Giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Phần 1: TỔNG QUAN VỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP 1.1. Khỏi niệm và đặc trưng của giai cấp 1.2. Nguồn gốc hình thành giai cấp 1.3. Kết cấu giai cấp 1.4. Đấu tranh giai cấp 1.5. Đấu tranh giai cấp – một trong những động lực phát triển của xó hội cú giai cấp Phần 2: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN NÓI CHUNG VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN Ở NƯỚC TA NểI RIấNG 2.1. Nguyờn nhõn của cuộc đấu tranh vô sản 2.2. Tớnh chất, mục tiờu, nội dung của cuộc đấu tranh giai cấp vô sản 2.3. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản ở nước ta hiện nay Phần 3: THỰC TIỄN CUỘC ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở NƯỚC TA TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA 3.1. Nội dung chủ yếu của cuộc đấu tranh giai cấp trong thời kỳ hiện nay 3.2. Đấu tranh toàn diện trờn tất cả cỏc lĩnh vực của đời sống xó hội 3.3. Kết luận Phần 4: GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN GIỮA Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 16172 | Lượt tải: 50download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần 1: TỔNG QUAN VỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP Có thể nói, giai cấp và đấu tranh giai cấp là một mảng lớn trong lý luận nghiờn cứu của chủ nghĩa Mỏc – Lờnin, khụng những thế cỏc vấn đề về giai cấp và đấu tranh giai cấp luôn là đề tài nóng bỏng của mọi thời đại. 1.1. Khái niệm và đặc trưng của giai cấp: Nhiều nhà triết học và xó hội học của giai cấp búc lột đó khụng đưa ra được chuẩn mực khoa học để phân biệt sự khác nhau về giai cấp. Mà họ lại cho rằng sự khác nhau về giai cấp là do sự khác nhau về chủng tộc, màu da, về tài năng cá nhân,… Tất cả những cái đó đều là ngụy biện, giả tạo, che giấu bộ mặt của giai cấp thống trị bóc lột. Rồi thỡ cũng cú nhiều nhà kinh tế học tư sản như: Chie, Ghiđô, Minhê,… của xó hội học tư sản hiện đại cũng đó phỏt kiến và luận giải về giai cấp nhưng xét đến cùng cũng chỉ là sự giải thích mơ hồ về giai cấp và lóng trỏnh cỏc vấn đề cơ bản về giai cấp và quan hệ giai cấp. Và chỉ có đến với triết học Mác-xít, đứng trên quan điểm duy vật về lịch sử, gắn liền giai cấp với phương thức sản xuất với quan hệ sản xuất trong từng giai đoạn lịch sử nhất định thỡ mới hiểu rừ được giai cấp. Trong tác phẩm “Sáng kiến vĩ đại” của Lênin đó định nghĩa giai cấp như sau: “Người ta gọi là giai cấp, những tập đoàn to lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong hệ thống sản xuất xó hội nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ (thường thường thỡ những quan hệ này được pháp luật qui định và thừa nhận) đối với tư liệu sản xuất, về vai trũ của họ trong tổ chức lao động xó hội và như vậy là khác nhau về cách thức hưởng thụ và về phần của cải xó hội ớt hoặc nhiều mà họ được hưởng. Giai cấp là tập đoàn người, mà tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác do chỗ các tập đoàn đó có địa vị khác nhau trong một chế độ kinh tế xó hội nhất định”. Từ định nghĩa trên cho thấy, khi nói đến giai cấp là nói đến hệ thống các tập đoàn người trong một chế độ kinh tế xó hội nhất định do chế độ đó sản sinh ra, giai cấp là một phạm trù kinh tế – xó hội cú tớnh lịch sử. Để hiểu được đặc trưng của từng giai cấp cụ thể, phải đặt nó trong hệ thống, trong mối quan hệ với giai cấp đối lập. Bản chất của giai cấp thể hiện ở sự khác nhau về địa vị giữa các tập đoàn người trong hệ thống kinh tế – xó hội nhất định. Sự tồn tại của giai cấp gắn liền với những giai đoạn lịch sử nhất định của sự phát triển sản xuất vật chất xó hội, gắn liền với những phương thức sản xuất nhất định. Trong một hệ thống kinh tế – xó hội cú giai cấp, nếu tập đoàn người này nắm địa vị thống trị thỡ tập đoàn người khác ở địa vị bị thống trị. Sự khác nhau về địa vị trong hệ thống kinh tế – xó hội là đặc trưng chung nhất của giai cấp. Làm thế nào để nhận biết một xó hội nào đó có sự phân hóa dân cư thành giai cấp hay không? Và một nhóm người nào đó thuộc giai cấp này hay giai cấp khác? Cần phải căn cứ vào các đặc trưng của hiện tượng dân cư bị phân hóa thành giai cấp. Căn cứ vào cấu trúc của quyền lực kinh tế và mối quan hệ giữa quyền lực kinh tế với quyền lực chính trị ta có thể khái quát sự khác nhau giữa các giai cấp thành 4 đặc trưng cơ bản sau: - Giai cấp là tập đoàn người khác nhau trong quan hệ của họ đối với tư liệu sản xuất. Đây là sự khác nhau cơ bản nhất, sự chiếm hữu tư liệu sản xuất của giai cấp thống trị được pháp luật và nhà nước bảo vệ. Trong một xó hội mà cú sự phõn chia giai cấp thỡ tất cả cỏc tư liệu sản xuất như đất đai, tài nguyên thiên nhiên đều thuộc về quyền sở hữu của người này hay người khác. Chẳng hạn như chủ nô, địa chủ phong kiến (trong chế độ phong kiến), tư bản (trong chế độ tư bản chủ nghĩa) là những tập đoàn người giữ vị trí thống trị trong hệ thống kinh tế – xó hội mà họ làm đại biểu bởi vỡ họ nắm trong tay toàn bộ tư liệu sản xuất của xó hội (phương tiện, điều kiện vật chất quan trọng) để chi phối lao động của tập đoàn người không có hoặc có rất ít tư liệu sản xuất. Cũn những tập đoàn người này (nô lệ, nông nô, vô sản,…) buộc phải phụ thuộc về kinh tế vào các tập đoàn thống trị. - Tập đoàn người khác nhau về vai trũ của họ trong tổ chức quản lý sản xuất và quản lý lao động xó hội. Trong xó hội cú phõn chia giai cấp thỡ tập đoàn nào chiếm hữu tư liệu sản xuất của xó hội thỡ đương nhiên giữ vai trũ lónh đạo, chỉ huy, điều khiển quá