Đồ án Dự án cải tạo hệ thống cấp nước thị trấn Phước Long

GiớI THIệU CHUNG i- Điều kiện địa hình. I.1.Điều kiện tự nhiên. I.1.1 - Vị trí địa lý. - Thị trấn Phước Long huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu nằm ở phía đông bắc của tỉnh Bạc Liêu . - Phía Bắc giáp với tỉnh Kiên Giang ,phía Tây với tỉnh Cà Mau ,phía Đông giáp với xã Vĩnh Phú Đông và phía Nam giáp với xã Vĩnh Phú Tây tỉnh Bạc Liêu. - Thị trấn bị chia cắt bởi hai con kênh xáng Phụng Hiệp thành các khu vực rõ rệt. I.1.2 - Đặc điểm khí hậu. Thị trấn thuộc vùng nhiệt đới gió mùa ,thời tiết trong năm chia thành 2mùa rõ tệt - Mùa khô tư tháng 12đến tháng 4. - Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. - Nhiệt độ trung bình năm từ 250C đến 270C. - Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối là 360C và thấp nhất tuyệt là 18.80C. - Tổng giời nắng trung bình / năm là :2313giờ - Tổng giời nắng lớn nhất / năm là: 2510 giờ - Tổng giời nắng nhỏ nhất / năm là: 2116 giờ - Lượng mưa trung bình năm từ 1600mm đến 1800mm - Trong đó lớn nhất / năm 2107mm và nhỏ nhất / năm 1477mm. - Lượng nước bốc hơi trung bình / năm từ 180-220mm. - Độ ảm trung bình năml à 85%. - Hướng gió : mùa khô gió đông nam , mùa mưa gió tây nam. I.1.3- Đặc điểm thuỷ văn - Thị trấn có một con sông chạy qua, con sông này đã được nạo vét sâu,rộng hơn ,nhưng còn nhỏ .rộng trug bình 120m sâu 4m và bị nhiễm mặn quanh năm . - Về mùa mưa mực nước cao nhất 1.8m thường xuyên từ 1.4-1.6m.Về mùa khô mực nước từ 0.7m – 0.8m. - Lưu lượng trung bình năm là 75 m3 /s - Độ pH =6.5- 8 - Hàm lượng BOD = 2mg/l - Nhiệt độ t0 = 190C I.1.4- Địa hình. Địa hình tương đối bằng phẳng ,độ dó địa hình không đáng kể. Cấu tạo địa chất : + Lớp đất sét dẻo có độ sâu 1.4m + Lớp bùn sét có chiều sâu 1.4- 25m +Lớp sét có chiều sâu 25 – 32m. Sét dẻo và bùn sét thuộc loại đất yếu ,xây dựng không thuận lợi . I.2-Đặc điểm xã hội . I.2.1- Dân số. Phước Long gồm 3 dân tộc Kinh ,Khơ Me và Hoa Trong đó người kinh chiếm đa số Dân số thống kê đến năm 2000 của thị trấn là : 23800 người. I.2.2- Tình hình kinh tế - Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. - Thị trấn có 1 nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh nên cũng giải quyết được phần nào số lao động của thị trấn . - Tiểu thủ công nghiệp ,có 12hợp tác xã ,16 tổ hợp và 1 số cơ sở tưnhân . - Nói chung thị trấn có 1 nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh và là thế mạnh của huyện còn lại là chưa phát triển . - Nông nghiệp đó là lĩnh vực phát triển mạnh ,sản lương tăng dần lên hàng năm. - Thương nghiệp và dịch vụ tổng hợp :Phước Long là trung tâm buôn bán của huyệnvà khu vực lân cận . II. ĐIÊù KIện hiện trạng II.1 Hiện trạng xây dựng. Nhà ở của thị trấn tập trung chủ yếu ở ven kênh xáng Phụng Hiệp và khu trung tâm chợ. Hiện nay đang phát triển dần dọc theo trục chính của thị trấn nối liền với quốc lộ 1A.Tiếp giáp địa phận nội thị chủ yếu là đất nông nghiệp. II.2 Hiện trạng giao thông. + Về giao thông đối ngoại : - Trị trấn có 1trục lộ rộng 12m nối liền với quốc lộ 1A + Về giao thông đối nội : - Đường trong thị trấn hầu hết là các trục đường nhỏ, trung bình là rộng 8m - Hệ thống cầu vượt qua kênh chủ yếu giải quyết cho người đi bộ ,vận chuyển thô sơ và xe tải trọng nhỏ. Bên cạnh đó còn có 1 số công trình công cộng ,hành chính tương đối ổn định có thể sử dụng lâu dài như bệnh viện trường học . Nhà máy chế biến thuỷ sản . II.3 Hiện trạng hệ thống cấp và thoát nước. II.3.1 Cấp nước. Hiện tại thị trấn phước long chưa có hệ thống cấp nươc sinh hoạt (mới vừa khoan xong nhưng chưa hoạt động ) Trong khi đó mức độ tăng trưởng và mức độ xây dựng của thị trấn tăng nhanh nhất là thời gian gần đây do tỉnh minh hải tách thành 2 tỉnh cà mau và Bạc Liêu. Dân số trong thị trấn khá đông ,một số hộ tự khoan giếng khai thác kinh doanh cho các hộ xung quanh ,thậm chí còn có một số hộ còn sử dụng nước ao hồ . Nói chung nhu cầu dùng nước của thị trấn là khá lớn vì vậy cần đầu tư xây duụng hệ thoóng cấp thoát nước cho thị trấn là rất cần thiết nhằm đảm bảo sức khoẻ ,vệ sinh và từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân. II.3.2- Thoát nước. Trước đây do điều kiện nước ta trải qua nhiều cuộc chiến tranh .Nền kinh tế nước ta còn nghèo nàn lạc hậu nên việc xây dựng và phát triến đo thị còn hạn chế .Mặt khác dân cư của thị trấn còn ít và thưa thới .Các nghành tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển .Do vậy thị trấn phước long cũng như các vùng khác hầu như thoát nước chung vào hệ thống thoát nưóc mưa của thị trấn .Thị trấn chưa có trạm xủ lý nước bẩn gây ra ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường của thị trấn. III. định hướng phát triển đến năm 2020 III. 1 - Định hướng phát triển không gian đô thị . Thị trấn được quy hoạch thành các khu vực phân bố xung quanh ở 2 con kênh gồm các khu vực chức năng . + Khu hành chính bố trí xen kẽ ở các khu + khu trung tâm thương nghiệp ,dịch vụ thì tập trung về 1 khu . + khu trường học ,bệnh viện ,cây xanh Nhà ở khu dân cư :Tổ chức nhiều dạng nhà ở để phù hợp với yêu cầu sư dụng Nhà ở phố :Xây dựng dọc theo các trục đường phố trong thị trấn . Nhà ở thương mại : Xây dựng trong các khu thương nghiệp .

doc55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1659 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Dự án cải tạo hệ thống cấp nước thị trấn Phước Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1.3 = 1.3 * 90000 = 11700 m3 / ngµy ®ªm. - L­îng n­íc tÝnh to¸n cho giê dïng n­íc max. = = = 784.875 m3 /h. Trong ®ã : + - HÖ sè dïng n­íc kh«ng ®iÒu hoµ ngµy . = * = 1.4 * 1.15 = 1.61 + - HÖ sè kÓ ®Õn møc ®é tiÖn nghi cña c«ng tr×nh vµ chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c XNCN , = 1.4 1.5 chän = 1.4 + - HÖ sè kÓ ®Õn sè d©n trong khu d©n c­ , víi d©n c­ = 50000 = 1.15 . II.1.2 - N­íc t­íi. Do ch­a cã sè liÖu cô thÓ vÒ diÖn tÝch cÇn t­íi nªn chän l­îng n­íc t­íi b»ng 8% . ( theo 20 TCN 33 – 85 ). Qt­íi = = 936 m3 /ng.®ªm. - Trong ®ã l­îng n­íc t­íi c©y chiÕm 40% QTC = = 374.4 m3 /ng.®ªm. - L­îng n­íc röa ®­êng chiÕm 60% . QR§= = 561.6m3 /ng.®ªm. II.1.3 - N­íc c«ng nghiÖp cña nhµ m¸y I. XÝ nghiÖp I lµm viÖc 2 ca cã ph©n x­ëng nãng . II1.3.1- N­íc sinh ho¹t cöa c«ng nh©n lµm viªc t¹i xÝ nghiÖp . QCN = ( m3 /ng ) Trong ®ã : + qCN – Tiªu chuÈn n­íc sinh ho¹t trong XNCN tÝnh cho 1 ng­êi 1 ca qCN = 45 l/ ng­êi ca. + Kgiê - HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ giê víi Kgiênãng = 2.5 + NCa – Sè c«ng nh©n trong 1 ca .Sè c«ng nh©n trong XN lµ 600 ng­êi mµ XN lµm viÖc 2 ca vËy 1 ca cã 300 ng­êi . + n – Sè ca lµm viÖc n = 2 VËy : QCN = = 68m3 /ngµy. II.1.3.2- N­íc t¾m cña c«ng nh©n khi tan ca Do ®Æc ®iÓm vÖ sinhcña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ nhãm II.b ( lµm bÈn quÇn ¸o vµ tay ch©n ) nªn sè ng­êi sö dông lµ 14 ng­êi / vßi t¾m hoa sen . Qhs = = = 10 m3 ngµy . Trong ®ã : + N – Sè c«ng nh©n trong ca ,N = 600 ng­êi . + t – Thêi gian t¾m hoa sen ,t = 45 phót = 2700s + qhs – L­u l­îng cho 1 vßi t¾m = 300 l /h = 0.083 l /s . Qhs = = 10 m3 ngµy . II.1.3.3 - N­íc s¶n xuÊt . XÝ nghiÖp lµm viÖc 2 ca mçi ca 8h vËy 2ca = 16h. QSX = 1600 m3 /ngµy = = 100m3 /h. II.1.4. N­íc c«ng nghiÖp cña nhµ m¸y II . XÝ nghiÖp II lµm viÖc 3 ca vµ kh«ng cã ph©n x­ëng nãng II.1.4. 