Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long

Lời nói đầu Xây dựng cơ bản (XDCB) là một ngành sản xuất vật chất độc lập, có chức năng tái sản xuất tài sản cố định (TSCĐ) cho tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân (KTQD), nó tạo nên cơ sở vật chất cho xã hội, tăng tiềm lực kinh tế và quốc phòng của đất nước. Vì vậy một bộ phận lớn của thu nhập quốc dân nói chung và tích luỹ nói riêng cùng với vốn đầu tư từ nước ngoài được sử dụng trong lĩnh vực đầu tư XDCB. Bên cạnh đó đầu tư XDCB luôn là một “lỗ hổng” lớn làm thất thoát nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Vì vậy, quản lý vốn đầu tư XDCB đang là một vấn đề cấp bách nhất trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức hạch toán kế toán, một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Quy mô sản xuất xã hội ngày càng phát triển thì yêu cầu và phạm vi công tác kế toán ngày càng mở rộng, vai trò và vị trí của công tác kinh tế ngày càng cao. Với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, của nền kinh tế mở đã buộc các doanh nghiệp mà đặc biệt là các doanh nghiệp XDCB phải tìm ra con đường đúng đắn và phương án sản xuất kinh doanh (SXKD) tối ưu để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường, dành lợi nhuận tối đa, cơ chế hạch toán đòi hỏi các doanh nghiệp XBCB phải trang trải được các chi phí bỏ ra và có lãi. Mặt khác, các công trình XDCB hiện nay đang tổ chức theo phương thức đấu thầu. Do vậy, giá trị dự toán được tính toán một cách chính xác và sát xao. Điều này không cho phép các doanh nghiệp XDCB có thể sử dụng lãng phí vốn đầu tư. Đáp ứng các yêu cầu trên, các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải tính toán được các chi phí sản xuất bỏ ra một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời. Hạch toán chính xác chi phí là cơ sở để tính đúng, tính đủ giá thành. Từ đó giúp cho doanh nghiệp tìm mọi cách hạ thấp chi phí sản xuất tới mức tối đa, hạ thấp giá thành sản phẩm – biện pháp tốt nhất để tăng lợi nhuận. Trong các doanh nghiệp sản xuất vật chất, khoản mục chi phí nguyên vật liệu (NVL) chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp, chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí NVL cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp. Vì vậy, bên cạnh vấn đề trọng tâm là kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành, thì tổ chức tốt công tác kế toán NVL cũng là một vấn đề đáng được các doanh nghiệp quan tâm trong điều kiện hiện nay. ở Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long với đặc điểm lượng NVL sử dụng vào các công trình lại khá lớn thì vấn đề tiết kiệm triệt để có thể coi là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho Công ty. Vì vậy điều tất yếu là Công ty phải quan tâm đến khâu hạch toán chi phí NVL. Trong thời gian thực tập, nhận được sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo Công ty, đặc biệt là các đồng chí trong phòng kế toán Công ty, em đã được làm quen và tìm hiểu công tác thực tế tại Công ty. Em nhận thấy kế toán vật liệu trong Công ty giữ vai trò đặc biệt quan trọng và có nhiều vấn đề cần được quan tâm. Vì vậy em đã đi sâu tìm hiểu về phần thực hành kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ trong phạm vi bài viết này, em xin trình bày đề tài: “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long”. Mặc dù đã rất cố gắng tìm hiểu và nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo cũng như các đồng chí trong ban lãnh đạo và phòng kế toán Công ty, nhưng do nhận thức và trình độ bản thân có hạn nên bài viết này không tránh khỏi những thiếu sót và những hạn chế. Em rất mong được tiếp thu và xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp cho đề tài này hoàn thiện hơn. Kết cấu đề tài gồm 3 phần lớn sau: Phần I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp xây lắp. Phần II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long. Phần III: Nhận xét về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng long và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty. Phần thứ I Những vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp xây lắp 1.1. kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp. 1.1.1. Vị trí của vật liệu- công cụ, dụng cụ đối với quá trình xây lắp. Nguyên vật liệu là một bộ phận trọng yếu của tư liệu sản xuất, nguyên vật liệu là đối tượng của lao động đã qua sự tác động của con người. Trong đó vật liệu là những nguyên liệu đã trải qua chế biến. Vật liệu được chia thành vật liệu chính, vật liệu phụ và nguyên liệu gọi tắt là nguyên vật liệu. Việc phân chia nguyên liệu thành vật liệu chính, vật liệu phụ không phải dựa vào đặc tính vật lý, hoá học hoặc khối lượng tiêu hao mà là sự tham gia của chúng vào cấu thành sản phẩm. Khác với vật liệu, công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ tiêu chuẩn quy định về giá trị và thời gian sử dụng của tài sản cố định. Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chi phí sản xuất cho ngành xây lắp gắn liền với việc sử dụng nguyên nhiên vật liệu, máy móc và thiết bị thi công và trong quá trình đó vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành lên sản phẩm công trình. Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vật liệu bị tiêu hao toàn bộ và chuyển giá trị một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Trong doanh nghiệp xây lắp chi phí về vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn từ 65%- 70% trong tổng gía trị công trình. Do vậy việc cung cấp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ kịp thời hay không có ảnh hưởng to lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất (tiến độ thi công xây dựng) của doanh nghiệp, việc cung cấp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ còn cần quan tâm đến chất lượng, chất lượng các công trình phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng của vật liệu mà chất lượng công trình là một điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp có uy tín và tồn tại trên thị trường. Trong cơ chế thị trường hiện nay việc cung cấp vật liệu còn cần đảm bảo giá cả hợp lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Bên cạnh đó, công cụ dụng cụ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh mà vẫn giữ nguyên được hình thái vật chất ban đầu, giá trị thì dịch chuyển một lần hoặc dịch chuyển dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Song do giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn nên có thể được mua sắm, dự trữ bằng nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp như đối với nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ có vị trí hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nếu thiếu nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ thì không thể tiến hành được các hoạt động sản xuất vật chất nói chung và qúa trình thi công xây lắp nói riêng. Trong qúa trình thi công xây dựng công trình, thông qua công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ từ đó có thể đánh giá những khoản chi phí chưa hợp lý, lãng phí hay tiết kiệm. Bởi vậy cần tập trung quản lý chặt chẽ vật liệu, công cụ dụng cụ ở tất cả các khâu: thu mua, bảo quản, dự trữ và sử dụng vật liệu, công cụ dụng cụ nhằm hạ thấp chi phí sản xuất sản phẩm trong chừng mực nhất định, giảm mức tiêu hao vật liệu, công cụ dụng cụ trong sản xuất còn là cơ sở để tăng thêm sản phẩm cho xã hội. Có thể nói rằng vật liệu công cụ dụng cụ giữ vị trí quan trọng không thể thiếu được trong quá trình thi công xây lắp. 1.1.2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp. Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất mang tính chất công nghiệp, sản phẩm của ngành xây dựng là những công trình, hạng mục công trình có quy mô lớn, kết cấu phức tạp và thường cố định ở nơi sản xuất (thi công) còn các điều kiện khác đều phải di chuyển theo địa điểm xây dựng. Từ đặc điểm riêng của ngành xây dựng làm cho công tác quản lý, sử dụng vật liệu, công cụ dụng cụ phức tạp vì chịu ảnh hưởng lớn của môi trường bên ngoài nên cần xây dựng định mức cho phù hợp với điều kiện thi công thực tế. Quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ là yếu tố khách quan của mọi nền sản xuất xã hội. Tuy nhiên do trình độ sản xuất khác nhau nên phạm vi mức độ và phương pháp quản lý cũng khác nhau. Hiện nay nền sản xuất ngày càng mở rộng và phát triển trên cơ sở thoả mãn không ngừng nhu cầu vật chất và văn hóa của mọi tầng lớp trong xã hội. Việc sử dụng vật liệu công cụ dụng cụ một cách hợp lý, có kế hoạch ngày càng được coi trọng. Công tác quản lý vật liệu công cụ dụng cụ là nhiệm vụ của tất cả mọi người nhằm tăng hiệu quả kinh tế cao mà hao phí lại thấp nhất. Công việc hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ ảnh hưởng và quyết định đến việc hạch toán giá thành, cho nên để đảm bảo tính chính xác của việc hạch toán giá thành thì trước hết cũng phải hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ chính xác. Để làm tốt công tác hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ trên đòi hỏi chúng ta phải quản lý chặt chẽ ở mọi khâu từ thu mua, bảo quản tới khâu dự trữ và sử dụng. Trong khâu thu mua vật liệu, công cụ dụng cụ phải được quản lý về khối lượng, quy cách, chủng loại, giá mua và chi phí thu mua, thực hiện kế hoạch mua theo đúng tiến độ, thời gian phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ phận kế toán - tài chính cần có quyết định đúng đắn ngay từ đầu trong việc lựa chọn nguồn vật tư, địa điểm giao hàng, thời hạn cung cấp, phương tiện vận chuyển và nhất là về giá mua, cước phí vận chuyển, bốc dỡ cần phải dự toán những biến động về cung cầu và giá cả vật tư trên thị trường để đề ra biện pháp thích ứng. Đồng thời thông qua thanh toán kế toán vật liệu cần kiểm tra lại giá mua vật liệu, công cụ dụng cụ, các chi phí vận chuyển và tình hình thực hiện hợp đồng của người bán vật tư, người vận chuyển. Việc tổ chức tổ kho tàng, bến bãi thực hiện đúng chế độ bảo quản đối với từng loại vật liệu, công cụ dụng cụ tránh hư hỏng, mất mát, hao hụt, đảm bảo an toàn cũng là một trong các yêu cầu quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ. Trong khâu dự trữ đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định được mức dự trữ tối đa, tối thiểu để đảm bảo cho quá trình thi công xây lắp được bình thường, không bị ngừng trệ, gián đoạn do việc cung ứng vật tư không kịp thời hoặc gây ứ động vốn do dự trữ quá nhiều. Sử dụng hợp lý, tiết kiệm trên cơ sở định mức tiêu hao và dự toán chi phí có ý nghĩa quan trọng trong việc hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nhằm tăng lợi nhuận, tăng tích luỹ cho doanh nghiệp . Do vậy trong khâu sử dụng cần phải tổ chức tốt việc ghi chép, phản ánh tình hình xuất vật liệu, công cụ dụng cụ đúng trong sản xuất kinh doanh. Định kỳ tiến hành việc phân tích tình hình sử dụng vật liệu, công cụ dụng cụ cũng là những khoản chi phí vật liệu cho quá trình sản xuất sản phẩm nhằm tìm ra nguyên nhân dẫn đến tăng hoặc giảm chi phí vật liệu cho một đơn vị sản phẩm, khuyến khích việc phát huy sáng kiến cải tiến, sử dụng tiết kiệm vật liệu, công cụ dụng cụ, tận dụng phế liệu Tóm lại, quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ từ khâu thu mua, bảo quản, dự trữ, sử dụng vật liệu là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý doanh nghiệp luôn được các nhà quản lý quan tâm. 1.1.3. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở các doanh nghiệp xây lắp: Kế toán là công cụ phục vụ việc quản lý kinh tế vì thế để đáp ứng một cách khoa học, hợp lý xuất phát từ đặc điểm của vật liệu, công cụ dụng cụ, từ yêu cầu quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ, từ chức năng của kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất cần thực hiện các nhiệm vụ sau: + Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, bảo quản, tình hình nhập, xuất và tồn kho vật liệu. Tính giá thành thực tế vật liệu đã thu mua và nhập kho, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu mua vật liệu tư về các mặt: số lượng, chủng loại, giá cả, thời hạn nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ, đúng chủng loại cho quá trình thi công xây lắp. + áp dụng đúng đắn các phương pháp về kỹ thuật hạch toán vật liệu, hướng dẫn, kiểm tra các bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán ban đầu về vật liệu (lập chứng từ, luân chuyển chứng từ) mở chế độ đúng phương pháp quy định nhằm đảm bảo sử dụng thống nhất trong công tác kế toán, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác kế toán trong phạm vi ngành kinh tế và toàn bộ nền kinh tế quốc dân. + Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, dự trữ và sử dụng vật tư phát hiện ngăn ngừa và đề xuất những biện pháp xử lý vật tư thừa, thiếu, ứ đọng hoặc mất phẩm chất. Tính toán, xác định chính xác số lượng và giá trị vật tư thực tế đưa vào sử dụng và đã tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh. 1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ: 1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ: Trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu - công cụ dụng cụ bao gồm rất nhiều loại khác nhau, đặc biệt là trong ngành xây dựng cơ bản với nội dung kinh tế và tính năng lý hoá học khác nhau. Để có thể quản lý chặt chẽ và tổ chức hạch toán chi tiết tới từng loại vật liệu, công cụ dụng cụ phục vụ cho kế hoạch quản trị cần thiết phải tiến hành phân loại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ. Trước hết đối với vật liệu, căn cứ vào nội dung kinh tế, vai trò của chúng trong quá trình thi công xây lắp, căn cứ vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp thì nguyên vật liệu được chia thành các loại sau: + Nguyên vật liệu chính: Là đối tượng lao động chủ yếu trong doanh nghiệp xây lắp, là cơ sở vật chất cấu thành lên thực thể chính của sản phẩm. Trong ngành xây dựng cơ bản còn phải phân biệt vật liệu xây dựng, vật kết cấu và thiết bị xây dựng. Các loại vây liệu này đều là cơ sở vật chất chủ yếu hình thành lên sản phẩm của đơn vị xây dựng, các hạng mục công trình xây dựng nhưng chúng có sự khác nhau. Vật liệu xây dựng là sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến được sử dụng trong đơn vị xây dựng để tạo lên sản phẩm như hạng mục công trình, công trình xây dựng như gạch, ngói, xi măng, sắt, thép Vật kết cấu là những bộ phận của công trình xây dựng mà đơn vị xây dựng sản xuất hoặc mua của đơn vị khác để lắp vào sản phẩm xây dựng của đơn vị xây dựng sản xuất hoặc mua của đơn vị khác để lắp vào sản phẩm xây dựng của đơn vị mình như thiết bị vệ sinh, thông gió, truyền hơi ấm, hệ thống thu lôi + Vật liệu phụ: Là những loại vật liệu tham gia vào quá trình sản xuất, không cấu thành thực thể chính của sản phẩm. Vật liệu phụ chỉ tác dụng phụ trong quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm: Làm tăng chất lượng vật liệu chính và sản phẩm, phục vụ cho công tác quản lý, phục vụ thi công, cho nhu cầu công nghệ kỹ thuật bao gói sản phẩm. Trong ngành xây dựng cơ bản gồm: sơn, dầu, mỡ phục vụ cho quá trình sản xuất. + Nhiên liệu: Về thực thể là một loại vật liệu phụ, nhưng có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trong qúa trình thi công, kinh doanh tạo điều kiện cho qúa trình chế tạo sản phẩm có thể diễn ra bình thường. Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể lỏng, khí, rắn như: xăng, dầu, than củi, hơi đốt dùng để phục vụ cho công nghệ sản xuất sản phẩm, cho các phương tiện máy móc, thiết bị hoạt động. + Phụ tùng thay thế: Là những loại vật tư, sản phẩm dùng để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ dụng cụ sản xuất + Thiết bị xây dựng cơ bản: Bao gồm cả thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ, khí cụ và vật kết cấu dùng để lắp đặt vào các công trình xây dựng cơ bản. + Phế liệu: Là các loại vật liệu loại ra trong quá trình thi công xây lắp như gỗ, sắt, thép vụn hoặc phế liệu thu hồi trong quá trình thanh lý tài sản cố định. Tuỳ thuộc vào yêu quản lý và công ty kế toán chi tiết của từng doanh nghiệp mà trong từng loại vật liệu nêu trên lại được chia thành từng nhóm, từng thứ một cách chi tiết hơn bằng cách lập sổ danh điểm vật liệu. Trong đó mỗi loại, nhóm, thứ vật liệu được sử dụng một ký hiệu riêng bằng hệ thống các chữ số thập phân để thay thế tên gọi, nhãn hiệu, quy cách của vật liệu. Ký hiệu đó được gọi là sổ danh điểm vật liệu và được sử dụng thống nhất trong phạm vi doanh nghiệp. - Đối với công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp bao gồm các loại dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất, dụng cụ đồ nghề, dụng cụ quản lý, bảo hộ lao động, lán trại tạm thời - để phục vụ công tác kế toán toàn bộ công cụ dụng cụ được chia thành: - Công cụ dụng cụ - Bao bì luân chuyển - Đồ dùng cho thuê Tương tự như đối với vật liệu trong từng loại công cụ dụng cụ cũng cần phải chia thành từng nhóm, thứ chi tiết hơn tuỳ theo yêu cầu, trình độ quản lý và công tác kế toán của doanh nghiệp. Việc phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ như trên giúp cho kế toán tổ chức các tài khoản cấp 1, cấp 2, phản ánh tình hình hiện có và sự biến động của các loại vật liệu, công cụ dụng cụ đó trong quá trình thi công xây lắp của doanh nghiệp. Từ đó có biện pháp thích hợp trong việc tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả các loại vật, công cụ dụng cụ. 1.2.2. Đánh giá quá trình thi công xây lắp: Do đặc điểm của vật liệu, công cụ dụng cụ có nhiều thứ, thường xuyên biến động trong quá trình sản xuất kinh doanh và yều cầu của công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ phải phản ánh kịp thời hàng ngày tình hình biến động và hiện có của vật liệu, công cụ dụng cụ nên trong công tác kế toán cần thiết phải đánh giá vật liệu, công cụ dụng cụ 1.2.2.1. Giá thực tế nguyênvật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho. Tuỳ theo nguồn nhập mà giá thực tế của vật liệu, công cụ dụng cụ được xác định như sau:

doc98 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 2097 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng xuÊt lµ 40.000kg. Theo chøng tõ 142 ngµy 03/12/2002 xi m¨ng Hoµng Th¹ch ®­îc nhËp theo gi¸ 840®/kg. VËy thùc tÕ xuÊt kho xi m¨ng Hoµng Th¹ch ®­îc tÝnh nh­ sau: 30.000kg x 850®= 25.500.000( 30.000 kg nhËp ngµy 03/12/2002) 10.000kg x 840®= 8.400.000 33.900.000 (xem nhËt ký chung) - §èi víi viÖc nhËp xuÊt vËt liÖu, c«ng cô ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc th× gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp, xuÊt kho ®­îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ. 2.2.5.2. §èi víi c«ng cô, dông cô: ViÖc ®¸nh gi¸ c«ng cô, dông cô t­¬ng tù ®èi víi vËt liÖu ®­îc tiÕn hµnh b×nh th­êng. C«ng cô dông cô xuÊt dïng chñ yÕu phôc vô cho nhu cÇu thi c«ng vµ mét sè nhu cÇu kh¸c. C¨n cø vµo chøng tõ xuÊt kho c«ng cô, dông cô. KÕ to¸n tËp hîp ph©n lo¹i theo c¸c ®èi t­îng sö dông råi tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng. Do c«ng cô, dông cô cã tÝnh chÊt còng nh­ gi¸ trÞ, thêi gian sö dông vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c mµ viÖc tÝnh to¸n ph©n bæ gi¸ trÞ thùc c«ng cô, dông cô xuÊt dïng vµo c¸c ®èi t­îng sö dông cã thÓ mét hoÆc nhiÒu lÇn. Cã nh÷ng lo¹i c«ng cô, dông cô ph©n bæ hai lÇn nªn khi xuÊt dïng tiÕn hµnh ph©n bæ ngay 50% gi¸ trÞ thùc tÕ c«ng cô, dông cô xuÊt dïng vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kú ®ã vµ khi b¸o háng sÏ tiÕn hµnh ph©n bæ nèt gi¸ trÞ cßn l¹i cña c«ng cô dông cô. C«ng cô dông cô ®­îc tÝnh nh­ sau: - QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng : 40 bé x 43.000® = 1.720.000® - GiÇy ba ta : 40 ®«i x 14.500® = 580.000® - Mò nhùa : 40 c¸i x 16.000® = 640.000® Tæng hîp c«ng cô dông cô do ®éi xe vËn chuyÓn cña c«ng ty thùc hiÖn th× gi¸ thùc tÕ nhËp kho chÝnh lµ gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n + chi phÝ vËn chuyÓn. Trªn phiÕu nhËp kho sè 168 ngµy 04/12/2002 ng­êi giao hµng Lª V¨n S¬n nhËp cho c«ng ty (theo hîp ®ång) 1 m¸y ®Çm víi gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n sè 360 lµ: 26.000.000®. VËy gi¸ thùc tÕ cña c«ng cô dông cô ®­îc tÝnh nh­ sau: 1 x 26.000.000 = 26.000.000® + Gi¸ thùc tÕ c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho thi c«ng VÝ dô: §¬n gi¸ xuÊt cña c«ng cô dông cô xÎng (xóc ®Êt, trén v÷a) theo chøng tõ phiÕu xuÊt kho sè 136 ngµy 06/12/2002 lµ 240.000®ång. VËy gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng c«ng cô dông cô ®­îc tÝnh: 20 x 12.000 = 240.000® - §èi víi viÖc nhËp kho c«ng cô t¹i ®éi c«ng tr×nh x©y dùng vµ xÝ nghiÖp x©y l¾p sè 1 trùc thuéc c«ng ty th× gi¸ thùc tÕ c«ng cô dông cô xuÊt kho ®­îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. 2.2.6. Tµi kho¶n sö dông cho h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long. HiÖn nay c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh sè 1141 TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh kÕt hîp víi Th«ng t­ sè 100/1998/TT-BTC vÒ h­íng dÉn kÕ to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT). §Ó phï hîp víi qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ë c«ng ty, c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu sö dông nh÷ng tµi kho¶n tæng hîp sau: TK152, TK133, TK 331, TK111, TK112, TK621, TK 623, TK 627, TK 642. Ngoµi ra c«ng ty cßn më thªm c¸c TK cÊp 2 ®Ó ph¶n ¸nh chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng cô thÓ nh­ TK1521 "NVL chÝnh", TK 1522 "NVL phô", TK 3331... 2.2.7. KÕ to¸n tæng hîp nhËp- xuÊt vËt liÖu, c«ng cô dông cô: Th­íc ®o tiÒn tÖ lµ th­íc ®o chñ yÕu kÕ to¸n sö dông vµ nãi tíi h¹ch to¸n lµ nãi tíi sè liÖu cã, t×nh h×nh biÕn ®éng toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty theo chØ tiªu gi¸ trÞ. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu - c«ng cô dông cô ch­a ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nµy mµ chØ b»ng kÕ to¸n tæng hîp cã thÓ ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c ®èi t­îng kÕ to¸n theo chØ tiªu gi¸ trÞ trªn c¸c tµi kho¶n sæ kÕ to¸n tæng hîp míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ã. VËy kÕ to¸n tæng hîp lµ viÖc sö dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t c¸c ®èi t­îng kÕ to¸n cã néi dung kinh tÕ ë c¸c d¹ng tæng qu¸t. Do ®Æc ®iÓm vËt liÖu- c«ng cô dông cô ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, c«ng ty ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n nhËp xuÊt vËt liÖu- c«ng cô dông cô. C«ng ty sö dông tµi kho¶n 152 vµ tµi kho¶n 153 ®Ó ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh nhËp xuÊt vËt liÖu- c«ng cô dông cô vµ tµi kho¶n 331, tµi kho¶n 141, tµi kho¶n 111, tµi kho¶n 112, tµi kho¶n 311, tµi kho¶n 621, tµi kho¶n 623, tµi kho¶n 642, tµi kho¶n 627. 2.2.7.1. KÕ to¸n tæng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng viÖc mua vËt liÖu- c«ng cô dông cô ®­îc diÔn ra th­êng xuyªn nhanh gän trªn c¬ së "thuËn mua võa b¸n". Th«ng th­êng ®èi víi mét sè ®¬n vÞ b¸n vËt liÖu- c«ng cô dông cô cho c«ng ty th­¬ng xuyªn. Mçi khi c«ng ty cã nhu cÇu mua vËt liÖu- c«ng cô dông cô c¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ mua vËt liÖu- c«ng cô dông cô th× ®¬n vÞ b¸n sÏ cung cÊp vËt liÖu- c«ng cô dông cô theo yªu cÇu cña c«ng ty. §èi víi c«ng tr×nh lín, tiÕn ®é thi c«ng dµi ®ßi hái nhiÒu ®¬n vÞ mua nî cña vµ chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n víi ng­êi b¸n sau mét thêi gian. H×nh thøc thanh to¸n cã thÓ b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn vay ng¾n h¹n. a. §èi víi NVL- CCDC vÒ nhËp kho c«ng ty tõ nguån mua ngoµi. Mçi khi c«ng ty cã nhu cÇu mua vËt t­, ®¬n vÞ b¸n sÏ göi phiÕu b¸o gi¸ ®Õn tr­íc. C¨n cø vµo phiÕu b¸o gi¸ nµy c«ng ty chuÈn bÞ tiÒn ®Ó cã thÓ chuyÓn tr¶ tr­íc- tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng c«ng ty. NÕu tr¶ sau hoÆc ®ång thêi th× c¨n cø vµo ho¸ ®¬n do ®¬n vÞ b¸n cïng lóc hµng vÒ nhËp kho c«ng ty. Nh­ vËylµ kh«ng cã tr­êng hîp hµng vÒ mµ ho¸ ®¬n ch­a vÒ hoÆc ng­îc l¹i. KÕ to¸n ghi sæ mét tr­êng hîp duy nhÊt lµ hµng vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ. Do ®ã c«ng t¸c ghi sæ kÕ to¸n cã ®¬n gi¶n h¬n. §Ó theo dâi quan hÖ thanh to¸n víi nh÷ng ng­êi b¸n, c«ng ty sö dông sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n- tõ kho¶n 331 "ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n". §©y lµ sæ dïng ®Ó theo dâi chi tiÕt c¸c nghiÖp vô nhËp vËt liÖu c«ng cô dông cô vµ qu¸ tr×nh thanh to¸n víi tõng ng­êi b¸n cña c«ng ty. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nhËp vËt liÖu- c«ng cô dông cô ë phÇn kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¸c chøng tõ gèc trong th¸ng 12 n¨m 2002, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh nhËp kho vËt liÖu vµ qu¸ tr×nh thanh to¸n víi ng­êi b¸n. - Tr­êng hîp c«ng ty nhËp kho vËt liÖu nh­ng ch­a thanh to¸n víi ng­êi b¸n. Ngµy 02/12/2002 c«ng ty nhËp kho vËt liÖu chÝnh (ThÐp) cña C«ng ty ThÐp Th¸i Nguyªn –Chi nh¸nh - CÇu GiÊy - Hµ Néi theo phiÕu nhËp kho sè 165 ngµy 02/12/2002 trÞ gi¸ 105.235.000 ®ång kÌm theo ho¸ ®¬n 538 ngµy 02/12/2002 sè tiÒn 115.758.500 ®ång (thuÕ VAT 10%). C¨n cø 2 ho¸ ®¬n trªn kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n vµ sæ c¸i TK152 Nî TK152: 105.235.000 ® Nî TK133: 10.523.500 ® Cã TK 331: 115.758.500 ® Tr­êng hîp ngµy 03/12/2002 hµng Xi M¨ng vÒ kÌm theo ho¸ ®¬n sè 140 ngµy 03/12/2002 sè tiÒn vËt liÖu nhËp vÒ lµ 25.500.000®. C¨n cø vµo chøng tõ nµy kÕ to¸n ghi nhËt ký chóng theo ®Þnh kho¶n vµ ë sæ c¸i TK152 (gåm VAT 10%) Nî TK 152: 25.500.000 ® Nî TK 1331: 2.550.000 ® Cã TK331: 28.050.000 ® Ngµy 17/12/2002 c«ng ty nhËn giÊy b¸o nî cña ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn CÇu GiÊy - Hµ Néi ngµy 17/12/2002 b¸o ®· chuyÓn sÐc tr¶ tiÒn ng©n hµng cho C«ng ty ThÐp Th¸i Nguyªn – Chi nh¸nh CÇu GiÊy - Hµ Néi, sè tiÒn ghi nhËtký chung theo ®Þnh kho¶n: Nî TK331 :115.758.500 ® Cã TK 112 : 115.758.500 ® - Tr­êng hîp c«ng ty mua vËt liÖu ®· thanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt gi¸ mua vËt liÖu cho ®¬n vÞ b¸n theo ho¸ ®¬n ngµy 03/12/2002, sè 361 nhËp x¨ng, dÇu cho c«ng ty, c«ng ty ®· thanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt, sè tiÒn ghi trªn ho¸ ®¬n sè 361 ngµy 03/12/2002lµ 5.000.000®. C¨n cø ho¸ ®¬n trªn kÕ to¸n ghi sæ nhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n vµ sæ c¸i TK152 (gåm VAT). Nî TK152: 5.000.000 ® Nî TK 1331: 500.000 ® Cã TK 111: 5.500.000 ® - Tr­êng hîp nhËp kho vËt liÖu ngµy 14/12/2002, theo ho¸ ®¬n sè 452, c«ng ty tr¶ b»ng tiÒn vay ng¾n h¹n 53.680.000 ®. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n sè 45 kÕ to¸n ghi nhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n: (NhËt ký chung vµ ë sæ TK152) Nî TK152: 48.800.000 ® Nî TK 133: 4.880.000 ® Cã TK 311: 53.680.000 ® - Tr­êng hîp kÕ to¸n t¹m øng tiÒn cho nh©n viªn tiÕp liÖu ®Ó mua vËt liÖu- c«ng cô dông cô kh«ng ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 141 mµ kÕ to¸n vÉn viÕt phiÕu chi tiÒn mÆt nh­ng cho ®Õn khi nµo nhËp kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña nh©n viªn tiÕp liÖu mua vÒ sÏ h¹ch to¸n nh­ tr­êng hîp c«ng ty mua vËt liÖu, c«ng cô dông cô thanh to¸n trùc tiÕp. Trong th¸ng c¨n cø vµo ho¸ ®¬n cña ®¬n vÞ b¸n göi ®Õn vµ phiÕu nhËp kho. KÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ s¾p xÕp theo tõng ng­êi b¸n sau ®ã kÕ to¸n ghi vµo c¸c cét phï hîp trªn sæ chi tiÕt- TK331 theo c¸c ®Þnh kho¶n trªn. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÒn hµnh céng sæ chi tiÕt tµi kho¶n 331 theo tõng ng­êi b¸n, sè liÖu ë sæ chi tiÕt TK331 lµ c¬ së ®Ó ghi vµo sæ nhËt ký chung th¸ng 12/2002. Sè d­ cuèi th¸ng (ë sæ chi tiÕt) b»ng sè d­ ®Çu th¸ng céng víi sè ph¶i thanh to¸n trõ ®i sè ®· thanh to¸n. MÉu sè 18 Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n Th¸ng 12/2002 Tµi kho¶n: 331 "Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n" §èi t­îng: C«ng ty thÐp –th¸i nguyªn chi nh¸nh Hµ Néi Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè PS Sè d­ Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã D­ ®Çu kú 25.520.000 538 02/12/02 NhËp vËt liÖu cho c«ng ty 152,133 115.758.500 141.278.500 203 10/12/02 NhËp l­íi thÐp cho c«ng ty 152,133 13.440.000 154.718.500 206 16/12/02 NhËp thÐp F10 F12 F16 F18 152,133 57.200.000 211.918.500 NHB 17/12/02 Thanh to¸n tiÒn vËt t­ 112 115.758.500 96.160.000 210 18/12/02 NhËp thÐp èng F90 152,133 48.950.000 145.110.000 300 18/12/02 Thanh to¸n tiÒn vËt t­ 111 13.440.000 131.670.000 301 18/12/02 Thanh to¸n tiÒn vËt t­ 112 25.000.000 106.670.000 ........... ............... ............... ........... ............ Céng 805.500.000 835.258.560 Tån cuèi kú 55.278.560 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ MÉu sè 19 Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n Th¸ng 12/2002 Tµi kho¶n: 331 "Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n" §èi t­îng: ChÞ Minh- C«ng ty VËt T­ sè 27 CÇu GiÊy- Hµ Néi Lo¹i vËt t­: xi m¨ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè PS Sè d­ Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã D­ ®Çu kú 26.775.000 140 03/12/02 §ång chÝ Hïng nhËp VT 152,133 28.050.000 54.825..000 623 12/12/02 §ång chÝ Hïng nhËp VT 152,133 74.259.900 129.084.900 452 14/12/02 §ång chÝ Hïng nhËp VT 152,133 53.680.000 182.764.900 204 16/12/02 §ång chÝ Hïng nhËp VT 152,133 25.725.000 208.489.900 452 17/12/02 §ång chÝ Hïng TT VT 112 74.259.900 134.230.000 ............................. ........... Céng 448.350.000 476.295.900 Tån cuèi kú 54.720.900 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ b. §èi víi NVL, CCDC vÒ nhËp kho thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ ®­îc lËp gi÷a bªn A (®¹i diÖn c«ng ty) vµ bªn B (x­ëng nhËp gia c«ng) kÌm theo c¸c phiÕu nhËp kho cña ®¬n vÞ nhËn gia c«ng ®Ó bé phËn vËt t­ viÕt phiÕu nhËp kho nh­ ®èi víi tr­êng hîp hµng mua vÒ nhËp kho nghiÖp vô nµy ®­îc thÓ hiÖn qua hîp ®ång kinh tÕ sau: MÉu sè 20 Hîp ®ång kinh tÕ H«m nay ngµy 18/11/2002 §¹i diÖn bªn A:NguyÔn V¨n Cam -§éi tr­ëng –XÝ nghiÖp x©y l¾p 1- C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long §¹i diÖn bªn B: NguyÔn Duy Hµ - X­ëng gia c«ng chÕ biÕn §øc B¶o - Hµ Néi §Þa chØ: 48 §ª La Thµnh Hai bªn cïng tho¶ thuËn kÝ kÕt hîp ®ång víi nh÷ng ®iÒu kho¶n sau: Néi dung hîp ®ång: - Ph­¬ng thøcthanh to¸n : TiÒn mÆt - Thêi gian thùchiÖn hîp ®ång tõ ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2002 ®Õn ngµy 20/12/2003 - §iÒu 1: Gia c«ng chi tiÕt v× kÌo, chi tiÕt nèi ®Çu cäc - §iÒu 2: B¶ng kª mÆt hµng (khèi l­îng giao nhËn thÇu) Gia c«ng chi tiÕt v× kÌo b»ng t«n dµy 5mm, hµn kÕt cÊu thµnh phÈm kÝch th­íc 200mmx105mmx100mm. §¬n gi¸ chi tiÕt 16.500, sè l­îng 200. Thµnh tiÒn 200 c¸i x 16.500® = 3.300.000® vµ gia c«ng chi tiÕt nèi ®Çu cäc b»ng t«n dµy 4mm, hµng kÕt cÊu thµnh kÝch th­íc 150mm x 150mm. §¬n gi¸ chi tiÕt 6000, sè l­îng 3000 c¸i. Thµnh tiÒn: 3000 c¸i x 6000 = 18.000.000 (thuÕ VAT 5%: 1.065.000) VËy gi¸ trÞ hîp ®ång lµ : 22.365.000® B»ng ch÷: Hai m­¬i hai triÖu ba tr¨m s¸u m­¬i n¨m ngh×n ®ång . (Khi kÕt thóc hîp ®ång theo thêi h¹n bªn B viÕt mét ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho §¹i diÖn bªn nhËn kho¸n (Bªn B) §¹i diÖn bªn giao kho¸n( Bªn A) ( Ký , hä tªn) ( Ký , hä tªn) MÉu Sè 14 Ho¸ ®¬n GTGT MS01/GTKT-3LL Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 20/12/2005 §¬n vÞ b¸n hµng; X­ëng gia c«ng chÕ biÕn §øc B¶o - Hµ Néi §Þa chØ: 48 §ª La Thµnh Sè TK: §iÖn tho¹i; 7.829.453 M· sè: 0101786521 Hä vµ tªn ng­êi mua: NguyÔn V¨n Hïng §¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn vµ x©y dùng H­ng V­îng Sè TK: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè: 0100532970 STT Hµng ho¸- dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 V× kÌo c¸i 200 16.500 3.300.000 2 Chi tiÕt nèi ®Çu cäc c¸i 3000 6000 18.000.000 Céng : ThuÕ VAT 5%, tiÒn thuÕ VAT Tæng céng tiÒn thanh to¸n Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Hai m­¬i hai triÖu ba tr¨ms¸u m­¬i n¨m ngh×n ®ång ch½n. 21.300.000 1.065.000 22.365.000 Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Khi hµng vÒ nhËp kho, ng­êi nhËn hµng mang ho¸ ®¬n ®Õn phßng vËt t­ viÕt phiÕu nhËp. C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ vµ phiÕu nhËp kho sè 49 ngµy 20/12/2002, kÕ to¸n ghi sæ nhËt ký chung vµ sæ c¸i TK152 Nî TK152: 21.300.000 ® Nî TK 133: 1.065.000 ® Cã TK111 : 22.365.000 ® §èi víi c«ng cô dông cô, viÖc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn trong th¸ng 12/2002 kh«ng cã, chØ trong tr­êng hîp mµ hîp ®ång yªu cÇu chi tiÕt, ®¬n vÞ b¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu th× lóc ®è c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh thuª ngoµi biªn chÕ. ViÖc thuª chÕ biÕn nµy c«ng ty kho¸n hoµn toµn cho ®¬n vÞ gia c«ng vËt liÖu, c«ng cô dông cô vÒ kho c«ng ty b×nh th­êng nh­ mua ngoµi. C«ng ty kh«ng xuÊt vËt t­ cña c«ng ty cho ®¬n vÞ gia c«ng mµ ®¬n vÞ gia c«ng ®¶m nhËn phÇn viÖc nµy. c. §èi víi vËt liÖu, c«ng cô dông cô mua vÒ nh­ng kh«ng nhËp kho mµ ®­a th¼ng xuèng c«ng tr×nh nh­: ®¸, sái, c¸t, v«i... Do khèi l­îng lín, kho kh«ng chøa ®ñ kÕ to¸n c¨n cø ho¸ ®¬n kiÓm phiÕu xuÊt kho cña ng­êi b¸n ®Ó nhËp vµo kho vËt liÖu nh­ ®èi víi tr­êng hîp nhËp vËt liÖu tõ nguån mua ngoµi. Cuèi ngµy, xÝ nghiÖp x©y l¾p sè 1 cã yªu cÇu vÒ c¸t ®en vµ c¸t vµng phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh nhµ lµm viÖc Bé Tµi ChÝnh. Phßng vËt t­ viÕt phiÕu xuÊt kho c¸t vµng vµ c¸t ®en, sè l­îng 200m3. Thµnh tiÒn 11.440.000 ®ång C¨n cø vµo ho¸ ®¬n 173 ngµy 06/12/2002, kÕ to¸n ghi nhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n. Mêi xem nhËt ký chung vµ ë sæ c¸i TK152. Nî TK621: 11.440.000 ® Cã TK 152: 11.440.000 ® C¸c phiÕu nhËp, xuÊt ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ kÕ to¸n gièng nh­ c¸c tr­êng hîp nhËp kho tõ nguån mua ngoµi vµ xuÊt kho dïng cho s¶n xuÊt. 2.2.7.2. KÕ to¸n tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 th¨ng long vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho chñ yÕu sö dông ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, ®¸p øng ®­îc tiÕn ®é thi c«ng. Bëi vËy kÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu, c«ng cô dông cô ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi theo tõng xÝ nghiÖp, tíi trong c«ng ty, ®¶m b¶o chÝnh x¸c chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt. a. KÕ to¸n xuÊt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô phôc vô s¶n xuÊt Khi tiÕn hµnh xuÊt vËt liÖu, c«ng cô dông cô c¨n cø vµo sè l­îng vËt t­ yªu cÇu ®­îc tÝnh to¸n theo ®Þnh møc sö dông cña c¸n bé kÜ thuËt, phßng vËt t­ lËp phiÕu xuÊt vËt t­ nh­ sau: MÉu Sè 22 PhiÕu xuÊt kho Sè 138 Ngµy 15/12/2002 XuÊt cho «ng: Hoµng B×nh §Ó dïng vµo viÖc: Thi c«ng c«ng tr×nh bé tµi chÝnh- Hµ Néi LÜnh t¹i kho: chÞ Chuyªn §¬n vÞ : ®ång STT Tªn quy c¸ch s¶n phÈm hµng ho¸ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc nhËp 1 Que hµn kg 10 10 5000 50.000 2 M¸y khoan c¸i 1 1 1.200.000 1.200.000 3 M¸y hµn c¸i 1 1 1.000.000 1.000.000 4 T«n 8 ly kg 2000 2000 6000 12.000.000 Céng 14.250.000 Céng thµnh tiÒn (ViÕt b»ng ch÷): m­êi bèn triÖu hai tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n. XuÊt kho ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2002 Phô tr¸ch bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Sau khi xuÊt kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô phiÕu xuÊt kho ®­îc chuyÓn cho kÕ to¸n gi÷ vµ ghi vµo sæ nhËt kÝ chung. C¨n cø vµo sè thùc xuÊt ghi trong phiÕu