Khóa luận Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu vào hoạt động chăm sóc khách hàng tại khách sạn vọng cảnh thành phố Huế

Qua kết quả thu được từ luật kết hợp và phân cụm dữ liệu. Một số giải pháp nhằm hỗ trợ quản lý khách chăm sóc hàng tại khách sạn Vọng Cảnh được kiến nghị như sau:  Khách hàng lưu trú tại sạn chủ yếu là khách đi công tác ngắn ngày. Vì khách chủ yếu là làm việc nên ban quản lý cần thường xuyên kiểm tra chất lượng dịch vụ wifi, dịch vụ điện thoại quốc tế, bổ sung dịch vụ giặt là và nhiệt tình trong việc khách nhờ nhân viên ra ngoài mua giúp một số đồ dùng khác.  Khách hàng đến với khách sạn Vọng Cảnh đa số chọn loại phòng cao cấp. Trong khi đó, số lượng phòng cao cấp là 9 phòng (chiếm 33% trong tổng số phòng). Như vậy là chưa đủ để đáp ứng nhu cầu khách hàng, ban quản lý cần có chính sách chuyển đổi các loại phòng, tăng số lượng phòng cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.  Khách hàng thường chọn hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng, đây là hình thức thanh toán gọn nhẹ, an toàn. Hiện nay, khách sạn Vọng Cảnh chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng đối với các loại thẻ Visa và MasterCard. Để đáp ứng nhu cầu chi trả của khách hàng cần đa dạng hóa hình thức chi trả khác như: sec du lịch, voucher, chuyển khoản. 

pdf107 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 08/08/2017 | Lượt xem: 662 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu vào hoạt động chăm sóc khách hàng tại khách sạn vọng cảnh thành phố Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u được chọn Trư ờ g Đạ học Kin h tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 56  None: Tất cả các hộp đều không được chọn  Invert: Những thuộc tính trước đây không được chọn sẽ trở thành được chọn và ngược lại  Pattern: Cho phép người dùng lựa chọn các thuộc tính bằng cách nhập tên thuộc tính vào.  Vùng Selected Attribute:  Name: Tên thuộc tính  Type: kiểu dữ liệu Sau khi đưa dữ liệu vào, thực hiện các thao tác để xử lý dữ liệu trước khi tạo luật kết hợp. Để thực hiện xử lý dữ liệu, trước hết click vào button chose, một cây thư mục đổ xuống. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 57 Hình 3. 9: Cây thư mục Trong cây thư mục có các chức năng để tiền xử lý dữ liệu như: AddExpression, addID, Nhấp chuột vào từng thuộc tính sẽ cho hiện ra các đặc điểm của thuộc tính đó.  Tiền xử lý các thuộc tính  Thuộc tính: stt Loại bỏ thuộc tính stt ra khỏi CSDL: Vì đây là thuộc tính không quan trọng, vào checkbox ở thuộc tính stt, sau đó click vào Remove. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 58  Thuộc tính: MaKH Loại bỏ thuộc tính MaKH ra khỏi CSDL: click chuột vào checkbox ở thuộc tính MaKH, sau đó click vào Remove  Thuộc tính: Quoctich Mã hóa các giá trị cho thuộc tính này theo nguyên tắc: - VN: trongnuoc - LAOS, THAILAN, FRANCE, USA : nuocngoai (khách hàng mang quốc tịch VN là trong nước, còn lại mang quốc tịch nước ngoài).  Cách thực hiện: - Chọn mục AddValues ở cây thư mục và thiết lập các thông số trong hộp thoại của nó như sau: Hình 3. 10: Hộp thoại AddValues của thuộc tính Quoctich Click vào OK để hoàn thành. Tiếp đó click vào Apply để thực hiện. - Click vào button edit ở phía trên vùng Filter, xuất hiện bảng dữ liệu. Click chuột phải vào thuộc tính Quoctich rồi chọn Replace Values With Xuất hiện hộp thoại, gõ USA rồi click OK, xuất hiện hộp thoại thứ 2, gõ nuocngoai vào rồi OK: Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 59 Hình 3. 11: Hộp thoại thay đổi giá trị của thuộc tính Quoctich Thực hiện tương tự với trường hợp còn lại Hình 3. 12: Kết quả dữ liệu sau khi tiền xử lý thuộc tính Quoctich  Thuộc tính: Gioitinh Bước 1: Chuyển đổi kiểu dữ liệu của trường Gioitinh sang kiểu Nominal. Sử dụng mục NumericToNominal Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 60 Hình 3. 13: Hộp thoại NumericToNominal của thuộc tính Gioitinh Click vào OK để hoàn thành. Tiếp đó click vào Apply để thực hiện. Bước 2: Thêm các giá trị nam, nu vào thuộc tính Gioitinh chọn mục AddValues Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 61 Hình 3. 14: Thuộc tính Gioitinh sau khi sử dụng AddValues Bước 3: Gộp 2 giá trị dùng mục MergeTwoValues để gộp 2 giá trị 0 và nu thanh một giá trị có tên là 0_nu, gộp 2 giá trị 1 và nam thành một giá trị có tên là 1_nam Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 62 Hình 3. 15: Sử dụng MergeTwoValues Hình 3. 16: Kết quả khi tiền xử lý thuộc tính Gioitinh Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 63  Thuộc tính: Tuoi Chuyển đổi kiểu dữ liệu của thuộc tính Tuoi là Numetric thành kiểu Nominal với 2 giá trị thanhnien (thanh niên), trungnien (trung niên). Bước 1: Chọn mục MathExpression trong cây thư mục rồi thiết lập các thông số trong hộp thoại của nó như sau: Hình 3. 17: Hộp thoai MathExpression của thuộc tính Tuoi Bước 2: Chuyển đổi kiểu dữ liệu của trường Tuoi sang kiểu Nominal. Sử dụng mục NumericToNominal Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 64 Hình 3. 18: Hộp thoại NumericToNominal của thuộc tính Tuoi Bước 3: Thêm vào các giá trị thanhnien, trungnien vào thuộc tính Tuoi chọn mục AddValues (tương tự thuộc tính Quoctich) Bước 4: Click vào button edit ở phía trên vùng Filter, click chuột phải vào thuộc tính Tuoi rồi chọn Replace Values Width Xuất hiện hộp thoại, gõ 1 vào rồi click OK, xuất hiện hộp thoại thứ 2, gõ thanhnien vào rồi click OK, tương tự đối với trungnien.  Thuộc tính: Thoigianluutru Chuyển đổi kiểu dữ liệu của trường Thoigianluutru sang kiểu Nominal Sử dụng mục NumericToNominal  Thuộc tính: Loaiphong Bước 1: Chuyển đổi kiểu dữ liệu của trường Loaiphong sang kiểu Nominal Sử dụng mục NumericToNominal Bước 2: Thêm các giá trị tieuchuan, giadinh, caocap vào thuộc tính Loaiphong, chọn mục AddValuesTrư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 65 Hình 3. 