Đề tài Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường

Đại hội X, XI nắm vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường, nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại hình thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh.

ppt39 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/10/2013 | Lượt xem: 6788 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀ TÀI: QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Giảng viên: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI DANH SÁCH THÀNH VIÊN 1, LÊ HẢI KIÊN 2, PHẠM THỊ QUYÊN 3, NGUYỄN THỊ PHÚC 4, NGUYỄN THỊ KIM OANH 5, TRỊNH THỊ VÂN KHÁNH 6, VŨ THỊ HIÊN 7, BÙI THỊ THƠM 8,NGUYỄN THỊ HẢI 9, NINH THỊ THƯƠNG 10, TRẦN THỊ HƯỜNG NỘI DUNG I,Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường 1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới 2. Sự hình thành tư duy của đảng về kinh tế thị trường a, Cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp b, Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế a, Tư duy của đảng về kinh tế thị trường từ đaị hội VI - VIII b, Tư duy của đảng về kinh tế thị trường từ đaị hội IX - XI a. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp Đặc điểm và các hình thức thể hiện Cơ chế kế hoạch hóa tập trung có đặc trưng cơ bản là mọi hoạt động kinh tế xã hội đều theo một kế hoạch thống nhất từ trung tâm, nhấn mạnh quan điểm hiện vật, không coi trọng các quy luật kinh tế, xem nhẹ hạch toán kinh doanh. Thứ nhất: Nhà nước Nền kinh tế Mệnh lệnh chỉ tiêu, pháp lệnh Lỗ,lãi Thứ hai can thiệp sâu Không chịu trách nhiệm Ngân sách Thứ ba: Hình thức “CẤP PHÁT-GIAO NỘP” Thứ tư: Hình thức thể hiện: + Bao cấp qua giá: < Kết luận: SX hàng hóa không đối lập với CNXH, nó tồn tại khách quan và cần thiết cho xây dựng CNXH Cơ chế vận hành: “cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước” Nhiệm vụ: Đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ Ba là, có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Kinh tế thị trường có những đặc điểm sau: Các chủ thể kinh tế có tính độc lập, nghĩa là có quyền tự chủ trong kinh danh, lỗ, lãi tự chịu. Giá cả cơ bản do cung cầu điều tiết, hệ thống thị trường phát triển đồng bộ và hoàn hảo. Nền kinh tế có tính mở cao và vận hành theo quy luật vốn có của kinh tế thị trường như qui luật giá trị, qui luật cung cầu, qui luật cạnh tranh. Có hệ thống pháp quy kiện toàn và sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Đại hội IX (4 – 2001) khẳng định: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. b. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X “Một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và chịu sự dẫn dắt chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH” Về mục đích: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Về phương hướng phát triển: Phát triển nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Về định hướng xã hội và phân phối: Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển xã hội, văn hóa, giáo dục và đào tạo. Hạn chế tác động tiêu cực của kinh tế thị trường. Về quản lý: Phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hình thành nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế Thành phần kinh tế nhà nước Thành phần kinh tế tập thể Thành phần kinh tế tư nhân Thành phần kinh tế tư bản nhà nước Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước Trong Văn kiện Đại hội XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. V. Kết luận Đại hội VI khẳng định sự cần thiết phải sử dụng quan hệ hàng hóa - tiền tệ dưới chủ nghĩa xã hội. Đại hội VII và Đại hội VIII Đảng đã khẳng định cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội X, XI nắm vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường, nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại hình thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh. Đại hội IX xác định: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cảm ơn sự lắng nghe của cô và các bạn!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptĐỀ TÀI- QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.ppt