1- N­íc sinh ho¹t cöa c«ng nh©n lµm viªc t¹i xÝ nghiÖp . QCN = ( m3 /ng ) Trong ®ã : + qCN – Tiªu chuÈn n­íc sinh ho¹t trong XNCN tÝnh cho 1 ng­êi 1 ca qCN = 25 l/ ng­êi ca. + Kgiê - HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ giê víi Kgiêl¹nh = 3 + NCa – Sè c«ng nh©n trong 3 ca .NCa = 660ng­êi + n – Sè ca lµm viÖc n = 3 QCN = = 50 m3 /ngµy. II.1.4.2- N­íc t¾m cña c«ng nh©n khi tan ca. Do ®Æc ®iÓm vÖ sinhcña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ nhãm I .a ( kh«ng lµm bÈn quÇn ¸o vµ tay ch©n ) nªn sè ng­êi sö dông lµ 30 ng­êi / vßi t¾m hoa sen . Qhs = = = 5m3 ngµy . Trong ®ã : + N – Sè c«ng nh©n trong 3 ca ,N = 660 ng­êi . + t – Thêi gian t¾m hoa sen ,t = 45 phót = 2700s + qhs – L­u l­îng cho 1 vßi t¾m = 300 l /h = 0.083 l /s . II.1.4.3 - N­íc s¶n xuÊt . XÝ nghiÖp lµm viÖc 3ca mçi ca 8h vËy 3ca = 24h. QSX = 1200 m3 /ngµy = = 50m3 /h. II.1.5 - Tæng kÕt l­u l­îng. + = 11700m3 /ngµy ®ªm. + QT­íi = QTC + QR§ = 374.4 + 561.6 = 936 m3 /nngµy ®ªm + QCN = QCNI + QCNII + QhsI + QhsII + QSXI + QSXII = 68 + 50 +10 +5 +1600 +1200 = 2933 m3/ng.®ªm. II.2 - C«ng suÊt tr¹m xö lý. II.2.1- C«ng suÊt cña tr¹m b¬m II . QII = (a * ) + QT­íi + QCN * 1.1 Trong ®ã: + a – HÖ sè dù phßng kÓ ®Õn sù t¨ng tr­ëng c«ng nghiÖp cña ®Þa ph­¬ng trong t­¬ng lai lÊy a = 1.1 + b – HÖ sè rß rØ lÊy b = 1.1 + QT­íi – Tæng l­îng n­íc t­íi . + QCN – Tæng l­îng n­íc cña 2 XN VËy : QII = = 19733 m3/ngµy ®ªm. II.2.2 - C«ng suÊt tr¹m b¬m I. QI = QII* KXL = 19733 * 1.09 = 21696 m3 /ng.®ªm . Trong ®ã : + QII- C«ng suÊt tr¹m b¬m I. + KXL – HÖ sè kÓ ®Õn l­îng n­íc thÊt tho¸t vµ röa läc trong b¶n th©n tr¹m xö lý theo 20 TCN 33 – 85 ,KXL = 1.1 II.2.3 - Ph©n bè l­u l­îng n­íc tiªu thô theo c¸c giê trong ngµy. Ta cã c«ng suÊt cña tr¹m b¬m II , QII = 21696 m3/ ng.®ªm,lµ c«ng suÊt cã tÝnh ®Õn sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña ®Þa ph­¬ng vµ hÖ sè rß rØ . §Ó ph©n bè l­u l­îng n­íc tiªu thô tõng giê trong ngµy ta lËp b¶ng tÝnh to¸n ®Ó ph©n bè l­u l­îng cña c¸c giê thµnh % tr¹m b¬m II , qua ®ã ta ®­îc l­u l­îng % cña c¸c giß trong ngµy . §Ó lËp b¶ng ta c¨n cø vµo Kgiê lµ hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ giê cña khu d©n c­ vµ c¸c XNCN. Ta cã : + cña l­u l­îng n­íc sinh ho¹t = 1.61 talÊy b»ng = 1.7 + Kgiê cña XN I cã ph©n x­ëng nãng = 2.5 + Kgiê cña XN II kh«ng cã ph©n x­ëng nãng = 3 Nh÷ng hÖ sè Kgiê trªn ta tra b¶ng phô lôc II - H­íng dÉn §AMH – trang 55. - N­íc sinh ho¹t khu d©n c­ mçi giê x a ( hÖ sè dù phßng ) - N­íc ph©n bè theo ca lµm viÖc . - N­íc t­íi ®­êng , t­íi c©y ph©n bè theo giê cña 2 lÇn t­íi trong ngµy . - N­íc t¾ cña c«ng nh©n trong XN ph©n bè theo giê sau 1 ca lµm viÖc. Qua b¶ng ph©n bè l­u l­îng theo giê trong ngµy ta thÊy : + Giê dïng n­íc lín nhÊt trong m¹ng . Qgiêmax = 6.62 % Qng.®ªm ( ë 13 – 14h ) Qgiêmax = = 1306.77 m3/h. + Giê dïng n­íc nhá nhÊt lµ. Q giêmin = 1.28 % Qng.®ªm = 252.71 m3/h. ( B¶ng ph©n phèi l­u l­îng xem trang bªn ) . iii.3 – X¸c ®Þng dung tÝch ®µI vµ dung tÝch bÓ chøa . 3.1- X¸c ®Þnh dung tÝch ®iÒu hoµ cña ®µi. §Ó x¸c ®Þnh W®h = ta dùa vµo chÕ ®é tiªu thô n­íc tõng giê trong ngµy cña thÞ trÊn ,qua dã ta chän chÕ ®é b¬m II sao cho s¸t víi chÕ ®é tiªu thô trong ngµy ®Ó cho W®h lµ nhá nhÊt . Chän 2 cÊp b¬m cho tr¹m b¬m II lµ ( 2% vµ 6% ) vµ lËp b¶ng tÝnh theo ph­¬ng ph¸p thèng kª ta cã ®­îc dung tchs ®Iòu hµo cña ®µi n­íc . Ta cã : W®h = ( 1.2 = 3.53 ) = 4.73 Qng.®ªm W®h = 934 m3 3.2 - X¸c ®Þnh dung tÝch ®µi n­íc. Wh = W®h + WCC15 Trong ®ã : WCC15 = ( m3 ) + WCC15 – L­îng n­íc dù tr÷ ch÷a ch¸y trong 15 ‘ cña ®¸m ch¸y + qCC – Tiªu chuÈn cho 1 ®¸m ch¸y qCC = 25 l/ s + Sè ®¸m ch¸y n = 2. WCC15 = = 45 m3 VËy : W® = 934 + 45 = 979 m3 . 3.3 – X¸c ®Þnh ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao cña ®µi n­íc . Ta cã quan hÖ gi÷a D vµ H0 cña ®µi H0 / D = 0.7 H0 = 0.7D W® = 0.7D = 0.785 D2 * 0.7D = 0.55D3 D = = = 12.12 m. H0 = 0.7 D = 0.7 * 12.12 = 8.5m - ChiÒu cao x©y dùng ®µi HXD 0.25 + H0 + 0.2 Trong ®ã : + 0.25 – ChiÒu cao tÝnh ®Õn líp cÆn ®äng l¹i ë ®¸y ®µI . + 0.2 – ChiÒu cao thµnh ®µI tõ mÆt n­íc lªn . HXD = 0.25 + 8.5 + 0.2 = 8.95 m 3.4 - X¸c ®Þnh dung tÝch cña bÓ chøa. ë phÇn x¸c ®Þnh cña W®h cña ®µi ta chän ®­îc chÕ ®é b¬m cña tr¹m b¬m II lµ 2% vµ 6% Qng.®ªm nªn viÖc x¸c ®Þnh dung tÝch W®hbÓ ta dùa vµo chÕ ®é b¬m nµy .Dïng ph­¬ng ph¸p biÓu ®å ®Ó x¸c ®Þnh dung tÝch W®hbÓ Ta cã chÕ ®é b¬m cña tr¹m b¬m I lµ . Q = §©y lµ chÕ ®é b¬m 1 cÊp . ChÕ ®é b¬m cña tr¹m b¬m II lµ 2 cÊp : + CÊp I : 2% Qng.®ªm b¬m trong 11h. + CÊp II : 6% Qng.®ªm b¬m trong 13h. Do ®ã : W®hbÓ = ( 6% - 4.17% ) * 13h = 23.8% Qng.®ªm HoÆc = ( 4.17% - 2% ) * 11h = 23.8% Qng.®ªm W®hbÓ = m3. BiÓu ®å x¸c ®Þnh dung tÝch bÓ chøa 3.5 - X¸c ®Þnh dung tÝch bÓ chøa . Wbc = W®hbÓ + WCC3h + Wb.th©n Trong ®ã : + WCC3h – l­îng n­íc ch÷a ch¸y trong 3h. WCC3h = ( m3 ) - qCC – Tiªu chuÈn n­íc cho 1 ®¸m ch¸y qCC = 25 l/s - n – Sè ®¸m ch¸y x¶y ra ®ång thêi n =2 WCC15 = = 540 m3. + Wb.th©n - l­u l­îng n­íc dù tr÷ cña b¶n th©n tr¹m xö lý (m3 ) Wb.th©n = 5% Qng.®ªm = 986.65 m3 VËy : Wbc = 4693.45 + 540 + 986.65 = 6220 m3 Chän 2 bÓ mçi bÓ cã dung tÝch : W1bc = = 3110 m3. Chän bÓ chøa h×nh ch÷ nhËt : H = = 8.72m. Ch­¬ng iii thiÕt kÕ m¹ng l­íi cÊp n­íc III.1 – Ph­¬ng ¸n v¹ch TuyÕn m¹ng l­íi . Theo ®Þnh h­íng qui ho¹ch cña thÞ trÊn Ph­íc Long ®Õn giai ®o¹n ng¾n n¨m 2010 . Tuy nhiªn khi thiÕt kÕ m¹ng l­íi cÊp n­íc cã tÝnh ®Õn vÊn ®Ò t¨ng c­êng ®­êng kÝnh èng nh»m dù phßng ph¸t triÓn cho giai ®o¹n sau .V× thÕ giai ®o¹n ®Çu thiÕt kÕ m¹ng l­íi cÊp n­íc non t¶i. ¸p dông ®­îc gi¶iph¸p nµy th× vèn ®Çu t­ ban ®Çu cho ®­êng èng cao nh­ng sÏ tr¸nh ®­îc viÖc ®µo l¾p èng ph¸t triÓn cho giai ®o¹n sau ,¸p lùc b¬m giai ®o¹n ®Çu sÏ thÊp v× vËy sÏ gi¶m ®­îc chi phÝ ®Iön n¨ng cho b¬m. * C¬ së v¹ch tuyÕn m¹ng l­íi . - Dùa trªn mÆt b»ng qui ho¹ch thÞ trÊn n¨m 2010 . - §Þa h×nh bÞ chia c¾t bëi con kªnh Phông HiÖp . - L« ®Êt do UBND huyÖn cÊp ®Ó x©y dùng tr¹m xö lý . *M¹ng l­íi cÊp n­íc thÞ trÊn v¹ch ra ®­îc dùa trªn nguyªn t¾c : - Bao trïm lªn tÊt c¶ c¸c ®iÓm tiªu thô n­íc . - §­êng èng ng¾n nhÊt cã lîi vÒ mÆt thuû lùc vµ qu¶n lý dÔ dµng . - Ph¶i tÝnh ®Õn dù phßng sù ph¸t triÓn cña thÞ trÊn cho giai ®o¹n sau . III.2 – C¸c ph­¬ng ¸n v¹ch tuyÕn m¹ng l­íi . 2.1 – Ph­¬ng ¸n I . - V¹ch m¹ng vßng bao chïm lªn tÊt c¶ c¸c khu d©n c­ , ®iÓm tiªu thô n­íc. - Khu d©n c­ ®­îc chia thµnh 6 vßng víi tuyÕn èng cã tæng chiÒu dµi L1 = 11300m. - TuyÕn èng v­ît qua 2 cÇu vµ t¹o thµnh 2 khu vùc cÊp n­íc . + ¦u ®iÓm : - CÊp n­íc ®­îc ®¶m b¶o liªn tôc . Ph­¬ng tiÖn thuû lùc tèt . §­êng èng x©y dùng Ýt . Qu¶n lý gi¶m . + Nh­îc ®iÓm : - Cã nh÷ng ®o¹n èng kh«ng tËn dông hÕt ®­îc kh¶ n¨ng phôc vô cña ®­êng èng . 