranh veà giaù cöôùc. Nhìn chung, cöôùc thoâng tin di ñoäng cuûa MobiFone coøn töông ñoái cao so vôùi caùc quoác gia trong khu vöïc. Trong thôøi gian tôùi, ñeå taïo söùc caïnh tranh veà giaù, Coâng ty MobiFone caàn : - Xaây döïng loä trình giaûm cöôùc phuø hôïp ñoái vôùi cöôùc hoøa maïng, cöôùc thueâ bao thaùng, cöôùc cuoäc goïi vaø cöôùc caùc dòch vuï giaù trò gia taêng. - Xaây döïng caùc goùi cöôùc linh hoaït phuø hôïp vôùi nhieàu ñoái töôïng khaùch haøng treân cô sôû chính saùch chieát khaáu ñeå khuyeán khích khaùch haøng goïi nhieàu ñöôïc lôïi nhieàu. Trang 61 - Giaûm giaù caùc cuoäc goïi noäi maïng hoaëc aùp duïng giaûm giaù cöôùc goïi trong moät soá giôø nhaát ñònh. Ví duï : thôøi gian töø 0 giôø ñeán 5 giôø saùng laø thôøi ñieåm coù raát ít cuoäc goïi. MobiFone neân nghieân cöùu phöông aùn giaûm cöôùc maïnh cho caùc cuoäc goïi noäi maïng trong thôøi gian naøy. Möùc giaûm coù theå töø 60% trôû leân. - Ñieàu chænh taêng thôøi haïn cuûa theû meänh giaù. Ví duï : theû 100.000 ñoàng taêng thôøi gian goïi leân 20 ngaøy Chính saùch giaù cuûa MobiFone caàn ñöôïc xaây döïng theo höôùng : Thöù nhaát, giaù höôùng theo thò tröôøng : Vôùi chaát löôïng vuøng phuû soùng vaø dòch vuï sau baùn haøng toát, neân ñöa ra giaù cöôùc baèng hay thaáp hôn chuùt ít so vôùi ñoái thuû caïnh tranh, phöông aùn ñeà xuaát nhö sau : Möùc cöôùc Giaù hieän haønh Giaù cöôùc (ñeà xuaát) 2006-2008 Cöôùc hoøa maïng (ñoàng/laàn) 200.000 120.000 Cöôùc thueâ bao 80.000 50.000 Dòch vuï giaù trò gia taêng - Nhaén tin ngaén (ñoàng/laàn) - Dòch vuï giaù trò noäi dung (ñoàng/laàn) 350 2000 250 1200 Dòch vuï GPRS - Truyeàn döõ lieäu (ñoàng/kb) - Nhaén tin ña phöông tieän (MMS) 50 1500 35 1200 Thöù hai, giaù phaân bieät theo khu vöïc ñòa lyù : Hieän nay, giaù cöôùc cuûa MobiFone vaø caùc maïng aùp duïng chung cho toaøn quoác, ñaây laø moät thieät thoøi cho khaùch haøng ôû caùc khu vöïc vuøng saâu, vuøng xa vì thu nhaäp cuûa hoï khaù thaáp hôn so vôùi thaønh phoá. Coâng ty caàn nghieân cöùu chính saùch giaù phaân bieät cho töøng vuøng, ví duï : cöôùc hoøa maïng ôû moät soá tænh neân giaûm 50% so vôùi qui ñònh, hoaëc taëng mieãn phí theû sim traû tröôùc … Caïnh tranh baèng giaù cöôùc ôû caùc khu vöïc naøy giuùp MobiFone laáy laïi thò phaàn tröôùc ñaây ñaõ boû ngoû. Hieän nay, giaù caùc loaïi theû caøo cuûa MobiFone mua taïi caùc ñaïi lyù thöôøng cao hôn VinaPhone laø do möùc hoa hoàng cho ñaïi lyù cuûa MobiFone thaáp hôn Trang 62 VinaPhone. Ñeå ñaåy maïnh tieâu thuï saûn phaåm, coâng ty neân nghieân cöùu taêng möùc hoa hoàng cho ñaïi lyù. 2.4 . Nhoùm giaûi phaùp cho coâng taùc quaûng caùo, khuyeán maõi: Söï nhaän bieát thöông hieäu laø giai ñoaïn ñaàu tieân trong tieán trình mua saém vaø laø moät tieâu chí quan troïng ñeå ño löôøng söùc maïnh cuûa thöông hieäu. Söï nhaän bieát thöông hieäu moät phaàn ñöôïc taïo ra töø caùc chöông trình truyeàn thoâng nhö quaûng caùo, quan heä coäng ñoàng, khuyeán maõi … Song, khoâng phaûi cöù boû nhieàu tieàn vaøo quaûng caùo, khuyeán maõi laø seõ coù thöông hieäu maïnh. Hieåu ñöôïc ai laø ñoái töôïng caàn ñöôïc quaûng caùo, thu heïp söï taäp trung vaø laøm roõ noäi dung thoâng ñieäp, tìm moät phöông tieän phuø hôïp nhaát ñeå truyeàn taûi noäi dung thoâng ñieäp … ñoù laø nhöõng chuaån bò cho moät chieán löôïc taán coâng vaøo söï nhaän bieát cuûa khaùch haøng veà saûn phaåm, dòch vuï cuûa Coâng ty. 2.4.1 Giaûi phaùp cho coâng taùc quaûng caùo : Ngaøy nay, vôùi xu theá hoaøn toaøn môùi, ñoäc quyeàn ñaõ bò ñaåy luøi nhöôøng choã cho caïnh tranh vaø phaùt trieån thì söï caïnh tranh trong quaûng caùo cuõng quyeát lieät khoâng keùm. Caùc ñoái thuû môùi nhö S-Fone vaø Viettel ñaõ nhìn thaáy baøi hoïc cuûa quaù khöù, nhaän thöùc ñöôïc hieän taïi vaø döï ñoaùn ñöôïc töông lai, ngay töø ñaàu hoï ñaõ coù nhöõng caùch thöùc ñoäc ñaùo ñeå tieáp caän thò tröôøng vaø khaùch haøng. Ñoù laø lí do ñeå MobiFone chuù troïng hôn nöõa trong coâng taùc quaûng caùo. Phaûi ñaåy maïnh coâng taùc quaûng caùo nhieàu hôn nöõa so vôùi hieän nay. Ngaân saùch daønh cho quaûng caùo phaûi taêng leân ôû khoaûng 12% ñeán 15% cuûa chi phí. Ñieàu chænh ngaân saùch quaûng caùo cho khu vöïc tænh töông öùng vôùi tyû troïng thueâ bao khu vöïc tænh. Hieän nay, tyû troïng thueâ bao khu vöïc tænh laø 36% nhöng chi phí cho quaûng caùo taïi khu vöïc tænh chæ môùi coù 15%. Thò tröôøng tænh laø moät ñieåm yeáu cuûa MobiFone. Töø naêm 2004 ñeán quí I naêm 2005, coâng ty ñaõ taêng voán ñaàu tö cho khu vöïc tænh, ôû moät soá tænh soá traïm thu phaùt soùng ñaõ vöôït qua VinaPhone, tuy nhieân, do thöïc hieän chöa toát khaâu quaûng caùo neân khaùch haøng vaãn chöa bieát ñeán. Vaäy coâng ty caàn taêng cöôøng caùc chöông trình quaûng caùo giôùi thieäu vuøng