Đề tài Sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường THCS

Đề tài: Sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường THCS MỤC LỤC A. Mở đầu B. Nội dung Chương I: Cơ sở lý luận Chương II: Kết quả điều tra khảo sát thực tiễn và thực nghiệm Chương III: Các giải pháp chính C. Kết luận

pdf32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 2509 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường THCS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường THCS (31 trang).pdf
Luận văn liên quan