Generator wpp

Phần A:TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG GIÓ . 1 I: TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN TẠI VIỆT NAM1 II.TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG GIÓ Ở VIỆT NAM2 PHẦN B: CÁC LOẠI MÁY PHÁT ĐIỆN DÙNG TRONG TURBINE GIÓ . 6 A. Máy Điện Một Chiều (DC):. 7 1. Cấu tạo máy phát điện một chiều (DC) :. 7 2.Nguyên lý hoạt động của máy phát điện một chiều :. 15 3. Ứng dụng :. 16 B.Máy Phát Điện Xoay Chiều Không Đồng Bộ :. 17 1.Cấu tạo :. 18 2.Nguyên lý hoạt động :. 20 3. Ứng dụng :. 22 C: MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ :. 23 1)Cấu tạo :. 24 2.Nguyên lý hoạt động :. 29 3.Ứng dụng thực tế :. 40 4.Ưu nhược điểm của máy phát đồng bộ :. 40 5.Chỉnh lưu công suất dùng trong Turbine gió :. 41 6.Nhận xét :. 43 7. Các thông số tính toán thiết kế máy phát điện gió công suất nhỏ:. 44 PHẦN C: XÂY DỰNG MÔ HÌNH45 I. TÍNH TOÁN LỰA CHỌN MÁY PHÁT ĐIỆN:. 46 1.Thông số máy phát tính toán:. 46 II. LỰU CHỌN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG:. 46 1. Hub:. 46 2. Cánh turbine:. 47 3. Trục chính:. 49 4. Ổ đở trục chính:. 49 5. Hệ thống truyền động:. 49 III. CÁC BỘ PHẬN KHÁC:. 50 1.Hệ thống bệ đỡ tổ máy:. 50 2.Hệ thống hiển thị:. 51 PHẦN D: KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CỦA MÔ HÌNH52 1 Vấn đề nguồn gió thí nghiệm:. 52 2. Kết quả thí nghiệm:. 52 3. Kết luận thí nghiệm:. 55 PHẦN E: KẾT LUẬN56 I. VỀ LÝ LUẬN:. 56 II.VỀ THỰC TIỂN:. 56 III.PHẦN KIẾN NGHỊ:. 56 &: TÀI LIỆU THAM KHẢO :. 57

doc1064 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/06/2013 | Lượt xem: 2371 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Generator wpp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
æœ33y ( (R6ÙSäYÙø *^Ú©XiK{K䚃fÈy ç¡zHeðoI ,9 oË1Y@ mºßã+Ñœm+*_"w k=f«…\5fzŽ~NHUbœŠRŸ´ .rE5ÁSÜH=){ÉGÊ[>Äënà} H/QwQ5%ï k©H|¬I|tæöP[2H P^ u0Í$Í~ F=(; K͉›m¥#5m‘nM// 2RcFta 0v _ Xg3ær'ï†Å6%j6A 5èQžÕ™½&­Õi©†Þ4j0zMRgzÔ6:­oy7;Úw3 )×âíS‹vg#o•a°]?qbÛ ? #²ÄbU1 M4; 7N=ÐZ>W- Vsëʁ¥îc•e+ʍÄÆ°i‰vSÅ°,g?¿\A#ò®¦l•Aw»Å.EOM c $3wO8$ 9/'cIo fEkÐB:+X 6ùëØúyxœ@¶ˆS§€93y±.#]@y6sOaŒ?Ñ÷ O܊禜@¬JÄÊzbY}±ÆAXÒpt: [ K Fº„úÅ°]Œì2¢Ár<e%HG z /f‡¿»ÀÂU&+W™¥\ä-û'd“@OÚ’@O#cÕ j ?X^*]: m±½4þ86:~Ze fL«:=Cy6 l NŸ7q+ oO3 l8¬ &wa~‡}¹ >$ÿ!: l_Úz?B6åuD F7'ÐÓ9vç r·%š34R~ j! ÁT0Wyòöõ”WA]å+uT 3P*T~´ ]ëUj6ÑÒƒÑŸ„%c?I Ñ|" gì8•œ%]93kM ?}Þ¿>³¤}sG[kGrEë a0H<ýÐ'8ë3a}b¢:bb:hrÕmò´Çäk·) "†^”Z†uﭥƆZK_ƒãÐ_X§O9;D? [ôg+3 c112BY L pX321) ENTIRE POWER1 ENTIRE POWER1 "&35DT 26CEd FRUVt'BSefuv„7bc…†”• Oþ0L$!<Cl® $ÀÄLA$%!Hp 8…Å\¾EYc:\ôU©L XL 'f7ÛBIS D {;¯Æ]—SEki[6\ E'F27Fl7)º ò‡) -x…Ú»¶k²ƒ.3O%k.G£ }¡Àü%î Àq'"~DžQ 8üè>G-¢a+½Z¥ã+'B?i xύXP&["Wv¬oí x—eÖY1ãXÙ@#§'X[¼@@x×vÊ (E!øv{i( W]+(9=pœ U88’2[»/×+<eAÎ * HFWÛ=T q¸[0D“ *iJb 6ÃK8E$P3 0 Mý Ô{{6vvJ +z`4W†1Q Up N2 IV} gjM‚N8Ö>`B AȸÏh²ß7U6+u×0b :| eöx|h>_g A7,Pd: dõ^2„ô[oñîöRXQ_vW NX>¢ÏÅú‡‰ÝÛ@`v\™oÕ9Jz O qùÐ úãG ~s~#~Í}˜ N N<ž `IÙc@w~X (F_g‡Æ‰ i [)q=[) $¥€?¬¬gœvwKm” ëyq1\ q£gWÌó+pÁÆZè9'(ýB¹ýaWUþýxvJ‘o h¤å<Šú¹ù÷WôÙN~!ã=AmÔLÏg u¥•ÑWhŠÈ$3[R ` 5Ó '.O÷‰{-Ä.âCe<}ði<m‡5èeC“Õ˜ YmOIf F ]k y=^ p;® n FQfd+u]ûgë -¶Zý—Sžƒê,ºí—ß«óÛJ/iyT# -s§¡°<´ÕfWxHvb 6 ! ]*v±^Sè/ ՝‡V jDX[B~ V*¦:!Œ/ HA H[ŒdÄ^& AYVgª±ó%EEJ±ÃK<õµäñß9S8þI~RbT Uƒµ‡`‹T[PõqxZ, P" m‚Ûäˆ$ïŠ@ÚBI$€rX"—*h n 8Ëe{6qtö_Ü;Ip‚ 5twÈy#CúÂpXK+yŠ’ a$š 7 Í¿/hNà³U*=oË1Q =Puþvßf>w™gl @ SÍà<¦Ì’m7E › ÝuDRå V¥1å^32­uB_uÛ xyí¿.p<VøSv q \~w ~u4ݵ…¥6^fÖ}Ü7ÉÛf/îú5/V«1Ûø+Qj³ÕÕM¢D(†,7u&˜uµ m<M |XlG‘ž*r\Tk2 Qx؍&;QLWT kšI˜¾ËÙ/oº^€Çi).*çÄ.ù¿ñ~«mawdéWåy!j0ÑYÎ @ 2A1DP !z($€\"ž_% uØHÍuiwKŽz6H )Z?¢)#0 DEqMÕk;­·o?fL @:Ãe—ˆYL9±[Jñ·Os¢t%iUr Xc H@A H&"ˆ A 4RLDE bC%oí7IèqX ~šl**ZÌ_z4 yËêäeó™u-|{iœ)œy G v ußu0öbš‰9¾bFm j ~bÀ¡<åUƒÎͳœË›e/m \$I+  ,f\zçù Aš¾¯²_7qiÓx"; O$Nk<Œm( %F384SqŒ:pGé 7 ZmCö\ eBAZ 3Zm P.IÛ%`ç]\ü†lÐZcç½nv5-à6ËU2‚NË2Õò 8Õ³««r3ybªìt@z–[p %ƒåh©ºŽEg7oA8 .%Œ~­ìLY­ìpYl"Ùc<o KÈ°¨¸Ë]S[k:,qi¨H B'<lw©øîKmàUêJkkj{Ä;ö ;q#—>¿9 EGyQrm1z _¾›àI*ëŒöy÷«Ëþ¿nË ¿ UujHRª\hwë SM xVØÎdG~_ÆZI L7Ð4ð hÊdO\+ëóœÔ{»¶*ýÛ¨}hI-àP|| QE¶ o ""cp?D {w[nÙvP! {7ÉaP¦3MeªÊ«Ó¶¬°ÓµqSL>Z3 gÝ>oDweY ryiHRK QÙ`è3n7[á}8; xz Y¶ûæ!m4r/y9  Gl·_']A¥ ¢SUÚi1F!C ~ÑñÄ7]@áQnvd F8¾IÇ6 +->5Å !+'1°'LÝ]”IdeN [t<û¡?;Bc)^t ~n­pZ"#¨ ˆ LszóYYš+]IO;\¾cf¹ K"W@F> W2Çd2+!~ w wºTè9pI7 E O ,{~Zc{ \8ñ)_/g MÉaÃS•²®›Ú ÷»<@Qt]w Mù|wWÊa ))Ím É\n¸ÑAÙwZëLVS a|p5L"* cŒ›êßxŒp\w%Ë=YÍv6 e1 g IYsÂ[Ä{1Õgm" ' FX£ Fs (%0Dm yH+ õUî«lvT$xÁ G\çu5b9*W Mkhf“1Aèqt r®y$O®}îWO‹? ! NDÕ|¹ ;¶Ïó•·§' NnF_ 7 ldpZ‘9vµpq C'xõg)÷_,³Ÿ•7™'}DU Qxa-W_ U 'l¹Q2"=odHa #$3s«%YXwW cÄTLW}Rx^DÏ÷ V¹ÈaCšÀ9ês¼íDW.-º-%G 5‰ù¯¦ÜH• bk€ßsâl)ˆnÒh‰joD4{]g Uڍ X j=O1 wo ä‘‘Zô~°´§³‹wŒ®Õ@Ó†—“n¨K€Ñq^6dzx [ìÝHI9cV? aÓÊëuxa}ݸÒPc¾¸w‡®Ðq9^={. z¯Oâ!ñõPŠq2%3 R '9÷jÙw|'¦6vJ |,øJËi a*~L †d$J $ B@) QV[0R9$J4’ÑA2À@ AN‘Q-Y2PUYL RHDyrM I+9#L ‚BZ mS3U’Œ9e]3 I HSH?H ’š "! G( LFW# Z7ë BzcC.B· x¸uj l5Á†ªØ_RPXi,* :³+± =oVÜ'`^! Eb7Öv ±^5;>l/`¶[ÍÖóghÌ Dd"2š! D G¡Èg['9vÏó»wqE.+žw)#Ö w~kÚm"2Y \\™JäMYZWg pÐ2©7/ïöû'nÌ(9Ý>p~_ ? '' wQ8ý (;aäQRUX=|üÙ]UO=¿¶Û§ Q;9½ `Jì,¼5c+à /\8 QÞ¶:ð¼=žÊ8%sÒ2á´|uwK| n5wŽÚ0ÒDjVXX eœ u T ML9b Z( $6Hnš S a & " rFS†HFChN h |h9'dM ;øãÝHNC+tÅf[ *U[ÙMfâË5àoU¾()1 5Y9’çg+L„€"‹v&</ E|•O$iyjY Ú 3I^%hr qùjñ .SË’´°¢ …Óðâ{uQ‹4“ÎZXWX![ Xkõ~tŠjk [X=E{9W× S âmWüOv6øn²úw“õÁ¼}trI$_ 9Êgžm§¬«vØ=Ú÷êÙNN'"Pä 9Y / eû¦&”JÙ`H}@Z tK&•>J@YI¦ ,, fI_Q+{v_ݳ _@NK7,P /í´{°ÙIÑqÉ 'SS<?¼cm v¼;hBã4ƒ %DJõv^!;}¶R A= S¶waágÆvY@_£O tîÃ6ÜQz9¶1n$) W .‘÷»ÅsXwqe–Q*d <߯ͦ8û%¯‹hA'+œV\þ#;q <a)KÆx[ "’ .K<´OH¡E$¹Ir HLFHòPHQ )! hcà8YGe$ j} ]ìõ¿ 0S\!pD &b¿A›çA?]’šîÇe){ʈØQR‰~Nsú¶p5ðƒjJkkjwéÖ+ý qh0$H; rK=aX6Nê`ç3r=xë 5_§ôU9u¿ H?+0 BÈ‘³Ä%of7[: T5`ânH@; j )9` N"BŠ H9)|îJ!m }ÜYßm¬H'"o@~t° <‰g*b#´%Ø!l®Õ,gE d Tu¡ül[Vc"Òg7 TYW8e! eᏯßeô^KHõ<àO!eg T¯z‡-µc0E Ô=L5e 7–e5@ºxñoˆQy*g hA$p}Fm9 l¸ ]~=à7P'E & xJ€AÝ R¶wáãoÆvÙAÉ;Ž<B{@iÆK,i å n–GÛꗍ–p7/8ÐT7, t ` HQ%0D>y‰ ?9XZ”öK_«ß*8%O"oN½tîž '%s¥X!Gov¬d lH"*BG9ñjæÌG…iŽ R| u•‰jíß À=xM$GW<}"VëÇØ B`!tÀB`; J e]iNJ} pÕÅØP†jçUWµejV[n#uô <‹wÛm«^­wQ{HÒ UW;.