trỡnh sản xuất, lưu thông trên quy mô toàn xó hội cũng như từng đơn vị kinh tế, trong đó có quyền sai khiến, tuyển dụng, sa thải lao động làm thuê bất cứ lúc nào. Vớ dụ: Trong xó hội TBCN, nhà tư bản giữ toàn bộ chức năng quản lý cụng nghiệp và cỏc ngành kinh tế khỏc, cũn những người công nhân là những người trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất thỡ luụn luụn phải chịu sự giám sát, điều khiển và chỉ huy tổ chức của giai cấp tư sản (hay các nhà tư bản). - Giai cấp là các tập đoàn người khác nhau trong quan hệ của họ đối với của cải được sản xuất ra. Trong xó hội mà cú giai cấp thỡ giai cấp nào chiếm giữ toàn bộ tư liệu sản xuất của xó hội thỡ cú quyền định đoạt tỷ lệ phân phối thu nhập. Chế độ phân phối sản phẩm trong các xó hội cú giai cấp đối kháng là chế độ phân phối bất công vỡ nú đảm bảo cho giai cấp thống trị bóc lột sức lao động của người công nhân hay chiếm toàn bộ giá trị thặng dư do người công nhân tạo ra. Giai cấp này không trực tiếp lao động sản xuất ra của cải vật chất nhưng lại thâu tóm phần lớn của cải vật chất của xó hội, cũn giai cấp lao động cực khổ chỉ nhận một phần ít của cải vật chất dưới hỡnh thức này hay hỡnh thức khỏc nhưng chỉ đủ để họ tái sản xuất ra sức lao động. Quay trở về với thời phong kiến, cuộc sống của người dân cũng chẳng có gỡ tốt đẹp hơn (mặc dù trỡnh độ khai thác và bóc lột sức lao động của người lao động chưa cao và tinh vi bằng chế độ TBCN), phần lớn nông nô và nông dân làm ra sản phẩm đều phải nộp tô cho địa chủ, vua quan, thậm chí có trường hợp chiếm đến 80 – 90% sản phẩm mà họ làm ra. Bước sang chế độ TBCN với trỡnh độ bóc lột tinh vi hơn, đại tư sản đó dựng nhiều biện phỏp như sản xuất giá trị thặng dư tương đối, tuyệt đối với siêu ngạch để vắt kiệt sức của người công nhân. Khác với xó hội phong kiến, chiếm hữu nụ lệ, trong xó hội TBCN, người lao động có quyền bán hay không bán sức lao động cho nhà tư bản, nhưng các nhà tư bản lại độc chiếm hết tư liệu sản xuất của xó hội nờn khụng bỏn thỡ họ khụng thể sống. Nguyờn nhõn là sức lao động của con người tạo ra giá trị vô cùng lớn đối với nhà tư bản. Nếu sản xuất càng hiện đại, lao động làm thuê có trỡnh độ khoa học ngày càng cao, tức càng tạo ra nhiều giá trị thặng dư cho nhà tư bản. Nhưng dù giá trị thặng dư do họ tạo ra nhiều đến đâu thỡ tiền lương mà nhà tư bản trả cho họ chỉ đủ để chi tiêu ở mức tối thiểu để có thể tái tạo sức lao động. Ngày nay, giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển có mức sống cao hơn mức sống của những người lao động trước đây. Tuy nhiên sự nâng cao mức sống của công nhân không tương xứng với sự tăng lên nhanh chóng của năng suất lao động. Tỷ suất bóc lột giá trị thặng dư vẫn không ngừng tăng lên. Trong xó hội cú giai cấp thỡ mức sống của người lao động có thể thay đổi theo điều kiện hoàn cảnh nhưng phải hợp kết quả lao động của mỡnh do giai cấp thống trị búc lột dưới hỡnh thức này hay hỡnh thức khỏc. - Giai cấp là tập đoàn người khác nhau về quyền lực chính trị. Trong xó hội cú giai cấp, giai cấp nào nắm quyền lực về kinh tế thỡ giai cấp ấy sẽ tiến hành tổ chức nhà nước, sử dụng nhà nước như một công cụ để thực hiện quyền lực chính trị nhằm bảo vệ cho lợi ích kinh tế của giai cấp thống trị. Chính vỡ vậy mà trong xó hội cú giai cấp bao giờ cũng cú một giai cấp đóng vai trũ chuyờn chớnh thống trị cỏc giai cấp cũn lại. Vớ dụ: Trong xó hội chiếm hữu nụ lệ, giai cấp chủ nụ đóng vai trũ thống trị; trong xó hội phong kiến, giai cấp địa chủ giữ vai trũ thống trị và trong xó hội TBCN, giai cấp tư sản nắm quyền thống trị các giai cấp khác trong xó hội. Như vậy, chính sự khác biệt trên mà tập đoàn này chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác, đây cũng là bản chất của quan hệ giai cấp đối kháng. Nói đến giai cấp, chúng ta không thể nói đến tập đoàn người riêng lẻ mà là một hệ thống các tập đoàn người trong một chế độ kinh tế – xó hội nhất định, do chế độ ấy sản sinh ra. Từ phõn tớch trờn ta thấy rằng, giai cấp khụng phải là một phạm trự xó hội thụng thường mà là một phạm trự kinh tế – xó hội cú tớnh lịch sử. Nú khụng phải là sản phẩm của sản xuất núi chung mà là sản phẩm của những hệ thống sản xuất xó hội nhất định trong lịch sử. Mỗi hệ thống giai cấp tương ứng với một hệ thống sản xuất xó hội, về bản chất là thể thống nhất của các mặt đối lập. Do đó, sẽ không thể hiểu được đặc trưng của từng giai cấp cụ thể nếu không đặt nó trong hệ thống, tức là trong mối quan hệ với các giai cấp đối lập khác. Chẳng hạn, không thể hiểu giai cấp tư sản là gỡ nếu khụng xem xột trong mối quan hệ với giai cấp vô sản và ngược lại. Nói đến giai cấp là nói đến sự khác nhau giữa các tập đoàn người về địa vị trong hệ thống kinh tế – xó hội nhất định, trong đó có tập đoàn người thống trị và tập đoàn người bị trị. Bên cạnh tập đoàn người thống trị và bị trị kia bao giờ cũng tồn tại những tầng lớp trung gian không giữ một địa vị cơ bản nào trong phương thức sản xuất, nó thường xuyên bị phân hóa, nhân tố chi phối sự phân hóa của các tầng lớp trung gian là lợi ích. Các tầng lớp trung gian ngó về phớa giai cấp thống trị hay bị trị là tuỳ thuộc vào lợi ớch của họ. 1.2. Nguồn gốc hỡnh thành giai cấp: Xó hội loài người không phải bao giờ cũng tồn tại giai cấp. Và Mác là người đầu tiên chứng minh rằng “Sự tồn tại của giai cấp chỉ gắn liền với những giai đoạn phát triển lịch sử nhất định của sản xuất”. Sự phân chia xó hội thành giai cấp trước hết là do nguyên nhân kinh tế. Thật vậy, điều đó đó được chứng minh