Đề tài Quản trị tài sản có trong các ngân hàng thương mại - Thực trạng và giải pháp

Giảm giải ngân cho vay dể hạ tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động Điều chỉnh cơ cấu tín dụng theo các mức giới hạn tín dụng mới Xây dựng lại các quy định nội bộ về đầu tư, tín dụng Điều chỉnh cơ cấu góp vốn liên doanh theo giới hạn mới Thay đổi cơ cấu tài sản có: giảm lượng “tài sản có rủi ro”, tăng tài sản đáp ứng khả năng thanh khoản

pptx18 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 28/03/2015 | Lượt xem: 1553 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản trị tài sản có trong các ngân hàng thương mại - Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 12/14/2010 ‹#› QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÓ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SVTH: Nhóm 4 GVHD: Thầy Nguyễn Đăng Dờn Lớp: Tài chính doanh nghiệp-Đêm 4 Khóa: 19 CÁC THÀNH VIÊN NỘI DUNG TỔNG QUAN CÁC KHÁI NIỆM Tài sản có: là toàn bộ tài sản của ngân hàng được tồn tại dưới dạng vật chất cụ thể. CÁC KHÁI NIỆM Quản trị tài sản có: là việc xác lập một cơ chế để phân bổ việc sử dụng các nguồn vốn vào các khoản mục khác nhau của tài sản Có sao cho vừa đảm bảo hiệu quả cao nhưng lại vừa đảm bảo an toàn. TÀI SẢN CÓ NỘI BẢNG TÀI SẢN CÓ NGOẠI BẢNG THỰC TRẠNG CƠ CẤU TÀI SẢN CÓ CƠ CẤU TÀI SẢN CÓ: VỀ TÍN DỤNG CƠ CẤU TÀI SẢN CÓ: VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU TÀI SẢN CÓ: THÔNG TƯ 13/2010/TT-NHNN ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU TÀI SẢN CÓ: CÁC NH PHẢI ĐIỀU CHỈNH THEO TT13

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxp_p_quantritaisanco_5261.pptx
Luận văn liên quan