³mƒ I¤×d j-&[)]†tÖX ä qatFS1U!c<P¹¼×x[mÖCi FstÖõZ<z¨½MqK?X!HüØd )3`Kn) L q»>JSF` K 9Uc!œ­v]ùX:®ºÊBTÔrC—!]Y_ W^Ît;âò5+9 ñfs] my÷ lÇŒ=›/`N_5X#Û,uqe |6cï^w[_X‘ b¤*›Fs cU]Mv> F+OXU&^’† @bvbqK'¨ f [ s±ÛbH%ýB7RÖI%Ep¬¹ P{Iƒ[ÚÔ91B¶Î<w{\ w]ðj6ª¯ 6aM°¢¸ÙÌH^VYXÏ3, { 9f—ê•×¼[Jfubo b /;/•â{vNR¤[R E $œ`Œ§«m—Nvn vP1 I?+—à <l¼FŒ fÎ;7Y¨vNo1Èök»g· R.t O #9÷vR Q0HXÌF/)/ž O ` !.W& U N 5 MYJ/;Í ²UüRä­» Vh#WG[ hGÕq9Ï»VË»å  a…„ˆMp£9bW.i Pg yb")rD9S˜Îtð(øyë F)3 yVJiHF S¨+ðFA[ί㮤§×=?Si¹+pn B n = <?v£Ÿ g<i»D4Åg–¨¼¤aJ@BK( u52 )b} >0 xP.$öqÍ#HX %påg4NS%\âzÌ g¾M&böbß'~`:í N›aåyy47“ê %+¨5mk=oK, y…ðauUMoF N#u²ÞE½1” $º¯.óN¯>QzÐArÒD—6<:)VÛUAU R#7+iVu¥ S ?]f«¶ _R^QVh m#ub#ó¨ÊYYqœ5Æ\ p l–Î%HpäJV#!uù F[=)^^ bA$õ¬¾_Ò¿÷]º÷[@¥v4lsj qñð¢õ2TI7 q 0]Ö"‚Úà¯.ª2Xè3sÆŸô†iJCp^# S W3ò P u@@PM$ Ph.µÚ«k2PQP@DRM4Á Df $­42&$C& 3’[EE° ¶Ê.^Pfˆ B" FàÙ+µøP!=1«=>s *WÊÌÌ;˜õ_n2Hf, 2'©²Ã.z¯Tc2óÅE59g Vv<Ðu‡¦âDx]u×bC[3 XH$ 3 lD7‡0½Ça¯3t|9v wbÅ?O J`( +ÓISÏ3s >yÕ w ~K} Dm .PŒÄFvÛxNœƒ †Âa+²˜LµVj²ª›5EQQQSGf 6xNê'l}R K!$á%W.x z J I ..y­_.¼3Z\ #6c¸n|/Lu +*ëV.fŠ~>: yE Y AX&|V2# `„AªM]!¼W-b!Bæ Eh=\/&{- )uijg²ÖY¡µNÉkã 'l ê¦lFAeX/ BÞíÚ÷ãJï‹õ…¯lSi=5y V ]xEV ]MVYukp¶ qmÓ 2%i`ûÕÖ”ÆÞ'²ÜvÐ4‚½P•^$@&Âó)Eee m“öš„P…!§Ø]û¶Sb ÌA:$BXc }³ ìÒzÖAxû8×1øÙ@`O\$H?¾ ;PõVc^bÚ†ï öJ(0¦.3éxZ u_€êŒ¶Òä2xt37å.20† uÔw[·Ì}t¾rY¹cr nóP3&Ã)qL$ 6Rá$5Ttj =k® =iO2\e @RHRxK ]O7' >]T1ï |å)þ\J³ü¡ÙòçòW†J*:I^(W # b‚AÝ;Fž´¸§–U—VÎ5-Ê[CXkÆ]”ášFAA\ r¾Š]d€TJYYX ~Xa¼hAÝMAb %q{Jf' Gv>7Ù 0\8òC8^=YYž;½ß l£ @-6ªÁWE z" U <i¯19MÙ HóyÒw4 ;/Àm¥|FºàERb3F &@<žHˆ Im|O 0Df”jŒ-F0: ]ÃvE´“u¶Åb0A'±ÚJC.S 4y@Á $3•ŠƒµŽ{bT,e<P¶ `>P^/ºQY E S UÊ1Êo½çE÷Ù8¢®éBoX=ir` z _ nÞ/–Û»ÈËìðøÒP Ëe{6qtö_ÜI?R #-›ößd·Ë²Z¬º€E%%!øv{h &4@ <OXôkB X6Ø $9*é$Z !j|”‹1.À‘c¬-²TÎ &"A+µÏXY®Ð 5 ãIY=]W ° hsÙ¥9Hu„·ßlö_“©"A*É &&) r ,E>“gÊO*rr`!u‰ KU !AÎ+,jÀe]c3 vŒÄ,Ýw} '.q½:÷g (/ ÷ûµß?~.¦vX¬¾AYg: f uóÇüž'dj)Ta U JL6""< BC4 L H +ùfªÔXuO#I< W•³Õ<%/ˆÈuR*t+K |2y^F}m ig5W†-X'Wˆ/ Û ]6Ð . $¡ô•™k³²Ì;u[¬u6—D°Aþ‘øIïÙ;p¾ýtNNAw8 #) u "SûàæA,Gò²€áqs35c z¶ |ljY‹—ÍZ ûgníc<?6 k er Tí~!ï¤Ï2;{%~> t!cÞóÅ8Œø7#ìOiªheW¶!) = PR©ÝfB…T+^.{ O'<÷©B,Viãey QQ y pwLVC XÙª„T…Qqär]v ga{– j¦-!^j?N[y‚Á _U6ZåO+@+ T[UUc @ a$ pržDÑ^³fý¸qm \82[ S(zòµö]vú/i}PŸø_ Z><]G r=–xKuò°C] 9L JXâ ',WO?v 3Ž>ÙK!+1· V[/t¬^¦OZX—£þWø X¬Ši$ ò9a`ÐI>I q $$Y‹ r@QH h±e\ÅÄŠ)dMW)Aqa<’ (±-Y!<E.Q $ûOôyÞÉöÝ»ºðŠdœrÖpA2W³T·q·U9l W’U´;Cm–ÛH¶IâWL+#+ L6P 5|;;iÁÚW$=E[7°s¼ó \S<å\‡VVWZ : ?^x{=] )2$}yþ‘ot».v…8$ 7"ü /³×ãÐq$eV& AHF=¾Ê/9pH+ v 7/¼H.Ÿwm \?,R¾C‹ g~ RY`×w$e+ L} j¸G]:I%ByuyåðT L‚:ÆypÛÚ:¶_²ÊM$A?_Ö|v LD-âê }Ÿù¯ÇÇÃm"ž_:Ëä3uuKÕ%| k 'f$XGY |v 7 = JçŸ%i)øcŒÃ ž!B [;%ÐfÞ™Ù†©Ûã*';¡)_>j @0÷P| %Eí2N\UÈ+­ýímrw{o (9Ì Rz¾l¯Àm÷[NóŽÈ¯‰çõ•ÂKÚ2ö÷R..dMW ujõHhCHïG< 2²c¿] \S^=k # \v \ã!Ö1Ú6YÙºÌ(ºkßå‚œ©åÄܹçÝ´;un÷]@p~ )A&Ê]^Wþ[eNZ' ;Ž<B{@hE G¼põmñ¢vÆ]qA\H±\8 ; @d‰GN@D3p P |ebU®Q‡ò iÊÉi <„Å0)q $BrD@Ëgd¤‡ªvP P O’’Ú YÂB?2A-w m BsÝpv~[¬ '\S WUY<GUê]S yõc}ü_@p¸NYW7<üØ5ú sÖ½2vÙê×ì¤9MEqo =e^ï\û¸¶ T;'žÏ ¿,y*¹|†mß+{=t FÌuPcÎ ƒuç_tõ].Í–c@@ Jžfn\U£/ w[};ÊS!O8<‚3•ž,Ÿ®ê päJW Œä €À%xJÞÜi2*9iO¬Jù ?eÇôi?kÇô¨9't]ž¯gˆÝB2û4 A \qmøR..ds|}~ú YÅ“÷÷áEK ,g(H TH,ÑO"jsH9H—ú(¤6‰‚ '9HyI_hLl G¢’Ù jA0F@( 2 ejg R¾M"m,~bAl‚VÎÛ»uj Ms˜ò@%9 8PÅCÉ5\2d$`§! vP:ÔI77@ $@'Ñ 'dJX<C fwÙ OÞm û¥+†[f4!O.I_v¿ (ªìœ÷{eØ!I–#5X!xŒ f nÙAÎ;"oO+e A+]coog n²[vO} fž~t y 7Y aL=pì²ú»)c9VWôÜï€ß=R¼F‘qs3ZW<… H\UÈul¸_hOwv @pKD *d 9¶j§t½·ž¼hC5LŽ°}ý½œvY@'=X d>ñuà Hee!=2 ($2I4BI… @u†6Ð;LE3QMe ;¤4À UEehÕ„KI0@ tèÜ”L<à<°7,Mɧb)ræ"( ?£n6£u T7«"R)&J u:H0SX- #6´~8]®Îê/%O,j u•e{ BZYUœý[PqÇhÑ:ŸDo§g+ ,íÝ°'@Nq q vW7Z>¹K]ÖwÐ1õÅÅsÕ}!eY`}Øì $î–Yu•^8»t¥EÍ"O$Õ|¸,æË{ÃWæ2¦RwB GïâÛ'~2 /$“É6du^7n˜Þ VS¼ÄŽUZW$áX 31´$ 2 L,ƒVÄlE0Fcx%4BÁ˜€[/ñf $Q,l-$ #$9Jáч(y")J = ;,z) |(9$I¿yV·Òì·\õcgxN€AÄžpä2ýaVr m pÁ*r5c ~r­ fóQºÙÐ,&/gpP6ãCå b~ï/JïâWOÇŒ - VWü_¿ 9ðíøi¶Ö"<FRj6 |ê;M u6i ~‚FkªVÏu4 ,HDg`cORË/ 6|h9$ô]ž¿gˆ_L} =¤V\ %j@7 e1vaÙqX Vq 8c+¸¾âm^RâÂœ‹A$ËM$ 0oDQ K8Q6y@ 9dM NA¬CpNÙcFG p°%N²ÎZ(´Œ1YU¢Rhˆ&?‡BC 6sŸF vl 0\',9r7ãß K¹Ëfd«Fr³šúg·Õ;wSSjiT· ~}—ÏV3|ÐG5 _9r¬ l o²xSN«›Zf=S¡C9 \eó rà¤Nx[i¢‚i#>P;i»¥ E! )H>€I;.P z¯÷㮓-Òñ;÷Jü<eL1Ðo2Û,u R—®ï Aøv{h9'e )_!›X<]v n A7Íe\<8ñÙlÇ\i( uPrC"wQ!eY`=Ÿ @g.eŠW=@ n…a#;M$V U -vc‹ ™ 4DR°lä‚R òBà ó9q’¦ËX^=yY[5ô U¾4¨GÂ,ÄŸ(,QZ‚UezWØUpq^V£ ]Š…¢ ÙwÞPz'97Q ˜zËÃ^*ÍÖLÆÂ…A!A-÷!UL u'NsC8<ÿ _áùÐ8d*/dz|ä zj© )¢ rE0J| n $#€H@D@? v[0º }t`¸¦~W.Fm5­~ü}³ A S W³9W ' l¶Ahщ*ycO?/o $ ’ý"<¤QrŸf78‘E! pE7•.RhÈyB)r MW]­ETcm[ P k¦ZM´A'h^p =ô#,AE}~m» r9SA$C \lyeZNvƒ" %¤¢w@AêÙijÏLÆcßfÛ»iÚÊ[WX+*H j»Öù½ò­ü’ë0ï3a½d™n+-éTZT[D Yà]VWUsÖ»]UQnH‚ T (wH}—`ÊzÃQjí[XsX’ j=é0[ %Éq\W Z J‰êLG>2<z¨3Az 9r$£¤Ý' &ò,^y7\T]xÇ’ Tz³eu•UARs B å Kt`ýS Sb#D׍Z-V"#. {5Ð%&G+Ù·‹§²þáòû4#-Ñq+ N <g@ÔÊ ws›)2Y0I j/ $ IÇœnBëlÆû÷…´ ô®US—ŸÖ›ŸXh"z,: ;o²Æg÷µ=A=¾Ën˜[@öv3ìî7•U×™MVkE]iK< -AÛuÝV39AŽÉDƒWÚRb£ÉHRm7RE ^gQÙo"#r"’Bˆ^ ccYáä vE"f#9 8>["N_ g¿ n¦BÍ;- t z#D7w &@+Ž9ØJ{d#`[¯ <‡Ä(s]wý}Aa I$Mc GW³ 4DehXYt diAÐz(È?;çe»»hF[3*Â&®3í h3Gê‡w¶€ÀârÅJa•ÓŒìœ‡xn짍Fh% £³†Úp"s¬Ì{fê)iF[T JR!L2 lŒƒ”ÃLÄ‘A2Ä@>q\”A$ N*Á«¼<{íœç;H$á%W.x z !0í¿PmÝNIiepYË ,Ûu¬&FI_/%e p {.¤'>%VwxË x @`Ò ) UÃXp;5P’I ~<zè p:ø°/¢uÂH\)_.@ 9\¾ùÝùH%:0'79Uc!» ¼]`'7\)d’$ ¬†d3–ýÒâ 8S!D•\ÆÌáT;ÇÔ!}’Õ ;6Y%Ägž >tÀeeÃA LNLPA/˜R"($(‚HÈ P#.HZ!mš %Ú®Ä7xP>}Ü?&lL«¯ 1!#^(8 0X;í%ï’l³UÁ+7]LþHVi Ü!c7WjyE+ s2\TT\ y U8T!uR W D ; vo«‹{;%;o  2 q®af»-ì 77,n@ð!ac Q2+.Fm 2wJ|lï¤'ê²äH?/wm .f?^~r 90™(:ãy%\S upjÀ?(t2 TclcZ½73 ,? :Uoˆa c Sqª Z _'up*KYç / %kY¬Ç®4B¸Æð;ÞP:ʨ&ð¼oeWàü?{b\N E/)Ü8]p# /l<Mç"¬°=ºþ *˜úVm7YÍ}—RQj6,­ `[]@P¬)h$ß Ap ;c>uinAGò 7T5^6E8” G5j#<‹Ð° ].°q!UzªB e{6qtö_Ý2=.\ùz‡ e`´Us@X6N ]Bh9'q Oh &_g‡Æ€E8—Ì 0%O"WX \vÔNVWQ?9Æ @o)>Rb6NB (QG—$&"2 )\#`…£;¬ G9%”RHDR""€$¼› NA+C½”Þ_Y K< A$šrÀë 3Í7c„µxí¦N¤y95qH *ïUúØEô",n­D_ŠP¾'¼/3U BTY¬fÂñⲬ®¬Çjgkv] ,A%,Ye 8xO¿t¨?