2.2 – Ph­¬ng ¸n II. V ndsakjgh¸dflkghladfghjldaghdfgldau §Ò xuÊt ph­¬ng ¸n Qua so s¸nh 2 ph­¬ng ¸n trªn ta thÊy : - ph­¬ng ¸n I cã gi¸ thµnh x©y dùng thÊp h¬n ph­¬ng ¸n II - ®iÖn n¨ng tiªu thô cña ph­¬ng ¸n 2 cao h¬n ph­¬ng ¸n I - Nh­ vËy ta chän ph­¬ng ¸n I ®Ó x©y dùng . - tuy nhiªn ta còng cÇn kh¾c phôc 1 sè nh­îc ®IÓm + èng qua cÇu + CÇn ®Æt mçi khu vùc 1 ®ång hå ®o l­­ l­îng TÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l­íi cÊp n­íc i. – TÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l­íi cÊp n­íc giê dïng n­íc max. 1.-X¸c ®Þnh l­u l­îng däc ®­êng ®¬n vÞ . qd.®.®vÞ = Trong giê dïng n­íc max trong thÞ mtrÊn tiªu thô 6.62% Qng.®ªm trong ®ã tr¹m b¬m cÊp II lµ 6% Qng.®ªm cßn l¹i 0.62% Qng.®ªm th× ®µI bæ xung. Trong ®ã ; + Qvµo = Qb¬m + Q®µi = 6% + 0.62 % = 328.88 + 33.99 = 362.86 l /s. + QT.trung = QSXXNI + QSXXNII - QSXXNI = 100 m3/h = 27.8 l/s - QSXXNII = 100 m3/h = 13.9 l/s QT.trung = 27.8 + 13.9 = 41.7 l/s + L : Tæng chiÒu dµi ®­êng èng trong m¹ng L = 11300m. VËy : qd.®.®vÞ == 0.02842 l /s 2. X¸c ®Þnh l­u l­îng däc ®­êng . qd.® = qd.®.®vÞ * L ( l/ s ). §Ó tiÖn x¸c ®Þnh ta lËp b¶ng x¸c ®Þnh qd.® trªn mçi ®o¹n èng trong m¹ng nh­ sau : §o¹n èng ChiÒu dµi L ( m ) qd.®.®vÞ ( l/s ) qd.®= qd.®.®vÞ*L (l/s) 1- 2 700 0.02842 19.90 2 - 7 380 0.02842 10.80 1 - 6 300 0.02842 8.52 6 - 7 900 0.02842 25.58 2 - 3 200 0.02842 5.68 3 - 4 780 0.02842 22.16 4 - 5 650 0.02842 18.47 4 - 8 470 0.02842 13.35 5 - 9 470 0.02842 13.35 7 - 8 450 0.02842 12.79 8 - 9 670 0.02842 19.03 10 -11 700 0.02842 19.90 10 - 14 325 0.02842 9.24 11 - 12 670 0.02842 19.03 11 - 15 330 0.02842 9.38 14 - 15 700 0.02842 19.90 12 - 16 330 0.02842 9.38 15 - 16 650 0.02842 18.47 12 - 13 650 0.02842 18.47 13 - 17 325 0.02842 9.24 16 - 17 650 0.02842 18.47 3. X¸c ®Þnh l­u l­îng t¹i c¸c nót . Ta dïng c«ng thøc : qnót = 0.5 * qd.® qd.® : Tæng l­u l­îng däc ®­êng cña c¸c ®o¹n èng thuéc nót §Ó tiÖn x¸c ®Þnh l­u l­îng ra t¹i mçi nót ta lËp b¶ng x¸c ®Þnh . Nót §oan èng thuéc nót qd.® ( l/s ) qnót = 0.5 * qd.® 1 1 - 2 1 - 6 19.90 8.52 14.21 2 2 - 1 2 - 3 2 - 7 19.90 5.68 10.8 18.19 3 3 - 2 3 - 4 5.68 10.8 13.92 4 4 - 3 4 - 5 4 - 8 22.16 18.48 13.35 26.99 5 5 - 4 5 - 9 18.48 13.35 15.92 6 6 - 1 6 - 7 8.52 25.58 17.05 7 7 - 2 7 - 6 7 - 8 10.8 25.58 12.79 24.585 8 8 - 4 8 - 7 8 - 9 13.35 12.79 19.03 22.585 9 9 - 5 9 - 8 13.35 19.03 16.19 10 10 - 11 10 - 14 19.90 9.24 14.57 11 11 - 10 11 - 12 11 - 15 19.90 19.03 9.38 24.16 12 12 - 11 12 - 13 12 - 16 19.03 18.48 9.38 23.45 13 13 - 12 13 - 17 18.48 9.24 13.86 14 14 - 10 14 - 15 9.24 19.90 14.57 15 15 - 11 15 - 14 15 - 16 9.38 19.90 18.48 23.88 16 16 - 12 16 - 15 16 - 17 9.38 18.48 18.48 23.17 17 17 - 13 17 - 16 9.24 18.48 13.86 4. TÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l­íi cÊp n­íc giê dïng n­íc max. M¹ng l­íi cÊp n­íc thÞ trÊn cã 6 vßng dùa trªn l­u l­îng nót ®· x¸ ®Þnh tiÕn hµnh tÝnh to¸n thuû lùc dùa trªn ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tõng vßng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt theo 1000i . Toµn bé c¸c tuyÕn èng ®Òu sö dông èng gang . Khi ®iÒu chØnh sao cho h cña mçi vßng 0.5 . Cßn h vßng bao < 1.5 lµ ®¹t yªu cÇu . B¶NG TÝNH TO¸N THUû LùC CHO Giê DïNG N¦íc max Vßng §o¹n èng L(m) D(mm) V(m/s) Q(l/s) 1000i h=1000ixL/1000 h vßng I 1_2 700 400 0.98 123.65 3.43 2.401 0.0289 2_7 380 200 0.64 20.46 3.78 1.4364 1_6 300 450 1.395 225 6.005 1.8015 6_7 900 250 0.56 27.95 2.23 2.007 II 2_3 200 350 0.87 85 3.30 0.66 -0.2159 3_4 780 350 0.73 71.08 2.38 1.8564 4_8 470 200 0.45 14.5 2.03 0.9541 2_7 380 200 0.64 20.46 3.78 1.4364 7_8 450 200 0.74 23.825 5.00 2.25 III 4_5 650 250 0.59 29.59 2.476 1.6094 -0.0650 5_9 470 200 0.43 13.67 1.8208 0.8557 4_8 470 200 0.45 14.5 2.03 0.9541 8_9 670 200 0.49 15.74 2.3524 1.5761 IV 10_11 700 400 0.85 108 2.69 1.883 -0.01891 11_15 330 250 0.47 23.5 1.65 0.5445 10_14 325 300 0.79 57.43 3.33 1.0822 14_15 700 300 0.59 42.86 1.9488 1.3641 V 11_12 670 300 0.83 60.34 3.5374 2.3700 0.0750 12_16 330 200 0.67 21.5 4.15 1.3695 11_15 330 250 0.47 23.5 1.65 0.5445 15_16 650 250 0.85 42.48 4.8 3.12 VI 12_13 650 200 0.48 15.39 2.28 1.482 -0.2937 13_17 325 200 0.46 14.75 2.09 0.6792 12_16 330 200 0.67 21.5 4.15 1.3695 16_17 650 200 0.41 13.01 1.67 1.0855 KiÓm tra h vßng bao: h vßng bao = §o¹n (1 – 2) + (2 – 3) + (3 – 4) + (4 – 5) + (5 – 9) + (13 – 17) - §o¹n (1 – 6) + (10 – 14) + (14 – 15) + (15 – 16) + (16 – 17) = (2.401 + 0.66 + 1.8564 + 1.6094 + 0.8557 + 0.6792) – (1.8015 + 1.0822 + 1.3641 + 3.12 + 1.0855) h vßng bao = 0.3916 < 1.5 §¹t yªu cÇu . 5 . X¸c ®Þnh chiÒu cao ®µi n­íc. H§µi = Znhµ - Z§µi + HCTnhµ + h® Trong ®ã : + H§µi – ChiÒu cao x©y dùng ®µin­íc tÝnh tõ mÆt ®Êt ®Õn bÇu ®µi(m) . + Znhµ - Cèt mÆt ®Êt t¹i ng«i nhµ bÊt lîi , Znhµ = 4.0m + Z§µi - Cèt mÆt ®Êt t¹i vÞ trÝ ®µi n­íc Z§µi = 5.7m. + HCTnhµ - ¸p lùc cÇn thiÕt t¹i ng«I nhµ bÊt lîi (nhµ 4 tÇng ) HCTnhµ = 22m . + h® - Tæng tæn thÊt ¸p lùc trªn ®­êng èng tõ ®µi ®Õn ng«i nhµ bÊt lîi (m) h® = h§(1 – 2) + h§ (2 – 3) + h§(3 – 4) + h§(4 – 5) h§(5 – 9) + h§(13 – 17) = 2.401 + 0.66 + 1.8564 + 1.6094 + 0.8557 + 0.6792 =8.06m VËy H§µi = 4 - 5.7 + 22 + 8.06 = 28.36m * X¸c ®Þnh ¸p lùc b¬m trong giê dïng n­íc max: Hb¬mmax = Znhµ - Zb¬m + HCTnhµ + h® Trong ®ã : + Znhµ - Cèt mÆt ®Êt t¹i ng«i nhµ bÊt lîi , Znhµ = 4.0m + Zb¬m - Cèt trôc m¸y b¬m Zb¬m = 5.5m. + HCTnhµ - ¸p lùc cÇn thiÕt t¹i ng«i nhµ bÊt lîi (nhµ 4 tÇng ) HCTnhµ = 22m . + h® - Tæng tæn thÊt ¸p lùc trªn ®­êng èng tõ tr¹m b¬m ®Õn ng«i nhµ bÊt lîi (m). h® = h§(TB- 1) + h§(1 - 2) + h§ (2 - 3) + h§(3 - 4) + h§(4 - 5) h§(5 - 9) + h§(13 - 17) = 0.4 + 2.401+ 0.66 + 1.8564 + 1.6094 + 0.8557 + 0.6792 = 8.46m VËy Hb¬mmax = 4 - 5.5 + 22 + 8.46 = 28.96m. II. TÝnh to¸n thuû lùc MLCN giê dïng n­íc max vµ cã ch¸y . Theo phÇn x¸c ®Þnh dung tÝch bÓ chøa ta cã sè ®¸m ch¸y x¶y ra ®ång thêi t¹i nót 16 vµ 17 ,theo tiªu chuÈn th× tiªu chuÈn cho 1 ®¸m ch¸y lµ 25 l/ s . Do ®ã : QCC = QSHmax + QCC Trong ®ã : + QSHmax = 6.62% Qng.®ªm = 6.62% * 19733 = 362.86 l/.s. + QCC = qCC * n = 25 * 2 = 50 l/s. QCC = 362.86 + 50 = 412.86 l/s. Thêi gian ®Çu(15 phót) cã ch¸y ®µi n­íc sÏ bæ sung cho ®Õn khi c¹n s¹ch ®µi .Sau ®ã tr¹m b¬m II sÏ bæ sung cho ®Õn khi dËp t¾t ®¸m ch¸y ,lóc ®ã TB II sÏ b¬m víi l­u l­îng ch÷a ch¸y lµ 412.86 l/s. Trong m¹ng l­íi cÊp n­íc nµy ta sö dông hÖ thèng ch÷a ch¸y ¸p lùc thÊp do ®ã ¸p lùc b¬m giê dïng n­íc max vµ maý b¬m cøu ho¶ chung víi m¸y b¬m cøu ho¶ . Tr¹m b¬m cÊp II lµm viÖc víi 2 chÕ ®é lµ 6% vµ 2% Qngµy ®ªm. 6% Qng.®ªm = 6% * 19733 = 328.88 l/s. 2% Qng.