phuû soùng môùi cuûa MobiFone. Taïi caùc traïm phaùt soùng môùi, neân ñaët caùc panoâ ñeå thu huùt söï chuù yù cuûa khaùch haøng. Ngoaøi caùc chöông trình quaûng caùo giôùi thieäu veà caùc ñôït khuyeán maõi lôùn, vuøng phuû soùng, caùc dòch vuï môùi cuûa MobiFone, Coâng ty caàn hôïp taùc vôùi ñoái taùc Trang 63 quaûng caùo danh tieáng trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå xaây döïng chöông trình quaûng caùo thaät ñoäc ñaùo, qua ñoù truyeàn taûi caùc thoâng ñieäp töø MobiFone nhö caùc caâu khaåu hieäu, noäi dung vaên hoùa MobiFone ñeán vôùi khaùch haøng, taïo hình aûnh thaät aán töôïng, soáng ñoäng veà MobiFone trong taâm trí khaùch haøng. Quaûng caùo neân gôïi môû, coù yù töôûng ñeå kích thích baûn naêng muoán khaùm phaù cuûa khaùch haøng. Caàn coù nhieàu kòch baûn quaûng caùo thay ñoåi thöôøng xuyeân ñeå traùnh söï nhaøm chaùn. Hieän nay, caùc quaûng caùo cuûa MobiFone mang moät saéc thaùi treû trung, soâi ñoäng, ñaùnh vaøo taâm lyù nhöõng ngöôøi treû tuoåi. Tuy nhieân, caàn coù nhöõng kòch baûn theå hieän chieàu saâu taâm hoàn, nhaán nhaù nhöõng caûm xuùc ñeå laéng ñoïng laïi trong taâm trí ngöôøi tieâu duøng. Quaûng caùo phaûi ñaùnh vaøo taâm lyù cuûa moïi ñoái töôïng khaùch haøng vì thò tröôøng muïc tieâu cuûa MobiFone khoâng chæ daønh rieâng cho ngöôøi treû tuoåi. Tieáp tuïc taêng cöôøng quaûng caùo treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng nhö truyeàn hình, phaùt thanh, baùo chí, taïp chí. Moät chöông trình quaûng caùo neân ñöôïc quaûng caùo ñoàng thôøi treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng trong moät thôøi gian. - Truyeàn hình : Neân quaûng caùo nhieàu nhaát ôû keânh VTV3 vì ñaây laø keânh truyeàn hình ñöôïc phuû soùng toaøn quoác. Chöông trình quaûng caùo neân xen vaøo thôøi gian chieáu phim hoaëc caùc troø chôi truyeàn hình thu huùt nhieàu ngöôøi xem. ÔÛ caùc thaønh phoá lôùn thì caàn thieát phaûi quaûng caùo treân caùc keânh truyeàn hình ñòa phöông. Taàn suaát phaùt quaûng caùo nhieàu hôn vì hieän nay laø hôi ít. - Ñaøi phaùt thanh : chuû yeáu quaûng caùo treân keânh FM cuûa Ñaøi tieáng noùi Vieät Nam vaø Ñaøi tieáng noùi Nhaân daân Tp. Hoà Chí Minh, neân phaùt quaûng caùo vaøo thôøi gian 7g00 ñeán 8g00 hoaëc töø 21g ñeán 22g caùc ngaøy T.7 vaø Chuû Nhaät vì caùc thôøi ñieåm naøy thu huùt ñöôïc nhieàu thính giaû nghe ñaøi. Tuy nhieân, phaùt quaûng caùo ôû keânh thoâng tin naøy thöôøng xuyeân laø khoâng hieäu quaû, vì hieän nay vieäc traøn ngaäp caùc keânh thoâng tin hieän ñaïi neân löôïng thính giaû nghe Ñaøi ít ñi. - Baùo chí : neân ñaêng quaûng caùo thöôøng xuyeân treân caùc baùo Tuoåi Treû, Thanh Nieân, Ngöôøi lao ñoäng, Phuï Nöõ vì nhöõng baùo naøy phaùt haønh treân toaøn quoác thu huùt nhieàu ngöôøi ñoïc. Ngoaøi ra, coøn neân ñaêng treân caùc taïp chí Kinh teá Trang 64 Saøi Goøn, Saøi Goøn Times, Viet Nam News thu huùt nhieàu doanh nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc ñoùn ñoïc. - Coâng ty neân nghieân cöùu cho ra moät hình thöùc trao ñoåi thoâng tin giöõa nhaø cung caáp dòch vuï vôùi ngöôøi tieâu duøng, ví duï nhö muïc “giaûi ñaùp vôùi MobiFone” treân moät taïp chí naøo ñoù nhaèm khueách tröông hình aûnh cuûa MobiFone, ñoàng thôøi ghi nhaän theâm nhöõng yù kieán ñoùng goùp, phaûn hoài cuûa khaùch haøng. Quaûng caùo treân Internet: Hieän nay, MobiFone ñaõ xaây döïng thaønh coâng trang web www.mobifone.com.vn vaø thu huùt ñöôïc nhieàu ngöôøi gheù thaêm. Ñeå taêng söï haáp daãn cuûa trang web nhaèm quaûng baù hình aûnh cuûa MobiFone, truyeàn taûi thoâng tin quaûng caùo tôùi khaùch haøng, Coâng ty caàn xaây döïng nhöõng hình thöùc cuï theå nhö : - Taïo saân chôi cho khaùch haøng gheù thaêm www.mobifone.com.vn baèng caùch toå chöùc troø chôi coù thöôûng (trò giaù giaûi thöôûng cao), hieän nay Coâng ty coù moät chöông trình laø “on keát nhòp” nhöng chöa thu huùt ñöôïc nhieàu khaùch haøng. Caàn quaûng caùo saân chôi naøy treân nhieàu trang web khaùc vaø coâng boá keát quaû giaûi thöôûng treân phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng. - Laäp nhöõng dieãn ñaøn trao ñoåi thoâng tin cho khaùch haøng ñeå khaùm phaù theâm nhu caàu cuûa khaùch haøng. Ñoâi khi khaùch haøng laø ngöôøi coù nhöõng yù töôûng raát hay maø chuùng ta khoâng coù ñöôïc. - Boå sung caùc thoâng tin lieân quan ñeán lónh vöïc ÑTDÑ ñeå laøm noäi dung trang web theâm phong phuù, haáp daãn, qua ñoù coù theå ñònh höôùng tieâu duøng cho khaùch haøng. Quaûng caùo ngoaøi trôøi : taêng cöôøng nhieàu panoâ quaûng caùo ôû trung taâm caùc tænh, cöûa ngoõ vaøo caùc tænh, huyeän hay doïc caùc truïc loä coù maät ñoä löu thoâng nhieàu vaø ñaët taïi caùc traïm MobiFone môùi phaùt soùng. Taïi caùc cöûa haøng neân treo caùc baêng roân ñeå