Ô• ^ uñ~2 ]T/[ì”ý[5Ù@`NC Jþ=öPs‰!s OBoO5ll zµ½÷øYí–# ',W@Fl±f#Ý~Þ'`>9î]$¹æêó b -W|)Ï:WD܁$+Ù´{8öÑFÈ r!B/ZN 9ic.@f =›¨B™Ùäý¿ãvÎÊbúLI9bj9 G¯´u_9{(¼’r%e k–©Y@prçUØ;{ ó÷Ú6F`I 2 B M5Õ T@¢A! "br i,‰K$/fÊÌìó2ÎýúÉŽ:®Ò®3œêÖmVWýEeÛhDgo=† fyôeí k@è_ö w 3W™µKcG s6bD a)\3H) %`ó XE #:ê$p8|B m Ï&µÈg6[v ;wÐeóÀË}á|® r q>Û‚þù]º˜s5qumg Hg!)ݪÛû1Ã`S!8“úsóu›/Ǐ} >©kJ¸9ó\ógʆ›útÛÚñ}†ë…=¢·uE>9*»ïÌ#z•au`!Ãa– p ^ý¹â³ï˜vZ<aB \ Q]DOVVXZû®À´l– S u '.rÒÏO›N}·[L|æó M¼ÏQ=ãf«4 X%k Gn q <Œå^_t·ÇÙ)JxP:œrÆ|GW , 0SS!L¬âKZÂél¿ )`õr3e}¸xvjì %,²…¶+øY>=t –9 * 5Ò…cG”v³Ì—â EXK ØM: Uö65aì_{t¸4ž…æ[ )ëÙLƒëx”¥ß¯mýÓ#vC‹¶ñ|î cçeˆh3úyfÊa5Mr 9O¦#µs^ú0$ì‰@;¿,>4#¦ ~Rã 2A`dB( a AXD@'`Lg ’ `~C‡¨}@Iš'(f! lRG',$ra L]=üày6NÛee¡@·†n@“O< 6chP=C 7_!Yi,E¦;Ñ ?H'+GM T ˜©mbTkQW8 J*ÚAèvÙzeQSî/? 3À$¡#/›[³XnãxQ€f?·?9X· `{Gà:šÙ > 6 rçHùæÖwYgof3 Z˼{;g|öc*/9Lü¯B~m? T?nzÎqng n«öH|hqpòJW m 7Ä?T]»D/“xy # iùÌ/ y÷“¡ Ü©­`c “Ñþ_i6Y@ h oS%YYØUv lW tùý‡QJº^NeV|;Ž \Q<&bL , [-[(‰m® G+e fáÄ7q-Z©ú\_T& RX\#nÙ z(&–L&’"ˆNWH J^‰eøŒÇÄ;)ë¬Ö9I&aK( !hÚ#9JËuJCm Dd#-á+÷NXS # !,9Wn@ NoŸu•{}2ÉÊþ<BÊRw’1MÝ&) JZª Z#;G_} S] ãrê'«¬« o}!K€ONA <xSÅá\fqãd*u +_Ymºï; +DT|W! ' +z lH­ Uuá#aQ“ç'™B ·tÿ !`Yz£yAp RQ^Vë3ûå¡ $.C!ÕÖ=xq/uÃO“ FG鵧XLYb :sò 1'e”$Böl+Cø?Ývûð•” 5K`P,¡M°®¸V]DU ]ÇU×wÜæSªÍVsØ,ab±Ù*žrf(2 LªãV (W•5h~ÁSjU 2…LG&7­)4ÛnÛÂï.6]Ào=#ç 6 | e \!Ý*[Ã5¤zã-]|…ålÝiO= &<r"3UB wcm<¾*Å—6 C ž#?- Uv DblR{\ oÃuãpmG•Z3|›Õ-éuTHYç BA6#p$ JoS-äe«µXkÊͶ:×]Sk*.1¸ kNOõwÌl9]K 9sI 5ݶýC+uQyÝ B~_ý 8 g`väO%WZ DS,Ì¢H˜b6‚Hˆ%;¦3 Nb#<$6ÌhbšØÏ7 -$„QKXZ 3³~Á `.2´Â-ÎJ<ÝxÀy3m7R &ü=ù1©EWÝÅæV„h*Á÷ ´ò2³É ƒÒÝrÝöówps\éa #;7< 3 uP Vã)Yeßj)èUÅEµ63K?e·x·ßJO†5œw<–‹QÆ mšÚ¦·™‹J\qŒ¼ýð‡®´BPXa¾,5g O©æjlfk1A f? zéñ XJÔG WkºÚw©ºª$³Ö2çæÖfJkkw(vv !5k ZXoP¨rõ4˜ 6dN # }m¦ÅSZ[c¶4X5 zñ Ue•v§]S[ã`\6 w*iå"|`³TõgJ E=$Ónµ\V+y $#;g0JËD `a»Xö±ËtDeý#3·xjðÙpP1 B«!`3 [O(#¯P8d i !{† F&KÔò;oÛåPeÕÁψO¾™i3?““u´ßo|˜°ùÁ7b^cnp4 qÓu ì@Œ1©B$?Æ+*¸î3UU&< &+Eåh3Rc LH¡` Ñ Df""!K0N«± $G\+9Z -9þ‘n°6S|+u[B*Ôé9ä;Œ5gþ(Å Á Ug¯0ófÚ»QO=S[T ,q 8 L]ê XÞl_zX@: ![q]Y[ z·Uº8V¢8<VAü‰ u -ŠŽåa*xØr#»¸ÄYlB])WØ <*Z5šÁjB†+ .¶ýVS4`ù]!# ) Ah£r(ä‰U=Y$ ~t .§>7]ã/} $Õ{r]Xüf C) ¢ 6P; Fe gŸu|sM}–Þ6Û¾Ú/%s"nc<ë[8¾€ # )`Ž 0v;aD X$€ V3À TNeA(# /?7]7u .kkÝO'òF?q¢¤L k.i&gÉ|(bè +@ØùN\kf~stœ6ï XN_d©¬ o²™ËHì±]DñYÍW3%ÍWãxñm8f |;mV=P`»qøn,¼ F 3Þ®r6"ƒcå9ðkfc.t7lnßþ£Ô> Z¨ÖÙšÛƒëNÛ-uÛr#t+c4žf /BÏBó㜜çú'þÇÓ'u«£ZŠ»F‡AÀ®Ä9rUa<G aÕ^^V{\x Pi³j¬áDfbQ†+©5…6tL )7a‹ € M4 6ãrûo,!Õ©k¹\o&t/q 3s6z"3¶ëÆ–3ð i¾Þa>šmß³[¯:x½a#ec+ ^ ?VWª²àU^7ó]çSkh} O°[­¦ãrSwïµÖï¥ÐEªŠÂHÃW‡Â®m^r3\v -K y¦î79Ñ|‡OÒÐ ea!%v EF;e¤Ó{c#w -8.ÿ A>cÕz³pu·Vg¥T]x|Çç 9 2Sdºq#›~la1X PøÆh`ø8õ¢òwF6k®ÞSj1^E·y° } GºšÏS?+D2©;R(@ <®qAã?¬4 ÝUÝw)Ms @«w©¤Ã†þWz¿Å¼ù]šïÖ2¬mHcš~ì_j0ŸM<#‡ ! @g²a} )g”€–II&ai i– e$N@ 3’HÛ>P aiLW3Kp =aaadI YY#=ôL}Z ~[,´ |%+vÙ@×o&EQj†ûUñ s¾AhM ¶š]U§LúªyN^ª±C–"NÔ/ŒÕb À¶UQ^M BŠ²Ë?3ërm>ýWquC Qî{%QsIg nj; MeÇmŒò2Ø-M4 0tÔ y…ÀlíO[HbàyW!-`4SQešïÕõ $9iF:Ä?Šzm r !†îhH_X'= t·óeB(7_F h;5O<UWÈ uHVVlE eb¼¨OTKl:µl€:6 ~l8q5ál9 VÝí¦‹®yo!\Zg _R\[[\ _j?^~ah9 qbË™_GåüãnJùÐ5ýÉ«MdêëäÝWe@÷9Z1> 3UÆ˶Ì_j?Q9¾þ0›ZqàçwÒ.n0 Sn<—•F§ïåh*„¢~rëºïã*-¸mUE1f /z«ìÃþS¶<9uHVi@ú ;n» OA,B'yy :M(nþCw ´¦É[cèÖšþbݧ?´\ãn76wP*?É ~ =x^… oÛ—mÆú|ËÁ÷n³U3j9õPxÙNK W†{¸ÊQf³\x6â53ÉM›˜2Ø,_> KàÆy$þ0¼üÂmiÇ~ÁýùÇjjs ßúÎFEzðGwWš_@ n ^ < Ih Hõ0^…wÜvÚNºÚ›Quä[[Sc} =Œv+EÙ{Yl/ I$PBb< Q XÎrHD@$ ! •”èY4ÓVIE\ IA 2xLe9Kn©Z qEihÒV-( 1Z@RDy#ɐ f”ýŧ6Ò¶CÕ!\n;~V:ðC&«€ b´0=êVrcEUTž HBAJßò¨G)Ü74O~ fvS oVY iy)ª¿ QY 23fmd*nøs qf < m {¶Ù_l?ëÒg+-9íW**2V”æË 8MÝ>ÞqX¿Îîp;®›Ç²^ß‘÷ Žø»j¬zÍ>*/k¶ÐußÇ]çpþèÇeüji¡o}¹-L/~ ?W-ž;1 °ò$ÕYÀu`c~ p^<sy±o: UN&Wâ oQë-&{Qq©[z·ý I m7 , d+V:® fl% *++" Ôx <Tk.6tbû :Åns| VüÉqmìl6tb„P~ 1ˆ/ült¢}Pë *îÝd]f3T vàõjŸÇ ô¬#YQsI} kA¼¹™;joßÍOÜL]A«³¶•NòCwƱOãaÀ=ãù.©}UbC-u 1ôo;E b < /¥=ƒ;D$~òiÃ/( 1Ý]ãn8 o2ëòü/6C=j0 Pæ+éÌ?·$èþ¶iÆî®ê^ “ò-5]V]b*æ $5!ô7[k. ekE¦;›S?(l?ŒY k]%?‘w‘S3ób„dÓ^bmakÙ¼h CkO7\»?œ^| DMj»y«>2VB2Då5Eµ?Oe7w[ƺ J¨5VZNBÔ*p *®´þ= JpÉáy9ìÄ·£ÏúuôÐo úð?™Øwj<=†/Z|¢oD1¬d Ms,oN~s×3-z¯ã\öL‰ &"7Jcp *?]*¨2´#Ðæ®@v*ãYQO k Eb´mnk1_V [e´ï=!D´’-.JH$ & ^ h!ÊE.]j " G p¨®$,šJÁ)« w R0SA, 3 ) !9ÈghËm rzI"bSDDl’i" ŒÀq•ƒˆ^#)^3§á Q!YY\W3Õ Ooçf7„…yJg® HE$¢{q¸ßú17U&+u$yLDDFb4§ú¥×2± 4< zw .÷)ãn·^Žk¢’)"-Ôy!1š!M XŽä<+lqq_ +®›ÊØvžf{Y‚(7›l=4 DR ;àî<lf{UGF´ V3-uMo<›1}—¡X y'b¡ ê”C÷Uy{6x* MëlÊ=YˆÐjÅG^¬qQmmOH³ R–°B¶“V´^I¾n=Z5¤ØoU] sí::{M\; .-¼>nvX1A„ YUlV $? T[li PçÓkì_£ß oÐ6b*C†ån™p½Çub33ù?-)º <Tk2t6“‹L¶ g^Îß°5…,Úc¨)³Ùì¢3fj»/E©fŠŸe¨2Ø"?aã+5au>kàœ ‹~N²¢Á /Ì¬åe׋Lv]Xâ@2T f¼ŽûyO2l;Íe?5¯ dÛqýÇ€î{,!\'\pØ \.Ә良=DÍ)°Õ=xAaWJz\ÿ d#KRZ>7V¢(D'nß9ó_Ì ns£U-¢*1á”7P|k s /C ~yigïCôúiàÓ‚ïþ¯ÝëíúPˆu{zžª·VCålU›q&(Cwñ Kuµúéôä{¥ôrÊ}<æ~fWÈg+* k_³ { zž7¡ð\‡9Vl8nØ9k /e²øSæ?Ê2û/D/)ÝSá#-y gÇu=aqO, l XoVr*T (ÕyäY©»˜Øj6”âk!ðci5 ~½6˜n= ?7Gÿ 4_z´$'¯4Tù[lD&J§œÝ'^+¶›î j1tJÜ7s^FŸ60óã cAg^4=O‹ {iAõ{«}Y*Çå,hA xW âÛKÊ”ãÕÒ#Dn{Cz &¤N‚j‹jl}'¢ô 3œðî¦aõ%jXõL<'áÛ@ÇšYpZW"b9×» – !_X nb")rQ x„y¨U\kLÔX_ˆ.A 'e•V H"ZB(È-H )ê¸BvQc<ÃP< F@")LF DDuM!ºáëVD”IG’  `e9` ŠbfNh‚(e9#ú ˜ hYdN93M˜ C1 IJ@")Ns ^E¶Jž’i·¡~š`7›¬]}³ð§Ð{K>%A\ 3 C ;n m*Ï]§mG6cDg Uhñ `û/L*-®i _e·X¬ 5ûÄ+]½RʨyN+_\ ëu[j cZø3ZV5\ Q MB·…ÞSc9,±Ð^aa1_† ? O aÉÈ»u>£ãíV\x© [..n U ZKìqTRóRMD h& ,Q˜ @ñ bZ 78pàû„ìaö« Ë`0[·ø[+)SþV㈈QV¢õeˬ¶þT+Pâ<í•EE?@p _ [R³ q}Tç‡ïÍM4À`7}l; K<ùeŸ`P=!¥]* > B Up*>ÍiÃv§5ù¶ï5ãk ~˜¶ßôq¹ÎŒ~ÀTñj¿oKUbÃäõU ä†ðž<8mFÔ,‰«m†6“o?×.l&+q† ?´]¿¿ìÆ€?ÅN*EJ¼V _ W6† B6E IáT\ 8šYŽù´¹Úáé¿16´ç6÷Ò¾gO@l¦ÏùdšL8…S&|9aŠ i @3z›-IMl p#” x*KZ <˜ð=üuÝpe5^×J(9 n a1[âÝÕ?£Ï]7§19F9Uj Tzrr¥ä7^F# !-a!$xPh SxJï]·Ýê9š* Ÿ?8fWqð²ÊPub kP: {¶|fò‘W"#//+4œ s j *]{i€þ7CÕdèEe²ï‡ > Wß ^-©²>MØÎÛ².»ŠÚçãvl>r 8> {-çS[[SѾj~X { St~y ,«Aú–ՏùA.**.} ^fóSMyöñÙÙO'l@Ò<´•›h<uz= +C[fS5 yœ²Çe¶^w-°ÈZSHEA mè!b N4Ù%6j¾K @ =E[8sbCR4Bµ6²œ³ø^Ý B`$2˜H'0¶XÐUu =4 "ŠrE %òB\«&" | H @ >nI4DoE Y9[;'* Y+„£–QS? 3 ]ŸD^w€^Î|~«wJÚj=H|šd4›Îýq< y´Zƒõ c L+ç<Hd²T›-7e ]p^|^¦k¶ÎÌÚŠJkkkwh/·;)ó |¯ŒwV¯Q5¥Vf{ùW¶¤NcóIŽÆi}< }ƒ¡XlG 9 JKdOk¶^FZ 2n6AÈ NQ#6Y=W ]˜q¾ -…6ëtmºÆ €Žü/ù·sêÆçyQ*ûX ÍG 9[åb-<C—V7…iq³¥!