Giới thiệu chính trị do Hồ Chí Minh trình bày tại đại hội II của Đảng

GIỚI THIỆU BÁO CÁO CHÍNH TRỊ DO HỒ CHÍ MINH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI II CỦA ĐẢNG MỞ ĐẦU Trong suốt chặng đương đấu tranh chống lại các đế quấc xâm lược của mình Đảng ta đã cho ra đời nhiều văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng cho con đường đấu tranh của đất nước. Và một trong số đó là Báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng do Hồ Chí Minh trình bày Đại hội đại biểu lần II của Đảng diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951 ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Đó là một trong những văn kiên có ý nghĩa hết sức to lớn đối với cách mạng thời bấy giờ ,để định hướng, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi tiếp trên con đường đấu tranh đi đến thắng lợi . MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 I TÍNH CẤP THIẾT .2 II NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO CHÍNH TRỊ 3 1. Tình hình thế giới trong 50 năm qua .3 2. Đảng ta ra đời 3 3. Từ cách mạng Tháng Tám đến nay 3 4. Những khó khăn của Đảng và Chính phủ .3 5. Cuộc trường kỳ kháng chiến 3 6. Sửa chữa những khuyết điểm sai lầm 4 7. Tình hình mới và nhiệm vụ mới 5 III Ý NGHĨA 5 TỔNG KẾT 6

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/03/2013 | Lượt xem: 2948 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giới thiệu chính trị do Hồ Chí Minh trình bày tại đại hội II của Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỞ ĐẦU Trong suốt chặng đương đấu tranh chống lại các đế quấc xâm lược của mình Đảng ta đã cho ra đời nhiều văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng cho con đường đấu tranh của đất nước. Và một trong số đó là Báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng do Hồ Chí Minh trình bày Đại hội đại biểu lần II của Đảng diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951 ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Đó là một trong những văn kiên có ý nghĩa hết sức to lớn đối với cách mạng thời bấy giờ ,để định hướng, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi tiếp trên con đường đấu tranh đi đến thắng lợi . NỘI DUNG I TÍNH CẤP THIẾT Đại hội đại biểu lần II diễn ra trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều biến chuyển có ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam Bối cảnh thế giới Từ những năm 1950, phong trào cách mạng thế giới phát tiển mạnh mẽ. chủ nghĩa xã hội từ sau chiến tranh thế giới thứ trở thành một hệ thống rộng lớn có phạm vi ảnh hưởng trên toàn thế giới và có ảnh hưởng sâu sắc tiến trình phát triển nhân lại. Phong trào cách mạng giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, tạo ra một làn sóng cách mạng làm rung chuyển chủ nghĩa đế quốc. Về phía chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ. là một đế quốc phất lên nhanh chóng sau thế chiến 2 và Mỹ ngày càng nhúng tay sâu vào chiến tranh Đông Dương bằng cách cung cấp cả nhân lực và vật lực cho Pháp tiến hành mạnh tay hơn nữa chiến tranh Tình hình quốc tế trên đây có tác động vào Đông Dương về hai mặt . Điều đó đòi hỏi Đảng ta phải có những chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình mới.  2. Tình hình trong nước và cuộc cách mạng đông dương Cách mạng tháng Tám thắng lợi đã đưa nhân dân ta từ người mất nước lên người làm chủ đất nước. thực dân pháp vẫn không từ bỏ xâm lược đông dương, chúng đã quay trở lại, và từ đây nước ta lại tiến hành cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. cách mạng Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi, thay đổi được cục diện chiến tranh, ta nắm thế chủ động và dồn thực dân pháp vào thế bị động. Tuy nhiên, cuộc kháng chiến bước sang giai đoạn mới lại có những yêu cầu mới, đòi hỏi Đảng ta phải giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách để đưa cách mạng tiến lên. Bên cạnh đó ở hai nước bạn lào và campuchia, cuộc kháng chiến cũng giành được những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược  Đảng Cộng sản Đông Dương đã luôn làm tròn vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình, lãnh đạo cuộc cách mạng của nhân dân ba nước đạt đựoc những thành công. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Đảng cũng bộc lộ một số thiếu sót, hạn chế ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của Đảng. Mặt khác, cuộc kháng chiến của ba nước Đông Dương tuy cùng chung một mục tiêu, cùng một chiến trường, nhưng mỗi nước đã có những bước phát triển riêng biệt. Tình hình đó đang đòi hỏi mỗi nước cần phải thành lập một chính đảng cách mạng theo Chủ nghĩa Mác-Lênin, trực tiếp đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử trước dân tộc mình và chủ động góp phần vào sự nghiệp cách mạng chung của nhân dân ba dân tộc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được triệu tập nhằm đáp ứng những đòi hỏi bức thiết đó. Bao cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đảng tại đại hội đảng lần 2 do nguyễn ái quốc trình bày đã tóm tắt sơ lược về bối cảnh thế giới, cách mạng Việt Nam trong những năm sau cách mạng với sự lãnh đạo của đảng, nêu những khó khăn của cách mạng, những sai sót về chủ chương và đường lối của đảng trong thời gian qua, đồng thời đề ra những nhiệm vụ cách mạng mới. II NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO CHÍNH TRỊ Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày ngày 11-2-1951) có những nội dung cơ bản sau 1. Tình hình thế giới trong 50 năm qua Tháng đầu năm 1951 là lúc khoá sổ nửa trước và mở màn nửa sau của thế kỷ XX. Nó là lúc rất quan trọng trong lịch sử loài người.Năm mươi năm vừa qua có những biến đổi mau chóng hơn và quan trọng hơn nhiều thế kỷ trước cộng lại. Trong 50 năm đó, đã có những phát minh loài người đã tiến một bước dài trong việc điều khiển sức thiên nhiên. Cũng trong thời kỳ ấy, chủ nghĩa tư bản từ chỗ tự do cạnh tranh, đã đổi ra độc quyền lũng đoạn, đã tiến lên chủ nghĩa đế quốc. Trong 50 năm đó, đã có hai cuộc chiến tranh thế giới khủng khiếp nhất trong lịch sử do bọn đế quốc gây ra.Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, Liên Xô, nước xã hội chủ nghĩa, thành lập. Cách mạng Trung Quốc đã thắng lợi. Phong trào công nhân ở các nước đế quốc ngày càng lên cao. Riêng về nước Việt Nam ta, thì trong thời kỳ ấy, Đảng ta ra đời, đến nay nó đã 21 tuổi. Nước ta đã độc lập, đến nay là năm thứ 7. Cuộc trường kỳ kháng chiến của ta đã tiến mạnh, đến nay là năm thứ 5. 2. Đảng ta ra đời Ngày 6-1-19301, Đảng ta ra đời. Sau ngày Cách mạng Tháng Mười (Nga) thành công, Lênin lãnh đạo việc xây dựng Quốc tế Cộng sản. Từ đó, vô sản thế giới, cách mạng thế giới thành một đại gia đình, mà Đảng ta là một trong những con út của đại gia đình ấy.Vừa ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo ngay cuộc đấu tranh kịch liệt chống Pháp và cao trào là Xô viết Nghệ An.Đó là lần đầu tiên nhân dân ta nắm chính quyền ở địa phương và bắt đầu thi hành những chính sách dân chủ. .Từ 1931 đến 1945, phong trào cách mạng ở Việt Nam luôn luôn do Đảng ta lãnh đạo, khi lên khi xuống, xuống rồi lại lên, 15 năm ấy có thể chia làm 3 thời kỳ: 1931-1935,1936-1939,1939-1945. 3. Từ cách mạng Tháng Tám đến nay Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng, do sức đoàn kết và hăng hái của toàn dân trong và ngoài Mặt trận Việt Minh, cuộc Cách mạng Tháng Tám đã thắng lợi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. Và, còn nhiều ý nghĩa lớn lao nữa. Bác cũng nhắc nhở rằng: chúng ta được như thế là nhờ sự thắng lợi vĩ đại của Hồng quân Liên Xô đã đánh bại phát xít Nhật, nhờ sự thân ái nâng đỡ của tinh thần quốc tế, nhờ sự đoàn kết chặt chẽ của toàn dân, nhờ sự dũng cảm hy sinh của các tiên liệt cách mạng. 4. Những khó khăn của Đảng và Chính phủ Chính quyền nhân dân ra đời, thì liền gặp những việc hết sức khó khăn. Do chính sách của Nhật và Pháp đối với nhân dân ta mà chỉ trong vòng hơn nửa năm (cuối năm 1944 đầu năm 1945) hơn hai triệu đồng bào miền Bắc đã chết đói. Nước ta độc lập chưa đầy một tháng, thì phía Nam, quân đội đế quốc Anh kéo đến. Phía Bắc thì quân đội Quốc dân đảng Trung quốc kéo sang. Đảng đã tuyên bố giải tán (sự thật là vào bí mật). Măc dầu nhiều khó khăn to lớn, Đảng và Chính phủ đã lãnh đạo nhân dân đưa nước ta qua những thác ghềnh nguy hiểm và đã thực hiện nhiều điểm của chương trình Mặt trận Việt Minh  5. Cuộc trường kỳ kháng chiến Địch âm mưu đánh chớp nhoáng. Chúng muốn đánh mau, thắng mau, giải quyết mau, thì Đảng và Chính phủ ta nêu lên khẩu hiệu: trường kỳ kháng chiến.