quaûng caùo cho chöông trình khuyeán maõi môùi. Hình thöùc quaûng caùo naøy reû tieàn, nhöng cuõng coù ñöôïc hieäu quaû nhaát ñònh. Neân ñaët caùc tôø rôi höôùng daãn caùc dòch vuï, giaù cöôùc … taïi caùc khu vui chôi, sieâu thò, nhaø ga, saân bay … ñeå voâ tình trong luùc raûnh roãi khaùch haøng bieát theâm ñöôïc thoâng tin veà MobiFone. Trang 65 Trieån khai thöôøng xuyeân hôn caùc chöông trình nhö Roadshow (trong thôøi gian qua coù thöïc hieän nhöng raát ít) vôùi caùc troø chôi töông töï nhö moät soá gameshow truyeàn hình. Ví duï : - Khaùch haøng coù theå choïn ngaãu nhieân caùc chuû ñeà veà thoâng tin cuûa MobiFone nhö : vuøng phuû soùng, chöông trình khuyeán maõi, caùc dòch vuï gia taêng … Sau ñoù traû lôøi caâu hoûi theo chuû ñeà ñoù. - Hoaëc toå chöùc chöông trình thi tìm hieåu veà MobiFone Trò giaù giaûi thöôûng phaûi haáp daãn ñeå thu huùt khaùch haøng vaø neân môøi caùc nhaân vaät noåi tieáng ñöôïc khaùn giaû öa thích nhö ca só, dieãn vieân ñieän aûnh tham gia chöông trình. Tham gia caùc kyø hoäi chôï trong nöôùc nhö hoäi chôï haøng Vieät Nam chaát löôïng cao, hoäi chôï trieån laõm Expo Telecom haøng naêm … Hoäi chôï laø moät hình thöùc môû roäng hieäu quaû cuûa vieäc quaûng baù, khuyeán thò, quan heä coäng ñoàng vaø kinh doanh; do vaäy, caàn tröng baøy moät caùch höõu hieäu ñeå naâng cao möùc ñoä nhaän bieát thöông hieäu. Muïc ñích ñeå phuïc vuï khaùch haøng ñeán tham quan, thu huùt khaùch haøng tieàm naêng, giôùi thieäu saûn phaåm moät caùch nhanh nhaát, thu thaäp thoâng tin cuûa ñoái thuû caïnh tranh, nhaän ñôn ñaët haøng, kyù keát ñoái taùc vaø naâng cao hình aûnh coâng ty. Quan heä coäng ñoàng : Caàn chuù troïng coâng taùc quan heä coâng chuùng (PR) : Ñaây laø moät hoaït ñoäng raát quan troïng song nhieàu naêm qua MobiFone vaãn chöa quan taâm ñaàu tö ñuùng möùc. Do vaäy, coâng ty caàn taêng cöôøng hôn nöõa coâng taùc quan heä coäng ñoàng, cuï theå qua caùc hoaït ñoäng : Thieát laäp moái quan heä thaân thieát, trao ñoåi thoâng tin môû vôùi caùc cô quan baùo ñaøi laø raát quan troïng, vì lónh vöïc thoâng tin di ñoäng laø lónh vöïc raát nhaïy caûm, nhaän ñöôïc nhieàu söï quan taâm cuûa giôùi truyeàn thoâng vaø khaùch haøng, nhaát laø trong giai ñoaïn hieän nay. Coâng ty neân tham gia nhieàu hôn nöõa vaøo caùc chöông trình taøi trôï caùc söï kieän theå thao noåi baät. Taøi trôï caùc chöông trình coäng ñoàng nhö xaây döïng nhaø tình thöông, tình nghóa, taøi trôï coâng taùc ñeàn ôn ñaùp nghóa ôû caùc ñòa phöông, uûng hoä ñoàng baøo bò thieân tai ñòch hoïa. Trang 66 Taøi trôï haøng thaùng 200.000ñoàng/thaùng/moät baø meï Vieät Nam anh huøng taïi caùc huyeän, xaõ ngheøo nôi coâng ty coù ñaët traïm (moãi huyeän, xaõ ngheøo seõ coù 2 tieâu chuaån) Phoái hôïp vôùi boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo toå chöùc caáp hoïc boång cho nhöõng sinh vieân ngheøo vöôït khoù, hoïc gioûi treân phaïm vi caû nöôùc. 2.4.2 Caùc giaûi phaùp cho coâng taùc khuyeán maõi: Ngaøy nay, caùc doanh nghieäp trong quaù trình xaây döïng, quaûng baù thöông hieäu ngaøy caøng tung ra nhieàu caùc chöông trình khuyeán maõi. Vieäc khuyeán maõi coù theå ñöôïc söû duïng ñeå ñaït ñöôïc nhieàu muïc ñích nhö : gia taêng doanh soá baùn, xaây döïng thöông hieäu, laøm soâi ñoäng thò tröôøng caïnh tranh, thu huùt nhieàu khaùch haøng môùi, ñaùnh baïi nhöõng thöông hieäu môùi … Tuy nhieân, vieäc khuyeán maõi caàn ñöôïc tính toaùn kyõ löôõng hieäu quaû veà maët chi phí vaø phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa doanh nghieäp. Moät ví duï ñieån hình trong lónh vöïc thoâng tin di ñoäng nhö söï kieän Viettel ñaõ tung ra chöông trình khuyeán maõi “mieãn phí phí hoøa maïng, taëng gaáp ñoâi taøi khoaûn khi naïp theû …” ñeå chaïy theo soá löôïng phaùt trieån thueâ bao maø khoâng nghieân cöùu kyõ ñeán vieäc khaû naêng dung löôïng maïng coù theå ñaùp öùng ñöôïc bao nhieâu ñaõ daãn ñeán tình traïng bò ngheõn maïch keùo daøi. Moät soá giaûi phaùp ñeå coâng taùc khuyeán maõi ñaït ñöôïc hieäu quaû mong muoán : Vieäc thöôøng xuyeân hay ít toå chöùc caùc chöông trình khuyeán maõi coù theå aûnh höôûng xaáu ñeán danh tieáng cuûa thöông hieäu. Hieän nay, caùc chöông trình khuyeán maõi cuûa Mobifone ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc trong naêm. Tuy nhieân, moät thöông hieäu coù chöông trình khuyeán maõi thöôøng xuyeân nhö vaäy seõ khieán khaùch haøng nghi ngôø veà söï non yeáu trong coâng taùc baùn haøng cuûa coâng ty, nghi ngôø raèng coâng ty ñang bò “eá” haøng, neân môùi tung ra chieâu khuyeán maõi, khaùch haøng coù thoùi quen mua haøng giaûm giaù, do vaäy laøm giaûm ñi söï cao caáp cuûa thöông hieäu maïnh. MobiFone neân tung ra caùc chöông trình khuyeán maõi lôùn gaén lieàn vôùi caùc söï