Khảo sát hóa học diterpenoid lacton và diterpennoid glucosid từ lá cây xuyên tâm liên, andrographis paniculata, acanthaceae

KHẢO SÁT HÓA HỌC DITERPENOID LACTON VÀ DITERPENNOID GLUCOSID TỪ LÁ CÂY XUYÊN TÂM LIÊN, ANDROGRAPHIS PANICULATA, ACANTHACEAE VÕ THỊ NGÀ Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Phần tổng quan Phần nghiên cứu Phần kết luận Phần thực nghiệm Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 2083 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát hóa học diterpenoid lacton và diterpennoid glucosid từ lá cây xuyên tâm liên, andrographis paniculata, acanthaceae, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf9.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Luận văn liên quan