Đề tài Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP đầu tư xây dựng Ngân Hàng

LỜI NÓI ĐẦU Trong công cuộc đổi mới nền kinh tế,chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa,Việt Nam đã tiến hành cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước và phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đặc biệt là việc đầu tư và phát triển các ngành truyền thống,điều này là cần thiết để hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới chuẩn bị cho việc gia nhập tổ chức thương mại(WTO).Tuy nhiên cơ chế thị trường với tính năng động vốn có đã tạo ra môi trường cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp với nhau.Để tồn tại và đứng vững trong cuộc cạnh tranh đó,đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất,từ khi doanh nghiệp bỏ vốn ra đến khi doanh nghiệp thu hồi vốn về.Làm thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất? Là câu hỏi đối với tất cả các doanh nghiệp.Có như vậy doanh nghiệp mới đảm bảo có lãi,cải thiện đời sống lao động,thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước,tăng tích luỹ và thực hiện tái sản xuất mở rộng. Để thực hiện được điều đó,yêu cầu đặt ra đối với tất cả các doanh nghiệp là phải quản lý chặt chẽ toàn bộ chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong các doanh nghiệp sản xuất thì chi phí nguyên vật liệu(NVL) chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh cũng như giá thành sản phẩm.Vì vậy các doanh nghiệp phải luôn luôn quan tâm đến việc tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu,giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất song vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm,có như vậy sản phẩm làm ra mới đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Xuất phát từ thực tế đó, trong thời gian thực tập và tìm hiểu tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng ngân hàng em nhận thấy tầm quan trọng của công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu.Để nhằm hiểu rõ hơn việc thực tiễn công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty CPĐT xây dựng ngân hàng,với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Quý cùng sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các cô chú, các anh chị trong phòng kế toán của công ty CPĐT xây dựng Ngân Hàng, em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu taị công ty CPĐT xây dựng Ngân Hàng”. Ngoài phần mở đầu và kết luận ra thì chuyên đề gồm 3 phần: ChươngI: Các vấn đề chung về kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ Chương II: Thực tế công tác kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng ngân hàng Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ PHẦN I CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NL,VLVÀ CCDC I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA NL, VLVÀ CCDC TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 1. Khái niệm và đặc điểm của NL,VL và CCDC: a. Khái niệm của NL,VL và CCD: + Nguyên liệu, vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất là đối tượng lao động. Một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ là cơ sở vật chất cấu tạo nên cơ sở vật chất của sản phẩm. + Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không thỏa mãn định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình. Ngoài ra những tư liệu lao động không có tính bền vững như đồ dùng bằng sành sứ, thủy tinh, giầy dép và quần áo làm việc dù thỏa mãn định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình nhưng vẫn coi là CC, DC. b- Đặc điểm của nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ: + Đặc điểm của NL,VL: Chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất chế tạo sản phẩm và cung cấp dịch vụ Khi tham gia vào một quá trình sản xuất NL,VL thay đổi hoàn toàn hình thái vật chất ban đầu và giá trị được chuyển toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh. + Đặc điểm của công cụ dụng cụ - Tham gia vào nhiều chu kì sản xuất chế tạo sản phẩm và cung cấp dịch vụ - Khi tham gia vào quá trình sản xuất vẫn giữ nguyên được hình thái vật chất ban đầu, giá trị bị hao mòn dần được dịch chuyển từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kì. 2. Vai trò của kế toán NL,VLvà CCDC trong sản xuất kinh doanh: Để phát huy vai trò, chức năng của kế toán trong công tác quản lý NL,VLvà CCDC trong doanh nghiệp thì kế toán cần thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau: Tổ chức ghi chép phản ánh chính xác, kịp thời số lượng, khối lượng, phẩm chất, quy cách và giá trị thực tế của từng loại, từng thứ NL,VLvà CCDC nhập xuất và tồn kho. Vận dụng đúng đắn các phương pháp hạch toán, phương phát tính giá NL,VL và CCDC nhập, xuất, tồn. Mở các loại sổ (thẻ) kế toán chi tiết theo từng thứ NL,VLvà CCDC theo đúng chế độ và phương pháp quy định. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch mua hàng, tình hình dự trữ và sử dụng NL,VL và CCDC. Tham gia kiểm tra đánh giá NL,VLvà CCDC theo chế độ quy định của nhà nước. Cung cấp thông tin về tình hình nhập, xuất, tồn kho NL,VLvà CCDCphục vụ cho công tác quản lý. Định kỳ phân tích tình hình mua hàng, bảo quản và sử dụng NL,VL và CC, DC. II- PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NL,VL VÀ CC, DC. 1- Phân loại NL,VL và CCDC: Để tiến hnàh hoạt đọng sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải sử dụng rất nhiều loại NL,VL và CCDC có vai trò, chức năng và đặc tính lý hóa khác nhau để phù hợp với mục đích kinh doanh của mình. Để tiến hành công tác quản lý và hạch toán NL,VL và CCDC có hiệu quả thì phải tiến hành phân loại NL,VL và CCDC Căn cứ vào vai trò và chức năng của NL,VL trong quá trình sản xuất kinh doanh, NL,VL trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được chia thành các loại sau: NL,VL chính là các loại NL,VL khi tham gia vào quá trình sản xuất cấu thành lên thực thể vật chất của sản phẩm. Vật liệu phụ là những loại NL,VL khi tham gia vào quá trình sản xuất không cấu thành lên thực thể của sản phẩm nhưng có vai trò nhất định và cần thiết cho quá trình sản xuất. Căn cứ vào công dụng vật liệu phụ được chia thành các nhóm: + Nhóm vật liệu làm tăng chất lượng NL,VL chính. + Nhóm vật liệu làm tăng chất lượng sản phẩm. + Nhóm vật liệu đảm bảo cho quá trình sản xuất Nhiên liệu là loại vật liệu phụ trong quá trình sản xuất có tác dụng cung cấp nhiệt lượng. Phụ tùng thay thế là những chi tiết, phụ tùng máy móc, thiết bị được dự trữ để sử dụng cho việc sửa chữa và thay thế cho các bộ phận của TSCĐ hữu hình. Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Là các loại vật liệu và thiết bị dùng cho công tác XDCB để hình thành lên TSCĐ Vật liệu khác bao gồm các loại vật liệu chưa được phản ánh ở các loại vật liệu trên. * CCDC trong doanh nghiệp sản xuất được phân như sau: - Dụng cụ giá lắp, đồ nghề chuyên dùng cho sản xuất - CCDC dùng cho công tác quản lý - Quần,áo, bảo hộ lao động - Khuân mẫu đúc sẵn - Lán, trại tạm thời - Các loại bao bì dùng để chứa đựng hàng hóa, vật liệu + Các loại CCDC khác được chia làm 3 loại: - Công cụ, dụng cụ - Bao bì luân chuyển - Đồ dùng cho thuê. Để phục vụ cho công tác quản lý và kế toán chi tiết NL,VL và CCDC trong các doanh nghiệp sản xuất ta có thể căn cứ vào từng đặc tính lý hóa của từng loại để chia thành từng nhóm, thứ NL,VL và CCDC cho phù hợp với mục đích kinh doanh của từng doanh nghiệp.