¤/Ó L[w3jÌU~ MuMáwž63ìã7™l/0·GN;ó E P*^ ]ŸYªú<k1EðU\j6˜ B {q¥„@w%†Æ|«¡äÒ|TZLG= ^—r$g/o<] O®|c[Ó:1}–ÂmsóBh?æ p+(+)4 2¶ QS7.Ià*ëVçkc YxwSS  y* Z U |Uf½ }qO3m3Z¡hþäx ^Vi3Ú‚9šÞy>'t¶Z2 gyžf(V3Mi W8>5pc 6 sÓO7t iω•zQvÆ(9#)I e.. OCuŠÀo7X¿H^O aKX\a( QyqmmO ] nK‹vR—¼ kg@êÅ ^ + j5Ka/ÈuZ`¼+<…Ufƒ¯ Ýu&Âß .,Vö;»m'm ùiH} o8‘Ñ‹ #¤›š¼ùn6†4܏!,T]:®qB vOA9z{ +Òšõ[ÝÈ/[h:î++E 9kÙÙLÃ"y% ã.ü{5]/pC‡,´®y÷*ë ~r@6]!Fù 6[h„ JI&"‰i"ii” CasD@DQ³l’ >hHg0˜am /L !|ÓPFAÑ‚) xP*^ª>Oh V f(2Ø_çÎr_9wSb+E &h8m7éô1[Œ>r:<àx;ƒ nxO ^{¸ô¨·œÖ{qEyUi v¬uQ~j@õ2^5š `ü%qëøþyCãKÇ£^Ö‚ÔHz T*[k)é&c†ë¸ V {ÌÀxF` .”À@BC+à ­ F $Bd®1_fc GðY>mf0c'= LY­5 Åm~ãnXì},x YmÕþ°O'=*Þö-®6A˜áóéµ ~L@>—~©è;ç{|eu/Á K)° e/ Qü­Õ8p"¤9|+C zÎ8~P?)dUqêÉ DPSd*B nd7T[\ c ~. h4@òIT "5Û '9­ c O;n#½ DfÛ $£ƒð¼z·Ê…`¡¼d‹y×ï5÷¢:1GA1XsÛ pÜwò¨ÑÁÎ|Ob+3Þ‡ ¨ÅS[k)é)54(h/ '¯Ãu(¿ÉRä¯TV!,T} n+>Üü l Z^F]`ÜõµO¸5!FŸov -×RS\c±¾Ìa1X,+1 5O=%`õr3e}’Û qó—n0BöÃ.'A7…Mrm5 ñ…!a1A¸ \‡•¢¦u^ÓÕWŠ¯T1b+iJ B c 8*lf“MCN $A*£^VYWU y @þ.= Z%ìSç#-ípØC.e·?³ C9$(Î@ r@3£ ?+õ _ |ýSN c +/;3kG“¶ P_G hJýA+: M$Rä LÓUÈ VÄ8¾B2 tqqY ;Qµ¼*lm&ÁjKO}¹)ê F©ìfÊóš*ªË+*m5%E > B6 &3í f Z¤8…ÖxSX -DªÝVW‰ø|`¬=Tt^(Œ¸ I j+¯6š q.๪짏G3s¦;-Is 1 ? $¿\ñ³U>K 2¥€ù$`;*3C ,wMŒí¨°ÕY¬w7E±XÁ™±f¢Ëq<Âð$6h;e` "4He±TÖß~f»m>k - t×5mœÒ`¼¡xÐ5£ÉxÍe):O<# J a€Ü3²Û@BXRÖ lAeFXC â3(…e–;æíºï Y 4" "3E) q:amšçºÀIS àËžFmOºÝvûè9Êl£½9EYe^c jvYÛÛ TÂmûyV.¤“ˆ'8è3fr¨uA[ vÙê˜SEâua*¡RuU Ee,,+, _‡$g9¼P®d rÞEEO qã„?]æM`!*îšsÞ%M0 6'ÉŽáíÕñb15YZ5 {žÉk.6^O5 [\Ã~˜ H/w|Ǎ2 m˜Ùu>4<”upa 5T`tG] jâ6[ Š‚ D˜ÈéÛíÂS¶A<)ëOQ$6 QnzQA×ah g=Ž/<‘x4"l6øX<áI [ŠËÈЮ“†ô1![XXÞsQ a0Já X#F+I¦a‚ b ( 6$Z#ÊJcj2 Ll…Ãe 3—u8% L9 @8[@è(S)L$aˆ­ 9Có@gúVZ#1 -b*iZ' QR£PYª{sI< k†Ë‡ÏâÒÚçœÙïãŠÅ`0[¬Væ?¬zrcwu< MpŒíaEG6ê½wª ؏»º€ä–iÇ-eÏ!ea^[<7Në=tï9s¥ÛÇpv[¶‰ô–YiXH DˆšÜ?«¸n{Òú.*}›Ÿh6+~{ #Õ§ùCAŸ)=`*ËW7Y¥ m×_@Î 7,V\O ?¬%D^6k5 G!mKI3 5`c-kß T ? <%qᒊ³M]×cæK‹jªz7?z?~¶ |H@-~*iÈ *èí8o<lT\cŽ lƒÌö²ØLM<ÝbøqhSx m4þ90k4¹[G^¸ Bw %f_ 9¾y,?)K³ _bDFRúHô*1 g= <•Ø®\%PX~# -%ˆ"¸Ì¬ä7k-±Û2_jB†+} 4 …ñQÀs–_g}ýsÙM¡k2W9 ;~? 09p x,æ ;}7!¼I e+ jyX W1Ui5þJÞ† Z*<lÖd@‚.Þ„STkyµ p,öP.b¡59†U3 lxW Y®ù;n{)‚ÅWuXd+3]öZž…cª*)Ï0e°¼Ä B(iGaqQ’ N¡ìxŒõ5VU–*úáó.0*.)¶ZM5 ò 08n|Mw3e—}üw U.PLD@@d &;zheÌ@Q1.@ _^ª CŠà@&„+|Xj­%‘]e =lé7MénM )c ~rÏU\ LCŒhü a }8 +fëA÷E-|jºxP 9Ž¤ñœ‰íEå€9QoL*" DyXËÔÒ …¥p^ VYëLv `V H\÷V2ÕB8C' C9Xe ò'~ùê MA¨Âb‡Ø|ßy?ž|z'hyüm¦@ØrXuoŒ• !| TTÓ?Kk jß ¡Áâ°+.Ä7uØÍ…¡°Z 0byø@$: UÈ=Uš{-wžqZSÒSe X XX{á"›N:8mVE ~á; g^Í9|÷aOX9 e)Ç8/Rgq† hG¾-<*^to?l!óó” 6æ©{nC3?% (@Cf+£[8 vénÛKð®”%u£õUcD9^= hxÓWÚUcny+ 5W«BÊxü A ¦@ißPFG7 a1 JW gOŸ ´ùB!!>Nw Aà°>j2Fb# _;7RâOl =FCÕg†ß_® ~[3)c§VÍÿ VXà7Ylûi 8ñ0N sË1nBz9NJ\´Ã 3BB)HB Fc)He-I H,G•4D$!)„ $l´D'´ gYöC¬-)fVa? !\øLÌyW`¼F{™lJ , / ]VX gü´A'±SíE ¡„Åçä(mNÌ5÷Ð=^)±Ûg:1]E¶ Uë UX~õ7T–VbCyq¨ìEEµµ9ç 96b!;- 7BVÁ¾JÇ !B— fd3e·Áßas% w *w†1 *y6j(Ð ,Àp™.2I0[h &%f_(o | E B gEù bŘƒlwËVÉP*bª/áõ{¯­h*hÜ!YY ZCW m7 ,„ª®{ŠB³Eîn‹5z&D Ó:Q ~D¶ Z¯¢vÀ(´J=E{¬+-) k lF$Qoi=2ö uEAgOx ^#Älw d/~"Ûð~lï¹ LuµÅ?@jh_16¬ XM«nýøëñbúŠ·—ª÷^ºèU%{9Yc g [g moïì `0[ VU¢…j¢CR46UB =GIÃú¯Á2?O IhÀuáG0w|&;io h{mÚ+Tórsr sˆYbAdÆCxÛ:w r˜¥+BA)rl , ctÇV6H()bR& )¢?£Ê B²×¶Émîße1u55s zÅ¿Âê{BÛ5Ep Q<ñYWjiL'¸6O㍠V#ÊIW¸"ä:ïƒV'+3M~Ø )M&›Y¼Ì~@A†,V2NêBŸ5$ >«õWbU^?< (xÁuZðž k3QYYl3 $BuæÕj"+r V!ó{’_ùed)¾,æS‚ô6ØÈ L6€y}QIQ YZ >.s)ˆÍwàÜ IS\Q9Y kµJšoXHÍå;«ÜA‚ð=Ü~!¼lhV äj);ocÂâsmæt™mßßMÆ ~±\vçî ñ·|!\Zw# raÇ'I]ãQWYb< -F6E…UÏ6BW]» ,ât ¯¬ä=|a\nq & ;|äsÚ l IXGySͬŠgJH}£“r´~Q6=^ % _¤ZŒW}ÕwT›(2T$ p¸§Ò«žAë9°ËªqÝ!×ÙHI=W } 9G9³¶[=³»t¨9ÌÒ?`@+OW x-x ’,7ž`77 u, Xâ„7¯4+Xm+(2Þ7^ 1x]IYo jxÛ˜[ãKw®mNÎŽÊÎ+î༪°Ö<Aç™–ù810]ÀxÅ$´À¦Þr[WMÞzÑm1R 9útYnUg! @¦ØQ\)ayG6iNõµEÏO¶ÝCÝ ×Eù X ~kJVo }x WÖ¯e6 ì[«’³íüœÜ7]J$>îôHci5÷ B`"6L$ rB`"6w B3°o –Ý:w¢ie&  "’@Q@#x#$ I$@FXŒ§x$ Pj?\ßoh] 9·7Ý{<wRÎTÙ½jYÂÏ¡gºƒºÎ,Ò‘¼žõ]­sF¸qâ½Õ©uU¡+^(;mHbíÂuFà VU–Ugb¦Þ1÷Ð>wãi-ÈKår«|TÌVZN´Fsÿ =èuó¹ùÍž-Ö.‚í€Ûm´õ•ÅÃÎ)c GWUSà iˆ $Cô¹\ úA–Êà•êYõ”Í_WW!ye ;/3[TŸî.7N !+4x;Qx ?J m6 ¶"køæ»NÛ n,±4òžd¸¶¨§¤¼×’âvP)£ÊÜÒxØõ-W†J$fÏEc" 4J g¯´8c©2‰QÑdåÕ„&¸·%¹$ !äÌ'm¢!;€?Fa0 +Aóq˜Û!is®*5W' ašì;…®)yÅQ˜Âa0¹(¤g%!n ( B§pŠ¸y[";‚Ï^Ywa cjö Jm|ìC?ehiƒfSÿ ;=†ÃQVVd*1 JJ RÀ!4\q£‹žÍˆnktö‹!mm50DU@ |ÙaW¿ ëâêkUYjk * %¶KYOI3= J F<ÁuqqjM&›y© Ve¸Ž'-mQty@ó0˜l BAN>O'=À ~2¿oD[l. -Ý ƒ½ÎÇq†Ãœûp¥· $4›++Ê*+++ {‡Ö\6P&[, w0ÞG¢!@uEµÍ&? g €SMá5@â3z; |1qÜFZ»%Çe3]&>gÔ• mÝÍçU&#tRÄDDo˜ *OWµ yëÈð..¶^G™½h^ÝoÎrÂÞùS`ZYrMXÌlXþç } léè- Ql*4 W-‡wûP?ëû-¸<þ-0kCU ~w# n:Cv ›Qv0C'…Ž f ]pm7ôë e·,n±†C!öJû€gJ°©ËÈÕ«­aãEK^F¦lÈUçDu‚l•¿þeíÖÐy—þ‰<zr”<žM§n!-sq KôƒÔY§eËŸzסÙùl¶X )yqénTn Lb [7Ã3lgb! : ?S 4 I"6É.P€ryAx e0ÀBsrr( Ly !` I Na+uJƒ"ˆ¢_! DRA D$2 [pÊv‚ .0´Q2HYËE!I I A$BB" _d¨r ’ $Ri IL JëÄD:IXH´S<&& &"€Û„ !e]_3e <% q'iÈuTÅIIS>I¢Ò si¾ ŠxH FS=k,~U_ Y–>Ì u P GÝ:0\fžp+äOâþ>4a vÃ7I(f'æÙºÒ›QIqMqKI rÓXUêVKíJ'\8 -!X3¥;vv{ço Fœ¸ß< Ä._–^\5\þ´¬¯/Dà<}”!qO"µ #6Ãf=hn·} JþaÓêÏsL-× •¸SËâ¤Hw!d>x u#,>|¡\Fw #4Fo:3H>lÃç#?ySË’ª²F^{8·xL/²’O;ö Ýk g@° Ãlg!x]@a€ v: xÞ÷‰˜{}iPRv % a[YnZN `<j þoo1Ùm¥=K v½”è7 È.YyL@1Ýd¥@à P 2b)I)]h€ _)JŸ†‚âH,©)¢W,OM4 < [uLBA! *sDgpO]² u˜`–NI A ù¿8~pI)N $!+à t 4 `!!¾Ÿƒ DK+’Š2-$¦ ) B on2•: \^=| .s»ì_`j¦@v|I r jOZ&BÀ1OaG‡Z 6Jn*yvj 6:Šœ×‰ôŽévjñ¾xÐ iœA'}åe^@; /vìh;Iš£•X?!1ãmœ_€'f H% fÝÖëÁg«}9D/ e vi+‹ì|¸g:-±¦³Lu~{ ;G.vnA ~s@6ñXGT } k cŠeE/@pâ»kO0 M G]7 q/}”~Í#3*D Bˆu_Å®q+-¾ìm 8]êj¹÷VëVñ-v|i¯ñR68 f :3—¼¥uÂuêö¬Õ~ª­–TM‹íU6*M6c b-Ä^'H@9 6 !$ >-V>'" . o¦);I;Θ0ÄEØHE$†b’B#:m wn4ç,9\U HÏV|Rl5^e5u¦ËÞ f3š `dÛa° x ` ƒ) 3 0Ú­&Û=‚¦>vk.i& @qì { 38Þ Coü[gB ^Ë"YB’" ¼”D%o&am n ,r`Y È9#0E2À~µ ; h_0=] $'r 8C+ÈM^I t=$P’$ ` ,7Ý@ïT,M49H _8DSI$ ;,´)i ’3W8 f+6NC0 Fc`Ì@'!¦Üú!]>su› <[@2'ås‹ožÉNûïü ho h Þ鄵˸ U<:'V^ z“EA¼¢Î^Q?9Qi 8î”2ý[~6X#- {?-tNKIyw8Wûº¯Þ [É C4¡DE9I.RI ^VV![®.- }c@#"A ,7m¦>râöUc¨ËpOÚ6÷Q†[*o {g g!?ä=&_ @BTpIýhTO?¬fyèã» X$@‚;{;{ /l vуHâ3U‚2ù°-.g¶x{íü†!P +"J q!