®ªm = 2% * 19733 = 109.62 l/s. Sö dông 3 m¸y b¬m ch¹y ®ång thêi trong giê dïng n­íc max nªn l­u l­îng mçi b¬m lµ : = 109.62 l/s. Khi giê dïng n­íc min ch¹y 1 b¬m víi l­u l­îng lµ 109.62 l/s. Khi cã ch¸y ch¹y 3 b¬m vµ 1 b¬m ch÷a ch¸y B¶NG TÝNH TO¸N THUû LùC Giê DïNG N¦íc max + Cã ch¸y §o¹n èng L(m) D(mm) V(m/s) Q(l/s) 1000i h=1000ixL/1000 h vßng 1_2 700 400 1.09 136.5 4.15 2.905 0.0948 2_7 380 200 0.7 22.5 4.51 1.7138 1_6 300 450 1.64 262.15 8.15 2.445 6_7 900 250 0.57 28.5 2.31 2.079 2_3 200 350 0.98 95.81 4.128 0.8256 0.1809 3_4 780 350 0.84 81.89 3.082 2.4041 4_8 470 200 0.56 18.0 3.00 1.41 2_7 380 200 0.7 22.5 4.51 1.7138 7_8 450 200 0.82 26.415 6.10 2.745 4_5 650 250 0.74 36.9 3.70 2.405 -0.0067 5_9 470 200 0.65 20.98 3.97 1.8659 4_8 470 200 0.56 18.0 3.00 1.41 8_9 670 200 0.68 21.83 4.28 2.8676 10_11 700 400 1.06 133.53 3.984 2.7888 0.1062 11_15 330 250 0.62 31.0 2.69 0.8877 10_14 325 300 0.94 68.5 4.61 1.49825 14_15 700 300 0.74 53.93 2.96 2.072 11_12 670 300 1.08 78.37 5.951 3.9877 0.1811 12_16 330 200 1.05 34.0 9.67 3.1911 11_15 330 250 0.62 31.0 2.69 0.8877 15_16 650 250 1.21 61.05 9.40 6.11 12_13 650 200 0.65 20.92 3.96 2.574 0.3135 13_17 325 200 1.04 33.68 9.503 3.0886 12_16 330 200 1.05 34.0 9.67 3.1911 16_17 650 200 0.59 19.08 3.32 2.158 + ¸p lùc b¬m trong giê dïng n­íc max vµ cã ch¸y: §èi víi thÞ trÊn Ph­íc Long ta chän hÖ thèng ch÷a ch¸y ¸p lùc thÊp Ta cã: HBcc = Znhµcc – Zb + HCTcc + (m) Trong ®ã : Znhµcc = 4.0 (m) Zb = 5.9 (m) HCTcc = 10 (m ) Lµ ¸p lùc tèi thiÓu cÇn thiÕt cho ®­êng èng :Tæng tæn thÊt ¸p lùc trªn ®­êng èng trªn m¹ng theo tuyÕn bÊt lîi m = hd(tr¹m b¬m II -1) + hd(1-2) + hd(2-3) + hd(3-4) + hd(4-5) + hd(5-9) + hd(13-17) = 0.4 + 2.2.905 + 0.8265 +2.404 +2.405 + 1.8659 + 3.08867 +13.88 m HBcc = 4 - 5.9 + 10 +13.88 = 22 m III. KIÓM TRA §IÒU KIÖN CÊP N¦íc cña tuyÕn èng dÉn tõ tr¹m b¬m II ®Õn m¹ng l­íi : Trong phÇn tÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l­íi ta ®· chän tuyÕn èng chuyÓn dÉn chung tõ TB cÊp II ®Õn m¹ng l­íi gåm 400dµi 100m. Gi¶ sö khi mét trong hai èng bÞ h­ háng n­íc sÏ chÈy theo ®­êng kia vµo ®¶m b¶o cho cÊp n­íc liªn tôc ,tuy nhiªn viÖc ®ãng l¹i hoµn toµn mét ®­êng èng ®Ó söa ch÷a vµ dån n­íc sang ®­êng èng kia sÏ g©y ra t×nh tr¹ng tæn thÊt ¸p lùc trong èng t¨ng lªn vµ l­u l­îng gi¶m ®i ®¸ng kÓ . Theo quy ph¹m 33 – 85 quy ®Þnh khi h­ háng th× Qsù cè 70% QSH V× vËy nÕu muèn l­u l­îng kh«ng gi¶m nhiÒu ®¶m b¶o mét vÞ trÝ nhÊt ®Þnh Ta chia hai tuyÕn èng dÉn thµnh nhiÒu ®o¹n ng¾n vµ nèi víi nhau b»ng c¸c ®o¹n èng nèi . Cô thÓ ë tr­êng hîp nµy ta chia èng dÉn thµnh 4 ®o¹n, mçi ®o¹n dµI 20 m vµ nèi víi nhau b»ng 4 ®o¹n nèi. Ta cã s¬ ®å sau : CH¦¥NG ii ThiÕt kÕ s¬ bé Tr¹m xö lý n­íc sinh ho¹t thÞ trÊn ph­íc long i I.1. §¸nh gi¸ chÊt l­îng nguån n­íc ngÇm. ®Æc ®Iªªmdddddd Tõ c¸c sè liÖu vÒ thµnh phÇn tÝnh chÊt n­íc nguån, qua c¸c phiÕi khoan th¨m dß cña liªn ®oµn 8 §Þa chÊt thuû v¨n ta cã b¶ng ph©n tÝnh møc n­íc theo gi¸ trÞ trung b×nh c¸c thµnh phÇn nguyªn tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng n­íc .Qua phÇn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng nguån n­íc cho thÊy thÞ trÊn Ph­íc Long, tØnh B¹c Liªu sÏ sö dông nguån n­íc ngÇm ®Ó khai th¸c. STT C¸c chØ tiªu chÊt l­îng n­íc NGUåN Gi¸ trÞ Ghi chó 1 §é ®ôc 0 2 §é mµu 0 3 NhiÖt ®é 27oC 4 PH 6,85 5 Hµm l­îng s¾t (mg/l) 22 6 Trong ®ã : 82,5% Fe2+(mg/l) 18,15 7 17.5%Fe3+(mg/l) 3,85 8 Hµm l­îng Mn2+(mg/l) 1,0 9 §é cøng (o dH) 10,6 10 COD (mg/lO2) 0,96 11 §é kiÒm (mgdl/l) 2,52 12 Cl- (mg/l) 10,65 13 NO2- (mg/l) 0,92 14 NO3- (mg/l) 0 15 PO43- (mg/l) 2,4 16 SO42- 4,6 17 NH4+ 1,07 18 Fluo F (mg/l) 0,81 19 Mg2+ (mg/l) 1,2 20 CO32- (mg/l) 0,55 21 Na+ (mg/l) 0 22 Ca2+ (mg/l) 55 23 HCO3- (mg/l) 156 II.2.X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu cßn thiÕuXaxxxa : Dùa trªn kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu n­íc ta nhËn thÊy cßn thiÕu hai chØ tiªu +) p : Tæng hµm l­îng muèi (mg/l) +)Nång ®é CO2 : L­îng Dioxide cacbon hoµ tan trong n­íc (mg/l) 1.X¸c ®Þnh p : Ta x¸c ®Þnh p theo c«ng thøc : p = åMe+ + åAe- + 0,13.[HCO3-] + 1,4.[Fe2+] + SiO32- Trong ®ã : åMe+ - Tæng nång ®é cña ion d­¬ng kh«ng kÓ ®Õn Fe2+ åMe+ = [Ca2+] + [Mg2+] = 44 + 21.72 = 65.72 mg/l åAe- - Tæng nång ®é ion ©m kh«ng kÓ ®Õn [HCO3-] vµ [SiO32-] åAe- = [SO42-] + [Cl-] = 240 + 14 = 254 mg/l VËy p = 254 +65.72 + ( 0.13 * 226.96 ) +1.4 * 4 + 0 =354.82 mg/l 2. X¸c ®Þnh l­îng CO2O tù do trong n­íc nguån : L­îng CO2 tù do trong n­íc nguån phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nh­ ; to,Ki ,pH, p. Trong ®ã : to =27oC P =354.82 mg/l Ki=2,5 PH= 6,85 Ta tra biÓu ®å quan hÖ gi÷a Ki, CO2 vµ ®é pH trong n­íc ta cã : - Nång ®é cña CO2 = 50(mg/l) 3. §é cøng cña n­íc. 3.1.§é cøng toµn phÇn . + = + = 3.89mg®l / l Trong ®ã: + [Ca2+] Nång ®é ion Ca2+ cã trong n­íc [Ca2+] = 44mg / l + [Mg2+] Nång ®é ion Mg2+ cã trong n­íc [Mg2+] = 21.17mg / l 3.2.§é cøng c¸cbonn¸t. + = 3.72 mg / l. KÕt luËn : Hµm l­îng s¾t tæng hîp cao h¬n tiªu chuÈn (theo 20tcn 33-85 nång ®é s¾t < 0.3 mg / l. Theo kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu n­íc ta thÊy n­íc nguån cã 2 chØ tiªu sau kh«ng cã mÆt cho chÊt l­îng n­íc cÊp n­íc cho sinh ho¹t : + Hµm l­îng s¾t Fe2+ vµ Fe3+ lµ 22,0 mg/l. 20TCN 33-85 Quy ®Þnh lµ l­îng s¾t ph¶i nhá h¬n 0,3(mg /l) + Hµm l­îng Mn trong n­íc ngÇm lµ 1mg/l vµ 20TCN 33-85 Quy ®Þnh lµ l­îng Mn tiªu chuÈn cã trong n­íc cÊp lµ 0,2( mg /l) ii.3.x¸c ®Þnh ®é æn ®Þnh cña n­íc nguån sau khi lµm tho¸ng ii.3.1-X¸c ®Þnh ®é kiÒm sau khi lµm tho¸ng tacã Ki * = Ki – 0.036 [ Fe2+ ] = 2.5 – 0.036 ( 4 ) = 2.356 mg®l / l. Hµm l­îng CO2 vµ ®é pH sau khi lµm tho¸ng : Ta chän d©y chuyÒn c«ng nghÖ b»ng dµn m­a phun n­íc lªn bÒ l¾ng ®øng tiÕp xóc ®Ó ®¶m b¶o ®ñ thêi gian khö vµ thuû ph©n s¾t còng nh­ ®iÒu kiÖn ®Ó khö s¾t hoµn toµn, ta khèng chÕ l­îng CO2 cßn l¹i ®Ó n©ng ®é pH lªn kho¶ng 7.5. iI. S¬ bé chän d©y truyÒn c«ng nghÖ : Ta cã hai d©y truyÒn c«ng nghÖ nh­ sau 1.D©y truyÒn 1 Giµn m­a BÓ l¾ng tiÕp xóc BÓ läc hai líp VLL BÓ chøa N­íc Clo Nguån 2.D©y truyÒn 2 giµn m­a BÓ l¾ng tiÕp xóc BÓ chöa BÓ läc lÇn II khñ s¾t BÓ läc lÇn I khñ s¾t Läc Xu«i N­íc Nguån 3.D©y truyÒn 3 Läc Ng­îc giµn m­a BÓ l¾ng tiÕp xóc BÓ läc lÇn I khñ s¾t BÓ läc lÇn II khñ s¾t BÓ chøa N­íc Nguån 3.®¸nh gi¸ ­u nh­îc ®IÓm cña ba s¬ ®å ®©y truyÒn c«ng nghÖ d©y truyÒn 1: Ph¹m vi øng dông : ChØ ¸p dông cho tr¹m sö lý cã c«ng suÊt tèi ®a lµ 100m3/h víi hµm l­îng Mn vµ s¾t £ 5mg/l . ( Theo c«ng thøc 5.[Mn] + 2.