qua các chế độ xó hội khỏc nhau. Chẳng hạn, trong chế độ công xó nguyờn thủy, lực lượng sản xuất cũn thấp kém, công cụ lao động thô sơ bằng đá, gậy gộc, cung tên,… do vậy con người làm ra sản phẩm chỉ đủ để tồn tại, duy trỡ nũi giống, chưa có sản phẩm thừa. Hơn nữa, lúc này cũng vỡ lợi ớch mà họ sống cựng nhau, kiếm ăn cùng nhau để chống lại thiên tai, thú dữ,… họ sống giúp đỡ, bỡnh đẳng với nhau, tương tựa vào nhau mà sống. Không những nguyên nhân trên mà trong thời kỳ công xó nguyờn thủy vẫn chưa có giai cấp. Đến cuối xó hội nguyờn thủy, cụng cụ kim loại ra đời làm cho năng suất lao động tăng lên, con người có thể sản xuất số lượng lớn sản phẩm vượt nhu cầu tối thiểu để tồn tại, dẫn đến sản phẩm dư thừa. Lúc này họ nhận ra rằng làm ăn riêng thỡ cú lợi hơn là làm ăn chung như trước kia, sản xuất cá thể của từng gia đỡnh cú hiệu quả hơn là sản xuất tập thể. Và thế là những người có chức có quyền trong thị tộc, bộ lạc đó nảy lũng tham chiếm toàn bộ cụng cụ sản xuất, chế độ tư hữu ra đời. Và chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất là cơ sở trực tiếp hỡnh thành giai cấp. Thật vậy, những người nắm trong tay toàn bộ tư liệu sản xuất của xó hội sẽ nắm luụn tất cả cỏc quyền lực về kinh tế, chớnh trị,… trong khi những người không có tư liệu sản xuất, muốn sống phải bán sức lao động cho những người kia và chấp nhận bị bóc lột sức lao động và bị chiếm đoạt toàn bộ giá trị thăng dư do họ làm ra và lúc này giai cấp xuất hiện. Đó là giai cấp chiếm toàn bộ tư liệu sản xuất của xó hội trở thành giai cấp thống trị, búc lột, trong khi những người không có tư liệu sản xuất thỡ trở thành giai cấp bị ỏp bức, búc lột. Vậy, sự xuất hiện chế độ tư hữu là nguyên nhân quyết định trực tiếp sư ra đời của giai cấp. Sự tồn tại của giai cấp đối kháng gắn với chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản phát triển cao lại tạo tiền đề khiến chọ sự thủ tiêu chế độ tư hữu, các cơ sở kinh tế của sự đối kháng giai cấp trở thành xu thế khách quan trong sự phát triển xó hội. Đó là logic khách quan của tiến trỡnh phỏt triển lịch sử. Nếu nhỡn kỹ lại thỡ ta thấy nguyờn nhõn sõu xa của sự phõn chia xó hội thành giai cấp là do sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự phân công lớn về lao động xó hội. Cũn nguyờn nhõn kinh tế trực tiếp phõn chia xó hội thành giai cấp đó chính là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Vỡ vậy mà Cỏc Mỏc và Ăngghen đó chỉ ra rằng, nguyờn nhõn phõn chia xó hội thành giai cấp cũng như nguyên nhân của sự ra đời và mất đi của hệ thống giai cấp chính là nguyên nhân kinh tế chứ không phải là nguyên nhân chính trị hay tư tưởng. Mặt khác, Ph. Ăngghen cũng nhấn mạnh chiến tranh cũng góp phần vào việc phân chia giai cấp như những thủ đoạn cướp bóc, những hành vi bạo ngược đó gúp phần thỳc đẩy quá trỡnh phõn húa giai cấp nhưng bản thân bạo lực chính trị không tạo ra chế độ tư hữu và giai cấp. Như vậy, sự xuất hiện và mất đi của những giai cấp cụ thể đều dựa trên lợi ớch kinh tế. Vỡ vậy, muốn mất đi giai cấp thỡ khụng cú gỡ khỏc là bảo vệ lợi ớch cho tất cả cỏc cỏ nhõn trong xó hội. Tổng kết lại thỡ sự phõn chia xó hội thành giai cấp diễn ra torng lịch sử bằng hai con đường: - Những người có chức có quyền trong bộ lạc chiếm hữu tài sản của cụng xó là của riờng và trở nờn giàu cú, tiến hành búc lột nụ lệ, tự binh qua chiến tranh. - Sự phân hóa trong bộ lạc dẫn đến các thành viên trong bộ lạc mất hết tư liệu sản xuất, phụ thuộc vào những người chiếm đoạt tư liệu sản xuất (giai cấp thống trị) họ tham gia ngày càng đông đảo vào hàng ngũ của những người nô lệ. 1.3. Kết cấu giai cấp: Từ khi xó hội phõn chia thành giai cấp đến nay đều luôn tồn tại hai giai cấp cơ bản đối kháng gắn liền với phương thức sản xuất thống trị của xó hội đó. Đó là chủ nô và nô lệ trong chế độ nô lệ; địa chủ và nông nô trong chế độ phong kiến; tư sản và vô sản trong chế độ tư bản chủ nghĩa. Hai giai cấp của mỗi chế độ kinh tế – xó hội vừa là sản phẩm đích thực của chế độ kinh tế – xó hội vừa là giai cấp quyết định sự tồn tại và phát triển của hệ thống sản xuất trong xó hội đó. Trong đó, giai cấp thống trị là giai cấp tiêu biểu cho bản chất của chế độ kinh tế, xó hội đang tồn tại. Ngoài hai giai cấp cơ bản đó, thỡ mỗi kết cấu giai cấp xó hội cũn cú giai cấp không cơ bản (ví dụ là tập đoàn giai cấp tàn dư của phương thức sản xuất cũ hay là tập đoàn giai cấp là mầm móng của phương thức sản xuất tương lai, những tập đoàn giai cấp này chỉ là mầm móng hay là mầm móng tương lai của phương thức sản xuất đang tồn tại, chứ không phải là giai cấp cơ bản. Như đó đề cập ở trên thỡ cũn cú cỏc tầng lớp trung gian, là sản phẩm của chớnh phương thức sản xuất đang thống trị, là kết quả của quá trỡnh phõn húa xó hội khụng ngừng diễn ra trong xó hội. Nú khụng giữ địa vị cơ bản trong phương thức sản xuất đang tồn tại và rất dễ bị phân hóa, gia nhập vào giai cấp thống trị hoặc rơi vào các địa vị giai cấp bị trị. Đó là tầng lớp bỡnh dõn trong xó hội nụ lệ, tầng lớp tiểu tư sản thành thị và nông thôn trong xó hội tư bản. Xó hội cú giai cấp nào cũng tồn tại một tầng lớp xó hội cú vai trũ quan trọng về kinh tế – xó hội – chớnh trị – văn hóa, đó là tầng lớp tri thức. Một câu hỏi đặt ra, vậy tri thức có phải là một giai cấp hay một tầng lớp đặc biệt đứng ngoài giai cấp. Tri thức là khái niệm dùng để chỉ những người làm nghề thuộc về lao động trí óc chứ không phải là khái niệm dùng để chỉ giai cấp. Bản thân một tri thức nào đó cũng xuất thân từ một giai cấp