˜ HCÝ@îU% (´Q2bJh& Dy) e"& F\ I vàCÌ–sÒØÓO'ž[/#Q} x^1y¬ Ql:.{UG6ÍÚ )uO4ó— \x Z©è .t¹ u^!D@$ ^ǏN#$A!å0€y2 %;y@ 7 Sq×^…6{5yªx¢®ƒ-LEyhVüÜ K&-C—Z&0 JÀš¯Óç=w†þÊ8'.¸R¾\€VÍg?w·ÂtNF\• z>yfÙ ~[,UZKc=aFù™ß @PKK :LÐòŠËϬË3ꚆÍXJS¼;B€Ÿ,~U` FXÏ;Àw u2H%Uc XA*d)ª«äg9Ðá.;<,¶dO D@HL@,žÎÙÛxam98 !œ¨©K–®Af"ZBŠi" LPM.W X9"9H’jG *Yczr3kµ U S 9C BÇ¢Œ§„íïãe)?Ëœ¦ø©ÔQ°¢êŸœ+µ"D.R|, \ c)Ù:{ âžDÞœVVs¬7ŽùmøÓÉà9Ç6 ´.k,y´Zp ]\TT”Àt# xߎ®à BI!MW.Aýc3ô½ fäd3k{{F , Të;Sˆ1Z…'u^$0Ö pZ Fr®2ëc¿]Øí¤8œA‘ZVW³´=º§Ž;@u2TI uYf;wl b3¬ Afî }}¼m×F d2CœjÆWO ?ÕC‰ÏCªò¾<÷zܪÞC'Á]ÅWsr/[ R•w%¾Üz]Wyò:¶P! U { XNdNXy u UXk+nR +*5h…Nä\®D>v Xs VX=[õGF:EXe PY`j—|° ä ñ9ÇB²8 ¿Ý-c}8V¶ aI B LGe91M 'r-° w!; x!ˤfjô¿ª¬5•·)Y}W.( }íXL7T 8¢¬%`d o;Íçy¸®¶ÄZ`-¢Jj§‚d$€$"Y z[ð~!;0š.0 BGýÙ}\'D77"~Vy ~[5[,i33À¯ yX].is5×{Þ 6Õcô:`CJÃG#Z ;¡6vJì|løJË(Ã-Ñq+·Nì<g@™ ? Cð 9d°ä'+BÀ@@G°Br @ v PDQK')L& G,QL>rH‚F ,>¨y#m¢7Ù-÷a)Ìp¤DD D QDd # @ghŽ:¬Ô;à igv¦ % Y<$z±d‰I€¦& ˜&'rCçL Fƒ˜(œ¤ÀD¹Ú=úµ‡h]hJ‰NXX!4LW± IJä(õfz·¡ß|÷m·²XSIjDè>.D0=• |) 8‚sŽžs·Žà÷á@NwEÔH?6 e 2 o]7MǁuœV|\V DG"*#T EJ¡¾uzvÙõ&†O¬Xx<ªªOËêïG×±ºô(C?(,lX,XlËŠq nˆN5eárI=N2· Vj¥ nÍK¢‚ x{U(u¦ c eAZí¶Yµ‚­}Ik(Ö¯4*u* [Hk!SŸ(¼Xz!Kà =dAz‡BW5F¤ bj· <› ZA XG­ :?= <°¡ä`5+$d- g9ráÁ®|^I]eéV" dvB(>•fU 0«©WØ%äµb6 ÊqÂ:¯yLkMZ&RñJÕ 5 * ~ö;ouR\×Y6 6*õyR*7Z:á?¥.Áh[T—ÉÛV¨e}*ží¾u‡ Q ;Ê8Eb¢95iB zMzEÇtu~8y=<¨‘R¨o^¶}I¡“ë }q¸+Yì&[,jÁ>üFÌGh_ E c 1%$&b$ 2v$PNB K)$>b ! '+'hH$!<f=«„”² @?Dd3¶A;Cß} $ÌEIL@¼Š|”A$1K O&dmÏAns . zk»%í¿PK²û)ÞÎ$MZYÏWsr%è y&WûŸ«u¸OW°Ž±û{ø–Ûµöc@^q9b VÜ<6[m Ȑrþ\…|}/n K¿Ä=Ta•<™‘é;oºÛwª“êz}\],g~Ù =ƒHt‰+ ïÛ¾\wÐ Ìò6d',5öìÕ+e*18ž @7|àÄghL%:8 ä² Bü&3•ä¤ŽT‚ä#$RHQDE P´ @A.RyKQäb 414J0MHã2ˆ &!3@RLd2 3 =TpwLR jde};î{;8î `IÇ \<Ÿ¨à.àoñ¤\\!L¥|¹ýah;6 'LdåÌ·A,Ú]wá.=tïiH WFBq9¸YpÙ?„ C‘ìÕ~Ïn2¢õ6”•uíÕî•üXyM"O0dBÀ %>;i .9 w_0Ô8aoç@aõ¼JRï׶þ .? A \ PheJ²|qße # D‚vjºÎÛ';gHNnONGŒ·aÛ« @ î Y+ hFvAË?S5y^©ë tç<?:Y $ rûA\ò3eu_C ;uN_– +. 7"o)4E$J˜Ì e:'h­eP@ K ; @BA)P9 &H QD0ž=º‚á³|‚B«­ rg&G)4@À )ŽK>=}e[ N5 2ìÛB322Óí—Ç\ìöRdzY‘oª^6Y H%,;€gª‘q¤Fk#w¯_¨=¶04 8>¦dL/ l¾:çg²€M›Ñt ¬ööËohÈeHN]šRÄÏY–w¼$7íÝ´1¦A#Š6DZ 8³¶[eAÇ I__ [AÎ&}>_6 W 0 BI dzi{/·Â{gu "y% ã.ü{5]/pêyrsŽžá 8A2ÀE=`Š)rl QA$A0LA 7Ê`;@vPe AXðA#Ò H@QÜ2Û!ŸJÉ9T•„9B+C &Zk)€òRHÀI$Àd# D96 $,Fé_hÊ`4 I–?$$uee|3Îÿ (à•ÖjñÂëû0¢uÃÏ·!~½¼Yvüi i+’WX8 ;':L·ì;y>2 2×d8ºXq`JêL·ðþ4^N_+Õ rÄÃvÌBA|Ä% ¶S DO8 P$ @ëh Z+'d ND9 g,eARY9 $"#=a$D@pDgl’¾øYI "#1Jb [xY=ƒt‚T<¢É) #+Fa`YoáQQ4D JÀÀ,DD%+&4 q9crê#› Òæb2ûKEÙ9Lv ?7@Baºt±‡ò$2Ü8tôDe dx"d89Ua¾Ë|\F>vÕ 3 <‰7~‹N@,+/ 0hƒP— eYeVX|d7È|uЂ ?6VïÃo·Ô4^ºK+5X#/›Kïz¬ <gxvwPrD‚JÈ]¿`qm÷…ô‡gö A*9ŽBî»n;wÐu2H !ÄžJÖ}—ÎV= O»‰H;°pk4“ËúýÜv[B35rv« !s88òByåöqmØöN‹ÏS?5ÌTH ,ìß°%L}Ms" ,2ƒ0H@@$ [>V4îPI5 C$š RA1I0šEHQ d!tä"<©apN ahD,¸mà oøÓ»#)c/¨>>»<hI9½¹cúuQ 2t35Ùoh& y -Ãw5šÌ_jln}.yì r+iU hY_d¥ùRÎ30'7 eu 3M¼o¾ T ;5jßxÐ fæ*yĈêëZ¬ïð§9b3ö~Cîªb<oÄ,ð§xæ*et ;;ä;d j‰2?Tï =b#@#/ |Æ}˜Ñy$(œn^}aj{,—nû½aB E¶ô5>…C‡uRbÓ{bƒrz )c=Wo§BG h€#xLGæˆ_+Æ€bÂ`@ B7OPZ; Z(ˆÙ‚B 6[+l $ H@Fw£`‡&AO iÐwBn_/Õ•{<; = M}üqA€Þa1BO' s}#d= m iÃF\(± M¶<F|]wa xU [?@Ùb:{M am/AqrJ½ zŽ]edUa\.RÎÕ %Á}'yòÒªP~&½ºe˜ìD¦œƒAh1x% { A&T7ª][Þ78 IG0V=D d6YhJa KdHX>Y 5xPc—2%Z HFI#J‚F#W‚ O )%4„.«;#$°F]U[ø\ó j0C'±Ïc;o3 ]fܐv[8>ìÕpBÞ?9l f !ëYm&h(B KYSS!M Zª‚Íf0]}2, 3ü`w{iVÕ@o)VÒ·Q¾ QdÕ*$gC!g¨>­ 4GbB8R NFXöˆIrAÊ,FwÏ]ƒªÚi qàÊŒf«tPuI#9|9¶ô6œ5¿³t{ÎÂbé '|¯Û<8AD”SI3PH `?ñl?KDò‘C” gô@@BB(È ç vrDeuÖOPL J)¢( I h$ JHÌ9)rDF JéÌ%`&9XQ0´ FEþ t9""’hˆ%) 2˜ˆNA$ R zϲû0ïٍ1óŽ#:ÌO?î}qQR xJý n .Su\æ“Ð z w T:ã¶Çci?0ñ¬<ižr¸/«© óg--²ÔÔ󵹌ƒSp&#=o€Ó=j q › iLAOŽ5k¥SyC” [~Ü;1Ý@^vc vq AEYe_n +><Ž6v߆ª/'¦6yuiYñ Iä³ú÷Ý%ñœðݼl BO#*¬@z= S n l€DB`!e*K‹ ^4NÞ\??W FXR0]¶ã1Hu ! z7_M<Á}%wî=Ò %<)o') Np"FÜìeìã S v IF® V } B +3‰wOví[h¿-ÑH‹}s '‘¬e/XO¶ÚC³rz|p % va*kJu$ƒ 5†"‹ Qg/V0_1Dy)„… (õåìÙUŸ™ú_®xÊXY„¬ /–ynCÒTç-\_+h¼ Hfª e¾°_ždUV2 9Îuh K <[m ^¦Çò®¯ÕSêtÊ=YY ^G^±ñ!¬¨¹ýDÙo°XL[¶aKàf³TAT A+,S#% o p '9O @p!³!QnM%× di…mE1DZ pÇc¨³UUÔXd++3 } P{öY®ð 1Ü?¬zs·¾—0wLWݽ3=ëj|o *3c6“-]Y.ZÁ¥ B")r†c9€Qf `¦ !4y#`€ÈiÞ‰Å&Id¦b"X&‰ F ")M)LFc-³ U[ @9@ !h " ‚Aj"ˆ€HBRH& M$QÅ4FC! |ªÀuבÞTl>M'™}©6 > zâxQ{’äèzSAEÇu]§ia H83sÈVYW +t7"$TR<eÈýMsÚ±9Oýfâöcdíº– :(ž si 9`ê›ÕŸ>!gH-@x7Öÿ n¶€>fFK/ÖV|,¿wf i ;3UÈd7ñ+¯Ö7_F %X':!ª6[ ÓpÚ 7> W*|äµ t F \õI _z4,˜L_ &#)X" Lm²Bu[âCN)C¦ E߆mÖ* "jLPHR ÌRœåMˬ ogÕ DˆÆ¼rªÊ»†ç5žf:ªÜÁšÝi1$,F*" bcú§dåï Z«4“‰UW$3uqVSfªæˆ N_/%M Y`]uÛ5R mT"c6, ;+¡kDÀqn¦Ýd )| wR -¹ó[ƒ®Ô@$#pKx V÷Ox÷vë¥IÕ’,»uKo?U? O 3HCeë+Zv (5â[YSF5 HBaM1©DkQ~ < • ‹j'«6þI\&]X UK I¤ûÕ.0¿[Îêz5¤ÐpØm©8œ/wFXÛ)P-LÀk vÙê¸f1ÅdzbHXYÎ . , eL}s r rYŠ.t9'I vPu5Á;8# j×~³íŠú5Ii1!; e5PPUT %EUdtxY)„¦ uÏêᄾ<[ã90'.¦?Q - ~6 vn¦o^?fþ; Æ“ItK {5R)©žq]{ÑýãÝãï 08UòY~ßh{v D ZW%$R tfå Fb "ˆˆ"˜I H') E!FRJS 'u?(« =\sÜ×m¦¾á¿L_11XO U8;.I]9 {šô8/Rš-'yóc´Ýw‘T%% ] n1@BÏ A! n¸;BÖ^CH`* h9=1__ $ , €€ÈBÒr=._.2 K%tå-xÝ)l²ž_ Z2•7Es.J Eg^4;j 0 Nr@Ba |\'=ëWEI t JB 6pÒ$üª¹ê'÷c+{@- 6SI+Ç #pC›<—°R˜HBоB 9DK t*bD z ;"8Ú":ÄDgL`è NpM½Xv_ÛdøÆcAÚ9cLé ƒŠéÔseŽ6m·ÕB2*%* F 8Â]ô`q9nžÜCV®Ì}ô s”È\éÈÇßïÆð²ƒæg“è;.œ¿9~zÁ>f{0 0Ú4#"~W§"Ì5K -`!@#- 7 ^7v]}—ÛL}°Nxh WÎ.¶~ÿ *?' q_SÖ;.» + nªp™@aHO«dS Cú!¾ÁÝ)Yu?b ‰¡%ƒ¤jieÄn—(92 aú6" 7#d" '+h•Žªj(–š&&)ŠAÊHÁ§!¼BИJH“Ÿ`»yVS5%2 <DBcl„& d Jc9NcE  & R0Qœ… ˜ $/ ´\f{U qßÛ«m6@âTNê$aªx_ 6o c+h ¼š}r¢•O^"k? >£ï}ݸ㺐ƒòáœvãÙ<;µâÇ3#*±— 5|,ãf¡³2NZ u4¶¸UBukY E Y] WIc¢À\¬Úªã]ãzšL²ÑIŽÛk0ÜqvÁÚ`<oJ) h /€òA$Ó jÂJ¸Š°«È1”‚a…Á|ï·U?DœFK xJ{µð?• Zõb¯|H_E]U Xa3H$Üù_9X uì¾ r²¹ä/uyKv<O×B cLÏ—X ñ VQ]TSo&(ŠšhÞ (ˆ"uH€5pT5J ;o² I]9 +òè9ë̦«Igåj¯mGsK.6ZyƒQºú?ßasƒù Z ’@#4&_l "#;ÄeD&) rCh‰ r@`Na? váã@VK7#3 #9X³»nû } #p~iÉ9{* Ge³ 2²‰²'’#!ei_<»Ž=ta epÈmºS ],(GEÇ&‰ \ . oÆ~¾êpJæxW×g*öNAn b#-wÒ¯^7f>U ]ép#;r­OäF7A 4 q茭h*ïAxa ]j ,=Ä ' oyB!KÀí8¨Â eè5¾t5cór7 obN{¡ {_ZÊB7ô\hN { _8 [g 9,¶Ã}”¢Ó{žUg-à~ a9l ME7…ã)ÄqŸG˜ m +;V(@h X V7 wíõÐ \]^9|H ) ;"o@Gn¿ WQ[O,&¦‰¨ DS I0DE+u vÊae I m0E%A5$Ö $f` )þ2@) |GPÈg9Z4 9T1pÂP-2 U BÄFS˜…¶JlÕ$ÄI@ÓyBr_5 w­ÙïÃÙhP \`°ÚZ<†ªº³IaUo=R[\Sc4³ ^VVWVSj6ºÔ sÝw^$D.