[Fe2+] £ 5mg/l - phô lôc 11-20tcn 33-85) Khi hµm l­îng Mn trong n­íc nguån cao h¬n th× lÊy chiÒu dµy hai líp vËt liÖu läc lµ Angtraxit vµ c¸t th¹ch anh víi chiÒu dµy lín h¬n hoÆc b»ng 1,5m TÝnh s¬ bé : Giµn m­a lµ c«ng tr×nh lµm tho¸ng tù nhiªn chøc n¨ng lµm giµu Oxi cho n­íc vµ khö khÝ CO2 trong n­íc. Cã thÓ tÝnh s¬ bé diÖn tÝch giµn m­a : F = Q/ qm (m2) Vµ ta ®­îc : F = 1250/10 =125(m2) Ta chän sè giµn m­a lµ hai nªn mçi giµn m­a cã diÖn tÝch lµ 63m2 . TÝnh kÝch th­íc mçi giµn m­a lµ 8.8(m) Nh­ vËy ta còng cã sè bÓ l¾ng tiÕp xóc lµ 2 vµ lo¹i bÓ l¾ng lµ lo¹i bÓ l¾ng ®øng, dung tÝch bÓ lµ: W= 1250.45/2.60 = 468,15(m3) LÊy chiÒu cao vïng l¾ng lµ 3m, 20 TCN 33-85 quy ®Þnh chiÒu cao vïng l¾ng vµo kho¶ng 1,5 - 3,5(m) Khi ®ã diÖn tÝch toµn phÇn cña bÓ l¾ng lµ 468,25 / 3 = 156(m2) Chän kÝch th­íc lµ 12,5 X 12,5(m) D¢Y TRUYÒn II Ph¹m vi øng dông dïng ®Ó cho c¸c tr¹m cã c«ng suÊt >100m3/h II. chän d©y truyÒn c«ng nghÖ Qua 2 s¬ ®å d©y truyÒn c«ng nghÖ xö lý n­íc ®· tr×nh bµy ë trªn ta thÊy c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cña c¶ hai d©y truyÒn ®Òu cã thÓ lùa chän kh¸ dÔ dµng theo c«ng suÊt nhµ m¸y. Do vËy viªc l­a chän gi¶i ph¸p c«ng nghÖ ë ®©y chØ tËp chung vµo bÓ läc : dïng bÓ läc 2 líp hay bÓ läc lµm hai ®ît. 1 ph¶i n©ng cao lªn chi phÝ ®iÖn n¨ng vµ chi phÝ cho x©y dùng sÏ cao lªn. MÆt kh¸c vÒ kÜ thuËt th× bÓ läc ng­îc sÏ kh«ng cho phÐp röa läc s¹ch nh­ bÓ läc xu«i. Do ®ã ta cÇn xe. 1. ®èi víi d©y truyÒn c«ng nghÖ I Dïng bÓ läc 2 líp vËt liÖu läc. ¦u ®iÓm : Khi dïng bÓ läc 2 líp vËt liÖu th× khèi tÝch c«ng tr×nh (bÓ läc) sÏ nhá vµ gi¶m ®­îc gi¸ thµnh x©y dùng Nh­îc ®iÓm : ChÊt l­îng n­íc sau khi sö lý sÏ kh«ng cao röa läc sÏ kh«ng s¹ch. CÊu t¹o bÓ läc sÏ phøc t¹p vµ ®ßi hái mét chÕ ®é qu¶n lý vËn hµnh ë tr×nh ®é cao. MÆt kh¸c bÓ läc 2 líp vËt liÖu sÏ kh«ng cã nhiÒu kh¶ n¨ng phôc vô cho c«ng suÊt 30000m3 theo thiÕt kÕ. Do cã hai líp vËt liÖu läc nªn trong qu¶ tr×nh röa läc dÔ dÉn ®Õn sù x¸o trén 2 lo¹i vËt liÖu lµm cho hiÖu qu¶ läc n­íc kh«ng cao. 2. §èi víi d©y truyÒn c«ng nghÖ II Dïng ph­¬ng ph¸p läc hai ®ît Khi bÓ läc lÇn 1 (khö s¾t) lµ bÓ läc ng­îc th× hiªu qu¶ khö s¾t kh¸ cao ®ã lµ ­u ®iÓm cña ph­¬ng ¸n nµy. Nh­îc ®iÓm : V× tæn thÊt ¸p lùc ë bÓ läc kh¸ cao do ®ã giµn m­a vµ bÓ l¾ng tiÕp xóc sÏ m xÐt kÜ tr­íc khi chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ. Khi bÓ läc lÇn I khö s¾t lµ bÓ läc xu«i : NÕu bÓ läc khö s¾t lµ bÓ läc xu«i th× hiÖu qu¶ khö s¾t kh«ng kh¸c g× so víi bÓ läc ng­îc. MÆt kh¸c do tæn thÊt thuû lùc ë bÓ läc xu«i nhá nªn giµn m­a vµ bÓ l¾ng tiÕp xóc sÏ cã chiÒu cao nhá vËy mµ gi¸ thµnh x©y dùng gi¶m, chi phÝ ®iÖn n¨ng gi¶m, qu¶n lý vËn hµnh dÔ dµng. KÕt LuËn : Qua viÖc so s¸nh s¬ bé vÒ kinh tÕ ®iÒu kiÖn vËn hµnh qu¶n lý hiÖu qu¶ cña c¸c d©y truyÒn c«ng nhgÖ, ta chän d©y truyÒn c«ng nghÖ sau ®Ó thiÕt kÕ : III. TÝnh to¸n THIÕT KÕ c«ng nghÖ c«ng tr×nh chÝnh d©y III.1 TÝnh to¸n giµn m­a Sá ®å cÊu t¹o: - HÖ thèng ph©n phèi n­íc ; - Sµn tung n­íc. - Sµn ®æ vËt liÖu - HÖ thèng thu tho¸t khÝ vµ ng¨n chøa n­íc - Sµn thu n­íc vµ èng thu n­íc * TÝnh to¸n dµn m­a : F = (m2) Trong ®ã : + F : Tæng diÖn tÝch giµn m­a øng víi c«ng suÊt thiÕt kÕ míi lµ 30000(m3/h) hay 1250(m3/h) + Q : L­u l­îng n­íc xö lý, 1250(m3/h) + qm : C­êng ®é m­a theo 20TCVN 33-85 th× c­êng ®é m­a lÊy kho¶ng 10 - 15 m3/m2-h. ë ®©y chän qm=10m3/m2-h. VËy F = = 90.4(m2) Dµn m­a ®­îc chia lµm nhiÒu ng¨n theo mét hµng vµ vu«ng gãc víi h­íng giã nh»m thu ®­îc nhiÒu O2 . f1 ng¨n = = 9.04 m2 Trong ®ã : + N : lµ sè ng¨n chän N = 10 ng¨n KÝch th­íc 1 ng¨n : L xB = 2.8 x 3.3 (m) Tæng diÖn tÝch bÒ mÆt tiÕp xóc dµn m­a . Ftx = (m3) Trong ®ã : + G : L­îng CO2 tù do cÇn khö (kg/h) + k : HÖ sè khö khÝ ( lÊy theo biÓu ®å h×nh5.8 ) Phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña n­íc,®­êng kÝnh vËt liÖu,ë ®©y t0=270C vµ vËt liÖu tiÕp xóc lµ than cèc víi ®­êng kÝnh lµ 24 mm.Tra biÓu ®å h×nh 5.8 ta ®­îc k = 0.093 Tra b¶ng trong h­íng dÉn ®å ¸n xö lý n­íc cÊp ta ®­îc Cbd = 27mg / l . + : Lùc ®éng trung b×nh cña qu¸ tr×nh khö kh¸c . Mµ G = Trong ®ã : + Ct : Nång ®é CO2 tÝnh to¸n øng víi ®é pH = 7.5 vµ ®é kiÒm cña n­íc nguån . Ct = Cbd * ( mg / l ) + Cbd : Nång ®é CO2 tù do øng víi P = 354.82 mg/l ; t0 = 200C ; Ki = 2.5mg®l / l , ta ®­îc Cbd = 27mg / l + C¨n cø vµo l­îng muèi hoµ tan lµ 354.82 mg /l tra b¶ng 5.1 Gi¸o tr×nh Xö lý n­íc cÊp cña TiÕn sÜ NguyÔn Ngäc Dung ta ®­îc = 0.95 + BiÕt nhiÖt ®é cña n­íc t0 = 270C ,tra b¶ng 5.2 = 0.93 Ct = 27 * 0.95 * 0.93 = 27.88 mg / l . Lóc nµy l­îng CO2 tù do ®¬n vÞ lÊy ®i khái n­íc ®Ó t¨ng ®é pH = 7.5 sÏ lµ: Cl = 1.64 * Fe2+ + ( Cd – Ct ) Cl = 1.64 * 15 .2 + 50 – 27.88 = 47.048 mg / l. * L­îng CO2 tù do cÇn khö lµ : G = = = 42.54Kg / h * Lùc ®éng trung b×nh vµ qu¸ tr×nh khö khÝ : Ctb = (kg/m3) Trong ®ã : Cmax=1.64* Fe2+ + C® = 1.64*15.2 + 50 =74.928 mg / l. Ctb = = = 0.0476 (kg/m3) * Tæng diÖn tÝch bÒ mÆt tiÕp xóc cña dµn m­a : Ftx = (m3) Ftx = = 9610 m2 * TÝnh khèi l­îng vËt liÖu tiÕp xóc : ftx : lµ diÖn tÝch ®¬n vÞ ,víi than cèc cã ®­êng kÝnh lµ d = 24mm th× ftx = 120 m2/m3 W = = = 80.083 m3 + ChiÒu cao tæng céng cña líp vËt liÖu tiÕp xóc trong dµn m­a . htx = = = 0.88 m ( tiÕt diÖn ngang cña dµn m­a ). + LÊy chiÒu cao líp vËt liÖu tiÕp xóc lµ 0.35 m . Theo TCN 33 – 85 th× nã vµo kho¶ng 0.3- 0.4 m , Chän sè l­îng sµn ®æ vËt liÖu tiÕp xóc lµ 4 tÇng,chiÒu cao mçi ng¨n lµ 0.8m,chiÒu cao ng¨n thu lµ 0.3. Tæng chiÒu cao giµn m­a sÏ lµ 3.5m. + L­u l­îng n­íc lªn mçi ng¨n cña giµn m­a lµ: q = = = 90.4m3 / h =25.11 l / s. Chän ®­êng kÝnh èng dÉn lªn dµn m­a b»ng thÐp D = 175 mm øng víi vËn tèc v = 1.1m/s (theo qui ph¹m v = 0.8- 1.2 m/s ) . Chän èng dÉn n­íc tõ sµn thu xuèng bÓ l¾ng D = 150 mm cã v = 1.28 m/ s ( theo qui ph¹m lµ 1.0 - 1.5 m/s ) . Chän ®­êng kÝnh èng n­íc röa sµn tung n­íc d = 20 mm víi kho¶ng c¸ch lµ 10 m víi 4 vßi phun bè trÝ vÒ 1 phÝa cña giµn m­a ( hmin = 10 m ) bè trÝ 8 èng tho¸t n­íc röa sµn d = 100mm ®Ó x¶ n­íc thau röa giµn m­a . III.2 TÝnh to¸n bÓ l¾ng tiÕp xóc. BÓ l¾ng tiÕp xóc cã chøc n¨ng l­u n­íc l¹i trong bÓ l¾ng tõ 30 - 45 phót ,t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh «xy ho¸ vµ thuû ph©n Fe diÔn ra hoµn toµn tr­íc khi ®­a sang bÓ läc . X¸c ®Þnh dung tÝch bÓ : W= ( m3) Trong ®ã : Q - C«ng suÊt tr¹m sö lý(m3/h) Q= 904 m/h T - Thêi gian l­u n­íc l¹i trong bÓ (phót), chän t=45phót. W = =678 m3 LÊy chiÒu cao vïng l¾ng cña bÓ lµ 2.7 m (theo 20 TCN 33-85 th× chiÒu cao vïng l¾ng lÊy vµo kho¶ng 1,5 -3,5 (m)). Tèc ®é n­íc d©ng trong bÓ (v)®­îc x¸c ®Þnh. V= = = 1 mm /s Tèc ®é nµy ®¶m b¶o theo quy ph¹m .20TCN 33-85. DiÖn tÝch toµn phÇn cña bÓ l¾ng tiÕp xóc: Ftp = = = 251.52 m3 Chia lµm 4 bÓ diÖn tÝch mçi bÓ lµ: f = = = 62.88 m3 L­îng n­íc qua mçi bÓ sÏ lµ : q = = 226 m3/ h = 62.77 l / s . Tèc ®é ch¶y qua èng trung t©m sÏ lµ 1.18/s th× ®­êng kÝnh èng trung t©m lµ D = 250 mm Tæng diÖn tÝch mçi bÓ kÓ c¶ èng trung t©m sÏ lµ : f + = 62.88 + = 62.93 m3 Chän bÓ cã kÝch th­íc lµ 8 x 8 = 64 m2 chiÒu cao vïng l¾ng b»ng 0.8 chiÒu cao phÇn h×nh trô. Htrô = = = 3.375 m. ChiÒu cao phÇn h×nh nãn lµ : Hnãn = = 4.52 m (0.4 lµ chiÒu réng hè thu cÆn ë ®¸y ) LÊy chiÒu cao b¶o vÖ lµ : HBV = 0.5 m Tæng chiÒu cao cña bÓ l¾ng tiÕp xóc sÏ lµ: H = Htrô + Hnãn + HBV = 3.37 + 4.52 + 0.5 = 8.4m. HÖ thèng m¸ng thu n­íc. Do diÖn tÝch bÓ l¾ng lµ 64 m2 nªn ®Ó thu n­íc ®· l¾ng ta dïng hÖ thèng m¸ng vßng ch¶y trµn xung quanh bÓ vµ 16 m¸ng h×nh nan qu¹t ch¶y tËp trung vµo m¸ng chÝnh. DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang cña m¸ng vßng . FV = ( m3) Trong ®ã : + Q = 226 m3 / h = 0.06277 m3 + v : vËn tèc n­íc ch¶y trong m¸ng v = 0.6 m / s FV = = 0.013 m2 ThiÕt kÕ m¸ng cã tiÕt diÖn ( 0.12 x 0.12 ) m . TiÕt diÖn ngang cña m¸ng nan qu¹t : Fq = = 0.00327 m2 Chän tiÕt diÖn m¸ng nan qu¹t ( 0.06 x 0.06 )m . iii.3- tÝnh to¸n bÓ läc. Tæng diÖn tÝch bÓ läc ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc F = ( m2 ) Trong ®ã : + Q - c«ng suÊt tr¹m xö lý Q = 21696 m3/ng® . + T - thêi gian lµm viÖc cña tr¹m trong 1 ngµy ®ªm lÊy b»ng T = 24 (h) + Vtb - Tèc ®é läc tÝnh to¸n ë chÕ ®é lµm viÖc b×nh th­êng (m/h) Theo TCN 33-85 ®iÒu 6.254 th× vtb=10(m/h) víi ®­êng kÝnh cì h¹t vËt liÖu läc lµ d = 0.7 - 0.8 mm . HÖ sè kh«ng ®ång nhÊt = 1 1.2 vµ chiÒu dµy líp vËt liÖu läc lµ 0.8 m .