19: Hộp thoại AddValues của thuộc tính Loaiphong Bước 3: Click vào button edit ở phía trên vùng Filter, click chuột phải vào thuộc tính Loaiphong rồi chọn Replace Values Width Xuất hiện hộp thoại, gõ 1 vào rồi click OK, xuất hiện hộp thoại thứ 2, gõ tieuchuan vào rồi click OK, tương tự đối với giadinh, caocap.  Thuộc tính: Mucchitieu/ngay Chuyển đổi kiểu dữ liệu Mucchitieu/ngay sang kiểu Nominal Sử dụng mục NumericToNominal Hình 3. 20: Hộp thoại NumericToNominal của thuộc tính Mucchitieu/ngay Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 66  Thuộc tính: PhuongthucTT Bước 1: Chuyển đổi kiểu dữ liệu sang kiểu Nominal Sử dụng mục NumericToNominal Bước 2: Thêm các giá trị nganhang, tienmat vào thuộc tính PhuongthucTT, chọn mục AddValues Hình 3. 21: Hộp thoại AddValues của thuộc tính PhuongthucTT Bước 3: Click vào button edit ở phía trên vùng Filter, click chuột phải vào thuộc tính Loaiphong rồi chọn Replace Values Width Xuất hiện hộp thoại, gõ NH vào rồi click OK, xuất hiện hộp thoại thứ 2, gõ nganhang vào rồi click OK, tương tự đối với tienmat. Kết thúc quá trình tiền xử lý dữ liệu ta thu được file DULIEUSAUKHIXULY.CSV, bao gồm 8 thuộc tính, 145 bản ghi (Hình 3.22). Quá trình khai phá luật kết hợp cũng như phân cụm sẽ dựa vào file dữ liệu này để tìm ra mối liên hệ giữa các giá trị dữ liệu trong CSDL.Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 67 Hình 3. 22: Kết quả dữ liệu sau khi tiền xử lý xong các thuộc tính File DULIEUSAUKHIXULY.CSV ở phụ lục 2 lưu thông tin của 145 khách hàng đã tiền xử lý để thực hiện thuật toán Apriori và K-Means trong Weka.Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 68 3.3.3. Khai thác luật kết hợp bằng thuật toán Apriori 3.3.3.1. Đặt tham số cho mô hình Hình 3. 23: Tham số mô hình Apriori 3.3.3.2. Kết quả phân tích Sau khi xử lý dữ liệu và sinh ra các luật kết hợp bằng thuật toán Apriori với độ hỗ trợ tối thiểu Minsup = 10% và độ tin cậy tối thiểu Minconf = 80% ta thu được các luật như sau: 1. Quoctich=trongnuoc Thoigianluutru=1 Loaiphong=caocap 69 ==> Lydo=congtac 69 conf:(1) Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 69 2. Quoctich=trongnuoc Loaiphong=caocap PhuongthucTT=nganhang 67 ==> Lydo=congtac 67 conf:(1) 3.Quoctich=trongnuoc Thoigianluutru=1 Loaiphong=caocap PhuongthucTT=nganhang 60 ==> Lydo=congtac 60 conf:(1) 4. Mucchitieu/ngay=250000 49 ==> Lydo=congtac 49 conf:(1) 5.Quoctich=trongnuoc Mucchitieu/ngay=250000 44 ==> Lydo=congtac 44 conf:(1) 6. Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 44 ==> Lydo=congtac 44 conf:(1) 7. Quoctich=trongnuoc Tuoi=thanhnien Loaiphong=caocap 40 ==> Lydo=congtac 40 conf:(1) 8.Tuoi=thanhnien Loaiphong=caocap PhuongthucTT=nganhang 40 ==> Lydo=congtac 40 conf:(1) 9. Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 40 ==> Lydo=congtac 40 conf:(1) 10.Quoctich=trongnuoc Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 38 ==> Lydo=congtac 38 conf:(1) 11.Thoigianluutru=1 Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 36 ==> Lydo=congtac 36 conf:(1) 12. Quoctich=trongnuoc Tuoi=thanhnien Thoigianluutru=1 Lydo=congtac 37 ==> Loaiphong=caocap 36 conf:(0.97) 13. Tuoi=thanhnien Thoigianluutru=1 Lydo=congtac PhuongthucTT=nganhang 37 ==> Loaiphong=caocap 36 conf:(0.97) 14. Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 43 ==> Quoctich=trongnuoc 41 conf:(0.95) 15. Lydo=congtac Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 43 ==> Quoctich=trongnuoc 41 conf:(0.95) Trư ờ g Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 70 16. Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 43 ==> Quoctich=trongnuoc Lydo=congtac 41 conf:(0.95) 17.Gioitinh=1_nam Lydo=congtac PhuongthucTT=nganhang 40 ==> Quoctich=trongnuoc 38 conf:(0.95) 18. Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 40 ==> Quoctich=trongnuoc 38 conf:(0.95) 19.Gioitinh=1_nam Lydo=congtac PhuongthucTT=nganhang 40 ==> Loaiphong=caocap 38 conf:(0.95) 20.Lydo=congtac Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 40 ==> Quoctich=trongnuoc 38 conf:(0.95) 21. Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 40 ==> Quoctich=trongnuoc Lydo=congtac 38 conf:(0.95) 22.Gioitinh=1_nam Thoigianluutru=1 PhuongthucTT=nganhang 39 ==> Lydo=congtac 37 conf:(0.95) 23. Quoctich=trongnuoc Thoigianluutru=1 Lydo=congtac Mucchitieu/ngay=250000 39 ==> Loaiphong=caocap 37 conf:(0.95) 24.Quoctich=trongnuoc Thoigianluutru=1 Mucchitieu/ngay=250000 39 ==> Lydo=congtac Loaiphong=caocap 37 conf:(0.95) 25. Tuoi=trungnien PhuongthucTT=nganhang 38 ==> Quoctich=trongnuoc 36 conf:(0.95) 26.Gioitinh=0_nu Lydo=congtac PhuongthucTT=nganhang 38 ==> Quoctich=trongnuoc 36 conf:(0.95) 27. Gioitinh=1_nam Loaiphong=caocap PhuongthucTT=nganhang 38 ==> Quoctich=trongnuoc 36 conf:(0.95) 28. Thoigianluutru=1 Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 38 ==> Quoctich=trongnuoc 36 conf:(0.95) Trư ờng Đại học Kin h ế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 71 29.Tuoi=thanhnien Thoigianluutru=1 PhuongthucTT=nganhang 38 ==> Loaiphong=caocap 36 conf:(0.95) 30. Thoigianluutru=1 Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 38 ==> Loaiphong=caocap 36 conf:(0.95) 31. Gioitinh=1_nam Lydo=congtac Loaiphong=caocap PhuongthucTT=nganhang 38 ==> Quoctich=trongnuoc 36 conf:(0.95) 32. Quoctich=trongnuoc Gioitinh=1_nam Lydo=congtac PhuongthucTT=nganhang 38 ==> Loaiphong=caocap 36 conf:(0.95) 33.Thoigianluutru=1 Lydo=congtac Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 38 ==> Quoctich=trongnuoc 36 conf:(0.95) 34.Tuoi=thanhnien Thoigianluutru=1 PhuongthucTT=nganhang 38 ==> Lydo=congtac Loaiphong=caocap 36 conf:(0.95) 35.Thoigianluutru=1 Lydo=congtac Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 38 ==> Loaiphong=caocap 36 conf:(0.95) 36. Thoigianluutru=1 Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 38 ==> Lydo=congtac Loaiphong=caocap 36 conf:(0.95) 37.Thoigianluutru=1 Lydo=congtac PhuongthucTT=nganhang 68 ==> Quoctich=trongnuoc 64 