~1Ÿo” [ : :æC?WÈuž;5axo¤i}b¹ a`~÷-|q: Fcnwg\ %7Åñg;z1ôh:m }eœX|î=ñ)ÒJ?»Ntms® AqbTQF0µZÐ Q5ˆé?.)->[ : <L%ˆ~ÿ e¿Y(’ìÅgiZ4=. >.Rq™(­ e—Z!)qÝ2$.O‰[}û'B 'Ž<F[ g G•;ep\ i$‘i"& ) &7_v#L p '$ BS” Êê ID Z( i<Ÿœ yRJIZ6 #,gF9b +§ z×Cß(Œ oUý¸¡å m¿êïíd!|$\w B¨¤P^n5ZJ T±—!YY`1·³¾^¹[@$ârÅt!nyêö i S %pJý†#NTúcfxvü>;µP;Ôú o›,YÕ.ñ³Õ-{G#¦VX?ZàY« 9i`¼fxËeÛuNV[@`Hýã#·Ö {åN@r#;üg> e g9_p\fX‚ !dwû¸ d W, L’P@DE.R&r |óRSWSNE &ˆ‚!.HH%*+$´’! M!X-QK M , &f$jB|ü’"<©L9b€ Dy b ?= oèþ6qeý´ï]ÐlÒÕÏ?6VWYþ2û;7 `H.˜_}·€Û@:pž^K+ n– Ùnühçë¾£¶x_=RÙvÊ'\;$fDîÁì hnì s‰ÌÂdz6gœYfít W Eqe\NW pf9k}7VÎ ?.':E2rÝ9â ,. ++,_5M @LJžYg.y [ =w_p_@ yH$R(& rVŠI[hˆÌFc9Ó Ey]Y2ËI_*z` RS-#RI ?9$g4@'h\ 0QHr #` sŸ-.H M"Å1 j#m wÓ¤Õ2L[, A"Ö…4LH \ZW<óÖsuU< MS +>VYh2 [ d4 IQ8 cèáÝ»ÜàSUËÉd.»\ç»gç`.SûQc.~mß wm `¥í²ý\_ÛB29kn . pK‰JTNq'´ a 87¡[øå»j‚¹£s÷¡úb·Ø,&/þQè=w]M 8 p±é^Éa?VÛ)RþRm8Ø6¤ ˜$ ŠHÌD@eóFRœ€Dd8%+¬ j(¤%ž"ZH $RLqÖ#$D/˜ dDeh%, ?II„Ž‡C@"" ,a C d W=\{o´C SèUUÄò dr=9ü{d! J^ .62 #ªËés'.f__ K …Ÿ í¢‚N??X:^ I7.°=b{½|x Jaêm#× X ‹wkÕ1âú7)mt•U l l e @c " |“J4QG•1FH R1$9`ZH )i$A š"!+-¼'n7ï¼gB G”"3ºþN;e@RCHü H Œ K[ ~ =Öáu9;!>€…i-n = ~Cm1vóÈÊuYm…åï6³Ø,v£mqmo gT¶N|_´/ /i. C9XùTjBL?~±A½¡{ô iu RÀz6t ;@% °As8 (~?T&¹o$ U`ãΫM]Ï^?9h| XIBHg+:Ö +î°?)RhÜN^Y !O qBG u 9p ZW :ïÙ@A– ŸØf¢´¹-^<jÆT ’O\UX õ…•e}rºb 'x^6YG!óG 'Ýn¹c)L'¿ó§^t‘hK’)€ :d eó\†Aefî¶!fþ1»o$ FW1Xͳ‰~ T`K4‚zp>k !Eae^7 %öJ³KA8mGMQl n”± tyUˆ=MR£íUŽ¬Ð`ùB ?[קyýÅÖ붖ðÍ82Vû~<o¥Cùg˜'®Ui |YYÎq cÄ/‰Ë«jŸp K7ÎWN%AX "º+:Âa0 1 r AS5a2…2Ë'”‚"‡%+mš ê¸D@=ôÍs£Ì@QÊ ,~zs †!jR @f")rd [1˜c:2VI G)1JW^3¾c„ DåA(9(ÎK ¨#$Do )mTfŽ=\!£^'E· BC÷]LWt´„ U~4EEL F L¤r‹ŸåÑx g/•I榶·‹Så¡¿áæ?U:^I'dz‰ X Ydƒ 9¤A=:º¾sgw o5^ D,F'D…4—… REáu-tÝ­:!4d"ß uVV[5–\z WNxvvq W8mYg> QºÚo0Xlan nô«4›'ˆv\7ÑCJy%q"ÑUüÄ-ü n¥„Vn;(@X# b2´FÑ”ÄFš‘ä네9PEb-¼gÊ$V 7^ š5OÍ™î´lz#D,d l6 SP_^ =06Hwo 1 ; @UÊ8âyCjir J iÞ¶R)"’` )J Y`~ˆal¬• $¤bh (&JÆP¹N|›æ#9 H>hŠ3˜7HQE$P E‚,YNz§9_Ýê:HŽ°~][8ô/ù evù pÝÓˆO#eäfCF^ Agç¯P_nû&4^r b{ã(} ]éi&›r( @ 8 pbZ?9áb lï‹IŽCaQaEy #$=8,¬K®.- EóhBi%9N @ a©¥dã|<ŽoUHkZ 9 L'u§ !dZTPb a gaeüló‘Ç€õ}X=x…eg^ b ]?T§/]>{ [KX`3t mm0-.- VUÝx>á±z§ù‰ËwØ!wh÷Ò»ü­Íæ«ySøVÊQYi+DúæA¶+aÞÏ ¯ºì->Þo1{˜l9Y T ZêØQy\×}ãa¯gJíF;) 6ê›åS¬|%9a`a h 6 d]¥ GZ¬ÕP…jÑf40\&dN| b°ös¸Üñ XuZk*ëVŠ ;1 pQ}WOx yE[ü#W2 éuK:û HQYVÍTÁIMS +D7^|* k!åE¬}aHÎV\z E+0yýea© ßÇaMQS `h-x7' =3Ս-$Š,ÒùbZ % & zª®Á¬Œ@>4Ö2:³cz­j" L<^+®²v`4Óo( m*òk… |õ€8&ÓssÃ6Y¶þ ŒiTþXÇn*=U lÊÅA.CiÄXEi (*;ziäw–Ü7ÉõfiI} nC wsƒ $>ù\Äô]ž¯gˆß@^q9cV$*¹ÆgÔ 5 |¬ R|r\nC \È[=QT€X=Y e9;qaÔ²m1l # HP{ ;@g@¤øØ¯up"4xnUF±Š r xí ç)‘’WëÝbÕÕÅN5m ÃF$‘%U| ~3–Ü@„¬wñË…kkŠ^so¸m×/@>]Î>q x€†àVv±ÌªµCæ;Ô¾CM¶ð<í–S˜á9 b“G¯KtDXLQ JŸDÕu~"œ`v[/|T…IBVBËÄ ¸NóY¬“Iä }|±N;WN, ; n )D…fk>(T .*- z{Ð f;O³UpEq v I$@ZÀÝä d!{°ò2U,i¯¸zkO?@ 7YhSv+ Y tT[[\ÒM5 `iÝ8<a0 oÉ*ddºqZøÌuñ<l§ y`*[ ¿’4@|a e z m>*‹j^t_j?PŁ§pí e)_ÈÍ ]E¸ªÛXuÜ6\>y/ 7 A|ä"ŒÄBzÅ)%"RÈdŽ5 14„Ì b ( VÃ+h)bÑW<L n[u/`âO'HŸ UÕXýO4S¶ ~ *—W mu†Íb4U![ RUSc4Gœí×1‚ n Iz 8kÉ<kh ?Q]çiEȤ¶ jGWñPAŒ-.t B?ä^,Uéã^VVo <E 7ãL>£jNsÔñ»íV! -1W( uè`/r^wM l V‚*8upSTTþ }? l9c9S[ qA œ˜ öhA˜ ‚#fº]IÄô]DTÀ5ê¼;†_¾RW}yr o RXZc¾.ÛUØl*- ;¿;©Rõ.ˆl(Ë^*÷¾ä‹E`aÛeׁ*]NLÁf0@Eº KPyZZ5 ^=YY]UM¨»þmÑ– JÑaÃd4ßHnÖw—4cOJ0˜ <BÒà.®<-f8i; *9Mu qa wQNH" " % kIF¸ÞV0xÔs–”?©¼+j1TÖó?6(G† k P¸?W4 eU!yi[5 nÇÙ=ãJ?s F'TÊ<0!ee YË!0LQD9HrBhòFChÜ h‚FŠ Y¨rP(%-VÏxÌ {iÒ²Z+H h~Š7nDd!®ð ]*Lå$IXE5t&bc3Ñý w'W$>n FAhY0ßOÞD£¤’erDA.B3’(Ý1 @E+yHò¥;ÀR´9V€ã+çl4MD´ åYþ)LW|6[ = <ù¤ª³QÍ…Us=SöwvÊýt#,~JGõk:æwŘül¢òO<•\ Yù‡ÎOç`[Ý|©~ jd)”¯#9WUSêkj˜„ > \啘Žæ®s^$-²^F37O@vëoO7|ÆðXð &D'W`@f„N%ëXxÖ+A '"9¹ç¨«+,~,;ûü0£p4NM`2 W6À@§ñQmmŽ:x\V+ R^“PøoòoTº»»‡ž³œ2àû‡žgjz70js-Æ !TPr#„dl f~l{t >)Õj(/2™ZI )·†#0ᓥ·¡O=\k*1 f<x÷PõÐ=QdNP#« 2-`SDQHÒ DI:a+@ 9)"”ÀCþ(ŽË¥²eŽQ#Œý!Jir$’C9J@ ua$Zb; l^v<B}ݶ˶ F ~UO•FS)eZ |H5Ó 8œŽn~]g8Í1» u´2þÖiÀÝôž–A§”I)_¯++gWuÙoÄ%Å %ÌÌUú|ÛJ.f]l= ;iBñ YÏ,\ ‡$/i¸ o¥ì9í#ÚNã=xŒÕe]iO=S[ð - P7Ãå ¦Uoz!egOA8^º¸¶+Ÿ [ jüChšÊ!k8«ía!|h\ ,³ WYlÕg}UŽÔRt: h K e5V[oFx {ÆÊytBuXo p@@mxy Böl³u+<=Vwb4óh‡ k¾÷ëðâÚ/9¤°qBFC6W x S<“{¬âÎ;ð÷¤œñAaEyG9ggŒ« /è¥/roy2*t» l nEy+, V86Ðxòë+/ƒÐ 8ÍãÝuƒ*yýs*êü.?ÞµõzPfü¸AÁf).2G )p 5OÕ}4z?×z¯UVZg¨ÅGáYYèj}Žé» v 4?æ7~~Ù Q4 (Hë+2Ùßww³PT;x * kkš70z4+| }~<[@p bN6FrÌM1 &"fm$?Dr‰ ¡ Æ =s @ 0)iw5)NK@~m•Ë $|Ò0ybe¢") .Vò m‚þ0E a7@ ,V÷_<8•ô¯ï)2⊝Fka=ee]j FX»4[ÃU–lÝnÊj=EN^&¨ÕgQjç*Ë ° g¿~ºrsH 7#. l^uat7 iw qßú1ô±ãa6þ‹~t`/Sr U g *8q9Û[TRci>t0´û `=m+Q j U-$Ìo= - m»u_ƒn{/ùB*9 $7W!][ 9) iM$@rº 5Eµ?ލæ.6N~ªlFx 3vRÊ k V¼T‡­Æ”P«|+|]V—>+AXFduŽ÷ë#MB 0›^bbƒwœŸGÝÐì pqKÝ^J+2 < PN().- D…•ev\+pó5K '1ÖI^ "BJM0 Un­Ðõm‘&kA˜ÂDDcCh@g7­ 3š"3E ù9O<e¬ u#5rEd jÎì7Y@µ…52 (H? 3<'~#|í𲉠'36þ¯ S Sf(‰Yp "ö[†»åK8f³UÔÍWQQ#6WUžgn (…ef{-O2STT¹CÝm¸xQø ;†õù|6í TN*bq o÷wvS f³z_ K \x iO2\d­©é&bû/»^­VÓGá-N^ H5ُ†ªp¹9k/Vð¿~7{'+hz¡Ù LÑ2y!($( d¸RÁùu•l×^½Û¥eöʃ©åÎ7!é=Nw]l \\ú¥ŽYe]iLT }s 7”}ñ&0DJ·EÈI 'p$2H@E¿9 /)cà :_L>h·ä7J—2w@S?!ÖsQöwvË =Mic-%e… 1 {ŸZ(e\f4X« 7‘¸Ãz5ßn°qä©‹G¾Õ}hC&¯Vx* ZKÎŽ.€o7¿õ¸Üß꺌ŽEi\l±r|k kÐùEG^-ÅAd©é.iC 6Ûa(»lf;)E /BO@ÈfÝ þˆSZ<’îÙï·ò¨­{q{6x+ XW¡uÃ[[li _ƒl&ßÐ[Gþ|Õvº » H*Š pl.*)±tb SMsñ… 0 yI]µ& T\ˆFë0U ] *Àh^ $A›™:ÜòDt8jú:’HÈd3DRý c6‘m‡-$€[A$Q d!-chK kõ,púYm6>/ "Ò{^} 2c} Míd)¾O#7J°Ÿ>~7E¶ lC°g¬gKh6ª.C{ä M ›¿šMŠþ9,u4^Qp£#q¸ï ( KÜj»TXI[WŽ4V *C– \hV|N«¤Ya2 ^~g<ë zS oåYpÓͼ•„XÕjqšÍÅ0F#9Œv\= *b·k êa± b!-|"<%b )±[I i½†>(€$) (ÌQ·2Z* , ]_8·Ò T;/ûr3nÏ~Ú/S\Ï3Œ V~]adV oT>8+½J+-¶{® @ùõ©öKŒ%Joòá=mÇ>¤m†[¸ÊYi3â4Hp $D…JæFGq’é»m–“L\?00t !Y$hØOYf;R-¸j™æ’f/Ç€ ,[DA!xR -,?/Úš1qð]xT (6H?9Y 6*ëW6<PlVMz @Özû4Æ=Q«0¼Ö!Ye\ œPR F{Y79› bKQ ]µEF 9 3O!¤o@~j Vø.üeÃéD+pÞuE[?~¹l _*T;b9 eaYs[, e k ` aQmYi43ökl qäY«{äò535¼ÏI3!+Q Sy–°®¼ÊÒLö§R\TZSóbû,; 'xmžú q@5Œ€FZ€uP=> iw ;°×]Q]Y{_wõã \þ½?&^TX> läYÑ H~Ç[TS±}é`¾ 1eo u nx"3 Eeef1ÅøÇ #+9Õ(¬CqtäAe j©+fëJvªf\`= O^š j rëÇõ\x„µO]+>»/çÈtDª<aP$Z Hg?_òiÄ3× bü+j g/Å] ~YŠj,r•ÙJ$fÊê½IMQQOì wOf#L~$·V':O cÆÜn]´gKp\S  <‰-,çr±WìËl¶VYtÃu DžOA÷…QžÝ–_€b4p¸I Séóee\B gMgˆ5º«,%| Wj²›jë,uµ<õMqRZ5}— f!