Đề tài Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại thành phố Cần Thơ

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài - Giao thông đường bộ có tầm quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Giao thông đường bộ thông suốt, an toàn sẽ đem lại nhiều lợi ích sau đây: + Tạo thuận lợi cho sự đi lại của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. + Tạo thuận lợi cho việc buôn bán, trao đổi hàng hóa và đẩy mạnh tiến độ công việc của người dân. + Thu hút sự đầu tư kinh tế của cá nhân trong và ngoài nước. + Thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển, đặc biệt là ngành dịch vụ du lịch và vận tải. - Hiện nay vấn đề trật tự an toàn giao thông đường bộ không được đảm bảo. Những năm vừa qua thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đường bộ. + Thực tế tại các thành phố lớn trong đó có Thành phố Cần Thơ, nhiều tai nạn giao thông đường bộ xảy ra nghiêm trọng, làm thiệt hại tài sản, sức khỏe, tính mạng con người. Và những người chết vì tai nạn giao thông đường bộ ngày càng nhiều. + Thêm nữa, nạn ùn tắc giao thông đường bộ đang ở mức báo động, lượng người và phương tiện tham gia giao thông ngày càng đông. Nhưng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ không đáp ứng kịp. Do đó thường xuyên bị ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm hoặc trong các dịp lễ hội. - Tình trạng vi phạm pháp luật giao thông đường bộ ngày càng tăng. Vấn đề vi phạm pháp luật giao thông đường bộ là điều đáng quan tâm nhất đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Những hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ thường xảy ra như: chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, chạy lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định đối với ôtô tải và xe gắn máy, đua xe trái phép, không đội nón bảo hiểm, . Đây là những hành vi cố tình vi phạm, cho thấy ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đường bộ còn thấp. Do đó đòi hỏi vai trò quản lý của Nhà nước trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. - Nhiều mặt hoạt động trong Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung chưa có hiệu lực. Để giao Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ thông đường bộ thật sự an toàn, trật tự thì đòi hỏi Nhà nước phải quản lý toàn diện hiệu quả các mặt công tác như: công tác tuần tra; kiểm soát, công tác xử lý vi phạm, công tác điều tra; giải quyết tai nạn giao thông, .Nhưng hiện tại một vài công tác hoạt động chưa hiệu quả như: + Công tác tuyên truyền; phổ biến pháp luật chưa sâu rộng, chưa liên tục. + Hoạt động ban hành văn bản pháp luật chưa kịp thời, ổn định. + Công tác đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn hạn chế, nhiều công trình xuống cấp, quá tải trầm trọng. - Những vấn đề vừa trình bày trên là những vấn đề cần thiết sự Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời thể hiện tính cấp thiết của đề tài và là lý do cho việc nghiên cứu đề tài này. PHẦN MỞ ĐẦU .1 1. Tính cấp thiết của đề tài .1 2. Tình hình nghiên cứu đề tài .2 3. Mục đích nghiên cứu đề tài 2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài 2 5. Phương pháp nghiên cứu đề tài 3 6. Kết cấu luận văn 3 CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ . 4 1.1. Quản lý .4 1.1.1. Khái niệm .4 1.1.2. Đặc điểm .4 1.2. Quản lý nhà nước 5 1.2.1. Nhà nước 5 1.2.1.1. Khái niệm 5 1.2.1.2. Đặc điểm .6 1.2.1.3. Bản chất 6 1.2.2. Quản lý nhà nước 7 1.2.2.1. Khái niệm 7 1.2.2.2. Đặc điểm .8 1.3. Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ .9 1.3.1. Khái niệm Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ 9 1.3.2. Nội dung của Quản lý nhà nước: .9 1.3.3. Sơ lược về sự phát triển các văn bản pháp luật điều chỉnh quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ .10 CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 13 2.1. Giới thiệu chung về Thành phố Cần Thơ 13 2.1.1. Giới thiệu về lịch sử hình thành Thành phố Cần Thơ 13 2.1.2. Về đơn vị hành chính 14 2.1.2.1. Các đơn vị hành chính Thành phố Cần Thơ .14 2.1.2.2. Bộ máy quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ .14 2.2. Cơ sở pháp lý Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ 16 2.3. Cơ quan quản lý nhà nước và chức năng, nhiệm vụ về vấn đề trật tự an toàn giao thông đường bộ và tại Thành phố Cần Thơ .17 2.3.1. Các cơ quan quản lý nhà nước .17 2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ 17 2.3.2.1. Sở Giao thông công chính Cần Thơ .17 2.3.2.2. Ủy ban nhân dân 19 2.3.2.3. Ban an toàn giao thông 20 2.3.2.4. Lực lượng Thanh tra giao thông .21 2.3.2.5. Lực lượng Cảnh sát giao thông; Công an .21 2.4. Tình hình nổi lên có liên quan đến Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ 21 2.4.1. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 21 2.4.2. Nạn lấn chiếm lòng đường; hành lang an toàn giao thông đường bộ 25 2.5. Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về trật tự an toàn giao thông sau tết kỷ sửu 2009: 26 2.5.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: 26 2.5.2. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 27 2.5.3. Bảo đảm kết cấu hạ tầng giao thông an toàn. .27 2.6. Tình hình quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ 28 2.6.1. Tai nạn giao thông đường bộ .28 2.6.2. Các công tác Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ .29 2.6.2.1. Công tác tuần tra; kiểm soát, xử lý vi phạm: 29 2.6.2.2. Công tác điều tra; giải quyết tai nạn giao thông .30 2.6.2.3. Công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 31 2.5.2.3. Công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 2.6.2.4. Công tác dẫn đoàn và tổ chức, chỉ huy điều khiển giao thông đường bộ: 32 2.6.2.5. Công tác phòng ngừa sai phạm tiêu cực .33 2.6.3.Một vài nhận xét 34 CHƯƠNG 3. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ. 35 3.1. Những khó khăn, hạn chế trong công tác Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ .35 3.1.1. Về điều kiện vật chất .35 3.1.1.1. Thiếu các công cụ hỗ trợ trong hoạt động tuần tra; kiểm soát, điều tra; xử lý tai nạn giao thông đường bộ .35 3.1.1.2. Kết cấu hạ tầng giao thông thấp kém 35 3.1.2. Về phía người tham gia giao thông đường bộ 36 3.1.2.1. Ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ còn thấp .36 3.1.2.2. Việc lấn chiếm lòng lề đường; hành lang an toàn giao thông đường bộ: 37 3.1.3. Hệ thống văn bản pháp luật chưa hoàn thiện, ổn định 37 3.2. Các phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ .38 3.2.1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ 38 3.2.1.1. Hoàn thiện văn bản pháp luật .38 3.2.1.2. Nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật; chuyên môn nghiệp vụ trong Quản lý nhà nước 39 3.2.1.3. Cung cấp đầy đủ các phương tiện kỹ thuật; thiết bị hỗ trợ cho hoạt động quản lý nhà nước .41 3.2.1.4. Xây dựng, mở rộng và nâng cấp; sữa chữa kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ .41 3.2.1.5. Nâng cao hiệu quả an toàn phương tiện giao thông đường bộ 42 3.2.1.6. Nâng cao công tác đào tạo; sát hạch; cấp giấy phép lái xe 43 3.2.1.7. Tăng cường các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ .43 3.2.2. Đối với người dân 44 3.2.2.1. Tăng cường hoạt động tuyên truyền; phổ biến; giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ 44 3.2.2.2. Đẩy mạnh hoạt động tuần tra; kiểm soát, điều tra; xử lý tai nạn giao thông đường bộ, xử phạt hành vi vi phạm 46 3.2.2.3. Tăng cường bố trí người điều khiển giao thông đường bộ tại hầu hết các điểm giao lộ vào những giờ cao điểm 46 KẾT LUẬN 48