ë ®©y ta chän lµ Vtb = 6 m/h. + a - sè lÇn söa mçi bÓ trong 1 ngµy ®ªm ë chÕ ®é lµm viÖc b×nh th­êng ; chän a =2. + W - c­êng ®é n­íc söa läc (l/s-m2),chän w = 12 (l/s-m2) + T1 - thêi gian söa läc (giê) ,lÊy b»ng 0,1 (giê). + T2 - thêi gian ngõng bÓ läc ®Ó söa ; chän t2 = 0,35(giê) VËy : F = = 160.14 m2 Theo c«ng thøc tÝnh to¸n sè bÓ läc : = 0.5 = 6.2 bÓ Chän N = 6 bÓ KIÓm tra l¹i tèc ®é t¨ng c­êng víi ®iÒu kiÖn ®ãng 1 bÓ ®Ó röa . Vtc = vbt * Vtc = 6 * = 7.2 ( m3 / h ) .§¶m b¶o n»m trong kho¶ng t¨ng c­êng tõ 6 - 7.5 m3 / h . DiÖn tÝch 1 bÓ lµ : F1bÓ = = = 26.69 m2 Chän kÝch th­íc 1 bÓ lµ L*B =5.4*5 =27 m2 chiÒu cao toµn phÇn cña bÓ läc nhanh : Hbl = H® + hv + hn + hp (m) Trong ®ã : H® - ChiÒu cao líp sái ®ì lÊy theo b¶ng 4.7 GTXLNC cñaTS NguyÔn ngäc Dung H® = 0.7m hv - ChiÒu dÇy líp vËt liÖu läc lÊy theo b¶ng 4.6 hv =0.8m hn - ChiÒu dµy líp n­íc trªn mÆt líp vËt liÖu läc lÊy b»ng 2(m) hp - ChiÒu cao phô lÊy b»ng 0,5(m) VËy Hbl= 0.7 + 0.8 + 2 + 0.5 = 4.0(m). TÝnh to¸n hÖ thèng ph©n phèi n­íc röa läc Chän biÖn ph¸p röa läc b»ng giã n­íc kªt hîp, C­êng ®é n­íc röa läc lµ (12l/s-m2), c­êng ®é giã röa läc lµ: Wgiã=15 - 20 (l/s-m2) * L­u l­îng n­íc röa 1 bÓ läc : Qr = = 0.324 m3 /s. Chän ®­êng kÝnh èng chÝnh dÉn n­íc lµ dc=450(mm) víi vËn tèc n­íc trong èng chÝnh lµ 1,9 m/s (§¶m b¶o qui ph¹m <2m/s) * TÝnh sè èng nh¸nh cña 1 bÓ läc. LÊy kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c èng nh¸nh lµ 0.3 m (quy ph¹m 0.25 – 0.3 m) th× sè èng nh¸nh cña 1 bÓ läc lµ : m = *2 = *2 = 33 èng nh¸nh. L­u l­îng n­íc röa läc ch¶y trong mçi èng nh¸nh lµ qn = = 9.818 (l/s) Chän ®­êng kÝnh èng nh¸nh dn = 75 mm b»ng thÐp th× tèc ®é n­íc chÈy trong èng nh¸nh lµ vn = 1.81 m/s (n»m trong giíi h¹n cho phÐp 1.8 - 2 m/s ) Víi ®­êng kÝnh èng chÝnh D = 450 b»ng thÐp th× tiÕt diÖn ngang cña èng sÏ lµ : = = = 0.15896 m2 Tæng diÖn tÝch lç lÊy b»ng 35% diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña èng ( qui ph¹m cho phÐp tõ 30 – 35% ).Tæng diÖn tÝch lç ®­îc tÝnh lµ : = 0.35 * 0.15896 = 0.0556 m2 Chän lç cã ®­êng kÝnh d = 12mm (qui ph¹m d = 10 – 12mm) VËy diÖn tÝch 1 lç lµ: lç = = 0.000113m2 Tæng sè lç sÏ lµ : n0 = = 492 lç. - Sè lç trªn mçi èng nh¸nh sÏ lµ : = 14.91 lç. Trªn mçi èng nh¸nh c¸c lç xÕp thµnh 2 hµng so le nhau, h­íng xuèng phÝa d­íi vµ nghiªng 1 gãc 450 so víi mÆt ph¼ng n»m ngang .Sè lç trªn mçi hµng cña èng nh¸nh lµ: = 8 lç. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lç sÏ lµ : a = = 0.3 lç. 0.475 lµ ®­êng kÝnh èng ngoµi cña èng giã chÝnh ( m ) * TÝnh to¸n hÖ th«ng dÉn giã röa läc. Chän c­êng ®é giã röa bÓ läc lµ Wgiã =15/s-m2 th× l­u l­îng giã tÝnh to¸n lµ : Qgiã = = = 0.405m3 /s LÊy tèc ®é giã trong èng dÉn giã chÝnh lµ 15m/s ( Qui ph¹m 15 – 20m/s ).§­êng kÝnh èng giã chÝnh lµ: Dgiã = = = 0.185 m. LÊy trßn ®­êng kÝnh èng dÉn giã lµ d = 200 mm. + Sè èng nh¸nh còng lÊy b»ng 33 èng . - L­îng giã trong 1 èng nh¸nh sÏ lµ : = 0.01227 m3 /s. - §­êng kÝnh èng giã nh¸nh lµ : Dgiã = = 0.032 m = 32mm. - §­êng kÝnh èng giã chÝnh lµ 200mm , diÖn tÝch mÆt c¾t ngang cña èng giã chÝnh sÏ lµ: = = = 0.0314 m2 - Tæng diÖn tÝch c¸c lç lÊy b»ng 40% diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang èng giã chÝnh ( Qui ph¹m lµ 35 – 40% ) .SÏ lµ : = 0.4 * 0.0314 = 0.01256 m2 Chän ®­êng kÝnh lç giã lµ 4mm ( Qui ph¹m 2 – 5 mm ) .DiÖn tÝch lç giã lµ: lç = = 0.00001256 m2 Tæng sç lç giã lµ: m = = 1000 lç Sè lç trªn 1 èng giã nh¸nh lµ : = 30 lç. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lç lµ : a = = 0.1726m. Tong ®ã : 0.22 - §­êng kÝnh ngoµi cña èng giã chÝnh 15 - Sè lç trªn 1 hµng v× sè lç trªn èng giã nh¸nh ph¶i ®­îc ®Æt thµnh 2 hµng so le vµ nghiªng 1gãc 450 víi trôc th¼ng ®øng cña èng . * TÝnh to¸n m¸ng ph©n phèi n­íc läc & thu n­íc röa läc BÓ cã chiÒu dµi 5.4m , chän 3 m¸ng thu n­íc röa läc ë 1 bÓ cã ®¸y h×nh tam gi¸c, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c m¸ng sÏ lµ 1.8m ( §¶m b¶o qui ph¹m nhá h¬n hoÆc b»ng 2m ). + L­îng n­íc thu vµo mçi m¸ng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : qmt= W *d * l (l/s) Trong ®ã : W - c­êng ®é röa läc W=12(l/s-m2) d - kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m m¸ng,d=1.8m l - chiÒu dµi cña m¸ng 5m VËy : qm =12 * 1.8 * 5 = 116.64 l/s =0.11664 m3/s. + ChiÒu réng m¸ng tÝnh theo c«ng thøc : Bm = 2,1 = 0,461 m. Trong ®ã : a - tØ sè gi÷a chiÒu cao h×nh ch÷ nhËt víi nöa chiÒu réng cuÈ m¸ng . LÊy a =1.3( theo quy ph¹m lµ tõ 1 – 1.5) k : hÖ sè phô thuéc tiÕt diÖn m¸ng ,do m¸ng h×nh ch÷ nhËt nªn k =2.1 Bm = 2,1 = 0,462 m. a = hCN = = = 0.3m VËy chiÒu cao phÇn m¸ng h×nh ch÷ nhËt lµ 0.3m lÊy chiÒu cao ®¸y tam gi¸c lµ h®=0.2m . §é dèc ®¸y m¸ng vÒ phÝa m¸ng tËp trung n­íc lµ i = 0.01%.ChiÒu dµy thµnh mãng lµ dm = 0.08 (m). + ChiÒu cao toµn phÇn cña phÇn m¸ng thu n­íc röa lµ : Hm =hCN + h® + dm = 0,3 +0,2 +0,8 =0,58 (m) + Kho¶ng c¸ch tõ bÒ mÆt líp vËt liÖu läc ®Õn mÐp trªn m¸ng thu n­íc x¸c ®Þnh nh­ sau: DHm = + 025 (m) Trong ®ã : L-chiÒu dÇy líp vËt liÖu läc L=2m e-®é d·n në t­¬ng ®èi cña líp vËt liÖu läc ,lÊy theo b¶ng tra ta ®­îc e =20%. DHm = + 0.25 = 0.65 m. Theo quy ph¹m th× kho¶ng c¸ch gi÷a ®¸y cuèi cïng cña m¸ng dÉn n­íc röa ph¶i n»m cao h¬n líp vËt liÖu läc tèi thiÓu lµ 0.07 m + ChiÒu cao toµn phÇn cña m¸ng thu n­íc röa lµ: Hm = 058 m vµ v× m¸ng dèc vÒ phÝa m¸ng tËp trung i= 0.01,m¸ng dµi lµ 5.4 m nªn chiÒu cao m¸ng ë phÝa m¸ng tËp chung lµ : 0.58 + 0.054 = 0.634 m DHm sÏ ph¶i b»ng : 0.634 + 0.07= 0.704 m N­íc röa läc tõ m¸ng thu trµn vµo m¸ng tËp trung n­íc + Kho¶ng c¸ch tõ ®¸y m¸ng thu dÕn ®¸y tËp trung ®­îc x¸c ®Þnh : hm = 1.75 + 0.2 ( m ). Trong ®ã : + qM - l­u l­îng n­íc ch¶y vµo m¸ng tËp trung n­íc (m3/s), ë ®©y : qM= 0.11664 * 3 = 0.3499 m3/s. + A -chiÒu réng cña m¸ng tËp trung , chän A=0,75(m) + g - Gia tèc träng tr­êng g=9,81(m/s2) hm = 1.75 x + 0,2 = 0 .69 m. LÊy b»ng hm = 0.7 m + X¸c ®Þnh tæn thÊt ¸p lùc khi röa bÓ läc - Tæn thÊt Êp lùc trong hÖ thèng ph©n phèi b»ng giµn èng khoan lç : hp= x * + ( m ) Trong ®ã : + Vo - Tèc ®é n­íc ch¶y ë ®Çu èng chÝnh Vo =1.9 m/s + Vn - Tèc ®é ch¶y ë ®µu èng nh¸nh Vn=1.81 m/s + g - Gia tèc träng tr­êng g =9.81m/s2 + x - HÖ sè søc c¶n. x = + 1 Víi K = 0.35 x = + 1 =18.96. VËy : hp=18.96 * + = 3.65 + Tæn thÊt líp sái ®ì : h® = 0.22 * LS * W Víi : + Ls - ChiÒu