Đề tài Thực trạng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp và chế xuất

MỤC LỤC PHẦN NỘI DUNG PHẦN I: ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP I. Khái niệm, mục tiêu và ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 1. Sự cần thiết của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 2. Khái niệm. 3. Mục tiêu và ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp II. Các phương pháp đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực trong doanh nghiệp: 1. Yêu cầu đặt ra khi đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 2. Quan điểm về hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 3. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. III. Những điều kiện đảm bảo hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. IV. Những yêu cầu đối với công tác đoà tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. PHẦN II: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT I. Sự cần thiết của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. II. Đặc thù lao động của khu công nghiệp và khu chế xuất III. Các phương pháp đào tạo đang áp dụng trong khu công nghiệp và khu chế xuất IV. Trình tự xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khu công nghiệp và khu chế xuất V. Nhận xét về quá trình đào tạo đang áp dụng trong khu công nghiệp và khu chế xuất PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. I. Quan điểm định hướng chiến lược về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. II. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 1. Mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2.Các giải pháp chính thực hiện mục tiêu công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực III. Một số kiến nghị về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Phần kết luận Tài liệu tham khảo

pdf72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 2423 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp và chế xuất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThực trạng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp và chế xuất.pdf
Luận văn liên quan