pdf58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 13960 | Lượt tải: 117download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại thành phố Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Thực tế ta thấy ở đâu có cảnh sát giao thông tuần tra thì người tham gia giao thông đều tuân thủ tốt. + Thêm nữa thông qua công tác tuần tra; kiểm soát giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông có thể kịp thời tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động trên đường giao thông, chống các hoạt động như: vận chuyển, mua bản trái phép chất ma túy, phát hiện việc buôn lậu, gian lận thương mại,…. + Mặt khác hoạt động này còn góp phần củng cố và nâng cao vai trò quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ, từng bước thiết lập nề nếp kỷ Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 30 SVTH: Lê Thị Thùy Hương cương trong lĩnh vực giao thông, phục vụ có hiệu quả cho các hoạt động xã hội và phát triển của đất nước. - Trong năm vừa qua Thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh công tác tuần tra; kiểm soát trên hầu hết tuyến đường. Theo số liệu thống kê ta thấy sau đây: năm 2008 toàn lực lượng đã tổ chức được31: + Tuần tra; kiểm soát: 11.686 cuộc. + Số lượt cán bộ cảnh sát tham gia: 62.718 lượt. + Kiểm tra phát hiện lập biên bản: 65.257 trường hợp vi phạm. + Xử lý: 55.827 trường hợp ( số còn lại chưa xử lý). + Với số tiền phạt nộp vào kho bạc nhà nước: 16.202.637.000đ. + Tước giấy phép lái xe: 4.651 trường hợp. + Tạm giữ: 12.868 vi phạm. - So với cùng kỳ năm 2007 của toàn thành phố: + Số cuộc tuần tra kiểm soát giảm: 440 cuộc + Số lượt tăng: 4.210 cuộc + Lập biên bản tăng: 13.953 trường hợp + Xử lý tăng: 6941 trường hợp + Số tiền tăng : 4.823.730.000đ + Tước giấy phép lái xe tăng: 4.350 trường hợp + Tạm giữ xe giảm: 8.901 xe - Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm lực lượng còn phát hiện 74 xe môtô lưu hành không nguồn gốc. - Kết quả xử lý vi phạm theo chuyên đề: + Vi phạm tốc độ: 9.686 trượng hợp tránh vượt không đúng quy định 11 trường hợp. + Xe khách chở quá số người quy định: 9 trường hợp + Tịch thu thùng xe ba gác máy, thùng xe lôi máy: 189 trường hợp + Đi môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm: 996 trường hợp. 2.6.2.2. Công tác điều tra; giải quyết tai nạn giao thông đường bộ - Công tác điều tra, xử lý tai nạn giao thông không những làm rõ được nguyên nhân tai nạn ; xử lý nghiêm minh đối với người vi phạm gây tai nạn, mà còn góp 31 Xem Báo cáo các mặt công tác năm 2008, số 583/BC.PC26, Công an thành phố Cần Thơ- Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ. Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 31 SVTH: Lê Thị Thùy Hương phần quan trọng; thiết thực vào công tác phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của tai nạn giao thông. - Để làm được điều đó đòi hỏi cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tra; xử lý tai nạn giao thông đường bộ phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong những trường hợp tai nạn xảy ra cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phải biết kịp thời tiến hành phong tỏa hiện trường, cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường, điều tra, ….Đây là những việc làm cần thiết khi tai nạn giao thông xảy ra nhưng cần phải có chuyên môn nghiệp vụ mới giải quyết tốt, kịp thời và nhanh chóng vấn đề. - Năm 2008 kết quả đạt được trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ Thành phố Cần Thơ như sau32: + Số vụ, số bị can đã khởi tố: 29 vụ. + Kết quả xử lý truy tố, xét xử: 1 vụ, 1 bị can. + Số va chạm 1.102 vụ, tai nạn giao thông ít nghiêm trọng cảnh sát giao thông thụ lý xử lý hành chính. Với vụ nghiêm trọng 122 vụ, rất nghiêm trọng 5 vụ. 2.6.2.3. Công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Hiện nay nhu cầu về phương tiên giao thông đường bộ, đặc biệt là xe cơ giới để đáp ứng việc đi lại của người dân ngày càng tăng. Đối với Thành phố Cần Thơ thì thành phố đang quá tải vì lưu lượng xe cơ giới mà hơn hết là xe cá nhân. Trong khi xe vận tải hành khách công cộng lại không thu hút được người dân do sự bất tiện và cung cấp phục vụ. Kèm theo sự xuống cấp của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ mà không thể hạn chế được quyền sở hữu xe và lưu thông của người dân. Do đó Thành phố Cần Thơ đang rơi vào tình hình hết sức khó khăn. Sau đây là tình hình thực tế của công tác đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ tại Thành phố Cần Thơ: - Công tác đăng ký xe33: + Đăng ký mới 39.624 xe môtô, nâng tổng số xe quản lý lên 374.751 môtô xe. + Thông qua công tác đăng ký quản lý phương tiện phát hiện xe gian, hồ sơ giả, giấy phép lái xe giả. 32 Xem Báo cáo các mặt công tác năm 2008- số 583/BC.PC26-Công an thành phố Cần Thơ- Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ. 33 Xem Báo cáo các mặt công tác năm 2008- số 583/BC.PC26-Công an thành phố Cần Thơ- Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ. Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 32 SVTH: Lê Thị Thùy Hương + Việc phân cấp đăng ký xe mô tô cho công an cấp huyện đã phân cấp hết đạt 100%. + Từ 11/2007 đến tháng 10/2008 đã phát hiện xử lý 19.432 trường hợp. + Tổ chức hướng dẫn học và kiểm tra lại kiến thức về Luật giao thông đường bộ bao gồm: 5 lớp với 70 người dự học. Công việc này đã đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao trình độ kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đối với đối tượng lái xe vi phạm. Đặc biệt là tác động vào ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của đội ngũ phụ xe ngày càng cao. 2.6.2.4. Công tác dẫn đoàn và tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông đường bộ Công tác dẫn đoàn và tổ chức chỉ huy; điều khiển giao thông đường bộ là công tác thực sự cần thiết cho tình hình giao thông đường bộ tại thành phố Cần Thơ. Để công tác này được tốt thì rất nhờ vào sự nổ lực của từng cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông trong việc điều hành giao thông. Trong năm 2008 thì thành phố Cần Thơ đã có các hoạt động dẫn đoàn và tổ chức điều khiển giao thông đường bộ như sau34: - Lực lượng tuần tra kiểm soát thường xuyên phối hợp trong công tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Cần thơ không xảy ra tình trạng chống người thi hành công vụ, không có người chết và bị thương khi làm nhiệm vụ. - Thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm lập lại trật tự an toàn giao thông. Đồng thời lực lượng không ngừng tăng cường các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông.Và nhất là công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nhgiêm các hành vi vi phạm, từ đó đã đảm bảo được trật tự an toàn giao thông các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép.. - Kết quả hoạt động dẫn đoàn của đơn vị, tham gia đưa rước bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 27 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến Cần Thơ. - Ngoài ra lực lượng còn trực tiếp tham gia bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đảm bảo trật tự, thông suốt trong vào ngày lễ hội như: noel, tết dương lịch, tết Nguyên Đán, lễ 30/4, 2/9 các kỳ hội chợ quốc tế, thi tuyển sinh đại học, các đoàn 34 Xem Báo cáo các mặt công tác năm 2008- số 583/BC.PC26-Công an thành phố Cần Thơ- Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ. Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 33 SVTH: Lê Thị Thùy Hương đua xe đạp… đặc biệt là tuần lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Mekong-Cần Thơ có hàng chục người dân đến xem. - Còn mặt hạn chế: + Cảnh sát giao thông một số địa phương chưa chủ động phối hợp với lực lượng dẫn đoàn một cách chặt chẽ nên khi đoàn đi qua một số nơi đông dân cư, trật tự an toàn giao thông phức tạp mà không thấy lực lượng cảnh sát giao thông địa phương điều hòa giao thông và đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông cho đoàn đi qua. + Trong thời gian qua việc dẫn đoàn đôi lúc lực lượng trực tiếp dẫn đoàn không biết rõ được địa điểm nơi đi, nơi đến nên đôi lúc còn bị động khó khăn từ đó cũng dẫn đến việc phối hợp với cảnh sát giao thông các quận, huyện để hỗ trơ lực lượng dẫn đoàn còn hạn chế. 2.6.2.5. Công tác phòng ngừa sai phạm tiêu cực - Để đảm bảo bộ máy quản lý nhà nước trong sạch, vững mạnh thì công tác phòng ngừa tiêu cực, sai phạm đối với toàn bộ cán bộ chiến sĩ là điều quan trọng nhất. Thiết nghĩ để phòng ngừa tốt việc này thì đòi hỏi đấu tranh kiên quyết không sai phạm từ cán bộ ở trung ương đến địa phương, cán bộ ở cấp trung ương, cấp trên phải làm gương cho cấp dưới. Cần phải tăng cường pháp chế nhà nước, xử phạt nặng, nghiêm khắc đối với những trường hợp sai pham, thường xuyên đào tạo, huấn luyện tư tưởng, phẩm chất vững vàng cho cán bộ. Và điều cần thiết phải có chế độ đãi ngộ tốt của nhà nước đối với cán bộ chiến sĩ. - Riêng đối với Thành phố Cần Thơ qua báo cáo các mặt công tác năm 2008 thì vấn đề sai phạm, tiêu cực như sau35: + Kết quả kiểm tra, các tổ, đội tuần tra kiểm soát giao thông đều chấp hành nghiêm túc, giữ gìn thái độ, tác phong trong tiếp xúc, làm việc với người điều khiển phương tiện. Chưa phát hiện trường hợp nào nhũng nhiễu tiêu cực. + Tuy nhiên qua kiểm tra cũng kịp thời phát hiện, chấn chỉnh một số trường hợp chưa đảm bảo đúng quy định như: không đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, lịch trình được phê duyệt. 35 Xem Báo cáo các mặt công tác năm 2008- số 583/BC.PC26-Công an thành phố Cần Thơ- Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ. Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 34 SVTH: Lê Thị Thùy Hương 2.6.3. Một vài nhận xét Qua số liệu thống kê về tình hình thực tế trật tự an toàn giao thông đường bộ và vấn đề quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Ta thấy được những vấn đề sau: - Các công tác Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ được đẩy mạnh trên nhiều hoạt động, đặc biệt là công tác tuần tra;kiểm soát; xử lý vi phạm và điều tra; giải quyết tai nạn giao thông đường bộ. Cho thấy hoạt động Quản lý nhà nước đang từng bước nâng cao vai trò trong vấn đề trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chính vì thế, các cơ quan quản lý nhà nước, các ban ngành, đoàn thể phải phấn đấu duy trì, liên tục tăng cường hơn nữa vai trò của mình. - Bên cạnh đó, còn nhiều hạn chế trong Quản lý nhà nước như: công tác tuyên truyền; phổ biến pháp luật chưa liên tục; lâu dài, hoạt động triển khai nâng cấp; sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cọn chậm tiến độ, tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông còn hạn chế,….Những vấn đề này cần phải kịp thời giải quyết để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. - Tình hình tai nạn, ùn tắc giao thông và vấn đề vi phạm pháp luật giao thông đường bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. Ta thấy tai nạn giao thông đường bộ trong năm 2008 so với 2007 có giảm đáng kể. Nhưng tình hình vi phạm pháp luật giao thông đường bộ lại tăng. Đồng thời hiện nay kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ đang ngày càng nhỏ hẹp, xuống cấp, quá tải dẫn đến nguy cơ tai nạn, ùn tắc giao thông đường bộ có thể tăng trở lại. Cho nên các cơ quan chức năng cần có những biện pháp kịp thời để khắc phục những hạn chế trước mắt và đẩy mạnh công tác trên tất cả các mặt để đáp ứng tình hình phát triển giao thông đường bộ. Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 35 SVTH: Lê Thị Thùy Hương CHƯƠNG 3 NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 3.1. Những khó khăn, hạn chế trong công tác Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ 3.1.1. Về điều kiện vật chất 3.1.1.1. Thiếu các công cụ hỗ trợ trong hoạt động tuần tra; kiểm soát, điều tra; xử lý tai nạn giao thông đường bộ - Trang thiết bị hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật chưa được trang bị tốt, đầy đủ trong công tác Quản lý nhà nước chẳng hạn như: cân trọng tải, máy ghi hình vào ban đêm, camera kiểm tra, máy đo nồng độ (rượu, bia), máy đo hơi thở,… Nên hạn chế rất nhiều trong kiểm soát và phát hiện các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông. Một thực tế khá phổ biến là có tới 30% lỗi vi phạm do người điều khiển phương tiện chạy qua tốc độ quy định, phóng nhanh vượt ẩu trong khi đó toàn lực lượng cảnh sát giao thông mới chỉ trang bị gần 200 máy đo tốc độ và bình quân mỗi cảnh sát giao thông phải đảm nhận gần 80km quốc lộ và tỉnh lộ.36 - Khi thiếu các thiết bị phục vụ quản lý thì không kịp thời phát hiện vi phạm. Có nhiều trường hợp vi phạm phổ biến như: lái xe không có giấy phép, uống rượu bia say khi điều khiển phương tiện, xe không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, chở hang cấm, chất ma túy,… Cảnh sát giao thông không dễ phát hiện xử lý nếu không dùng phương tiện kỹ thuật để kiểm tra. Do đó làm giảm khả năng quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước. - Những khó khăn trên cần được cơ quan khắc phục kịp thời để nâng cao công tác Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ. 3.1.1.2. Kết cấu hạ tầng giao thông thấp kém Qua việc trình bày về tình hình thực tế kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ. Ta thấy kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cũng là một yếu tố gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Điều đó thể hiện ở các vấn đề sau: - Làm giảm khả năng giám sát, xử lý kịp thời trong các hoạt động quản lý như tuần tra; kiểm soát, điều tra; xử lý tai nạn giao thông đường bộ. 36 Trần Văn Luyện-Trần Sơn, 141 Câu hỏi, đáp về Giao thông đường bộ(in lần 3), Nhà xuất bản Công an nhân dân-năm 2004, trang 322. Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 36 SVTH: Lê Thị Thùy Hương - Gây khó khăn, cản trở cho công tác dẫn đoàn và tổ chức chỉ huy điểu khiển giao thông đường bộ. - Làm ảnh hưởng đến quá trình truy đuổi người vi phạm pháp luật an toàn giao thông đường bộ hoặc công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ. - Gây khó khăn, hạn chế trong việc xử lý khi ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra. 3.1.2. Về phía người tham gia giao thông đường bộ 3.1.2.1. Ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ còn thấp - Trong năm 2008 Quản lý nhà nước Thành phố Cần Thơ theo nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, các hoạt động Quản lý nhà nước như: tuần tra kiểm soát 24/24, tuyên truyền phổ biến Luật giao thông đường bộ, thực hiện tháng an toàn giao thông, cưỡng chế xử lý vi phạm,…ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân đã được nâng lên đáng kể. Song nhìn chung ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn còn hạn chế, đa số biết, hiểu luật nhưng chưa tự giác, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông còn phổ biến thường xuyên, không ít người có hiểu biết thậm chí là cán bộ, công chức, sinh viên học sinh nhưng chấp hành kém, cố tình vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chúng ta có thể thấy thực tế vấn đề này tại các ngã đường trong Thành phố Cần Thơ nơi có đèn tín hiệu không ít người vẫn vượt đèn đỏ, qua đường không đúng quy định, đa số học sinh, sinh viên chạy xe thô sơ khi tới đèn đỏ vẫn chạy qua bình thường, vẫn còn tình trạng tống ba, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm,…Nhưng việc xử phạt hành chính đối với phương tiện xe thô sơ còn rất ít, rất hạn chế, nên việc vi phạm vẫn còn tiếp tục. Những hành vi vi phạm thường xuyên sẽ trở thành thói quen của từng người. Do đó làm hạn chế hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đường bộ của cơ quan chức năng. - Một vấn đề thực tế là những người tham gia giao thông coi thường nguy hiểm, không biết hoặc không có thói quen bảo vệ mình và cho những người khác. Chính những hành động không tự giác chấp hành pháp luật của những người tham gia giao thông đường bộ đã tạo ra nhiều khó khăn lớn cho công tác Quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bởi lẽ các cơ quan chức năng dù có các chính sách quản lý tốt như thế nào, hoạt động quản lý tăng cường bao Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 37 SVTH: Lê Thị Thùy Hương nhiêu nếu không có sự hợp tác, không có ý thức tự giác chấp hành đúng luật của người dân thì sự quản lý đó cũng không đạt hiệu quả. 3.1.2.2. Việc lấn chiếm lòng đường; hành lang an toàn giao thông đường bộ - Đây là tình hình xảy ra nổi bật tại Thành phố Cần Thơ, việc lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ làm nơi buôn bán không những đã gây cản trở các phương tiện tham gia giao thông, người đi bộ, làm mất trật tự an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự đô thị, mất mỹ quan đường phố. - Đối với cơ quan quản lý nhà nước Thành phố Cần thơ thì các cơ quan chức năng đã vào cuộc thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các ngành hữu quan và chính quyền địa phương tổ chức các đợt ra quân tái lập lại trật tự, kỷ cương đô thị. Tuy nhiên khi lực lượng kiểm tra có mặt thì tình hình giảm, còn lực lượng vừa quay đi thì tình hình vẫn đâu vào đấy, điệp khúc vẫn lặp lại như cũ. Cho nên nạn lấn chiếm lòng đường; hành lang an toàn giao thông đường bộ đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng quản lý trong việc đảm bảo an toàn giao thông. Vì thế cơ quan quản lý cần tăng cường hơn nữa lực lượng tuần tra để tránh người dân lấn chiếm lòng đường. 3.1.3. Hệ thống văn bản pháp luật chưa hoàn thiện, ổn định - Ban hành văn bản pháp luật còn chậm; thiếu đồng bộ: hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh về trật tự an toàn giao thông đường bộ chưa hoàn chỉnh. Những năm qua công tác Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ được Đảng và nhà nước, các ngành các cấp các địa phương và cộng đồng xã hội quan tâm. Song chưa đáp ứng được yêu cầu, còn bị buông lỏng trên nhiều lĩnh vực. Một phần là do việc ban hành các văn bản pháp luật còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho tình hình phát triển của giao thông đường bộ. chẳng hạn như việc đội nón bảo hiểm bắt buộc trên các tuyến đường quốc lộ và đường đô thị, mãi đến ngày 29 tháng 6 năm 2007 mới ban hành Nghị quyết 32/2007/NQ-CP quy định vấn đề này. Thêm nữa, vấn đề ban hành văn bản để hướng dẫn còn chậm trong khi tình giao thông đường bộ ngày càng không được đảm bảo cụ thể là Luật giao thông đường bộ hiện hành có hiệu lực 01/01/2002 nhưng đến 19/02/2003 mới có nghị định 14/2003/NĐ-CP hướng dẫn,…Cho nên gây khó khăn trong vấn đề chuyển khai thực thi của các cơ quan chức năng. - Văn bản pháp luật được ban hành chưa ổn định: thực tế cho thấy từ khi Luật giao thông đường bộ có hiệu lực đến nay đã có nhiều văn bản có liên quan được ban hành điều chỉnh vấn đề trật tự an toàn giao thông đường bộ mặc dù có hiệu quả Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 38 SVTH: Lê Thị Thùy Hương nhưng chỉ mang tính chất tạm thời chứ chưa phải là hiệu quả lâu dài, vẫn phải bổ sung, sữa đổi, ban hành văn bản pháp luật mới để điều chỉnh. Cho đến nay Quản lý nhà nước về hành lang an toàn giao thông đường bộ, giao thông đô thị, về đội ngũ lái xe nhất là lái xe chở khách; về cấp giấy phép lái xe; kiểm định kỹ thuật an toàn phương tiện giao thông cơ giới, về công tác tuần tra kiểm soát, công tác điều tra xử lý vi phạm, tai nạn giao thông,… vẫn chưa được quản lý chặt chẽ, việc xử lý còn chưa kiên quyết, triệt để, việc cưỡng chế thi hành pháp luật còn nhiều vướng mắc, thiếu các văn bản pháp lý. - Chính sách khen thưởng, bồi dưỡng cho các lực lượng thi hành cưỡng chế chưa khuyến khích được tính tích cực và hạn chế tiêu cực trong hoạt động này. Do việc không ổn định áp dụng của các văn bản pháp luật mà việc Quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ chưa mang tính ổn định và hiệu lực cao. Cho nên muốn thi hành quản lý tốt thì hệ thống văn bản pháp luật phải thực sự hoàn thiện, đồng bộ, ổn định và phù hợp tình hình phát triển của giao thông đường bộ trong mọi thời điểm. - Một số nội dung trong văn bản pháp luật được ban hành nhưng trên thực tế chưa thực hiện được: chẳng hạn như về việc kiểm tra thu hồi, xử lý các loại xe hết niên hạn sử dụng, kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm,…. Hiện tại Thành phố Cần Thơ đang còn lưu thông những phương tiện xe cơ giới đặc biệt xe gắn máy đã rất cũ kĩ, có nhiều xe niên hạn sử dụng hơn 20 năm nhưng đi ra đường vẫn thấy các phương tiện này hoạt động một cách bình thường. Đây là thực trạng chưa giải quyết triệt để của các cơ quan quản lý nhà nước, những phương tiện cơ giới hết niên hạn sử dụng không đảm bảo chất lượng kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ nếu vẫn được lưu thông như thế trong hệ thống giao thông đường bộ vẫn còn hỗn hợp như Thành Phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung hiện nay thì sẽ gia tăng khả năng tai nạn giao thông đường bộ. Hoặc việc đưa chương trình giảng dạy giao thông đường bộ trong các cấp học tại Thành Phố Cần Thơ theo Luật giao thông đường bộ và Nghị quyết 32/2007 của Chính phủ trên thực tế cũng chưa thực hiện được. 3.2. Các phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu lực Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ 3.2.