Khóa luận Xây dựng hệ thống Quản lý thông tin nhân sự TLU-ORANGEHRM

(Bản scan) Khóa luận tốt nghiệp đã đi tìm hiểu tổng quan về bài toán quản lý thông tin nhân sự tại Đại học Thăng Long, các yêu cầu nghiệp vụ của bài toán. Trên cơ sở đó, khóa luận tốt nghiệp đã tìm hiểu và lựa chọn hệ thống mã nguồn mở OranheHRM làm nền tảng phát triển hệ thống quản lý thông tin nhân sự TLU-OranheHRM. Khóa luận tốt nghiệp đã tiếp cận hệ thống OranheHRM, nắm bắt quy trình hoạt động và mở rộng hệ thống cho phù hợp với yêu cầu đặt ra

pdf146 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 426 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Xây dựng hệ thống Quản lý thông tin nhân sự TLU-ORANGEHRM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgt_a11010_1_7545_48.pdf