Luận văn Cấu trúc đại số của nhóm con mờ

Luận văn Cấu trúc đại số của nhóm con mờ Tổng quan và hệ thống một cách đầy đủ các khái niệm và đặc trưng vè nhóm con mờ nhóm con mờ chuẩn tắc, đồng cấu giữa các nhóm con mờ, cấp mờ đối với nhóm con mờ và chứng minh chi tiết mootjsoos tính chất của chúng vốn đã được trình bày một cách vắn tắt

pdf33 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Cấu trúc đại số của nhóm con mờ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyen_quang_binh_1965_2084510.pdf
Luận văn liên quan