Đề tài Quản lý khách sạn Sông Nhuệ Hà Tây

Phần Mở đầu I.Lý do chọn đề tài Chúng ta đang bước vào những năm đầu của thề k ỷ XXI,nhũng năm đầu của sự hội nhập va phát triển kinh tế,cùng với sự phát triển không ngừng của KH công nghệ . Chỉ với tuổi đời cực kỳ non trẻ nhưng tin học đã nhanh chóng xâm nhập vào mọi ngóc ngách của đời sống xã hội và đ ã mang l ại nhiều tiện ích trong các chiến lược quản lý của tất cả các ngành nghề trong xã hội và một trong những ứng dụng phổ biến nhất của KH máy tính được ap d ụng hiện nay, tại các cơ quan công sở là chương trình quản lý cơ sở d ữ liệu,nó đ ược ứng dụng trong hầu hết các mặt của đời sống xã hội. Do chương trình quản lý khách sạn bằng máy tính, là rất cần thiết, bởi v ì nó đem lại hiệu quả công việc rất cao, thời gian thực hiện công việc ngắn và độ chính xác lại cao. Đặc biệt là giảm tối thiểu số nhân công tham gia vào công tác quản lý. Ví dụ: trước kia khi chưa ứng dụng tin học vào công tác quản lý thì các công việc như cập nhật thông tin khách hàng,xem các thông tin về d ịch vụ của khách sạn,thông tin về số phòng,và công nhân viên , hoá đơn thanh toán hay công việc bảng biểu, báo cáo tất cả đều làm thủ công nên các cán bộ quản lý phải mất rất nhiều thời gian mới tổng hợp được những thông tin cần thiết.Mặt khác hiện nay trong các khách sạn, các cán bộ làm công tác quản lý thông tin của khách sạn phải quản lý một lượng lớn thông tin về cán bộ công nhân viên,tình trạng phòng. Trong công việc quản lý, họ phải quản lý thông tin của mọi khách hàng, như: Họ tên, ngày sinh , địa chỉ,số phòng Từng ngày họ phải xem và cập nhật khách hàng , cũng như định k ỳ theo yêu cầu từ câp trên .Cán bộ quản lý phải đưa ra các báo cáo, danh sách các phòng đang sử dụng, danh sách các dịch vụ,thông tin khách hàng nhận ,trả phòng, bảng thanh toán của từng khách hàng. Việc này mất rất nhiều thời gian v à công sức của con người nên việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý ngày càng trở nên hết sức cần thiết, quan trọng, trong việc quản lý khách sạn. Xuất phát từ mục đích đó em chọn đề tài "Quản lý khách sạn Sông Nhuệ Hà Tây". Khi thực hiện đề tài này em rất mong sẽ giúp đỡ được phần nào cho việc quản lý thông tin khách hàng,và các công việc quản lý của khách sạn, tại đây được thuận tiện,dễ dàng,tiết kiệm thời gian ,tiền của và hiệu quả cao , chuyên nghiệp hơn. Đề tài này được thực hiện trên phần mềm Microsoff Visuabasic 6.0. Cũng qua đề tài này em đã bổ xung được nhiều kiến thức mới , ôn l ại kiến thức cũ, thực hiện nhuần nhuyễn các thao tác trên from,report,menu . và nắm được cách tổ chức,sắp xếp,lưu trữ và quản l ý thông tin của khách sạn . II. Mục đích ,và nhiệm vụ nghiên cứu: 1/ Định hướng + Cập nhật thông tin về các khách hàng + Tìm kiếm khách hàng theo họ tên,số phòng, + Thông kê các phòng ,các dich vụ,nhân viên trong khách sạn + In ra danh sách các nhân viên ,phong,dich vụ , khách hàng +Tra cứu thông tin khách hàng,và các hoá đơn - Thiết kế hệ thống: + Để tìm xâydựng hệ thống thông tin của cơ quan, xí nghiệp, trường học, doanh nghiệp Điều cần thiết cần phải có là phân tích thiết kế hệ thống. - Hệ thống phải đáp ứng được cho các cơ quan lớn, theo yêu cầu của hệ thống quản lý các chương trình cần thiết - Tổng hợp đầy đủ ,chính xác¸ kịp thời thông tin về các khách hàng đến khách sạn,và sử dụng các dịch vụ. theo từng mã phòng hay họ tên. - Đưa ra danh sách khách hàng khi cần tìm kiếm theo một tiêu chuẩn nào đó - Có khả năng bổ sung hoặc xoḠbỏ thông tin của khách hàng khi cần thiết. 