nhất định. Đó chỉ là xuất thân của một tri thức, chứ tri thức chỉ là một tầng lớp chứ chưa được gọi là giai cấp vỡ nú khụng gắn với một phương thức sản xuất nào. 1.4. Đấu tranh giai cấp: Trong xó hội cú giai cấp, quan hệ giai cấp là quan hệ trỏi ngược nhau về địa vị, lợi ích cả kinh tế lẫn tinh thần. Quan hệ đó dẫn đến mâu thuẩn giữa thống trị và bị trị; giữa áp bức và bị áp bức; giữa bóc lột và bị bóc lột. Các giai cấp, tầng lớp bị trị không những bị chiếm đoạt kết quả lao động của họ mà họ cũn bị ỏp bức về chớnh trị, xó hội, tinh thần. Vỡ cú ỏp bức giai cấp nờn tất yếu cú đấu tranh giai cấp, mâu thuẫn đối kháng giai cấp là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đấu tranh giai cấp. Chính vỡ vậy mà Lờnin đó định nghĩa đấu tranh giai cấp là: “cuộc đấu tranh của quần chúng bị tước hết quyền, bị áp bức và lao động chống lại bọn đặc quyền, đặc lợi, bọn áp bức và bọn ăn bám; cuộc đấu tranh của những người công nhân làm thuê hay những người vô sản chống lại những người hữu sản hay giai cấp tư sản. Do vậy, thực chất của cuộc đấu tranh để giải quyết mâu thuẫn về mặt lợi ích của giai cấp bị thống trị, bị bóc lột, bị áp bức, chống lại sự bóc lột, áp bức của giai cấp thống trị. Nhưng chúng ta cũng cần lưu ý để tránh hiểu nhầm rằng, giai cấp bị trị, bị bóc lột chống lại giai cấp thống trị không phải là chống lại sự thống trị của giai cấp thống trị mà chống lại sự ỏp bức, búc lột của giai cấp thống trị. Cũn việc giai cấp nào nắm giữ địa vị thống trị đó là do lịch sử quyết định. Chẳng hạn, giai cấp công nhân tuy giữ địa vị thống trị nhưng không hề áp bức hay bóc lột giai cấp khác trong xó hội. Khụng cú cỏi gỡ tự nhiờn mà cú cả, nếu mõu thuẩn đối kháng giai cấp là nguyên nhân trực tiếp của đấu tranh giai cấp thỡ nguyờn nhõn khỏch quan đó là sự phát triển mang tính xó hội hoỏ ngày càng sõu rộng của lực lượng sản xuất với quan hệ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Biểu hiện về mặt xó hội đó là mâu thuẫn giai cấp lao động bị thống trị, bị áp bức với giai cấp thống trị, bóc lột, áp bức. Bởi vỡ giai cấp lao động luôn là lực lượng sản xuất chính của xó hội nờn nú đại diện cho phương thức sản xuất mới, tiến bộ, hiện đại. Trong khi giai cấp thống trị, bóc lột thỡ lại dựng sức mạnh kinh tế, chớnh trị, tư tưởng, kể cả bạo lực để bảo vệ chế độ đương thời, nên nó luôn đại diện cho quan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu. Cỏc giai cấp búc lột của cỏc hỡnh thỏi xó hội khỏc nhau cũng có thể đối kháng về lợi ích như giữa giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến. Nhưng trước sự phản kháng của giai cấp bị bóc lột, chúng dễ dàng liên kết với nhau. Do đó, thực chất của đối kháng giai cấp là đối kháng lợi ích giữa giai cấp bị bóc lột và giai cấp búc lột. Đấu tranh giai cấp không chỉ đơn thuần là giải quyết các mâu thuẫn đối kháng giữa các tầng lớp, giai cấp thống trị và bị trị trong xó hội mà đấu tranh giai cấp lại có một vai trũ to lớn đối với sự phát triển của xó hội, chớnh là động lực phỏt triển của xó hội cú giai cấp. 1.5. Đấu tranh giai cấp – một trong những động lực phát triển của xó hội cú giai cấp: Vai trũ động lực, thúc đẩy sự phát triển xó hội cú giai cấp trước hết thể hiện ở chỗ thông qua đấu tranh giai cấp, sự xung đột giữa lực lượng sản xuất mang trỡnh độ xó hội húa cao với quan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu được giải quyết, lúc đó tạo điều kiện thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, giải phóng sức sản xuất xó hội, thay thế phương thức sản xuất cũ bằng phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn. Mâu thuẫn này biểu hiện về mặt xó hội là mõu thuẫn giữa giai cấp cỏch mạng, đại biểu cho lực lượng sản xuất mới với giai cấp thống trị, bóc lột, giai cấp đại biểu cho những lợi ích gắn liền với quan hệ sản xuất lỗi thời nhưng cũn đang thống trị. Mâu thuẫn đó được giải quyết bằng cuộc đấu tranh cách mạng mà đỉnh cao là cách mạng xó hội. Cuộc cỏch mạng này sẽ thay thế quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới, mở ra địa bàn mới cho sản xuất xó hội phỏt triển. Đấu tranh giai cấp không những là động lực phát triển của xó hội cú giai cấp trong thời kỳ cỏch mạng xó hội mà cả trong thời kỳ hoà bỡnh (thời kỳ mà quan hệ sản xuất chưa mâu thuẫn gay gắt với lực lượng sản xuất). Lịch sử phát triển của chủ nghĩa tư bản cho thấy: “kể từ 1825 sự phát sinh và sử dụng máy móc chỉ là kết quả của cuộc đấu tranh giữa các chủ xí nghiệp và công nhân”. Sự chống đối của công nhân ngăn chặn chủ tư bản tăng lợi nhuận bằng con đường kéo dài ngày lao động, buộc họ phải chú ý sử dụng kỹ thuật hoàn thiện hơn để rút ngắn thời gian lao động cần thiết nhờ kết quả của việc nâng cao năng suất lao động. Những cải cách tiến bộ nhất ở mỗi nước nào đó là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp trong nước và áp lực của cuộc đấu tranh giai cấp ở các nước trẹn thế giới. Đấu tranh giai cấp chẳng những cú tỏc dụng cải tạo xó hội, xúa bỏ cỏc lực lượng xó hội phản động mà cũn cú tỏc dụng cải tạo bản thõn giai cấp cỏch mạng. Giai cấp nào đại biểu cho phương thức sản xuất mới, giai cấp đó sẽ lónh đạo cách mạng. Một khi đó trở thành lực lượng lónh đạo cách mạng thỡ giai cấp đó sẽ trưởng thành trong nhận thức và hành động. Thành tựu mà loài người đạt được trong tiến trỡnh phỏt triển của lực lượng sản xuất, cách mạng khoa học và công nghệ, cải cách về dân chủ và tiến bộ xó hội,… khụng tỏch rời cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp tiến bộ chống lại