Kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tại Chi Nhánh Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thiên Long

Lời mở đầu Tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, không một doanh nghiệp sản xuất nào không quan tâm đến vấn đề hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá sản xuất ra. Chỉ có tiêu thụ khi đó giá trị sử dụng của hàng hoá mới được thực hiện, lao động của toàn bộ doanh nghiệp mới được thừa nhận. Có thực hiện quản lý tốt hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá, doanh nghiệp mới có điều kiện bù đắp chi phí đã chi ra trong quá trình sản xuất - tiêu thụ, đảm bảo quá trình tái sản xuất giản đơn và thực hiện giá trị của lao động thặng dư - thu lợi nhuận quyết định tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Là công cụ quan trọng và hiệu lực nhất để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ hàng hoá nói riêng phải không ngừng được hoàn thiện. Chuyển đổi thành Công ty - có tư cánh pháp nhân - từ năm 1992, trong điều kiện kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị cùng ngành, để tồn tại và phát triển Công ty đã sớm tiếp cận với những quy luật của nền kinh tế thị trường, quan tâm đẩy mạnh sản xuất, chú trọng chất lượng sản phẩm, chủ động trong sản xuất và tiêu thụ . Song song với những điều đó bộ phận kế toán của Công ty cũng từng bước phát triển, hoàn thiện theo bề dày thời gian cũng như những biến đổi mới của hệ thống kế toán Việt Nam. Trong thời gian thực tập tại Công ty Bút Bi Thiên Long, em đã đi sâu nghiên cứu về công tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả của Công ty với đề tài: " Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tại Chi Nhánh Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thiên Long" Mục lục Lời mở đầu Phần I: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại I. ý nghĩa và sự cần thiết của kế toán tiêu thụ hàng hóa va xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại 1. ý nghĩa của quá trình tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại 2. Vấn đề xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại 3. Sự cần thiết, nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả trong các doanh nghiệp thương mại II. Nội dung tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại 1. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại 2. Phương pháp xác định giá vốn của hàng hóa tiêu thụ 3. Tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại III. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại 1. Xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa 2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh IV. Hệ thống sổ sách sử dụng để hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tại các doanh nghiệp thương mại 1. Theo hình thức nhật ký sổ cái 2. Theo hình thức nhật ký chung 3. Theo hình thức chứng từ ghi sổ 4. Theo hình thức nhật ký chứng từ Phần II: Tình hình thực tế về công tác tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả ở chi nhánh Công ty Bút Bi - Thiên Long - Hà Nội I. Khái quát chung về Công ty Bút Bi Thiên Long 1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty Bút bi Thiên Long 2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý của Chi nhánh Công ty Bút Bi - Thiên Long 3. Đặc điểm tổ chức kế toán của Chi nhánh Công ty Bút Bi - Thiên Long II. Thực tế kế toán tiêu thụ hàng hóa ở Chi nhánh Công ty Bút Bi - Thiên Long 1. Tiêu thụ hàng hóa và phương thức thanh toán 2. Kế toán tổng hợp tiêu thụ hàng hóa ở Chi nhánh Công ty Bút Bi - Thiên Long III. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Bút Bi - Thiên Long 1. Hạch toán chi phí bán hàng 2. Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả ở Chi nhánh Công ty Bút Bi - Thiên Long I. Đánh giá về thực trạng kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa ở Chi nhánh Công ty Bút Bi - Thiên Long 1. Ưu điểm 2. Nhược điểm II. Yêu cầu và nội dung của việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Chi nhánh Công ty Bút Bi - Thiên Long 1. Yêu cầu cơ bản 2. Nội dung hoàn thiện Kết luận Báo cáo dài 73 trang

docChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 2210 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tại Chi Nhánh Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thiên Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tại Chi Nhánh Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thiên Long.doc
Luận văn liên quan