Đề tài Vai trò của báo chí trong đời sống xã hội hiện nay

MỤC LỤC Phần I: Mở đầu Phần II: Nội dung 1. Khái niệm về vai trò 2. Những vai trò của nhà báo trong đời sống xã hội 2.1. Vai trò về chính trị 2.2. Vai trò của báo chí là công cụ của Đảng và Nhà nước, các tổ chức đoàn thể xã hội và là tiếng đàn của nhân dân 2.3. Là công cụ hữu hiệu để quản lý và cải cách điều hành xã hội 2.4. Báo chí giáo dục định hướng tư tưởng chính trị vững vàng cho quần chúng nhân dân để ủng hộ chế độ xã hội chủ nghĩa 2.5. Vai trò định hướng và tạo lập dư luận 2.6. Về kinh tế 2.7. Là cầu nối giữa các doanh nghiệp 2.8. Thúc đẩy kinh tế phát triển 2.9. Về văn hoá 3. Các vai trò khác. 3.1. Bảo vệ quyền lợi của người lao động, góp phần phát triển doanh nghiệp 3.2. Báo chí chống tệ nạn mại dâm và tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ 3.3. Báo chí trong việc nâng cao vai trò tuyên truyền về người tốt việc tốt III. Kết luận

pdf13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 4873 | Lượt tải: 49download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vai trò của báo chí trong đời sống xã hội hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfVai trò của báo chí trong đời sống xã hội hiện nay.pdf
Luận văn liên quan