các thế lực thù địch, phản động. Vai trũ của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của lịch sử tùy thuộc vào tính chất, trỡnh độ phát triển của các cuộc đấu tranh. Những cuộc đấu tranh mang tính chất quần chúng rộng lớn do lực lượng xó hội tiến bộ lónh đạo được tổ chức khoa học có tác dụng đặc biệt to lớn trong việc đánh đổ sự thống trị của giai cấp phản động, thúc đẩy xó hội phỏt triển. Trong xó hội cú giai cấp, sự phỏt triển của cỏc mặt văn hóa, nghệ thuật và các mặt khác của đời sống xó hội là do cuộc đấu tranh giai cấp thúc đẩy nên nó không thể không mang dấu ấn của đấu tranh giai cấp. Phần 2: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN NÓI CHUNG VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN Ở NƯỚC TA NÓI RIÊNG Từ những lý luận đó trỡnh bày ở trờn, giỳp ta cú thể hiểu rừ hơn về đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản từ lúc chưa giành được chính quyền cho đến sau khi giành được chính quyền về tay giai cấp vô sản, đặc biệt là khi chuyên chính vô sản được thiết lập. 2.2. Tính chất, mục tiêu, nội dung của cuộc đấu tranh giai cấp vô sản: 2.3. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản ở nước ta hiện nay: Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản ở nước ta có đặc trưng là gắn liền và được tiến hành ngay sau cuộc cách mạng giải phóng dân tộc dân chủ nhân dân. Ở Việt Nam, đấu tranh giai cấp trong giai đoạn quá độ hiện nay cũng là một tất yếu. Thật vậy, đất nước chúng ta đang ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xó hội mà thời kỳ quỏ độ là thời kỳ tồn tại đan xen giữa cái cũ và cái mới. Cái cũ ở đây chính là giai cấp tư sản, mặc dù không cũn giữ địa vị thống trị nhưng cơ sở kinh tế – xó hội của nú vẫn cũn; cỏi mới chớnh là giai cấp cụng nhõn dự đó giành được chính quyền nhưng khả năng, cơ sở kinh tế vẫn chưa vững chắc để đảm bảo cho chính quyền đang có, nền chuyên chính vô sản đang được thiết lập. Cho nên, vẫn cũn phải đấu tranh, đấu tranh để xóa bỏ tận gốc tàn dư của cái cũ đang kỡm hóm sự phỏt triển của cỏi mới. Hơn nữa, cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, giai cấp tư sản đang phát triển thành hệ thống quốc tế, chúng liên minh tối đa để bóc lột giai cấp vô sản và do đó, giai cấp vô sản đấu tranh từng giờ từng phút từng giây. Mục tiêu của họ không chỉ là giành lại lợi ích riêng tư, giải phóng cho mỡnh mà giành chớnh quyền để nhân dân lao động làm chủ, xóa bỏ tận gốc, triệt để người bóc lột người. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta tiếp tục khẳng định rằng, hiện nay và cả trong thời kỳ quá độ của nước ta cũn tồn tại một cỏch khỏch quan cỏc giai cấp và đấu tranh giai cấp. Nhưng đấu tranh giai cấp hiện nay phải nhận thức cho đúng, nó diễn ra trong điều kiện mới với những nội dung và hỡnh thức mới. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xó hội hiện nay mà nhất là xu hướng toàn cầu hóa ngày càng cao đó đặt nước ta trước nhiều nguy cơ và thử thách. Dĩ nhiên cũng tạo cho ta nhiều cơ hội hũa nhập dễ dàng hơn vào thị trường thế giới. Và Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (1-1999) của Đảng xác định 4 nguy cơ đến nay vẫn tồn tại và có nhiều diễn biến hơn, đó là: tụt hậu về kinh tế, diễn biến hũa bỡnh, nguy cơ chệch hướng XHCN và nguy cơ nạn tham nhũng. Để giữ vững độc lập dân tộc và định hướng XHCN đưa đất nước thoát ra khỏi những nguy cơ trên thỡ cỏc giai cấp, tầng lớp xó hội phải hợp tỏc, đoàn kết trong mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lónh đạo của Đảng như đó từng hợp tỏc, đoàn kết trong thời kỳ giành độc lập dân tộc. Đấu tranh giai cấp diễn ra trong những điều kiện mới như sau: + Nước ta đang ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH chứ chưa thật sự trên con đường xó hội chủ nghĩa. + Chủ nghĩa tư bản đang phát triển rất mạnh trên thế giới. + Xu thế hội nhập khu vực và thế giới ngày càng gia tăng. Mối quan hệ của các giai cấp, sự phát triển của các giai cấp trong sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc dưới sự lónh đạo của Đảng và sự lónh đạo của Nhà nước không cũn như trước đây. Ngày nay, mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp chủ yếu là mối quan hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân nhằm tăng cường đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc dưới sự lónh đạo của Đảng. Phần 3: THỰC TIỄN CUỘC ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở NƯỚC TA TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA 3.1. Nội dung chủ yếu của cuộc đấu tranh giai cấp trong thời kỳ hiện nay: Thứ nhất, Nội dung cơ bản của cuộc đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH là cuộc đấu tranh giữa hai con đường TBCN và XHCN. Đúng vậy, chúng ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Thực tế tiềm ẩn nhiều khuynh hướng phát triển trái ngược nhau, có khuynh hướng phát triển tự phát lên CNTB và cả khuynh hướng tự giác theo định hướng XHCN. Theo đó, khuynh hướng tự phát lên CNTB được các thế lực thù địch chống đối độc lập dân tộc và CNXH lợi dụng, khuyến khích, ủng hộ tiếp tay dưới nhiều hỡnh thức (chỳng đó dựng chiến lược diễn biến hũa bỡnh để làm điều đó). Nó biểu hiện một cách tinh vi và phức tạp với nhiều mức độ khác nhau trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xó hội,… Do đó, đấu tranh giai cấp hiện nay chính là cuộc đấu tranh chống khuynh hướng tự phát lên CNTB. Cuộc đấu tranh này vô cùng gay go, phức tạpvà gian nan. Chúng ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN mà cuộc đấu tranh này lại càng khó khăn hơn. Vỡ vừa phải ngăn chặn khuynh hướng tự phát lên CNTB nhưng phải giữ lại và phát triển các nhân tố kinh tế trung gian, quá độ thậm chí phải phát triển CNTB trong một “giới hạn” có lợi về kinh tế nhằm tạo tiền đề vật chất – kỹ thuật để lên CNXH. Thà là xóa bỏ sự tồn tại của giai cấp tư sản (nhưng trong thực tế chúng ta chưa thể làm được điều này khi lực lượng sản xuất của chúng ta chưa phát triển đến mức cao), tức cũn dễ hơn là việc phải tạo điều kiện cho quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa nhưng luôn trong trạng thái canh chừng, vẫn phát triển và duy trỡ nú nhưng không để cho nó giữ vai trũ thống trị. Như vậy, nhỡn ở gúc độ khái quát, đấu tranh giai cấp trong thời kỳ mới là đấu tranh giữa hai khuynh hướng vận động trái ngược nhau, đó là khuynh hướng vận động khách quan mang tính tự phát của các nhân tố tiền TBCN, TBCN và khuynh hướng khách quan mang tớnh tự giỏc của cỏc nhõn tố XHCN. Thứ hai, Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay ở nước ta là thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng XHCN. Những diễn biến hết sức phức tạp trờn thế giới và trong nước thời gian qua cho thấy độc lập dân tộc chưa thực sự bền vững khi đất nước cũn nghốo, chưa phát triển, định hướng XHCN không thể giữ vững khi đất nước chưa vượt khỏi tỡnh trạng chậm phỏt triển. Vỡ vậy, chỳng ta phải bằng mọi cỏch phỏt huy toàn bộ sức mạnh của cỏc giai cấp, tầng lớp xó hội hướng vào nhiệm vụ trung tâm của giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt khi mà sự chống đối từ bên trong của một số phần tử vẫn chưa chấm dứt và sự tiếp tay cho sự chống đối đó từ bên ngoài vẫn cũn là một thực tế. Với cỏch hiểu vấn đề như vậy, giúp chúng ta nhận thức đúng nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ là nhanh chóng phát triển lực lượng sản xuất, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Rừ ràng, sự kộm phỏt triển hay phỏt triển chậm là nguyờn nhõn đất nước bị phụ thuộc, mất độc lập, mất tự chủ và đứng bên ngoài quá trỡnh toàn cầu húa. Thua kộm về kinh tế sẽ làm suy yếu về vị thế chớnh trị quốc tế và trong điều kiện như vậy sẽ khó giữ được ổn định chính trị trong nước. Do điểm xuất phát thấp lại bỏ qua chế độ TBCN nên các nhân tố tiền TBCN không hoàn toàn là những nhân tố tàn dư do xó hội cũ để lại. Vỡ thế cuộc đấu tranh “ai thắng ai” giữa hai khuynh hướng không có nghĩa là loại bỏ tất cả các nhân tố của khuynh hướng TBCN khi bản thân nó chưa hết vai trũ lịch sử nờn nhà nước vô sản cần tạo điều kiện để các nhân tố ấy vận động trong khuôn khổ của pháp luật. 3.2. Đấu tranh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xó hội: * Đấu tranh trong lĩnh vực kinh tế: Đảng ta đó khẳng định các thành phần kinh tế bỡnh đẳng cùng phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa. Chủ trương này không nhằm mục đích nào khác mà hướng tới phát huy mọi tiềm năng của dân tộc và đáp ứng lợi ích của giai cấp, tầng lớp trong xó hội, giải phúng sức sản xuất, tạo động lực cho xó hội phỏt triển. Mọi giai cấp, tầng lớp xó hội đều tỡm thấy lợi ớch hợp phỏp của giai cấp mỡnh trong mục tiờu chung độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xó hội, dõn chủ, văn minh. Mặt khác, hướng tới hợp tác đoàn kết giai cấp, tầng lớp trên phương diện xó hội, Đảng khẳng định: “Tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, định kiến phân biệt đối xử về quá khứ, giai cấp thành phần, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai”. Nhờ vậy mà trong những năm đổi mới, nước ta đó nhận được nhiều sự đóng góp của các doanh nghiệp trong nước, những người công nhân ở nước ngoài, những người tiểu chủ, tiểu thương,… cả về vốn , kinh nghiệm, tri thức và cả bầu nhiệt huyết. Cho nên, đấu tranh ở đây là ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực của các tầng lớp tư sản nhằm thực hiện chủ trương hợp tác, đoàn kết vỡ mục tiờu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xó hội. Tuy nhiên bản thân của nền kinh tế nhiều thành phần tự nó tiềm tàng khả năng phát triển theo hướng TBCN, mà điều đó càng thuận lợi hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa TBCN. Chính vỡ vậy mà Văn kiện Đại hội Đảng lần IX khẳng định: “Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN”. Nếu không có sự lónh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước thỡ kinh tế tư bản tư nhân có khả năng tạo thành cơ sở xó hội, tạo khả năng khách quan cho sự phát triển của CNTB. Do vậy, đấu tranh trên lĩnh vực kinh tế nhằm đảm bảo vai trũ chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần của nước ta hiện nay. Túm lại, ngoài giai cấp cụng nhõn, nụng dõn, tầng lớp tri thức, nước ta cũn tồn tại những nhà doanh nghiệp, người sản xuất hàng hóa nhỏ, tiểu chủ, tiểu thương. Trong giai đoạn hiện nay, để phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, các giai tầng đều có vai trũ nhất định, song để giữ vững định hướng XHCN, giai cấp công nhân và liên minh của nó phải trở thành lực lượng đại diện cho dân tộc. * Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa: Trong giai đoạn hiện nay, khi nền độc lập về chính trị của các quốc gia, dân tộc đó được pháp luật quốc tế thừa nhận và hội nhập kinh tế toàn cầu trở thành quỏ trỡnh khụng thể đảo ngược, đấu tranh vỡ lợi ớch dõn tộc được triển khai mạnh mẽ trên cả lĩnh vực văn hóa. Đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa để chống lại sự đồng hóa, bài trừ tệ nô dịch, củng cố những giá