`]¯`Ò \$òNg/w{ m Q{c q+ =O V\ŒåYc3 )_¼ 1Û)[L ‘Ê•‘=yfamÛg;lÀ( pÖr„FàþŒ„De+{€dL0 X#9#)Ja}øÐs *!]'$Z MPW/|=r r3Ur Z8M@@ä¹@‚R,J PƒOXV)c*Bº'ˆ E! ); 8HB`7ÈgK Tf .jA ùÉRøŽ!c%Ëõu_CT r Xƒ×³lÝiÃj))ª-èaiéFä˜,.;ie gý§ö/ïÍý¡OhS\!qW 6m¿u»%B32 éÖ;wq m g 0 £ŒàÃv|&t]åFl?d±AÙwœ¥@ä2 #tTk=UUX†M¶^Œzjæø¼ ~l*ìqD Bl*;Ye:×Uõ #$@y(‚(r I r M!ª y¦CTðPWaµtp3 d7€ÓnN;¢W 3o ;g5:»Ðeb3UV49Ê,­$ø|›½ x_>úmÓ4ãÉZX?!o ?` Hœ²«G8!Yfj`» k 7Ñ~G,WNG Tí¶~=ÖPbI=M[¯.«,¬ DæçóeáæªSM'\DDDDDg*1…žM¨ g‹5n•´‹‡dM¸;å/…1u3ˆSUW $`&bh"Z9 bb(šg(9RLBC 8 %XQ-!äˆLFC DO1<…Ÿ„þ8v[BN\ (ÓÕW7ñƒ ÙOÄUfº/Ä%¬,/ˆ.{¼Ê\ÒZz(0 b79¿wÛ ev–nFC6X K"W@F> Qåʁ§uÞS~#”K«½Y]WTVYïDHpâ K\e;,†S Âd)* AIQETd OAî¿u7#,ºI9r ;o¤=s34C>Y·g JsCA" }ô §pØê5!­Ì@Xn/4˜uo ScM1ÚËkŸF](ðÝm7ôë *_x¡Ü9^Zw* HXWhHB NzÊ°ú»=Ú±ºƒ’rñ¥}G·Xv_<v HI l·@~r³üXŽ>Î6<^99*1R <1R\ü»<5P4[É KÓúE¼{Äi\ï…E]W=éxbÝYW `ThjM²Ø[w¿V^ßó+q†ð} I ’ª¯—^Í••WFkk|w !?9=ipDGS( DÄQ9.P%)$¯ f#B“ȉŊIœ4¸BC)a`X;¨ YzUW3% H < n{eaãua“¶Äl-)æKfK +#è]P=Þ4p¸vIT= S[ “VHÇWlîÃomšÇ9s- N$¾:QIÏr4; H9i_!g \$y3VÈX2 G꞉óR²ZÂRºÛ'Ù€a,Õ5âzsÈYYXÁR_ r[e;lf` ={µJTä•3É&][8Ý`Ý.; zeƒ`o A;ï¶zÉ; qWý wÎ\Yã@Nq*$ d dî·³‰Q~fFU ~A[­.c+øõ÷ &fy%_w \OU IGBCzË@v O E§ÉåSe¾q%iQRzqþn¢ ?-”åú" š.̆CÉ`‚R GÚ#m?E IhòPµ f;¯¸wP ’Àš¬ "JÀ,MX¾_/ :’LJN`6Z!9ŒÄQ FÎ. L‚¾w)Y«‹|[ ?9UWV†ïCkþtayù eû8Â|Y:p't n¬-ì 8(œŠ¨qu¶ñnÜ&gv@{{ m¿±b2WYÝ~Û±M¨EB+ºñ¹ˆsn Âåw!Uy'5PäAç5\§±i]æX"íW q܇2¬.|$‚îvÑÂZŒ:PF2?Q!Ð u J ga<)f8 XfTâ&> ~ X*ö¾Ot_†JÐÕÊ} o= írõyXœW% l F U+¶| N머çEÅUW]IPž—³ÉŒé¾Ï,ai5«I[r Z 8pþ <p)(e[ Lw!$8T {9Êm?. 'å‡Ur#“ àv#AnLWƒoSà sßÅ—AÍŒM¨”æ¹*å9®Û¬ZZÎÞòÕºNã¾ó=MÏ'å~YL7E <R¬›´âÁuÇ2%¾®EZ"µcXU=c0£ 0_4êVŒNv Ì[u[ |,~\h:Di‹ a<U«Ü*jV*2U½ o9/Ei $so<,;¬t iѬEZ£E]}v*y7œH… R22sR` p*ÙS*¦G*­/V!7þ >qr7¸n; ÌcV K1†®qeì!á‰äC8dÀ=ävß q7M] a$á v`Td®]s+aVT !/Õm"[QQ a 4£QM0 ŠvHe} H2c9\7$ RV,óQ3”Jat I  D@'tÆ`#m 7 B 1\ HÔ“M vBÎ«Ô¬í£®+§#Ñu~VYgn v–\…\ æÙÕû=ØOf4pÍ8òUz~ /WgeÃJçò«;j/%B e°6l²}ã*lAÊy%\ R\Jþ JÈd/Ù»Uû%@ âH&gž+= e|{mà{BT^Í f mW ;¶Þ3-ÕròVVX vpA †p«Å£Ý;uP SS#*°GZã]½Á i2 III@”””” III@”””” III@”””” III@”””” III@”””” III@”””” III@”””” III@”””” III@\i 0 ?Wçgm³¿}!Ä, Jü|6] e \ŠBˆNcw(5Ì%@ VvY+{ e Z àQ#.E€7Ø#;0 WØ uóãeÓ,¢Aªçõf’ÆgoÇf«vQz–\ãmXY ~l p 523\âwYu {7Q‡@q_\ wn4^q$e· 'X[¼@@x×vÊ~ºoá|(q= H8ܾ3ñ¸xÃpP %L2½=–qà8z c ge‡ ~ì{»|hG x 3Ý»ÝB:|Ù[!¶wjâ}»h ’Z$ @ w¨uKv­t$âr\qmØ 89°A7’°6j V_g‡Æ˜ù$æ|]|¬Ÿp~T`A Q~y•ý…ݞݾ4',~K8 +5/[R2Jé BC°9#Þ 8_: I>Û¸âÀ O©ZËýàTûµëã¸JI2ÖKä’vl!+ývH. h?“ÅpòjGU|»)YYaV |Hen»H\; qùU~£Ö3=Xc@nK@Ð.`r+ $zJÆg/ sï¸uNÚ/\ ?D9r3l~ X÷ß@[¤ˆS+/%lànT N`!0Ç\€g:t+*– 9Ç÷=øa>Ï ÓŒ²ñ%,z6o. Vm¤ 2ù{5l ( œÒQ9A_ 9 \ f wR _"Fm»xNÞ;(@ýr¿ 0Ë Š$g6}ï3õ ö])PrN_$Þ½oÇeþ A,Ò ™Ï÷½Òîã *`vO"x =Tï$œ”Ï5S£#–7,}Ö ^Céröl—¾ùŲI\5^j3 \;hC42 X* q/\æ #…g·‰ïÜ7_@#-Ñd2 HO¥eå?~7aÙÝHI' Ysý x˜z`ac.W%$R$ A0A#MF_=$$ "3¸Dg+%m (E)$ ! f&ˆ]9 $'d Oôy2ºàå[¶Ÿ‚ăME00àE"PDJ Nû§OÞA]`$I* >o`[xßh_NÕ Si Qs5¤FI¢~Ae[5\ VFt7zYO )¢ïH~jh& "2 Gl÷5L[LvK&5ÃG[ÌÉ€ X:ÈCFÌRp*P T]i 6#!!mÏO»` QFv%É l…‡öâAÎ'…ÒFe‡èL%ý0NmCÓføg\ ²wO C:¶F7º#A¶Ê,g‘ÛVZa3P \¶cžìµžGg:s^F` ]×ÑÓ ÉŒ+(¹ìá_g,2Qn0§ GP~s E)LmDG " )L(k¶Ÿw=ÍvâÓÚý8Mf›=äuYN#i$ÔQFr HEÛJB"3HDf""3 ^),ª3WQr a Ji5 yS©åb©ÛÈk=yEz( ]¸ÀÄm´Z#)ÙTTTc>"’MfØ#&0ŠNØ TþpÛb—’¿uPuZ™»r4:L }NR]°BA`Y… -W.­€Ïg¯ü±89ƒVZ!im c xd P6c,yË\{ |7J\YáL< N+.Aù¶u,ñRÎÞ1 /%w<ZÈd X ‰(ò€ÞW).B") am3 I%b $ é$‘h ˜¦’@#0Hd2 )[0 xR9`R0 A5q x^½O¦+8#Ò=Xú‡U&X CUƒ¿ÛÀ[B”‰e ®Y{Ñî÷ûû¨yGfe}D S 奃Ï#9ž«ÇòöÊË%ÁÌÅsNV<ë3eL S:\ô }QQs¸0ð¢õ2H78Q< 9S+9KI*õ 9Ò‹¬u¼dÝûwÔÎ SQS)aD ep o9N{}¬ì<MVK5¢Øs ;oàh9'dJ z‚™$gJäO9WU Jwõ F2,DGP tf`rÖ_!›[·V! uû¾=¸SÔ Ë’n\û½sŸÇ~¹Ü;H\ZW?Zî¸{e@ ] s 7Å]dU¡|Tuâ{!Qnõö n Ç 9Çg3bDP px•4Æ h C”˜ˆŒ„RH@Gq3< gV]w @He! R°|f !6¢ƒ&C D@BB · [,וܖšfÈQI$FBÂxP Ee\xöxø§\%G5XÈ[~ë¥ Olédd2K=l "!M‰'É;Uu5U’ q±f hvci d ? n` aº—qÐ}FAYe]h ,vÃE¸}ocbÈ­6') ^®\QYXZS MËx¸Ñ5gj÷Zø?W'Â#0 <[^zaÄ?n ZX0E"@ QF{%}ô\a , $žq_ÃÛ»f¿] %LòMW?/ }ÐwY~ k $ ;øÆÏPQcA ObjInfo ObjInfo Equation Native Equation Native _1099996766 _1099996766 Microsoft Equation 3.0 DS Equation Equation.3 CompObj CompObj ObjInfo ObjInfo Equation Native Equation Native _1099996862 _1099996862 CompObj CompObj ObjInfo ObjInfo Equation Native Equation Native Microsoft Equation 3.0 DS Equation Equation.3 Microsoft Equation 3.0 DS Eq_ _1099997071 CompObj CompObj ObjInfo ObjInfo uation Equation.3 Microsoft Equation 3.0 DS Equation Equation.3 Equation Native Equation Native _1099997181 _1099997181 CompObj CompObj ObjInfo ObjInfo Equation Native Equation Native 1Table 1Table SummaryInformation SummaryInformation Nguyen Van Loi Normal Nguyen Van Loi Microsoft Word 9.0 SÄ°¬Íb»L†«i¬¶µj*LÆ s˜L$ >G*oNz À5z ;&ó¬âÚ.[he>n U¶¼ Ìvb£MyunìÇA€7'u )$!1I! /@ÓN6G+¯g+ JD~b("" JÁÂv]¨%*~ti(¦bHL2¿¥)" gI@ÆNQ=M>Y*¨-…› A`LJ`3Hy "2ž I)„ç+åNE`¢Ð$DfZf‚c0˜ˆ Z?:X\6 5\Å•‚P@9I Z ( @ )$B`3 VK&R_V I (BÀ DN5.R) RK80KI# HôLM]1E;D IB@]f> K§ê Á;|(ß"NK. %ôFP®*5ÇaWF$ +o K!S%yL ooªÉ_AÎ;3' #9=jË [©Üs;,^[’G¢K5 ~q)v]- N3; $îŠÏG LvoŸmá/PC 2%K!}º½—ï </Û˜û4ÞáaÌEÍbszO77 wœH"Õ„n+Œºþ1bSI&˜¾zt_$ d d©tZLŽ®F]gÐý-mLG } S` >§hxv{(Ã3 3 .ø|h½MÛQRZhd `7S0Aid aJs,ƒQI.O( 6JVwYe!« @NA4g1 A1å|Ùˆ[@pIDr !4fŒÃæß=¶[`ck )$ EW×\öK'ÎO6“³Ï_ôLe«}>„!î|Ís]öV]gH $8\!OÞr’(§4yIò A0” >zaá/>0ïï {L{ 1;êGpz¨5%% xÚcdàd``Ngd``ba xÚcdàd``Ngd``ba RpeqIj.