conf:(0.94) 38.Thoigianluutru=1 Lydo=congtac Loaiphong=caocap PhuongthucTT=nganhang 64 ==> Quoctich=trongnuoc 60 conf:(0.94) 39. Quoctich=trongnuoc Thoigianluutru=1 Lydo=congtac PhuongthucTT=nganhang 64 ==> Loaiphong=caocap 60 conf:(0.94) 40.Tuoi=thanhnien PhuongthucTT=nganhang 48 ==> Quoctich=trongnuoc 45 conf:(0.94) 41.Gioitinh=1_nam Lydo=congtac 48 ==> Thoigianluutru=1 45 conf:(0.94) 42.Tuoi=thanhnien Lydo=congtac 47 ==> Quoctich=trongnuoc 44 conf:(0.94) Trư ờng Đại học Ki h ế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 72 43. Gioitinh=1_nam Loaiphong=caocap 47 ==> Thoigianluutru=1 44 conf:(0.94) 44.Tuoi=trungnien Lydo=congtac 47 ==> Thoigianluutru=1 44 conf:(0.94) 45. Quoctich=trongnuoc Thoigianluutru=1 Lydo=congtac 74 ==> Loaiphong=caocap 69 conf:(0.93) 46.Quoctich=trongnuoc Mucchitieu/ngay=250000 44 ==> Loaiphong=caocap 41 conf:(0.93) 47.Quoctich=trongnuoc Gioitinh=1_nam Lydo=congtac 44 ==> Thoigianluutru=1 41 conf:(0.93) 48.Quoctich=trongnuoc Gioitinh=1_nam Lydo=congtac 44 ==> Loaiphong=caocap 41 conf:(0.93) 49.Tuoi=thanhnien Lydo=congtac PhuongthucTT=nganhang 44 ==> Quoctich=trongnuoc 41 conf:(0.93) 50.Lydo=congtac Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 44 ==> Quoctich=trongnuoc 41 conf:(0.93) 51.Quoctich=trongnuoc Lydo=congtac Mucchitieu/ngay=250000 44 ==> Loaiphong=caocap 41 conf:(0.93) 52.Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 44 ==> Quoctich=trongnuoc Lydo=congtac 41 conf:(0.93) 53.Quoctich=trongnuoc Mucchitieu/ngay=250000 44 ==> Lydo=congtac Loaiphong=caocap 41 conf:(0.93) 54.Gioitinh=1_nam Lydo=congtac Loaiphong=caocap 44 ==> Thoigianluutru=1 41 conf:(0.93) 55.Thoigianluutru=1 PhuongthucTT=nganhang 72 ==> Quoctich=trongnuoc 67 conf:(0.93) 56.Loaiphong=caocap PhuongthucTT=nganhang 72 ==> Quoctich=trongnuoc Lydo=congtac 67 conf:(0.93) Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 73 57. Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 43 ==> Loaiphong=caocap 40 conf:(0.93) 58.Tuoi=thanhnien Lydo=congtac Loaiphong=caocap 43 ==> Quoctich=trongnuoc 40 conf:(0.93) 59.Lydo=congtac Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 43 ==> Loaiphong=caocap 40 conf:(0.93) 60.Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 43 ==> Lydo=congtac Loaiphong=caocap 40 conf:(0.93) 61.Quoctich=trongnuoc Gioitinh=1_nam Loaiphong=caocap 41 ==> Thoigianluutru=1 38 conf:(0.93) 62.Quoctich=trongnuoc Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 41 ==> Loaiphong=caocap 38 conf:(0.93) 63.Tuoi=trungnien Lydo=congtac Loaiphong=caocap 41 ==> Thoigianluutru=1 38 conf:(0.93) 64.Gioitinh=1_nam Thoigianluutru=1 Lydo=congtac Loaiphong=caocap 41 ==> Quoctich=trongnuoc 38 conf:(0.93) 65. Quoctich=trongnuoc Gioitinh=1_nam Lydo=congtac Loaiphong=caocap 41 ==> Thoigianluutru=1 38 conf:(0.93) 66. Quoctich=trongnuoc Gioitinh=1_nam Thoigianluutru=1 Lydo=congtac 41 ==> Loaiphong=caocap 38 conf:(0.93) 67.Quoctich=trongnuoc Gioitinh=1_nam Loaiphong=caocap 41 ==> Thoigianluutru=1 Lydo=congtac 38 conf:(0.93) 68.Quoctich=trongnuoc Lydo=congtac Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 41 ==> Loaiphong=caocap 38 conf:(0.93) 69. Quoctich=trongnuoc Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 41 ==> Lydo=congtac Loaiphong=caocap 38 conf:(0.93) Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 74 70. Tuoi=thanhnien Thoigianluutru=1 Lydo=congtac 40 ==> Quoctich=trongnuoc 37 conf:(0.93) 71.Tuoi=thanhnien Loaiphong=caocap PhuongthucTT=nganhang 40 ==> Quoctich=trongnuoc 37 conf:(0.93) 72. Quoctich=trongnuoc Tuoi=trungnien Lydo=congtac 40 ==> Thoigianluutru=1 37 conf:(0.93) 73.Thoigianluutru=1 Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 40 ==> Quoctich=trongnuoc 37 conf:(0.93) 74.Gioitinh=1_nam Lydo=congtac PhuongthucTT=nganhang 40 ==> Thoigianluutru=1 37 conf:(0.93) 75. Tuoi=thanhnien Lydo=congtac Loaiphong=caocap PhuongthucTT=nganhang 40 ==> Quoctich=trongnuoc 37 conf:(0.93) 76.Tuoi=thanhnien Loaiphong=caocap PhuongthucTT=nganhang 40 ==> Quoctich=trongnuoc Lydo=congtac 37 conf:(0.93) 77. Thoigianluutru=1 Lydo=congtac Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 40 ==> Quoctich=trongnuoc 37 conf:(0.93) 78.Quoctich=trongnuoc Lydo=congtac Mucchitieu/ngay=250000 44 ==> PhuongthucTT=nganhang 41 conf:(0.93) 79.Quoctich=trongnuoc Tuoi=thanhnien Loaiphong=caocap 40 ==> PhuongthucTT=nganhang 37 conf:(0.93) 80. Quoctich=trongnuoc Thoigianluutru=1 Lydo=congtac Mucchitieu/ngay=250000 39 ==> PhuongthucTT=nganhang 36 conf:(0.92) 81. Gioitinh=0_nu Thoigianluutru=1 Lydo=congtac 39 ==> Loaiphong=caocap 36 conf:(0.92) 82.Quoctich=trongnuoc Thoigianluutru=1 Mucchitieu/ngay=250000 39 ==> Lydo=congtac PhuongthucTT=nganhang 36 conf:(0.92) Trư ờn Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 75 83. Thoigianluutru=1 Lydo=congtac 84 ==> Loaiphong=caocap 77 conf:(0.92) 84. Gioitinh=1_nam Lydo=congtac 48 ==> Quoctich=trongnuoc 44 conf:(0.92) 85. Gioitinh=1_nam Lydo=congtac 48 ==> Loaiphong=caocap 44 conf:(0.92) 86. Tuoi=thanhnien Loaiphong=caocap 47 ==> Thoigianluutru=1 43 conf:(0.91) 87. Tuoi=thanhnien Loaiphong=caocap 47 ==> Lydo=congtac 43 conf:(0.91) 88. Tuoi=trungnien Loaiphong=caocap 45 ==> Thoigianluutru=1 41 conf:(0.91) 89. Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 44 ==> Thoigianluutru=1 40 conf:(0.91) 90.Thoigianluutru=1 Mucchitieu/ngay=250000 44 ==> Loaiphong=caocap 40 conf:(0.91) 91. Quoctich=trongnuoc Tuoi=thanhnien Lydo=congtac 44 ==> Loaiphong=caocap 40 conf:(0.91) 92.Lydo=congtac Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 44 ==> Thoigianluutru=1 40 conf:(0.91) 93.Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 44 ==> Thoigianluutru=1 Lydo=congtac 40 conf:(0.91) 94.Thoigianluutru=1 Mucchitieu/ngay=250000 44 ==> Lydo=congtac Loaiphong=caocap 40 conf:(0.91) 95. Quoctich=trongnuoc Lydo=congtac Loaiphong=caocap 76 ==> Thoigianluutru=1 69 conf:(0.91) 96. Tuoi=thanhnien Lydo=congtac Loaiphong=caocap 43 ==> Thoigianluutru=1 39 conf:(0.91) 97.Quoctich=trongnuoc Lydo=congtac PhuongthucTT=nganhang 74 ==> Loaiphong=caocap 67 conf:(0.91) 98. Lydo=congtac Loaiphong=caocap 84 ==> Quoctich=trongnuoc 76 conf:(0.9) 99. Quoctich=trongnuoc Lydo=congtac 84 ==> Loaiphong=caocap 76 conf:(0.9) Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 76 100.Thoigianluutru=1 PhuongthucTT=nganhang 72 ==> Loaiphong=caocap 65 conf:(0.9) 101.Quoctich=trongnuoc Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 41 ==> Thoigianluutru=1 37 conf:(0.9) 102.Quoctich=trongnuoc Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 41 ==> Thoigianluutru=1 Lydo=congtac 37 conf:(0.9) 103.Lydo=congtac Loaiphong=caocap PhuongthucTT=nganhang 71 ==> Thoigianluutru=1 64 conf:(0.9) 104.Quoctich=trongnuoc Tuoi=thanhnien Loaiphong=caocap 40 ==> Thoigianluutru=1 36 conf:(0.9) 105. Quoctich=trongnuoc Tuoi=trungnien Lydo=congtac 40 ==> Loaiphong=caocap 36 conf:(0.9) 106.Tuoi=thanhnien Loaiphong=caocap PhuongthucTT=nganhang 40 ==> Thoigianluutru=1 36 conf:(0.9) 107. Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 40 ==> Thoigianluutru=1 36 conf:(0.9) 108. Tuoi=thanhnien Thoigianluutru=1 Lydo=congtac 40 ==> Quoctich=trongnuoc Loaiphong=caocap 36 conf:(0.9) 109.Quoctich=trongnuoc Tuoi=thanhnien Loaiphong=caocap 40 ==> Thoigianluutru=1 Lydo=congtac 36 conf:(0.9) 110.Mucchitieu/ngay=250000 49 ==> Quoctich=trongnuoc Lydo=congtac Loaiphong=caocap 41 conf:(0.84) Ý nghĩa của các luật kết hợp tạo được:Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 77 Dựa trên tập luật tìm được kết hợp với ý kiến chuyên gia, nghiên cứu tiến hành lọc ra một số luật đặc trưng và phân nhóm chúng để đánh giá sự tác động, phụ thuộc lẫn nhau giữa các thuộc tính liên quan đến hoạt động lưu trú của khách hàng tại khách sạn:  Đối với lý do lưu trú: - Quoctich=trongnuoc Thoigianluutru=1 Loaiphong=caocap ==> Lydo=congtac conf:(1). 100% Khách hàng là khách trong nước, thời gian lưu trú 1 ngày, chọn loại phòng cao cấp thì lưu trú với lý do là công tác. - Quoctich=trongnuoc Loaiphong=caocap PhuongthucTT=nganhang ==> Lydo=congtac 67 conf:(1). 100% Khách hàng là khách trong nước, chọn loại phòng cao cấp, phương thức thanh toán qua ngân hàng thì lưu trú với lý do là công tác. - Quoctich=trongnuoc Thoigianluutru=1 Loaiphong=caocap PhuongthucTT=nganhang 60 ==> Lydo=congtac 60 conf:(1). 100% Khách hàng là khách trong nước, thời gian lưu trú 1 ngày, chọn loại phòng cao cấp, thanh toán qua ngân hàng thì lưu trú với lý do là công tác. - Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 44 ==> Lydo=congtac 44 conf:(1). 100% Khách hàng chọn loại phòng cao cấp, có mức chi tiêu trung bình là 250000 đồng/ngày thì lưu trú với lý do là công tác. - Quoctich=trongnuoc Tuoi=thanhnien Loaiphong=caocap 40 ==> Lydo=congtac 40 conf:(1). 100% Khách hàng là khách trong nước, ở độ tuổi thanh niên, chọn loại phòng cao cấp thì lưu trú với lý do là công tác. - Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 40 ==> Lydo=congtac 40 conf:(1). 100% Khách hàng chọn loại phòng cao cấp, có mức chi tiêu trung bình là 250000 đồng/ngày, thanh toán qua ngân hàng thì lưu trú với lý do công tác.  Đối với loại phòng: - Quoctich=trongnuoc Tuoi=thanhnien Thoigianluutru=1 Lydo=congtac ==> Loaiphong=caocap 36 conf:(0.97). 97% Khách hàng là khách trong nước, ở độ tuổi thanh niên, thời gian lưu trú 1 ngày, đi công tác thì chọn loại phòng cao cấp. Trư ờng Đạ học Kin h tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 78 - Tuoi=thanhnien Thoigianluutru=1 Lydo=congtac PhuongthucTT=nganhang 37 ==> Loaiphong=caocap 36 conf:(0.97). 97% Khách hàng ở độ tuổi thanh niên, thời gian lưu trú 1 ngày, thanh toán qua ngân hàng thì chọn loại phòng cao cấp. - Thoigianluutru=1 Mucchitieu/ngay=250000 44 ==> Loaiphong=caocap conf:(0.91). 91% Khách hàng lưu trú 1 ngày, có mức chi tiêu trung bình là 250000 đồng/ngày thì chọn phòng cao cấp.  Đối với thời gian lưu trú: - Tuoi=thanhnien Loaiphong=caocap 47 ==> Thoigianluutru=1 43 conf:(0.91). 91% Khách hàng ở độ tuổi thanh niên, chọn loại phòng cao cấp thì lưu trú 1 ngày. - Quoctich=trongnuoc Lydo=congtac Loaiphong=caocap 76 ==> Thoigianluutru=1 69 conf:(0.91). 91% Khách hàng là khách trong nước, đi công tác, chọn phòng cao cấp thì lưu trú 1 ngày.  Đối với Quốc tịch: - Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 43 ==> Quoctich=trongnuoc 41 conf:(0.95). 95% Khách hàng có mức chi tiêu trung bình là 250000 đồng/ngày, thanh toán qua ngân hàng là khách trong nước. - Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 40 ==> Quoctich=trongnuoc 38 conf:(0.95). 95% Khách hàng chọn phòng cao cấp, mức chi tiêu trung bình là 250000 đồng/ngày, thanh toán qua ngân hàng là khách trong nước. - Lydo=congtac Loaiphong=caocap Mucchitieu/ngay=250000 PhuongthucTT=nganhang 40 ==> Quoctich=trongnuoc 38 conf:(0.95). 95% Khách hàng đi công tác, chọn loại phòng cao cấp, mức chi tiêu trung bình là 250000 đồng/ngày, thanh toán qua ngân hàng là khách trong nước. - Tuoi=thanhnien Lydo=congtac Loaiphong=caocap PhuongthucTT=nganhang 40 ==> Quoctich=trongnuoc 37 conf:(0.93). 93% Khách hàng ở độ tuổi thanh niên, đi công tác, chọn loại phòng cao cấp, thanh toán qua ngân hàng là khách trong nước. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 79  Đối với phương thức thanh toán: - Quoctich=trongnuoc Lydo=congtac Mucchitieu/ngay=250000 44 ==> PhuongthucTT=nganhang 41 conf:(0.93). 93% Khách hàng là khách trong nước, đi công tác, có mức chi tiêu trung bình là 250000 đồng/ngày thì thanh toán qua ngân hàng - Quoctich=trongnuoc Thoigianluutru=1 Lydo=congtac Mucchitieu/ngay=250000 39 ==> PhuongthucTT=nganhang 36 conf:(0.92). 92% Khách hàng là khách trong nước, thời gian lưu trú 1 ngày, đi công tác, có mức chi tiêu trung bình là 250000 đồng/ngày thì thanh toán qua ngân hàng. 3.3.4. Khai thác phân cụm dữ liệu bằng thuật toán K-means 3.3.4.1. Đặt tham số cho mô hình Hình 3. 