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1603 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP đầu tư xây dựng Ngân Hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc,tr­íc c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vÒ phÇn viÖc mµ gi¸m ®èc giao cho. C¸c phßng chøc n¨ng: Phßng chøc - hµnh chÝnh: Tæ lµ bé phËn kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty nh­: Qu¶n lý lao ®éng, tuyÓn chän ký kÕt hîp ®ång lao ®éng thêi vô quý n¨m,sö dông hîp lý c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n trong s¶n xuÊt,®¶m b¶o tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng bao gåm c¶ c«ng t¸c tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi vv…..§©y còng lµ bé phËn qu¶n lý l­u tr÷ v¨n th­, c«ng v¨n, thiÕt bÞ v¨n phßng vµ b¶o vÖ. Phßng kÕ ho¹ch - kü thuËt: Lµ bé phËn cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc x©y dùng c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá cña c«ng ty tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi,®ång thêi x©y dùng ph­¬ng ¸n ®Çu t­ trang thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng ë c¸c c«ng tr×nh, c¸c ®éi s¶n xuÊt. Tæ chøc hoµn thiÖn hå s¬ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh, th¶o nh÷ng néi dung chi tiÕt trong hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng. Cö c¸n bé th­êng xuyªn theo dâi, gi¸m s¸t, kiÓm tra tiÕn ®é thi c«ng, chÊt l­îng x©y dùng c«ng tr×nh cña c¸c ®éi s¶n xuÊt. Phßng kÕ to¸n - tµi vô: lµ bé phËn cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nhµ n­íc h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thùc hiÖn nghiÖp vô c«ng t¸c kÕ to¸n -tµi vô h¹ch to¸n thèng kª ë mçi ®éi s¶n xuÊt ®Ó b¸o c¸o kÞp thêi sè liÖu còng nh­ tÝnh hîp ph¸p cña chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n. Cung cÊp vèn kÞp thêi ®Çy ®ñ theo kÕ h¹ch cña tõng c«ng tr×nh mµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt theo yªu cÇu khi cã x¸c nhËn khèi l­îng thi c«ng, hµng th¸ng phßng kÕ to¸n tµi vô ph¶i tæ chøc kiÓm tra ®«Ý chiÕu c¸c chøng tõ kÕ to¸n, nguån thu c«ng nî vv….. thu håi vèn nhanh chãng ®Çy ®ñ sau khi quyÕt to¸n ®­îc duyÖt, x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh sö dông vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. Bé phËn s¶n xuÊt cña c«ng ty: ®­îc chia lµm 5 ®éi s¶n xuÊt - 1 x­ëng thiÕt bÞ. §©y lµ bé phËn kÕt hîp víi phßng kÕ ho¹ch - kü thuËt ®Ó chän ra ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt thi c«ng x©y dùng tèi ­u vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. Trong mçi ®éi c«ng nh©n ®Òu cã thÓ võa cã thÓ trùc tiÕp tham gia thi c«ng x©y dùng ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng chÊt l­îng vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh. ë m«Ü phßng ban cã 1 tr­ëng phßng vµ 1 phã phßng,mçi ®éi s¶n xuÊt ®Òu cã mét ®éi tr­ëng vµ mét ®éi phã. Víi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y nh­ thÕ lµ t­¬ng ®èi phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ ®· cã sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng cña tõng ng­êi, tõng bé phËn ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng SXKD ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi. 2.2 tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ x©y dùng ng©n hµng a. bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm, qui m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp vµ tr×nh ®é cña kÕ to¸n viªn, víi c¬ cÊu qu¶n lý xÝ nghiÖp ®éc lËp, gän nhÑ, trùc tiÕp, tËp trung nªn bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc tËp trung theo mét cÊp vµ ®­îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: s¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty KÕ to¸n tr­ëng c«ng ty Bé phËn tµi vô Bé phËn kÕ to¸n Thñ quü KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n TGNH,tl KÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n NVL Theo s¬ ®å chøc n¨ng vµ nhiÖm vô quyÒn h¹n trong tõng bé phËn nh­ sau: KÕ to¸n tr­ëng: ChØ ®¹o c«ng t¸c chuyªn m«n cña c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n, c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng, ký duyÖt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, ho¸ ®¬n, lÖnh chi tiÒn, gióp gi¸m ®èc tæ chøc vµ chØ ®¹o c«ng t¸c thèng kª, ®ång thêi lµ kiÓm so¸t viªn kinh tÕ cña Nhµ n­íc t¹i xÝ nghiÖp. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng vµ lao ®éng tiÒn l­¬ng: Theo dâi c¸c kho¶n tiÒn göi, tiÒn vay t¹i ng©n hµng, hµng ngµy nhËn sÐc, nép b¶n kª, ®i nép sÐc t¹i ng©n hµng, th­êng xuyªn n¾m sè d­ tiÒn ®ång vµ ngo¹i tÖ theo thêi gian vµ cung cÊp sè d­ kÞp thêi, kiÓm tra tÝnh ph¸p lý vµ chÝnh x¸c cña chøng tõ t¹m øng, sÐc thanh to¸n t¹m øng, tÝnh l­¬ng vµ khÊu trõ theo ®óng chÕ ®é b¶o hiÓm, phô cÊp ®óng h¹n. Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng tiÒn l­¬ng vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p qu¶n lý. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: §Þnh kú xuèng kho nhËp chøng tõ, h­íng dÉn, kiÓm tra c¸ch ghi sæ, tæ chøc s¾p xÕp, b¶o qu¶n kho tµng, c¨n cø vµo phiÕu nhËp - xuÊt kho ph©n lo¹i chøng tõ, më sæ chi tiÕt tõng lo¹i vËt t­, lËp chøng tõ ghi sæ, ph©n bæ vËt t­ cho ®èi t­îng sö dông, ®èi chiÕu kiÓm tra sè liÖu víi c¸c bé phËn kÕ to¸n kh¸c. KÕ to¸n tiÒn mÆt: LËp kÕ ho¹ch tiÒn mÆt, tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra, ®èi chiÕu víi c¸c bé phËn cã liªnquan, lËp chøng tõ ghi sæ vµ b¶ng kª chi phÝ ®óng thêi gian, lËp sæ chi tiÕt thu ngo¹i tÖ theo c¸c dÞch vô, theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu-ph¶i tr¶. KÕ to¸n tæng hîp: kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c chøng tõ ghi sæ do c¸c bé phËn kÕ to¸n kh¸c göi ®Õn, vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i, lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n kh¸c, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n quý, n¨m ®óng thêi h¹n göi cÊp trªn, l­u tr÷ vµ cung cÊp chøng tõ kÕ to¸n theo sù ph©n c«ng cña phßng. b. h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông H×nh thøc kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c«ng ty t¹i c«ng ty bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÐ to¸n,c«ng ty ¸p dông h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung. §èi víi c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn quü kho th× ®ång thêi ph¶i ghi vµo sæ NhËt ký ®Æc biÖt. §èi víi c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt th× ®ång thêi ®­îc ghi vµo c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi th¸ng lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Cuèi th¸ng céng sæ c¸i, sæ c¸i ®èi chiÒu víi b¶ng tæng hîp chi tiÕt vÒ sè liÖu ph¶i ®óng. Sau khi kiÓm tra ®óng råi ta lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, tr×nh tù trªn ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ c¸i Sæ thÎkÕ to¸n chi tiÕt Sæ nhËt ký ®Æc biÖt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ nhËt ký chung Chøng tõ gèc Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm c«ng ty, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý hiÖn hµnh cña c«ng ty, sù lùa chän h×nh thøc nµy lµ phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty, ®Æc biÖt sö dông h×nh thøc nhËt ký chung cã nhiÒu ­u ®iÓm, Ýt nh­îc ®iÓm nªn ®¶m b¶o c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ®­îc tiÕn hµnh song song, viÖc kiÓm tra sè liÖu ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, c«ng viÖc ®ång ®Òu ë tÊt c¶ c¸c kh©u do ®ã ®¶m b¶o sè liÖu chÝnh x¸c kÞp thêi, phôc vô nh¹y bÐn yªu cÇu qu¶n lý vµ thuËn tiÖn cho viÖc xö lý th«ng tin b»ng vi tÝnh. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ Chøng tõ sæ s¸ch ®­îc ¸p dông trong viÖc h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ë c«ng ty CP§T x©y dùng ng©n hµng. Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT t¹i c«ng ty. T¹i C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ x©y dùng ng©n hµng ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT ®ang ®­îc ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, theo ph­¬ng ph¸p nµy th× sè thuÕ GTGT ph¶i nép ®­îc tÝnh theo CT sau: ThuÕ GTGT ®Çu vµo ThuÕ GTGT ®Çu ra ThuÕ GTGT ph¶i nép = = = - + + II. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty cæ phÇn dÇu t­ x©y dùng ng©n hµng C«ng t¸c ph©n lo¹i NVL, CCDC. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh, ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, C«ng ty x©y dùng Ng©n Hµng ®· ph¶i sö dông nhiÒu lo¹i NVL cã t¸c dông, c«ng dông riªng biÖt. Do vËy, ®Ó qu¶n lý tèt nh÷ng lo¹i NVL ®ã vµ h¹ch to¸n chóng mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt c«ng ty ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i NVL, CCDC mét c¸ch hÕt søc khoa häc dùa trªn c«ng dông, t¸c dông (tÝnh n¨ng sö dông) cña tõng lo¹i vËt t­. Nguyªn vËt liÖu XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm trªn, viÖc ph©n lo¹i cô thÓ ®­îc tiÕn hµnh dùa trªn c«ng dông cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu: Nguyªn vËt liÖu chÝnh: bao gåm nh÷ng lo¹i vËt liÖu gi÷ vai trß quan träng trong viÖc cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm VD: s¾t, thÐp...lµ vËt liÖu chÝnh trong c«ng nghiÖp… VËt liÖu phô: lµ nh÷ng vËt liÖu khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng cÊu thµnh thùc thÓ cña s¶n phÈmnh­ng cã vai trß nhÊt ®Þnh vµ cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh sx Nhiªn liÖu: lµ lo¹i vËt liÖu phô trong qu¸ tr×nh sö dông cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt l­îng. VD nh­ than cñi, x¨ng dÇu... Phô tïng thay thÕ: lµ nh÷ng chi tiÕt phô tïng m¸y mãc thiÕt bÞ dù tr÷ ®­îc sö dông cho viÖc thay thÕ söa ch÷a ThiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: gåm c¸c thiÕt bÞ cÇn l¾p vµ thiÕt bÞ kh«ng cÇn l¾p, c«ng cô khÝ cô, vËt liÖu dïng cho c«ng t¸c x©y l¾p x©y dùng c¬ b¶n. c«ng cô dông cô C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Æc ®iÓm cña t­ liÖu lao ®éng ng­êi ta chia c«ng cô dông cô thµnh: C¸c dông cô gi¸ l¾p chuyªn dïng cho s¶n xuÊt C¸c l¸n tr¹i t¹m thêi, ®¸ gi¸o, giµn gi¸o, c«ng cô … trong ngµnh x©y dùng Nh÷ng dông cô ®å nghÒ nh­: quÇn ¸o b¶o hé, dµy dÐp chuyªn dông ®Ó lµm viÖc. C¸c lo¹i bao b× ®Ó chøa ®ùng vËt liÖu trong qu¸ tr×nh thu mua,b¶o qu¶n, tiªu thô hµng ho¸. C¸c lo¹i bao b× b¸n kÌm theo hµng ho¸ cã tÝnh gi¸ riªng, nh­ng vÉn tÝnh gi¸ trÞ hao mßn ®Ó trõ dÇn vµo gi¸ trÞ bao b× trong qu¸ tr×nh dù tr÷, b¶o qu¶n hay vËn chuyÓn. ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu t¹i xÝ nghiÖp, víi ho¹t ®éng nhËp xuÊt diÔn ra th­êng xuyªn, liªn tôc, kh«ng nhÊt qu¸n nªn thuËn tiÖn cho viÖc h¹ch to¸n, xÝ nghiÖp ®· tÝnh gi¸ nhËp trªn c¬ së gi¸ thùc tÕ. 2.1 §èi víi nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp kho: §èi víi gi¸ thùc tÕ nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho t¹i c«ng ty x©y dùng ng©n hµng,kÕ to¸n ghi sæ theo ho¸ ®¬n t¹i xÝ nghiÖp, nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®Òu ®­îc mua ngoµi Gi¸ mua vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp kho ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi = Gi¸ ho¸ ®¬n + ThuÕ nhËp khÈu + Chi phÝ kh¸c _ C¸c kho¶n chiÕt khÊu gi¶m gi¸ VÝ dô: Theo ho¸ ®¬n nhËp kho sè 01 ngµy 9/05/2005 nhËp 250kg s¾t D12 víi gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n lµ: 20.000.000 Tæng gi¸ thanh to¸n: 20.000.000 ThuÕ suÊt thuÕ GTGT 10%: 2.000.000 Gi¸ thùc tÕ nhËp kho: 22.000.000 2.2 ®èi víi nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho T¹i c«ng ty x©y dùng ng©n hµng gi¸ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho ®­îc tÝnh theo gi¸ nhËp tr­íc xuÊt tr­íc. §iÒu nµy phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty do ®Æc tr­ng cña ngµnh x©y dùng lµ cã rÊt nhiÒu chñng lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau, gi¸ c¶ cña nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lu«n biÕn ®éng. VÝ dô: s¾t Ngµy 9/5/2005 nhËp kho 250kg víi gi¸ mua 20.000.000 Ngµy 12/5/2005 xuÊt kho 250kg ®Ó phôc vô thi c«ng Ngµy 9/5/2005 nhËp kho 250kg s¾t D12 víi gi¸ mua 20.000.000(§¬n gi¸ mua kh«ng cã thuÕ,thuÕ GTGT 10%) C¸ch tÝnh gi¸ xuÊt kho: 250 * 80.000 = 20.000.000 VÝ dô: M¸y hµn TQ15K Ngµy 20/5/2005 nhËp kho3 chiÕc víi gi¸ mua 1.230.000 Ngµy 22/5/2005 xuÊt kho 2 chiÕc ®Ó phôc vô thi c«ng Ngµy 20/5/2005 nhËp kho 3 chiÕc m¸y hµn TQ 15K víi gi¸ mua 1.230.000 (®¬n gi¸ kh«ng cã thuÕ, thuÕ GTGT 10%) C¸ch tÝnh gi¸ xuÊt kho Gi¸ CCDC xuÊt dïng theo gi¸ nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc ®­îc tÝnh nh­ sau: Ngµy 22/5/2005 xuÊt kho 2 chiÕc m¸y hµn TQ 15K 2* 1.230.000 = 2.460.000 sæ danh ®iÓm vËt liÖu Danh ®iÓm Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch ®¬n vÞ tÝnh Ghi chó Lo¹i Nhãm Thø 152.1 Nguyªn vËt liÖu chÝnh 01 S¾t D12 Kg 001 S¸t D12 Kg 002 S¾t D14 Kg 02 Xi m¨ng Bao 0010 Xi m¨ng lo¹i 1 bao 0020 Xi m¨ng lo¹i 2 bao … ….. …. ….. ….. 152.2 Nguyªn vËt liÖu phô 01 003 S¬n tr¾ng AE 9092 Kg 02 004 Vßi t¾m sen Joden Bé … … …. ….. ….. 152.3 Nhiªn liÖu 01 005 DÇu diezen LÝt …. …. …. … … Danh ®iÓm Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch ®¬n vÞ tÝnh Ghi chó Lo¹i Nhãm Thø 153 C«ng cô dông cô 01 Lo¹i ph©n bæ 1 lÇn 0011 QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng Bé 0012 C«ng t¬ ChiÕc 02 Lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn 0021 Mòi khoan 8,5 C¸i Sæ danh ®iÓm c«ng cô dông cô 3. KÕ to¸n chi tiÕt NL.VL vµ CCDC C«ng ty x©y dùng ng©n hµng ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt NLVL, CCDC c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song. 3.1 ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ gèc NLVL – CCDC xuÊt kho ¸p dông t¹i c«ng ty XD ng©n hµng c«ng thøc tÝnh gi¸ gèc cña NLVL vµ CCDC nhËp kho: Gi¸ gèc cña NLVL vµ CCDC mua ngoµi nhËp kho ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ gèc NLVL vµ CCDC mua ngoµi nhËp kho = Gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n sau khi trõ ®i c¸c kho¶n chiÕt khÊu gi¶m gi¸ + C¸c lo¹i thuÕ kh«ng hoµn l¹i + Chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua hµng gi¸ gèc cña NLVL vµ CCDC tù chÕ biÕn nhËp kho ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Gi¸ gèc NLVL,CCDC nhËp kho = Gi¸ gèc vËt liÖu xuÊt kho + Chi phÝ chÕ biÕn Trong ®ã chi phÝ chÕ biÕn hµng tån kho bao gåm nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt s¶n phÈm nh­: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp,chi phÝ s¶n xuÊt chung..... Gi¸ gèc NLVL,CCDC thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn nhËp kho ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ gèc NLVL vµ CCDC nhËp kho = Gi¸ gèc NLVL xuÊt kho thuª ngoµi chÕ biÕn + TiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ng­êi chÕ biÕn + Chi phÝ vËn chuyÓnbèc dì vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp C«ng thøc tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho: Gi¸ thùc tÕvËt t­ xuÊt kho = Sè l­îng vËt t­ xuÊt kho x ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn c¶ kú dù tr÷ = Gi¸ thùc tÕ vËt t­ tån ®Çu kú + NhËp trong kú Sè l­îng vËt t­ tån ®Çu kú + NhËp trong kú 3.2 tr×nh bµy thñ tôc nhËp – xuÊt NLVL vµ CCDC, chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan T¹i c«ng ty x©y dùng ng©n hµng viÖc nhËp xuÊt NLVL,CCDC diÔn ra th­êng xuyªn vµ liªn tôc, khèi l­îng nhËp xuÊt lín, gi¸ trÞ cao. ChÝnh v× thÕ ®Ó tr¸ch t×nh tr¹ng thÊt tho¸t, háng hãcth× thñ tôc xuÊt kho t¹i c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh 1 c¸ch ®Çy ®ñ chÆt chÏ. Víi