Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Gia Thụy với công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh niên

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn tiểu luận Từ khi Đảng ra đời cho đến nay qua bao nhiêu năm dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng cộng sản Việt Nam, toàn thể dân tộc Việt Nam đang ra sức thi đua lao động, học tập, sáng tạo, đẩy mạnh công cuộc CNH - HĐH đất nước; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa quyết tâm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi để phát triển kinh tế, đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa mà để đạt được kết quả như vậy chúng ta không thể không nói đến thế hệ thanh niên ngày nay. Là lớp người nhanh nhạy trước những biến đổi của xã hội, nhạy bén với cơ chế mới do Đảng ta khởi sướng và lãnh đạo, có khả năng tiếp thu với những cái mới, những kiến thức khoa học - kỹ thuật - công nghệ hiện đại và tiên tiến để vận dụng những kiến thức đó vào quá trình sản xuất đời sống để cải tạo xã hội. Ta có thể khẳng định “sinh lực của một quốc gia, một dân tộc thể hiện ở thanh niên, bởi đây là lực lượng trụ cột của nước nhà, là mùa xuân của nhân loại”. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong bài phát biểu tại Hội Sinh Viên toàn quốc lần 57 (1993) có đoạn: “đất nước ta đang bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không chủ yếu là do thanh niên hiện nay quyết định”. Thanh niên ngày nay là lớp người sinh ra và trưởng thành sau chiến tranh được sống trong điều kiện vật chất và tinh thần đầy đủ hơn, tuy rất nhạy cảm với cái mới, có những vốn sống cơ bản đã được đào tạo và chưa từng trải nhiều, trước những tiêu cực và cám dỗ của nền kinh tế thị trường, trước những biến động về kinh tế quốc tế. Song song với những thành tựu to lớn về mọi mặt đất nước đang phải đối đầu với rất nhiều khó khăn và thử thách, mặt trái của nền kinh tế thị trường đang từng ngày, từng giờ gặm nhấm làm mai một giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc. Trong đó phải kể đến đó là vấn đề tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma tuý nói riêng đã trở thành một vấn đề nổi cộm, nhức nhối trong xã hội, gây ra những hậu quả nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển chung của toàn xã hội, ảnh hưởng đến kinh tế - chính trị - văn hoá và nòi giống nước nhà. Nghiện ma tuý không chỉ gây thiệt hại to lớn kinh tế mà còn gây mất trật tự xã hội, làm băng hoại các giá trị văn hoá đạo đức truyền thống dân tộc thanh niên là lớp người chịu ảnh hưởng nhiều nhất của các tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn nghiện ma tuý nói riêng. Hàng chục vạn người có sức lao động thậm chí đang lao động tốt, có tài năng tương lai đang tươi sáng nhưng vướn vào nghiện ma tuý trở thành “kẻ ăn bám” lại còn “đốt đi” làm tiêu hao tài sản, phá hoại biết bao nhiêu tiền của gia đình. Tệ nạn ma tuý còn là nguồn gốc, là điều khiện làm nảy sinh, lan truyền đại dịch HIV/AIDS các tệ nạn xã hội khác như mại dâm, cờ bạc, lừa đảo, trộm cướp. Cả nước hiện có khoảng 140.000 con nghiện có hồ sơ kiểm soát, tăng 28.000 người so với năm trước (24%), trong đó đáng ngại là có đến trên 100.000 người nghiện ngoài xã hội và chỉ một tỉ lệ nhỏ được vào các trung tâm chữa bệnh, giáo dục . đối tượng nghiện ma tuý ngày một trẻ hơn. Theo báo cáo đầy đủ của một số tỉnh, thành phố những tháng đầu năm 2008 đã tổ chức cai nghiện cho 27.740 người đạt 55.5% so với kế hoạch. Riêng Tp Hồ Chí Minh, tính đến đầu tháng 7, đã có 14.657 người hoàn thành cai nghiện, trong đó: về xã, phường 12.259 người, thì 70,69% có việc làm, số tái nghiện là 7,08%, 629 người nhiễm HIV/AIDS và 681 trường hợp tử vong, riêng 6 tháng năm nay là 73 người tử vong. Trong thực tế nghiện ma tuý diễn biến phức tạp rất nhiều, số người nghiện ma tuý có chiều hướng gia tăng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong thanh thiếu niên. Đã có biết bao nhiêu vụ án, câu chuyện thương tâm liên quan tới ma tuý, biết bao nhiêu cảnh gia đình chia ly tan vỡ, con cái lang thang bụi đời, anh em mâu thuẫn, bất hoà thanh danh gia đình bị huỷ hoại, cũng chỉ vì nghiện hút ma tuý.Đứng trước tình hình xã hội thay đổi, ma tuý huỷ hoại con người, huỷ hoại những mái ấm đang yên bình hạnh phúc. Là một cán bộ đoàn đã được trang bị kiến thức. Tôi rất muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc đẩy lùi ma tuý, nhất là tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh niên, học sinh, sinh viên, những lớp người làm chủ đất nước trong tương lai. Để đất nước ngày càng phát triển để cho các gia đình thực sự là mái ấm của mỗi thành viên và là tế bào sống của mỗi xã hội, để cho mỗi thanh thiếu niên kiên quýêt nói “không! với ma tuý” để họ thực sự là người có ích cho xã hội. Và đối với bản thân em thực hiện được mong muốn của mình là “chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi ma tuý”.Chính vì vậy tôi chọn tiểu luận "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường Gia Thụy với công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh niên " làm tiểu luận tốt nghiệp cho chương trình: Trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Mặt khác khi nghiên cứu viết tiểu luận sẽ đưa ra được một số phương pháp, đề xuất những ý kiến, kiến nghị, giải pháp mang lại hiệu quả hy vọng giúp Đoàn thanh niên Phường Gia Thụy có những hoạt động tích cực hơn trong công tác phòng chống nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên. giúp công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương nhìn nhận tình hình, diễn biến thực trạng của loại tệ nạn ma tuý. Môc lôc Lời cảm ơn 4 MỞ ĐẦU 5 1. Lý do chọn tiểu luận. 5 2. Mục đích nghiên cứu. 7 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 8 4. Đối tượng nghiên cứu. 8 5. Phạm vi và địa bàn nghiên cứu. 8 6. Phương pháp nghiên cứu. 8 CHƯƠNG 1. 9 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG NGHIỆN HÚT MA TUÝ TRONG THANH NIÊN 9 1. 1. THANH NIÊN MỘT TRONG NHỮNG NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG CỦA SỪ NGHIỆP CNH – HĐH ĐẤT NUỚC 9 1.1.1. Quan niệm về thanh niên. 9 1.1.2. Một số khái niệm về ma túy. 11 1.2. tác hại của ma túy đối với bản thân người nghiện, gia đình và xã hội. 16 1.2.1. Tác hại của ma túy về kinh tế - xã hội. 16 1.2.2. Tác hại của ma túy đối với gia đình. 18 1.2.3. Tác hại của ma túy đối vói bản thân người nghiện. 18 1.2.4. Mối quan hệ giữa ma túy và HIV/ AIDS. 19 1.3. Quan ĐIỂM MỤC TIÊU CỦA ĐẢNG , NHÀ NƯỚC VÀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY. 19 1.3.1. Một số quan điểm mục tiêu của Đảng, Nhà Nước về công tác phòng chống tệ nạn ma túy. 19 1.3.2. Một số quan điểm mục tiêu của thành phố Hà Nội về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý. 22 1.3.3. Vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc tham gia phòng chống tệ nạn nghiện ma tuý. 24 CHƯƠNG 2. 26 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN NGHIỆN HÚT MA TUÝ TRONG THANH THIẾU NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG GIA THỤY 26 2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẬN LONG BIÊN - TP HÀ NỘI. 26 2.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội 26 2.1.2. Đặc điểm văn hoá. 31 2.1.3. Đặc điểm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường Gia Thụy - Quận Long Biên - Thành Phố Hà Nội. 33 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN NGHIỆN HÚT MA TUÝ TRONG THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG GIA THỤY - QUẬN LONG BIÊN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 34 2.2.1. Thực trạng công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh niên trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 34 Tình hình nghiện hút ma tuý trên địa bàn Phường Gia Thụy - Quận LONG BIÊN - TP Hà Nội. 35 Số lượng người nghiện. 35 Thành phần người nghiện. 37 Hình thức lạm dụng. 38 Công tác phòng chống tệ nạn ma tuý của các nghành, các cơ quan trên địa bàn Phường Gia Thụy - Quận LONG BIÊN - TP Hà Nội. 39 2.2.2. Thực trạng công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh niên trên địa bàn phường Ngọc Thụy - thành phố Hà Nội. 41 2.3. NHỮNG NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN CỦA THỰC TRẠNG NGHIỆN HÚT MA TUÝ TRONG THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG GIA THỤY - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 44 2.3.1. Nguyên nhân khách quan. 44 2.3.2. Nguyên nhân chủ quan. 47 CHƯƠNG 3. 48 KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP. 48 3.1. GIẢI PHÁP. 48 3.2. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT. 49 KẾT LUẬN 52 tµi liÖu tham kh¶o 55

