Đề tài Nghiên cứu vận dụng các phương pháp tính khấu hao phù hợp với các điều kiện cụ thể trong các doanh nghiệp

Quá trình nghiên cứu phương ơháp tính khấu hao TSCĐ trong cồn ty thương mại dịch vụ vận tải xi măng hải phòng, bản chất là một công ty thương mại dịch vụ khác với doanh nghiệp sản xuất chỉ không khác về cách tionhs khấu hao. Vẫn áp dụng phương pháp khấu hao đều hàng năm. Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định này không gắn với đặc thù của ngành

pdf32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2319 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu vận dụng các phương pháp tính khấu hao phù hợp với các điều kiện cụ thể trong các doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu vận dụng các phương pháp tính khấu hao phù hợp với các điều kiện cụ thể trong các doanh nghiệp.pdf
Luận văn liên quan