Địch âm mưu chia rẽ, thì ta nêu lên khẩu hiệu: đoàn kết toàn dân.Thế là ngay từ lúc đầu, chiến lược ta đã thắng chiến lược địch.Đảng và Chính phủ nêu ra khẩu hiệu Thi đua ái quốc. Quân sự là việc chủ chốt trong kháng chiến.Lúc bắt đầu kháng chiến, quân đội ta là một quân đội thơ ấu. Tinh thần dũng cảm có thừa, nhưng thiếu vũ khí, thiếu kinh nghiệm, thiếu cán bộ, thiếu mọi mặt.Quân đội địch là một quân đội nổi tiếng trong thế giới.. Chúng lại có đế quốc Anh - Mỹ giúp, nhất là Mỹ. Đảng và Chính phủ ta đã nhận cuộc kháng chiến có ba giai đoạn: - Giai đoạn thứ nhất, thì ta cốt giữ vững và phát triển chủ lực. Giai đoạn này từ ngày 23-9-1945 đến hết chiến dịch Việt Bắc, Thu- Đông 1947. - Giai đoạn thứ hai, thì ta tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công. Giai đoạn này từ sau chiến dịch Việt Bắc 1947 đến nay. - Giai đoạn thứ ba, là tổng phản công. 6.  Sửa chữa những khuyết điểm sai lầm Bác đã tổng kết mấy khuyết điểm và nhược điểm lớn: Vì việc học tập chủ nghĩa còn kém, cho nên tư tưởng của nhiều cán bộ và đảng viên chưa thuần thục, trình độ lý luận còn non nớt. Do đó, đã xảy ra những khuynh hướng sai lầm hoặc "tả" hoặc "hữu" (như trong chính sách ruộng đất, mặt trận, dân tộc thiểu số, tôn giáo, chính quyền, v.v.). Công tác tổ chức cũng còn kém, cho nên nhiều khi không đảm bảo được việc thi hành đúng chính sách của Đảng và của Chính phủ. Ngoài ra, ở các cơ quan lãnh đạo các cấp, về lề lối làm việc, về chủ trương và cách lãnh đạo còn có những khuyết điểm khá phổ thông và nghiêm trọng. Ấy là những bệnh chủ quan, quan liêu, mệnh lệnh, hẹp hòi và bệnh công thần. Trong Đảng có những bệnh ấy và bệnh khác. Trung ương cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Vì Trung ương chưa chú trọng việc kiểm tra. Sự huấn luyện về chủ nghĩa tuy có, nhưng chưa được khắp, chưa được đủ. Dân chủ trong Đảng chưa được thực hiện rộng rãi. Phê bình và tự phê bình chưa thành nền nếp thường xuyên.Từ nay, Đảng phải tìm cách giáo dục chủ nghĩa cho phổ biến, để nâng cao tư tưởng chính trị của đảng viên. Phải phát triển lối làm việc tập thể. Phải củng cố mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng. Phải đề cao tinh thần kỷ luật, tinh thần nguyên tắc, tinh thần Đảng của mỗi đảng viên. Phải mở rộng phong trào phê bình và tự phê bình ở trong Đảng, ở các cơ quan, các đoàn thể, trên các báo chí cho đến nhân dân. Phê bình và tự phê bình phải thường xuyên, thiết thực, dân chủ, từ trên xuống và từ dưới lên. Sau hết là Đảng phải có sự kiểm tra chặt chẽ. Làm được như thế thì khuyết điểm sẽ bớt, và tiến bộ sẽ mau. 7. Tình hình mới và nhiệm vụ mới a. Tình hình mới Thế giới chia làm hai phe rõ rệt: - Phe dân chủ do Liên Xô lãnh đạo, gồm nước xã hội chủ nghĩa, các nước dân chủ mới ở châu Âu và ở châu Á.  - Phe phản dân chủ do Mỹ cầm đầu. Anh với Pháp là tay phải tay trái của Mỹ, các chính phủ phản động ở phương Đông và phương Tây là lâu la của Mỹ. Việt Nam ta là một bộ phận của phe dân chủ thế giới. Hiện nay lại là một đồn luỹ chống đế quốc, chống phe phản dân chủ do Mỹ cầm đầu. Thế là tình hình thế giới dính dáng mật thiết với nước ta. Thắng lợi của phe dân chủ cũng là thắng lợi của ta, mà ta thắng lợi cũng là phe dân chủ thắng lợi. Vì vậy, khẩu hiệu chính của ta ngày nay là: Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành thống nhất độc lập hoàn toàn, bảo vệ hoà bình thế giới. b. Nhiệm vụ mới Báo cáo nêu ra mấy nhiệm vụ chính trong những nhiệm vụ mới là: 1. Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. 