doc55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1846 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Gia Thụy với công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh niên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ẩu (2003). Địa giới hành chính phường Cự Khối: Đông giáp huyện Gia Lâm; Tây giápLong Biên; Nam giáp quận Hoàng Mai; Bắc giáp các phường Long Biên, Thạch Bàn. Đức Giang là một Phường thuộc quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Phường này có 240,64 ha diện tích tự nhiên và 25.767 nhân khẩu (2003). Địa giới hành chính phường Đức Giang: Đông giáp phường Giang Biên; Tây giáp phường Thượng Thanh; Nam giáp các phường Gia Thụy, Việt Hưng; Bắc giáp các phường Thượng Thanh, Giang Biên. Giang Biên là một đơn vị hành chính cấp Phường thuộc Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Phường này có 471,40 ha diện tích tự nhiên và 4.600 nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Giang Biên: Đông giáp huyện Gia Lâm; Tây giáp các phường Đức Giang, Việt Hưng; Nam giáp phường Phúc Lợi; Bắc giáp huyện Gia Lâm. Long Biên là một đơn vị hành chính cấp Phường thuộc quận Long Biên, , Thành phố Hà Nội. Phường này có 723,13 ha diện tích tự nhiên và 9.455 nhân khẩu (2003). Địa giới hành chính phường Long Biên: Đông giáp phường Thạch Bàn; Tây giáp các Quận : Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng; Nam giáp phường Cự Khối và Quận Hai Bà Trưng; Bắc giáp các phường Bồ Đề, Long Biên, Phúc Đồng. Ngọc Lâm là một Phường thuộc quận Long Biên, Thành phố Hà Nội có 113,04 ha diện tích tự nhiên và 19.604 nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Ngọc Lâm với phía Đông giáp phường Bồ Đề; Tây giáp quận Hoan Kiếm; Nam giáp phường Bồ Đề; Bắc giáp các phường Gia Thụy, Thượng Thanh, Gia Thụy. Ngọc Thụy là một phường thuộc quận Long Biên, Thành phố Hà Nội có 898,99 ha diện tích tự nhiên và 18.568 nhân khẩu (2003). Địa giới hành chính phường Gia Thụy: Đông giáp phường Thượng Thanh; Tây giáp các các quận Tây Hồ, Ba Đình; Nam giáp phường Ngọc Lâm và quận Hoàn Kiếm; Bắc giáp huyện Đông Anh. Phúc Đồng là một Phường thuộc quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Phường này có 494,76 ha diện tích tự nhiên và 6.994 nhân khẩu (2003). Địa giới hành chính phường Phúc Đồng: Đông giáp các phường Việt Hưng, Sài Đồng; Tây giáp phường Bồ Đề; Nam giáp các phường Long Biên, Thạch Bàn; Bắc giáp các phường Gia Thụy, Việt Hưng Phúc Lợi là một Phường thuộc quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Phường này có 619,69 ha diện tích tự nhiên và 7.820 nhân khẩu (2003). Phường Phúc Lợi vốn là xã Hội Xá cũ. Địa giới hành chính phường Phúc Lợi: Đông giáp huyện Gia Lâm; Tây giáp phường Việt Hưng; Nam giáp các phường Sài Đồng, Thạch Bàn và huyện Gia Lâm; Bắc giáp phường Giang Biên. Sài Đồng là một Phường thuộc quận Long Biên, , Thành phố Hà Nội. Phường này có 90,67 ha diện tích tự nhiên và 14.029 nhân khẩu. Trước đây, Sài Đồng là một Thị trấn thuộc huyện Gia Lâm. Ở đây có Khu công nghiệp Sài Đồng, khu công nghệ cao Sài Đồng và Bệnh viện Tâm Thần. Địa giới hành chính phường Sài Đồng: Đông giáp phườngPhúc Lợi; Tây giáp phườngPhúc Đồng; Nam giáp phường Thạch Bàn; Bắc giáp phường Việt Hưng. Thạch Bàn là một Phường thuộc quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Phường này có 527,21 ha diện tích tự nhiên và 11.300 nhân khẩu (2003). Địa giới hành chính phường Thạch Bàn: Đông giáp huyện Gia lâm; Tây giáp phườngLong Biên; Nam giáp phườngCự Khối; Bắc giáp các phường Phúc Đồng, Sài Đồng , Phúc Lợi. Thượng Thanh là một đơn vị hành chính cấp Phường thuộc quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Phường này có 488,09 ha diện tích tự nhiên và 13.153 nhân khẩu (2003) Địa giới hành chính phường Thượng Thanh: Đông giáp phường Đức Giang; Tây giáp phường Gia Thụy; Nam giáp các phường Ngọc Lâm, Gia Thụy; Bắc giáp các huyện : Đông Anh, Gia Lâm. Việt Hưng là một Phường thuộc quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Phường này có 383,44 ha diện tích tự nhiên và 7.884 nhân khẩu (2003). Ở đây có khu đô thị mới Việt Hưng hiện đại. Địa giới hành chính phường Việt Hưng: Đông giáp các phường Giang Biên, Phúc Lợi; Tây giáp các phường Đức Giang, Gia Thụy; Nam giáp các phường Phúc Đồng, Sài Đồng; Bắc giáp phường Đức Giang. Lịch sử: Long Biên là quận mới thành lập trên cơ sở điều chỉnh lại địa giới hành chính của huyện Gia Lâm.Việc thành lập quận LONG BIÊN đã nằm trong quy hoạch đến năm 2020 của thành phố Hà Nội, đã được Thủ tướng Việt Nam phê duyệt. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2004, bộ máy hành chính và các thiết chế tương ứng của chính quyền và đoàn thể cũng được thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Về tổ chức , Đảng bộ quận LONG BIÊN đã được thành lập với 26 uỷ viên Ban chấp hành lâm thời do Thành uỷ chỉ định với 53 chi Đảng bộ trực thuộc. Địa lý: Quận LONG BIÊN là một vùng đất nằm ở phía đông bắc thành phố Hà Nội, có diện tích tự nhiên là 60,3824 (60,3 km²) với tổng số dân là 170.706 người (2003) người. Quận LONG BIÊN có đường giao thông thuỷ trên sông Hồng. Quận có các đường giao thông quan trọng đi qua gồm: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 5, Cầu Thanh Trì, cầu Chương Dương, cầu Long Biên, đuờng vành đai 3, đường vành đai 2,5. Kinh tế - Xã Hội: Long Biên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái kết hợp với sản xuất nông nghiệp.Hiện nay, trên địa bàn quận đang hình thành một số vùng nông nghiệp - đô thị - sinh thái, tập trung ở khu vực bãi sông Hồng và sông Đuống. Phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp - đô thị - sinh thái sẽ góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nhằm tạo việc làm ổn định cho người lao động  trên địa bàn quận cũng như các vùng lân cận và đáp ứng nhu cầu về du lịch - vui chơi, giải trí ngày càng đa dạng của người dân. Khu du lịch sinh thái sẽ được hình thành ở các phường Ngọc Thuỵ, Cự Khối, Thạch Bàn... Long Biên đang lập các dự án quy hoạch lại từng vùng sản xuất cho khoa học, hợp lý; gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái. Với những dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, quận Long Biên chỉ đạo các ngành chức năng của quận tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thực hiện dự án làm thủ tục thuê đất với thành phố. Một trong những dự án đáng chú ý là dự án xây dựng công viên cây xanh, kết hợp với du lịch sinh thái thuộc các phường Cự Khối, Long Biên, Thạch Bàn, Bồ Đề, có diện tích 337ha. Hiện tại, vùng này đang thâm canh ngô và cây ăn quả và có các điều kiện về địa lý, địa hình, đất đai... thuận lợi để xây dựng