trị truyền thống và tôn trọng những bản sắc đặc trưng của dân tộc, đẩy mạnh phát triển tín ngưỡng, ngôn ngữ văn học nghệ thuật dân tộc. Sự bành trướng nô dịch của CNĐQ trên lĩnh vực văn hóa đối với thế giới thứ 3 được thực hiện bằng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới xuất bản phim ảnh, lối sống,… Nú cũn được sự hỗ trợ lợi hại của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa khổng lồ và của hệ thống quyền lực chính trị “sen đầm quốc tế” hùng hậu. Một khi vẫn vẫn tồn tại các thế lực muốn giành kéo quyền phán xét về các vấn đề dân tộc, nhân quyền tự do và phỏt triển trờn toàn thế giới thỡ cuộc đấu tranh vỡ độc lập và chủ quyền đấu tranh vẫn là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay biểu hiện nội dung rộng lớn, hỡnh thức phong phỳ, tớnh chất phức tạp, diễn ra hàng ngày, hằng giờ không chỉ trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa mà nó cũn diễn ra khỏ phức tạp trờn lĩnh vực tư tưởng và cả an ninh quốc gia, trật tự xó hội. Trước hết, đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng để khắc phục những tư tưởng, hành động tiêu cực, sai trái: “ đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng gắn liền với cuộc đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng. Đặc biệt là khi tệ quan liêu, tham những đó trở thành nguy cơ đe dọa, cản trở sự phát triển của đất nước thỡ đấu tranh giai cấp hiện nay cũng chính là cuộc đấu tranh chống tỡnh trạng tham nhũng, suy thoỏi về tư tưởng, chính trị, đạo đức , lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên. Đó là cuộc đấu tranh không dễ dàng và không kém phần quyết liệt. Chúng ta cũng không được quên rằng, hiện nay có một số thế lực bên ngoài chẳng ưa thích gỡ sự tồn tại của nước ta, của chế độ ta. Các thế lực đó cũng chẳng ngần ngại gỡ trong việc dựng mọi cỏch đánh phá ta từ bên trong thông qua những kẻ chống đối, những phần tử thoái hóa, biến chất và những tệ nạn khác nhau. Theo đó, cuộc đấu tranh để làm trong sạch nội bộ sẽ góp phần vào việc bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và thành quả cách mạng; là một bộ phận không tách rời của cuộc đấu tranh giai cấp. Điều đáng sợ nhất lúc này là sự thoái hóa từ bên trong cũng là căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ làm suy yếu đất nước, suy yếu chế độ. Từ khi chuyển sang cơ chế thị trường thỡ tham nhũng phỏt triển và diễn ra với tớnh chất, mức độ nghiêm trọng hơn với phạm vi ngày càng mở rộng, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn. Tham nhũng không chỉ biểu hiện sự suy thoái, thoái hóa về đạo đức, nhân cách con người mà tham nhũng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế của đất nước vỡ lượng tiền mà tham nhũng đụng chạm tới ngày càng lớn, có vụ lên tới hàng nghỡn tỷ đồng. Trước đây hoạt động tham nhũng tập trung tương đối nhiều vào việc dùng quyền lực để được tiền tài. Ngày nay, việc dùng tiền tài để thao túng quyền lực, thậm chí để đạt được quyền lực, thậm chí để đạt được quyền lực người ta dùng tiền để “mua quan” cũng không cũn là chuyện hiếm. Chớnh vỡ vậy mà đấu tranh chống tham ô, tham nhũng là cần thiết và bức bách ở nước ta trong thời kỳ quá độ, đặc biệt là trong xu thế hội nhập hiện nay. Tác hại vô cùng nghiêm trọng của nạn tham nhũng, buôn lậu là làm suy yếu bộ máy Đảng và Nhà nước, làm xói mũn sức mạnh vật chất và tinh thần của quốc gia, làm suy yếu lũng tin của nhõn dõn với Đảng, với Nhà nước và chế độ. Hơn thế nữa, với chính sách mở cửa, giao lưu hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới và khu vực đó tạo điều kiện để buôn bán ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em, rửa tiền,… thâm nhập vào nước ta. Vậy đấu tranh chống tham nhũng, các hành vi tiêu cực vỡ lợi ớch cỏ nhõn là tất yếu trong thời kỳ mở cửa hội nhập hiện nay. Vậy phải đấu tranh như thế nào để ngăn chặn và đẩy lùi được nó: + Đấu tranh chống tham nhũng gắn chặt với nhiệm vụ đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế – xó hội. + Đấu tranh chống tham nhũng phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản, vừa tích cực chủ động phũng ngừa, ngăn chặn, vừa kiờn quyết phỏt hiện, xử lý kịp thời nghiờm minh đối với các hành vi tham nhũng. + Đấu tranh chống tham nhũng phải sử dụng các biện pháp đồng bộ, toàn diện, sử dụng và kết hợp các biện pháp tư tưởng với tổ chức, giáo dục với hành chính, kinh tế với chớnh trị. Bên cạnh những vấn đề trên, đấu tranh giai cấp hiện nay cũn nhằm làm thất bại õm mưu và hành động chống đối của các thế lực thù địch, đe doạ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xó hội. Trong toàn bộ chiến lược toàn cầu phản cách mạng chống phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, các thế lực hiếu chiến và chống cộng luôn tập trung mũi nhọn tuyên truyền về sự phá sản của CNXH và sự vĩnh hằng của CNTB. Mục đích của chúng là nhằm giảm bớt hoặc vô hiệu hóa vai trũ lónh đạo của Đảng, tiến tới tiêu diệt Đảng Cộng sản và Việt Nam được xác định là một trong những trọng điểm trong chiến dịch tuyên truyền chống CNXH. Mục tiêu số một của chúng lúc này là xóa bỏ vai trũ lónh đạo của Đảng Cộng sản, khai tử nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tiến tới lật đỗ chính quyền nhân dân có Đảng Cộng sản lónh đạo, thay nó bằng chế độ tư bản. Điều đó càng minh chứng tính chất quyết liệt của cuộc đấu tranh giữa hai lý tưởng, hai hệ tư tưởng và giữa hai chế độ xó hội: xó hội XHCN và TBCN. Các nhà tư tưởng chống cộng đó xuyờn tạc, cắt xộn thụ bạo, bỏc bỏ vụ lý những luận điểm căn bản nhất của chủ nghĩa Mác – Lênin. Họ ra sức tô son, trét phấn cho CNTB, nào là CNTB đó thay đổi bản chất, với lại hàm hồ nói rằng, CNXH có hàng trăm thứ khuyết tật, khụng dõn chủ, khụng dõn quyền. Gần đây, một số người ra vẻ lên tiếng đũi Mỹ quan hệ bang giao tốt với Việt Nam nhưng kỳ thực với dụng ý là để làm biến đổi dần dần chế độ chính trị của Việt Nam. Họ cho rằng: “Căn bản là kinh tế,kinh tế kéo theo chính trị, thay đổi kinh tế sẽ kéo theo thay đổi thể chế chính trị,.., Mỹ vào Việt Nam mặc nhiên sẽ dần dần áp dụng những định chế kinh tế thị trường làm thay đổi căn bản thể chế chính trị. Và với chiến lược diễn biến hũa bỡnh, chỳng muốn đánh bại CNXH và mà không cần dùng đến súng khói. Tóm lại, “vượt trên ngăn chặn”, mở rộng và dính líu nhằm xóa bỏ triệt để CNXH là mục tiêu chiến lược bất biến của các thế lực tư bản đế quốc. Khi thấy được tính chất nguy hiểm của chiến lược “diễn biến hoà bỡnh” thỡ ta mới thấy được tầm quan trọng cũng như là vai trũ của cuộc đấu tranh giai cấp trong thời kỳ hiện nay – thời kỳ mở cửa hội nhập. Đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc và CNXH. 3.3. Kết luận: Như vậy, từ những gỡ ở trờn đó núi, ta cú thể khẳng định rằng, nội dung chủ yếu của cuộc đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay ở nước ta là thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng XHCN, khắc phục tỡnh trạng nước nghèo, kém phát triển, thực hiện công bằng xó hội, chống ỏp bức, bất cụng, đấu tranh ngăn chặn, khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái, đấu tranh là thất bại mọi âm mưu và hành động và hành động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành nước XHCN phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Tất cả những nội dung trên là biểu hiện cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra dưới nhiều hỡnh thức muụn màu muụn vẻ, đồng thời cũng mang tính chất của cuộc đấu tranh dân tộc. Vỡ vậy mà cần phải hiểu chỳng, vấn đề đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay cần đổi mới nhận thức, không lặp lại những sai lầm ấu trĩ như trước đây; nhưng không vỡ thế mà cho rằng ngày nay khụng cũn đấu tranh giai cấp. Chúng ta phải thấy được rằng đấu tranh giai cấp chưa chấm dứt được nếu trong xó hội vẫn cũn tồn tại giai cấp. Tuy nhiờn, trong bối cảnh hiện nay của đất nước thỡ nội dung, tớnh chất và mức độ của cuộc đấu tranh trên là hoàn toàn khác trước nên cần phải có sự nhận thức đúng đắn và khoa học. Chúng ta không nên lặp lại quan điểm sai lầm cho rằng khi đó cú độc lập dân tộc hoàn toàn rồi thỡ chỉ cần tập trung vào một việc là nhanh chúng giải quyết mõu thuẫn giai cấp, nhanh chúng giải quyết vấn đề ai thắng ai. Phần 4: GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN GIỮA Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp trong cuộc cách mạng XHCN là vấn đề thuộc về nguyên tắc, liên quan trực tiếp đến đường lối, chính sách của Đảng nên không được sai lầm về nguyên tắc nhưng cũng không thể áp dụng một cách cứng nhắc, rơi vào tả khuynh hay hữu khuynh, như thế sẽ gây tổn thất lớn cho cách mạng. Muốn vậy, cần phải quán triệt sâu sắc phép biện chứng mac-xít, có phương pháp nhận thức, xử lý các vấn đề thực tiễn một cách linh hoạt, mềm dẻo, biến hóa trong sách lược trên cơ sở giữ vững nguyên tắc. Mặt khác không ngừng vận dụng sáng tạo lý luận về giai cấp và đấu tranh giai cấp trong tỡnh hỡnh mới. Vấn đề cũn là ở chỗ chỳng ta phải nhận thức đầy đủ đặc điểm kinh tế – xó hội của nước ta thỡ mới cú thể vận dụng được, nhưng ta cần phải lấy lợi ích độc lập dân tộc và CNXH làm cơ sở xác định mục tiêu, đối tượng, biện phỏp và hỡnh thức đấu tranh chống giáo điều, rập khuôn. Đấu tranh giai cấp trong điều kiện “phát triển quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN” cần phải trả qua một loạt các biện pháp trung gian, quá độ, thậm chí có cả sự “nhượng bộ có nguyên tắc” và phải có “những đường lối, thể thức, thủ đoạn và phương sách trung gian cần thiết để chuyển từ quan hệ tiền tư bản chủ nghĩa lên CNXH. Đó là mấu chốt của vấn đề. Để giải quyết vấn đề về giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ hiện nay, đũi hỏi phải tăng cường vai trũ lónh đạo của Đảng, phát huy cao độ tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân và đặc biệt là phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi giai tầng trong xó hội. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Phần 1: TỔNG QUAN VỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP 1.1. Khỏi niệm và đặc trưng của giai cấp 1.2. Nguồn gốc hình thành giai cấp 1.3. Kết cấu giai cấp 1.4. Đấu tranh giai cấp 1.5. Đấu tranh giai cấp – một trong những động lực phát triển của xó hội cú giai cấp Phần 2: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN NÓI CHUNG VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN Ở NƯỚC TA NểI RIấNG 2.1. Nguyờn nhõn của cuộc đấu tranh vô sản 2.2. Tớnh chất, mục tiờu, nội dung của cuộc đấu tranh giai cấp vô sản 2.3. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản ở nước ta hiện nay Phần 3: THỰC TIỄN CUỘC ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở NƯỚC TA TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA 3.1. Nội dung chủ yếu của cuộc đấu tranh giai cấp trong thời kỳ hiện nay 3.2. Đấu tranh toàn diện trờn tất cả cỏc lĩnh vực của đời sống xó hội 3.3. Kết luận Phần 4: GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN GIỮA Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH.DOC