dµy líp sái ®ì b»ng 0.05m + W - C­êng ®é röa läc 12 l/s-m2 h®= 0.22 * 0.05 *12 = 0.132m. + Tæn thÊt ¸p lùc qua chôp läc hcl = = = 0.66m Víi : + V tèc ®é chuyÓn ®éng cña n­íc qua chôp läc 1.8m + m hÖ sè l­u l­îng cña chôp läc v× ta dïng lo¹i chôp läc cã khe hë nªn m=0,5. + Tæn thÊt ¸p lùc trong líp vËt liÖu läc : hvl = ( q + b * w ) * L*e (m). Trong ®ã : víi kÝch th­íc h¹t d = 0.8 ¸ 1mm , q= 0.76 ,b = 0.017, l = 0.8m , e = 0.2 hvl = ( 0.076 + 0.017 * 12 )*2 * 0.2 = 0.385m ¸p lùc ®Ó ph¸ vì kÕt cÊu ban ®Çu cña líp vËt liÖu läc lÊy hbm = 2m. VËy tæn thÊt ¸p lùc trong néi bé bÓ läc lµ : ht= 3.65 + 0.32 + 0.66 + 0.385 + 2 = 8.02 m. * chän m¸y b¬m n­íc röa läc vµ giã röa läc ¸p lùc c«ng t¸c cÇn thiÕt cña m¸y b¬m: Hr = hhh + h0 + hp + hd + hvl + hbm + hcb (m). Trong ®ã: + ht = hp + h® + hcl + hvl + hbm = 8.02m, ®· tÝnh ®­îc ë trªn. + hhh: - §é cao h×nh häc tõ møc n­íc thÊp nhÊt trong bÓ chøa ®Õn mÐp m¸ng thu n­íc röa läc. + hhh = 4 + 3.5 - 2 + 0.71 = 6.11 m. + 4 - ChiÒu s©u mùc n­íc trong bbÓ chøa (m) + 3.5 - §é chªnh mùc n­íc gi÷a bÓ läc vµ bÓ chøa ( m ) + 2 - ChiÒu cao líp n­íc trong bÓ läc (m) + 0.71 - Kho¶ng c¸ch tõ líp vËt liÖu läc ®Õn mÐp m¸ng ( m ) + h¤ - Tæn thÊt ¸p lùc trªn ®­êng èng dÉn n­íc tõ tr¹m b¬m n­íc röa ®Õn bÓ läc ( m ) Ta cã : D¤ = 450 mm vµ Qr = 324 l/s. L¤ = 100m Tra b¶ng ta cã: 1000i = 10.4 h¤ = 1000i * l/1000 = 10.4 * 100 /1000 = 1.04 m + hcb - Tæn thÊt ¸p lùc côc bé ë c¸c bé phËn nèi èng vµ van chøa hcb = x * ( m ) Trªn ®­êng èng dÉn n­íc röa läc cã 4 cót 900 vµ 2 van kho¸. hcb = (4 * 0.98 * 2 + 0.26 ) * = 1.49m VËy ¸p lùc c«ng t¸c cÇn thiÕt cña m¸y b¬m röa läc lµ : Hr = 8.02 + 6.11 +1.04 + 1.49 = 16.66 = 17m + Chän b¬m röa läc : H = 17 (m). Q = 324 l/s ( l­u l­îng röa 1 bÓ ) N = ....... = ..... HCK = ..... DBXCT = .... n = 1475 vßng /phót. + Chän b¬m giã röa läc : Qgiã = 0.405 m3 /s Chän b¬m giã röa läc lo¹i ............. Cã N = ..... n = 1450 vßng / phót. * Tû lÖ gi÷a l­îng n­íc röa so víi l­îng n­íc vµo bÓ läc lµ : P = ( % ). Trong ®ã : + W - C­êng ®é röa läc = 12 l/ s. m2 + F - DiÖn tÝch 1 bÓ läc = 27 m2 + T0 - Thêi gian c«ng t¸c cña bÓ gi÷a 2 lÇn röa T0 = - ( t1 + t2 + t3 ) ( t1 = 0.1h ; t2 = 0.35h ; t3 = 0.17h ) Víi t thêi gian c«ng t¸c cña bÓ läc trong 1 ngµy = 24h. T0 = * ( 0.1 + 0.35 + 0.17 ) = 11.38 h. + n : Sè lÇn röa läc / ngµy = 2 lÇn. + N : Sè bÓ = 6 bÓ. + Q : l­u l­îng tr¹m = 904 m3 / h. + t1, t2 ,t3 : thêi gian röa ,x¶ läc ®Çu vµ thêi gian chÕt cña bÓ ( h ) P = = 6.8 % iii. 4 - TÝnh to¸n tr¹m khö trïng . §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng n­íc cÇn thiÕt ta ph¶i xö lý b»ng ho¸ chÊt Clo ®©y còng lµ biÖn ph¸p khö trïng ®¬n gi¶n , hiÓu qu¶ vµ th«ng dông nhÊt. L­u l­îng Clo cÇn thiÕt cho vµo n­íc ®Ó Clo ho¸ s¬ bé . Trªn ®­êng èng dÉn tõ bÓ läc ®Õn bÓ chøa chän s¬ bé 2mg / l. L­îng Clo cÇn thiÕt trong 1 giê . qClogiê = ( kg / h ). Trong ®ã : + qgiê - C«ng suÊt tr¹m qgiê = 904 m3/h + L­îng Clo ho¸ s¬ bé = 2mg /l . qClogiê = = 1.81 kg/h. Dïng Clo n­íc ®Ó khö trïng ,chän 2 clorateur hiÖu EBARA cã c«ng suÊt 3kg /h .Trong ®ã cã 1 clorateur ho¹t ®éng cßn 1 clorateur dù phßng . L­îng Clo cÇn thiÕt dïng trong 1 ngµy ®ªm . qng.®cl = qgiê * 24h = 1.81 * 24 = 43.44 kg /ng.®. L­îng Clo cÇn thiÕt dïng trong 1 th¸ng . qclth¸ng = qng.®cl * 30 = 43.44 * 30 = 1203.2 kg/th¸ng . Sè b×nh Clo dù tr÷ trong 1 th¸ng : n = Trong ®ã : + Qng.® - C«ng suÊt tr¹m xö lý = 21696 m3 /ng.®. + Lcl - L­îng Clo cÇn thiÕt ®Ó khö trïng = 2mg/ l. + Pc - Tæng l­îng Clo chia trung b×nh Pc = 500 kg/ h. n = = 2.6 = 3 b×nh . Chän 3 b×nh lµm viÖc vµ 1 b×nh dù phßng . * Nhµ khö trïng : DiÖn tÝch cho 1 clorateur 1 bµn c©n lµ 3 - 4.5 m2. DiÖn tÝch qu¶n lý 2 clorateur = 4.5 * 2 = 9 m2 . F = a x b =3 x 3 = 9 m2 VËy diÖn tÝch kho chøa ho¸ chÊt khö trïng ®ñ ®¶m b¶o sö dông cho 6 th¸ng 2.6 * 6 = 16 b×nh céng víi 1 b×nh dù phßng = 17 b×nh . KÝch th­íc b×nh 820 x 1070 (mm) /b×nh .§Æt thµnh 2 dÉy .Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 dÉy lµ 1.2 m Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 b×nh lµ 0.2 m Kho¶ng c¸ch tõ mÐp b×nh ®Õn t­êng lµ 1.1m ChiÒu dµi kho : L = ( 0.82 * 8 ) +( 2 * 1.2 ) + ( 2 * 1.1 ) = 11.16 m. ChiÒu réng kho : B = ( 2 * 1.07 ) + 1.2 + 1.1 * 2 = 5.54 m . KÝch th­íc nhµ khö trïng F = ( L + a ) x B = ( 11.16 + 3 ) x 5.54 = 78 m2 iii. 5 - DiÖn tÝch c¸c c«ng tr×nh kh¸c trong tr¹m . Víi c«ng suÊt tr¹m Qtr = 21696 m3/ ng.®ªm. DiÖn tÝch c¸c c«ng tr×nh phôc vô lÊy nh­ sau : - Khèi hµnh chÝnh : 9 x 18 = 162 m2 - Kho vËt t­ vµ thiÕt bÞ söa ch÷a : 6 x 12 = 72 m2 - Tr¹m biÕn thÕ : 6 x 6 = 36 m2 - Phßng trùc b¶o vÖ : 6 x 6 = 36 m2 - Phßng thÝ nghiÖm : 6 x 8 = 48 m2 III.6 - S¬ ®å cao tr×nh d©y chuyÒn c«ng nghÖ trong tr¹m xö lý. - Tæn thÊt qua c¸c c«ng tr×nh ®¬n vi theo 20 TCN 33 – 85 nh­ sau : + BÓ l¾ng tiÕp xóc = 0.6 m. + BÓ läc nh¸nh = 3 m. + §­êng èng dÉn n­íc tõ bÓ l¾ng sang bÓ loc nhanh = 0.5 m. + §­êng èng tõ bÓ läc sang bÓ chøa n­íc s¹ch = 0.5 m. Theo qui ph¹m ë nh÷nh n¬i cã nÒn ®Êt æn ®Þnh cÇn ­u tiªn ®Æt khèi bÓ läc trªn mÆt ®Êt ®Ó tËn dông khèi l­îng ®Êt ®µo ®¾p khi thi c«ng . Ch­¬ng iv - lùa chän nguån n­íc thiÕt kÕ giÕng - Tr¹m b¬m giÕng Iv.1 - Kh¶o s¸t nguån n­íc vµ ®¸nh gi¸ . IV.1.1 - N­íc mÆt. Gåm n­íc s«ng , kªnh r¹ch bÞ ¶nh h­ëng theo chÕ ®é b¸n nhËt chiÒu ,nguån n­íc nµy cã tÝnh mÆnhoÆc nî chØ phôc vô cho nu«I trång thuû s¶n. Ngoµi ra tÝnh chÊt nhiÔm mÆn cßn bÞ « nhiÔm n­íc th¶I sinh ho¹t ( Kh«ng qua xö lý mµ ®æ th¼ng ra s«ng , kªnh r¹ch ). BÞ « nhiÔm bëi chÊt th¶I c«ng nghiÖp , ph©n bãn ho¸ häc thuèc trõ s©u . C¨n cø vµo b¶ng ph©n tÝch c¸c th«ng sè lý ho¸ vµ vi sinh cña n­íc mÆn do trung t©m b¶o vÖ m«I tr­êng ( EPC ) ph©n tÝch. Nguån n­íc mÆt cã kh¶ n¨ng cung cÊp vÒ tr÷ l­îng nh­ng vÒ chÊt l­îng nguån n­íc th× kh«ng ®¹t yªu cÇu . Muèn sö dông ph¶I qua xö lý nh­ng rÊt tèn kÐm . KÕt luËn : Nguån n­íc mÆt kh«ng thÓ dïng ®Ó cÊp n­íc phôc vô sinh ho¹t . IV.1.2 - N­íc ngÇm . C¨n cø vµo kÕt qu¶ khoan th¨m dß cña liªn ®oµn 8 ®Þa chÊt c«ng tr×nh , ®Þa chÊt thuû v¨n Miªn Nam ®¸nh gi¸ vµ dùa vµo cÊu tróc ®Þa chÊt ,thµnh phÇn thanh läc hoÆc ®Ióm thuû lùc l­u th«ng huyÖn Hång D©n cã c¸c ph©n vÞ ®Þa tÇng dÞa chÊt nh­ sau . + Nguån n­íc ngÇm . TÇng chøa n­íc Holocen ( QIV ) TÇng chøa n­íc Pleistocen gi÷a muén ( QII – III ) TÇng chøa n­íc Pleitocen sím ( QI ) TÇng chøa n­íc Plitocen ( N2 ) + TÇng chøa n­íc Holocen ( QIV ) TÇng nµy ph©n bè réng trªn toµn bé diÖn tÝch cña huyÖn . ChiÒu s©u ®¸y tõ 25 - 32 m .Thµnh phÇn chñ yÕu lµ bïn sÐt , bét sÐt , bét lÉn c¸t mÞn mïn thùc vËt . §©y lµ tÇng n­íc kh«ng ¸p , mùc n­íc ph©n bè n«ng 0.56 – 2.1 m. + TÇng chøa n­íc Pleistocen gi÷a muén ( QII – III ) Trong ph¹m vi vïng nghiªn cøu tÇng nµy cã diÖn tÝch ph©n bè réng trªn toµn bé diÖn tÝch vïng nµy . TÇng nµy n»m d­íi tÇng Holocen ( QIV ). ChiÒu s©u m¸i chóa n­íc th­êng gÆp tõ 26 – 32 m ,chiÒu s©u ®¸y tõ 65 – 90m. ChiÒu s©u trung b×nh cña tÇng nµy lµ 70m. KÕt qu¶ nghiªn cøu thuû ho¸ cho thÊy n­íc thuéc lo¹i nh¹t hµm l­îng s¾t tæng céng cao h¬n tiªu chuÈn . §©y lµ tÇng chøa n­íc cã ¸p , møc n­íc tÜnh th­êng gÆp tõ 2.1 – 3.8 m. §éng th¸I cña n­íc dao ®éng theo mïa . N­íc trong tÇng nµy Ýt cã quan hÖ thuû lùc víi n­íc cña tÇng trªn vµ do gi÷a chóng cã líp sÐt ,bét ng¨n c¸ch . + TÇng chøa n­íc Pleitocen sím ( QI ) TÇng nµy n»m d­íi tÇng ( QII – III ) Qua nghiªn c­u svµ th¨m dß cho thÊy tÇng nµy cã thµnh phÇn gÇn gièng tÇng ( QII – III ) ChiÒu s©u m¸I th­êng gÆp 120 – 140 m > ChiÒu s©u ®¸y tõ 200 – 220 m . TÇng nµy cã kh¶ n¨ng khai th¸c lín . ChiÒu dµy trung b×nh toµn bé cña tÇng nµy lµ 80 m . N­íc thuéc lo¹i nh¹t , ®©y còng lµ tÇng chøa cã ¸p . N­íc trong tÇng nµy còng cã Ýt kh¶ n¨ng quan hÖ thuû lùc víi n­íc ë tÇng trªn vµ do gi÷a chóng cã líp sÐt ng¨n c¸ch. + TÇng chøa n­íc Plitocen ( N2 ) . §èi víi tÇng chøa n­íc nµy ®· tiÕn hµnh th¨m dß , kh¶o s¸t nh­ng ch­a cã c«ng tr×nh nghiªn cøu cô thÓ . IV. 1. 