kieän hoaëc leã hoäi trong naêm, thôøi gian khuyeán maõi coù theå keùo daøi hôn, noäi dung khuyeán maõi phong phuù, haáp daãn hôn. Caàn nghieân cöùu chöông trình khuyeán maõi cuûa ñoái thuû caïnh tranh ñeå ñöa ra hình thöùc khuyeán maõi ñoäc ñaùo hôn. Trang 67 Coâng ty neân ñöa ra caùc chöông trình khuyeán maõi coù noäi dung ñôn giaûn, traùnh gaây hieåu nhaàm cho khaùch haøng, quaûng caùo veà caùc chöông trình khuyeán maõi treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng moät caùch roõ raøng. Hieän nay, moät soá khaùch haøng do khoâng hieåu roõ veà chöông trình khuyeán maõi cuûa coâng ty neân cho raèng coâng ty coá tình löøa doái khaùch haøng. Ngoaøi caùc hình thöùc khuyeán maõi maø coâng ty ñaõ vaø ñang aùp duïng (nhö giaûm giaù baùn tröïc tieáp, taëng quaø, coäng theâm tieàn vaøo taøi khoaûn, taëng thôøi gian söû duïng hay taëng moät löôïng tin nhaén mieãn phí …) Coâng ty caàn coù nhöõng ñoät phaù môùi trong hình thöùc khuyeán maõi. Ví duï, ñeå khuyeán khích khaùch haøng söû duïng cöôùc nhieàu vaø duy trì ñeàu ñaën thì coâng ty neân thöïc hieän khuyeán maõi nhö : thueâ bao coù möùc cöôùc goïi haøng thaùng treân 1 trieäu thì seõ ñöôïc giaûm 10%. Hoaëc giaûm cöôùc 5% cho khaùch haøng thanh toaùn cöôùc ñuùng haïn nhaèm muïc ñích taêng doanh soá cöôùc, giaûm tæ leä nôï cöôùc … Coâng ty neân phaân loaïi ñoái töôïng khaùch haøng ñeå coù nhöõng hình thöùc khuyeán maõi phuø hôïp, ví duï nhö khaùch söû duïng Mobicard naïp theû lieân tuïc thì khoâng neân aùp duïng hình thöùc khuyeán maõi ngaøy söû duïng maø neân khuyeán maõi tieàn vaøo taøi khoaûn, coøn ñoái vôùi thueâ bao Mobicard söû duïng cöôùc thaáp thì khi naïp tieàn neân khuyeán maõi theâm ngaøy söû duïng. Neân khuyeán maõi giaûm giaù baùn cho nhöõng caù nhaân, coâng ty ñaêng kyù nhieàu thueâ bao moät luùc, hieän nay coâng ty khoâng coù chính saùch naøy neân khi khaùch haøng coù nhu caàu hoøa maïng nhieàu thueâ bao nhöng vaãn khoâng ñöôïc giaûm giaù. Ña daïng hình thöùc khuyeán maõi baèng caùch chuyeån höôùng khuyeán maõi giaûm giaù sang khuyeán maõi truùng thöôûng giaù trò lôùn nhö oâtoâ, xe maùy, ñieän thoaïi di ñoäng… Khi toå chöùc caùc ñôït ruùt thaêm truùng thöôûng, coâng ty caàn môøi caùc baùo, ñaøi ñeán tham döï, vaø sau ñoù coâng boá danh saùch nhöõng ngöôøi truùng thöôûng treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng nhaèm muïc ñích : Thöù nhaát, laøm roõ söï minh baïch caùc chöông trình khuyeán maõi cuûa coâng ty. Thöù hai, laø moät trong nhöõng hình thöùc quaûng baù thöông hieäu MobiFone höõu hieäu nhaát. 2.5 Nhoùm giaûi phaùp ñoái vôùi coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng : Trang 68 Trong moâi tröôøng ngaøy nay, moät thöông hieäu thaät söï phaûi noã löïc taïo ra söï khaùc bieät, nhöng quan troïng hôn nöõa laø phaûi chaêm soùc vaø giöõ chaân nhöõng khaùch haøng trung thaønh cuûa mình. Noã löïc xaây döïng thöông hieäu vaø khaû naêng taïo laäp cuõng nhö chaêm soùc moái quan heä vôùi khaùch haøng döïa treân nhöõng caûm xuùc, caûm nhaän cuûa khaùch haøng. Quaûng caùo vaø marketing luoân ñi song song vôùi nhau ñeå giuùp coâng ty thieát laäp söùc maïnh vaø truyeàn taûi cam keát thöông hieäu. Nhöng söï traûi nghieäm cuûa khaùch haøng bò aûnh höôûng bôûi phöông thöùc truyeàn taûi söï cam keát thöông hieäu ñeán hoï qua trung taâm dòch vuï khaùch haøng, keânh phaân phoái, baùn haøng, caùc chöông trình chaêm soùc khaùch haøng. Dòch vuï khaùch haøng vaø moái quan heä thieát laäp giöõa khaùch haøng vaø coâng ty laø phaàn giaù trò aån saâu cuûa moät thöông hieäu, cho duø khoâng mang laïi hieäu quaû ngay töùc thôøi nhöng laïi laø phaàn ñem laïi söùc maïnh lôùn nhaát cho thöông hieäu. Ñoái thuû coù theå baét chöôùc coâng ngheä, saûn phaåm, caùch thöùc quaûng caùo cuûa chuùng ta, nhöng hoï seõ maát nhieàu thôøi gian ñeå coù theå taïo döïng moái quan heä khaùch haøng vôùi thöông hieäu maø chuùng ta coù, vaø caøng khoù khaên hôn trong vieäc taïo laäp loøng trung thaønh cuûa khaùch haøng. 2.5.1 Giaûi phaùp ñoái vôùi vieäc thöïc hieän “8 cam keát” Khaùch haøng laàn ñaàu tieân tieáp xuùc vôùi coâng ty, hoï thöôøng coù taâm lyù e ngaïi, moãi nhaân vieân cuûa coâng ty phaûi ñi tieân phong trong vieäc phaù vôõ taûng baêng ñoù, taïo söï thoaûi maùi thaân thieän cho khaùch haøng. Khi ñoùn tieáp khaùch haøng, caàn theå hieän söï vui veû, lòch söï, aân caàn chaøo ñoùn baèng aùnh maét bieát cöôøi, caùi gaät ñaàu chaøo thaân aùi, nhöõng cöû chæ phi ngoân ngöõ ñaày thieän chí, bieát noùi nhöõng lôøi xin loãi vaø caùm ôn khaùch haøng khi keát thuùc giao dòch. Ñoùn tieáp khaùch haøng vôùi phöông chaâm “moät khaùch haøng, moät thôøi ñieåm”. Noã löïc truyeàn taûi vaên hoùa MobiFone thoâng qua vieäc aùp duïng “8 cam keát” ñoái