2/Phân tích các chức năng của hệ thống 2.1. Thông tin đầu vào và thông tin đầu ra của hệ thống. Trước tiên, ta phải xác định các luồng thông tin vào và ra của hề thống 2.1.1. Thông tin đầu vào. - Danh sách khách hàng đến thuê phòng. - Danh sách khách hàng sử dụng dịch vụ. - Các thông số có liên quan đến khách hàng,và khách sạn. 2.1.2. Thông tin đầu ra. - Danh mục phòng ,dịch vụ của khách sạn -Bảng danh sách khách hàng đăng ký -Các hoá đơn sử dụng dịch vụ của khách hàng - Danh sách cán bộ công nhân viên 2.2. Nguyên tắc quản lý của hệ thống. - Hệ thống gồm ba chức năng chính sau: + Cập nhập. +Báo biểu + Tra cứu. - Phương thức hoạt động của các chức năng chính như sau: 2.2.1. Cập nhập thông tin khách hàng. - Gồm các chức năng: a.thông tin khách hàng. Khi khách hàng bắt đầu đến khách sạn, họ phải khai báo các thông tin cần thiết mà khách sạn yêu cầu. Việc này cả nhiệm vụ nhập các thông tin về khách hàng đó như: Họ tên, địa chỉ, ngày sinh, giới tính . đồng thời đánh mã cho từng khách hàng(đây là khoà chính), . Tất cả các thông tin trên lưu vào file "Khách hàng". b.Danh mục phòng. -Thông tin các phòng,tình trạng phòng,mã số phòng và lưu vào file“phòng” c.Danh mục dịch vụ. Có chức năng cung cấp danh sách dịch vụ của khách sạn,gồm tên dịch vụ và mã dịch vụ.Được lưu vào file “dịch vụ” d.Danh sách nhân viên. Cung cấp danh sách của cán bộ công nhân viên trong khách sạn.gôm tên nhân viên ,chức vụ,mã nhân viên Được lưu trong file “nhân viên” 2.2.2 Báo biểu. Gồm các chức năng: -In danh sách khách hàng nhận phòng và trả phòng -In danh mục phòng _In danh sách cua nhân viên 2.2.3 Tra cứu Gồm ba chức năng: - Tra cứu thông tin về một khách hàng. - Tra cứu hoá đơn dịch vụ. - Tra cứu hoá đơn tiền phòng. a.Tra cứu thông tin về một khách hàng. Khi có yêu cầu tìm thông tin khách hàng, chức năng này sẽ kết xuất thông tin từ file "Khách hàng" để đưa ra với điều kiện người tìm kiếm phải nhập thông tin để căn cứ tìm kiếm (mã kh, họ tên,sốCMND, )của khách hàng cần tìm. b.Tra cứu hoá đơn dịch vụ Khi có yêu cầu tra cứu hoá đơn dịch vụ, chức năng này sẽ kết xuất thông tin từ file "Hoá đơn dịch vụ" để đưa ra với điều kiện ngươi dùng phải nhập mã dịch vụ,và mã KH sử dụng dịch vụ đó. c.Tra cứu hoá đơn tiền phòng Khi có yêu cầu , chức năng này sẽ kết xuất thông tin từ file "hoá đơn tiền phòng" để đưa ra thông tin về số tiền sử dụng của khách hàng III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cưu: Các thông tin quản lý khách sạn - Phạm vi nghiên cứu: Chương trình chỉ quản lý vấn đề về khách thuê phòng và các dịch vụ. IV. Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn: Tìm hiểu về danh sách khách thuê và thông tin của khách, các thủ tục thuê, thanh toán phòng và các dịch vụ. Tìm hiểu các quy chế, nội quy của khách sạn đối với khách thuê phòng và dịch vụ. _Nghiên cứu các tài liệu ,các chương trình quản lý ,các giao trình tin học . _Điều tra phỏng vấn V.Đóng góp của đề tài Đề tài nếu được đưa vào ứng dụng thì sẽ góp phần cho việc quản lý khách sạn được dễ dàng , nhanh chóng và tiện lợi hơn. Đề tài là một nền tảng cho các nghiên cứu, công việc của em sau này. Và là kinh nghiệm về thực tế, nâng cao kiến thức cho bản thân em.

doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 1751 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý khách sạn Sông Nhuệ Hà Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A Phần Mở đầu I.Lý do chọn đề t ài Chúng ta đang bước vào những năm đầu của thề k ỷ XXI,nhũng năm đầu của sự hội nhập va phát triển kinh tế,cùng với sự phát triển không ngừng của KH công nghệ . Chỉ với tuổi đời cực kỳ non trẻ nhưng tin học đã nhanh chóng xâm nhập vào mọi ngóc ngách của đời sống xã hội và đ ã mang l ại nhiều tiện ích trong các chiến lược quản lý của tất cả các ngành nghề trong xã hội và một trong những ứng dụng phổ biến nhất của KH máy tính được ap d ụng hiện nay, tại các cơ quan công sở là chương trình quản lý cơ sở d ữ liệu,nó đ ược ứng dụng trong hầu hết các mặt của đời sống xã hội. Do chương trình quản lý khách sạn bằng máy tính, là rất cần thiết, bởi v ì nó đem lại hiệu quả công việc rất cao, thời gian thực hiện công việc ngắn và độ chính xác lại cao. Đặc biệt là giảm tối thiểu số nhân công tham gia vào công tác quản lý. Ví dụ: trước kia khi chưa ứng dụng tin học vào công tác quản lý thì các công việc như cập nhật thông tin khách hàng,xem các thông tin về d ịch vụ của khách sạn,thông tin về số phòng,và công nhân viên , hoá đơn thanh toán hay công việc bảng biểu, báo cáo tất cả đều làm thủ công nên các cán bộ quản lý phải mất rất nhiều thời gian mới tổng hợp được những thông tin cần thiết.Mặt khác hiện nay trong các khách sạn, các cán bộ làm công tác quản lý thông tin của khách sạn phải quản lý một lượng lớn thông tin về cán bộ công nhân viên,tình trạng phòng. Trong công việc quản lý, họ phải quản lý thông tin của mọi khách hàng, như: Họ tên, ngày sinh , địa chỉ,số phòng ....Từng ngày họ phải xem và cập nhật khách hàng , cũng như định k ỳ theo yêu cầu từ câp trên .Cán bộ quản lý phải đưa ra các báo cáo, danh sách các phòng đang sử dụng, danh sách các dịch vụ,thông tin khách hàng nhận ,trả phòng, bảng thanh toán của từng khách hàng. Việc này mất rất nhiều thời gian v à công sức của con người nên việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý ngày càng trở nên hết sức cần thiết, quan trọng, trong việc quản lý khách sạn. Xuất phát từ mục đích đó em chọn đề tài "Quản lý khách sạn Sông Nhuệ Hà Tây". Khi thực hiện đề tài này em rất mong sẽ giúp đỡ được phần nào cho việc quản lý thông tin khách hàng,và các công việc quản lý của khách sạn, tại đây được thuận tiện,dễ dàng,tiết kiệm thời gian ,tiền của và hiệu quả cao , chuyên nghiệp hơn. Đề tài này được thực hiện trên phần mềm Microsoff Visuabasic 6.0. Cũng qua đề tài này em đã bổ xung được nhiều kiến thức mới , ôn l ại kiến thức cũ, thực hiện nhuần nhuyễn các thao tác trên from,report,menu... và nắm được cách tổ chức,sắp xếp,lưu trữ và quản l ý thông tin của khách sạn . II. Mục đích ,và nhiệm vụ nghiên cứu: 1/ Định hướng + Cập nhật thông tin về các khách hàng + Tìm kiếm khách hàng theo họ tên,số phòng,… + Thông kê các phòng ,các dich vụ,nhân viên trong khách sạn… + In ra danh sách các nhân viên ,phong,dich vụ , khách hàng… +Tra cứu thông tin khách hàng,và các hoá đơn - Thiết kế hệ thống: + Để tìm xâydựng hệ thống thông tin của cơ quan, xí nghiệp, trường học, doanh nghiệp… Điều cần thiết cần phải có là phân tích thiết kế hệ thống. - Hệ thống phải đáp ứng được cho các cơ quan lớn, theo yêu cầu của hệ thống quản lý các chương trình cần thiết - Tổng hợp đầy đủ ,chính xác¸ kịp thời thông tin về các khách hàng đến khách sạn,và sử dụng các dịch vụ. theo từng mã phòng hay họ tên. - Đưa ra danh sách khách hàng khi cần tìm kiếm theo một tiêu chuẩn nào đó - Có khả năng bổ sung hoặc xoḠbỏ thông tin của khách hàng khi cần thiết. 