Khóa luận Phát triển du lịch sinh thái tại đảo cò chi Lăng nam – Hải Dương

Khu vực Chi Lăng Nam là vùng ngập nước ven sông Hồng, có các đầm hồ rộng mênh mông, có khu ngập nước với nhiều loại thực vật, động vật đa dạng, trong đó nhiều nhất là các loài cò vạc tập trung trên đảo nằm giữa hồ An Dương. Đây là nơi nhiều loại cò với số lượng lớn tập trung làm tổ, đẻ trứng và sinh sôi nảy nở suốt bốn mùa trong năm. Tài nguyên quý hiếm và độc đáo này của Chi Lăng Nam đã có từ lâu nhưng việc khai thác mới chỉ dừng lại ở mức độ mang tính tự phát chứ chưa được khai thác, đầu tư, bảo vệ, gìn giữ và phát triển một cách có hệ thống dẫn dến hoạt động du lịch sinh thái của Đảo Cò chưa thực sự tương xứng với tiềm năng vốn có của đảo. Việc bảo tồn, phát triển đàn cò và các loài sinh vật trong khu vực Đảo Cò cũng như khai thác các tiềm năng du lịch xung quanh vùng, đặc biệt là du lịch sinh thái sẽ góp phần đáng kể vào sự nghiệp du lịch và phát triển kinh tế không chỉ xã Chi Lăng Nam, Huyện Thanh Miện mà còn có tác động tích cực đến kinh tế xã hội của cả tỉnh. Thêm vào đó, việc phát triển du lịch sinh thái Đảo Cò sẽ góp phần đa dạng các loại hình du lịch trong tỉnh Hải Dương

pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Phát triển du lịch sinh thái tại đảo cò chi Lăng nam – Hải Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GVHD: Th.S Phan Bích Thảo SV: Bùi Thị Nga –VHDL 15A 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI KHOA VĂN HOÁ DU LỊCH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI ĐẢO CÒ CHI LĂNG NAM – HẢI DƯƠNG Giảng viên hướng dẫn : Th.s Phan Bích Thảo Sinh viên thực hiện : Bùi Thị Nga Lớp : VHDL 15A HÀ NỘI 2011 GVHD: Th.S Phan Bích Thảo SV: Bùi Thị Nga –VHDL 15A 3 MỤC LỤC Mở đầu...1 Lý do chọn đề tài..................................................................................... 1 Mục đích nghiên cứu ............................................................................... 2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 2 Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 2 Bố cục đề tài............................................................................................ 2 Chương I: Giới thiệu chung về du lịch và du lịch sinh thái ................ 4 1.1 Du lịch và các loại hình du lịch ...................................................... 4 1.2. Du lịch sinh thái ............................................................................. 8 1.2.1. Khái niệm du lịch sinh thái .................................................. 8 1.2.2. Các nguyên tắc cơ bản của du lịch sinh thái......................... 11 1.2.3. Yêu cầu, điều kiện hình thành du lịch sinh thái.................... 14 1.3. Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái ở một số quốc gia và bài học vận dụng............................................................................ 16 1.4. Khái quát tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam .............................................................................. 20 Chương II: Đảo cò Chi Lăng Nam – Hải Dương và thực trạng phát triển du lịch............................................................................................ 28 2.1.Khái quát về xã Chi Lăng Nam..................................................... 28 2.1.1. Điều kiện tự nhiên .............................................................. 28 2.1.2.Điều kiện kinh tế _ xã hội .................................................... 29 2.2. Khái quát về Đảo cò Chi Lăng Nam - Hải Dương........................ 34 2.2.1.Cảnh quan chung của Đảo cò Chi Lăng Nam ....................... 34 2.2.2.Hệ sinh thái của Đảo cò Chi Lăng Nam................................ 37 2.3.Hoạt động du lịch sinh thái tại Đảo cò Chi Lăng Nam - Hải Dương43 GVHD: Th.S Phan Bích Thảo SV: Bùi Thị Nga –VHDL 15A 4 2.3.1. Thực trạng hoạt động du lịch sinh thái tại Đảo cò Chi Lăng Nam......................................................................................... 43 2.3.2. Những cơ hội và thách thức ................................................. 49 2.3.3. Đánh giá chung.................................................................... 53 Chương III: Giải pháp và kiến nghị..................................................... 58 3.1.Định hướng phát triển........................................................................ 58 3.2.Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch sinh thái tại Đảo Cò Chi Lăng Nam - Hải Dương .............................................................. 60 3.3.Kiến nghị........................................................................................... 65 Kết luận.................................................................................................. 68 Tài liệu tham khảo ................................................................................ 