công viên cây xanh. Khi hoàn thành dự án này sẽ là một điểm nhấn của tour du lịch sông Hồng từ đền Lý Thường Kiệt đến chùa Bồ Đề, khu công viên cây xanh, làng nghề Bát Tràng, đền Chử Đồng Tử. Dự án khu nông nghiệp - sinh thái ở phường Ngọc Thuỵ có diện tích 9 ha, trồng cây ăn quả đặc sản, chủ yếu là giống khế Bắc Biên, quả to, ngọt nổi tiếng và một số cây ăn quả, cây cảnh quý hiếm khác, kết hợp xây dựng một số cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch - thương mại. Ngoài ra, trên địa bàn quận còn hình thành dự án xây dựng công viên cây xanh kết hợp với du lịch sinh thái ở phường Giang Biên, có diện tích 40ha; một số dự án chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp trong đồng, có diện tích nhỏ tại các phường: Ngọc Thuỵ, Giang Biên, Phúc Đồng, Cự Khối, Thạch Bàn... đều được chuyển từ thâm canh lúa hiệu quả thấp sang nuôi trồng thuỷ sản kết hợp với du lịch, nhằm tạo vùng du lịch - sinh thái, tạo cảnh quan môi trường, đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân và tăng hiệu quả sử dụng đất. Ông Vũ Đức Bảo, Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết, quận sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, trên cơ sở gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái, hình thành những vùng sản xuất lớn; đồng thời tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách, nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp - đô thị - sinh thái và các dự án trên sẽ được hoàn thành trong giai đoạn 2006-2010. Quận LONG BIÊN có nhiều làng nghề như làng nghề gốm sứ Bát Tràng, phường Vĩnh Hưng, có nghề trồng hoa, rau sạch. 2.1.2. Đặc điểm văn hoá. Gia Thụy là một vùng có lịch sử lâu đời và giàu truyền thống nằm ở phía đông nam của TP Hà Nội (Thăng Long xưa) và là một phường nằm ở Quận LONG BIÊN với tổng diện tích 125,03 ha diện tích tự nhiên trong đó có 12,9219 ha đất nông nghiệp chiếm 10,34 %, đất chuyên dùng là 79,3881 ha chiếm 63,5%, đất ở ,khu đan cư là 32,05 ha chiếm 25,63%, đất chưa sử dụng là 0,21 ha chiếm 0,17% hiện nay Phường có 18 tổ dân phố gồm 2698 hộ với 11,470 nhân khẩu. Hiện nay hệ thống chính trị đã được củng cố và kiện toàn hoạt động có hiệu quả và đồng bộ từ Phường tới khu dân cư, tổ dân Phố. Toàn Phường có 18 chi bộ, 18 ban công tác mặt trận như: Hội cụ chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học, … cho nên các hoạt động đã được triển khai kịp thời, thực hiện có hiệu quả. Trong thời gian qua tình hình kinh tế xã hội trong Phường phát triển và tăng trưởng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ vững và ổn định. Dân cư sống ở đây chủ yếu là cán bộ, công nhân viên. Một bộ phận dân cư sống dựa vào sản xuất, kinh doanh, một bộ phận nhỏ dân còn sản xuất nông nghiệp. Đời sống nhân dân ổn định và đang ngày được nâng cao. Trên địa bàn phường hiện có 26 doanh nghiệp Nhà nước, 80 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, gần 500 hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã. Đặc biệt là trong những năm qua trụ sở của Quận Ủy – UBND quận Long Biên nằm trên địa bàn phường nên đã có nhiều thuận lợi trông công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của phường. Ưu thế đó đã và đâng là những động lực mới thúc đẩy quá trình đô thị hóa của phuồng, tạo ra những biến dổi sâu sắc về kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng trong thời kỳ đổi mới. Vị trí thuận lợi cho giao thông, vận tải(cả đường sắt và đường bộ), là đầu mối lưu thông hàng hóa, là điều kiện giúp cho việc phát triển kinh tế cũng như phát triển thương mại , dịch vụ trên địa bàn phường. Trong quy hoạch xây dựng, phát triển kinh tế của Quận Long Biên, Phường Gia Thụy là một trong những phường trọng điểm phát triển kinh tế của Quận. Công an phưòng đã phối hợp với UBND, MTTQ và các ban ngành đoàn thể thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhân dân đã tích cực tham gia các chương trình của địa phương, đã kịp thời tố giác tội phạm, cung cấp tin tức cho các lực lượng công an dân phòng và bảo vệ trật tự kịp thời làm rõ và triệt phá các đối tượng có các hành vi buôn bán tang trữ ma tuý. Nhân dân đã thành lập nhóm liên gia “ba tự phòng, ba tự quản” đã và đang đi vào hoạt động tốt giữ gìn được trật tự bình yên ở tổ dân phố góp phần đảm bảo an toàn trật tự trên địa bàn Phường được giữ vững và cơ bản ổn định. Công tác quốc phòng: ban chỉ huy quân sự Phường đã tham mưu với cấp uỷ Đảng chính quyền chỉ đạo tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng sẵn sàn chiến đấu, hàng năm vận động thanh niên khám tuyển nghĩa quân sự đạt 100% chỉ tiêu quận giao. Hoạt động cả hệ thống chính trị đồng bộ có hiệu quả trên các mặt đã phát huy được tinh thần làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đội ngủ đảng viên, hội viên gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, mọi phong trào, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia góp phần hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Đánh giá chung. Được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Quận LONG BIÊN và sự lãnh đạo của Đảng Uỷ - UBND - UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố đã thực hiện các chi tiêu về kinh tế, nghĩa vụ với nhà nước có những chỉ tiêu vượt mức kế hoạch. Văn hoá xã hội phát triển tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Những kết quả trên đã làm chuyển biến về nhận thức và nếp nghĩ cách nhìn đến việc làm trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, có tác dụng thúc đảy xây dựng con người văn minh thanh lịch, gia đình văn hoá, tổ dân phố, khu dân cư văn hoá. 2.1.3. Đặc điểm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường Gia Thụy - Quận Long Biên - Thành Phố Hà Nội. Với diện tích 898,99 ha và dân số gần 18.568 người, địa bàn Phường có nhiều ngõ xóm và tương đối phức tạp, Phường Gia Thụy có số lượng thanh niên đông nhưng trình độ nhận thức và nghề nghiệp khác nhau, trong đó những thanh niên tốt nghiệp PTTH không thi đậu vào đại học, thanh niên buôn bán tự do, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về … do tính chất biến động thường xuyên nên việc học tập, thu hút những thanh niên tham gia hoạt động rất khó khăn, chỉ thể hiện qua các hoạt động có tính chất phong trào hay huy động đột xuất. Phần lớn thanh niên đều mong muốn có việc làm để ổn định cuộc sống, tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số thanh niên do không được quản lý, giáo dục thường xuyên, cùng với sự thiếu quan tâm, giáo dục của gia đình và xã hội nên đã mắc vào các tệ nạn xã hội cờ bạc, trộm cắp, nghiện hút, ... Hiện nay Phường Gia Thụy có một lực lượng thanh niên đoàn viên đang làm việc ở các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, ở các trường học đang tham gia sinh hoạt tại địa phương với tư cách là đoàn viên hai chiều. Họ rất tâm huyết tham gia xây dựng tổ chức Đoàn, điều đó rất thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động Đoàn hiện nay, là nhờ có những đường lối lãnh đạo đổi mới của Đảng qua các kỳ đại hội mà đoàn viên thanh niên ngày càng vững tin vào công cuộc đổi mới của Đảng, của đất nước. Đoàn Phường Gia Thụy luôn được sự chỉ đạo sát sao của Đoàn cấp trên, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Uỷ, sự quan tâm tạo điều kiện của Chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể. Đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của mỗi đồng chí cán bộ đoàn viên thanh niên trong Phường đã đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng đi lên, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội tại địa phương. Hiện nay Đoàn Phường có 16 chi Đoàn: Số chi Đoàn đường phố: 11 chi Đoàn