2/Phân tích các chức năng của hệ thống 2.1. Thông tin đầu vào và thông tin đầu ra của hệ thống. Trước tiên, ta phải xác định các luồng thông tin vào và ra của hề thống 2.1.1. Thông tin đầu vào. - Danh sách khách hàng đến thuê phòng. - Danh sách khách hàng sử dụng dịch vụ. - Các thông số có liên quan đến khách hàng,và khách sạn. 2.1.2. Thông tin đầu ra. - Danh mục phòng ,dịch vụ của khách sạn -Bảng danh sách khách hàng đăng ký -Các hoá đơn sử dụng dịch vụ của khách hàng - Danh sách cán bộ công nhân viên 2.2. Nguyên tắc quản lý của hệ thống. - Hệ thống gồm ba chức năng chính sau: + Cập nhập. +Báo biểu + Tra cứu. - Phương thức hoạt động của các chức năng chính như sau: 2.2.1. Cập nhập thông tin khách hàng. - Gồm các chức năng: a.thông tin khách hàng. Khi khách hàng bắt đầu đến khách sạn, họ phải khai báo các thông tin cần thiết mà khách sạn yêu cầu. Việc này cả nhiệm vụ nhập các thông tin về khách hàng đó như: Họ tên, địa chỉ, ngày sinh, giới tính... đồng thời đánh mã cho từng khách hàng(đây là khoà chính), ... Tất cả các thông tin trên lưu vào file "Khách hàng". b.Danh mục phòng. -Thông tin các phòng,tình trạng phòng,mã số phòng và lưu vào file“phòng” c.Danh mục dịch vụ. Có chức năng cung cấp danh sách dịch vụ của khách sạn,gồm tên dịch vụ và mã dịch vụ.Được lưu vào file “dịch vụ” d.Danh sách nhân viên. Cung cấp danh sách của cán bộ công nhân viên trong khách sạn.gôm tên nhân viên ,chức vụ,mã nhân viên Được lưu trong file “nhân viên” 2.2.2 Báo biểu. Gồm các chức năng: -In danh sách khách hàng nhận phòng và trả phòng -In danh mục phòng _In danh sách cua nhân viên 2.2.3 Tra cứu Gồm ba chức năng: - Tra cứu thông tin về một khách hàng. - Tra cứu hoá đơn dịch vụ. - Tra cứu hoá đơn tiền phòng. a.Tra cứu thông tin về một khách hàng. Khi có yêu cầu tìm thông tin khách hàng, chức năng này sẽ kết xuất thông tin từ file "Khách hàng" để đưa ra với điều kiện người tìm kiếm phải nhập thông tin để căn cứ tìm kiếm (mã kh, họ tên,sốCMND,....)của khách hàng cần tìm. b.Tra cứu hoá đơn dịch vụ.. Khi có yêu cầu tra cứu hoá đơn dịch vụ, chức năng này sẽ kết xuất thông tin từ file "Hoá đơn dịch vụ" để đưa ra với điều kiện ngươi dùng phải nhập mã dịch vụ,và mã KH sử dụng dịch vụ đó. c.Tra cứu hoá đơn tiền phòng Khi có yêu cầu , chức năng này sẽ kết xuất thông tin từ file "hoá đơn tiền phòng" để đưa ra thông tin về số tiền sử dụng của khách hàng.. III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cưu: Các thông tin quản lý khách sạn - Phạm vi nghiên cứu: Chương trình chỉ quản lý vấn đề về khách thuê phòng và các dịch vụ. IV. Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn: Tìm hiểu về danh sách khách thuê và thông tin của khách, các thủ tục thuê, thanh toán phòng và các dịch vụ. Tìm hiểu các quy chế, nội quy của khách sạn đối với khách thuê phòng và dịch vụ. _Nghiên cứu các tài liệu ,các chương trình quản lý ,các giao trình tin học…. _Điều tra phỏng vấn… V.Đóng góp của đề tài Đề tài nếu được đưa vào ứng dụng thì sẽ góp phần cho việc quản lý khách sạn được dễ dàng , nhanh chóng và tiện lợi hơn. Đề tài là một nền tảng cho các nghiên cứu, công việc của em sau này. Và là kinh nghiệm về thực tế, nâng cao kiến thức cho bản thân em. B.Phần nội dung Chương I: Phân tích thiết kế hệ thống I/Biểu đồ phân cấp chức năng QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Thoát Game Lịch Music TRA CỨU BÁO BIỂU Giới thiệu Trợ giúp DS K/H nhận phòng DS khách hàng DS K/H trả phòng Danh mục phòng DS K/H đăng ký phòng Hoá đơn dich vụ Hoá đơn tiền phòng TC TT khách hàng Hình 1 : biểu đồ phân cấp chức năng của chương trình II. Biểu đồ luồng dữ liệu. Các biểu đồ luồng dữ liệu có tác dụng mô tả sự hoạt động của hệ thống quản lý. Chú thích: Tác nhân ngoài: là một người,hay nhóm ngưòi có trao đổi thông tin với hệ thống. Chức năng xử lý làm biến đổi thông tin. Luồng dữ liệu vào hay ra của hệ thống Nơi lưu trữ thông tin cần cho hệ thống. 