Khảo sát khả năng sinh tổng hợp enzym cellulase từ trichoderma reesei và aspergillus niger trên môi trường lên men bán rắn

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ENZYM CELLULASE TỪ TRICHODERMA REESEI VÀ ASPERGILLUS NIGER TRÊN MÔI TRƯỜNG LÊN MEN BÁN RẮN TRẦN THẠNH PHONG Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả và biện luận Chương 4: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1837 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát khả năng sinh tổng hợp enzym cellulase từ trichoderma reesei và aspergillus niger trên môi trường lên men bán rắn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgTranThanhPhong.jpg