Số chi Đoàn trường học: 3 chi Đoàn Số chi Đoàn khu vực khác: 2 chi Đoàn - Chi Đoàn cơ quan UBND phường - Chi Đoàn công an phường Số đoàn viên hiện đang hoạt động: 283 đoàn viên Đoàn viên gốc: 106 đoàn viên Số đoàn viên được kết nạp trong 5 năm qua: 432 + Trường học: 410 đoàn viên + Đường phố: 32 đoàn viên 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN NGHIỆN HÚT MA TUÝ TRONG THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG GIA THỤY - QUẬN LONG BIÊN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 2.2.1. Thực trạng công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh niên trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tình hình chung. Trong những năm qua tình hình tệ nạn ma tuý nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp. Mặc dù từ năm 2006 đến nay, toàn Đảng, toàn dân, các tổ chức đoàn thể xã hội đã ra sức thực hiện Quyết định số 151/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về chương trình hành động phòng chống ma tuý giai đoạn 2001 - 2005, song theo đánh giá của cục phòng chống tệ nạn ma tuý không những không bị đẩy lùi mà có chiều hướng ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của cơ quan phòng chống tội phạm và ma tuý của Liên Hiệp Quốc (UODC) thì hiện nay trên thế giới có trên 200 triệu người nghiện các chất gây nghiện. Đặc biệt ở nước ta, xu thế chuyển từ sử dụng ma tuý bằng cách hút, hít thuốc phiện sang tiêm, chích heroin, nghiện các chất ma tuý tổng hợp ngày càng nhiều. Tốc độ “trẻ hoá” người nghiện ma tuý chiếm khá cao (60-80%), trong khu vực Đông Nam Á “tam giác vàng” đang là nơi sản xuất, vận chuyển, buôn bán ma tuý trái phép với quy mô đang gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát, ngăn chặn sự xâm nhập ma tuý vào các quốc gia láng giềng (trong đó có cả nước ta). Ba khu vực trọng điểm về sản xuất ma tuý lớn nhất thế giới là khu vực “tam giác vàng” khu vực “trăng lưỡi liềm” và khu vực “Nam Mỹ” đang hoạt động mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu bị ngăn chăn. Tình hình đó dẫn đến tình trạng người nghiện ma tuý ở hầu hết các nước ngày càng gia tăng, trên thế giới hiện nay nước nào có người nghiện ma tuý tăng mạnh nhất là 40% và nước có tỷ lệ tăng người nghiện thấp nhất là 10% so với những năm trước. Tình hình nghiện hút ma tuý trên địa bàn Phường Gia Thụy - Quận LONG BIÊN - TP Hà Nội. Số lượng người nghiện. Những năm qua, với chính sách mở cửa và chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, bên cạnh những thành tựu to lớn về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội mà chúng ta đã đạt được, các mặt tiêu cực của nền kinh tế cũng làm hồi phục, nảy sinh và phát triển các tệ nạn xã hội, đặc biệt nghiêm trọng là tệ nạn ma tuý. Tệ nạn xã hội nói chung, tệ nạn ma tuý nói riêng đã và đang gây nhiều tác hại to lớn về kinh tế, xã hội của đất nước, làm băng hoại và phá vỡ các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gây mất trật tự xã hội. Đang trở thành nổi lo lắng nhức nhối hiện nay của toàn dân và của toàn xã hội, nguyên nhân chủ yếu là do một số kẻ chỉ biết lợi nhuận mà ma tuý mang lại. Chúng đã nhắm mắt làm ngơ trước những hoàn cảnh sống lầm than của bản thân và của gia đình người nghiện, tiếp tục gieo rắc “cái chết trắng” nhằm lợi ích cho cá nhân của bản thân. Phường Gia Thụy là một Phường đang trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế bên cạnh đó là sự tập trung đông đảo của các thành phần lao động, các trường học, các nhà máy xí nghiệp,… mặc dù được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp Uỷ Đảng, Chính quyền, công an ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội lực lượng phòng chống tệ nạn ma tuý hoạt động mạnh nên tình hình tệ nạn nghiện hút ma tuý trên địa bàn trong những năm qua đã hạn chế phần nào về tội phạm ma tuý và tệ nạn nghiện ma tuý. Chỉ tính riêng năm 2009 toàn phường có 67 con nghiện, mặc dù đã có nhiều chương trình hành động cụ thể nhằm đẩy lùi tệ nạn này nhưng không những không giảm mà còn có xu hướng gia tăng. Theo thống kê của ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn ma tuý Phường Gia Thụy (2006 – 10/2009). Năm Nam Nữ Tổng số 2006 51 02 53 2007 54 04 58 2008 58 05 63 2009 61 06 67 Song trên thực tế cho thấy tinh hình đối tượng sử dụng, mua bán, vận chuyển các chất ma tuý trái phép còn diễn biến rất phức tạp. Trong năm 2006 lực lượng công an Phường đã phối hợp với công an Quận LONG BIÊN và một số đơn vị ban ngành liên quan khác triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc phiện qua địa bàn với số lượng 04 vụ. Bên cạnh đó triệt phá nhiều ổ nhóm tiêm chích ma tuý, đưa đi cai nghiện tập trung là 15 đối tượng nghiện hút ma tuý. Thành phần người nghiện. Đối tượng phạm tội buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma tuý cũng như các đối tượng nghiện hút ma tuý bao gồm nhiều lứa tuổi, thành phần trong xã hội. Hoạt động của bọn chúng ngày càng tinh vi xảo quyệt hơn về thủ đoạn, tránh né sự chú ý của cơ quan pháp luật cũng như dư luận quần chúng nhân dân. Đối tượng cai nghiện nhiều đòi hỏi trong công tác tuyên truyền vận đông giáo dục cai nghiện ma tuý phải có sự chuyên môn rất cao. Đối tượng nghiên hút trên địa bàn phường Gia Thụy tập trung nhiều ở những đối tượng không có nghề nghiệp, trình độ học vấn thấp. Song ma tuý cũng đã xâm nhập vào cả đối tượng công nhân, học sinh, sinh viên … Theo thống kê cho thấy trong năm 2009 toàn phường có tổng số các con nghiện ma tuý là 67. Xắp sếp theo thành phần đối tượng nghiện hút ma tuý có bảng số liệu sau: Năm Khối trường học Khối đô thị Khối CNVC Tổng số người nghiện Tiểu học THCS THPT ĐH,CĐ,THCN <18 tuổi 18-35 tuổi >35 tuổi 18-35 tuổi 35 tuổi trở lên Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam 2006 0 0 2 0 5 0 13 0 3 1 19 0 7 1 2 0 0 53 2007 0 0 2 0 6 0 14 1 3 2 19 0 7 1 2 0 1 58 2008 0 0 2 0 6 0 15 2 4 1 20 0 7 2 3 0 1 63 10/2009 0 0 2 0 5 0 18 1 4 2 21 2 8 1 4 0 0 67 Nhìn vào bảng số liệu ta có thể nhận thấy số lượng người nghiện được quản lý có tăng lên qua mỗi năm, mà đặc biệt là lứa tuổi thanh niên người mà nắm giữ tương lai đất nước sau này. Chính những khó khăn trên đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền địa phương phải tích cực chỉ đạo sát sao toàn bộ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn Quận phải đồng tâm, hợp lực phòng chống tệ nạn ma tuý. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền giám sát quản lý chặt chẽ, giúp họ nhận thức đúng đắn về tác hại ma tuý, nhận thấy được các hành vi lệch lạc của bản thân mình và vận động mọi người tích cực tham gia vào công tác phòng chống tệ nạn ma tuý. Hình thức lạm dụng. Ma tuý lạm dụng trước đây chủ yếu là thuốc phiện, nay người nghiện sử dụng các loại ma tuý tổng hợp như: heroin, Amphetamine, tân dược, … các loại thuốc kích thích như: Dolagan, Diaxepan, Seduxen, .. đặc biệt là tình trạng sử dụng thuốc heroin ngày càng gia tăng, mà nguy hiểm là sử dụng thuốc phiện phao loãng tiêm vào tĩnh mạch, nguyên nhân sử dụng tiêm kim tiêm chung dẫn đến căn bệnh HIV/AIDS nguy hiểm mà chưa có thuốc chưa. Gần đây xuất hiện hình thức sử dụng ma tuý dưới dạng viên, đáng chú ý và lo ngại, đối với các học sinh các trường phổ thông, các trường dạy nghề, đại học. Hình thức sử dụng ma tuý trong thanh niên ngày càng đa dạng thay vì trước đây thanh niên sử dụng bằng hình thức hút hít thì nay hình thức này chỉ chiếm tỉ lệ thấp. Theo báo cáo gần đây của phòng cảnh sát điều tra tệ nạn ma tuý thì 70% các con nghiện sử dụng phương thức tiêm chích ma tuý đồng thời theo thống kê cho thấy người nghiện dùng nhiều cách để sử dụng chất ma tuý như: + Đưa ma tuý vào