24: Tham số mô hình SimpleKMeans 3.3.4.2. Kết quả phân tích Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 80 Tạo các cụm dữ liệu bằng thuật toán K-Means, khoảng cách được tính bởi công thức Euclidean với 4 cụm được tạo thành (trong thuật toán đã loại bỏ thuộc tính Gioitinh vì thuộc tình này không quan trọng). Kết quả phân cụm tìm được: kMeans ====== Number of iterations: 4 Within cluster sum of squared errors: 203.0 Missing values globally replaced with mean/mode Cluster centroids: Cluster# Attribute Full Data 0 1 2 3 (145) (84) (15) (29) (17) ============================================================ Quoctich trongnuoc trongnuoc nuocngoai trongnuoc nuocngoai Tuoi trungnien thanhnien thanhnien rungnien trungnien Thoigianluutru 1 1 1 2 1 Lydo congtac congtac dulich dulich congtac Loaiphong caocap caocap tieuchuan giadinh caocap Mucchitieu/ngay 250000 250000 450000 400000 300000 PhuongthucTT nganhang nganhang tienmat tienmat tienmat Clustered Instances 0 84 ( 58%) Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 81 1 15 ( 10%) 2 29 ( 20%) 3 17 ( 12%) Thông qua 4 cụm dữ liệu được tạo thành của thuật toán K-Means, có 4 nhóm khách hàng sau:  Cụm (0): Khách hàng chính là khách trong nước, ở độ tuổi từ 18 -40 tuổi, thời gian lưu trú ngắn thường là 1 ngày với lý do lưu trú là công tác, đa số chọn phòng cao cấp. Khách hàng ở nhóm này có mức chi tiêu trung bình thấp là 250000 đồng/ngày chủ yếu thanh toán bằng tài khoản ngân hàng. Đây là nhóm khách hàng chiếm tỷ trọng cao nhất 58%.  Cụm (1): Khách du lịch nước ngoài, ở độ tuổi từ 18 -40 tuổi, chọn phòng tiêu chuẩn, có mức chi tiêu trung bình là 450000 đồng/ngày và thanh toán bằng tiền mặt, tuy nhiên thời gian lưu trú ngắn thường là 1 ngày. Nhóm khách hàng này chiếm tỷ trọng thấp nhất 10%.  Cụm (2): Khách du lịch trong nước ở độ tuổi trung niên, nhóm khách hàng này có thời gian lưu trú nhiều hơn 1 ngày, thường chọn phòng gia đình và thanh toán bằng tiền mặt. Mức chi tiêu trung bình là 400000 đồng/ngày. Chiếm tỷ lệ 20% khách hàng.  Cụm (3): Khách hàng công tác là người nước ngoài, loại phòng mà nhóm khách hàng này thường chọn là phòng cao cấp, có mức chi tiêu trung bình là 300000 đồng/ngày và thanh toán bằng tiền mặt. Nhóm khách hàng này cũng chiếm tỷ lệ khá nhỏ 12%. Nhận xét: Qua kết quả thu được từ luật kết hợp và phân cụm dữ liệu, rút ra một số nhận xét chung về thông tin thu được khi lấy dữ liệu 145 khách hàng lưu trú tại khách sạn Vọng Cảnh:  Khách lưu trú tại khách sạn chủ yếu là khách đi công tác ngắn ngày.  Khách hàng đa số chọn loại phòng cao cấp. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 82  Khách hàng chủ yếu chọn hình thức thanh toán qua ngân hàng.  Chi tiêu trung bình của khách chỉ từ 250000 đồng/ngày.  Khách hàng mục tiêu của khách sạn là khách hàng trong nước, ở độ tuổi thanh niên. 3.4. Một số giải pháp hỗ trợ chăm sóc khách hàng tại khách sạn Vọng Cảnh Qua kết quả thu được từ luật kết hợp và phân cụm dữ liệu. Một số giải pháp nhằm hỗ trợ quản lý khách chăm sóc hàng tại khách sạn Vọng Cảnh được kiến nghị như sau:  Khách hàng lưu trú tại sạn chủ yếu là khách đi công tác ngắn ngày. Vì khách chủ yếu là làm việc nên ban quản lý cần thường xuyên kiểm tra chất lượng dịch vụ wifi, dịch vụ điện thoại quốc tế, bổ sung dịch vụ giặt là và nhiệt tình trong việc khách nhờ nhân viên ra ngoài mua giúp một số đồ dùng khác.  Khách hàng đến với khách sạn Vọng Cảnh đa số chọn loại phòng cao cấp. Trong khi đó, số lượng phòng cao cấp là 9 phòng (chiếm 33% trong tổng số phòng). Như vậy là chưa đủ để đáp ứng nhu cầu khách hàng, ban quản lý cần có chính sách chuyển đổi các loại phòng, tăng số lượng phòng cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.  Khách hàng thường chọn hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng, đây là hình thức thanh toán gọn nhẹ, an toàn. Hiện nay, khách sạn Vọng Cảnh chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng đối với các loại thẻ Visa và MasterCard. Để đáp ứng nhu cầu chi trả của khách hàng cần đa dạng hóa hình thức chi trả khác như: sec du lịch, voucher, chuyển khoản.  Mức chi tiêu của khách khá thấp, chỉ từ 250000 đồng/ngày. Để tăng doanh thu cho khách sạn cần bổ sung các loại hình dịch vụ như: massage, tour tham quan, cho thuê xe máy, xe đạp du lịch.  Khách hàng mục tiêu của khách sạn Vọng Cảnh là khách hàng trong nước. Để thu hút nhóm khách hàng này thì vấn đề cần quan tâm đến là xây dựng một chính sách giá phù hợp. Ngoài ra, cần thường xuyên có các chương trình khuyến mãi, giảm Trư ờ Đại học Kin h tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 83 giá phòng, tổ chức tặng quà cho khách vào các ngày lễ lớn, cung cấp dịch vụ đưa đón khách ra sân bay, nhà ga Huế là một trong những thành phố du lịch thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước, năm 2014 là năm du lịch với mùa lễ hội Festival Huế, đây chính là cơ hội kinh doanh của khách sạn Vọng Cảnh. Các chính sách hỗ trợ việc kinh doanh lưu trú được đề xuất như sau: Chính sách sản phẩm: hoàn thiện và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cung cấp để nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút khách hàng. Sản phẩm, dịch vụ chủ đạo của ks chính là dịch vụ cho thuê buồng ngủ và các dịch vụ bổ sung. Đa dạng hóa các sản phẩm này chính là đưa ra nhiều buồng ngủ (single, double. Twins, triple, suit) với nhiều tiêu chuẩn khác nhau (standard, superior, deluxe) để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách khác nhau, mở rộng thị trường, tạo cho khách hàng nhiều sự lựa chọn; cung cấp nhiều dịch vụ bổ sung trong khả năng có thể. Chính sách giá: Với sản phẩm cung cấp như trên là đã nhằm vào thị trường khách có khả năng chi trả trên mức trung bình. Mức giá có thể được điều chỉnh tùy vào mùa vụ du lịch, tùy vào lượng khách, tình hình khách đến với khách sạn trong từng thời kì. Vì quản lý số lượng phòng ít khá đơn giản nên chính sách giá này có