69 GVHD: Th.S Phan Bích Thảo SV: Bùi Thị Nga –VHDL 15A 5 Phần Mở Đầu 1. Lý do chọn đề tài Khu vực Chi Lăng Nam là vùng ngập nước ven sông Hồng, có các đầm hồ rộng mênh mông, có khu ngập nước với nhiều loại thực vật, động vật đa dạng, trong đó nhiều nhất là các loài cò vạc tập trung trên đảo nằm giữa hồ An Dương. Đây là nơi nhiều loại cò với số lượng lớn tập trung làm tổ, đẻ trứng và sinh sôi nảy nở suốt bốn mùa trong năm. Tài nguyên quý hiếm và độc đáo này của Chi Lăng Nam đã có từ lâu nhưng việc khai thác mới chỉ dừng lại ở mức độ mang tính tự phát chứ chưa được khai thác, đầu tư, bảo vệ, gìn giữ và phát triển một cách có hệ thống dẫn dến hoạt động du lịch sinh thái của Đảo Cò chưa thực sự tương xứng với tiềm năng vốn có của đảo. Việc bảo tồn, phát triển đàn cò và các loài sinh vật trong khu vực Đảo Cò cũng như khai thác các tiềm năng du lịch xung quanh vùng, đặc biệt là du lịch sinh thái sẽ góp phần đáng kể vào sự nghiệp du lịch và phát triển kinh tế không chỉ xã Chi Lăng Nam, Huyện Thanh Miện mà còn có tác động tích cực đến kinh tế xã hội của cả tỉnh. Thêm vào đó, việc phát triển du lịch sinh thái Đảo Cò sẽ góp phần đa dạng các loại hình du lịch trong tỉnh Hải Dương. Vì những điểm đặc biệt mà Đảo Cò Chi Lăng Nam có được thì việc phát triển du lịch sinh thái, khai thác tiềm năng du lịch tại Đảo là rất cần thiết. Việc khai thác, đầu tư đưa Đảo Cò phát triển thành điểm du lịch sinh thái đặc biệt nhằm phát triển, bảo vệ đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường cho nhân dân địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên cho cộng đồng dân cư xã Chi Lăng Nam nói riêng và xã hội nói chung. GVHD: Th.S Phan Bích Thảo SV: Bùi Thị Nga –VHDL 15A 6 2. Mục đích nghiên cứu Hoà chung với nhịp độ phát triển mạnh mẽ của du lịch Việt Nam, ngành du lịch tỉnh Hải Dương nói chung và du lịch sinh thái tại Đảo Cò Chi Lăng Nam nói riêng đã có những bước khởi sắc, góp phần to lớn vào việc cải thiện kinh tế xã hội – văn hoá của người dân địa phương cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Mục đích nghiên cứu khi em lựa chọn đề tài: “Phát triển du lịch sinh thái tại Đảo Cò Chi Lăng Nam - Hải Dương “ làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình là vận dụng kiến thức chuyên môn văn hoá du lịch vào lĩnh vực nghiên cứu thực tế và đề xuất những giải pháp cho sự phát triển du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam. Em mong muốn Hải Dương sẽ có được sản phẩm du lịch đặc sắc nhất, ngày càng đưa du lịch Hải Dương đi lên, góp phần phát triển đời sống kinh tế _ xã hội của người dân. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Nghiên cứu về giá trị và thực trạng của khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam - Hải Dương. Phạm vi nghiên cứu: Xã Chi Lăng Nam và khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài này là phương pháp nghiên cứu tổng hợp, bao gồm phương pháp khảo sát thực địa, phương pháp phân tích và so sánh, phương pháp tổng hợp các tài liệu liên quan và dụng lý luận du lịch học để nhìn nhận và đánh giá vấn đề. 5. Bố cục đề tài Chương I: Giới thiệu chung về du lịch và du lịch sinh thái 1.1. Du lịch và các loại hình du lịch 1.2. Du lịch sinh thái GVHD: Th.S Phan Bích Thảo SV: Bùi Thị Nga –VHDL 15A 7 1.3. Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái ở một số quốc gia và những bài học có thể vân dụng 1.4. Khái quát tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam Chương II: Đảo Cò Chi Lăng Nam và thực trạng phát triển du lịch 2.1. Khái quát về xã Chi Lăng Nam - Hải Dương 2.2. Khái quát về Đảo Cò Chi Lăng Nam - Hải Dương 2.3. Hoạt động du lịch sinh thái tại Đảo Cò Chi Lăng Nam - Hải Dương Chương III: Giải pháp và kiến nghị 3.1. Định hướng phát triển 3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch sinh thái tại Đảo Cò Chi Lăng Nam - Hải Dương 3.3. Kiến nghị GVHD: Th.S Phan Bích Thảo SV: Bùi Thị Nga –VHDL 15A 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. GS.TS. Lê Huy Bá, ThS. Thái Lê Nguyên, “Du lịch sinh thái”, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2006. 2. Thế Đạt, “Du lịch và du lịch sinh thái”, NXB Lao động xã hội, Hà Nội, 2003. 3. GS. TS Nguyễn Văn Đính, PGS. TS Trần Thị Minh Hoà, “Giáo trình Kinh tế du lịch”, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, 2008. 4. Nguyễn Đình Hòe – Vũ Văn Hiếu, “Du lịch bền vững”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. 5. Đinh Trung Kiên, “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch”, NXB ĐH Quốc Gia Hà Nội, 2006. 6. TS. Phạm Trung Lương, “Du lịch sinh thái những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam”, NXB Giáo dục Hà Nội, 2002. 7. TS. Phạm Trung Lương, “Tiềm năng, hiện trạng và định hướng phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam”, Tổng cục Du Lịch, 1999. 8. TS. Trần Nhoãn, “Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành”, NXB Chính trị quốc gia, 2002. 9. TS. Trần Nhoãn, “Tổng quan du lịch”, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 2005. 10. Lê Bá Thảo, “Thiên nhiên Việt Nam”, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997. 11. Bùi Thanh Thuỷ, “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch”, NXB Đại học Văn hoá, 2005. 12. Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), Lê Thông, Vũ Đình Hoà,, “Địa lý du lịch Việt Nam”, NXB Giáo dục, 2010. 13. KOEMANA, “Du lịch sinh thái trên cơ sở phát triển bền vững” GVHD: Th.S Phan Bích Thảo SV: Bùi Thị Nga –VHDL 15A 74 14. Tổng cục du lịch, “Non nước Việt Nam”, NXB Hà Nội, 2010. 15. “Pháp lệnh du lịch”, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1999. Web: 1. http//www.vietnamtourism.com.vn 2. http//www.dulichvn.org.vn 3. http//www.camnangdulich.com.vn 4. http//www.world-tourism.org.vn 5. http//www.haiduong.gov.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbui_thi_nga_tom_tat_4549_2066074.pdf
Luận văn liên quan