1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh. Thể hiện chức năng tổng thể, các luồng thông tin vào, mối quan hệ của hệ thống với tác nhân ngoài. ban giam đốc Khách hàng Nhân viên Quản lý khách sạn Hình 2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh Ban quản lý Khách hàng Hoá đơn Danh sách phòng K/h nhận phòng Số lượng phòng đã sử dụng K/h trả phòng y/c thuê Thanh toán tiền Kiểm tra hoá đơn Hình 3: Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh của hệ thống 2.Luồng dữ liệu mức dưới đỉnh a.Chức năng “danh mục”: Thống kê Hồ sơ Thông tin khách hàng Danh mục phòng dịch vụ Công nhân viên Các thông tin bảo trì Hình 4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của chức năng "Cập nhật hồ sơ" b.Chức năng "In báo cáo" In danh sách KH đăng ký thuê phòng Ban giám đốc Danh mục phòng Danh sách nhân viên Danh sách KH Danh mục phòng Danh sách KH nhận phòng Danh sách KH Trả phòng D/S k/h đăng ký Hình 5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của chức năng “In báo cáo” C.Chức năng “Tra cứu” Tìm kiếm thông tin về một KH Tìm kiếm Hoá đơn dịch vụ Tìm kiếm hoá đơn tiền phòng Phòng ban Ban giám đốc Thông tin yêu cầu Thông tin trả lại Tthông tin trả lại thông tin trả lại Thông tin yêu caucÇu Thông tin yêu cầu thông tin trả lại Thông tin yêu cầu Thông tin yêu cầu Thông tin trả lại Thông tin yêu cầu Thông tin trả lại Hình 6:biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “tìm kiếm” 3/xây dựng mô hình thực thể liên kiết Mô hình thực thể liên kết E-R: Mục đích của mô hình này là: - Xác định dữ liệu nội tại cần cho quan lý - Xác định mối quan hệ giữa các dữ liệu 3.2/ Sơ đồ thực thể liên kết: a/ Các thực thể chính trong quản lý khách sạn Sông Nhuệ Hà Tây Hồ sơ khách sạn(hsks) Khách hàng Phòng Dịch vụ Nhân viên b/ Sơ đồ thực thể liên kết: Khách hàng -MaKH -hotenKH -nam -diachi -dienthoai -soCMND -Quoctich -ngaysinh Hồ sơ khách sạn -MaKH -hotenKH -diachi -soCMND -Quoctich -ngaysinh -maDV -MaNV -maphong -Gia -soDK -ngaynhan -ngaytra -ngaySD -dongia -tientratruoc Dịch vụ -maDV -tenDV Phòng -maphong -loaiphong -Gia Nhận phòng -maKH -soDK -ngaynhan -gionhan Trả phòng -MaKH -soDK -ngaytra -giotra Nhân viên -MaNV -tenNV -chucvu Sử dụng DV -so -ngaySD -soDK -MaKH -MaDV -dongia -tientratruoc Hình 7:biểu đồ thực thể liên kết Chương II:thiết kế chưong trình I.Toàn bộ nội dung của đề tài được thể hiện qua các menu: Danh mục: 1.khách hàng 2.phòng 3.dịch vụ 4.phòng Báo biểu: A.Danh sách khách hàng B.Danh sách khách hàng nhận phòng C.Danh sách khách hàng trả phòng D.Danh mục phòng E.Danh sách khách hàng đăng ký thuê phòng F:Danh sách nhân viên G:Danh sách khách hàng SDDV Tra cứu: 1.Tra cứu thông tin khách hàng 2.Tra cứu hoá đơn dịch vụ 3.Tra cứu hoá đơn tiền phòng Game Lịch Music Giới thiệu Trợ giúp Thoát: II.Các from và câu lệnh của chương trình: 1.From chính:(FrmQLKS) gồm các menu để chạy chương trình: Option Explicit ‘phần khai báo ở đầu cửa sổ code(General_Declaration)’ Private Sub Form_Load() DE1.CN1.Open End Sub Private Sub mnu4_Click(Index As Integer) Frmgioithieu.Show 'cho hien form gioithieu' End Sub Private Sub mnudichvu_Click(Index As Integer) FrmtracuuHD.Show 'cho hien form tracuu' End Sub Private Sub mnudkp_Click(Index As Integer) DSKHDKTP.Show End Sub Private Sub mnudv_Click(Index As Integer) frmdichvu.Show End Sub Private Sub mnukh_Click(Index As Integer) Frmkhachhang.Show 'cho hien form khachhang' End Sub Private Sub mnukhachhang_Click(Index As Integer) Report_TTKH.Show End Sub Private Sub mnul_Click(Index As Integer) Frmlich.Show 'cho hiện form lich' End Sub Private Sub mnunp_Click(Index As Integer) Report_nhanphong.Show End Sub Private Sub mnunv_Click(Index As Integer) Frmnhanvien.Show 'cho hiện form nhân viên' End Sub Private Sub mnunvien_Click(Index As Integer) Report_nhanvien.Show End Sub Private Sub mnuph_Click(Index As Integer) frmphong.Show 'cho hiện form phòng' End Sub Private Sub mnuphong_Click(Index As Integer) Report_phong.Show End Sub Private Sub mnusddv_Click(Index As Integer) Report_SDDV.Show End Sub Private Sub mnuthoat_Click() Dim nut As Integer nut = MsgBox("ban co muon thoat khong (yes/no)?", 4 + 32, "") If nut = 6 Then End End If End Sub Private Sub mnutp_Click(Index As Integer) FrmHDTP.Show 'cho hiện form HDTP' End Sub Private Sub mnutrp_Click(Index As Integer) Report_traphong.Show End Sub Private Sub mnuttkh_Click(Index As Integer) Frmtracuukh.Show End Sub Private Sub Timer1_Timer() Dim X, Y, ch As String ch = Label1.Caption Y = Left(ch, 