kho vµ gi¸ b¸n ®¬n vÞ cña vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng. C¨n cø vµo dßng céng thµnh tiÒn trªn phiÕu xuÊt kho ®Ó ghi sæ nhËt ký chung theo chøng tõ sè 138 ngµy 15/12/2002, mêi xem nhËt ký chung vµo ë sæ c¸i TK 152, TK 153 Nî TK 627: 12.050.000 ® Cã TK 152: 12.050.000 ® Cïng víi viÖc ghi sæ nhËt ký chung, kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TK 621 "chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp" c¬ quan c«ng ty. - Theo chøng tõ xuÊt kho sè 219 ngµy 16/12/2002 xuÊt vËt liÖu phôc vô thi c«ng c«ng nhµ lµm viÖc- Bé tµi chÝnh Hµ Néi. NghiÖp vô ®­îc thÓ hiÖn trªn nhËt ký chung vµ sæ c¸i TK152 kÕ to¸n ghi: Nî TK 621: 44.000.000 ® Cã TK 152: 44.000.000 ® - Theo chøng tõ xuÊt kho sè 220 ngµy 16/12/2002- xuÊt x¨ng, dÇu phôc vô cho c«ng t¸c c«ng tr×nh ë xa trô së. NghiÖp vô ®­îc thÓ hiÖn trªn nhËt ký chung ë sæ c¸i TK 152. Nî TK 621: 5.000.000 ® Cã TK152: 5.000.000 ® - Ngµy 17/12/2002 theo chøng tõ sè 168, xuÊt M¸y ®Çm cãc, khoan bª t«ng phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh . ThÓ hiÖn trªn nhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n vµ sæ c¸i TK 153. Nî TK 142: 32.000.000 ® Cã TK 153: 32.000.000 ® Ph©n bæ 50% gi¸ trÞ c«ng cô dông cô vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo chøng tõ 221 ngµy 18/12/2002 trªn nhËt ký chung. Nî TK 627(3): 16.000.000 ® Cã TK 142: 16.000.000 ® Gi¸ trÞ 50% cßn l¹i khi nµo b¸o háng míi ph©n bæ hÕt. - §èi víi phiÕu xuÊt kho sè 136 ngµy 06/12/2002- xuÊt sè c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá, tÝnh mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, xem nhËt kÝ chung vµ sæ c¸i TK 153. Nî TK 627: 4.700.000 ® Cã TK 153: 4.700.000 ® b. Tr­êng hîp c«ng ty cho phÐp c¸c ®¬n vÞ mua vËt t­ b»ng tiÒn t¹m øng ®Ó sö dông t¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc §Ó phôc vô thi c«ng kÞp thêi viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ë xa trô së c«ng ty. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long cho phÐp c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu tù ®i mua vËt t­ b»ng tiÒn t¹m øng. Cã thÓ c¸c ®¬n vÞ thi c«ng ë ®Þa ®iÓm nµo th× nh©n viªn tiÕp liÖu cña tõng ®¬n vÞ vay tiÒn t¹m øng ®i mua vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt. Khi sè vËt liÖu, c«ng cô dông cô mua vÒ nhËp kho dùa trªn yªu cÇu cña tõng ®¬n vÞ do ®ã sè vËt liÖu, c«ng cô dông cô nµy ®­îc xuÊt dïng hÕt trong th¸ng. Nh©n viªn kinh tÕ ë ®¬n vÞ trùc thuéc lËp tê kª chi tiÕt vÒ sè vËt liÖu ®· mua vÒ vµ sö dông theo tõng lÇn nhËp. - Theo chøng tõ sè 116 ngµy 27/12/2002 trªn nhËt ký chung cña sè vËt t­ vµ sö dông ë ®éi c«ng tr×nh sè 3, sè tiÒn lµ 342.730.000 ® ®­îc thÓ hiÖn qua tê kª chi tiÕt sau: MÉu sè 23 Tê kª chi tiÕt Th¸ng 12/2002 §éi c«ng tr×nh sè 3 STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn ( ®ång) Ghi chó SH Ngµy 1 08 3/12 §ång chÝ M¹nh nhËp vËt t­ 58.200.000 2 09 5/12 §ång chÝ Thoa nhËp vËt t­ 46.500.000 3 10 6/12 §ång chÝ Loan nhËp vËt t­ 96.000.000 4 11 20/12 §ång chÝ Thoa nhËp vËt t­ 55.200.000 5 12 25/12 §ång chÝ M¹nh nhËp vËt t­ 86.830.000 Tæng céng 342.730.000 Ngµy 27/12/2002 KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n ghi sæ ký KÌm theo tê kª chi tiÕt bao gåm c¸c chøng tõ: - C¸c phiÕu nhËp kho sè 08, 09, 10, 11, 12 vµ c¸c ho¸ ®¬n hµng kÌm theo tæng sè tiÒn ghi trªn c¸c phiÕu nhËp kho lµ 342.730.000 ® Trong th¸ng tiÕn hµnh xuÊt kho sè 21, 22 vµ c¸c vËt t­ kÌm theo. Tæng sè tiÒn ghi trªn c¸c phiÕu kho lµ 342.730.000®. C¨n cø vµo tê kª chi tiÕt do c¸c ®éi c«ng tr×nh sè 3 lËp vµ göi lªn phßng kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chung: Nî TK 621: 342.730.000 ® Cã TK 141:342.730.000 ® - C¸c c«ng tr×nh ë xa, do bé phËn kÕ to¸n cßn Ýt nªn viÖc thùc hiÖn chøng tõ nhËp, xuÊt cßn khã kh¨n. Th­êng c¸c c«ng tr×nh ë xa Hµ Néi c«ng ty cho phÐp c¸c ®éi t¹m øng tiÒn ®Ó mua vËt t­ theo ®Þnh møc cña phßng kÜ thuËt vËt t­. §Õn cuèi th¸ng c¸c ®éi míi hoµn t¹m øng ®Ó nhËp, xuÊt vËt t­. Lóc ®ã kÕ to¸n ®· c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho cña tõng c«ng tr×nh ®Ó ®Þnh kho¶n. Nî TK 621 Cã TK 141 c. Tr­êng hîp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lu©n chuyÓn nh­ xuÊt dïng lµm nhµ kho nhµ t¹m §èi víi c«ng tr×nh phô phôc vô cho c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu, xuÊt dïng ®­îc ph©n bæ hÕt mét lÇn vµo phÝ nguyªn vËt liÖu cßn c«ng cô dông cô xuÊt dïng ®­îc ph©n bæ hÕt vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung. MÉu sè 24 Yªu cÇu vËt t­ Ngµy 10/12/2002 Dïng cho c«ng tr×nh: C«ng tr×nh cÇu næi B¾c Ninh STT Tªn vËt t­ §éi nhËn Dïng vµo viÖc §VT Sè l­îng Yªu cÇu T/xuÊt Cäc tre Dùng nhµ t¹m c©y 45 45 2 Cãt Ðp Lîp nhµ t¹m tÊm 23 23 3 æ c¾m sø Lµm nhµ t¹m c¸i 5 5 4 §Ìn sîi tãc Lµm nhµ t¹m chiÕc 5 5 5 B¶ng ®iÖn Lµm nhµ t¹m chiÕc 3 3 6 §ui cµi Lµm nhµ t¹m c¸i 5 5 7 D©y ®iÖn Lµm nhµ t¹m m 45 45 8 B¶n lÒ Lµm nhµ t¹m chiÕc 6 6 9 Kho¸ cöa Lµm nhµ t¹m chiÕc 2 2 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Cïng víi yªu cÇu vËt t­ phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh chÝnh, phßng kinh kÕ kÕ ho¹ch tiÕp thÞ vËt t­ viÕt phiÕu xuÊt kho sè 170 ngµy 10/12/2002 c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ph¶n ¸nh trªn nhËt kÝ chung vµ ë sæ c¸i TK 152 Nî TK 621: 3.500.000 ® Cã TK 152: 3.500.000 ® Nî TK 627 : 1.500.000 ® Cã TK 153 : 1.500.000 ® Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp tÊt c¶ c¸c phiÕu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho tõng c«ng tr×nh vµ lËp b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t­. B¶ng tæng hîp xuÊt vËt t­ ®­îc lËp cho tõng lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ cã chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. MÉu sè 25 §¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long TrÝch b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t­ - c«ng cô dông cô Th¸ng 12/2002 §¬n vÞ : ®ång Tªn vËt t­ Tªn c«ng tr×nh §VT Thµnh tiÒn TK 15 2 1.545.586.000 - S¾t thÐp C«ng tr×nh Nhµ Bé Tµi ChÝnh Hµ Néi kg 44.000.000 - XMHT C«ng tr×nh Nhµ Bé Tµi ChÝnh Hµ Néi kg 33.900.000 ... ...................... - XMHT C«ng tr×nh Nhµ Bé Tµi ChÝnh kg 16.800.000 - ThÐp F10 C«ng tr×nh Nhµ C«ng An Hµ Néi kg 17.920.000 ... ....................... ... TK 153 25.895.000 XÎng C«ng tr×nh Nhµ Nhµ Bé Tµi ChÝnh 240.000 ................. ... Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng §Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ vËt liÖu c«ng cô dông cô nh»m theo dâi sè l­îng vËt liÖu xuÊt dïng cho tõng c«ng tr×nh. Cuèi th¸ng, c¨n cø b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô th¸ng 12 ë c«ng ty nh­ sau: MÉu sè 26 §¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long B¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô Th¸ng 12/2002 §¬n vÞ : ®ång STT §èi t­îng sö dông (Ghi nî c¸c TK) 152 (Ghi cã tk) 153 (Ghi cã tk) H. to¸n Thùc tÕ H. to¸n Thùc tÕ 1 TK621 3.645.482.000 - C«ng tr×nh Nhµ Bé tµi chÝnh 342.000.000 - C«ng tr×nh Nhµ c«ng an HN 183.000.000 -C«ng tr×nh CÇu Næi B¾c Ninh 320.000.000 -X­ëng bª t«ng1 604.560.000 -X­ëng bª t«ng 2 356.450.000 -CÇu Khe lÕch lµo cai 758.000.000 -................ ............... 2 TK 623 25.346.000 - Phô tïng söa ch÷a(¤ T¹o) 5.320.000 -Phô tïng (¤ S¬n) 1.380.000 - ............. ............... 3 TK 627 18.362.000 8.560.000 - Nhµ Bé Tµi ChÝnh 4.700.000 -............... .............. ......... 4 TK 642 15.420.000 - X¨ng xe con 15.420.000 5 TK 142 42.520.000 -§Çm cãc, m¸y khoan 32.000.000 - Gçu, phÔu ®æ bª t«ng 1.250.000 ........................ ............. ............. Céng 3.704.610.000 51.080.000 Sau khi vµo b¶ng ph©n bæ, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nh­ sau: * Nî TK621: 3.645.482.000 Cã TK152: 3.645.482.000 * Nî TK623 : 25.346.000 Cã TK152: 25.346.000 * Nî TK627: 18.362.000 Cã TK152: 18.362.000 * Nî TK627: 8.560.000 Cã TK153: 8.560.000 * Nî TK642: 15.420.000 Cã TK153: 15.420.000 * Nî TK142: 42.520.000 Cã TK 153: 42.520.000 Tõ b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô, th¸ng 12/2002 cña c«ng ty cã thÓ ph¶n ¸nh lªn NhËt kÝ chung vµ sæ c¸i theo tõng c«ng tr×nh, cho c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc gän nhÑ. Nh­ng ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long ®· ¸p dông c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh nªn phßng kÕ to¸n ®· c¨n cø tõ c¸c chøng tõ theo thø tù thêi gian ®Ó vµo sæ nhËt ký chung vµ sæ c¸i. NÕu cã yªu cÇu kiÓm tra sè vËt liÖu xuÊt dïng cho tõng c«ng tr×nh th× kÕ to¸n kiÓm tra trªn b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t­ vµ B¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ ®èi chiÕu vµo sæ c¸i TK 152, TK 153 vµ c¸c sæ chi tiÕt liªn quan. Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®Ó kÕ to¸n ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo nhËt kÝ chung, sau ®ã ghi vµo sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. Sau ®©y em trÝch sæ nhËt ký chung th¸ng 12/2002 ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long. Sau khi vµo sæ nhËt ký chung, kÕ to¸n ghi vµo c¸c sæ c¸i liªn quan. MÉu sè 27 §¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn (TrÝch) x©y dùng sè 4 th¨ng long NhËt ký chung Th¸ng 12 n¨m 2002 §¬n vÞ: ®ång Ntgs Chøng tõ DiÔn gi¶i TK kÕ to¸n Sè PS GC Ngµy Sè Nî Cã Nî Cã 2/12 02/12 538 §/c Hïng mua vËt liÖu ThuÕ VAT lµ 10% Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 152 133 331 105.235.000 10.523.500 115.758.500 3/12 03/12 166 §/c Hïng nhËp vl ThuÕ VAT lµ 10 % Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 152 133 331 25.500.000 2.550.000 28.050.000 3/12 03/12 361 NhËp x¨ng dÇu ThuÕ VAT lµ 10 % Thanh to¸n b»ng tm 152 133 111 5.000.000 500.000 5.500.000 4/12 04/12 167 §/c Hïng nhËp vl ThuÕ VAT lµ 10 % Thanh to¸n b»ng tm 152 133 111 16.800.000 1.680.000 18.480.000 5/12 04/12 168 §/c S¬n nhËp ccdc ThuÕ VAT lµ 10 % Thanh to¸n b»ng tm 153 133 111 32.000.000 3.200.000 35.200.000 ................ .... .......... 6/12 06/12 136 XuÊt ccdc cho ct Gi¸ trÞ xuÊt dïng 627 153 4.700.000 4.700.000 6/12 06/12 137 XuÊt VL cho CT Gi¸ trÞ xuÊt dïng 621 152 33.900.000 33.900.000 ......... ................. ........................ 16/12 16/12 219 XuÊt VL cho CT Gi¸ trÞ xuÊt dïng 621 152 44.000.000 44.000.000 17/12 17/12 NHB Ng©n hµng b¸o tr¶ tiÒn mua VL sè 538 331 112 115.758.500 115.758.500 ..... .................... ............ ........ Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2002 Ng­êi gi÷ sæ KÕ to¸n tr­ëng (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) MÉu 28 §¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn XD sè 4 Th¨ng long Sæ c¸i th¸ng 12/2002 TK 152. Nguyªn liÖu, vËt liÖu §¬n vÞ: ®ång Ng/Ctõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn nî Sè tiÒn cã Sè d­ D­ ®Çu kú 78.740.500 02/12 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 331 105.235..000 183.975.500 03/12 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 331 25.500.000 209.475.500 03/12 NhËp x¨ng dÇu th¸ng 12/2002 111 5.000.000 214.475.500 04/12 §ång chÝ S¬n nhËp vËt t­ 331 16.200.000 230.675.500 06/12 XuÊt VTTC Nhµ Bé tµi chÝnh 621 33.900.000 196.775.500 13/12 XuÊt VTTC Nhµ Bé Tµi ChÝnh 621 44.000.000 152.775.500 14/12 §ång chÝ S¬n nhËp vËt t­ 311 52.000.000 204.775.500 16/12 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 331 62.800.000 267.575.500 16/12 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 331 24.500.000 292.075.500 17/12 XuÊt VT Nhµ Bé Tµi ChÝnh 621 16.800.000 275.275.500 17/12 XuÊt VTTC Nhµ Bé Tµi ChÝnh 621 15.040.000 260.235.500 17/12 NhËp vËt t­ vµo kho c«ng ty 331 322.000.000 582.235.500 18/12 XuÊt VTTC§­êng Néi Bµi -BN 621 128.400.000 453.835.500 18/12 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 112 18.800.000 472.635.500 20/12 §ång chÝ Hïng nhËp kho Cty 141 32.500.000 505.135.500 22/12 XuÊt VT TC CT §­êng ®ª s«ng hång 621 46.600.000 458.535.500 22/12 XuÊt x¨ng ®Çu th¸ng 12/2002 621 5.000.000 453.535.500 22/12 §ång chÝ Hïng nhËp vËt t­ 141 28.800.000 482.335.500 23/12 XuÊt vËt t­ thi c«ng CT §­êng ®ª s«ng hång HN 621 52.050.000 430.285.500 23/12 NhËp vËt t­ vµo kho c«ng ty 141 32.495.000 462.780.500 24/12 XuÊt VT CT Nhµ Bé Tµi ChÝnh 621 32.495.000 430.285.500 24/12 XuÊt vËt t­ lµm nhµ t¹m 621 3.500.000 426.785.500 25/12 XuÊt VT CT Nhµ c«ng an HN 621 11.440.000 415.345.500 ... ................ ... ................. ... .......... Céng ph¸t sinh 3.356.917.540 3.243.586.500 Sè d­ cuèi kú 113.331.040 Ngµy 30/12/2002 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng T­¬ng tù nh­ ®èi víi vËt liÖu, sau khi vµo sæ nhËt kÝ chung, kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n 153 c«ng cô dông cô. MÉu sè 29 §¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long Sæ C¸i th¸ng 12/2002 TK 153- C«ng cô dông cô Ng/C.tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn nî Sè tiÒn cã Sè d­ Sè d­ ®Çu kú 5.140.000 04/12 §ång chÝ S¬n nhËp ccdc 111 32.000.000 37.140.000 05/12 §ång chÝ S¬n nhËp ccdc 111 3.010.000 40.150.000 06/12 XuÊt ccdc Nhµ HN 627 4.700.000 35.450.000 ........ ............ 17/12 Ph©n bæ ccdc 142 32.000.000 ... ... ... ... ... ... Céng ph¸t sinh 52.895.000 45.750.000 Sè d­ cuèi kú 7.145.000 Ngµy 30/12/2002 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng PhÇn thø ba NhËn xÐt vÒ kÕ to¸n nVL, cCDC T¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 th¨ng long vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn kÕ to¸n nVL , cCDC ë c«ng ty 3.1 NhËn xÐt vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 TH¨ng long Trong suèt qu¸ tr×nh tõ khi thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long lu«n cã h­íng ph¸t triÓn tèt, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n khã kh¨n phøc t¹p vÒ nhiÒu mÆt nhÊt lµ tõ khi cã c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long cã nh÷ng b­íc tiÕn râ rÖt vÒ nhiÒu mÆt: - S¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. - §¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy mét kh¸. - Lµm trßn nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc. - Kh«ng ngõng t¨ng c­êng ®Çu t­ vèn vµo viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ tÝch cùc mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt ngµy mét hoµn chØnh h¬n (vÝ dô nh­ c¸c lo¹i m¸y thi c«ng, m¸y mãc v¨n phßng…). - Hoµn chØnh tõng b­íc viÖc tæ chøc s¾p xÕp lùc l­îng s¶n xuÊt víi nh÷ng m« h×nh thùc sù cã hiÖu qu¶ theo tõng giai ®o¹n. - §µo t¹o vµ lùa chän ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n cã ®ñ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng mäi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong t×nh h×nh hiÖn t¹i. §Ó c«ng ty ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh nh­ hiÖn nay ®ßi hái nhµ qu¶n lý ph¶i qu¸n triÖt chÊt l­îng toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý. H¹ch to¸n kinh tÕ lµ bé phËn cÊu thµnh cña c«ng cô qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®ång thêi còng lµ c«ng cô ®¾c lùc phôc vô cho nhµ n­íc trong qu¶n lý l·nh ®¹o, chØ ®¹o kinh doanh. Tõ ®ã thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng, ph¶n ¸nh vµ gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ - KÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ, thèng nhÊt phï hîp víi tÝnh to¸n kh¸ch quan vµ néi dung yªu cÇu cña mét c¬ chÕ qu¶n lý nhÊt ®Þnh. ViÖc nghiªn cøu c¶i tiÕn vµo hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë c¸c doanh nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc bøc thiÕt ®èi víi c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp th× ®iÒu nµy cµng trë nªn bøc thiÕt h¬n vµ cÇn thùc hiÖn ®óng c¸c nguyªn t¾c sau: - Thø nhÊt: KÕ to¸n vËt liÖu ph¶i n¾m v÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô do bé phËn chuyªn ngµnh. Trong h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô ph¶i ®¶m b¶o cïng mét lóc hai chøc n¨ng lµ ph¶n ¸nh vµ gi¸m s¸t qóa tr×nh nhËp, xuÊt vËt liÖu, c«ng cô dông cô nh­ng ph¶i nhanh chãng kÞp thêi, cung cÊp c¸c th«ng tin chÝnh x¸c phôc vô cho qu¶n lý. - Thø hai: XuÊt ph¸t tõ ®Æc tr­ng cô thÓ cña doanh nghiÖp ®Ó tæ chøc h¹ch to¸n vËt liÖu mét c¸ch h÷u hiÖu kh¸ch quan vµ tiÕt kiÖm, kÕ to¸n ph¶i ghi chÐp h¹ch to¸n ®óng theo quy ®Þnh vµ vËn dông ®óng nguyªn lý vµo ®¬n vÞ m×nh. - Thø ba: KÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo m« h×nh chung trong h¹ch to¸n, nh÷ng qui ®Þnh vÒ ghi chÐp lu©n chuyÓn chøng tõ cña doanh nghiÖp ®Ó hoµn thiÖn c¸c s¬ ®å h¹ch to¸n, ghi chÐp kÕ to¸n. - Thø t­: B¶o ®¶m nguyªn t¾c phôc vô yªu cÇu cña h¹ch to¸n vËt liÖu theo thÓ chÕ vµ luËt lÖ míi vÒ kÕ to¸n mµ nhµ n­íc ban hµnh. 3.1.1. ¦u ®iÓm: Cïng víi sù quan t©m vµ gióp ®ì th­êng xuyªn cña Tæng c«ng ty x©y dùng – Th¨ng Long, trong n¨m 2002 c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long ®· ph¸t huy ®­îc truyÒn thèng b¶o ®¶m chÊt l­îng tiÕn ®é thi c«ng vµ gi¸ thµnh, nªn uy tÝn trong thÞ tr­êng x©y dùng vµ kh¸ch hµng ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh. Mçi n¨m mét lín m¹nh n©ng cao gi¸ trÞ thùc hiÖn toµn c«ng ty hiÖn nay lªn tíi 130.820.632.000 VN§. Sang n¨m 2003 c«ng ty lu«n phÊn ®Êu ®¹t møc 150.845.430.000 VN§. Víi bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, c¸c phßng ban chøc n¨ng phôc vô cã hiÖu qu¶ gióp l·nh ®¹o c«ng ty trong viÖc gi¸m s¸t thi c«ng, qu¶n lý kinh tÕ, c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc h¹ch to¸n ®­îc tiÕn hµnh hîp lý, khoa häc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc bè trÝ hîp lý, ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ, râ rµng c«ng ty ®· cã ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n trÎ, cã tr×nh ®é n¨ng lùc, nhiÖt t×nh vµ trung thùc… ®· gãp phÇn ®¾c