ˆ hJ8lvO B®°Ã7=9~9y + k­'‰‡–QTõtbü+ñ+69qE ;Z%›¡x{xÜd/l dJli;Ù¾-7D Mvï #Ùƒ )ET®÷ 4 Normal Normal Heading 1 Heading 1 Heading 2 Heading 2 Default Paragraph Font Default Paragraph Font Body Text Indent Body Text Indent Body Text Body Text Body Text Indent 2 Body Text Indent 2 Body Text Indent 3 Body Text Indent 3 Caption LČ Caption Document Map Document Map Body Text 3 Body Text 3 Body Text 2 Body Text 2 Header Header Footer Footer FollowedHyperlink FollowedHyperlink Page Number Page Number Hyperlink Hyperlink Subtitle Subtitle Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Wide upward diagonal Wide upward diagonal Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Wide upward diagonal Wide upward diagonal Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Wide upward diagonal Wide upward diagonal Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Wide upward diagonal Wide upward diagonal Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid - 8¾7âC ŏ2Ū - 8¾7âCĊOIJjƐxƐ ÁhÒ@æ þ ÁhÒ@æ þ Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Outlined diamond Outlined diamond Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Y _ h A ArcExplorer Main Screen [À¨`T`T`T SfÀ¨`T`T`T [À¨`T`T`T SfÀ¨`T`T`T [À¨`T`T`T SfÀ¨`T`T`T Large grid Large grid -uKrio -uKrio Large grid Large grid ±»Ã´ØLâ/ ±»Ã´ØLâ/ ±»Ã´ØLâ/ ±»Ã´ØLâ/ <vZaxL <vZaxL Outlined diamond -uKrio -uKrio -uKrio -uKrio Large grid Large grid Wide upward diagonal Wide upward diagonal Large grid Large grid -uKrio -uKrio Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid ±»Ã´ØLâ/ ±»Ã´ØLâ/ ±»Ã´ØLâ/ ±»Ã´ØLâ/ Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Wide upward diagonal Wide upward diagonal Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Light downward diagonal Large grid Large grid Dark upward diagonal Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid `#fZ´dÃi×xá­ `#fZ´dÃi×xá­ĄÙàÿĬ ҥȴ³·¥Ã ҥȴ³·¥Ã ð＀-VX¡tÿ -VX¡tÿ ҥȴ³·¥Ã ҥȴ³·¥Ã Large grid Large grid Large grid Large grid PºRÛ!ê PºRÛ!ê Large grid Large grid Large grid Large grid Wide upward diagonal Wide upward diagonal Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid P # : > $ Y ÇþÇèǼ ;ʴ@ȰWǠYƐ[ŏYÿJ¯;5 d\hE%,% d\hE%,% d\hE%,% d\hE%,% nnZKF( nnZKF( d\hE%,% d\hE%,% ;ʴ@ȰWǠYƐ[ŏYÿJ¯;5 ¥³§¿¢À¡Á ¤«   ¥³§¿¢À¡Á ¤«   q¥]­IÊ7Í(Ð q¥]­IÊ7Í(Ð ½ ď@úFåL_27) k"wgÕ|ç k"wgÕ|ç 7tÐgïZ 7tÐgïZ MñJã<Õ/¬ 4z1oDgI_O_aPUAI 4z1oDgI_O_aPUAI 6¬=ÁD×/ä1í3õ:öJôYò 6¬=ÁD×/ä1í3õ:öJôYò nnZKF( nnZKF( ÇþÇèǼ ÇþÇèǼ Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid ö2^i5  ö2^i5  Large grid Large grid ÷2_i6  ÷2_i6  Large grid Large grid Large grid Large grid L?Vv`­b L?Vv`­bĝ <<Fx/j ³ üŸæƈóĉ ZRi¤S° H·cÓ~ï H·cÓ~ïÂďÛĞ L7<K/[ L7<K/[ F!Z2dIZ]Z F!Z2dIZ]Z f<ZKVD;K-N'U#Z f<ZKVD;K-N'U#Z F<<J9P(Z F<<J9P(Z bÃÈÒĮáȰÒɻÒˆÒ á Ò Ã -*7K,K<KE -*7K,K<KE Large grid Large grid Large grid Large grid PNAx2¢-¨#ÿ PNAx2¢-¨#ÿ *¥i´¥¿ÌáÿôD˰©ǰÐȉ *¥i´¥¿ÌáÿôɄðƩðː *¥i´¥¿ÌáÿôD˰©ǰÐȉ *¥i´¥¿ÌáÿôɄðƩðː *¥i´¥¿ÌáÿôD˰©ǰÐȉ *¥i´¥¿ÌáÿôɄðƩðː ÌÒÌÒqƇë­ Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Light upward diagonal Light upward diagonal Light upward diagonal Light upward diagonal Large grid Large grid Ä Æ/È> Ä Æ/È> Ä Æ/È> Ä Æ/È> Ä Æ/È> Ä Æ/È> Dark upward diagonal Dark upward diagonal Dark upward diagonal Dark upward diagonal %0}ÈÞ Ÿ ð＀xUx>ƌþŸ¾ ý Large grid Large grid Light upward diagonal Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Dark downward diagonal 11ðス"pD>kĪ 11￰}"pD>ū* Light vertical Large grid Large grid Large grid Large grid Dark upward diagonal Dark upward diagonal Dark upward diagonal Large grid Large grid Dashed upward diagonal Dashed upward diagonal Zig zag Large grid Large grid × `ũoŽ~Ƒ1Ƃ÷}½xAc ÷}½xAc Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T Dark downward diagonal .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T Dark downward diagonal uðZÆ?2 .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T ¤.¤@¤RWe<m!u ¤.¤@¤RWe<m!u .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T Dark downward diagonal uðZÆ?2 .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T .3`T`T Outlined diamond Outlined diamond PºRÛ!ê PºRÛ!ê Large grid Large grid Small grid Small grid Large grid Large grid i«)¥L¥ i«)¥L¥ n<ZZFx n<ZZFx Large grid Large grid Large grid Large grid BACH KHOA LOGO NHO BACH KHOA LOGO NHO NGHIEÂN CÖÙU GIAÛI PHAÙP CUNG CAÁP ÑIEÄN BAÈNG NHAØ MAÙY ÑIEÄN GIOÙ CHO ÑAÛO PHUÙ QUOÁC VNI-Avo VNI-Avo ¿̀ Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid Large grid ±»Ã´ØLâ/ ±»Ã´ØLâ/ ±»Ã´ØLâ/ ±»Ã´ØLâ/ ±»Ã´ØLâ/ ±»Ã´ØLâ/ ±»Ã´ØLâ/ ±»Ã´ØLâ/ _1103777976 _1103777976 _1103778016 _1103778016 _1103780411 _1103780411 _1103780645 _1103780645 _1099363100 _1099363100 _1103778347 _1103778347 _1103778549 _1103778549 _1100964680 _1100964680 _1100964816 _1100964816 _1100964835 _1100964835 _1098809502 _1098809502 _1098809775 _1098809775 _Hlt30087200 _Hlt30087200 _Hlt30087201 _966270809 _967401702 _Hlt30087201 _966270809 _967401702 _1059659375 OLE_LINK1 _1059659375 OLE_LINK1 Nguyen Van Loi Nguyen Van Loi Nguyen Van Loi Nguyen Van Loi Nguyen Van Loi"F:\CD LVTN\LUAN_VAN_TOT_NGHIEP.doc-m䎈ʪﻨ篿 DH BK Tp.HCM _PID_HLINKS Batdau.h Batdau.h DocumentSummaryInformation DocumentSummaryInformation CompObj CompObj map5_1 map5_1 ENTIRE POWER1 ENTIRE POWER1 ArcExplorer Main Screen ArcExplorer Main Screen BACH KHOA LOGO NHO BACH KHOA LOGO NHO Microsoft Word Document MSWordDoc Word.Document.8 Unknownÿ! Times New Roman Times New Roman Symbol Symbol VNI-Meli VNI-Meli Banmai Times Banmai Times VNI-Commerce VNI-Commerce VNI-Univer VNI-Univer VNI-Souvir VNI-Souvir VNI-Vari VNI-Vari VNI-Bodon-Poster VNI-Bodon-Poster VNI-Aptima VNI-Aptima VNI-Ariston VNI-Ariston VNI-Couri VNI-Couri VNI-Brush VNI-Brush VNI-Times VNI-Times Tahoma Tahoma Lucida Console Lucida Console VNI-Broad VNI-Broad Proxy 1 Proxy 1 Courier New Courier New Souvenir Lt BT Souvenir Lt BT Georgia Georgia VNI-Avo VNI-Avo VNI-Shadow VNI-Shadow VNI-Awchon VNI-Awchon Palatino Linotype Palatino Linotype PMingLiU PMingLiU VNI Times VNI Times VNI-Helve VNI-Helve Courier New Courier New Wingdings Wingdings Nguyen Van Loi Nguyen Van Loi Nguyen Van Loi Nguyen Van Loi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGenerator wpp.doc
Luận văn liên quan