1) X = Right(ch, Len(ch) - 1) Label1.Caption = X + Y End Sub 2.From khách hàng: Dùng để nhập thông tin khách hàng theo các trường: Private Sub cmdCLOSE_Click() Unload Me ‘đóng from hiện hành’ End Sub ====================== Private Sub cmdDEL_Click() Adkh.Recordset.Delete ‘thi hành thủ tục xoá dữ liệu’ cmdDEL.Enabled = True ‘cho xoá record hiện hành’ cmdNEW.Enabled = True ‘cập nhật dữ liệu’ cmdupdate.Enabled = False ‘không cho phép sửa’ Adkh.Recordset.MoveNext End Sub Private Sub cmdNEW_Click() Adkh.Recordset.AddNew cmdNEW.Enabled = True cmdDEL.Enabled = False cmdupdate.Enabled = False TxtmaKH.SetFocus End Sub ======================== Private Sub cmdUPDATE_Click() Adkh.Recordset.Update cmdupdate.Enabled = True cmdNEW.Enabled = False cmdDEL.Enabled = False End Sub 3.From danh mục phòng: Dùng để xem thông tin của phòng: Private Sub cmdCLOSE_Click() Unload Me End Sub ===================== Private Sub cmdDEL_Click() Adph.Recordset.Delete cmdDEL.Enabled = True cmdNEW.Enabled = True cmdUPDATE.Enabled = False Adph.Recordset.MoveNext End Sub ==================== Private Sub cmdNEW_Click() Adph.Recordset.AddNew cmdNEW.Enabled = True cmdDEL.Enabled = False cmdUPDATE.Enabled = False Txtmaphong.SetFocus End Sub ===================== Private Sub cmdUPDATE_Click() Adph.Recordset.Update cmdUPDATE.Enabled = True cmdNEW.Enabled = False cmdDEL.Enabled = False End Sub 4.From Dịch vụ: xem thông tin về dịch vụ của khách sạn: Private Sub cmdCLOSE_Click() Unload Me End Sub ================ Private Sub cmdDEL_Click() Addv.Recordset.Delete cmdDEL.Enabled = True cmdNEW.Enabled = True cmdUPDATE.Enabled = False Addv.Recordset.MoveNext End Sub ==================== Private Sub cmdNEW_Click() Addv.Recordset.AddNew cmdNEW.Enabled = True cmdDEL.Enabled = False cmdUPDATE.Enabled = False txtmaDV.SetFocus End Sub ===================== Private Sub cmdUPDATE_Click() Addv.Recordset.Update cmdUPDATE.Enabled = True cmdNEW.Enabled = False cmdDEL.Enabled = False End Sub 5.From Nhân viên:thông tin về nhân viên của khách sạn Private Sub cmdCLOSE_Click() Unload Me End Sub ==================== Private Sub cmdDEL_Click() Adnv.Recordset.Delete cmdDEL.Enabled = True cmdNEW.Enabled = True cmdUPDATE.Enabled = False Addv.Recordset.MoveNext End Sub ======================= Private Sub cmdNEW_Click() Adnv.Recordset.AddNew cmdNEW.Enabled = True cmdDEL.Enabled = False cmdUPDATE.Enabled = False txtMaNV.SetFocus End Sub ======================= Private Sub cmdUPDATE_Click() Adnv.Recordset.Update cmdUPDATE.Enabled = True cmdNEW.Enabled = False cmdDEL.Enabled = False End Sub 7.From Tra cứu thông tin khách hàng: Option Explicit ======================================== Private Sub cmdin_Click() Dim str str = "SELECT KHACHHANG.MAKH, KHACHHANG.NAM, KHACHHANG.NGAYSINH, KHACHHANG.QUOCTICH, KHACHHANG.SOCMND, BANGDANGKY.MAP, KHACHHANG.DIACHI, KHACHHANG.HOTENKH FROM KHACHHANG, BANGDANGKY WHERE KHACHHANG.MAKH = BANGDANGKY.MAKH" If Opttc(0).Value Then str = str & " and KHACHHANG.HOTENKH LIKE '%" & Trim(txttracuu) & "%'" End If If Opttc(1).Value Then str = str & " and BANGDANGKY.MAP = '" & Trim(txttracuu) & "'" End If DE1.Commands(7).CommandText = str If DE1.rsTRACUUTTKH.State = 0 Then DE1.rsTRACUUTTKH.Open End If DE1.rsTRACUUTTKH.Requery tracuuTTKH.Show 1 End Sub ================================================== Private Sub cmdthoat_Click() Unload Me End Sub =================================================== Private Sub txttracuu_KeyPress(KeyAscii As Integer) Select Case KeyAscii Case 13 If Opttc(1).Value = True Then If Not IsNumeric(txttracuu.Text) Then MsgBox " Ban phai nhap kieu so. Vui long nhap lai !", vbOKOnly + vbExclamation, "Thong bao" txttracuu = "" txttracuu.SetFocus Exit Sub End If If Len(Trim(txttracuu)) 3 Then MsgBox "Ban nhap phong so voi ma la 3 ki tu", vbOKOnly + vbExclamation, "Thong bao" txttracuu = "" txttracuu.SetFocus End If Else If Opttc(0).Value = True Then If IsNumeric(txttracuu.Text) Then MsgBox " Ban phai nhap kieu chu . Vui long nhap lai !", vbOKOnly + vbExclamation, "Thong bao" txttracuu = "" txttracuu.SetFocus Exit Sub End If End If End If cmdin.SetFocus End Select End Sub 8.From Tra cứu hoá đơn dịch vụ: Giúp tra cứu những khách hàng đã sử dụng dịch vụ Option Explicit ============================================= Private Sub cmdin_Click() Dim str str = " SELECT SUDUNGDICHVU.DONGIA, SUDUNGDICHVU.MADV, SUDUNGDICHVU.MAKH, SUDUNGDICHVU.NGAYSD, SUDUNGDICHVU.SO, SUDUNGDICHVU.SODK, SUDUNGDICHVU.TIENTRATRUOC, DICHVU.TENDV, BANGDANGKY.MAP FROM BANGDANGKY, SUDUNGDICHVU, DICHVU WHERE BANGDANGKY.MAKH = SUDUNGDICHVU.MAKH AND SUDUNGDICHVU.MADV = DICHVU.MADV" str = str & " and BANGDANGKY.MAP = '" & Trim(DataCombo) & "' " DE1.Commands(10).CommandText = str If DE1.rstracuudv.State = 0 Then DE1.rstracuudv.Open ‘mở command nếu chưa được mở’ End If DE1.rstracuudv.Requery ‘refresh lại nội dung command(recordset rstracuudv)’ tracuudichvu.Show 1 ‘xuất kết quả ra report_tracuudichvu,ở chế độ Modal’ End Sub ======================================================== Private Sub cmdthoat_Click() Unload Me End Sub ============================ Private Sub datacombo_KeyPress(KeyAscii As Integer) Select Case KeyAscii Case 13 If Not IsNumeric(DataCombo.Text) Then MsgBox " Ban phai nhap kieu so. Vui long nhap lai !", vbOKOnly + vbExclamation, "Thong bao" DataCombo = "" DataCombo.SetFocus Exit Sub End If cmdin.SetFocus End Select End Sub 9.From Tra cứu hoá đơn tiền phòng: giúp tra cứu số tiền khách hàng phải trả Option Explicit ================ Private Sub cmdin_Click() Dim str str = "SELECT hoadonthanhtoan.Giacoban, hoadonthanhtoan.HOTENKH, hoadonthanhtoan.MAKH, hoadonthanhtoan.NGAYDEN, hoadonthanhtoan.NGAYDI, hoadonthanhtoan.SODK, hoadonthanhtoan.songayo, hoadonthanhtoan.thanhtien, hoadonthanhtoan.TIENDATCOC, hoadonthanhtoan.tienphaitra, BANGDANGKY.MAP FROM hoadonthanhtoan, BANGDANGKY WHERE hoadonthanhtoan.MAKH = BANGDANGKY.MAKH" & " and BANGDANGKY.MAP = '" & Trim(txtMap) & "' " DE1.Commands(12).CommandText = str If DE1.rsTRACUUHDTIENPHONG.State = 0 Then DE1.rsTRACUUHDTIENPHONG.Open End If DE1.rsTRACUUHDTIENPHONG.Requery TRACUUHDTP.Show 1 End Sub ============================================== Private Sub cmdthoat_Click() Unload Me End Sub ======================================== Private Sub txtMaP_KeyPress(KeyAscii As Integer) Select Case KeyAscii Case 13 If Not IsNumeric(txtMap.Text) Then MsgBox " Ban phai nhap kieu so. Vui long nhap lai !", vbOKOnly + vbExclamation, "Thong bao" txtMap = "" txtMap.SetFocus Exit Sub End If cmdin.SetFocus End Select End Sub 10.From game Private Sub Command1_Click() Dim g g = Shell("Chinh phuc ai tinh.exe", vbNormalFocus) End Sub Private Sub Command2_Click() Dim g g = Shell("picachu_2005.exe ", vbNormalFocus) End Sub Private Sub Command3_Click() Dim g g = Shell("picachu1.exe", vbNormalFocus) End Sub Private Sub Command6_Click() If MsgBox("Ban co muon thoat khong?", vbOKCancel, "Thong bao") = vbOK Then Unload Me End If End Sub 11.From lich 12.From Music Private Sub Command1_Click() If MsgBox("Ban co muon thoat khong?", vbOKCancel, "Thong bao") = vbOK Then Unload Me End If End Sub Private Sub Frame2_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single) End Sub Private Sub Option1_Click() Dim g g = Shell("Xa vang.exe", vbNormalFocus) End Sub Private Sub Option10_Click() WindowsMediaPlayer1.URL = "AVSEQ08.DAT" End Sub Private Sub Option11_Click() WindowsMediaPlayer1.URL = "AVSEQ16.DAT" End Sub Private Sub Option12_Click() WindowsMediaPlayer1.URL = "AVSEQ04.DAT" End Sub Private Sub Option2_Click() Dim g g = Shell("only love.exe", vbNormalFocus) End Sub Private Sub Option3_Click() Dim g g = Shell("Xa vang.exe", vbNormalFocus) End Sub Private Sub Option4_Click() Dim g g = Shell("Em se cho anh ve.exe", vbNormalFocus) End Sub Private Sub Option5_Click() Dim g g = Shell("Tinh xin chang phai.exe", vbNormalFocus) End Sub Private Sub Option6_Click() Dim g g = Shell("Muon mang khi em ra di.exe", vbNormalFocus) End Sub Private Sub Option7_Click() WindowsMediaPlayer1.URL = "Tinh ca