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ 3.2.1.1. Hoàn thiện văn bản pháp luật Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 39 SVTH: Lê Thị Thùy Hương - Ban hành văn bản pháp luật về giao thông đường bộ hoàn chỉnh; đồng bộ và bổ sung kịp thời đáp ứng tình hình phát triển giao thông đường bộ. Sau đây là một vài kiến nghị: + Bổ sung quy định xử phạt nghiêm đối với việc xây dựng, nâng cấp, sữa chữa kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ không đúng tiến độ đã quy định. + Để tránh tình trạng lấn chiếm lòng đường, hành lang an toàn giao thông làm nơi buôn bán nên bổ sung quy định không cho phép sử dụng lòng đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ làm nơi buôn bán và có hình thức xử phạt các cơ quan chức năng làm trái quy định. + Tăng cường ban hành các chính sách khen thưởng, bồi dưỡng cho các lực lượng thi hành cưỡng chế để khuyến khích tinh thần làm việc. - Bên cạnh đó, kèm theo việc nâng cao khả năng áp dụng văn bản pháp luật đã được ban hành. + Cần chuyển khai áp dụng việc giảng dạy giao thông đường bộ cho mọi cấp học, đặc biệt là cấp 2, cấp 3. + Tiến hành kiểm tra, thu hồi các loại xe cơ giới, nhất là xe môtô hai bánh, xe gắn máy hết niên hạn sử dụng để tránh tình hình tai nạn giao thông do phương tiện gây ra. + Tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm pháp luật giao thông đường bộ đối với xe thô sơ để góp phần hạn chế tình trạng vi phạm. 3.2.1.2. Nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật; chuyên môn nghiệp vụ trong Quản lý nhà nước Đây là vấn đề cần chú trọng quan tâm để tăng cường khả năng Quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nâng cao trình đội chuyên môn nghiệp vụ là vấn đề đòi hỏi ở mỗi cán bộ quản lý nhà nước đặc biệt là cảnh sát giao thông đường bộ, để nâng cao công tác tuần tra kiểm soát; công tác điều tra; xử lý tai nạn giao thông đường bộ; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Một vài đề xuất sau đây: - Thường xuyên tổ chức các phong trào tìm hiểu, các cuộc thi về pháp luật giao thông đường bộ đối cán bộ, cảnh sát giao thông đường bộ. - Cần xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông trong sạch; vững mạnh; từng bước tiến lên chính quy; hiện đại. Trước tiên cần tiếp tục tập trung; chỉ đạo; củng cố và tổ chức lại lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảm bảo việc tuần tra kiểm soát phải khép Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 40 SVTH: Lê Thị Thùy Hương kín địa bàn và thời gian, không để địa bàn không có lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách. Nhưng cũng tránh sự chồng chéo không ngừng nâng cao trình độ của lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bao gồm cả trình độ nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức của những người thi hành công vụ. Cần bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra, xử lý tai nạn giao thông cũng như việc lập hồ sơ những vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu phạm tội để đưa ra xét xử công khai, đúng người, đúng tội. Nhằm đảm bảo kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để giáo dục, răn đe và phòng ngừa vi phạm. - Đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ điều tra; xử lý tai nạn giao thông đặc biệt là cấp huyện. - Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm các chuyên đề, các đợt cao điểm về tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Để đề ra các biện pháp phát huy kết quả đạt được và khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện. - Cần nghiên cứu bổ sung kịp thời các quy định có liên quan đến công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ cho phù hợp với yêu cầu thực tế . Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện. Để phát huy tốt vai trò của lực lượng trực tiếp quản lý trật tự an toàn giao thông nhất là cảnh sát giao thông. Trong quá trình Quản lý nhà nước kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Đối với hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị gây tai nạn giao thông thì phải được xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội, đúng tính chất mức độ, đúng pháp luật. Khi xử lý phải căn cứ vào lỗi của người vi phạm, không được phân biệt đối tượng là người đi bộ, người điều khiển phương tiện thô sơ hay cơ giới, thực hiện mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Thêm nữa là những người lợi dụng tai nạn xảy ra mà xúi giục, gây xức ép, làm cản trở cho việc xử lý thì cũng bị xử lý theo pháp luật. Và trong công tác xử lý không được cho rằng tội vô ý thì cần phải xử lý bằng việc bồi thường thiệt hại, mà tạo ra sự bất công và tâm lý coi thường pháp luật từ phía người điều khiển phương tiện. Thực tế cho thấy, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành luật lệ giao thông thì việc tăng cường cưỡng chế thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông có vai trò rất quan trọng trong việc lập lại trật tự kỷ cương trong giao Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 41 SVTH: Lê Thị Thùy Hương thông đường bộ. Đồng thời kết hợp với các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông ,ùn tắc giao thông nâng cao hiệu lực Quản lý nhà nước. 3.2.1.3. Cung cấp đầy đủ các phương tiện kỹ thuật; thiết bị hỗ trợ cho hoạt động Quản lý nhà nước Phương tiện kỹ thuật và các thiết bị hỗ trợ cho các công tác Quản lý nhà nước rất cần thiết để nâng cao hiệu lực quản lý. Cho nên Nhà nước phải hỗ trợ đầy đủ những thiết bị phục vụ trên cho chính quyền địa phương. Đặc biệt là Thành phố Cần Thơ, những phương tiện kỹ thuật và thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác Quản lý nhà nước như: - Các thiết bị phục vụ cho công tác tuần tra kiểm soát: thiết bị đo nồng độ rượu, cồn, cân tải trọng, máy đo tốc độ, camera kiểm tra, phương tiện và công cụ hỗ trợ thiết bị thông tin, phương tiện và nhiên liệu để làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát,… - Các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác điều tra; xử lý tai nạn giao thông đường bộ như: va ly khám nghiệm, máy ảnh, camera, đèn chiếu sáng,… - Các phương tiện kỹ thuật hiện đại cần thiết khác. 3.2.1.4. Xây dựng, mở rộng và nâng cấp; sữa chữa kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Phát triển nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ là một nhu cầu quan trọng và tất yếu được Nhà nước tập trung chỉ đạo và từng bước thực hiện. Cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở Thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên so với khu vực khác thì cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ còn nhiều hạn chế. Do hệ thống đường hẹp nên chưa tách được dòng giao thông cơ giới và thô sơ trên các tuyến quốc lộ, đường chính. Các điểm giao cắt chủ yếu vẫn trong tình trạng giao cắt đồng mức kể cả với đường sắt. Dân cư sống dọc các tuyến đường kể cả những tuyến mới xây dựng phát triển đến đâu thì nhà dân lại lan ra đến đó. Việc sử dụng đường, các hành lang bảo vệ đường theo quy định vẫn còn nan giải…hiện nay đường sá Thành phố Cần Thơ rất nhỏ hẹp kể cả đường quốc lộ, đường trong đô thị. Cho nên cần thiết thực hiện các công việc sau: - Phải tăng cường xây dựng; mở rộng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sá mới. Hệ thống giao thông đường bộ nhỏ hẹp và lưu lượng xe đông là đặc điểm nổi bật, đáng chú ý đối với giao thông đường bộ Thành phố Cần Thơ. Để đáp Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 42 SVTH: Lê Thị Thùy Hương ứng nhu cầu đi lại, đảm bảo được trật tự an toàn giao thông đường bộ và tránh tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông xảy ra thì việc xây dựng; mở rộng là điều rất quan trọng. - Nhanh chóng sữa chữa, nâng cấp đường sá, xây dựng cầu cống, hành lang an toàn giao thông. Như đã trình bày ở phần khó khăn về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Cần Thơ. Hiện trạng đường sá, cầu cống xuống cấp trầm trọng cho nên nếu không đẩy nhanh tiến độ sữa chữa, nâng cấp thì tai nạn giao thông đường bộ sẽ xảy ra nghiêm trọng. Kết cấu hạ tầng giao thông thông suốt, an toàn sẽ nâng cao hiệu lực Quản lý nhà nước. - Ngoài ra áp dụng các biện pháp kèm theo như37: + Hệ thống biển báo, thông tin tín hiệu chỉ dẫn cần được lắp đặt theo quy định vào những nơi cần thiết. + Xây dựng các quy tắc giao thông trên đèo dốc. + Xây dựng và lắp đặt các thiết bị phòng hộ, bảo vệ. + Xây dựng các đường lánh nạn trên các đoạn đường đèo dốc, xây dựng cầu vượt, đường hầm. + Tổ chức chỉ huy, điều hòa giao thông hợp lý, lập các trạm kiểm soát giao thông, kỹ thuật phương tiện trên các đoạn đường đèo dốc nguy hiểm. 3.2.1.5. Nâng cao hiệu quả an toàn phương tiện giao thông đường bộ - Tăng cường công tác kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện: tổ chức tổng kiểm tra phương tiện cơ giới; quy định thời gian sử dụng xe gắn máy và kiểm tra thực hiện nghiêm túc những quy định này. - Quản lý chặt chẽ hơn phương tiện, thiết bị vận tải; phát hiện kịp thời các phương tiện xe cơ giới cấm lưu hành như xe công nông, xe tự chế 3,4 bánh hoạt động trong đô thị, trên các tuyến đường quốc lộ, đường chính: bằng cách tăng cường tuần tra; kiểm soát 24/24, hình thành các chốt kiểm tra cố định tại các đường giao nhau. - Hình thành nhiều Trạm Đăng Kiểm để kiểm định phương tiện trên đường quốc lộ kể cả đường đô thị: tăng cường cơ sở vật chất cho các trạm này, tiếp tục đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ. Và giảm dần; loại bỏ việc kiểm tra, đánh giá cảm quan hoặc kinh nghiệm thuần túy. Đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng 37 Trần Văn Luyện-Trần Sơn- 141 Câu hỏi, đáp về Giao thông đường bộ(in lần 3)- Nhà xuất bản Công an nhân dân-năm 2004,trang 322. Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 43 SVTH: Lê Thị Thùy Hương cao nghiệp vụ chuyên môn và phẩm chất đạo đức cho đăng kiểm viên. Kết hợp tiến hành cải cách công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính góp phần tăng cường quản lý, kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực trong công tác đăng kiểm. 3.2.1.6. Nâng cao công tác đào tạo; sát hạch; cấp giấy phép lái xe - Nâng cấp cở sở vật chất các trường đào tạo: trang bị mới các phương tiện giải dạy, lớp học, sân dùng để thực hành lái xe, các thiết bị cần thiết để phục vụ trong học tập và thực hành. - Xây dựng lại chương trình đào tạo cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và pháp luật hiện nay. - Cải tiến nâng cao chất lượng thi sát hạch để đảm bảo tiết kiệm và đảm bảo chất lượng đối với phần đào tạo cho từng loại đối tượng. - Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào khâu sát hạch: xây dựng các trung tâm sát hạch, cấp giấy phép lái xe tập trung có đủ các tình huống giao thông cần thiết. Lắp đặt các thiết bị tự động đánh giá kết quả sát hạch cả lý thuyết và thực hành tay lái thí sinh thay cho công việc đánh giá trực quan. - Nâng cao trình độ, kỹ năng điều khiển phương tiện: đưa ra nhiều tình huống khó thường xảy ra trong thực tế để người học giải quyết, kiểm tra thường xuyên kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ. Đây là yếu tố tiên quyết để làm giảm tai nạn giao thông. Đối với người lái xe khách, cần yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn so với lái xe khác. - Thực hiện nghiêm túc các quy định về chương trình, thời gian đào tạo của Bộ giao thông vận tải. Đồng thời coi trọng đào tạo trình độ chuyên môn và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ giáo viên. - Tăng cường việc bấm lỗ đánh dấu số lần vi phạm trên giấy phép lái xe để hạn chế việc vi phạm pháp luật giao thông đường bộ. 3.2.1.7. Tăng cường các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ Trong hoạt động giao thông nói chung và hoạt động giao thông đường bộ nói riêng thì tai nạn giao thông là điều khó tránh khỏi. Vấn đề đặt ra làm giảm đến mức thấp nhất tai nạn xảy ra và khi tai nạn đã xảy ra thì hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiệt hại trong các vụ tai nạn. Để đạt được mục tiêu này cần giải quyết đồng thời các biện pháp. Một vài biện pháp để giảm thiệt hại tai nạn giao thông như sau: - Cần làm cho người lái xe máy dễ nhận biết nhau nhất đặc biệt trên các quốc lộ. Khuyến khích mọi người đi xe máy nên mặc áo màu sáng, gắn dấu hiệu phản Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 44 SVTH: Lê Thị Thùy Hương quan trên mũ bảo hiểm và đằng sau xe máy, mũ bảo hiểm phát sáng. Những vụ tai nạn xe máy mà nạn nhân không đội mũ bảo hiểm thì phần lớn bị chấn thương sọ não, nguy cơ số một gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề cho nạn nhân và hậu quả cho gia đình, xã hội. Ở Pháp luật đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy bắt đầu thực hiện ngày 1/10/1997 sau một năm thực hiện luật này, tỷ lệ chết do tai nạn xe máy giảm 1000 người/năm38. Ở nước ta mấy năm qua chỉ áp dụng đội mũ bảo hiểm trên những tuyến quốc lộ mãi đến 15/12/2007 mới áp dụng cho tất cả tuyến đường. Việc quy định này áp dụng quá trễ so với nhiều nước trên thế giới. Cho thấy việc xây dựng văn bản pháp luật chưa nhanh chóng, kịp thời với tình hình phát triển giao thông đường bộ. - Xây dựng hệ thống trạm cấp cứu tai nạn giao thông, ưu tiên xây dựng trước ở những tuyến đường bộ có khả năng xảy ra nhiều tai nạn giao thông. - Mở lớp huấn luyện cấp cứu tai nạn giao thông cho lực lượng cảnh sát giao thông, lái xe. - Xây dựng các trạm cứu hộ tai nạn. 3.2.2. Đối với người dân 3.2.2.1. Tăng cường hoạt động tuyên truyền; phổ biến; giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ - Từ những khó khăn những mặt hạn chế trong công tác Quản lý nhà nước về vần đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ của các cơ quan quản lý đường bộ ở Thành phố Cần Thơ. Chúng ta muốn câng cao hiệu lực quản lý trước tiên là khắc phục những khó khăn đó. Những biện pháp để nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của mọi người dân là điều mà cơ quan chức năng, các cấp chính quyền địa phương luôn luôn đặt lên hàng đầu. Và biện pháp phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ là biện pháp quen thuộc, không có gì mới lạ mà mọi cơ quan chức năng ở tất cả địa phương thường đề ra. Đây là biện pháp mang tới hiệu quả cao nhất để đánh động vào ý thức của mọi người. Nhưng thực hiện tuyên truyền; phổ biến; giáo dục pháp luật ra sao để đạt kết quả là điều cần phải nói đến. - Trên thực tế Thành phố Cần Thơ cũng đã đẩy mạnh phong trào tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông. Trong năm vừa qua cơ quan quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông thành phố đã có các hoạt động thiết thực như: tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đường bộ trên các phương tiện thông tin 38 TS.Trần Văn Luyện- KS. Trần Sơn- 141 Câu hỏi, đáp về Giao thông đừong bộ(in lần 3)- Nhà xuất bản Công an nhân dân-năm 2004. Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 45 SVTH: Lê Thị Thùy Hương đại chúng. chẳng hạn tuyên truyền phổ biến Luật giao thông đường bộ, các văn bản hướng dẫn có liên quan trên đài tiếng nói Cần Thơ, các bản tin an toàn giao thông trên truyền hình Cần Thơ CVTV1, CVTV2. Mở các cuộc thi an toàn giao thông đối với cán bộ, công chức và ở các trường đại học trên thành phố, phát động phong trào tháng an toàn giao thông,… Và đã đạt được nhiều kết quả, các phong trào được hưởng ứng nhiều trong tầng lớp nhân dân nâng cao trình độ hiểu biết một số bộ phận trong toàn xã hội. Có một điều cần suy nghĩ trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đó là đối với bộ phận người dân được tuyên truyền mà chưa hiểu thì chúng ta có thể tuyên truyền lâu dài. Còn điều khó khăn đối với chúng ta là bộ phận hiểu luật nhưng cố tình vi phạm luật thì công tác sẽ vô cùng khó khăn, các cơ quan quản lý sẽ gặp trở ngại nhiều hơn. Điều hạn chế trong công tác tuyên truyền phổ biến tại Thành Phố cần thơ là mang tính chất phong trào, chưa liên tục, chưa sâu rộng. Cho nên theo ý kiến cá nhân người nghiên cứu đề tài này là nên tuyên truyền theo phương thức khác. Một vài đề xuất trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông đường bộ đó là: + Tuyên truyền; phổ biến pháp luật giao thông đường bộ bằng các hình ảnh an toàn giao thông theo phương thức quảng cáo trên truyền hình, ngoài đường phố. Thông thường phổ biến pháp luật bằng cách đọc văn bản luật hàng giờ hoặc những bản tin an toàn giao thông đường bộ thì rất dễ làm cho người được tuyên truyền cảm thấy không hứng thú, dễ gây nhàm chán dẫn đến người được tuyên truyền không tiếp thu tốt những gì được nghe. Cho nên chúng ta không những tuyên truyền bằng từ ngữ mà còn bằng những hình ảnh thực tế hàng ngày, các hình ảnh về tai nạn giao thông đã xảy ra, các cảnh ùn tắc giao thông, hình ảnh thực tế những con đường nguy hiểm,… để cảnh báo mọi người. Những hình ảnh này để tập trung sự chú ý nên được treo khắp đường phố, nơi dễ quan sát. Đối với những hình ảnh an toàn giao thông theo phương thức quảng cáo trên truyền hình thì nên phát cùng với các chương trình quảng cáo hoặc xen kẽ vào các bộ phim để lấy sự chú ý người dân. + Tuyên truyền bằng điện thoại di động: hiện nay điện thoại di động được sử dụng rất phổ biến, mỗi người dân hầu hết đều có riêng một máy điện thoại di động. Cho nên chúng ta có thể gửi các tin nhắn bằng từ ngữ hoặc bằng hình ảnh mỗi ngày để tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Cách tuyên truyền này sẽ tuyên truyền trực tiếp đến từng cá nhân. Do đó nó có thể đem lại hiệu quả cao trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông đường bộ. Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 46 SVTH: Lê Thị Thùy Hương + Tuyên truyền phải thực hiện liên tục, thường xuyên. Để không những để đánh động vào ý thức và còn đánh động vào tâm lý người dân, làm cho họ thấy sợ để không coi thường tính mạng của mình mỗi khi ra đường. Mặt khác đi đôi với tuyên truyền là tăng cường tuần tra kiểm soát. Thực tế ta thấy ở đâu có cảnh sát giao thông thì nơi đó không có vi phạm trừ trường hợp cảnh sát truy kích đột xuất mới bắt được người vi phạm. Người điều khiển phương tiện xe cơ giới đặc biệt là người chuyên chở hành khách luôn cho rằng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát mục đích là để bắt người vi phạm luật an toàn giao thông chứ không nghĩ rằng để bảo vệ tính mạng, sức khỏe tài sản cho họ, để tránh tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội. Cho nên khi thấy cảnh sát giao thông xuất hiện thì mọi người tham gia giao thông đường bộ đều tuân thủ một cách chừng mực. Nếu không thấy cảnh sát giao thông thì nhiều người lại chạy quá tốc độ, có trường hợp đáng võng lạng lách hoặc chay ngược chiều, vượt đèn đỏ, có nhiều phương tiện vân tải hành khách còn xây dựng ám hiệu riêng để thông báo cho nhau nhằm biết trước cảnh sát ở đâu mà dễ dàng hoạt động. Đây là những ý nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức mọi người, họ không nghĩ là tuân thủ pháp luật an toàn giao thông đường bộ là tự bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình. Cho nên công tác phổ biến pháp luật phải làm cho người dân ý thức được tuân thủ pháp luật là tự bảo vệ mình thì sẽ hạn chế rất nhiều tình trạng vi phạm. 3.2.2.2. Đẩy mạnh hoạt động tuần tra; kiểm soát, điều tra; xử lý tai nạn giao thông đường bộ, xử phạt hành vi vi phạm - Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ tuần tra; kiểm soát 24/24 tại các đầu mối đèn xanh; đèn đỏ, các con đường giao nhau có khả năng gây ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông xảy ra. - Hình thành các trạm kiểm soát; xử lý tai nạn giao thông tại các ngã đường quốc lộ và trong đô thị để kịp thời xử lý khi tai nạn xảy ra. - Tăng cường thêm lực lượng cảnh sát giao thông đi tuần tra; kiểm soát khắp các tuyến đường vào các giờ cao điểm để kịp thời phát hiện người vi phạm. 3.2.2.3. Tăng cường bố trí người điều khiển giao thông đường bộ tại hầu hết các điểm giao lộ vào những giờ cao điểm - Người điều khiến; hướng dẫn giao thông có vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong khi ý thức của người tham gia giao thông chưa tự giác cao hoặc thiếu hiểu biết về luật lệ giao thông cơ sở hạ tầng giao thông còn yếu kém chưa đáp ứng được yêu cầu của vận tải thì việc tổ chức Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 47 SVTH: Lê Thị Thùy Hương giao thông hợp lý, hướng dẫn giao thông khoa học có vai trò quan trọng trong việc làm giảm ùn tắc giao thông, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Ta thấy rằng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội hiện nay, công tác hướng dẫn giao thông đang là một trong những vấn đề bức xúc cần giải quyết ở các đô thị lớn như Thành phố Cần Thơ. - Công tác tổ chức chỉ huy, điều khiển giao thông ngoài vai trò của