trong cơ thể qua đường tiêu hoá như: nhai các lá cây có chất ma tuý, nuốt các loại viên có chất ma tuý sơ chế từ lá, vỏ nhựa cây có chứa ma tuý. + Đưa ma tuý vào cơ thể qua đường hô hấp như: đốt các chất ma tuý đã được sơ chế và hút khói vào phổi hoặc nghiền các loại ma tuý thành bột và hút loại bột đó. Hiện nay trên địa bàn các con nghiện sử dụng hình thức tiêm chích chiếm đa số bởi do giá thuốc tăng cao các con nghiện đa phần không có tiền vì không có nghề nghiệp, thu nhập thấp, đời sống kinh tế không ổn định. Để có tiền sử dụng thuốc chủ yếu là qua con đường trộm cắp hoặc làm các công việc phi pháp khác, do không có nhiều tiền mà sử dụng những loại thuốc kém chất lượng, thành phần chì cao cho nên rất nguy hiểm vì thuốc trực tiếp đưa vào máu cho nên rất nguy hiểm, bên cạnh đó tiêm chích ma tuý còn là một trong những nguyên nhân chủ yếu lây lan căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Theo thống kê của ban phòng chống tệ nạn ma tuý Phường Gia Thụy số lượng nhiễm HIV và chết qua các năm như sau: Năm 2006 2007 2008 2009 Số người nhiễm HIV 8 11 12 14 Số người chết 2 3 5 6 Độ tuổi trung bình Từ 18 đến 32 tuổi Số người nhiễm HIV trong những năm gần đây có xu hướng gia tăng. Đây thực sự là gánh nặng và mối lo nguy cơ lớn cho gia đình, cộng đồng, đây mới là những con số thống kê được, song bên cạnh đó còn một số đông con nghiện nhiễm HIV chưa phát hiện và quản lý. Công tác phòng chống tệ nạn ma tuý của các nghành, các cơ quan trên địa bàn Phường Gia Thụy - Quận LONG BIÊN - TP Hà Nội. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Uỷ - HĐND – UBND, các ban nghành đoàn thể đã hoạt động tích cực và thu được nhiều kết quả tốt trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma tuý nói riêng, đồng thời xác định rõ đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, quyết liệt, đòi hỏi, cần có sự kiên trì, lâu dài, liên tục và đồng bộ. Nhìn chung công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý của các ban nghành cơ quan trên địa bàn phường Gia Thụy đã thu được nhiều kết quả khả quan. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cai nghiện và quản lý người nghiện cũng như điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật về ma tuý được triển khai đồng bộ, khoa học và sáng tạo hơn trước song tình hình vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp hơn. Thực hiện quyết định số 150/2000/QĐ- TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ và việc phê duyệt chương trình hành động phòng chống tệ nạn xã hội ma tuý giai đoạn 2001 - 2005 của Uỷ ban quốc gia phòng chống ma tuý với một số nội dung chính thức như sau: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân về tác hại và các biện pháp phòng chống nghiện hút ma tuý cho thanh niên, giúp họ có lối sống hành vi lành mạnh. - Quán triệt phương châm phòng ngừa cơ bản phát động và tổ chức cuộc đấu tranh phòng chống nghiện hút ma tuý toàn dân, nhằm đẩy lùi tệ nạn nghiện hút ma tuý. Trước hết là trong học sinh, thanh thiếu niên và trong gia đình - xã hội, kiên quyết không để tệ nạn nghiện hút ma tuý tiếp tục lan rộng, tránh nguy cơ lạm dụng ma tuý dẫn đến lây nhiễm HIV/AIDS. Những năm qua công tác đấu tranh với loại tệ nạn nghiện hút ma tuý trên địa bàn Quận LONG BIÊN được chú trọng thể hiện trên một số mặt sau: Công tác tuyên truyền: Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng Uỷ - HĐND - UBND Phường Gia Thụy, các ban ngành đoàn thể tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục những nguy cơ của tệ nạn nghiện hút ma tuý sâu rộng trong nhân dân. Nhất là tầng lớp thanh thiếu niên giúp họ có những kiến thức để tự bảo vệ mình trước những lôi kéo, cám dỗ của ma tuý. Lồng ghép các thông tin tuyên truyền với các chương trình kinh tế - xã hội khác, nhất là cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” quan tâm tại điều kiện xây dựng cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động vui chơi, thể thao và các hoạt động bổ ích lành mạnh khác nhằm thu hút thanh thiếu niên, học sinh không để ma tuý và các tệ nạn xã hội khác lôi kéo và xâm nhập. Các ban ngành đã vận động được 21 đối tượng tự nguyện tham gia các chương trình cai nghiện tập trung, có thể nói đó là thành công bước đầu của công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đi cai nghiện. CLB B93 sinh hoạt thường xuyên 1 tháng/lần đã thu hút được sự quan tâm của các đối tượng sau cai nghiện dần đi vào cuộc sống ổn định. Công tác đấu tranh xử lý: Nhận thức sâu sắc được tác hại, ảnh hưởng của ma tuý từng ngày, từng giờ rình rập đe doạ đời sống của xã hội. Quán triệt phương châm phòng ngừa cơ bản phát động và tổ chức cuộc đấu tranh phòng chống nghiện hút ma tuý trong toàn dân đặc biệt chú trọng đến tầng lớp thanh thiếu niên. Lực lượng công an Phường đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức các “đường dây nóng” để thu nhận các thông tin tố giác của nhân dân; đồng thời tích cực bố trí, phân công cán bộ phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi quản lý khu vực dân cư cũng như lập hồ sơ quản lý , kiểm soát các đối tượng nghiện và những đối tượng có nguy cơ cao, kịp thời nắm bắt tư tưởng để có biện pháp đấu tranh phù hợp. Qua công tác xử lý ở địa phương những năm qua vấn đề tội phạm ma tuý là vấn đề nổi cộm, đáng quan tâm, nhưng bên cạnh đó công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm cũng rất quyết liệt đem lại hiệu quả cao, động viên số người cai nghiện đạt hiệu quả tốt. Song cũng đòi hỏi cần có sự quan tâm chủ động hơn nữa của các ban ngành toàn Quận trong cuộc chiến chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma tuý nói riêng tiến tới xoá bỏ tệ nạn nghiện ma tuý ra khỏi đời sống cộng đồng trên địa bàn Phường Gia Thụy. 2.2.2. Thực trạng công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh niên trên địa bàn phường Ngọc Thụy - thành phố Hà Nội. Thực hiện kế hoạch số 58/KH-TĐ của thành Đoàn Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động phòng chống ma tuý trong học sinh, sinh viên trong trường học với những nội dung chính: - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đoàn viên, thanh thiếu niên, gia đình và xã hội nhận thức đúng đắn về tình hình, nguy cơ, tác hại của ma tuý đối với tuổi trẻ. Trang bị cho đoàn viên, thanh thiếu niên những kiến thức, kỹ năng cơ bản thực hiện hành vi an toàn để phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội khác. - Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập quán triệt các chính sách, pháp luật của nhà nước về phòng chống ma tuý, đặc biệt là chú trọng đưa các hoạt động này vào nội dung sinh hoạt của chi đoàn, chi hội, các hình thức tìm hiểu về tệ nạn ma tuý, nguy cơ, tác hại của ma tuý, các biện pháp phòng chống ma tuý trong các giờ chào cơ, tự quản, thành lập các đội cờ đỏ, đội thanh niên tình nguyện, các buổi sinh hoạt CLB, đội tuyên truyền măng non. - Tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hoá - văn nghệ - thể dục thể thao, các buổi tạo đàm, hội thảo, diễn đàn, … qua đó lồng ghép các nội dung giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên, tạo môi trường giáo dục lành mạnh. - Xây dựng các “hòm thư tố giác” để đoàn viên, thanh niên cung cấp cho các cơ quan chức năng những nguồn tin về những người có hành vi vi phạm tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma tuý. Kịp thời biểu dương khen thưởng và có biện pháp phối hợp đảm bảo an toàn cho thanh thiếu niên và các đối tượng cung cấp thông tin. Ban chấp hành Đoàn Phường Gia Thụy đã căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, các CLB phòng chống ma tuý và đã thu được những kết quả đáng