vôùi caùc giao dòch vieân cuûa caùc keânh phaân phoái. Nhöõng giaù trò caûm tính maø MobiFone muoán truyeàn taûi ñeán khaùch haøng theå hieän qua : - Vui veû vaø lòch söï. Nhaân vieân taïi caùc boä phaän tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi khaùch haøng laø nhöõng ngöôøi xaây döïng hình aûnh cuûa coâng ty trong taâm trí khaùch haøng, nhöõng aán töôïng ñaàu tieân laø raát quan troïng, noù coù theå thay ñoåi moät Trang 69 caùch nhìn, moät suy nghó cuûa khaùch haøng veà coâng ty. Do vaäy, khi lòch söï vaø vui veû trong giao tieáp, baïn seõ giuùp cho Cty seõ coù theâm nhöõng khaùch haøng thaân thieát, coù theâm nhöõng khaùch haøng yeâu meán dòch vuï cuûa MobiFone hôn . - Bieát laéng nghe, linh hoaït vaø meàm deûo. Laø moät ngöôøi bieát laéng nghe, baïn seõ luoân chieám ñöôïc tình caûm cuûa ngöôøi khaùc. Bieát laéng nghe luoân laø moät phaåm chaát caàn thieát ñoái vôùi moät nhaân vieân giao tieáp vôùi khaùch haøng, vì khi laéng nghe, baïn seõ hieåu ñöôïc khaùch haøng, naém baét ñöôïc nhöõng nhu caàu cuûa khaùch haøng. Khaùch haøng coù raát nhieàu lí do ñeå khieán hoï khoâng haøi loøng, nhieäm vuï cuûa chuùng ta phaûi bieát caùch öùng xöû kheùo leùo vaø meàm deûo ñeå khaùch haøng caûm thaáy tin töôûng, caûm thaáy vui veû. - Bieát chia seû vaø caûm thoâng, ñeå giaûi quyeát nhöõng khoù khaên cuûa khaùch haøng, moãi nhaân vieân caàn ñaët mình vaøo vò trí cuûa khaùch haøng, ñeå chia seõ nhöõng vaán ñeà khoù khaên cuûa khaùch haøng moät caùch khaùch quan nhaát. Khi bieát chia seû vaø caûm thoâng, seõ giuùp khaùch haøng vôi ñi nhöõng tình caûm tieâu cöïc trong loøng, coù nhöõng suy nghó tích cöïc, laïc quan hôn khi gaëp vaán ñeà khoâng haøi loøng veà dòch vuï trong quaù trình söû duïng. - Khaùch haøng luoân mong muoán ñöôïc phuïc vuï nhanh choùng, moãi nhaân vieân caàn naâng cao yù thöùc veà thôøi gian vaø söï chôø ñôïi cuûa khaùch haøng laø voâ cuøng quí giaù. Taâm lyù chung khi chôø ñôïi seõ khieán con ngöôøi caûm thaáy böïc boäi vaø khoù chòu. Do vaäy, haõy coá gaéng ñaùp öùng hôn nöõa söï mong ñôïi cuûa hoï. Khaùch haøng seõ caûm thaáy raát haân hoan khi nhöõng khoù khaên cuûa hoï moät caùch nhanh choùng. - Luoân giöõ chöù tín. Ñaây laø yeâu caàu raát quan troïng, vì laø ngöôøi ñaïi dieän cuûa coâng ty, moät khi nhaân vieân trong quaù trình giao tieáp khoâng giöõ lôøi höùa vôùi khaùch haøng, thì khaùch haøng seõ khoâng tin töôûng vaøo coâng ty. Trong kinh doanh ngöôøi ta coù caâu noùi : Maát tieàn laø chöa maát gì. Maát thôøi gian laø maát moät ít. Maát uy tín laø maát taát caû. Trang 70 Ñaûm baûo 100% khaùch haøng nhaän ñöôïc lôøi chaøo vaø caûm ôn qua moãi laàn tieáp xuùc, giao dòch vôùi coâng ty. Coâng ty caàn thöôøng xuyeân toå chöùc nhöõng buoåi hoäi thaûo, dieãn ñaøn nhaèm truyeàn ñaït yù nghóa, muïc ñích kinh doanh cuûa Coâng ty, qua ñoù ñeà ra moät soá phaåm chaát, yù thöùc maø moãi CBCNV phaûi noã löïc thöïc hieän trong giao tieáp vôùi khaùch haøng. Taát caû caùc nhaân vieân coâng ty, keå caû nhöõng nhaân vieân laøm coâng taùc lao coâng, baûo veä cuõng phaûi nghieâm tuùc thöïc hieän 8 cam keát vôùi khaùch haøng noäi boä vaø khaùch haøng beân ngoaøi. Laõnh ñaïo coâng ty caàn theo doõi saùt sao vieäc thöïc hieän “8 cam keát” cuûa nhaân vieân mình. Caàn coù cheá ñoä khen thöôûng xöùng ñaùng vôùi nhöõng caù nhaân ñöôïc khaùch haøng khen taëng ñeå khuyeán khích nhaân vieân naâng cao tinh thaàn “laøm vieäc vì MobiFone”. Beân caïnh ñoù coù nhöõng hình thöùc kyõ luaät nghieâm khaéc ñoái vôùi caù nhaân coù thaùi ñoä, cöû xöû khoâng toát vôùi khaùch haøng, laøm aûnh höôûng ñeán uy tín vaø hình aûnh cuûa MobiFone. Thöôøng xuyeân taäp hôïp moïi yù kieán khaùch haøng ñeå hoaøn thieän hôn nöõa coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng cuûa coâng ty. 2.5.2 Giaûi phaùp hoã trôï khaùch haøng trong quaù trình söû duïng dòch vuï : Tröôùc tieân, Coâng ty caàn trieån khai nhieàu trung taâm dòch vuï khaùch haøng hôn, ñeå taïo thuaän lôïi cho khaùch haøng trong vieäc ñi laïi khi coù nhu caàu hoã trôï tröïc tieáp. Ñôn giaûn caùc thuû tuïc, cho pheùp tröôûng caùc boä phaän ñöôïc quyeàn quyeát ñònh giaûi quyeát moät soá vaán ñeà, khoâng caàn söï pheâ duyeät cuûa laõnh ñaïo Trung Taâm nhaèm taïo söï chuû ñoäng, linh hoaït cho nhaân vieân tieáp nhaän vaø ruùt ngaén thôøi gian chôø ñôïi cuûa khaùch haøng. Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho khaùch haøng thanh toaùn cöôùc baèng caùc hình thöùc : môû roäng hôn nöõa dòch vuï thu cöôùc taïi nhaø taïi caùc tænh, huyeän, thò xaõ, trieån khai nhanh choùng vieäc thanh toaùn cöôùc baèng theû ATM, trieån khai nhieàu ñieåm thu cöôùc hôn vaø boá trí thu vaøo ngoaøi giôø haønh chaùnh ñeå ñaûm baûo khaùch haøng khi bò caét cöôùc coù theå noái thoâng tin laïi baát cöù luùc naøo. Trang 71 Boá trí nhaân söï ñeå môû roäng dung löôïng toång ñaøi 145 nhaèm ñaùp öùng hôn nöõa nhu caàu thoâng tin, thaéc maéc cuûa khaùch haøng veà dòch vuï MobiFone. Ñoái vôùi ñoäi nguõ ñieän thoaïi vieân toång ñaøi 145 thueâ töø caùc coâng ty dòch vuï, ngoaøi löông do caùc coâng ty dòch vuï traû theo hình thöùc khoaùn, MobiFone neân coù chính saùch thöôûng cho nhöõng caù nhaân hoaøn thaønh toát coâng vieäc ñeå khuyeán khích hoï phaùt huy naêng löïc laøm vieäc, gaén boù laâu daøi vôùi MobiFone. Caàn xaây döïng caùc chöông trình hoã trôï giao dòch vieân laøm vieäc moät caùch nhanh choùng, hieäu quaû. Xaây döïng chöông trình hoã trôï khaùch haøng söû duïng dòch vuï treân maùy ÑTDÑ, phoøng chaêm soùc khaùch haøng caàn phoái hôïp thöïc hieän vôùi phoøng Tin hoïc ñeå xaây döïng trang web, caäp nhaäp kòp thôøi nhöõng maùy ÑTDÑ ñôøi môùi, moâ taû chi tieát caùch söû duïng cuõng nhö nhöõng tieän ích cuûa maùy. Trieån khai nhoùm tö vaán cho khaùch haøng veà caùc dòch vuï môùi vaø caùch söû dòch vuï. Ñoái vôùi boä phaän Giaûi quyeát khieáu naïi, Coâng ty neân boá trí laïi maët baèng laøm vieäc roäng raõi hôn, trang bò phoøng laøm vieäc coù hoa, nhaïc ñeå taïo khoâng gian traàm laéng, nheï nhaøng, ñeå giaûm taâm lyù caêng thaúng cho nhöõng khaùch haøng ñeán khieáu naïi. Chuaån bò traø nöôùc, baùnh keïo ñeå tieáp ñoùn khaùch haøng chu ñaùo. 2.5.3 Giaûi phaùp cho caùc chöông trình chaêm soùc khaùch haøng : Hieän nay, kinh phí daønh cho caùc chöông trình chaêm soùc khaùch haøng vaø duy trì khaùch haøng coøn khaù haïn heïp, do ñoù qui moâ cuûa chöông trình chöa taïo ñöôïc aán töôïng ñoái vôùi khaùch haøng. Coâng ty caàn nghieân cöùu ñeå taêng chi phí cho caùc chöông trình ñeå khaùch haøng caûm nhaän ñöôïc söï quan taâm chu ñaùo cuûa Coâng ty hôn nöõa. Ví duï : taêng möùc chi phí cho caùc khaùch haøng thuoäc hình thöùc 1 (möùc cöôùc < 400.000ñ) trong chöông trình “chuùc möøng sinh nhaät” leân 30.000ñoàng/thueâ bao (hieän giôø ñang laø 15.000) Caàn duy trì caùc chöông trình : chuùc möøng sinh nhaät, ngaøy thaønh laäp; chöông trình khaùch haøng laâu naêm; chöông trình khaùch haøng cöôùc cao. Tuy nhieân, phoøng Chaêm Soùc Khaùch Haøng caàn giaùm saùt chaët cheõ vieäc thöïc hieän trao taëng quaø cho khaùch haøng ñeå ñaûm baûo 100% khaùch haøng thuoäc dieän treân ñöôïc nhaän Trang 72 quaø töø MobiFone (trong thôøi gian qua coù nhieàu khaùch haøng nhaän ñöôïc tin nhaén thoâng baùo nhöng khoâng nhaän ñöôïc quaø). Neân trieån khai caùc chöông trình khuyeán khích khaùch haøng thanh toaùn cöôùc ñuùng haïn : taát caû khaùch haøng thanh toaùn cöôùc tröôùc ngaøy 24 haøng thaùng (trong 3 thaùng lieân tieáp) seõ ñöôïc tham döï chöông trình ruùt thaêm may maén vôùi nhieàu giaûi thöôûng giaù trò (xe maùy, ñieän thoaïi di ñoäng …) Thaønh laäp boä phaän Chaêm Soùc Khaùch Haøng VIP, ñònh kyø lieân heä nhöõng khaùch haøng naøy ñeå tìm hieåu nhu caàu, yù kieán ñoùng goùp nhaèm ñaùp öùng toát hôn nhu caàu cuûa khaùch haøng. Ñoàng thôøi, giôùi thieäu theâm tính naêng moät soá dòch vuï môùi cuûa MobiFone mang ñeán söï thuaän tieän, nhanh choùng cho khaùch haøng trong kinh doanh cuõng nhö cuoäc soáng haøng ngaøy. Tieán tôùi xaây döïng caâu laïc boä khaùch haøng thaân thieát cuûa MobiFone, taïo nhöõng saân chôi boå ích nhaèm thu huùt khaùch haøng ñeán vôùi caâu laïc boä naøy vaø gaén keát nhöõng khaùch haøng coù tình caûm yeâu meán ñoái vôùi MobiFone ñeå nhaân ñoâi nhöõng caûm xuùc naøy trong hoï ñoàng thôøi chia xeû caûm nhaän toát ñeïp cuûa hoï vôùi ngöôøi thaân, beø baïn ñaõ ñang hoaëc chöa söû duïng MobiFone. Haøng naêm, MobiFone toå chöùc Hoäi Nghò Khaùch Haøng ôû nhieàu thò tröôøng troïng ñieåm. Söï kieän naøy vöøa thu huùt khaùch haøng môùi vöøa chaêm soùc khaùch haøng cuõ. Tuy nhieân, ngoaøi hieäu quaû treân, neân thaät söï traân troïng caùc yù kieán cuûa khaùch haøng hoaëc caùc nhaän xeùt cuûa khaùch haøng sau moãi söï kieän ñoù baèng caùch daønh rieâng moät muïc treân trang www.mobifone.com.vn ñeå caûm ôn ñích danh nhöõng khaùch haøng ñaõ coù ñoùng goùp quí baùu cho Coâng ty. Coù theå ñöa yù kieán keøm theo hình aûnh cuûa khaùch haøng – ñaëc bieät laø caùc khaùch haøng VIP, doanh nhaân coù teân tuoåi ñeå taïo dö luaän tích cöïc cho thöông hieäu MobiFone. Chöông trình “Gaëp gôõ doanh nghieäp taïi caùc tænh” laø moät höôùng ñi môùi trong coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng trung thaønh ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu lôøi caûm ôn, khen ngôïi höôûng öùng töø khaùch haøng. Ñaây laø chöông trình taïo moái quan heä hieåu bieát, thaân thieän giöõa MobiFone vaø khaùch haøng trung thaønh. Coâng ty caàn trieån khai chöông trình naøy thöôøng xuyeân vaø môû roäng nhieàu ñoái töôïng khaùch haøng hôn nöõa. Tuy nhieân, ngoaøi hình thöùc theå hieän söï quan taâm vôùi khaùch haøng baèng Trang 73 nhöõng moùn quaø MobiFone göûi taëng, coâng ty neân coù chính saùch hoã trôï doanh nghieäp trong vieäc chieát khaáu chi phí cuoäc goïi haøng thaùng caên cöù vaøo toång chi phí hoaëc soá löôïng thueâ bao cuûa doanh nghieäp ñoù. 2.6 Nhoùm giaûi phaùp cho coâng taùc xaây döïng thöông hieäu : Coâng ty caàn nghieân cöùu thôøi ñieåm thích hôïp ñeå ñaêng kyù teân thöông hieäu MobiFone Thaønh laäp boä phaän, nhoùm chuyeân veà thöông hieäu : Ñeå thöïc hieän chieán löôïc xaây döïng thaønh coâng thöông hieäu MobiFone, ngoaøi söï quan taâm chæ ñaïo cuûa ban laõnh ñaïo, Coâng ty caàn coù moät boä phaän chuyeân traùch veà thöông hieäu. Boä phaän naøy coù theå laø R&D (nghieân cöùu vaø phaùt trieån), laø nôi seõ laäp keá hoaïch, ñònh höôùng, thöïc hieän khaûo saùt vaø trieån khai caùc chöông trình thöông hieäu moät caùch chuyeân nghieäp, xuyeân suoát vaø nhaát quaùn. Ñaây coù theå xem laø ñaàu moái trung taâm cho söï phaùt trieån cuûa thöông hieäu MobiFone neân vaán ñeà nhaân söï laø cöïc kyø quan troïng. Tieâu chí ñeå choïn nhaân söï cho boä phaän naøy laø nhöõng ngöôøi coù trình ñoä, kinh nghieäm trong lónh vöïc hoaït ñoäng, naêng ñoäng vaø saùng taïo. Nhaân söï cho boä phaän naøy coù theå tuyeån choïn trong coâng ty hoaëc tuyeån choïn nhöõng caù nhaân xuaát saéc ngoaøi coâng ty. Ñoàng thôøi môøi caùc chuyeân gia töø caùc tröôøng Ñaïi hoïc veà laøm tö vaán giuùp hieäu chænh ñöôøng loái, keá hoaïch, caùch thöùc xaây döïng thöông hieäu moät caùch hieäu quaû nhaát. Ñaåy maïnh coâng taùc nghieân cöùu thò tröôøng, nghieân cöùu ñoái thuû caïnh tranh vaø khaùch haøng. Ngaøy nay, vôùi söï xuaát hieän cuûa nhieàu nhaø khai thaùc thoâng tin di ñoäng môùi, ñaëc bieät khi Vieät Nam gia nhaäp WTO thì seõ coù nhieàu taäp ñoaøn vieãn thoâng quoác teá vôùi theá maïnh veà taøi chính, coâng ngheä, kinh nghieäm quaûn lyù tham gia thò tröôøng, khoâng coøn “moät mình moät chôï” nhö tröôùc ñaây, coâng ty MobiFone ñeå thích nghi vaø phaùt trieån trong giai ñoaïn môùi caàn phaûi ñaåy maïnh coâng taùc nghieân cöùu thò tröôøng, cuï theå : Trang 74 - Thueâ caùc coâng ty chuyeân nghieäp trong lónh vöïc nghieân cöùu thò tröôøng ñeå thu thaäp thoâng tin, ñaùnh giaù tình hình thò tröôøng ñeå coù höôùng ñieàu chænh chieán löôïc cho phuø hôïp vôùi töøng muïc tieâu, töøng giai ñoaïn. - Xaây döïng heä thoáng thu thaäp thoâng tin veà caùc ñoái thuû caïnh tranh treân thò tröôøng ñeå coù chính saùch ñoái phoù kòp thôøi. - Thoâng tin veà keânh phaân phoái ôû caùc ñòa baøn : ñoä bao phuû thò tröôøng, thaùi ñoä, khaû naêng phuïc vuï cuûa caùc keânh trung gian, taùc duïng cuûa caùc chöông trình yeåm trôï ñoái vôùi keânh phaân phoái. - Thu thaäp yù kieán cuûa caùc ñaïi lyù ñeå coù cô sôû ñieàu chænh chính saùch cho phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá. - Thoâng tin phaûn hoài cuûa khaùch haøng veà dòch vuï, möùc ñoä chaáp nhaän cuûa thò tröôøng ñoái vôùi dòch vuï veà caùc maët nhö chaát löôïng, giaù caû, chöông trình khuyeán maõi … - Tham gia caùc buoåi toïa ñaøm veà thöông hieäu nhaèm tieáp thu kieán thöùc vaø kinh nghieäm trong coâng taùc xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu. 2.7 Nhoùm giaûi phaùp lieân quan ñeán vaán ñeà nhaân söï : Duø ôû baát kyø lónh vöïc naøo, con ngöôøi luoân laø yeáu toá chính ñeå quyeát ñònh söï thaønh baïi cuûa moät doanh nghieäp. Thoâng tin di ñoäng laø moät trong nhöõng lónh vöïc aùp duïng coâng ngheä tieân tieán nhaát treân theá giôùi vaø luoân coù söï bieán ñoåi haøng ngaøy, haøng giôø. Ñeå baét kòp xu höôùng phaùt trieån môùi cho söï toàn taïi vaø ñi leân, ñoøi hoûi coâng ty VMS-MobiFone phaûi coù ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân coù trình ñoä chuyeân moân cao, naêng ñoäng, saùng taïo vaø ñaày loøng nhieät huyeát. Muoán coù nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng cho coâng vieäc, coâng ty caàn thöïc hieän toát moät soá vaán ñeà sau : Thöù nhaát, coù chính saùch tuyeån duïng phuø hôïp. Ngöôøi ñöôïc tuyeån duïng phaûi coù naêng löïc, chuyeân moân ñöôïc ñaøo taïo phuø hôïp vôùi coâng vieäc seõ ñöôïc giao. Thu huùt nhaân taøi baèng caùch thöïc hieän chöông trình taøi trôï, taëng hoïc boång cho caùc sinh vieân hoïc gioûi töø caùc tröôøng Ñaïi Hoïc vôùi ñieàu kieän cam keát laøm vieäc cho MobiFone ít nhaát 5 naêm sau khi ra tröôøng. Trang 75 Thöù hai, thöôøng xuyeân toå chöùc caùc khoùa ñaøo taïo chuyeân moân, nghieäp vuï, naêng löïc quaûn lyù cho ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân ôû moïi caáp. Thöù ba, coù chính saùch ñaõi ngoä thoûa ñaùng. Thöïc hieän theo phöông chaâm “ laøm nhieàu höôûng nhieàu, laøm ít höôûng ít”, thu nhaäp laø ñoøn baåy kinh teá kích thích saûn xuaát kinh doanh. 