Tay Bac.DAT" End Sub Private Sub Option8_Click() WindowsMediaPlayer1.URL = "Nguoi di xay ho ke go.DAT" End Sub Private Sub Option9_Click() WindowsMediaPlayer1.URL = "Gui em o cuoi song Hong.DAT" End Sub 13.From giới thiệu 14.From trợ giúp 15.Thoát khỏi chương trình End ==================================================== Chương III: Kiết nối dữ liệu I/ Kết nối dữ liệu Access: II/kết nối dữ liệu access qua Microsoft jet 4.0 OLE DB provider III./Modules của chương trình Option Explicit ================================ Public cn As New ADODB.Connection Sub Open_mdb() Dim db_name, str As String ‘kết nối với các cơ sở dữ liệu quanlykhachsan.mdb,Đặt trong thư mục thi hành chương trình’ db_name = App.Path & "\quanlykhachsan.mdb" str = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & db_name & "" DE1.CN1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist Security Info=False;Data Source=" & db_name & "" DE1.CN1.Open cn.Open str End Sub ========================== C Phần kết luận Trên đây là nội dung chương trình Quản lý Khách Sạn của em. Trong thời gian làm chương trình này em cũng đã gặp nhiều khó khăn như: thơi gian nghiên cứu tài liệu í, năng lực chuyên môn còn hạn chế Nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực ,tinh thần say mê học hỏi và sự giúp đỡ tận tình của thầy Lê Đức Khiêm đến nay chương trình đã được hoàn thành đúng thời hạn được giao. Chương trình phần mềm Quản lý Khách Sạn được lập trình bằng ngôn ngữ Visual Basic 6.0 kết hợp với các cơ sở dữ liệu được thiết kế bằng Microsoft Access 2003. Cho đến thời điểm kết thúc chương trình đã đạt được những yêu cầu sau: Giao tiếp được với các cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả, phân cấp được các chức năng cần thiết, truy cập dữ liệu tìm kiếm thông tin nhanh, giao diện dễ sử dụng, thân thiện với người dùng chương trình... Song bên cạnh đó, do còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm chương trình như: khả năng lập trình còn hạn chế, thời gian ít, khâu phân tích thiết kế còn yếu... nên chương trình còn nhiều điểm chưa thật sự hoàn thiện như: sơ đồ phân cấp chức năng còn thiếu, chưa bám sát được với yêu cầu thực tế của một bài toán Quản Lý Khách Sạn, cơ sơ dữ liệu chưa thật sự gọn gàng, nhưng nếu thời gian cho phép em hoàn toàn có thẻ hoàn thiện hơn nữa chương trình để phần mềm này trở thành một phần mềm Quản Lý Khách Sạn được ứng dụng thực tế trong các khách sạn. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy giáo Lê Đức Khiêm cùng sự đóng góp ý kiến của tất cả các bạn trong tập thể lớp TinA K27. Em rất mong sẽ tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp quý báu của Thầy cô và các bạn cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! Thường Tín ,ngày 14 tháng 12 năm 2007 Phần tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo Tự học lập trình visual Basic 6.0 của Đậu Quang Tuấn Visual Basic cho sinh viên & kỹ thuật viên CNTT của Đinh Xuân Lâm Tin học văn phòngMicrosoft Access 2000 cña Nguyễn Sỹ Dũng Những bài thực hành cơ sở dữ liệu Visual Basic 6.0 của Đinh Xuân Lâm. Phân tích và thiết kế hệ thống Mục lục Phần mở đầu: 1 I . Lý do chọn đề tài: 1 II. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: 2 III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 3 IV. Phương pháp nghiên cứu: 3 V. Đóng góp của đề tài: 3 B. Phần nội dung: 4 Chương I: Phân tích thiết kế hệ thống: 5 I . Biểu đồ phân cấp chức năng: 6 II. Biểu đồ luồng dữ liệu: 7 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh: 8 Biểu đồ luồng dữ liệu dưới mức đỉnh: 10 Xây dựng mô hình thực thể liên kết: 13 Chưong II: Thiết kế chưong trình : 15 I. Các Menu của chương trình: 15 II. Các Form và các lệnh của chương trình : 28 Chưong III: Kết nối dữ liệu: 29 I.Kết nối dữ liệu Access: 29 II. Kết nối dữ liệu qua Microsoft JET 4.0 OLEDB: 33 III. Modules của chương trình: 33 C: Kết luận chương trình: 34 Tài liệu tham khảo: 35

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuản lý khách sạn Sông Nhuệ Hà Tây.DOC
Luận văn liên quan