thể được thực hiện linh hoạt. Chính sách khuếch trương: Đăng ký làm thành viên của các trang web về các cơ sở lưu trú có danh tiếng trong nước, tích cự tham gia tuyên truyền trên các trang web này để thu hút khách và quảng bá thương hiệu, thường xuyên cập nhật thông tin về khách sạn và quảng bá thương hiệu cũng như chính sách ưu đãi trong từng thời kì. Cách quảng bá tốt nhất là thông qua chính khách hàng. Các khách hàng sau khi ở tại khách sạn giới thiệu với bạn bè, người thân chính là tạo ra nguồn khách dồi dào nhất. Để làm được như vậy ngoài sản phẩm có chất lượng cao thì thái độ phục vụ của các nhân viên cũng rất quan trọng. Chính sách phân phối: Mở rộng kênh phân phối bằng cách sử dụng các kênh phân phối của nhiều hãng lữ hành, công ty du lịch lớn và uy tín, các khách sạn đồng Trư ờ g Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 84 hạng trong khu vực, các kênh nhỏ này đóng vai trò quan trọng, nhất là vào mùa vắng khách. Để thực hiện chính sách này là khách sạn phải có mối quan hệ tốt với các hãng lữ hành, công ty du lịch, giữ gìn chữ tín với họ cũng như với khách hàng. Các khách sạn trong khu vực vừa là đối thủ cạnh tranh nhưng cũng vừa là bạn đối tác trong kinh doanh. Những khi các khách sạn này thừa khách thì không những khách mà chính những khách sạn này cũng rất cần sắp xếp được nơi ăn chốn ở cho khách hàng của mình. Khi đó nếu khách sạn đang trống phòng thì có được nguồn khách này là vô cùng quý giá. Hoàn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh ăn uống: nhằm tạo sự khác biệt và tạo ra nhiều sự lựa chọn cho khách, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách cần xây dựng thực đơn phù hợp phải tiến hành đổi mới thường xuyên. Điều kiện để thực hiện biện pháp này là cần có sự hiểu biết về tâm lý của các đối tượng khách, hiểu biết về phong tục, thói quen ăn uống của họ để có thể lựa chọn ra những món ăn thích hợp nhất nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với nhiều đối tượng khách. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 85 KẾT LUẬN KPDL là một lĩnh vực khoa học liên ngành. Kỹ thuật KPDL dùng dữ liệu cũ để tạo ra thông tin có ích đối với người sử dụng nó. Ứng dụng KPDL trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn thông qua đề tài “Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu vào hoạt động chăm sóc khách hàng tại khách sạn Vọng Cảnh –thành phố Huế”. Đề tài đã tổng kết các kiến thức cơ bản nhất của lý thuyết KPDL, phương pháp khai phá luật kết hợp và phương pháp phân cụm dữ liệu. Có thể coi đề tài là một tài liệu tham khảo khá đầy đủ, rõ ràng về các kiến thức cơ bản trong phương pháp phát hiện luật kết hợp bằng thuật toán Apriori và phương pháp phân cụm dữ liệu bằng thuật toán K-Means. Đồng thời, từ việc tìm hiểu phần mềm khai phá dữ liệu Weka; các vấn đề để xử lý dữ liệu liên quan đến khai phá luật kết hợp nhằm phát hiện và đưa ra mối liên hệ giữa các giá trị dữ liệu trong CSDL, khóa luận đã áp dụng vào bài toán thử nghiệm chăm sóc khách hàng lưu trú tại khách sạn Vọng Cảnh, thành phố Huế và đã đưa ra được một số giải pháp giúp công tác chăm sóc khách hàng được đảm bảo hơn. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian cũng như năng lực, khóa luận chưa đi sâu tìm hiểu về các kiến thức liên quan đến KPDL, chỉ mới giới thiệu, đưa ra thuật toán Apriori và thuât toán K-Means, áp dụng được trong bài toán hỗ trợ chăm sóc khách hàng lưu trú tại khách sạn trong phần mềm KPDL Weka. Trong khi đó, còn nhiều thuật toán khác có thể được ứng dụng để giải quyết bài toán. Dựa trên những kết quả đề tài đạt được cũng như các hạn chế còn tồn tại, nghiên cứu đề xuất một số định hướng tìm hiểu tiếp theo của đề tài như sau: - Tiếp tục tìm hiểu các kiến thức liên quan đến KPDL. - Tìm hiểu các thuật toán sinh luật khác (Thuật toán HotSpot, Generalized,). - Tìm hiểu các thuật toán phân cụm dữ liệu (Thuật toán DBScan, Cobweb, FathestFirst,) và nghiên cứu ứng dụng các thuật toán này vào bài toán hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Trư ờng Đạ i họ Kin h tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Thu Hiền. Khai phá dữ liệu và thuật toán khai phá luật kết hợp. Huế, 2005. 2. Nguyễn Thị Huế. Nghiên cứu các kỹ thuật phân cụm dữ liệu và ứng dụng. Hà Nội, Đại học quốc gia, 2011. 3. Trịnh Thị Hiền, Lưu Thị Hải Phong và Nguyễn Thị Hằng. Tạo luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu bank-data.csv với phần mềm Weka. Huế, 2009. 4. Nguyễn Thùy Linh. Khai phá luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu. Hà Nội, 2007. 5. Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương. Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành. NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, 2006. 6. Đỗ Phúc. Giáo trình khai phá dữ liệu và data Warehousing. Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2009. 7. Vũ Lan Phương. Nghiên cứu và cài đặt một số giải thuật phân cụm, phân lớp. Hà Nội , 2006. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia PHỤ LỤC Phụ lục 1: file dữ liệu gốc khachhang.csv MaKH Quoctich Gio i tinh Tuoi Thoigian luutru Lydo Loai phong Mucchitieu /ngay Phuong thuc TT 1002 VN 1 50 2 congtac 3 300000 NH 1003 VN 1 48 2 dulich 2 280000 TM 1004 VN 0 53 2 dulich 2 350000 TM 1005 VN 1 34 1 congtac 3 300000 NH 1006 VN 1 35 1 congtac 3 350000 NH 1007 VN 0 33 1 congtac 3 300000 NH 1008 VN 0 60 2 dulich 2 400000 TM 1009 VN 1 23 2 dulich 1 400000 TM 1010 VN 0 40 1 congtac 3 300000 NH 1011 VN 0 38 1 congtac 3 300000 NH 1012 VN 1 32 1 congtac 3 250000 NH 1013 VN 1 45 1 congtac 3 250000 NH 1014 VN 0 30 1 congtac 3 250000 NH 1015 VN 0 35 1 congtac 3 280000 NH 1016 VN 1 57 3 dulich 2 300000 TM 1017 VN 1 44 1 congtac 3 250000 NH 1018 VN 0 54 2 congtac 3 250000 NH 1019 VN 0 35 1 congtac 3 250000 NH 1020 VN 1 21 2 dulich 1 350000 TM 1101 FRANCE 1 34 1 dulich 2 300000 TM 1102 FRANCE 0 40 1 dulich 2 330000 TM 1103 LAOS 1 43 2 dulich 2 350000 TM 1104 