lùc vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ qu¶n lý kinh tÕ cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n c«ng ty ®· sím ¸p dông thö nghiÖm chÕ ®é kÕ to¸n míi vµo c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty, c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung. §©y lµ h×nh thøc kÕ to¸n míi cã ­u ®iÓm lµ hÖ thèng sæ s¸ch t­¬ng ®èi gän nhÑ, viÖc ghi chÐp ®¬n gi¶n. Bé m¸y kÕ to¸n ®· biÕt vËn dông mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o cã hiÖu qu¶ chÕ ®é kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh theo h×nh thøc nhËt ký chung nh»m n©ng cao tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n, ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña kÕ to¸n trong t×nh h×nh hiÖn nay. VÒ c¬ b¶n hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc lËp ®Èy ®ñ theo qui ®Þnh víi ­u ®iÓm lµ sæ s¸ch ®­îc lËp ®Çy ®ñ vµ in vµo cuèi th¸ng, nÕu trong th¸ng ph¸t hiÖn ra sai sãt th× vÉn cã thÓ söa ch÷a dÔ dµng. Ngoµi ra viÖc c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n ®Òu ®­îc ghi th­êng xuyªn thuËn tiÖn cho viÖc ®èi chiÕu, kiÓm tra gi÷a kÕ to¸n chi tiÕt vµ kÕ to¸n tæng hîp. - VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô, kÕ to¸n c«ng ty ®· tæ chøc h¹ch to¸n vËt liÖu theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, trong tõng th¸ng, tõng quÝ râ rµng. Mét n¨m c«ng ty h¹ch to¸n vµo 4 quÝ, mét quý 3 th¸ng ®­îc h¹ch to¸n mét c¸ch ®¬n gi¶n, phôc vô tèt yªu cÇu qu¶n lý vËt liÖu, c«ng cô dông cô. - VÒ tæ chøc kho b¶o qu¶n: Nh»m ®¶m b¶o kh«ng bÞ hao hôt, c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long hiÖn cã 2 kho b¶o qu¶n vËt liÖu v× theo mçi c«ng tr×nh lµ mét kho. Nh­ vËy ®· gióp cho kÕ to¸n thuËn tiÖn h¬n trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n gióp cho viÖc kiÓm tra qu¸ tr×nh thu mua, dù tr÷ vµ b¶o qu¶n, sö dông dÔ dµng h¬n. - VÒ h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung: SÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra chØ ®¹o nghiÖp vô vµ ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña kÕ to¸n tr­ëng còng nh­ sù chØ ®¹o kÞp thêi cña l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra, h×nh thøc nµy cßn thuËn tiÖn trong viÖc ph©n c«ng vµ chuyªn m«n ho¸ c«ng viÖc ®èi víi c¸n bé kÕ to¸n còng nh­ viÖc trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn, kü thuËt tÝnh to¸n, xö lý th«ng tin. - ViÖc ®¸nh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp, xuÊt kho cã t¸c dông: Th«ng qua gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu biÕt ®­îc chi phÝ thùc tÕ NVL trong s¶n xuÊt, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chi phÝ vËt liÖu, CCDC trong gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, x¸c ®Þnh ®óng ®¾n chi phÝ ®Çu vµo, biÕt ®­îc t×nh h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu, CCDC. Th«ng qua ®ã biÕt ®­îc hao phÝ lao ®éng qu¸ khø trong gi¸ thµnh cña s¶n phÈm. 3.1.2. H¹n chÕ: ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n vËt liÖu nãi riªng t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long cßn cã mét sè h¹n chÕ cÇn ®­îc kh¾c phôc: - ViÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ lµ rÊt cÇn thiÕt, nh­ng do yªu cÇu thÞ tr­êng hiÖn nay, mçi c«ng tr×nh ®­îc c«ng ty x©y dùng lµ ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng, tiÕn ®é thi c«ng nhanh, h¹ gi¸ thµnh, tõng c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao cã gi¸ trÞ lín, nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, lóc ®ã mét kÕ to¸n vµ mét thñ kho kiªm thñ quü lµ sè Ýt. Cã thÓ trong cïng thêi gian mét ®éi, xÝ nghiÖp thi c«ng tõ 1 ®Õn 2 c«ng tr×nh, ®Þa bµn n»m ë kh¸c nhau. Do vËy viÖc bè trÝ gän nhÑ nµy lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, CCDC ë c¸c ®éi, xÝ nghiÖp thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh lµ thiÕu chÝnh x¸c, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt nãi chung vµ h¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu, CCDC nãi riªng, vÊn ®Ò nµy phßng kÕ to¸n c«ng ty vµ gi¸m ®èc cÇn sím quan t©m gi¶i quyÕt sao cho hµi hoµ ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. - ViÖc ph©n lo¹i NVL, CCDC ë c«ng ty kh«ng tiÕn hµnh. HiÖn nay, c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh nªn sè l­îng vËt liÖu, CCDC h¹ch to¸n ®­îc ký hiÖu bëi tõng m· vËt t­ kh¸c nhau vµ c«ng ty ch­a lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu, CCDC. -ViÖc tæ chøc kho ë t¹i c¸c c«ng tr×nh ch­a khoa häc, ch­a kiªn cè do vËy viÖc ®¶m b¶o vËt t­ kh«ng tèt , vËt t­ cßn s¾p xÕp lÉn lén sÏ g©y khã kh¨n cho viÖc xuÊt – nhËp vËt t­ tèn nhiÒu thêi gian . - MÆc dï cã nhiÒu ­u ®iÓm song hÖ thèng cña c«ng ty hiÖn nay vÉn cßn cã ®iÓm cÇn xem xÐt. VÒ mÉu sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n, sæ c¸i c«ng ty ®ang sö dông ®Ó h¹ch to¸n hiÖn nay còng cã mét sè söa ®æi so víi qui ®Þnh cña bé tµi chÝnh. . 3.2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 th¨ng long: Qua thêi gian thùc tËp ë c«ng ty, trªn c¬ së lý luËn ®· ®­îc häc kÕt hîp v¬Ý thùc tÕ, em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn vµ söa ®æi c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liªô ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long. - ý kiÕn thø nhÊt: ViÖc qu¶n lý vËt t­ hiÖn nay ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long lµ t­¬ng ®èi chÆt chÏ vµ ®¶m b¶o nguyªn t¾c nhËp xuÊt vËt liÖu, tuy nhiªn qua thùc tÕ ë c¸c ®éi, ta nhËn thÊy qu¶n lý cßn mét vµi thiÕu sãt, g©y l·ng phÝ vËt t­ nhÊt lµ c¸c lo¹i vËt t­ mua ®­îc chuyÓn th¼ng tíi ch©n c«ng tr×nh nh­: c¸t, sái, v«i ®¸… ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc xuÊt dïng sö dông. Chç ®Ó vËt liÖu th­êng xuyªn chuyÓn ®æi, viÖc giao nhËn c¸c lo¹i vËt t­ nµy th­êng kh«ng ®­îc c©n ®ong ®o ®Õm kü l­ìng, nªn dÉn ®Õn thÊt tho¸t mét l­îng vËt t­ t­¬ng ®èi lín. V× vËy ë c«ng tr­êng cÇn chuÈn bÞ ®ñ nhµ kho ®Ó chøa vËt liÖu, chuÈn bÞ chç ®Ó vËt t­ dÔ b¶o vÖ thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh thi c«ng, x©y dùng c«ng tr×nh vµ viÖc ®ong ®Õm còng ph¶i tiÕn hµnh chÆt chÏ h¬n lµm gi¶m bít viÖc thÊt tho¸t mét c¸ch v« ý kh«ng ai chÞu tr¸ch nhiÖm. Trong c«ng t¸c thu mua vËt liÖu, c¸c ®éi ký hîp ®ång mua t¹i ch©n c«ng tr×nh, ®©y còng lµ mét mÆt tèt gi¶m bít l­îng c«ng viÖc cña c¸n bé lµm c«ng t¸c tiÕp liÖu, tuy nhiªn vÒ gi¸ c¶ cã thÓ kh«ng thèng nhÊt, cÇn ph¶i ®­îc tham kh¶o kü, cè g¾ng khai th¸c c¸c nguån cung cÊp cã gi¸ hîp lý, chÊt l­îng, khèi l­îng ®¶m b¶o vµ chän c¸c nhµ cung cÊp cã kh¶ n¨ng dåi dµo, cung cÊp vËt t­, vËt liÖu cho ®éi, xÝ nghiÖp víi thêi h¹n thanh to¸n sau. §¶m b¶o cho viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n do thiÕu vËt t­. §ång thêi víi c¸c c«ng t¸c trªn, phßng kÕ to¸n c«ng ty t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t tíi tõng c«ng tr×nh vÒ viÖc dù to¸n thi c«ng, lËp kÕ ho¹ch mua s¾m, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, kiÓm tra sæ s¸ch, kiÓm tra c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n NVL, CCDC tr¸nh tr­êng hîp vËt t­ nhËp kho l¹i kh«ng ®ñ chøng tõ gèc. - ý kiÕn thø hai: Qua theo dâi chøng tõ ban ®Çu ë c¸c ®éi viÖc sö lý ®Ó chuyÓn nªn phßng kÕ to¸n trung t©m cßn chËm do ®ã ph¶i cã biÖn ph¸p quy ®Þnh vÒ mÆt thêi gian lu©n chuyÓn chøng tõ ban ®Çu ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi .Phßng kÕ to¸n nªn quy thêi gian tõ 10 ®Õn 15 ngµy tuú theo ®iÒu kiÖn mµ nh©n viªn kinh tÕ ®éi ph¶i chuyÓn chøng tõ ban ®Çu cho phßng kÕ to¸n. - Trong tr­êng hîp : XuÊt quü tiÒn mÆt t¹m øng cho c¸c ®éi ®Ó mua nguyªn vËt liÖu th× kÕ to¸n cÇn ph¶i thùc hiÖn ghi chÐp kÞp thêi Nî TK 141 Cã TK 111, 112 V× nÕu tr­êng hîp sang th¸ng vËt t­ míi vÒ th× sè tiÒn ®· t¹m øng kh«ng ®­îc theo dâi trªn TK nµo . Trong b¸o c¸o kÕ to¸n sÏ gi¶m ®i mét l­îng tiÒn mµ kh«ng râ nguyªn nh©n do vËy ph¶i ghi chÐp ngay. - ý kiÕn thø ba. HiÖn c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh nªn sè l­îng VL, CCDC ®­îc ký hiÖu bëi tõng m· vËt t­ kh¸c nhau. Do vËy kiÕn nghÞ c«ng ty nªn lËp sæ danh ®iÓm VL theo mÉu sau. MÉu Sè :30 Sæ danh ®iÓm VËt liÖu LoaÞ : Nguyªn vËt liÖu chÝnh : 152.1 §¬n vÞ : ®ång TT Danh ®iÓm Tªn vËt t­ §¬n vÞ tÝnh §¬n gi¸ Ghi chó Nhãm Danh ®iÓm 1 152.1.01 152.1.01.1 152.1.01.2 ............... NVL ë kho A ThÐp F10 ThÐp F12 ................. kg kg 5.020 5.120 2 152.1.02 152.1.02.1 NVL ë kho B Xi m¨ng L« 300 L« 400 kg 740 760 ............ ............ ............... .......... - ý kiÕn thø t­: - VÒ “sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n” mµ c«ng ty ®· ph¶n ¸nh ch­a ®­îc râ rµng vµ chuÈn x¸c. MÉu sè 18 (trang 69) sÏ ®æi thµnh MÉu sè 31. MÉu sè 30 Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n Th¸ng 12 n¨m 2002 TK 331 “ Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n §èi t­îng : C«ng ty thÐp th¸i nguyªn - chi nh¸nh Hµ Néi §¬n vÞ : ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®­ Sè PS Sè d­ Sh NT Nî Cã Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 25.520.000 538 02/12 Mua vl cho C«ng ty ThuÕ VAT lµ 10% 152 133 105.235.000 10.523.500 141.278.500 203 10/12 NhËp l­íi thÐp ThuÕ VAT lµ 5% 152 133 12.800.000 640.000 154.718.500 206 16/12 NhËp thÐp F10, 16, 18 ThuÕ VAT lµ 10% 152 133 52.000.000 5.200.000 211.918.500 NHB 17/12 Thanh to¸n VL mua sè 538 ngµy 02/12 112 115.758.500 96.160.000 210 18/12 NhËp èng thÐp F 90 ThuÕ VAT lµ 10% 152 133 44.500.000 4.450.000 145.110.000 300 18/12 Thanh to¸n tiÒn VL 111 13.440.000 131.670.000 301 18/12 Thanh to¸n tiÒn VT 112 25.000.000 106.670.000 ..... .............. ...... ........ ........... Céng 805.500.000 835.258.560 55.278.560 MÉu sè 19 (trang 70) thay b»ng MÉu sè 32 Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n Th¸ng 12/2002 Tµi kho¶n: 331 "Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n" §èi t­îng: ChÞ Minh- C«ng ty VËt T­ sè 27 CÇu GiÊy- Hµ Néi Lo¹i vËt t­: Xi m¨ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®­ Sè PS Sè d­ SH NT Nî Cã Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 26.775.000 140 03/12 §/c Hïng nhËp VT ThuÕ VAT lµ 10% 152 133 25.500.000 2.550.000 54.825.000 623 12/12 §/c Hïng nhËp VT ThuÕ VAT lµ 10% 152 133 67.509.000 6.750.900 129.084.900 452 14/12 NhËp VËt t­ ThuÕ VAT lµ 10% 152 133 48.800.000 4.880.000 182.764.900 204 16/12 NhËp vËt t­ ThuÕ VAT lµ 5% 152 133 24.500.000 1.225.000 208.489.900 452 17/12 Thanh to¸n tiÒn VL 311 74.259.900 134.230.000 ............. ...... ....... ...... Céng 448.350.000 476.295.900 Tån cuèi kú 54.720.900 -ý kiÕn thø n¨m: §èi víi c«ng cô dông cô: M¸y ®Çm, m¸y khoan v.v… do thêi gian sö dông l©u vµ gi¸ trÞ lín do vËy c«ng ty cÇn ph©n bæ vµo TK 242. TK153 TK 242 TK627 16.000.000 32.000.000 32.000.000 16.000.000 kÕt luËn §Ó kÕ to¸n ph¸t huy ®­îc vai trß cña m×nh trong qu¶n lý kinh tÕ th«ng qua viÖc ph¶n ¸nh vµ gi¸m s¸t mét c¸ch chÆt chÏ, toµn diÖn tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty ë mäi kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin chÝnh x¸c vµ hîp lý phôc vô cho viÖc l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, th× viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, CCDC cña c«ng ty lµ mét tÊt yÕu. NhÊt lµ trong viÖc chuyÓn ®æi m«i tr­êng kinh tÕ, viÖc tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu ®ßi hái cßn ph¶i nhanh chãng kiÖn toµn ®Ó cung cÊp kÞp thêi ®ång bé nh÷ng vËt liÖu cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc dù tr÷ ng¨n ngõa hiÖn t­îng hao hôt, mÊt m¸t l·ng phÝ vËt liÖu. Trªn gãc ®é ng­êi c¸n bé kÕ to¸n em cho r»ng cÇn ph¶i nhËn thøc ®Çy ®ñ c¶ vÒ lý luËn lÉn thùc tiÔn. MÆc dï cã thÓ vËn dông lý luËn vµo thùc tiÔn d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh­ng ph¶i ®¶m b¶o phï hîp vÒ néi dung vµ môc ®Ých cña c«ng t¸c kÕ to¸n. Do thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu thùc tÕ kh«ng dµi, tr×nh ®é lý luËn vµ thùc tiÔn cßn h¹n chÕ nªn ®Ò tµi nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy, c« gi¸o trong khoa Kinh tÕ vµ Qu¶n trÞ kinh doanh – ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o §µo B¸ Thô vµ c¸c c¸n bé kÕ to¸n c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em trong viÖc hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy. Hµ Néi, th¸ng 7 n¨m 2003 Sinh viªn Bïi C«ng Kha Tµi LiÖu Tham Kh¶o Gi¸o Tr×nh KÕ To¸n Tµi ChÝnh . Tr­êng ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi, XuÊt B¶n 1999. Tr­êng §¹i Häc Tµi ChÝnh KÕ To¸n Hµ Néi, XuÊt B¶n 1999. 2. Gi¸o Tr×nh KÕ To¸n Qu¶n TrÞ. Tr­êng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n XuÊt B¶n 2000. 3. Gi¸o Tr×nh Ph©n TÝch Ho¹t §éng Kinh Doanh Tr­êng ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi,Nhµ XuÊt B¶n Thèng Kª: 6-2000 4. HÖ Thèng Tµi Kho¶n KÕ To¸n Doanh NghiÖp Nhµ XuÊt B¶n Tµi ChÝnh Hµ Néi N¨m 2000. 5.T¹p ChÝ KÕ To¸n C¸c Sè N¨m 2003. 6. Mét Sè Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp Kho¸ Tr­íc Cña: Tr­êng ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi. Tr­êng §¹i Häc Tµi ChÝnh KÕ To¸n. 7. B¸o c¸o ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng Long th¸ng 12 n¨m 2002 8. Th«ng t­ h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 149/Q§- BTC. VÒ viÖc thùc hiÖn c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n míi . NhËn xÐt cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng Long Tæng c«ng ty x©y dùng th¨ng long Hä vµ tªn ng­êi nhËn xÐt:...................................................................................... Chøc vô: .............................................................................................................. NhËn xÐt luËn v¨n tèt nghiÖp cña sinh viªn: Bïi C«ng Kha Líp : KT 1 Kho¸: K 8 Khoa Kinh tÕ vµ QTKD – ViÖn §H Më Hµ Néi ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................. Hµ néi, ngµy th¸ng 7 n¨m 2003 Ng­êi NhËn XÐt Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn thø I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p 3 I.1 kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp x©y l¾p 3 1.1.1. VÞ trÝ cña vËt liÖu - c«ng cô dông cô ®èi víi qu¸ tr×nh x©y l¾p 3 1.1.2. §Æc ®iÓm, yªu cÇu qu¶n lý vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp x©y l¾p 4 1.1.3. NhiÖm vô kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p 6 I.2. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô 6 1.2.1. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô 6 1.2.2. §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p 8 1.2.2.1. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho 8 1.2.2.2. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho 9 1.2.3. §¸nh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo gi¸ h¹ch to¸n 10 I.3 KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô 11 1.3.1. Chøng tõ sö dông 12 1.3.2. C¸c ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô 12 1.3.2.1. Ph­¬ng ph¸p thÎ song song 13 1.3.2.2. Ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn 15 1.3.2.3. Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ 16 I.4 KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô 18 1.4.1 KÕ to¸n tæng hîp c¸c tr­êng hîp t¨ng nguyªn vËt liÖu ,c«ng cô dông cô 19 14.1.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông 19 1.4.1.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu 20 1.4.2.T×nh h×nh biÕn ®éng gi¶m nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô 25 1.4.2.1. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp xuÊt CCDC 26 PhÇn thø II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng Long 31 2.1. Tt×nh h×nh ®Æc ®iÓm chung ë c«ng ty 31 2.1.1.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng Long 31 2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng Long 34 2.1.3. §Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt 36 2.1.4. S¬ ®å tæ chøc c«ng ty 36 2.1.5. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 38 2.2 T×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n NVL - CCDC ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long 41 2.2.1. Ph©n lo¹i NVL, CCDC ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long 41 2.2.2. H¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng Long 42 2.2.2.1. Thñ tôc nhËp kho 42 2.2..2.2. Thñ tôc xuÊt kho 55 2.2.3. Tr×nh tù nhËp xuÊt kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô 56 2.2.3.1. Tr×nh tù nhËp kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô 56 2.2.3.2. Tr×nh tù xuÊt kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô 57 2.2.4. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, CCDC t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng Long 57 2.2.5. §¸nh gi¸ vËt liÖu 62 2.2.5.1. §èi víi nguyªn vËt liÖu, gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho do mua ngoµi 62 2.2.5.2. §èi víi c«ng cô dông cô; viÖc ®¸nh gi¸ c«ng cô dông cô 63 2.2.6. Tµi kho¶n sö dông cho c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long 64 2.2.7. KÕ to¸n tæng hîp nhËp - xuÊt vËt liÖu c«ng cô dông cô 65 2.2.7.1. KÕ to¸n tæng hîp nhËp vËt liÖu, c«ng cô dông cô 66 2.2.7.2.KÕ to¸n tæng hîp xuÊt vËt liÖu, c«ng cô dông cô 73 Ch­¬ng thø III: NhËn xÐt vÒ kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë c«ng ty 84 3.1. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long 84 3.1.1. ¦u ®iÓm 84 3.1.2. H¹n chÕ 87 3.2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long 87 KÕt luËn 92 Tµi liÖu tham kh¶o 93 B¶ng Nh÷ng ch÷ viÕt t¾t 1. CCDC : C«ng cô dông cô 2. KTQD : Kinh tÕ quèc d©n 3. NVL : Nguy liÖu ªn vË t 4. TSC§ : Tµi s¶n cè ®Þnh 5. XDCB : X©y dùng c¬ b¶n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuận văn, báo cáo tốt nghiệp - Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long.Doc
Luận văn liên quan