kích lệ: - Thường xuyên tiến hành tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh trong thanh thiếu niên, tổ chức các giải thi đấu thể thao từ chi đoàn và giao lưu với các đơn vị kết nghĩa (như tiểu đoàn 18 QKTĐ), tham gia thi đấu những giải do Quận và Thành phố tổ chức. - Duy trì, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ truyền thống ở tại cơ sở như: tổ chức liên hoan văn hoá - văn nghệ, tổ chức các sân chơi cuối tuần, … Gắn với việc tổ chức các lễ hội văn hoá địa phương, các ngày lễ tết cổ truyền của dân tộc, qua đó làm công tác tuyên truyền sâu rộng nhằm giáo dục ngăn chặn các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn nghiện hút ma tuý. - Tiếp tục xây dựng, kiện toàn và duy trì các mô hình can thiệp phòng chống tệ nạn ma tuý tại cộng đồng. Các chương trình của Đoàn đã được hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, mô hình điển hình đã được phát huy, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác phòng chống tệ nạn ma tuý. - Biện pháp xây dựng các mô hình can thiệp như thành lập các CLB, đội tuyên truyền là một biện pháp đạt hiệu quả rất cao vì mô hình này tuyên truyền trực tiếp đến từng đối tượng, đồng thời có các biện pháp giúp họ thay đổi hành vi của mình. Hiện nay Đoàn thanh niên Phường đã thành lập được 4 câu lạc bộ và đã đưa vào hoạt động có hiệu quả tốt như “CLB tiền hôn nhân; CLB chăm sóc sức khoẻ sinh sản tuổi vị thành niên; CLB phòng chống ma tuý, mại dâm; CLB B93 quản lý các đối tượng sau cai nghiện” và đặc biệt là từ năm 2006 Đoàn Phường thanh niên được ban phòng chống tội phạm cử theo dõi hai đối tượng sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng đến nay không có dấu hiệu tái nghiện. Việc thành lập và duy trì hoạt động của các mô hình này đã thể hiện tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Phường Gia Thụy sẵn sàn nhận và hoàn thành những công việc khó khăn tại địa bàn. Đoàn thanh niên Phường Gia Thụy đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân sự, mặt trận tổ quốc, hội liên hiệp phụ nữ, ban giám hiệu các nhà trường, … trong việc quản lý và giáo dục thanh thiếu niên trên địa bàn dân cư. Tuyên truyền và vận động đoàn viên thanh niên đăng ký và cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội; phối hợp với lực lượng công an trên địa bàn điều tra nắm bắt tình hình, phân loại đối tượng, lập danh sách những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ cao vi phạm tệ nạn xã hội, những thanh niên hư hỏng, những thanh niên nghiện hút ma tuý để có biện pháp phối hợp quản lý giáo dục và giúp đỡ. Tích cực vận động tuyên truyền giáo dục thanh thiếu niên đã mắc nghiện tình nguyện cai nghiện, theo báo cáo qua các năm số lượng người tình nguyện cai nghiện qua thực tế ta có bảng sau: Năm Từ 18 tuổi trở xuống Từ 18 đến 35 tuổi 35 tuổi trở lên Tổng số 2006 02 08 01 11 2007 04 08 02 14 2008 02 13 01 16 10/2009 03 12 0 15 Hiện nay Đoàn thanh niên Phường Gia Thụy đã thành lập được nhiều đội thanh niên xung kích, thanh niên cờ đỏ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực với lực lượng công an, quân sự trong việc tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, phát hiện tham gia giải quyết nhiều vụ việc vi phạm tệ nạn xã hội. Phát hiện, đấu tranh lên bọn tội phạm, bên cạnh đó còn tổ chức vận động đoàn viên thanh niên phát hiện các ổ nhóm buôn bán, tiêm chích ma tuý, tệ nạn xã hội, … giúp cho các lực lượng công an, quân sự, thanh niên xung kích kịp thời triệt phá và ngăn ngừa. Trong những năm qua trong công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn nghiện hút Đoàn thanh niên Phường Gia Thụy có những thay đổi mang tính khoa học, sáng tạo, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế nên đã thu được nhiều kết quả khả quan. Song tình hình nghiện ma tuý trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp đòi hỏi cần có sự quan tâm không chỉ của tổ chức Đoàn mà các tổ chức xã hội khác cũng phải có sự đầu tư nghiên cứu phương pháp về công tác phòng chống ma tuý. 2.3. NHỮNG NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN CỦA THỰC TRẠNG NGHIỆN HÚT MA TUÝ TRONG THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG GIA THỤY - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.3.1. Nguyên nhân khách quan. Gia Thụy là một Phường có nhiều đơn vị cơ quan trường học đóng trên địa bàn, bên cạnh đó sự phát triển của nền kinh tế thị trường, đời sống của nhân dân được nâng cao rõ rệt nhưng kèm theo đó là hàng loạt các tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên. Trước tình hình như vậy gia đình, nhà trường và toàn xã hội có tác động ảnh hưởng to lớn đến việc gia tăng hay giảm của tệ nạn ma tuý vì đây là môi trường từng giờ, từng ngày lên mỗi con người đặc biệt là thế hệ trẻ. Môi trường gia đình: Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường đầu tiên tác động đến nhân cách của thanh thiếu niên. Sự quan tâm tạo điều kiện cho các tế bào phát triển lành mạnh là nền tảng cho sự phát triển của toàn xã hội. Nhưng thực tế cho thấy hiện nay nhiều gia đình chưa thực sự có biện pháp, chăm sóc, quản lý, giáo dục con cái hợp lý. Kết quả là tình trạng phần lớn con cái tại các gia đình này đã xa vào tệ nạn xã hội nhiều nhất là tệ nạn nghiện hút ma tuý. Một số gia đình mãi mê làm ăn ít quan tâm đến con cái hoặc cung cấp cho một số tiền để tiêu sài quá lớn mà không quan tâm đến mục đích sử dụng của con cái … thiếu sự quan tâm quản lý giáo dục của cha mẹ, bị bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo nên đã sa chân vào tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn nghiện ma tuý, đến khi biết được thì cũng đã quá muộn. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc gia đình ly hôn, con cái thiếu tình thương của cha mẹ. Cũng những gia đình áp dụng phương pháp quản lý con cái một cách máy móc thiếu khoa học, áp đặt; làm cho giữa con cái và cha mẹ có một khoảng cách xa lạ và không có hơi ấm tình thương từ đó làm cho các em chán nản muốn thoát khỏi sự quản lý của cha mẹ .. khi gặp bạn bè xấu rủ rê chúng vô tình dấn chân vào con đường nghiện hút ma tuý và các tệ nạn xã hội khác một cách vô tình mà chúng không muốn vậy. Thực tế đa phần thanh thiếu niên phạm tội có hoàn cảnh gia đình khá đa dạng, song thành phần số lượng thanh thiếu niên nghiện ma tuý nhiều nhất là những gia đình làm ăn phi pháp, thiếu sự quan tâm của gia đình dù là gia đình rất giàu có và khá giã, người thân trong gia đình không gương mẫu. Môi trường nhà trường: Nhà trường là nơi tiếp tục giáo dục các em phát triển toàn diện về nhân cách, thể chất và trí tuệ trở thành những con người có ích trong xã hội, đất nước … Mục đích chính của nhà trường là xây dựng, đào tạo những con người biết yêu cuộc sống, biết lao động, có trình độ, đạo đức … thế nhưng qua khảo sát thực tế cho thấy thanh thiếu niên nghiện hút ma tuý phần lớn là do môi trường nhà trường chưa hoàn thiện bởi chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức. Mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình, xã hội chưa có sự liên kết chặt chẽ, hơn thế hoạt động Đoàn - Hội - Đội trong nhà trường còn chưa được quan tâm, dạy dỗ học sinh một cách máy móc, thiếu sáng tạo, áp lực hoặc tình trạng chạy theo thành tích, không quan tâm đến những biểu hiện khác lạ của học sinh khi phát hiện ra những hành vi của học sinh thì đã muộn. Để làm tốt công tác giáo dục, mỗi nhà trường, mỗi giáo viên cần thể hiện tinh thần trách nhiệm với học sinh. Cần quan tâm và thường xuyên tạo điều kiện để phát huy những đức tính tốt. Phối kết hợp chặt chẽ với gia đình, các tổ chức xã hội để quan tâm quản lý và giáo dục đồng thời tích cực học tập, nghiên cứu để có phương pháp giáo dục khoa học sáng tạo. Môi trường xã hội: Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và mặt trái của nó đã tác động mạnh mẽ đến các tầng lớp trong xã hội nhất là thanh thiếu niên đòi hỏi cần có sự quan tâm thoả đáng của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên. Song thực tế sự quan tâm tạo điều kiện đó vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu thoả đáng cho thanh thiếu niên, vẫn còn thiếu những sân chơi lành mạnh, bổ ích bên cạnh đó là việc tập hợp, thu hút thanh thiếu niên vào tổ chức để quản lý giáo dục vẫn tồn tại những yếu kém, đồng thời là vấn đề giải quyết công ăn việc làm. Số thanh niên không có việc làm dẫn tới chơi bời lêu lỏng ngày càng tăng, chính vì vậy, hơn bao giờ hết để tập hợp thu hút thanh thiếu niên cùng đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội không chỉ là nhiệm vụ của riêng một tổ chức, cá nhân nào mà đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, gia đình từ đó có phương thức hành động, biện pháp quản lý giáo dục, tuyên truyền. 