nh÷ng chøng tõ phï hîp, ®Çy ®ñ. thñ tôc nhËp kho vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan Thñ tôc lËp: khi cã nhu cÇu vÒ vËt liÖu, phßng tæng hîp c¨n cø vµo kÕ ho¹ch xuÊt vµ dù tr÷ vËt liÖu, tæ chøc cho c¸n bé ®Õn n¬i cung cÊp dÓ thu mua vËt liÖu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ¸p t¶i hµng vÒ kho kÌm theo ho¸ ®¬n mua hµng ( H§GTGT cña ng­êi b¸n ). Sau khi mua NVL,phiÕu nhËp kho ®­îc bé phËn mua hµng lËp thµnh 2 liªn vµ phô tr¸ch ký, ng­êi nhËp mang phiÕu ®Õn kho ®Ó nhËp vËt t­. Tr­íc khi nhËp kho vËt liÖu ph¶i ®­îc kiÓm tra chÊt l­îng. ChØ nh÷ng vËt liÖu cã ®ñ phÈm chÊt kü thuËt míi ®­îc nhËp kho. NhËp kho xong thñ kho ghi ngµy, th¸ng, n¨m nhËp kho vµ cïng ng­êi nhËp ký vµ phiÕu, thñ kho gi÷ liªn 2 ®Ó ghi vµo thÎ kho vµ sau ®ã chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ®Ó ghi nhËp sè liÖu vµo m¸y vµ liªn 1 l­u ë phßng kÕ to¸n. * C¸c chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan: Biªn b¶n kiÓm nghiÖm nhËp kho. PhiÕu nhËp kho. *Thu thËp 1 sè ho¸ ®¬n, biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­, phiÕu nhËp kho cña 1 sè NLVL-CCDC cña c«ng ty XD Ng©n Hµng: B¶ng 1: Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01GTKT_3LL EP/01-B Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng Liªn 2 giao cho kh¸ch hµng Ngµy 9 th¸ng 5 n¨m 2005 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng Ty S¾t thÐp Vµ VËt T­ X©y Dùng §Þa chØ: 244 Tam Trinh _ Hµ Néi Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: MS:0001077801 Hä tªn ng­êi mua hµng:C«ng Ty X©y Dùng Ng©n Hµng §Þa chØ :P.Thanh Tr×,Q.Hoµnh Mai, Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: mua chÞu MST: 0100151362-1 STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 S¾t D12 Kg 250 80.000 20.000.000 .... ....... ...... ...... ...... ....... Céng tiÒn hµng 20.000.000 ThuÕ suÊt GTGT 10% tiÒn thuÕ GTGT 2.000.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 22.000.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: hai m­¬i hai triÖu ®ång. Ng­êi mua hµng ( ký,ghi râ hä tªn) Ng­êi b¸n hµng (ký,ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, ®ãng dÊu ghi râ hä tªn) Trªn c¬ së ho¸ ®¬n nµy th× kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n ®Ó kiÓm nhËn vµ lËp phiÕu nhËp kho. B¶ng 2 MÉu sè:05 -VT ®¬n vÞ:…. Ban hµnh theo Q§sè: 1141-TC/Q§/C§KT Bé phËn…. Ngµy 1/1/1995 cña bé TC biªn b¶n kiÓm nghiÖm (vËt t­,s¶n phÈm,hµng ho¸) Ngµy 9/5/2005 sè:....... Ban kiÓm nghiÖm bao gåm: Bµ: Lª ThÞ ¸nh TuyÕt Tr­ëng ban ¤ng: NguyÔn H÷u Nh©n uû viªn «ng: NguyÔn minh th¾ng uû viªn STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô ®¬n vÞ tÝnh Sè l­îng KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm NhËn xÐt SL®óng quy c¸ch SL sai quy c¸ch A B C 1 2 3 D 1 S¾t D12 Kg 250 250 0 ®ñ ..... ...... ..... ..... ..... .... ..... ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: Hµng ho¸ ®ñ tiªu chuÈn nhËp kho §¹i diÖn kü thuËt ( ký,ghi râ hä tªn) Thñ kho (ký,ghi râ hä tªn ) Tr­ëng ban (ký,ghi râ hä tªn) B¶ng 3: phiÕu nhËp kho §¬n vÞ:…. §Þa chØ: 244 tam trinh -HN MÉu sè 01 VT Q§ sè 1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Chøng tõ sè:101 PhiÕu nhËp kho Ngµy 9/5/2005 Nî TK:1521 Cã TK:331 Hä tªn ng­êi giao hµng: C«ng ty S¾t,ThÐp vµ vËt t­ X©y Dùng §Þa chØ: 244 Tam trinh –Hµ Néi NhËp t¹i kho: vËt t­, nguyªn liÖu STT Tªn,nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 S¾t D12 025015 Kg 250 250 80.000 20.000.000 … … … … … … … Tæng 20.000.000 Ngµy 9 th¸ng 5 n¨m 2005 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n ®¬n vÞ Thñ tr­ëng B¶ng 4:H§GTGT mÉu sè:01GTKT –3LL AM/01B Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng Liªn 2: giao cho kh¸ch hµng Ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2005 §¬n vÞ b¸n hµng:C«ng ty s¬n tæng hîp hµ néi §Þa chØ: 125 B¹ch Mai –Hµ Néi §iÖn tho¹i:.......... m· sè: 03023562819 Hä tªn ng­êi mua hµng: c«ng ty CP§TXD Ng©n Hµng §Þa chØ: P. Thanh Tr× -Q Hoµng Mai –Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: mua chÞu m· sè: 0100151362-1 STT Tªn hµng ho¸,dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 S¬n tr¾ng AE 9092 Kg 180 42.000 7.560.000 .... .... .... .... .... .... Céng tiÒn hµng 7.560.000 ThuÕ suÊt GTGT 10% tiÒn thuÕ GTGT 756.000 Tæng tiÒn thanh to¸n 8.316.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: t¸m triÖu ba tr¨m m­êi s¸u ngh×n ®ång Ng­êi mua hµng (ký,hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký,hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ký,hä tªn) B¶ng 5:PNK MÉu sè 01 VT ®¬n vÞ:... Q§ sè 1141TC/C§KT ®Þa chØ:... Ngµy 1/11/1995 cña BTC chøng tõ sè: 104 PhiÕu nhËp kho Ngµy 10/5/2005 Nî TK:152.2 Cã TK:331 Hä tªn ng­êi giao hµng: c«ng ty s¬n tæng hîp hµ néi §Þa chØ: 125 B¹ch Mai –Hµ Néi NhËp t¹i kho: vËt t­,nguyªn liÖu STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 S¬n tr¾ng AE 9092 .... 131025 Kg 180 180 42.000 7.560.000 Tæng 7.560.000 Ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2005 Phô tr¸ch cung tiªu (ký, ghi râ hä tªn) Ng­êi giao hµng (ký, ghi râ hä tªn) Thñ kho ( ký,ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ký, ghi râ hä tªn) B¶ng 6:H§GTGT MÉu sè 01 GTKT –3LL CK /2005B H§: 031797 Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng Liªn 2: giao kh¸ch hµng Ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2005 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH Lý Ngäc §Þa chØ : Sè 4 vÜnh tuy –HBT-hµ néi §iÖn tho¹i : Sè tµi kho¶n : 73101325 MST: 0101164981 Hä tªn ng­êi mua hµng: C«ng ty CP§TXD Ng©n Hµng §Þa chØ : P.thanh tr×,Q hoµng mai, hµ néi Sè tµi kho¶n : H×nh thøc thanh to¸n ; Mua chÞu MST: 0100151362-1 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3= 1*2 1 Vßi t¾m sÑn Joden ..... Bé ..... 20 ..... 270.800 ...... 5.416.000 ...... Céng tiÒn hµng 5.416.000 ThuÕ suÊt GTGT 10% tiÒn thuÕ GTGT 541.600 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 5.957.600 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: n¨m triÖu chÝn tr¨m n¨ m­¬i b¶y ngh×n s¸u tr¨m ®ång Ng­êi mua hµng (ký, ghi râ hä tªn) Ng­êi b¸n hµng (ký, ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, ghi râ hä tªn) B¶ng:7:PNK ®¬n vÞ:... MÉu sè 01 VT ®Þa chØ:... Q§ sè 1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Chøng tõ sè: 106 PhiÕu nhËp kho Ngµy 12th¸ng 5 n¨m 2005 Nî TK152.2 Cã TK 331 Hä tªn ng­êi giao hµng: C«nhg ty TNHH Lý Ngäc §Þa chØ: sè 4 vÜnh tuy - HN NhËp t¹i kho: nguyªn liÖu, vËt t­ STT Tªn nh·n hiÖu vËt t­(s¶n phÈm hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 Vßi t¾m sen Joden ...... 131051 Bé 20 20 270.800 5.416.000 Céng 5.416.000 Ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2005 Phô tr¸ch cung tiªu (ký,ghi râ hä tªn) Ng­êi giao hµng (ký,ghi râ hä tªn) Thñ kho ( ký,ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ký,ghi râ hä tªn) B¶ng 8: H§GTGT MÉu sè 01 GTKT-3LL 02-B H§ 0317960 Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng Liªn 2: giao kh¸ch hµng Ngµy 15th¸ng 5 n¨m 2005 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty CPPT&T §Þa chØ : 48 Lª Thanh nghÞ-HN Sè TK: §iÖn tho¹i: MST: 0100100777-1 Hä tªn ng­êi mua hµng: C«ng ty CP§TXD Ng©n Hµng §Þa chØ : P.Thanh Tr×,Q Hoµng Mai,Hµ néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n:TiÒn mÆt MST: 0100151362-1 STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3= 1*2 1 ... M¸y hµn TQ 15K .... C¸i .... 3 .... 1.230.000 .... 3.690.000 .... Céng tiÒn hµng 3.690.000 ThuÕ suÊt GTGT 10% tiÒn thuÕ GTGT 369.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 4.059.