VN 0 60 2 dulich 3 280000 TM 1105 VN 0 46 1 congtac 3 250000 NH 1106 VN 1 34 1 congtac 3 250000 NH 1107 VN 1 27 1 congtac 3 250000 NH 1108 VN 0 56 2 dulich 2 300000 TM 1109 THAILAN 0 46 1 dulich 2 300000 TM 1110 LAOS 1 57 1 dulich 2 300000 TM 1111 LAOS 0 45 1 congtac 3 280000 TM 1112 FRANCE 0 65 1 dulich 3 300000 TM 1113 VN 1 56 1 congtac 3 250000 NH 1114 VN 0 45 1 congtac 2 300000 NH 1115 VN 1 34 1 congtac 3 250000 NH 1116 VN 1 44 1 congtac 3 280000 TM 1117 VN 1 36 1 congtac 3 250000 NH 1118 VN 0 45 1 congtac 2 250000 NH 1119 VN 0 33 1 congtac 3 250000 NH Trư ờng Đạ i họ Kin h tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 1120 VN 1 46 1 congtac 3 300000 NH 1201 VN 0 25 2 dulich 1 400000 NH 1202 VN 1 42 1 congtac 3 300000 NH 1203 VN 1 35 1 congtac 3 250000 NH 1204 VN 0 46 1 congtac 3 280000 TM 1205 VN 1 27 1 congtac 3 280000 TM 1206 VN 1 29 2 dulich 2 380000 TM 1207 VN 1 35 1 dulich 2 400000 NH 1208 VN 0 35 1 congtac 3 250000 NH 1209 VN 0 60 2 dulich 2 400000 TM 1210 VN 1 44 1 dulich 2 380000 NH 1211 VN 0 36 2 congtac 3 250000 NH 1212 VN 1 65 3 dulich 2 430000 TM 1213 VN 0 57 2 dulich 2 400000 NH 1214 VN 1 28 2 dulich 2 350000 TM 1215 VN 1 29 1 congtac 3 280000 NH 1216 VN 0 32 1 dulich 1 500000 TM 1217 VN 0 28 1 congtac 3 250000 TM 1218 LAOS 0 31 1 congtac 3 430000 NH 1219 LAOS 1 40 1 dulich 2 400000 TM 1220 THAILAN 0 23 1 dulich 2 450000 TM 1301 THAILAN 1 18 1 dulich 3 400000 TM 1302 FRANCE 0 32 1 dulich 3 380000 TM 1303 FRANCE 1 38 1 dulich 3 450000 TM 1304 FRANCE 0 44 1 dulich 3 400000 NH 1305 VN 0 48 1 dulich 2 380000 NH 1306 VN 0 27 2 congtac 2 250000 NH 1307 VN 1 45 3 dulich 2 350000 TM 1308 VN 1 48 1 congtac 2 300000 TM 1309 VN 1 41 2 dulich 2 280000 TM 1310 VN 0 54 1 congtac 3 250000 NH 1311 VN 0 35 1 congtac 3 250000 NH 1312 VN 1 41 2 congtac 3 280000 NH 1313 VN 1 56 1 congtac 3 300000 NH 1314 VN 0 39 1 congtac 3 300000 NH 1315 VN 1 32 1 congtac 3 300000 NH 1316 VN 1 35 1 congtac 3 250000 NH 1317 VN 1 46 1 congtac 3 250000 NH 1318 VN 1 48 2 dulich 2 300000 TM 1319 LAOS 0 53 1 congtac 3 300000 TM 1320 LAOS 0 51 1 congtac 3 250000 TM 1410 FRANCE 1 44 1 congtac 3 300000 TM 1411 USA 0 55 1 congtac 2 250000 TM Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 1412 USA 1 54 1 congtac 2 250000 TM 1413 VN 0 39 1 congtac 3 250000 NH 1414 VN 0 53 2 dulich 1 400000 TM 1415 VN 1 40 3 dulich 1 380000 NH 1416 VN 0 40 1 congtac 3 300000 NH 1417 VN 1 43 1 congtac 3 300000 NH 1418 VN 0 36 1 congtac 3 250000 NH 1419 VN 1 65 3 dulich 2 400000 TM 1420 VN 0 46 2 dulich 1 450000 TM 1421 VN 1 47 1 congtac 3 300000 TM 1422 VN 0 52 1 congtac 3 250000 TM 1423 VN 1 51 1 congtac 3 250000 TM 1424 VN 1 47 1 congtac 3 250000 NH 1425 VN 0 28 1 congtac 3 300000 NH 1426 VN 0 32 2 congtac 3 280000 NH 1427 VN 1 19 1 congtac 3 250000 NH 1428 VN 1 25 1 congtac 2 300000 NH 1429 VN 1 54 1 congtac 2 250000 NH 1430 VN 0 47 1 congtac 3 300000 NH 1431 VN 0 55 1 congtac 3 250000 NH 1432 VN 1 53 1 congtac 3 280000 NH 1433 VN 0 35 2 dulich 2 450000 NH 1434 VN 1 56 1 congtac 3 300000 NH 1435 VN 0 43 1 congtac 3 250000 NH 1436 VN 1 55 1 congtac 3 250000 NH 1437 VN 1 33 1 dulich 1 450000 TM 1438 VN 0 32 1 dulich 1 480000 TM 1439 VN 0 51 1 congtac 3 300000 NH 1440 VN 0 39 2 congtac 2 300000 NH 1501 LAOS 1 41 1 congtac 3 280000 NH 1502 THAILAN 1 27 1 congtac 3 250000 NH 1503 THAILAN 0 22 1 congtac 3 250000 NH 1504 VN 1 56 1 congtac 3 300000 NH 1505 VN 0 38 2 dulich 2 400000 TM 1506 VN 1 34 1 congtac 3 250000 NH 1507 USA 0 66 1 dulich 3 400000 TM 1508 VN 1 43 1 congtac 3 250000 NH 1509 VN 1 46 2 dulich 2 350000 TM 1550 VN 0 38 1 congtac 3 300000 NH 1551 VN 0 43 3 dulich 2 380000 TM 1552 VN 1 29 1 congtac 3 250000 NH 1553 VN 1 33 2 congtac 3 250000 NH 1554 VN 0 22 1 dulich 1 450000 TM Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia 1555 VN 1 43 1 congtac 3 250000 NH 1556 VN 0 47 2 dulich 2 400000 TM 1557 VN 0 35 2 congtac 3 250000 NH 1558 VN 1 33 1 congtac 3 280000 TM 1559 FRANCE 1 37 1 dulich 3 400000 TM 1560 VN 1 35 1 congtac 3 300000 NH 1670 VN 0 41 1 congtac 3 250000 NH 1671 VN 0 51 1 congtac 3 250000 NH 1672 VN 0 46 1 congtac 3 300000 NH 1673 VN 1 26 1 dulich 1 450000 TM 1674 VN 0 34 3 congtac 1 500000 NH 1675 VN 0 47 1 congtac 3 350000 TM 1676 VN 1 33 1 congtac 3 280000 NH 1678 VN 1 32 3 dulich 1 400000 TM 1679 VN 1 43 1 dulich 2 280000 TM 1680 VN 0 45 1 congtac 3 250000 NH 1730 VN 1 31 1 congtac 3 250000 NH 1731 VN 0 27 1 congtac 3 250000 NH 1732 VN 1 35 2 dulich 2 350000 TM 1733 VN 0 56 1 congtac 3 300000 NH 1734 VN 1 54 1 congtac 3 300000 NH Phụ lục 2: file dữ liệu sau khi xử lý DULIEUSAUKHIXULY.CSV Quoc tich Gioitinh Tuoi Thoi gian luu tru Lydo Loaiphong Mucchitieu /ngay Phuongthuc TT trongnuoc 1_nam trungnien 2 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 2 dulich giadinh 280000 tienmat trongnuoc 0_nu trungnien 2 dulich giadinh 350000 tienmat trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 350000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 2 dulich giadinh 400000 tienmat trongnuoc 1_nam thanhnien 2 dulich tieuchuan 400000 tienmat trongnuoc 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 250000 nganhang Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia trongnuoc 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 280000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 3 dulich giadinh 300000 tienmat trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 2 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 2 dulich tieuchuan 350000 tienmat nuocngoai 1_nam thanhnien 1 dulich giadinh 300000 tienmat nuocngoai 0_nu thanhnien 1 dulich giadinh 330000 tienmat nuocngoai 1_nam trungnien 2 dulich giadinh 350000 tienmat trongnuoc 0_nu trungnien 2 dulich caocap 280000 tienmat trongnuoc 0_nu trungnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 2 dulich giadinh 300000 tienmat nuocngoai 0_nu trungnien 1 dulich giadinh 300000 tienmat nuocngoai 