lực lượng cảnh sát giao thông còn phải có sự phối hợp tham gia của nhiều ngành, mà ngành giao thông vận tải là chủ công. Mạng lưới giao thông được tổ chức hoạt động theo phương án tối ưu nhất là hệ thống đường một chiều, đường phân tuyến dành riêng cho từng loại xe. Trong các đô thị lớn, xác định những nơi cần đặt đèn tín hiệu hay sử dụng con người điều khiển giao thông cũng như công tác tổ chức giao thông là một vấn đề quan trọng. Đối với Thành phố Cần Thơ công tác hướng dẫn giao thông đường bộ vẫn còn rất hạn chế. Chúng ta có thể bắt gặp trên các tuyến lộ đường 30/4, 3/2, Đại Lộ Hòa Bình, giao lộ các đường Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Trãi, …ở các ngã tư, ngã ba này các dòng xe cơ giới, xe thô sơ, người đi bộ ở các chiều qua đường một cách tự nhiên, loạn xạ vô cùng nguy hiểm. Nhưng ít khi thấy người điều khiển giao thông đường bộ hướng dẫn giao thông, nếu xảy ra tai nạn giao thông thì khả năng thiệt hại về tính mạng rất cao. Một vài biện pháp trong việc bố trí người hướng dẫn giao thông đường bộ: + Phải tăng cường người điều khiển giao thông đường bộ ở các ngã ba, ngã tư đèn xanh; đèn đỏ. Thành phố Cần Thơ có nhiều ngã ba, ngã tư đèn xanh; đèn đỏ chẳng hạn ở quận Ninh Kiều có các ngã ba 3/2, 30/4, ngã tư giao lộ các đường Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Trãi,….Tại các ngã đường này rất nguy hiểm mỗi khi các phương tiện cơ giới qua lộ. Cho nên cần thiết bố trí người hướng dẫn giao thông đường bộ. + Bố trí người hướng dẫn giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông tuần tra; kiểm soát tại các điểm trường học cấp 2, cấp 3 vào giờ tan trường. Để tránh trường hợp các em học sinh đi bộ hoặc chạy xe đông đúc, chạy nhanh vượt ẩu gây ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông. Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 48 SVTH: Lê Thị Thùy Hương PHẦN KẾT LUẬN - Quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ là vấn đề luôn phải được quan tâm tăng cường và đổi mới. Đây là công tác chủ đạo nhất để định hướng mọi người dân trong xã hội chấp hành đúng quy định pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Quản lý nhà nước hiệu lực, phù hợp, người dân ý thức chấp hành tốt thì những câu chuyện về an toàn giao thông đường bộ sẽ không còn là nổi lo của toàn xã hội. Nhưng để đạt được mục đích đó thì không phải là chuyện dễ dàng mà phải cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và của mỗi người trong xã hội. Cho nên đòi hỏi việc Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ của các cơ quan quản lý nhà nước phải thực sự chủ động, kịp thời, đúng lúc. - Bên cạnh đó, những khó khăn của Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ cũng phản ánh hầu hết những khó khăn chung của các thành phố lớn trong cả nước. Tuy nhiên những khó khăn hạn chế này ở những khu vực, thành phố khác nhau thì có mức độ khác nhau. Nên một trong những khó khăn đó hình thành các khó khăn riêng biệt của từng vùng miền đòi hỏi mỗi địa phương có những biên pháp phù hợp để khắc phục. Vì vậy khó khăn trong công tác Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở Thành phố Cần Thơ lúc này là phải làm sao nâng cao các công tác quản lý khắc phục tình trạng trên như về: công tác tuần tra; kiểm soát, công tác đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, kết hợp với các công tác khác,….thay đổi “diện mạo” của giao thông đường bộ Thành phố Cần Thơ là góp phần đổi mới “bộ mặt” giao thông đường bộ cả nước. - Những năm thực hiện Luật giao thông đường bộ (ngày 29/06/2001) cho thấy tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ của Thành phố Cần Thơ đạt nhiều kết quả ban đầu nhưng đến nay vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng tăng trở lại. giao thông đường bộ có đảm bảo an toàn giao thông hay không phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống văn bản pháp luật, mọi công tác Quản lý nhà nước đều được triển khai thực hiện có hiệu lực là từ giá tri pháp lý cao, khả năng áp dụng thực tế của văn bản pháp luật. Đến 01/07/2009 Luật giao thông đường bộ được sữa đổi, bổ sung một số điều Luật giao thông đường bộ hiện hành sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó có một số nội dung sữa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình phát triển của giao thông đường bộ chẳng hạn: cấm chạy xe khi trong người có rượu, được nhập các tay lái nghịch, người điều khiển, người ngồi sau xe đạp điện bắt buộc đội mũ bảo hiểm, xe Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 49 SVTH: Lê Thị Thùy Hương ô tô vận tải phải gắn họp điều khiển định vị( họp đen)….Đây là những quy định mới được bổ sung nhằm mục đích hạn chế tối đa khả năng bị tai nạn giao thông đường bộ. Mong rằng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nhằm xây dựng giao thông đường bộ thông suốt, an toàn, thuận tiện và hiện đại. Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 50 SVTH: Lê Thị Thùy Hương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nhóm văn bản 1.Luật giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001. 2.Luật Giao thông đường bộ biển báo và các văn bản hướng dẫn thi hành- nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải Hà Nội – năm 2002. 3.Luật giao thông đường bộ và các quy định mới nhất về xử phạt vi phạm an toàn giao thông – nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải- năm 2007. 4.Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thực hiện( có hiệu lực từ 1/1/2002) – nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải Hà Nội- năm 2002. 5.Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 4 tháng 2 năm 2008 quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 6.Nghị định 14/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 2 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giao thông đường bộ. 7.Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 4 tháng 2 năm 2008 quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 8.Nghị định 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nhóm sách, tạp chí tham khảo 1.Báo cáo các mặt công tác năm 2008, số 583/BC.PC26, Công an Thành phố Cần Thơ- Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ. 2.Kế hoạch về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên Đán kỷ sửu năm 2009- số 5465/KH-UBND. 3.ThS. Phan Trung Hiền, Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam, Tủ sách Đại Học Cần Thơ, năm 2004. 4.TS. Trần Minh Phương- tập thể tác giả, Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam, Nhà xuất bản Công an nhân dân Hà Nội, năm 2005. 5.KS.Trần Sơn - Hoàng Xuân Quý, Hỏi, đáp về xử lý vi phạm hành chính và hình sự trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Hà Nội, năm 2006. 6.TS.Trần Văn Luyện - KS. Trần Sơn, 141 câu hỏi, đáp về giao thông đường bộ( in lần 3), Nhà xuất bản Công an nhân dân, năm 2004. Một vài webside tham khảo 1. Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 51 SVTH: Lê Thị Thùy Hương 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại thành phố cần thơ.pdf
Luận văn liên quan