2.3.2. Nguyên nhân chủ quan. Trước hết là do chính bản thân của mỗi cá nhân. Một bộ phân thanh thiếu niên thiếu sự tự giác học hỏi, nâng cao trình độ hiểu biết trên các lĩnh vực, còn thờ ơ với công tác xã hội. Chạy theo lối sống kinh tế thị trường đam mê với các cảm giác mới lạ, chơi bời, sa đoạ vào các tệ nạn xã hội. Đội ngủ cán bộ còn hạn chế, không thường xuyên nâng cao nhận thức nhiều khi có lý luận không sát thực tế và cũng còn có một số chưa qua trường lớp đào tạo. Đồng thời công tác quản lý về địa bàn, hộ khẩu nhiều nơi còn buôn lỏng. Công tác tập hợp giáo dục, tuyên truyền về tác hại ma tuý còn thiếu nhiều điểm chưa phù hợp với điều kiện thực tế, hệ thống văn bản xét xử các tội phạm về ma tuý chưa hoàn chỉnh gây khó khăn cho công tác xét xử, giảm yếu tố răn đe ngăn ngừa tội phạm làm cho các hoạt động buôn bán vận chuyển tổ chức sử dụng ma tuý gia tăng. CHƯƠNG 3 KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 3.1. GIẢI PHÁP. Nâng cao nhập thức được xem là giải pháp quan trọng hang đầu trong cuộc đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn nghiện hút ma tuý nói riêng. Từ nhận thức đúng mới có thái độ và hành vi tốt trong công tác nay, cần phải tham gia vào công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong đó trọng tâm cần tập trung vào tệ nạn nghiện hút ma tuý. Tích cực tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Uỷ Đảng, Chính quyền và thực hiện tốt các văn bản pháp luật quy định của Nhà Nước về việc phòng chống các tệ nạn xã hội. Tuyên truyền giáo dục là chức năng hàng đầu của Đoàn thanh niên đối với tất cả các hoạt động của thanh thiếu niên, do đó tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho thanh thiếu niên trong việc phòng ngừa và đấu tranh với tệ nạn nghiện hút ma tuý. Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng cho thanh thiếu niên hiểu biết tác hại của ma tuý, đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật về phòng chống ma tuý nói riêng và tệ nạn xã hội nói chung. Phải có phương pháp tuyên truyền sáng tạo, khoa học nhằm nâng cao dân trí, nhận thức chính trị - kinh tế - xã hội; trách nhiệm của thanh niên trong cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn này. Đoàn thanh niên là tổ chức có lực lượng đoàn viên thanh niên đông đảo và rộng khắp cả nước. Vì vậy Đoàn thanh niên cần có kế hoạch tham gia quản lý đối tượng, tổ chức hoạt động giáo dục, cảm hoá, giúp đở đoàn viên thanh niên nói chung và đối tượng vi phạm tệ nạn nghiên hút ma tuý nói riêng là vấn đề cần thiết. Tham gia phát hiện những tệ nạn xã hội, nghiện hút ma tuý trên địa bàn để báo cáo với Chính quyền và các ban ngành để xử lý, đấu tranh đồng thời có những biện pháp quản lý giáo dục giúp đỡ những người có nguy cơ cao, người mắc nghiện ma tuý, đặc biệt là Đoàn thanh niên các cấp cần tăng cường quản lý, giáo dục, giúp đỡ cho thanh niên sau khi cai nghiện. Đoàn thanh niên tham gia giúp đỡ giải quyết việc làm và hoạt động kinh tế tạo thu nhập ổn định cho thanh niên. Trung Ương Đoàn kiến nghị với nhà nước, để tổ chức Đoàn các cấp được Nhà Nước hỗ trợ kinh phí thành lập các trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, ưu tiên đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho những thanh niên ở vùng có nguy cơ sa vào nghiện hút cao và những thanh niên mắc nghiện đã cai nghiện thành công. Phối phợp với các ban ngành, các cấp, các tổ chức doanh nghiệp để giải quyết việc làm và dạy nghề, giảm bớt tình trạng tái nghiện đưa họ vào sinh hoạt tại các tổ chức Đoàn thanh niên. Đoàn thanh niên chỉ đạo các cấp bộ Đoàn - Hội thanh niên ở cơ sở xây dựng củng cố và phát triển các mô hình hoạt động có tác dụng giáo dục, giúp đỡ và tạo điều kiện cho những người có lỗi lầm sữa chữa. Đồng thời tổ chức các hoạt động quyên góp về sách, báo chí, tài liệu về tuyên truyền ma tuý và đội ngũ cán bộ thanh niên phải tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý của Đoàn. Thường xuyên tổ chức tốt công tác kiểm tra, đánh giá tổng kết hoạt động và rút kinh nghiệm, tổ chức tốt các hoạt động thăm quan, học tập mô hình, điển hình tiên tiến, … Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành cơ quan chức năng để thực hiện tốt công tác này như: công an Quận, Phòng lao động thương binh - xã hội, Phòng giáo dục và đào tạo. 3.2. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT. Để công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút trong thanh niên trên địa bàn Phường Gia Thụy đạt hiệu quả cao. Xuất phát từ tình hình thực tế và mong muốn góp phần công sức của mình vào công tác phòng chống tệ nạn ma tuý và ngăn chặn ma tuý, bnả than tôi xin có một số kiến nghị như sau: Trước hết các cấp Uỷ Đảng - Chính Quyền - HĐND - UBND trong toàn Quận LONG BIÊN nói chung và toàn Phường nói riêng cần tích cực quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá sát sao về công tác phòng chống ma tuý, tạo điều kiện trước hết về kinh phí để Đoàn thanh niên hoạt động. Có những chính sách, cơ chế động viên thoả đáng đối với tập thể, cá nhân thành tích trong công tác phòng chống ma tuý và giúp đỡ những đối tượng cai nghiện thành công làm lại cuộc đời. Hơn thế nữa phải tăng các địa điểm vui chơi, giải trí lành mạnh, các nhà văn hoá nhằm thu hút đoàn viên thanh thiếu niên tham gia hoạt động. Cần quan tâm phát triển kinh tế nông thôn, xoá đói giảm nghèo, xây dựng những cơ chế hỗ trợ nguồn lao động như: vay vốn làm kinh tế, … Giảm thiểu tới mức thấp nhất tìmh trạng trẻ em thất học, trẻ em lang thang kiếm sống … Đối với các ban ngành - các cấp: Cần đổi mới và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phòng chống tệ nạn xã hội ma tuý tới mọi tầng lớp, lứa tuổi. Xen kẽ nội dung tuyên truyền vào các chương trình học tập giáo dục của nhà trường. Luôn có sự đổi mới về phương thức hoạt động để ngày càng khoa học và đạt hiệu quả cao đồng thời tạo nguồn kinh phí hoạt động phục vụ công tác cai nghiện, đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ cai nghiện có đủ trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ nhiệt tình phục vụ công tác. Thường xuyên tham mưu với cấp Uỷ Đảng và Chính Quyền nhằm tạo cơ chế thuận lợi phù hợp với điều kiện thực tế. Phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức xã hội, ban ngành đoàn thể thống nhất chủ trương hành động, phân công trách nhiệm cụ thể xây dựng mối quan hệ mật thiết trong công tác quản lý, giáo dục giữa gia đình - nhà trường - xã hội. Đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Các cấp bộ Đoàn cần xác định công tác phòng chống ma tuý là một nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn và phải được cụ thể hoá trong kế hoạch công tác hàng năm của mỗi cấp. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn nhiệt tình, có năng lực chỉ đạo và khả năng tham mưu, thiết kế, tổ chức có hiệu quả các hoạt động phòng chống ma tuý. Đồng thời xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên tích cực hiệu quả trong công tác giáo dục Đoàn - Hội - Đội. Luôn đổi mới phương thức hoạt động, có sự đầu tư nghiên cứu xây dựng mô hình giáo dục, hoạt động phù hợp với từng đối tượng thanh niên, từng địa bàn. Kịp thời sơ kết, tổng kết để phổ biến, nhân rộng các mô hình giáo dục, hoạt động có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ban ngành chức năng, các đoàn thể, xã hội, gia đình, nhà trường trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động phòng chống ma tuý. Thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý sâu rộng cho tất cả các đoàn viên, thanh thiếu niên, từ đó lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các chương trình văn hoá văn nghệ, … Tham mưu, đề xuất những kiến nghị - giải pháp với các cấp Uỷ Đảng, Chính quyền về công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý; phát huy tốt chức năng là trường học xã hội của thanh niên tích cực tham gia quản lý giáo dục và tạo cơ chế thuận lợi giúp đỡ những thanh thiếu niên nhất là những thanh thiếu niên sau cai nghiện có công ăn việc làm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất có thu nhập ổn định. KẾT LUẬN Trong những năm gần đây, danh từ ma tuý đã được người ta nhắc đến nhiều qua các phương tiện thông tin đại chúng như ma tuý là gì? Ma tuý có tác hại như thế nào? Thì có nhiều cách hiểu khác nhau, trước đây người ta thường dùng danh từ “thuốc phiện” bởi vì khi đó thuốc phiện là một chất gây nghiện. Nhưng ngày nay chất gây nghiện càng xuất hiện nhiều; đa dạng muôn hình muôn vẻ nên ma tuý được dung để chỉ các chất gây nghiện nói chung. Ngày nay một số người xem ma tuý là chất độc được xâm nhập vào cơ thể sẽ gây ra phản ứng làm thay đổi một số chức năng trao đổi chất, gây những tổn thương đến hệ thần kinh tạo ra trong tâm trí con người, một thói quen những khát khao đam mê khó có thể bỏ được hoặc gây lên những trạng thái tâm lý không bình thường, làm mất chức năng vốn có của cơ thể tạo thành những ảo giác, cảm giác mới lạ hoặc làm giảm cơn đau. Bên cạnh nghiện hút tiêm chích ma tuý không chỉ huỷ hoại sức khoẻ của thanh niên, ảnh hưởng đến nòi giống mà còn là một nguyên nhân lớn gây tình trạng nhiễm HIV, 85% người nhiễm HIV hiện nay là do tiêm chích ma tuý. Nghiện hút tiêm chích làm cho đời sống kinh tế của nhiều gia đình rơi vào tình trạng bần cùng túng thiếu, đồng thời còn là nguyên nhân dẫn đến phát sinh tội phạm, gây rối trật tự, người nghiện chẵng những bị huỷ hoại đời mình mà còn đem lại đau buồn cho gia đình và gây cho xã hội cộng đồng nhiều lo lắng thương tâm. Trong những năm gân đây tình trạng phạm tội sản xuất và tang trữ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý trên thế giới ngày càng tăng, với quy mô càng lớn, tính chất phạm tội ngày càng nghiêm trọng. Vấn đề đấu tranh chống tội phạm về ma tuý, thanh niên nghiện hút ma tuý không chỉ là nhiệm vụ của một quốc gia, một khu vực mà trở thành vấn đề của toàn cầu. Riêng Việt Nam tình hình tội phạm ma tuý và nghện hút ma tuý diễn biến rất phức tạp. Trong những năm qua mặc dù Đảng, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường các biện pháp phòng chống ma tuý như: mở chiến dịch tuyên truyền vận động xoá bỏ việc trồng cây thuốc phiện, kiểm soát nghiêm ngặt biên giới, cửa khẩu, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý, … Đấu tranh chống tội phạm ma tuý làm giảm nguồn ma tuý, tăng cường các biện pháp tổ chức cai nghiện nhằm giảm nhu cầu sử dụng các chất ma tuý do vậy công tác phồng chống ma tuý đã đạt kết quả tốt trên một số mặt. Song tình hình tội phạm về ma tuý, tệ nạn nghiện hút ma tuý vẫn diễn biến hết sức phức tạp, do vậy việc phòng chống ma tuý là trách nhiệm của toàn xã hội, có thể nói đây là cuộc đấu tranh toàn diện, lâu dài và liên tục. Nhiều nghiên cứu hiện nay cho thấy cho đến nay trên thế giới chưa có loại thuốc hay phương pháp nào có thể cai nghiện hoàn toàn ma tuý cách duy nhất là hỗ trợ cắt cơn, giáo dục, tư vấn giúp đỡ, giúp người cai nghiện có quyết tâm từ bỏ ma tuý, việc cai nghiện ma tuý phù thuộc vào rất nhiều yếu tố, quan trọng nhất là ý chí người nghiện. Hàng năm chỉ có khoảng 3% số người nghiện hút ma tuý đã cai thành công nhưng có tới 6% người mới mắc nghiện hút ma tuý tăng lên. Do vậy để hạn chế số lượng người nghiện hút ma tuý tăng lên, đồng thời tích cực tổ chức vận động cai nghiện chúng ta phải chú trọng tới nhóm người có nguy cơ mắc nghiện cao, cụ thể là các đối tượng ít tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Đoàn - Hội - Đội. Đây là những đối tượng chỉ thích tụ tập tán gẫu và ít xem truyền hình, nghe đài, đọc sách báo; chính vì vậy cần túch cực tạo điều kiện công ăn việc làm, tạo thu nhập ổn định, thu hút và lôi kéo để giáo dục, quản lý chặt chẽ đặc biệt là đối tượng thanh niên. Để thực hiện được cần có sự phối hợp và hành động đồng bộ chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, các ban ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện cho quyền lợi chính đáng của tuổi trẻ là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên với trách nhiệm xung kích, tiên phong. Trong nhiều năm qua Đoàn đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức hoạt động phòng chống nghiện hút ma tuý trong thanh niên. Trong đó công tác thong tin, giáo dục, tuyên truyền luôn luôn được coi là nhiệm vụ hang đầu, phát huy mạnh mẽ vai trò đoàn kết thu hút tập hợp thanh niên từ đó giáo dục tư tưởng, phối hợp với các ban ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích tạo công việc làm cho thanh niên. Thông qua các hoạt động này giúp cho thanh niên nhận biết được “kẻ thù” và những nguy cơ nguy hiểm đồng thời trang bị cho họ những kiến thức kỹ năng để họ tự ra quyết định cho chính bản than mình trong việc phòng chống các tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn nghiện hút ma tuý nói riêng một cách hữu hiệu nhất. Trên mặt trân đấu tranh chống tệ nạn nghiện hút ma tuý để có phương pháp đẩy lùi nó là vô cùng khó khăn, thử thách quyết liệt và cam go đòi hỏi cần có sự thống nhất chặt chẽ về chương trình hành động, hoạt động khoa học kỹ thuật, sáng tạo và có hiệu quả giữa Đảng, Chính quyền và các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội khác nhằm tiến tới xoá bỏ tệ nạn nghiện hút ma tuý ra khỏi cộng đồng xã hội Việt Nam. Đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”./ tµi liÖu tham kh¶o 1. HiÕn ph¸p cña n­íc C«ng hßa XHCN ViÖt Nam n¨m 1992. 2. Bé LuËt h×nh sù cña n­íc Céng hßa XHCN ViÖt Nam. 3. C¸c NghÞ ®Þnh, NghÞ quyÕt, ChØ thÞ cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ ChÝnh phñ vÒ c«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng tÖ n¹n ma tóy. 4. C¸c b¸o c¸o cña UBND Ph­êng, QuËn Long Biªn vÒ c«ng t¸c phßng chèng ma tóy. 5. C¸c b¸o c¸o cña Ph­êng §oµn cã liªn quan ®Õn ma tóy tõ n¨m 2006 ®Õn n¨m 2008. 6. B¸o c¸o cña §éi CS§TTP vÒ ma tóy C«ng an Ph­êng Gia Thôy tõ n¨m 2006 ®Õn n¨m 2009. 7. Cuèn cÈm nang “KiÕn thøc cÇn cho thanh niªn phßng chèng ma tóy”. 8. C¸c tµi liÖu, b¸o chÝ cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò ma tóy trong nh÷ng n¨m qua. 9. C¸c tµi liÖu kh¸c.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường Gia Thụy với công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh niên.doc
Luận văn liên quan