1_nam trungnien 1 dulich giadinh 300000 tienmat nuocngoai 0_nu trungnien 1 congtac caocap 280000 tienmat nuocngoai 0_nu trungnien 1 dulich caocap 300000 tienmat trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 1 congtac giadinh 300000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 280000 tienmat trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 1 congtac giadinh 250000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 2 dulich tieuchuan 400000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 1 congtac caocap 280000 tienmat trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 280000 tienmat Trư ờng Đạ i họ Kin h tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia trongnuoc 1_nam thanhnien 2 dulich giadinh 380000 tienmat trongnuoc 1_nam thanhnien 1 dulich giadinh 400000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 2 dulich giadinh 400000 tienmat trongnuoc 1_nam trungnien 1 dulich giadinh 380000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 2 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 3 dulich giadinh 430000 tienmat trongnuoc 0_nu trungnien 2 dulich giadinh 400000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 2 dulich giadinh 350000 tienmat trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 280000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 1 dulich tieuchuan 500000 tienmat trongnuoc 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 250000 tienmat nuocngoai 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 430000 nganhang nuocngoai 1_nam thanhnien 1 dulich giadinh 400000 tienmat nuocngoai 0_nu thanhnien 1 dulich giadinh 450000 tienmat nuocngoai 1_nam thanhnien 1 dulich caocap 400000 tienmat nuocngoai 0_nu thanhnien 1 dulich caocap 380000 tienmat nuocngoai 1_nam thanhnien 1 dulich caocap 450000 tienmat nuocngoai 0_nu trungnien 1 dulich caocap 400000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 1 dulich giadinh 380000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 2 congtac giadinh 250000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 3 dulich giadinh 350000 tienmat trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac giadinh 300000 tienmat trongnuoc 1_nam trungnien 2 dulich giadinh 280000 tienmat trongnuoc 0_nu trungnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 2 congtac caocap 280000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 250000 nganhang Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia trongnuoc 1_nam trungnien 2 dulich giadinh 300000 tienmat nuocngoai 0_nu trungnien 1 congtac caocap 300000 tienmat nuocngoai 0_nu trungnien 1 congtac caocap 250000 tienmat nuocngoai 1_nam trungnien 1 congtac caocap 300000 tienmat nuocngoai 0_nu trungnien 1 congtac giadinh 250000 tienmat nuocngoai 1_nam trungnien 1 congtac giadinh 250000 tienmat trongnuoc 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 2 dulich tieuchuan 400000 tienmat trongnuoc 1_nam thanhnien 3 dulich tieuchuan 380000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 3 dulich giadinh 400000 tienmat trongnuoc 0_nu trungnien 2 dulich tieuchuan 450000 tienmat trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 300000 tienmat trongnuoc 0_nu trungnien 1 congtac caocap 250000 tienmat trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 250000 tienmat trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 2 congtac caocap 280000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac giadinh 300000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac giadinh 250000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 280000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 2 dulich giadinh 450000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 1 dulich tieuchuan 450000 tienmat Trư ờng Đạ i họ c K nh t ế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia trongnuoc 0_nu thanhnien 1 dulich tieuchuan 480000 tienmat trongnuoc 0_nu trungnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 2 congtac giadinh 300000 nganhang nuocngoai 1_nam trungnien 1 congtac caocap 280000 nganhang nuocngoai 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang nuocngoai 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 2 dulich giadinh 400000 tienmat trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang nuocngoai 0_nu trungnien 1 dulich caocap 400000 tienmat trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 2 dulich giadinh 350000 tienmat trongnuoc 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 3 dulich giadinh 380000 tienmat trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 2 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 1 dulich tieuchuan 450000 tienmat trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 2 dulich giadinh 400000 tienmat trongnuoc 0_nu thanhnien 2 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 280000 tienmat nuocngoai 1_nam thanhnien 1 dulich caocap 400000 tienmat trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 1 dulich tieuchuan 450000 tienmat trongnuoc 0_nu thanhnien 3 congtac tieuchuan 500000 nganhang trongnuoc 0_nu trungnien 1 congtac caocap 350000 tienmat trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 280000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 3 dulich tieuchuan 400000 tienmat T ư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Dương Thị Hải Phương Nguyễn Thị Thia trongnuoc 1_nam trungnien 1 dulich giadinh 280000 tienmat trongnuoc 0_nu trungnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 0_nu thanhnien 1 congtac caocap 250000 nganhang trongnuoc 1_nam thanhnien 2 dulich giadinh 350000 tienmat trongnuoc 0_nu trungnien 1 congtac caocap 300000 nganhang trongnuoc 1_nam trungnien 1 congtac caocap 300000 nganhang Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfung_dung_ky_thuat_khai_pha_du_lieu_vao_hoat_dong_cham_soc_khach_hang_tai_khach_san_vong_canh_thanh_p.pdf