2. Tổ chức Đảng Lao động Việt Nam. Muốn làm tròn nhiệm vụ trên, cần phải có một Đảng hoạt động công khai, tổ chức phải phù hợp với tình hình thế giới và trong nước để lãnh đạo toàn dân kháng chiến đến thắng lợi. Đảng đó lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam. Mục đích trước mắt của Đảng là đoàn kết và lãnh đạo toàn dân kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, lãnh đạo toàn dân thực hiện dân chủ mới, xây dựng điều kiện để tiến tên chủ nghĩa xã hội.Với sự đoàn kết nhất trí và lòng cương quyết quật cường của Đảng, của Chính phủ và của toàn dân, chúng ta nhất định khắc phục được mọi khó khăn để đi đến hoàn toàn thắng lợi.                                                                    Cuối cùng, Bác tin tuởng khẳng định rằng: chúng ta sẽ làm trọn nhiệm vụ nặng nề mà vẻ vang là: - Xây dựng một Đảng Lao động Việt Nam rất mạnh mẽ, - Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, - Xây dựng Việt Nam dân chủ mới, - Góp sức vào việc giữ gìn dân chủ thế giới và hoà bình lâu dài III Ý NGHĨA Nội dung của Báo cáo chính trị đã tổng kết phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ, dự báo những triển vọng tốt đẹp của nửa thế kỷ sau; rút ra bài học trong 21 năm hoạt động của Đảng , báo cáo vạch rõ nhiệm vụ chủ yếu trước mắt mà cách mạng Việt Nam phải thực hiện trong thời gian tới . Có thể nói báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần II của Đảng là một văn kiện có tính cấp thiết , kịp thời vì đã tìm ra nhưng điểm thiếu sót trong suốt quá trình 21 năm lãnh đạo phong trào cách mạng của Đảng , qua đó đưa ra những giải pháp kịp thời để chỉnh đốn, đưa ra những biện pháp để sửa chữa những sai lầm để Đảng Lao động Việt Nam thành “một Đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng triệt để” để lãnh đạo kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.. Bên cạnh đó do nhận định vê những khó khăn mà nước ta phải đương đầu và nhìn nhận đúng đắn về tình hình trong nước cũng như trên thế giới qua đó đã đưa ra những nhiệm vụ mới phù hợp với hoàn cảnh thực tế trong nước và trên thế giới để định hướng, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi tiếp trên con đường đấu tranh đi đến thắng lợi . Và thực tế đã chứng minh sau đại hôi đại biểu lần thứ hai với sự đúng dắn chính xác về những nhiện vụ những biện pháp… mà báo cáo chính trị do Nguyễn Ái Quấc trình bày thì phong trào đấu tranh của nước ta đã bước sang một trang mới , và phát triển thêm một bước nữa , với những thắng lợi lien tiếp trên rất nhiều mặt trận qua đó đưa cách mạng Việt Nam ngày càng đến gần với thắng lợi . TỔNG KẾT Báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng doHồ Chí Minh trình bày Đại hội đại biểu lần II của Đảng diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951 ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Đó là một trong những văn kiên có ý nghĩa hết sức to lớn đối với cách mạng đã góp một phần không nhỏ vào thắng lợi chung của cả dân tộc trong cuộc kháng chiến chống đế quấc hùng mạnh . qua đó khẳng định sự ngày càng trưởng thành của đảng trong công tác lãnh đạo quần chúng cung như vai trò to lớn của Hồ Chí Minh đối vơi sự nghiệp cách mạng của Việt Nam MỤC LỤC MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………1 NỘI DUNG ……………………………………………………………………2 I TÍNH CẤP THIẾT ………………………………………………………….2 II NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ……………………3 1. Tình hình thế giới trong 50 năm qua ……………………………….3 2. Đảng ta ra đời…………………………………………………………3 3. Từ cách mạng Tháng Tám đến nay…………………………………3 4. Những khó khăn của Đảng và Chính phủ………………………….3 5. Cuộc trường kỳ kháng chiến…………………………………………..3 6.  Sửa chữa những khuyết điểm sai lầm………………………………4 7. Tình hình mới và nhiệm vụ mới……………………………………..5 III Ý NGHĨA………………………………………………………………… 5 TỔNG KẾT …………………………………………………………………..6 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 cáo chính trị của BCH trung ương tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng 2 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2009 3 dangcongsan.vn 4 www.nhandan.com.vn/ 5 Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2005.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài HK đường lối- Giới thiệu báo cáo chính trị do Hồ Chí Minh trình bày tại đại hội II của Đảng.doc
Luận văn liên quan