3 - ThiÕt kÕ giÕng. Tr¹m b¬m giÕng ®ãng vai trß lµ tr¹m b¬m cÊp I, b¬m ®iÒu hoµ trong ngµy, cung cÊp cho tr¹m xö lý cña hÖ thèng cÊp n­íc ®­îc thiÕt kÕ. Theo nh­ tÝnh to¸n ®· dùa vµo tµi liÖu quy ho¹ch thùc tÕ th× khu vùc nghiªn cøu cÇn c«ng suÊt lµ 21696m3/ng.®ªm . Sè giÕng khai th¸c lµ 10 giÕng ë xung quanh tr¹m xö lý. Sè l­îng giÕng lµm viÖc ®ång thêi lµ 8 giÕng vµ 2 giÕng dù phßng, tæng céng lµ 10giÕng. Ph­¬ng ¸n ®Æt vÞ trÝ b·i giÕng lµ hîp lý, nÕu ®Ó bè chÝ giÕng trong khu vùc ®« thÞ th× sÏ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc qui hoach x©y dùng. MÆt kh¸c, vÞ trÝ cña b·i giÕng ®­îc ®Æt lµ cöa sæ ®Þa chÊt thuû v¨n nguån bæ cËp cho b·i giÕng lµ kªnh X¸ng Phông HiÖp víi l­u l­îng ®ñ ®¶m b¶o an toµn vÒ mÆt l­u l­îng cho nguån khai th¸c. IV.2 - Lùa Chän TÇng Khai Th¸c. Nh­ ta ®· cã sè liÖu vÒ ®Þa chÊt thuû v¨n th× cã 4 tÇng. TÇng chøa n­íc Pleistocen gi÷a muén ( QII – III ) lµ tÇng chøa n­íc chÝnh. §©y lµ tÇng chøa n­íc cã ¸p , chÊt l­îng n­íc tèt, æn ®Þnh nªn ®uîc chän lµ tÇng khai th¸c n­íc, ®Ó xö lý cung cÊp cho sinh ho¹t. IV. 3- TÝnh to¸n c«ng tr×nh thu tr¹m b¬m cÊp i . IV. 3.1 - TÝnh to¸n chän giÕng - Bè trÝ giÕng c¸c th«ng sè tÝnh to¸n. - C«ng suÊt :21696 m3 / ngµy ®ªm. - TÇng chøa n­íc 30 m - §é s©u ®Õn c¸ch ®¸y ngÇm 80 m . - §é s©u mùc n­íc ngÇm 8 m. - HÖ sè thÊm K = 52 m/ng. - Kth = = 0.06 cm /s = 52 m / ng. B¸n kÝnh ¶nh h­ëng :R = 500m (c¸t th« pha sái ). Ta chän lo¹i giÕng khoan hoµn chØnh cã ¸p ,lo¹i giÕng nµy cã ­u ®iÓm lµ khai th¸c ë ®é s©u kh¸ lín , nªn chÊt l­îng ®¶m b¶o ,chän s¬ bé 8 giÕng khai th¸c vµ 2 giÕng dù phßng . Q1 giÕng = = = 2712 m3 / ng.®/giÕng . iv.1.2 - TÝnh to¸n c«ng suÊt vµ tæn thÊt giÕng khoan . +. TÝnh to¸n giÕng khoan lµm viÖc riªng lÎ . - ChiÒu dµi èng läc . Lläc = 0.9 * m m : chiÒu dµy tÇng chøa n­íc = 30m . Lläc = 0.9 *30 = 27 m. Theo 20 TCN 33 – 85 ®èi víi giÕng khai th¸c cã ¸p lo¹i hoµn chØnh chiÒu dµi c«ng t¸c cña èng läc lÊy b»ng 0.7 – 0.9 , chiÒu dÇy tÇng chøa n­íc lÊy b»ng 0.9 m. - §­êng kÝnh èng läc : Dläc Dläc = (m) Trong ®ã : + V - VËn tèc n­íc ch¶y qua èng läc m/ ng. V = 60 = 60 = 224m /ng. + K - HÖ sè thÊm ( K = 52 m/ng ) Dläc = = 0.1428 m. LÊy trßn Dläc = 150mm VËy b¸n kÝnh èng läc R0 = 75mm . Tõ ®­êng kÝnh èng läc ta chän ®­êng kÝnh èng v¸ch , Dèng v¸ch = 300mm Db¬m = 250mm Nh­ vËy Dèng v¸ch > Db¬m lµ 50mm - DiÖn tÝch xung quanh cöa èng läc phÇn c«ng t¸c . = Dläc * Lläc = 3.14 * 0.15 *27 = 12.76 m2 - §é h¹ thÊp mùc n­íc khi b¬m : S = Trong ®ã : + QgiÕng - L­u l­îng n­íc 1 giÕng ( m3/ng. ®ªm ) + R – B¸n kÝnh ¶nh h­ëng ,R = 500 m. + r0 – B¸n kÝnh èng läc ,r0 = 0.075 m. + K – HÖ sè thÊm K = 52 m/ng. + ChiÒu dµy tÇng chøa n­íc m = 30 m. S = = 2.43m. S = 2.43m - Tæn thÊt qua èng läc : = a* ( m ) Trong ®ã : + - Tæn thÊt mùc n­íc qua èng läc ( m ) + Qgi - L­u l­îng khai th¸c cña giÕng = 2712 m3 /ng.®ªm. + S - §é h¹ thÊp mùc n­íc trong giÕng khi b¬m ,S = 2.43 m. + K - HÖ sè thÊm cña tÇng chøa n­íc ,K = 52 m/ ng. + a - HÖ sè phô thuéc vµo kÕt cÊu èng läc víi lo¹i khoan lç cuèn d©y a = 0.15 0.2 cm , lÊy a = 0.15 cm. + - DiÖn tÝch xung quanh cña èng läc , = 12.76 m2 = 0.15 * = 0.47 m - §é h¹ mùc n­íc ngÇm giíi h¹n : Sgh = H - ( 0.3 0.5 ) m - Hb - Trong ®ã : + H - ChiÒu s©u mùc n­íc tÜnh t¹i ®iÓm ®Æt giÕng khoan ®Õn ®¸y c¸ch n­íc . H = cèt §CN - cèt MNT cèt MNT = 2.1 - 3.8 = - 5.9 m cèt MN§ = - 5.9 - 4 = 9.9 m VËy H = 80 - 9.9 = 70.1 m + m - ChiÒu dµy tÇng chøa n­íc cã ¸p m = 30 m + - Tæn thÊt mùc n­íc qua èng läc , = 0.47 m Sgh = 70.1 - ( 0.5 * 30 ) - 2 - 0.47 = 52.63m. +. TÝnh to¸n giÕng khoan lµm viÖc ®ång thêi . Bè trÝ giÕng khoan theo ®­¬ng th¼ng bè trÝ so le nhau tõ giÕng 1 ®Õn giÕng 8 lµ giÕng khai th¸c cßn giÕng 9 vµ 10 lµ giÕng dù phßng . Ta xÐt ®é h¹ thÊp mùc n­íc t¹i 2 giÕng 4 vµ ( S 4 vµ S 5 ) S5 = * qgiÕng + + + + + + + Trong ®ã : + qgiÕng =2712 m3 /ng.®ªm. + K- HÖ sè thÊm ,K = 52 m/ ng. + m - B¸n kÝnh ¶nh h­ëng ,R = 500m + r0 - B¸n kÝnh èng läc ,r0 = 0.1 m S5=+++++++ = 0.64 * = 0.64*2.3 = 1.472m VËy : S5 = S4 = 1.472 < Sgh = 52.63m. IV.1.3 -TÝnh to¸n vµ chän b¬m giÕng . - TÝnh cèt MN§ trong giÕng sè 5 . Cèt MN§ = cèt MNT - ( S + ) = - 5.9 - ( 2.43 + 0.47 ) =7.86 m TÝnh to¸n vµ chon b¬m giÕng khoan. Cèt ¸p m¸y b¬m : Hb = Cèt MNCNTXL+ Cèt MN§ + Trong ®ã: + Cèt MNCNTXL - Cèt mùc n­íc cao nhÊt trªn tr¹m xö lý ( èng ph©n phèi giµn m­a ) ®­îc tÝnh nh­ sau : - Cèt mùc n­íc cao nhÊt trong bÓ läc . Cèt MNCNBL = Cèt mÆt ®Êt + ChiÒu cao líp n­íc trong bÓ läc = 3.6 + 2 = 5.6 m - Cèt mùc n­íc cao nhÊt trong bÓ l¾ng tiÕp xóc. Cèt MNCNBLTX = Cèt MNCNBL + h® + hm Trong ®ã : + h® - Tæn thÊt ¸p lùc trªn ®­êng èng dÉn tõ bÓ l¾ng tíi bÓ läc,lÊy L = 2m h® = 0.1m + hm - Tæn thÊt ¸p lùc qua m¸ng thu = 0.58m VËy Cèt MNCNBLTX = 5.6 + 0.1 + 0.58 =6.28m. - Cèt MNCNTXL = Cèt MNCNBLTX + HXD dµn m­a = 6.28 + 3.5 = 9.78m - Cèt MN§ = 7.86m : - Tæng tæn thÊt trªn ®­êng dÉn cña èng ®Èy tõ tr¹m b¬m vÒ tr¹m xö lý. = hd©ng + h1-2 + h2-3 + h3-4 + h4-5 + h5-TXL + hcb hd©ng : - Tæn thÊt trong ®­êng èng d©ng cña giÕng khoan . QgiÕng = 2712 m3 / ng.®ªm = 113m3 /h = 31.38 l/s. D = 175mm : V = 1.2 m/s : 1000i = 16 : L = 16 m hd©ng = i * L = 0.016 * 16 = 0.256 m §o¹n èng Q(l/s) D(mm) V(m/s) 1000i L(m) h = i x l(m) 1 - 2 31.38 200 0.91 7.1 400 2.84 2 - 3 62.76 250 1.18 8.64 300 2.592 3 - 4 94.14 300 1.24 7.48 350 2.618 4 - 5 125.52 350 1.21 5.84 400 2.336 5 - TXL 156.9 400 1.17 4.61 500 2.305 hd = 12.69 m hcb lÊy b»ng 10% h =1.27m VËy : h = hd©ng + hd + hcb = 0.256 + 12.69 + 1.27 = 14.22m Hb¬m = 9.78 + 7.86 + 14.22 = 31.86 m 32 m. Qb¬m = 31.38 l/s ; Hb¬m = 32 m.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDA TH CAP NUOC.doc
 • xlsBang tong hop .xls
 • dwgCaotrinh.dwg
 • dwgCTH.dwg
 • docDATH- HUNG 2.doc
 • dwgeeeee.dwg
 • dwghung 2.dwg
 • dwghungf.dwg
 • dwglo.dwg
 • xlsMAX CO CHAY 3 co in .xls
 • xlsMAX L.II.xls
 • dwgMbtxl.dwg
 • dwgPhuoc long.Hung.dwg
 • dwgQH-VT.Kien.dwg
 • docTHI CONG GOC.doc
 • docTHI C¤NG H¦NG.doc
 • dwgTRACDOC.dwg
Luận văn liên quan