3. Kieán nghò : 3.1 Veà phía nhaø nöôùc : Chuù troïng hôn nöõa ñeán coâng taùc ñaêng kyù baûo hoä thöông hieäu, baûo hoä nhaõn hieäu haøng hoùa , v.v… ñoái vôùi caùc doanh nghieäp, ñeå taïo neân moät moâi tröôøng caïnh tranh laønh maïnh. Chính phuû caàn qui ñònh caùc thuû tuïc ñaàu tö phuø hôïp vôùi ñaëc thuø cuûa ngaønh Vieãn Thoâng ñaûm baûo vieäc môû roäng vaø naâng caáp maïng löôùi, thay ñoåi coâng ngheä kòp thôøi. Nhaø nöôùc caàn caûi tieán cheá ñoä tieàn löông, khoâng neân khoáng cheá möùc löông toái ña ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp kinh doanh coù hieäu quaû, coù möùc ñoùng goùp ngaân saùch cao. Caàn coù chính saùch traû löông theo naêng suaát vaø hieäu quaû cho ngöôøi lao ñoäng, traùnh tình traïng chaûy maùu chaát xaùm trong neàn kinh teá thò tröôøng. Boä Böu Chính Vieãn thoâng caàn coù chính saùch phuø hôïp cho pheùp caùc doanh nghieäp coù thò phaàn khoáng cheá ñöôïc töï chuû trong vieäc quyeát ñònh giaù cöôùc trong kinh doanh dòch vuï. 3.2 Veà phía Coâng ty VMS – MobiFone : Taêng cöôøng coâng taùc nghieân cöùu marketing moät caùch kyõ löôõng. Neân thöôøng xuyeân thaêm doø, khaûo saùt nhaän thöùc cuûa khaùch haøng ñoái vôùi Mobifone, ñeå töø ñoù kòp thôøi chuû ñoäng ñöa ra caùc giaûi phaùp kinh doanh. Neân ñaàu tö nguoàn löïc cho coâng taùc xaây döïng vaø quaûng baù thöông hieäu Mobifone. Caàn ñaåy nhanh tieán ñoä coå phaàn hoùa Coâng ty Thoâng Tin Di Ñoäng VMS - MobiFone Trang 76 KEÁT LUAÄN Vôùi nhöõng gì ñaõ tìm hieåu, nghieân cöùu, theå hieän qua baøi vieát naøy toâi muoán nhaán maïnh raèng, coâng taùc xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu laø taát yeáu cho söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa Coâng ty trong giai ñoaïn caïnh tranh gay gaét hieän nay. Saûn phaåm dòch vuï naøy coù theå khoâng khaùc saûn phaåm dòch vuï khaùc, nhöng chæ khaùc veà thöông hieäu, thöông hieäu naøo mang ñeán cho khaùch nhöõng caûm xuùc tin yeâu vaø tin caäy thì doanh nghieäp ñoù seõ thaønh coâng. Vieäc taïo neân moät thöông hieäu laø moät quaù trình noã löïc laâu daøi, beàn bæ vaø yù chí quyeát taâm cuûa toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân coäng vôùi naêng löïc taøi chính cuûa coâng ty. Moät coâng ty kinh doanh thaønh coâng khoâng chæ döïa treân chaát löôïng saûn phaåm vaø giaù caû maø coâng ty ñoù phaûi öùng xöû coù traùch nhieäm vôùi khaùch haøng, vôùi coäng ñoàng, ñoù laø ñieàu coát loõi trong quaù trình taïo döïng thöông hieäu. Luaän aùn naøy ñöôïc hình thaønh trong boái caûnh thò tröôøng thoâng tin di ñoäng coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc vaø khoâng theå khoâng noùi ñeán nhöõng khoù khaên thaùch thöùc ñaët ra ñoái vôùi caùc nhaø cung caáp trong moät moâi tröôøng caïnh tranh gay gaét. Ñaëc bieät, ñoái vôùi Cty MobiFone, quaù trình xaây döïng thöông hieäu phaûi laø quaù trình xoùa ñi nhöõng hình aûnh cuõ cuûa moät thôøi khoâng coù ñoái thuû, xaây döïng neân moät phong caùch, chuaån möïc môùi qua ñoù truyeàn taûi ñeán khaùch haøng giaù trò vaên hoùa MobiFone vaø quan troïng hôn laø vieäc ñöa thöông hieäu MobiFone trôû thaønh thöông hieäu haøng ñaàu taïi thò tröôøng thoâng tin di ñoäng Vieät Nam. Nhöõng giaûi phaùp ñöôïc neâu trong luaän aùn nhaèm muïc ñích ñeå khaùch haøng caûm nhaän veà MobiFone döôùi moät goùc nhìn môùi, ñaùng tin caäy, aán töôïng hôn vaø luoân naèm saâu trong taâm trí khaùch haøng, nhöng trôû thaønh suy nghó ñaàu tieân trong haønh vi tieâu duøng cuûa khaùch haøng. Trang 77 Phuï luïc 2 : DÖÏ BAÙO TAÊNG TRÖÔÛNG THUEÂ BAO CUÛA COÂNG TY VMS GIAI ÑOAÏN 2005 - 2010 STT LOAÏI THUEÂ BAO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 Traû tröôùc 2,500,000 3,500,000 4,500,000 5,500,000 6,400,000 7,400,000 2 Traû sau 1,000,000 1,500,000 1,900,000 2,300,000 2,800,000 3,200,000 3 Toång thueâ bao toaøn maïng 3,500,000 5,000,000 6,400,000 7,800,000 9,200,000 10,600,000 (Nguoàn : Ñònh höôùng SXKD giai ñoaïn 2005 – 2010) Phuï luïc 3 : DÖÏ BAÙO QUI MOÂ PHAÙT TRIEÅN MAÏNG LÖÔÙI CUÛA MOBIFONE NAÊM SOÁ MSC SOÁ BSC 2G SOÁ RNC 3G SOÁ BTS 2G SOÁ NODEB 3G 2005 10 40 5 2,000 60 2006 14 46 9 2,300 70 2007 18 50 12 2,800 92 2008 22 54 15 3,100 106 2009 23 56 19 3,400 124 2010 26 60 22 3,600 148 Phuï luïc 4 : THÔØI HAÏN SÖÛ DUÏNG CAÙC LOAÏI THEÛ MOBICARD THÔØI HAÏN SÖÛ DUÏNG (ngaøy ) MEÄNH GIAÙ THEÛ GOÏI ÑI NHAÄN CUOÄC GOÏI TOÅNG COÄNG 20.000 VNÑ 3 2 5 30.000 VNÑ 6 2 8 50.000 VNÑ 9 5 14 100.000 VNÑ 15 15 30 200.000 VNÑ 45 15 60 300.000 VNÑ 75 15 90 500.000 VNÑ 140 15 155

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone trên thị trường thông tin di động Việt Nam.pdf