Đồ án Xây dựng mạng Boot-Rom với phần mềm NXD 7.0

1. Các máy client nên chọn cấu hình đồng bộ để có t hể sử dụng chung 1 tập tin ảnh Image. 2. Chọn card m ạng hỗ trợ Boot Rom (Đã đề cập ở trên) 3. Gắn ổ cứng cho 1 máy , cài hệ điều hành và các phần mềm cần thi ết, máy client này sẽ được sử dụng để tạo image sử dụng chung. Vì vậy , nên kiểm tra l ỗi kỹ ở máy này, tránh phiền phức sau này

pdf33 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2485 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Xây dựng mạng Boot-Rom với phần mềm NXD 7.0, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng mạng Boot-Rom với phần mềm NXD 7.0 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 69 Xây dựng mạng Boot-Rom (Boot Hệ điều hành) với phần mềm NXD 7.0 Các bước chuẩn bị trước khi cài đặt NXD 7.0 Server 1. Kiểm tra cấu hình Server 2. Việc cài đặt hệ điều hành linux cho server sẽ được hướng dẫn ở phần cài đặt Client 1. Các máy client nên chọn cấu hình đồng bộ để có thể sử dụng chung 1 tập tin ảnh Image. 2. Chọn card mạng hỗ trợ Boot Rom (Đã đề cập ở trên) 3. Gắn ổ cứng cho 1 máy, cài hệ điều hành và các phần mềm cần thiết, máy client này sẽ được sử dụng để tạo image sử dụng chung. Vì vậy, nên kiểm tra lỗi kỹ ở máy này, tránh phiền phức sau này Chuẩn bị các phần mềm 1. NxP-7.0.1749_linux-5.0.820-i686.iso (file .iso đã được tích hợp đầy đủ các phần mềm cần thiết để boot room) Tất cả các phần mềm cần thiết được đính kèm theo DVD Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 70 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT VÀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG BOOT ROM Boot hệ điều hành Bước 1: Cài Phần Mềm NXD 7.0 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 71 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 72 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 73 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 74 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 75 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 76 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 77 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 78 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 79 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 80 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 81 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 82 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 83 Bước 2: Đăng nhập vào Server Linux Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 84 Đăng nhập với ID là root. Và “x” để chuyển sang chế độ đồ hoạ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 85 Bước 3: Tạo Disk chứa image xp Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 86 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 87 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 88 Bước 4: Configure Server NXD Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 89 Nhập ip của server ở đây là 192.168.0.1 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 90 Trên máy Client (win xp) : Nhấp ipconfig /all để lấy địa chỉ MAC Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 91 Nhập địa chỉ MAC của máy client vào mục MAC để máy client được cấp DHCP Sau đó trở lại máy client vào cmd gõ ipconfig /renew để kiểm tra xem Client có được cấp phát ip hay không Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 92 Bước 5: Setup NXD XP Client trên Client Network Connections - Local area Connection (LAN) - Properties QoS Packet Scheduler - gỡ bỏ Uninstall Yes Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 93 Program Client-nxdclient (Install Linux) Next Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 94 Full Install - Install Ok Close – restart Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 95 Bước 6: Build image từ máy client vào Control Panel, chọn Client NXP 5 Console - vào NXP 5 Uploader Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 96 Sau đó click vào nút Tìm kiếm để tìm Địa chỉ IP của máy tính trong Server và Boot Disk Image File, chọn nó và nhấp vào nút Tạo, Mount Hệ thống sẽ cảnh báo bạn rằng các đĩa thành công. Button, nhấn OK Để kiểm tra ổ đĩa để lưu trữ các tạo Image File, click vào DiskManager Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 97 NXP 5 tải lên cửa sổ, hãy nhấp vào tab Upload File trong Option toàn bấm Upload. Lựa chọn và chọn Thay đổi Đích đến Active Partition và định dạng các phân vùng NTFS là phân vùng Đích, và sau đó nhấp vào nút Refresh trước khi các nguồn quy định ổ đĩa và hình ảnh ổ đĩa lưu trữ. Src phân vùng: ổ đĩa nguồn vị trí. Đích phân vùng: đích lưu trữ hình ảnh. Hoàn tất, hãy nhấp vào Upload. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 98 Sau khi sao chép hệ thống tập tin sẽ được thu thập từ nguồn đến các file hình ảnh khi đã hoàn tất, bấm vào Exit để thoát khỏi chương trình Sau khi hoàn thành và Server máy, quay trở lại menu Options một lần nữa trong xuất nhập khẩu, click Close trong Kích hoạt tính năng Client Upload Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 99 Bước 7: Kiểm Tra Vào BIOS của máy client set để client boot từ card mạng Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Máy client đã boot được từ server qua card mạng Đồ án cơ sở | Boot - Rom 100 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnxd_7_0__7431.pdf
Luận văn liên quan