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: bèn triÖu kh«ng tr¨m n¨m m­¬i chÝn ngh×n ®ång. B¶ng 9 MÉu sè 01 VT ®¬n vÞ:... Q§ sè 1141TC/C§KT ®Þa chØ:... Ngµy 1/11/1995 cña BTC Chøng tõ sè: 108 PhiÕu nhËp kho Ngµy 15th¸ng 5 n¨m 2005 Nî TK1531 Cã TK 111 Hä tªn ng­êi giao hµng: C«ng ty CPPT&T §Þa chØ: 48 Lª Thanh NghÞ – Hµ Néi NhËp kho t¹i: kho c«ng cô dông cô STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 ... M¸y hµn TQ15K .... 353012 ..... C¸i .... 3 ..... 3 ...... 1.230.000 .... 3.690.000 .... Céng 3.690.000 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2005 Phô tr¸ch cung tiªu (ký,ghi râ hä tªn) Ng­êi giao hµng (ký,ghi râ hä tªn) Thñ kho ( ký,ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ký,ghi râ hä tªn) B¶ng 10 MÉu sè: 01 GTKT-3LL AM/01B Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng Liªn 2: giao kh¸ch hµng Ngµ19 th¸ng 5 n¨m 2005 §¬n vÞ b¸n hµng:C«ng ty may Mai chi §Þa chØ: 22 §ång Xu©n – Hµ Néi §iÖn tho¹i:......... M· sè: 0305265791 Hä tªn ng­êi mua hµng: C«ng ty CP§TXD Ng©n Hµng §Þa chØ: P. Thanh tr× - Q Hoµng Mai – Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: TM M· sè: 0100151362-1 STT Tªn hµng ho¸,dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 QuÇn ¸o BHL§ Bé 50 85.000 4.250.000 ..... ..... ...... ...... ...... ...... Céng tiÒn hµng 4.250.000 ThuÕ suÊt GTGT 10% tiÒn thuÕ GTGT 425.000 Tæng tiÒn thanh to¸n 4.675.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: bèn triÖu s¸u tr¨m b¶y m­¬i n¨m ngh×n ®ång Ng­êi mua hµng ( ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ký, hä tªn) B¶ng 11 §¬n vÞ:…. §Þa chØ: 22 §ång Xu©n – Hµ Néi MÉu sè 01 VT Q§ sè 1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Chøng tõ sè:115 PhiÕu nhËp kho Ngµy19/5/2005 Nî TK:153.1 Cã TK:111 Hä tªn ng­êi giao hµng: C«ng ty may Mai Chi §Þa chØ: 22 §ång Xu©n – Hµ Néi NhËp t¹i kho: c«ng cô dông cô STT Tªn,nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 QuÇn ¸o BHL§ 995508 Bé 50 50 85.000 4.250.000 … … … … … … … Tæng 4.250.000 Ngµy 19th¸ng 5 n¨m 2005 Phô tr¸ch cung tiªu (ký,ghi râ hä tªn) Ng­êi giao hµng (ký,ghi râ hä tªn) Thñ kho ( ký,ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ký,ghi râ hä tªn) Thñ tôc xuÊt kho vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan Thñ tôc xuÊt: NLVL-CCDC cña c«ng ty chñ yÕu lµ xuÊt ®Ó s¶n xuÊt. bao gåm nh÷ng thñ tôc sau: Ph©n x­ëng viÕt giÊy xin lÜnh vËt t­ tõ thñ kho b»ng phiÕu xuÊt kho. phiÕu nµy do phßng kÕ to¸n duyÖt cho tõng thø NLVL-CCDC cho tõng ph©n x­ëng vµ ®­îc lÜnh trong nhiÒu th¸ng ®ñ chu kú s¶n xuÊt. khi xuÊt NLVL- CCDC thñ kho ghi sè thùc xuÊt vµo thÎ kho vµ ghi sè l­îng xuÊt vµo cét sè l­îng. Cuèi th¸ng hÕt h¹n møc ghi trªn phiÕu thñ kho thu l¹i phiÕu. §èi chiÕu víi thÎ kho chuyÓn 1 b¶n cho phßng kÕ to¸n,1 b¶n cho phßng kinh doanh. PhiÕu xuÊt gåm 3 liªn: 1 liªn thñ kho ph©n x­ëng gi÷, 1 liªn giao cho thñ kho cña c«ng ty, 1 liªn chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n. C¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan: PhiÕu xuÊt kho: PhiÕu xin lÜnh vËt t­. Biªn b¶n kiÓm kª hµng tån kho. - TiÕn hµnh thu thËp 1 sã phiÕu xuÊt kho. B¶ng 12 MÉu sè: 02VT Q§ sè 1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Chøng tõ sè: 117 PhiÕu xuÊt kho Ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2005 Nî TK:621 Cã TK: 152.1 Hä tªn ng­êi nhËn: Ph©n x­ëng s¶n xuÊt 1 Lý do xuÊt kho: xuÊt cho s¶n xu¸t XuÊt t¹i kho: kho vËt t­, nguyªn liÖu. STT Tªn vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 S¾t D12 025015 Kg 300 300 80.000 24.000.000 ….. … …. …. …. …. …. Tæng 24.000.000 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký,hä tªn) Phô tr¸ch cung tiªu (ký,hä tªn) Ng­êi nhËn (ký,hä tªn) Thñ kho (ký,hä tªn) B¶ng 13 MÉu sè: 02VT Q§ sè 1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Chøng tõ sè: 119 PhiÕu xuÊt kho Ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 2005 Nî TK 621 cã TK 152.2 STT Tªn nh·n hiÖu vËt t­ s¶n phÈm hµng ho¸ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 S¬n tr¾ng AE 9092 …. 131025 … Kg …. 160 ….. 160 …. 42000 …. 6.720.000 Céng 6.720.000 Ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 2005 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký,hä tªn) Phô tr¸ch cung tiªu (ký,hä tªn) Ng­êi nhËn (ký,hä tªn) Thñ kho (ký,hä tªn) MÉu sè: 02VT Q§ sè 1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC B¶ng 14 Chøng tõ sè:122 PhiÕu xuÊt kho Ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2005 Nî TK:627 Cã TK: 1522 Hä tªn ng­êi nhËn ph©n x­ëng I Lý do xuÊt: xuÊt kho cho qu¶n lý ph©n x­ëng XuÊt t¹i kho: kho vËt t­, nguyªn liÖu STT Tªn nh·n hiÖu vËt t­ hµng ho¸ M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 Vßi t¾m sen 131051 Bé 25 25 270.800 6.770.000 Céng 6.770.000 Ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2005 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký,hä tªn) Phô tr¸ch cung tiªu (ký,hä tªn) Ng­êi nhËn (ký,hä tªn) Thñ kho (ký,hä tªn) B¶ng 15: phiÕu xuÊt kho MÉu sè: 02VT Q§ sè 1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Chøng tõ sè: 125 PhiÕu xuÊt kho Ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 2005 Nî TK: 621 Cã TK:153 Hä tªn ng­êi nhËn: NguyÔn v¨n Long Lý do xuÊt kho: ®Ó phôc vô thi c«ng XuÊt t¹i kho: kho CCDC STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 M¸y hµn TQ15K 353012 C¸i 2 2 1.230.000 2.460.000 Céng 2.460.000 Ngµ17 th¸ng 5 n¨m 2005 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký,hä tªn) Phô tr¸ch cung tiªu (ký,hä tªn) Ng­êi nhËn (ký,hä tªn) Thñ kho (ký,hä tªn) B¶ng 16: phiÕu xuÊt kho ®¬n vÞ……. MÉu sè: 02VT Q§ sè 1141TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Chøng tõ sè:127 PhiÕu xuÊt kho Ngµy 19th¸ng 5 n¨m 2005 Nî TK 621 Cã TK 153 Hä tªn ng­êi nhËn: ph©n x­ëng I Lý do xuÊt kho: xuÊt cho qu¶n lý ph©n x­ëng XuÊt t¹i kho: kho CCDC STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 QuÇn ¸o BHL§ 995508 Bé 50 50 85000 4.250.000 Céng 4.250.000 Ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2005 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký,hä tªn) Phô tr¸ch cung tiªu (ký,hä tªn) Ng­êi nhËn (ký,hä tªn) Thñ kho (ký,hä tªn) 3.3 ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt NLVL-CCDC cña c«ng ty XD ng©n hµng C«ng ty x©y dùng ng©n hµng kÕ to¸n chi tiÕt NLVL-CCDC theo ph­¬ng ph¸p “ghi thÎ song song” h¹ch to¸n chi tiÕt ë kho: viÖc ghi chÐp t×nh h×nh nhËp – xuÊt - tån kho ®­îc tiÕn hµnh hµng ngµy do thñ kho thùc hiÖn trªn thÎ kho vµ chØ ghi theo sè l­îng. khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp – xuÊt – tån NLVL-CCDC thñ kho ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lý hîp ph¸p cña chøng tõ råi ghi sè thùc nhËp,thùc xuÊt vµo thÎ kho. thÎ kho ®­îc thñ kho s¾p xÕp theo tõng lo¹i ®Ó tiÖn cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu.sau khi song thÎ kho, thñ kho chuyÓn nh÷ng chøng tõ nhËp xuÊt cho phßng kÕ to¸n cã kÌm theo giÊy giao nhËn chøng tõ do thñ kho lËp. *tiÕn hµnh thu thËp 1 sè thÎ kho B¶ng 17: MÉu sè: 06-VT Ban hµnh theo Q§ ThÎ kho Sè:1141-TC/Q§/C§KT Th¸ng 5 n¨m 2005 Ngµy 01/11/1995 cña BTC §¬n vÞ: c«ng ty C§T x©y dùng Ng©n Hµng Kho vËt t­ nguyªn liÖu Tªn vËt t­: s¾t D12 §¬n vÞ tÝnh kg M· vËt t­: 1521 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Ghi chó NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån Tån ®Çu kú 500 9/5 101 NhËp kho 250 750 11/5 115 XuÊt kho 300 550 …. …. … ….. ….. …. …. …. Céng ph¸t sinh 400 800 Tån cuèi th¸ng 100 B¶ng 18: MÉu sè: 06-VT Ban hµnh theo Q§ ThÎ kho Sè:114/TC/Q§/C§KT Th¸ng 5 n¨m 2005 Ngµy 01/11/1995 cñaBTC §¬n vÞ: c«ng ty C§T x©y dùng Ng©n Hµng Kho vËt t­ nguyªn liÖu Tªn vËt t­: s¬n tr¾ng AE 9092 §¬n vÞ tÝnh: kg M· sè vËt t­: 1522 Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i §VT Sè l­îng Ghi chó NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån D­ ®Çu th¸ng Kg 200 10/5 104 NhËp kho 180 380 13/5 119 XuÊt kho 160 340 …. ….. …. …. ….. …. …. ….. ….. Céng ph¸t sinh 300 250 Tån cuèi th¸ng 250 B¶ng 19: MÉu sè: 06-VT Ban hµnh theo Q§ ThÎ kho Sè:1141-TC/Q§/C§KT Th¸ng 5 n¨m 2005 Ngµy 01/11/1995 cña BTC §¬n vÞ: C«ng ty C§T x©y dùng Ng©n Hµng Kho vËt t­ nguyªn liÖu Tªn vËt t­: vßi t¾m sen Joden §¬n vÞ tÝnh bé M· sè vËt t­: 1522 Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i §VT Sè l­îng Ghi chó NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån D­ ®Çu th¸ng Bé 5 12/5 106 NhËp kho 20 25 14/5 122 XuÊt kho 25 0 …. ….. …. …. ….. …. …. ….. ….. Céng ph¸t sinh 60 55 Tån cuèi th¸ng 10 B¶ng 20 MÉu sè: 06-VT Ban hµnh theo Q§ ThÎ kho Sè:1141-TC/Q§/C§KT Th¸ng 5 n¨m 2005 Ngµy 01/11/1995 cña BTC §¬n vÞ: C«ng ty C§T x©y dùng Ng©n Hµng Kho vËt t­ CCDC Tªn vËt t­: m¸y hµn TQ15K §¬n vÞ tÝnh: c¸i M· sè vËt t­: 1531. Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i §VT Sè l­îng Ghi chó NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån D­ ®Çu th¸ng C¸i 1 15/5 106 NhËp kho 3 4 17/5 125 XuÊt kho 2 2 …. ….. …. …. ….. …. …. ….. ….. Céng ph¸t sinh 5 4 Tån cuèi th¸ng 2 B¶ng 21 MÉu sè: 06-VT Ban hµnh theo Q§ ThÎ kho Sè:1141-TC/Q§/C§KT Th¸ng 5 n¨m 2005 Ngµy01/11/1999cña BTC §¬n vÞ: c«ng ty C§T x©y dùng Ng©n Hµng Kho vËt t­ CCDC Tªn vËt t­: quÇn ¸o BHL§ §¬n vÞ tÝnh: bé M· sè vËt t­: 1531 Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i §VT Sè l­îng Ghi chó NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån D­ ®Çu th¸ng Bé 40 18/5 115 NhËp kho 50 90 19/5 127 XuÊt kho 50 40 …. ….. …. …. ….. …. …. ….. ….. Céng ph¸t sinh 75 80 Tån cuèi th¸ng 35 B¶ng 22: sæ chi tiÕt NLVL,CCDC C«ng ty CP§T x©y dùng Ng©n Hµng Sæ chi tiÕt NLVL Th¸ng 5 /2005 Tªn, quy c¸ch vËt liÖu: S¾t D12 DiÒn gi¶i Ngµy N-X NhËp XuÊt Tån SL TT SL §G TT SL §G TT Tån kho 500 80.000 40.000.000 NhËp kho 9/5 250 80.000 §G XuÊt kho 11/5 300 80.000 24.000.000 … … … … …. … … …. … … … Céng ph¸t sinh 400 32.000.000 800 64.000.000 Tån 100 8000.000 Ng­êi lËp sæ ( ký, hä tªn ) KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn ) B¶ng 23: sæ chi tiÕt NLVL,CCDC C«ng ty CP§T x©y dùng Ng©n Hµng Sæ chi tiÕt NLVL Th¸ng 5 /2005 Tªn, quy c¸ch vËt liÖu: S¬n tr¾ng AE 9092 DiÒn gi¶i Ngµy N-X NhËp XuÊt Tån SL §G TT SL §G TT SL §G TT Tån kho 200 42000 8.400.000 NhËp kho 10/5 180 42000 7.560.000 XuÊt kho 13/5 160 42000 6.720.000 … … … … …. … … …. … … … Céng ph¸t sinh 300 12.600.000 250 10.500.000 Tån 250 10.500.000 Ng­êi lËp sæ ( ký, hä tªn ) KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn ) B¶ng 24: sæ chi tiÕt NLVL,CCDC C«ng ty CP§T x©y dùng Ng©n Hµng Sæ chi tiÕt NLVL Th¸ng 5 /2005 Tªn, quy c¸ch vËt liÖu: Vßi t¾m sen Joden DiÒn gi¶i Ngµy N-X NhËp XuÊt Tån SL §G TT SL §G TT SL §G TT Tån kho 5 270.800 1.354.000 NhËp kho 12/5 20 270.800 5.416.000 XuÊt kho 14/5 25 270.800 6.770.000 … … … … …. … … …. … … … Céng ph¸t sinh 60 16.248.000 55 14.894.000 Tån 10 2.708.000 Ng­êi lËp sæ ( ký, hä tªn ) KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn ) B¶ng 25: sæ chi tiÕt NLVL,CCDC C«ng ty CP§T x©y dùng Ng©n Hµng Sæ chi tiÕt NLVL Th¸ng 5 /2005 Tªn, quy c¸ch vËt liÖu: m¸y hµn TQ15K DiÒn gi¶i Ngµy N-X NhËp XuÊt Tån SL §G TT SL §G TT SL §G TT Tån kho 1 1.230.000 1.230.000 NhËp kho 15/5 3 1.230.000 3.690.000 XuÊt kho 17/5 2 1.230.000 2.460.000 … … … … …. … … …. … … … Céng ph¸t sinh 5 6.150.000 4 4.920.000 Tån 2 2.460.000 Ng­êi lËp sæ ( ký, hä tªn ) KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn ) B¶ng 26: sæ chi tiÕt NLVL,CCDC C«ng ty CP§T x©y dùng Ng©n Hµng Sæ chi tiÕt NLVL Th¸ng 5 /2005 Tªn, quy c¸ch vËt liÖu: quÇn ¸o BHL§ DiÒn gi¶i Ngµy N-X NhËp XuÊt Tån SL §G TT SL §G TT SL §G TT Tån kho 40 85.000 3.400.000 NhËp kho 18/5 50 85.000 4.250.000 XuÊt kho 19/5 50 85.000 4.250.000 … … … … …. … … …. … … … Céng ph¸t sinh 75 6.375.000 80 6.800.000 Tån 35 2.975.000 Ng­êi lËp sæ ( ký, hä tªn ) KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn ) B¶ng 27: B¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån kho NLVL – CCDC B¶ng tæng hîp nhËp –xuÊt – tån vËt liÖu C«ng ty CP§T x©y dùng Ng©n Hµng Th¸ng 5 n¨m 2005 TK 152 STT Tªn vËt t­ §VT ®¬n gi¸ D­ ®Çu th¸ng NhËp trong th¸ng XuÊt trong th¸ng Tån cuèi th¸ng SL TT SL TT SL TT SL TT - NVL chÝnh(1521) 1 S¾t D12 Kg 80.000 500 40.000.000 400 32.000.000 800 64.000.000 100 8000.000 … … … … … … …. … …. … …. - NVL phô(1522) 2 S¬n tr¾ng AE9092 Kg 42000 200 8.400.000 300 12.600.000 250 10.500.000 250 10.800.000 …. … … … …. … …. … …. …. …. 3 Vßi t¾m sen Joden Bé 270.800 5 1.354.000 60 16.248.000 55 14.894.000 10 2.708.000 …. … …. … …. … …. … …. … …. Tæng B¶ng tæng hîp NhËp – xuÊt – tån C«ng ty CP§T x©y dùng Ng©n Hµng Th¸ng 5 n¨m 2005 TK 153 STT Tªn vËt t­ §VT ®¬n gi¸ D­ ®Çu th¸ng NhËp trong th¸ng XuÊt trong th¸ng Tån cuèi th¸ng SL TT SL TT SL TT SL TT 1 M¸y hµn TQ15K C¸i 1.230.000 1 1.230.000 5 6.150.000 4 4.920.000 2 2.460.000 …. … …. … …. … … … ….. … …. 2 QuÇn ¸o BHL§ Bé 85000 40 3.400.000 75 6.375.000 80 6.800.000 35 2.75.000 …. … …. … …. … …. … …. … …. Tæng 4) kÕ to¸n tæng hîp nhËp, xuÊt, tån kho nguyªn vËt liÖu,c«ng cô dông cô KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®i ®éi cïng víi viÖc theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m vËt liÖu vÒ gi¸ trÞ vµ sè l­îng. do ®ã cong ty ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p KKTX nh»m ph¶n ¸nh ghi chÐp 1 c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc vµ cã hÖ thèng vÒ t×nh h×nh nhËp xuÊt tån c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu,c«ng cô dông cô trªn tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ trªn c¬ së c¸c chøng tõ nhËp xuÊt.Tµi kho¶n kÕ to¸n ®­îc sö dông thùc tÕ t¹i c«ng ty lµ: - TK 152: “ nguyªn liÖu vËt liÖu” - TK 153: “ c«ng cô dông cô” §Ó ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh nhËp xuÊt c«ng ty cßn sö dông 1 sè tµi kho¶n liªn quan nh­: TK 111,TK112,TK 414, TK 311, TK 331, TK 621, TK 627, TK 641, TK 642. a) KÕ to¸n tæng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu,c«ng cô dông cô Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng viÖc mua vËt liÖu c«ng cô dông cô ®­îc diÔn ra th­êng xuyªn nhanh gän trªn c¬ së thuËn mua võa b¸n.th«ng th­êng ®èi víi 1 sè ®¬n vÞ cung cÊp nguyªn liÖu vËt liÖu,c«ng cô dông cô quen thuéc cña c«ng ty, th× mçi khi c«ng ty cã nhu cÇu mua nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, c¨n cø vµo giÊy tê ®Ò nghÞ ®­îc Gi¸m §èc ký duyÖt th× ®¬n vÞ b¸n sÏ cung cÊp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo yªu cÇu cña c«ng ty vµ c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n víi ng­êi b¸n sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh, h×nh thøc thanh to¸n cã thÓ b»ng tiÒn mÆt hoÆc tiÒn göi ng©n hµng, nÕu mua nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô víi khèi l­îng Ýt võa ph¶i th× còng cã thÓ thanh to¸n ngay. KÕ to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô nhËp kho nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô do mua ngoµi: + Ngµy 9/5 mua 250kg s¾t D12 cña c«ng ty thÐp vµ vËt t­ x©y dùng víi gi¸ ch­a thuÕ lµ 80.000®/kg, thuÕ suÊt GTGT 10%, ch­a thanh to¸n víi ng­êi b¸n Nî TK1521: 20.000.000 Nî TK 133: 2.000.000 Cã TK 331: 22.000.000 + Ngµy 10/5 mua 180kg s¬n tr¾ng AE9092cña c«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi víi gi¸ ch­a thuÕ lµ 42000®/kg, thuÕ suÊt GTGT 10%, ch­a thanh to¸n víi ng­êi b¸n. Nî TK 1522: 7.560.000 Nî TK 133: 756.000 Cã TK 331: 8.316.000 + Ngµy 12/5 mua 20 bé vßi t¾m sen cña c«ng ty TNHH Lý Ngäc víi gi¸ mua ch­a thuÕ lµ 270.800®/bé, thuÕ suÊt GTGT 10%, ch­a thanh to¸n cho ng­êi b¸n. Nî TK 152: 5.416.000 Nî TK 133: 541.600 Cã TK 331: 5.957.600 + Ngµy 15/5 mua 3 chiÕc m¸y hµn TQ15K cña c«ng ty CPPT&T víi gi¸ mua ch­a thuÕ lµ 1.230.000®/chiÕc, thuÕ suÊt GTGT 10%, thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt. Nî TK 153: 3.690.000 Nî TK 133: 369.000 Cã TK 111: 4.059.000 + Ngµy 18/5 mua 50 bé quÇn ¸o BHL§ cña c«ng ty may Mai Chi, víi gi¸ ch­ thuÕ lµ 85000®/ bé, thuÕ suÊt GTGT 10%, thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt Nî TK 153: 4.250.000 Nî TK 133: 425.000 Cã TK 111: 4.675.000 kÕ to¸n tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô Hµng ngµy khi nhËn ®­îc chøng tõ xuÊt kho kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ph¶i ph¶n ¸nh ngay kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng kú kÕ to¸n. + Ngµy 11/5 xuÊt 300kg s¾t D12 ®Ó s¶n xuÊt, trÞ gi¸ xuÊt lµ: 24.000.000 Nî TK 621: 24.000.000 CãTK 152: 24.000.000 + Ngµy 13/5 xuÊt 160kg S¬n Tr¾ng AE9092 ®Ó phôc vô s¶n xuÊt, trÞ gi¸ xuÊt: 6.720.000 Nî TK 621: 6.720.000 Cã TK 152: 6.720.000 + Ngµy 14/5 xuÊt 25 bé vßi t¾m sen Joden cho bé phËn qu¶n lý, trÞ gi¸ xuÊt: 6.770.000 Nî TK 627: 6.770.000 Cã TK 152: 6.770.000 + Ngµy 17/5 xuÊt 2 chiÕc m¸y hµn TQ15K cho bé phËn s¶n xuÊt, trÞ gi¸ xuÊt: 2.460.000 Nî TK 621: 2.460.000 Cã TK 153: 2.460.000 + Ngµy 19/5 xu¸t 50 bé quÇn ¸o BHL§ cho bé phËn s¶n xuÊt, trÞ gi¸ xuÊt: 4.250.000 Nî TK 627: 4.250.000 Cã TK 153: 4.250.000 §èi víi c¸c nghiÖp vô mua chÞu vËt t­ kÕ to¸n ph¶i theo dâi chi tiÕt c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ®ã b»ng c¸ch më sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n ( Nî Tk 331 ). C¬ së ®Ó ghi vµo sæ nµy lµ c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n mua hµng (ho¸ ®¬n b¸n hµng cña ng­êi b¸n ) vµ theo dâi c¸c kho¶n ph¶i tr¶ theo tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng. Sæ chi tiÕt ph¶i tr¶ ng­êi b¸n TK 331: “ C«ng ty thÐp vµ vËt t­ x©y dùng” Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu th¸ng 25.500.000 Ph¸t sinh trong th¸ng 9/5 Mua s¾t D12 152 20.000.000 133 2.000.000 16/5 Mua S¾t D14 152 17.850.000 133 1.785.000 21/5 Thanh to¸n b»ng TGNH 112 30.900.000 24/5 Thanh to¸n b»ng TM 111 7.600.000 Céng ph¸t sinh 38.500.000 41.635.000 D­ cuèi th¸ng 14.259.000 Sæ chi tiÕt ph¶i tr¶ ng­êi b¸n TK 331: “ C«ng ty s¬n tæng hîp hµ néi” Th¸ng5 n¨m 2005 Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu th¸ng 8.500.000 Ph¸t sinh trong th¸ng 10/5 Mua s¬n tr¾ng AE9092 152 7.560.000 133 756.000 13/5 Mua s¬n tr¾ng AE9092 152 7.560.000 133 756.000 23/5 Thanh to¸n b»ng TGNH 112 15.450.000 25/5 Thanh to¸n b»ng TM 111 4.300.000 Céng ph¸t sinh 19.750.000 11.969.100 D­ cuèi th¸ng 9.550.000 Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu th¸ng 3000.000 Ph¸t sinh trong th¸ng 12/5 Mua vßi t¾m sen Joden 152 5.416.000 133 541.600 14/5 Mua vßi t¾m sen Joden 152 4.790.000 133 479.000 26/5 Thanh to¸n b»ng TGNH 112 7.100.000 27/5 Thanh to¸n b»ng TM 111 2.850.000 Céng ph¸t sinh 9.950.000 11.226.600 D­ cuèi th¸ng 2.300.000 Sæ chi TiÕt ph¶i tr¶ ng­êi b¸n TK 331: “ c«ng ty TNHH Lý Ngäc” Tõ sæ chi tiÕt ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cña tõng nhµ cung cÊp vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp TK331 – “ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n” Sæ kÕ to¸n tæng hîp TK 331: “ ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n” Th¸ng 5 n¨m 2005 STT Tªn nhµ cung cÊp D­ ®Çu th¸ng Ghi cã TK331, ghi nî TK liªn quan Ghi Nî TK331, ghi cã TK liªn quan D­ cuèi kú Nî Cã 152 153 133 Céng 111 112 Céng Nî cã 1 C«ng ty thÐp vµ VTXD 25.500.000 29.850.000 1.985.000 31.835.000 7.600.000 18.900.000 26.500.000 14.259.000 … … … … … … … … … … … … 2 C«ng ty s¬n tæng hîp hµ néi 4.500.000 10.881.000 1.088.100 11.969.100 4.300.000 15.450.000 19.750.000 6.550.000 … … … … … …. … … … … … … 3 C«ng ty TNHH Lý Ngäc 3000.000 7.731.000 773.100 8.504.100 2.850.000 7.100.000 9.950.000 2.300.000 … … … … … … … … … … … … Céng 48.706.500 60.580.000 40.227.600 35.590.000 NhËt ký mua hµng n¨m 2005 Th¸ng 5 n¨m 2005 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi cã TK331 Tµi kho¶n ghi nî 152 153 156 TK kh¸c SH NT Sè hiÖu Sè tiÒn 9/5 9/5 Mua s¾t D12 22.000.000 20.000.000 133 2.000.000 10/5 10/5 Mua s¬n tr¾ng AE9092 8.316.000 7.560.000 133 756.000 12/5 12/5 Mua vßi t¾m sen Joden 5.957.600 5.416.000 133 541.600 13/5 13/5 Mua s¬n chèng rØ 3.653.100 3.321.000 133 332.100 14/5 14/5 Mua vßi t¾m sen 2.546.500 2.315.000 133 231.500 15/5 15/5 Mua m¸y hµn TQ15K 4.059.000 3.690.000 133 369.000 16/5 16/5 Mua s¾t D14 19.618.500 17.835.000 133 1.783.500 19/5 19/5 Mua quÇn ¸o BHL§ 4.675.000 4.250.000 133 425.000 Céng 70.825.700 56.447.000 7.940.000 6.670.200 NhËt ký chi tiÒn n¨m 2005 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi cã TK111 Ghi nî c¸c TK 153 331 Tµi kho¶n kh¸c SH NT Sè hiÖu Sè tiÒn 15/5 15/5 Mua m¸y hµn TQ15K 4.059.000 3.690.000 133 369.000 18/5 18/5 Mua quÇn ¸o BHL§ 4.675.000 4.250.000 425.000 24/5 24/5 Tr¶ cho c«ng ty s¾t vµ VTXD 7.600.000 7.600.000 25/5 25/5 Tr¶ cho c«ng ty s¬n tæng hîp HN 4.300.000 4.300.000 27/5 27/5 Tr¶ cho c«ng ty TNHH Lý Ngäc 2.850.000 2.850.000 Céng 23.484.000 7.940.000 14.750.000 794.000 NhËt ký chung n¨m 2005 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i Sè hiÖu tµi kho¶n Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã 9/5 01 9/5 Mua s¾t D12 cña c«ng ty thÐp vµ VTXD 152 133 331 20.000.000 1.000.000 21.000.000 11/5 01 11/5 XuÊt s¾t D12 ®Ó phôc vô s¶n xuÊt 621 152 24.000.000 24.000.000 10/5 02 10/5 Mua s¬n tr¾ng AE9092 cña c«ng ty s¬n tæng hîp HN 152 133 331 7.560.000 756.000 8.316.000 13/5 02 13/5 XuÊt s¬n tr¾ng AE ®Ó phôc vô sx 621 152 6.720.000 6.720.000 12/5 03 12/5 Mua vßi t¾m sen Joden cña c«ng ty TNHH Lý Ngäc 152 133 331 5.416.000 541.600 5.957.600 14/5 03 14/5 XuÊt vßi t¾m sen Joden cho bé phËn qu¶n lý 627 152 6.770.000 6.770.000 15/5 04 15/5 Mua m¸y hµn TQ15K cña c«ng ty CPPT&T 153 133 111 3.690.000 369.000 4.059.000 17/5 04 17/5 XuÊt m¸y hµn TQ15K cho bé phËn sx 621 153 2.460.000 2.460.000 18/5 05 18/5 Mua quÇn ¸o BHL§ cña c«ng ty may Mai chi 153 133 111 4.250.000 425.000 4.675.000 19/5 05 19/5 XuÊt quÇn ¸o BHL§ cho bé phËn sx 627 153 4.250.000 4.250.000 Céng chuyÓn sang trang sau 83.957.600 83.957.600 Sæ c¸i n¨m 2005 Tªn tµi kho¶n: nguyªn vËt liÖu sè hiÖu: 152 trang sè:09 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC Tµi kho¶n ®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã D­ ®Çu th¸ng 90.750.000 9/5 01 9/5 Mua s¾t D12 cña c«ng ty thÐp vµ VTXD 331 20.000.000 11/5 01 11/5 XuÊt s¾t D12 ®Ó phôc vô s¶n xuÊt 621 7.560.000 10/5 02 10/5 Mua s¬n tr¾ng AE9092 cña c«ng ty s¬n tæng hîp HN 331 24.000.000 12/5 02 12/5 xuÊt s¬n tr¾ng AE9092 621 5.416.000 13/5 03 13/5 Mua vßi t¾m sen Joden 331 6.720.000 14/5 03 14/5 XuÊt vßi t¾m sen Joden 627 … … … … … … … … Céng ph¸t sinh 105.976.000 95.087.000 D­ cuèi th¸ng 101.630.000 Sæ c¸i n¨m 2005 Tªn tµi kho¶n: c«ng cô dông cô Tµi kho¶n: 153 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC Tµi kho¶n ®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã D­ ®Çu th¸ng 21.750.000 15/5 15/5 Mua m¸y hµn TQ15K 111 3.690.000 18/5 18/5 Mua quÇn ¸o BHL§ 111 4.250.000 17/5 17/5 XuÊt m¸y hµn TQ15K 621 2.460.000 19/5 19/5 XuÊt quÇn ¸o BHL§ 627 4.250.000 … … … … … … … … Céng ph¸t sinh 8.940.000 11.710.000 D­ cuèi th¸ng 18.980.000 Ch­¬ng III Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty CP§T x©y dùng Ng©n Hµng I nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL t¹i c«ng ty CP§T x©y dùng Ng©n Hµng C«ng ty x©y dùng ng©n hµng ;µ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng víi s¶n phÈm chñ yÕu lµ c«ng tr×nh d©n dông cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian sö dông l©u dµi vµ mang tÝnh cè ®Þnh, n¬i s¶n xuÊt s¶n phÈm còng ®ång thêi lµ n¬i sau nµy khi s¶n phÈm hoµn thµnh ®­îc ®­a vµo sö dông vµ ph¸t huy t¸c dông. Qu¸ tr×nh tõ khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cho ®Õn khi hoµn thµnh c«ng tr×nh bµn giao vµ ®­a vµo sö dông th­êng lµ dµi. Do ®ã vÊn ®Ò qu¶n lý, gi¸m s¸t thi c«ng lµ ®iÒu hÕt søc quan träng, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò qu¶n lý vËt liÖu v× vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt, cã ¶nh h­ëng lín ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh còng nh­ mü quan cña s¶n phÈm.C«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nãi riªng cña c«ng ty ®ang ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ hoµn thiÖn h¬n, ®¸p øng yªu cÇu tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay. Qua thêi gian thùc tËp ta c«ng ty CP§T x©y dùng Ng©n Hµng em nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty cã ­u nh­îc ®iÓm sau: - C«ng ty ®· ¸p dông kÕ to¸n trªn m¸y nªn viÖc tÝnh to¸n qu¶n lý vËt t­, khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n gi¶m nhiÒu, ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin ®èi víi yªu cÇu qu¶n lý cña ®¬n vÞ vµ c¸c ®èi t­îng cã liªn quan kh¸c + phßng kÕ to¸n cã thÓ cung cÊp th«ng tin mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi cho ban l·nh ®¹o phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. + kÕ to¸n cã thÓ ®­a ra b¸o c¸o vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo theo yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. - Bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ hîp lý, ph©n c«ng c¸c nhiÖm vô chøc n¨ng cña tõng ng­êi rÊt cô thÓ, râ rµng gãp phÇn n©ng cao c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n NVL nãi riªng. - HÖ thèng kho: c«ng ty ®· tæ chøc ë mçi ®éi, mçi c«ng tr×nh mét kho gióp cho viÖc thu mua dù tr÷, b¶o qu¶n thuËn lîi. C¸c kho th­êng n»m ngay t¹i c«ng tr×nh nªn dÔ dµng ®­a vËt liÖu vµo thi c«ng. Tõ ®ã gióp cho viÖc qu¶n lý NVL ®­îc tèt h¬n. - Phßng kÕ to¸n c«ng ty ®· x©y dùng hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n, c¸ch thøc ghi chÐp, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n mét c¸ch khoa häc, ®óng víi môc ®Ých vµ yªu cÇu cña chÕ ®é kÕ to¸n míi. §iÒu nµy lµm gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin ®èi víi yªu cÇu qu¶n lý cña ®¬n vÞ vµ c¸c ®èi t­îng liªn quan kh¸c. §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kÕ to¸n tr­ëng cïng l·nh ®¹o c«ng ty trong viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, cô thÓ nh­ sæ s¸ch kÕ to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp nguyªn vËt liÖu. C«ng ty tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt NVL theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. KÕ to¸n ghi chÐp t×nh h×nh biÕn ®éng NVL ®­îc kÕt hîp gi÷a sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp mét c¸ch râ rµng, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ hîp lý. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn c«ng ty cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh trong viÖc h¹ch to¸n NVL, nh­ lµ viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ cßn chËm, kiÓm tra gi¸m s¸t ch­a chÆt chÏ …. C«ng ty cÇn kh¾c phôc vµ c¶i tiÕn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý NVL ngµy cµng cao. II. mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL t¹i c«ng ty CP§T x©y dùng Ng©n Hµng ®Ó ph¸t huy ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm ®· cã ®ång thêi ph¸t huy ®­îc nh÷ng nh­îc ®iÓm trong kÕ to¸n em xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn nhú¨m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL t¹i c«ng ty. 1. Quy ®Þnh thêi gian lu©n chuyÓn chøng tõ C«ng t¸c lËp chøng tõ ban ®Çu lµ c¸c chøng tõ ®­îc lËp ngay khi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Nã lµ c¬ së ph¸p lý cho viÖc ghi chÐp c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ th× c¸c c«ng ty x©y dùng nãi riªng vµ ngµnh x©y dùng nãi chung ®Þa bµn thi c«ng cña hä n»m r¶i r¸c ë kh¾p n¬i, víi nhiÒu c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh lín nhá kh¸c nhau, do vËy mµ viÖc cËp nhËt chøng tõ còng kh«ng ®­îc kÞp thêi, vÊn ®Ò nµy còng g©y ra kh«ng Ýt khã kh¨n cho phßng kÕ to¸n 2.H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu hiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dôngh×nh thøc kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn.Ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ph¶i theo dâi liªn tôc t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån vËt t­ trªn sæ kÕ to¸n nh­ng ®Õn cuèi th¸ng cuèi quý kÕ to¸n ®éi míi kiÓm kª chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n. Trong khi kÕ to¸n c«ng ty ch­a theo dâi chÝnh x¸c l­îng vËt t­ thùc tÕ ®­a vµo thi c«ng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh. Trªn thùc tÕ nguån cung cÊp vËt t­ cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh lµ kh¸c nhau, cã thÓ c«ng ty mua chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh hoÆc do ®éi tù mua t¹i ®Þa ph­¬ng kh«ng th«ng qua c¬ quan kiÓm tra gi¸m s¸t dÉn ®Õn gi¸ c¶ bÞ chªnh lÖch do ®ã kÕ to¸n cÇn quan t©m chÆt chÏ vÊn ®Ò nµy. kÕt luËn Víi néi dung nghiªn cøu tr×nh bµy ë trªn, chóng ta nhËn thÊy r»ng kÕ to¸n NVL, CCDC cã vai trß v« cïng quan träng trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng. C«ng viÖc nµy kh«ng mÊy dÔ dµng, nã ph¶i cã sù phèi hîp gi÷a nhiÒu bé phËn nh­ phßng kÕ to¸n, c¸c kÕ to¸n ®éi, xÝ nghiÖp vµ c¸c kho ë c¸c c«ng tr×nh ….TÇm quan träng cña phÇn hµnh chÝnh kÕ to¸n nµy thÓ hiÖn ë chç nã lµ 1 bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin cµn thiÕt cho viÖc lËp kÕ ho¹ch thu mua NVL, tiÕn hµnh s¶n xuÊt v.v…. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng, kh«ng ngõng ph¸t triÓn lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n nh­ng chÝnh sù thay ®æi cña nÒn kinh tÕ l¹i lµ ®ßn bÈy gióp cho doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n lµ cÇn thiÕt cho mçi doanh nghiÖp. Nã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n, ®ång thêi ®Ó gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ qu¶n lý tèt h¬n ho¹t ®éng chñ yÕu cña m×nh ®¶m b¶o lµm ¨n cã l·i mµ vÉn thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc,víi ng­êi lao ®éng vµ n©ng cao ®êi sèng c«ng nh©n viªn. Trong thêi gian thùc tËp tai c«ng ty CP§T x©y dùng Ng©n Hµng, kÕt hîp gi÷a nghiªn cøu lý luËn vµ t×m hiÓu thùc tÕ em nhËn thøc râ tÇm quan träng vµ tÝnh phøc t¹p cña c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung còng nh­ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng, em ®· nªu nh÷ng ­u ®iÓm, nh÷ng tån t¹i trong viÖc qu¶n lý h¹ch to¸n NVL ë c«ng ty vµ còng ®Ò ra mét sè ý kiÕn nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i ®ã. Do thêi gian thùc tËp kh«ng nhiÒu kh¶ n¨ng nghiªn cøu cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. KÝnh mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸n bé trong c«ng ty, cïng c¸c b¸c, c¸c chÞ trong phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®Ó ®Ò tµi cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn thÞ Quý, phßng kÕ to¸n c«ng ty CP§T x©y dùng Ng©n Hµng ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP đầu tư xây dựng Ngân Hàng.DOC
Luận văn liên quan